IEF 19084

Benelux-woordmerk Auto Aanpassers Nederland nietig

Rechtbank Noord-Nederland 11 mrt 2020, IEF 19084; ECLI:NL:RBNNE:2020:1515 (RAI tegen Auto Aanpassing Noord Nederland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/benelux-woordmerk-auto-aanpassers-nederland-nietig

Rechtbank Noord-Nederland 11 maart 2020, IEF 19084; ECLI:NL:RBNNE:2020:1515 (RAI tegen Auto Aanpassing Noord Nederland) RAI behartigt de belangen van onder meer fabrikanten van speciale voertuigen, waaronder de sectie Auto Aanpassers Nederland. RAI was van 1994 tot 2014 houdster van het individuele Benelux woordmerk "A.A.N." en na een heropnemingsdepot - per 28 november 2016 opnieuw houdster van het woordmerk "A.A.N.". Ook is RAI houdster van het individuele Benelux woordmerk "AUTO AANPASSERS NEDERLAND" (met registratienummer 0559331) en houdster van de domeinnaam www.autoaanpassers.nl.

IEF 19083

BOIP: nakoming termijnen gedurende beperkingen door coronavirus

Na de door de Nederlandse regering aangekondigde beperkende maatregelen in verband met het coronavirus, zal BOIP met een uiterst minimale bezetting doorwerken. BOIP is zich er van bewust dat dit ook geldt voor alle IE-professionals en ondernemers die momenteel onderhanden zijnde verzoeken en procedures bij BOIP hebben. Onder deze omstandigheden heeft BOIP besloten:

1. Vanaf heden tot en met het einde van de opgelegde maatschappelijke beperkingen in de Benelux-landen, zal BOIP geen verzoeken of procedures intrekken omdat een gegeven termijn niet werd gerespecteerd.

2. Nadat deze periode is beëindigd zal er voor alle verzoeken en procedures waarvoor geldt dat de termijnen op dat moment zijn verstreken of deze op dat moment minder dan een maand bedragen, een extra termijn van een maand worden gegeven. Deze maand zal worden gerekend vanaf het moment dat er in de Benelux-landen geen maatschappelijke beperkingen meer gelden. BOIP zal te zijner tijd hiervoor een datum vaststellen en deze communiceren via een nieuwe mededeling van de Directeur Generaal.

3. BOIP is niet in staat voor alle individuele verzoeken en procedures een nieuwe termijn te communiceren. Deze mededeling treedt dan ook in plaats van mededelingen per specifiek geval.

IEF 19082

Conclusie P-G in Fresenius tegen Eli Lilly

Hoge Raad 13 mrt 2020, IEF 19082; ECLI:NL:PHR:2020:269 (Fresenius tegen Eli Lilly), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-in-fresenius-tegen-eli-lilly

HR Conclusie P-G 13 maart 2020, IEF 19082, LS&R 1794; ECLI:NL:PHR:2020:269 (Fresenius tegen Eli Lilly) Zie ook  [IEF 17690] en [IEF 18534]. Deze kort geding zaak ziet op de (equivalente) beschermingsomvang van Europees octrooi EP (NL) 1 313 508 (hierna: EP 508), waarvan Lilly de houdster is. Het tweede medische indicatie octrooi speelt een rol bij een combinatietherapie gehanteerd bij de behandeling van bepaalde longkankers. Het is de vraag of het claimen van het dinatrium zout van de werkzame stof pemetrexed (in anion-vorm), een antifolaat (gaat de vorming van kankercellen tegen), ook bescherming geeft tegen een generieke producent die met pemetrexed dizuur met thromethamine komt in de betreffende combinatietherapie tegen longkanker met vitamine B12 en optioneel foliumzuur. Die combinatie vermindert de toxische bijwerkingen van het antifolaat, zonder afbreuk te doen aan de werking van de werkzame stof.

Conclusie P-G:

De cassatieklachten zien op het beschermingsomvangsoordeel van EP 508, maar die slagen volgens mij niet. Zij vallen in hoge mate feitelijke beslissingen van het hof aan over hoe de gemiddelde vakman de geclaimde zoutvorm in EP 508 zal opvatten en volgens vaste rechtspraak in Nederland is die beoordeling voorbehouden aan het hof als feitenrechter. De aangevallen voorlopige oordelen zijn in lijn met de meerderheid van andere inmiddels gedane rechterlijke uitspraken in binnen- en buitenland over de beschermingsomvang van EP 508.

 

IEF 19081

Dip & Smeer’m maakt zelfde totaalindruk als HEKS’NKAAS

Rechtbank Gelderland 12 mrt 2020, IEF 19081; ECLI:NL:RBGEL:2020:1714 (Heksenkaas tegen Kühlmann), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dip-smeer-m-maakt-zelfde-totaalindruk-als-heks-nkaas

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 maart 2020, IEF 19081, RB 3388; ECLI:NL:RBGEL:2020:1714 (Heksenkaas tegen Kühlmann) Kort geding. Inbreuk op verpakkingsmerk, art 2.1. BVIE, art 2.20 lid 1 sub b BVIE. Kühlmann, een Duitse producent van levensmiddelen, mag de Dip & Smeer’m smeerdip die zij in opdracht van supermarktketen Jumbo heeft ontwikkeld in de huidige verpakking niet meer produceren en verkopen. De verpakking van deze smeerdip maak inbreuk op het verpakkingsmerk van Heksenkaas BV voor de HEKS’NKAAS smeerdip. De verpakking van de Dip & Smeer’m maakt vanwege diverse overeenstemmende elementen dezelfde totaalindruk, waardoor bij het winkelend publiek verwarring tussen beide producten kan ontstaan.

IEF 19078

Verstrekken inloggegevens levert wanprestatie op

Rechtbank Amsterdam 12 dec 2019, IEF 19078; (Company.info tegen PSV en Hypercube), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verstrekken-inloggegevens-levert-wanprestatie-op

Rechtbank Amsterdam 12 december 2019, IT 19078 (Company.info tegen PSV en Hypercube) PSV en Company.info hebben een overeenkomst gesloten waarbij PSV toegang krijgt tot de online database van Company.info. In de overeenkomst is onder andere bepaald dat het gebruik van de dienst van Company.info strikt persoonlijk is en dat het niet is toegestaan om de persoonlijke logingegevens aan derden te verstrekken, collega’s daaronder begrepen. PSV heeft deze inloggegevens echter toch verstrekt aan Hypercube, door wie vervolgens records (gegevens) uit Company.info zijn geëxporteerd.

IEF 19079

Innova pleegt deels onrechtmatige concurrentie jegens VATfree

Rechtbank Amsterdam 5 mrt 2020, IEF 19079; ECLI:NL:RBAMS:2020:1467 (VATfree tegen Innova), http://www.ie-forum.nl/artikelen/innova-pleegt-deels-onrechtmatige-concurrentie-jegens-vatfree

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 maart 2020, IEF 19079, IT 3068; ECLI:NL:RBAMS:2020:1467 (VATfree tegen Innova) VATfree biedt aan inwoners van buiten de EU een dienst aan die inhoudt dat zij de btw-teruggave regelt indien die personen in Nederland privé-aankopen hebben gedaan en die aankopen vervolgens meenemen naar een land buiten de EU. VATfree levert daarnaast diensten aan Nederlandse winkeliers, gericht op het faciliteren van btw-teruggave aan bovengenoemde particulieren. Innova biedt op de Nederlandse markt dezelfde dienst aan als VATfree. Innova heeft op enig moment een aantal e-mails gestuurd naar klanten van VATfree, waarin zij zich negatief uitlaat over VATfree. Laatstgenoemde stelt dat de manier waarop dit gebeurd is onrechtmatig is en vordert schadevergoeding en rectificatie van de e-mails van Innova.

IEF 19077

Redelijke vergoeding wegens onrechtmatigheid foto

Rechtbank Amsterdam 24 jul 2019, IEF 19077; (nabestaanden tegen uitgeverij 2), http://www.ie-forum.nl/artikelen/redelijke-vergoeding-wegens-onrechtmatigheid-foto

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, IEF 19077 (nabestaanden tegen uitgeverij 2) Eisers zijn nabestaanden met een exclusief portretrecht op foto’s van een familielid. Gedaagde is uitgever van een biografie van het (bekende) familielid, met op de omslag een foto. Voor het gebruik van de foto hebben eisers geen toestemming verleend. In het tussenvonnis [IEF18359] werd geoordeeld dat de onrechtmatigheid van het gebruik van een foto van een bekende Nederlander onvoldoende grond is om openbaarmaking van de biografie te verbieden. In het eindvonnis vordert eisers een redelijke vergoeding. De vordering wordt echter in het eindvonnid niet toegewezen, gezien gedaagde haar verplichtingen van een redelijke vergoeding uit het tussenvonnis al heeft voldaan.

IEF 19076

Rechtbank oordeelt over normaal gebruik van merk Gallup

Rechtbank Den Haag 11 mrt 2020, IEF 19076; (GIA tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-oordeelt-over-normaal-gebruik-van-merk-gallup

Rechtbank Den Haag 11 maart 2020, IEF 19076 (GIA tegen gedaagden) GIA is een vereniging opgericht door George Gallup, een Amerikaans statisticus en uitvinder van de Gallup-poll, een statistische methode om opinies te peilen. GIA heeft wereldwijd leden, welke bestaan uit bedrijven die zich bezighouden met markt- en opinieonderzoek. Gallup GmbH en Gallup Inc. behoren tot de Gallup-groep, een wereldwijd opererend bedrijf dat zich toelegt op (markt-)onderzoek en advisering. Gallup GmbH en Gallup Inc. zijn houders van drie Beneluxmerken GALLUP (hierna: de merken) en houden een website respectievelijk onder de domeinen www.gallup.de en www.gallup.com. GIA stelt dat de merken niet geldig zijn wegens niet normaal gebruik zonder geldige reden gedurende een ononderbroken tijdvak van 5 jaar op grond van artikel 2.27 lid 2 BVIE jo. 2.23bis lid 1 BVIE.

IEF 19075

Opheffing conservatoire derdenbeslagen

Rechtbank Den Haag 4 mrt 2020, IEF 19075; ECLI:NL:RBDHA:2020:1885 (Juul Labs tegen Mr-Joy), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opheffing-conservatoire-derdenbeslagen

Rechtbank Den Haag 4 maart 2020, IEF 19075; ECLI:NL:RBDHA:2020:1885 (Juul Labs tegen Mr-Joy) Partijen brengen beide elektronische sigaretten en accessoires voor elektronische sigaretten in de handel. Mr-Joy pleegt merkinbreuk en maakt tevens inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van Juul Labs. Mr-Joy heeft een onthoudingsverklaring getekend en komt haar verplichtingen niet na, waarop Juul Labs beslag legt. Mr-Joy vordert in het incident dat de opgelegde conservatoire derdenbeslagen opgeheven worden, omdat Mr-Joy aan Juul Labs voldoende zekerheid zal verstrekken door middel van een bankgarantie. Juul Labs stelt dat de aangeboden zekerheid ontoereikend is.
De conservatoire derdenbeslagen worden opgeheven, onder de opschortende voorwaarde dat de opheffing pas intreedt als een bankgarantie is afgegeven conform het NVB-model dat uitkeert i) op eerste verzoek en ii) op vertoon van een originele grosse van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest in de hoofdzaak, met daarin een veroordeling tot betaling van een bepaald bedrag aan schadevergoeding.

IEF 19071

Vertoning Eredivisiewedstrijden moet worden gestaakt

Hof Den Haag 10 mrt 2020, IEF 19071; (EEM & Eredivisieclubs tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vertoning-eredivisiewedstrijden-moet-worden-gestaakt

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 maart 2020, IEF 19071; C/09/587521 / KG ZA 20-98 (EEM tegen X) Kort geding. Eredivisie Media en Marketing houdt zich bezig met de exploitatierechten van auteursrechten op live-uitzendingen van wedstrijden in de Eredivisie. EEM heeft X gedagvaard om met onmiddellijke ingang het vertonen van wedstrijdbeelden in haar horecagelegenheid te staken. Gedaagde is niet verschenen op de in de dagvaarding genoemde datum, zodat tegen gedaagde verstek wordt verleend. Het gevorderde komt niet onrechtmatig of ongegrond voor en de vordering wordt toegewezen. X zal het vertonen van wedstrijdbeelden in haar horecagelegenheid moeten staken.

IEF 19072

Nieuw kwartaalbericht CvTA

CvTA kwartaalbericht - 1e kwartaal 2020

1. Wijziging wet toezicht
2. Besluit op handhavingsverzoek en advies aan Videma
3. Besluit goedkeuring wijziging repartitiereglement Sena
4. Beroepen tegen besluit op bezwaren van Sena en NPO (van 24 oktober 2019) inzake het aanwijzingsbesluit van Sena (van 20 december 2018)
5. Advies aan Merlin en Güfa inzake het indienen van het Transparantieverslag 2018
6. Traject van verscherpt toezicht bij Norma
7. Bijeenkomst CBO's, OBO's en andere stakeholders
8. Afscheid Victor Eiff als secretaris/directeur van het CvTA

IEF 19070

AIPPI - IE Symposium van woensdag 11 maart uitgesteld

Helaas heeft het bestuur van de VIE/AIPPI Nederland in verband met de toenemende zorgen over de verspreiding van het coronavirus moeten besluiten dat het IE Symposium morgen niet kan plaatsvinden, maar wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Het bestuur streeft ernaar het IE Symposium later dit jaar te laten plaatsvinden in de hoop dat de zorgen over verspreiding van het coronavirus dan zijn geweken dan wel voldoende verminderd.

IEF 19069

Uitbreiding prejudiciële vragen over GMVo

Hoge Raad 6 mrt 2020, IEF 19069; ECLI:NL:HR:2020:391 (EPAL tegen PHZ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitbreiding-prejudici-le-vragen-over-gmvo

HR 6 maart 2020, IEF 19069; ECLI:NL:HR:2020:391 (PHZ tegen EPAL) Aanpassing van eerdere vragen van uitleg aan het HvJ EU [IEF 18930]. EPAL is houdster van het merk EPAL voor opnieuw te gebruiken pallets. EPAL is met het beheer en de controle op kwaliteit van zogeheten EUR/EPAL-pallets belast. EPAL stelt dat PHZ europallets die waren voorzien van het merk EPAL, niet alleen heeft gerepareerd, maar ook verder heeft verhandeld [IEF 18619]. Kan EPAL zich als houdster van het gemeenschapsmerk verzetten tegen de verdere verhandeling van tweedehands, van het EPAL-merk voorziene, pallets die zijn gerepareerd door PHZ of door anderen dan EPAL-licentienemers? Het HvJ EU wordt verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de volgende geformuleerde vragen:

IEF 19074

Inzenden voor DesignEuropa Awards mogelijk tot 20 april

Op 20 oktober organiseert het EUIPO samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het BBIE de derde editie van de DesignEuropa Awards. Het evenement vindt plaats tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. De inschrijving van geregistreerde Gemeenschapsmodellen voor de wedstrijd sluit op 20 april.

IEF 19068

HvJ EU: verwarringsgevaar tussen 'black label' en 'labell'

HvJ EU 4 mrt 2020, IEF 19068; ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO tegen Equivalenza Manufactory), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-verwarringsgevaar-tussen-black-label-en-labell

HvJ EU 4 maart 2020, IEF 19068, IEFbe 3051; ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO tegen Equivalenza Manufactory) Het EUIPO vordert in hogere voorziening vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, waarbij het Gerecht heeft beslist tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 oktober 2016 (zaak R 690/2016-2) inzake een oppositieprocedure tussen ITM Entreprises SAS en Equivalenza Manufactory SL. Equivalenza Manufactory had bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een beeldteken als Uniemerk ingediend. ITM Entreprises had oppositie ingesteld wegens verwarringsgevaar. Het EUIPO had de oppositie toegewezen wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek in vier lidstaten.

IEF 19067

Pelletkachel Lemmer pleegt inbreuk jegens Nordic Fire

Rechtbank Den Haag 25 feb 2020, IEF 19067; ECLI:NL:RBDHA:2020:1600 (Nordic Fire tegen Pelletkachel Lemmer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/pelletkachel-lemmer-pleegt-inbreuk-jegens-nordic-fire

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 februari 2020, IEF 19067; ECLI:NL:RBDHA:2020:1600 (Nordic Fire tegen Pelletkachel Lemmer) Kort geding. Nordic Fire houdt zich bezig met de handel in haarden en verwarmingsartikelen in Europa, en is houdster van het Beneluxwoordmerk NORDIC FIRE. Nordic Fire biedt een pelletkachel aan onder de naam STYLO, die door Paterno worden geproduceerd. Paterno verkoopt een partij kachels aan Van Munster, die deze kachels door levert aan Pelletkachel Lemmer. Pelletkachel Lemmer heeft desbetreffende pelletkachels aangeboden en/of verkocht onder de naam "Paterno Wendy 8KW" (hierna te noemen: de WENDY).

IEF 19061

Gerecht EU vernietigt besluit EUIPO

Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 feb 2020, IEF 19061; (Bog-Fran/EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-vernietigt-besluit-euipo

Gerecht EU 27 februari 2020, IEF 19061, IEFbe 3045; T-159/19 (Bog-Fran/EUIPO) Fabryki Mebli “Forte” had een ontwerp van een kast succesvol ingeschreven bij EUIPO. Hiertegen had Bog-Fran bezwaar gemaakt omdat het ontwerp niet nieuw genoeg was en het individueel karakter mist, wat vereist is op basis van artikelen 4, 5 en 6 van Verordening Nr. 6/2002. De Invalidity Division van EUIPO ging mee in het bezwaar van Bog-Fran, hoewel de derde kamer van beroep van EUIPO dit besluit vervolgens vernietigde omdat het eerdere ontwerp nog niet publiekelijk toegankelijk was in lijn met artikel 7 lid 1 van Verordening Nr. 6/2002.

IEF 19066

Bevel tot opgave omzetgegevens Vestival

Rechtbank Den Haag 4 mrt 2020, IEF 19066; ECLI:NL:RBDHA:2020:1827 (X tegen Havensluis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bevel-tot-opgave-omzetgegevens-vestival
Vestival

Rechtbank Den Haag 4 maart 2020, IEF 19066; ECLI:NL:RBDHA:2020:1827 (X tegen Havensluis) In maart 2018 is aan Havensluis c.s. onder meer een verbod opgelegd om het teken ‘Vestival’ te gebruiken voor muziekevenementen en als handelsnaam, zie [IEF 17545] en [IEF 17762]. X eist nu dat Havensluis elk gebruik in de Benelux van het teken ‘Vestival’ ter aanduiding van de door haar georganiseerde muziekevenementen of als (bestanddeel van een) handelsnaam staakt; sociale media accounts overdraagt, inclusief bezoekers/aanhangers, ongeacht of deze accounts inmiddels een andere naam dragen; Beneluxmerk-inschrijvingen van Havensluis overdraagt; en opgave doet van omzet- en winstgegevens van de evenementen die zij onder de naam ‘Vestival’ hebben georganiseerd. De vordering tot het doen van opgave wordt toewijsbaar geacht voor zover die opgave betrekking heeft op gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de schadebegroting. Niet wordt ingezien waarom de contactgegevens van de bij de evenementen betrokken artiesten en hun agenten relevant zijn. Havensluis moet binnen zes weken schriftelijke opgave doen van omzetgegevens.

IEF 19065

Onduidelijkheid over werkzaamheden software

Rechtbank Midden-Nederland 5 mrt 2020, IEF 19065; (Rainbow Solutions tegen Transportinfo en Besade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onduidelijkheid-over-werkzaamheden-software

Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2020, IEF 19065, IT 3062 (Rainbow Solutions tegen Transportinfo en Besade) Tussenvonnis. Auteursrecht op software, vervolg op [IEF 18425]. Het is als (vermeend) inbreukmaker van belang om, voor een geslaagd beroep op artikel 45j Aw, een uitgebreide en heldere toelichting van aan software verrichte werkzaamheden te geven. Transportinfo heeft niet voldaan aan haar stelplicht dat haar werkzaamheden onder de uitzondering van artikel 45j Aw vallen. De werkzaamheden worden daarmee geacht daarbuiten te vallen, en inbreuk te maken op het auteursrecht van Rainbow.