IEF 18845

Auteursrechten niet zelfstandig uitoefenbaar vanwege aansluitingsovereenkomst Buma/Stemra

Rechtbank Amsterdam 10 apr 2019, IEF 18845; (Y tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechten-niet-zelfstandig-uitoefenbaar-vanwege-aansluitingsovereenkomst-buma-stemra

Rechtbank Amsterdam 10 april 2019, IEF 18845; (Y tegen X) Zie ook [IEF 18843]. Eiser is als zanger en tekstdichter actief onder een artiestennaam.  X drijft een onderneming die muziekvideo’s vervaardigt en exploiteert. X heeft met Z als hoofdartiest een muziekvideoclip van een Nederlandstalig muziekwerk vervaardigd. Het intro van het liedje is in het Berbers geschreven en gezongen door eiser, terwijl de Nederlandse coupletten en de refreinen zijn geschreven door Z. Tussen eiser en X is een geschil ontstaan met betrekking tot de exploitatie van het muziekwerk en de voorwaarden die eiser had gesteld aan zijn toestemming tot exploitatie van het werk. Eiser betoogt dat X inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten en naburige rechten.

IEF 18844

Motiveringsklachten Coloplast leiden niet tot cassatie

Hoge Raad 22 nov 2019, IEF 18844; ECLI:NL:HR:2019:1833 (Coloplast tegen Medical4You), http://www.ie-forum.nl/artikelen/motiveringsklachten-coloplast-leiden-niet-tot-cassatie

HR 22 november 2019; IEF 18844, IT 1759; ECLI:NL:HR:2019:1833 (Coloplast tegen Medical4You) Coloplast EP 1 145 729 is een gebruiksklaar urinekathersamenstel. De geldigheid van het octrooi is bij het Hof gesneuveld, op grond van gebrek aan inventiviteit [IEF 16484]. Door het Hof is er getoetst aan de ‘problem solution approach’ en de daarmee samenhangende ‘could-would’ regel (benadering van het objectief technische probleem waar het octrooi een oplossing voor zou bieden). Coloplast is in het ongelijk gesteld en gaat in cassatie. De grieven omvatten voornamelijk motiveringsklachten. De conclusie van de A-G strekt tot verwerping van het cassatieberoep. Het arrest gaat hierin mee. De aangevoerde klachten worden verworpen zonder nadere motivering, nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 

IEF 18837

Laatste plaatsen Muziek en IE op 28 november

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor Muziek en IE op donderdag 28 november in het Amsterdamse Proeflokaal. Margriet Koedooder (De Vos & Partners) en Marijn Kingma (Hocker) behandelen actuele onderwerpen in (muziekuitgave)contractenrecht en rechtspraak. Rob van Dongen (Dikhoff Van Dongen)  werpt een blik op artikel 17 DSM. Samen met panelleden Dorien Verhulst (Brinkhof) en Michiel Laan (BumaStemra)  ziet hij terug op bijna een jaar artikel 17. Wat heeft het opgeleverd, en hoe werkt dit in de praktijk?   

IEF 18838

Laatste plaatsen Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht

Aanmelden is nog mogelijk voor de Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht komende woensdag 27 november, met Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen! Kom voor een volledige update naar het Amsterdamse Proeflokaa. Inschrijven of meer informatie? Mail naar info@delex.nl, of kijk op de website. Let op: er zijn nog maar enkele plaatsen vrij!

IEF 18843

Schorsing van tenuitvoerlegging verstekvonnis

Rechtbank Amsterdam 13 jul 2018, IEF 18843; (X tegen Y), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schorsing-van-tenuitvoerlegging-verstekvonnis

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 juli 2018, IEF 18843 (X tegen Y) Kort geding. X drijft een onderneming waarbij zij muziekvideo's vervaardigt en exploiteert. X heeft onder meer een muziekclip vervaardigd waarbij Z hoofdartiest was. De intro van de muziekclip is geschreven en gezongen door Y die aangesloten is bij Buma/Stemra. Tussen Y en X is een geschil ontstaan over de exploitatie vande muziekclip en de voorwaarden die Y stelde voor zijn toestemming tot exploitatie van het werk. Bij verstekvonnis van 25 april 2018 is X onder andere veroordeeld tot staking van exploitatie op straffe van een dwangsom. X verzet zich tegen het verstekvonnis. Het verweer van X in de verzetprocudure wordt niet kansloos geacht. Dat Y bij de exploitatie niet is genoemd als tekstschrijver en uitvoerder, is gesteld noch gebleken. Dat aan de tweede voorwaarde - het uitbrengen van een ander muziekwerk met Z - niet (tijdig) is, of niet zal worden voldaan, is ook nog maar de vraag. Y maakt misbruik van zijn bevoegdheid het verstekvonnis ten uitvoer te leggen. Die tenuitvoerlegging dient te worden gestaakt totdat in de verzetprocedure is beslist over de vermeende inbreuken op de rechten van Y.

IEF 18842

Schadevergoeding vanwege executie zonder hoger beroep af te wachten

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 nov 2019, IEF 18842; (Siemens tegen Almteq), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schadevergoeding-vanwege-executie-zonder-hoger-beroep-af-te-wachten

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 november 2019, IEF 18842, IT 2952; (Siemens tegen Almteq) Langlopende zaak. Auteursrechtinbreuk op software. Twee vennoten hebben illegaal software van Siemens gedownload. De rechtbank kwam tot een veroordeling van een schadevergoeding van € 475.288,00 [IEF 14089]. In hoger beroep bepaalt het Gerechtshof de schade op € 20.097,00 [IEF 17659]. Siemens is tot executie van het rechtbankvonnis overgegaan zonder het hoger beroep af te wachten en wordt nu veroordeeld tot schadevergoeding.

IEF 18841

Inbreuk op auteursrechtelijk beschermde bestanden door uploaden

Rechtbank Midden-Nederland 8 nov 2019, IEF 18841; (Stichting Brein tegen Van S.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrechtelijk-beschermde-bestanden-door-uploaden

Rechtbank Midden-Nederland 8 november 2019, IEF 18841, IT 2951 (BREIN tegen Van S.) BREIN is een stichting met als doel de collectieve bestrijding van auteursrechtinbreuken. Van S. is een uploader van grote hoeveelheden films en tv-series op usenet en bittorrent, die tevens beheerder was van de websites Place2home.org (bittorrent) en Place2home.net (usenet). Het verweer van Van S dat hij niet wist dat hij auteursrechtelijk beschermde werken heeft geüpload wordt verworpen. Uit een overgelegde WhatsApp-chat wordt niet alleen duidelijk dat hij in zeer korte tijd ruim 500 gigabyte aan series en films heeft geüpload, maar ook dat hij wel degelijk wist dat het om auteursrechteljk beschermde films en series ging.

IEF 18840

Follow the Money over Lolly-procedure

IEF 18834

Curator heeft geen andere vermogenspositie dan de gefailleerde zelf

Rechtbank Rotterdam 19 nov 2019, IEF 18834; ECLI:NL:RBROT:2019:9240 (Wafloma tegen curator), http://www.ie-forum.nl/artikelen/curator-heeft-geen-andere-vermogenspositie-dan-de-gefailleerde-zelf

Vzr. Rechtbank Rotterdam 19 november 2019, IEF 18834; ECLI:NL:RBROT:2019:9240 (Wafloma tegen curator) Wafloma heeft een doorstart gerealiseerd door de activa en werknemers van gefailleerden over te nemen van de curator. Zij stellen daarbij dat de doorstart alleen succesvol kan zijn als arbeid en kapitaal (waaronder verpande intellectuele eigendomsrechten) bij elkaar blijven. Het eigendomsrecht van de octrooien zou daarom op naam van Wafloma moeten worden gezet. De curator verzoekt tot afwijzing van het verzochte en motiveert daartoe dat de waarde van de intellectuele eigendomsrechten onvoldoende is onderbouwd en dat er nader onderzoek nodig is.

IEF 18836

Nieuw: Multidisciplinaire aspecten van artificial intelligence

Recent verschenen: Multidisciplinaire aspecten van artificial intelligence. Auteurs: Natascha van Duuren en Victor de Pous (red.)

Kunstmatige intelligentie (AI) mag dan vooral bekend zijn van systemen die een spel van mensen winnen, zoals schaken, een televisiequiz of poker; vandaag gaat het om serieuze bedrijfsmatige toepassingen. Exemplarisch is de financiële sector. Financiële dienstverleners maken al volop gebruik van AI, zoals bij de controle van identiteit van klanten, analyse van transactiegegevens, opsporing van fraude bij schadeafhandeling, prijsstelling in de obligatiehandel en meer.

IEF 18839

HvJ EU: bevoegdheid rechtbanken omtrent Gemeenschapsmodellen

HvJ EU 21 nov 2019, IEF 18839; ECLI:EU:C:2019:998http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-bevoegdheid-rechtbanken-omtrent-gemeenschapsmodellen

HvJ EU 21 november 2019, IE 18839; ECLI:EU:C:2019:998 (Bevoegdheid Gemeenschapsmodellen) Antwoord op prejudiciële vraag van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Met verordening nr. 6/2002, afdeling 2 (“Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van Gemeenschapsmodellen”) wordt onder andere gepoogd in iedere lidstaat ‘rechtbanken voor Gemeenschapsmodellen’ te creëren, met als doel een hogere mate van specialisatie te bewerkstelligen. De vraag wordt opgeworpen welke rechterlijke instanties van een lidstaat bevoegd zijn voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel. Is dit enkel voorbehouden aan de hiervoor genoemde gespecialiseerde rechtbanken, of zijn ook andere gerechten van lidstaten bevoegd? Bij de beantwoording hiervan dient niet alleen rekening te worden gehouden met de bewoording van de bepaling, maar ook met de context en de doelstellingen. Geconcludeerd wordt dat rechtbanken die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen voor nationale modellen te bevelen, ook bevoegd zijn om hetzelfde te doen voor Gemeenschapsmodellen.

IEF 18833

Cameralamp maakt geen inbreuk Gemeenschapsmodelrecht

Rechtbank Den Haag 15 nov 2019, IEF 18833; ECLI:NL:RBDHA:2019:12159 (Rotolight tegen Vibesta), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cameralamp-maakt-geen-inbreuk-gemeenschapsmodelrecht

Vrz. Rechtbank Den Haag 15 november 2019, IEF 18833; ECLI:NL:RBDHA:2019:12159 (Rotolight tegen Vibesta) Rotolight is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van diverse soorten LED-lampen, waaronder cameralampen. Zij hebben in 2015 een cameralamp met de merknaam NEO op de markt gebracht. Vibesta en F&V Europe hebben in 2019 ook verschillende cameralampen op de markt gebracht onder de naam Peragos Disk. De vraag is nu of de Peragos lampen inbreuk maken op een Gemeenschapsmodelrecht van Rotolight. Een Gemeenschapsmodel wordt alleen beschermd wanneer deze een nieuw en eigen karakter heeft. Gekeken wordt of de modellen dezelfde ‘algemene indruk’ achterlaten bij een geïnformeerde gebruiker. Een geïnformeerde gebruiker is in deze zaak aan te merken als een (enigszins gevorderde) amateurfotograaf tot en met een professionele fotograaf.

IEF 18832

Stoelen behoren tot dezelfde stijlfamilie

Rechtbank Oost-Brabant 18 nov 2019, IEF 18832; ECLI:NL:RBOBR:2019:6686 (Satelliet tegen De Arend), http://www.ie-forum.nl/artikelen/stoelen-behoren-tot-dezelfde-stijlfamilie

Vzr. Rechtbank Den Bosch 18 november 2019, IEF 18832; ECLI:NL:RBOBR:2019:6686 (Satelliet tegen De Arend) Satelliet en De Arend zijn bedrijven die zich bezighouden met meubilair in de hospitalitysector. In opdracht van Satelliet is in 2013 een stoel ontworpen, de '25.25'. In 2019 heeft De Arend de stoel 'Iwan 2.19' in Nederland op de markt gebracht. Satelliet stelt dat De Arendt inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Satelliet. De vorderingen van Satelliet worden afgewezen. Er wordt waarde gehecht aan het feit dat beide stoelen tot dezelfde stijlfamilie behoren. De individuele elementen die onderdeel uit maken van de 25.25 zijn op zichzelf niet auteursrechtelijk beschermd. De verschillen springen dermate in het oog dat er geen sprake is van een overeenstemmende totaalindruk.

IEF 18831

Conclusie P-G centraal beperkt octrooi

Hoge Raad 18 okt 2019, IEF 18831; ECLI:NL:PHR:2019:1192 (High Point Sarl tegen KPN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-centraal-beperkt-octrooi

Parket bij HR 18 oktober 2019; IEF 18831, IT 2949; ECLI:NL:PHR:2019:1192 (High Point Sarl tegen KPN) Deze zaak is een vervolg op het eerdere, tussentijdse, cassatieberoep tegen het tussenarrest van het gerechtshof Den Haag van 3 november 2015, waarin in het principale cassatieberoep – samengevat – de vraag diende te worden beantwoord of de uitoefening van het recht van de octrooihouder om op de voet van art. 138 lid 3 Europees Octrooiverdrag zijn octrooi te beperken door wijziging van de conclusies, in de weg staat aan toepassing door de rechter van de (nationale) twee-conclusieregel. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 15 september 2017 [IEF 17105] het principale beroep verworpen, evenals het incidentele cassatieberoep dat – in de kern – over afstand van recht handelde. Nu draait het om de gevolgen van het (inmiddels) door het Europees Octrooibureau (EOB) toegestane verzoek om de omvang van het octrooi te beperken als bedoeld in de art. 105a-c EOV. Consequentie van een dergelijke beslissing is dat de centrale beperking van het octrooi terugwerkende kracht heeft (art. 68 EOV).

IEF 18830

Noot Paul Geerts onder Rb. Amsterdam 24 juli 2019 (KNMT/Buma)

1. In korte tijd opnieuw een Nederlands vonnis waarin (de uitleg van) het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in art. 3 lid 1 ARl centraal staat [IEF 18606]. Dat was ook het geval in Rb. Midden-Nederland 19 september 2018, IER 2019/3 (Woonvoorziening/Sena en Buma) [IEF 17981]. In mijn IER-noot onder dat vonnis [IEF 18366] heb ik een aantal kanttekeningen geplaatst bij de beslissing van de Rb. Midden-Nederland. De rechtbank heeft in die procedure in mijn ogen ten onrechte beslist dat geen sprake was van een mededeling aan het publiek. Het onderhavige Amsterdamse vonnis spreekt mij meer aan.

IEF 18829

Onbepaalde tijdsduur in strijd met vrijheid van meningsuiting

Hof Den Haag 12 nov 2019, IEF 18829; ECLI:NL:GHAMS:2019:4091 (X tegen AMC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onbepaalde-tijdsduur-in-strijd-met-vrijheid-van-meningsuiting

Hof Amsterdam 12 november 2019, IEF 18829; ECLI:NL:GHAMS:2019:4091 (X tegen AMC) Gedeeltelijke vernietiging van vonnis in eerste aanleg van 21 maart 2019 [IEF 18384]. De vraag was aan wie auteursrecht toekomt voor publicaties die berusten op onderzoek dat in teamverband is uitgevoerd. In eerste aanleg werd geoordeeld dat X onvoldoende gronden heeft om erkend te worden als co-auteur. Omtrent de veroordeling tot het staken van bepaalde mededelingen over onder meer auteursrechtelijke aanspraak en wetenschappelijke integriteit, wordt gesteld dat de onbepaalde tijdsduur van deze maatregel in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Er is een gerechtvaardigd belang dat zij buiten de context van deze procedure met derden over haar opvattingen ter zake kan spreken. De overige beslissingen worden bekrachtigd.

IEF 18827

Uitlating in biografie Johan Cruijff moet worden gerectificeerd

Rechtbank Amsterdam 15 nov 2019, IEF 18827; ECLI:NL:RBAMS:2019:8597 (Auteur tegen Johan Cruyff Foundation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlating-in-biografie-johan-cruijff-moet-worden-gerectificeerd

Vrz. Rechtbank Amsterdam 15 november 2019, IEF 18827; ECLI:NL:RBAMS:2019:8597 (Auteur tegen Johan Cruyff Foundation) In deze zaak gaat het om de beantwoording van de vraag of bepaalde uitlatingen in het boek “Johan Cruijff De Biografie” onrechtmatig zijn jegens de Johan Cruyff Foundation. In het boek wordt gesteld dat Cruijff jaarlijks een miljoen euro aan zijn persoon liet uitbetalen vanuit de Foundation. Er wordt gekeken naar drie aspecten die van belang zijn: de aannemelijkheid dat de uitlating juist is, de mogelijke gevolgen voor de Foundation en de ernst van de misstand die in de publicatie wordt gesignaleerd.

IEF 18826

Zonder toestemming gedeelde cartoons inbreuk op auteursrechten

Rechtbank Midden-Nederland 13 nov 2019, IEF 18826; ECLI:NL:RBMNE:2019:5278http://www.ie-forum.nl/artikelen/zonder-toestemming-gedeelde-cartoons-inbreuk-op-auteursrechten
Facebook

Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2019, IEF 18826, IT 2947; ECLI:NL:RBMNE:2019:5278 (X tegen Y) Gedaagde heeft zonder toestemming humoristische cartoons geplaatst op een door hem beheerde Facebookpagina. Gesteld wordt dat hiermee inbreuk is gemaakt op de aan eiser toekomende auteursrechten. Gedaagde is woonachtig in België en zodoende wordt eerst gekeken naar de bevoegdheid in deze zaak. Nu de afbeelding is geopenbaard op een pagina in de Nederlandse taal en deze ook gericht was op het Nederlandse publiek, heeft het schadebrengende feit zich in Nederland voorgedaan. Gedaagde is niet komen opdagen en er is daarom verstek gewezen. Inhoudelijk betreffen de cartoons auteursrechtelijk beschermde werken. Nu deze zonder toestemming in gewijzigde vorm zijn gepubliceerd wordt er inbreuk gemaakt op die auteursrechten. Eventuele onwetendheid omtrent de auteursrechtelijke bescherming van deze werken, doet hier niet aan af. Ook onbewuste schending zou voor rekening komen van de inbreukmaker. Gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten en een schadevergoeding berekend aan de hand van de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem.

IEF 18825

Inschrijvingen Jong IE Pubquiz gesloten. Schrijf je in voor de wachtlijst!

Ha mede Jong IE-ers,
Wat een enthousiasme! Alle 70 plekken voor de pubquiz zijn binnen twee weken vergeven! Jammer genoeg betekent dat dat niet alle Jong IE-ers mee kunnen doen op 12 december. Ben jij one of the unlucky few, dan kan je je alleen nog aanmelden voor een wachtlijst. Als er toch nog een plekje vrij komt in de pubquiz en je bovenaan de wachtlijst staat, krijg je van ons een mailtje. Om je aan te melden voor de wachtlijst stuur je een e-mail naar Rôna (rm@hoogenhaak.nl) met je naam, kantoor, of je mee wilt eten en het team waarbij jij je wilt aansluiten (tenzij je je als volledig team aanmeldt voor de wachtlijst).