IEF 18001

Charles Gielen onder HvJ EU Doceram/Ceramtec

Charles Gielen

Noot Charles Gielen onder HvJ EU 8 MAART 2018, IEF 18001, IEFbe 2751, eerder als: NJ 2018/352 (DOCERAM/Ceramtec) 1. Deze zaak [IEF 17542; IEFbe 2492] gaat over de betekenis van de techniekuitsluiting in het modellenrecht. Het arrest geeft voor het eerst uitleg aan art. 8(1) Gemeenschaps Modellenverordening (6/2002; hierna GModVo.) en dus indirect tevens aan art. 7(1) Gemeenschaps Modellenrichtlijn (98/71)) waarin staat dat een modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Een dergelijk model kan worden nietigverklaard (art. 25(1)(b) GModVo.) en bij de beschermingsomvang van een model tellen dergelijke kenmerken niet mee. Dit belangrijke arrest geeft antwoord op de vragen of voor de beoordeling of er sprake is van uitsluitend door de technische functie bepaalde uiterlijke kenmerken van een model, doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn die dezelfde technische functie hebben, en verder, of bij de vaststelling van de technische functie uitgegaan moet worden van een objectieve waarnemer, of van iets of iemand anders. Lees verder

IEF 18000

Verslag debat ‘Werken voor een kratje bier’ - Over auteursrechten met politici en makers

Platform Makers, Verslag debat ‘Werken voor een kratje bier’ - Over auteursrechten met politici en makers, 27 september 2018. In vervolg op het u eerder toegezonden boekje “Werken voor een kratje bier” en onze schriftelijke reactie op de brief van Minister Dekker, organiseerde Platform Makers donderdag 27 september in Nieuwspoort onder dezelfde titel een debat waarin makers hun ervaringen in de contractpraktijk deelden met beleidsmakers. De bijeenkomst organiseerden wij voorafgaand aan het Algemeen Overleg Auteursrecht op 4 oktober met de bedoeling u de ervaringen mee te kunnen geven.

IEF 17999

Hof bekrachtigt in turbo spoed appel dat Undercover in Nederland uitgezonden mag worden

Hof Amsterdam 27 sep 2018, IEF 17999; (X tegen Noordkaap), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-in-turbo-spoed-appel-dat-undercover-in-nederland-uitgezonden-mag-worden

Hof Amsterdam 27 september 2018, IEF 17999 (X tegen Noordkaap) Kop-staartvonnis. Dit arrest wordt in de navolgende verkorte vorm uitgesproken. Een uitgewerkte versie volgt zo spoedig mogelijk. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt X in de kosten van het geding in hoger beroep (€726 aan verschotten en €3.222 voor salaris).

IEF 17998

Conclusie AG: Vernietiging DUNGS-arrest: 'Ongevraagd' en 'ten overvloede' merkenrechtelijke beoordeling is iets anders dan ongewenst

Hoge Raad 7 sep 2018, IEF 17998; ECLI:NL:PHR:2018:1024 (ITT tegen Karl Dungs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-vernietiging-dungs-arrest-ongevraagd-en-ten-overvloede-merkenrechtelijke-beoordeling-is

Conclusie AG HR 7 september 2018, IEF 17998; ECLI:NL:PHR:2018:1024 (ITT tegen Karl Dungs) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. De houder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ is in een buitengerechtelijke procedure veroordeeld tot overdracht van zijn domeinnaam aan de houder van het Uniewoordmerk DUNGS. Om aan deze veroordeling te ontkomen, stelt de domeinnaamhouder een vordering uit onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking in tegen de merkhouder. In cassatie gaat het onder meer over de vraag of het hof die vordering mede op een merkenrechtelijke grondslag had moeten beoordelen. De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest [IEF 17017] en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag.

IEF 17996

7 november - Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht

MMA 7november2018

Inschrijven Op woensdag 7 november 2018 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, de tweede intensieve jurisprudentielunch van dit jaar rondom het merken-, modellen- en auteursrecht. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Paul Geerts en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

IEF 17985

Belgische rechter niet bevoegd want Emirates richt zich niet actief op dat territorium

Belgische gerechten 10 sep 2018, IEF 17985; http://www.ie-forum.nl/artikelen/belgische-rechter-niet-bevoegd-want-emirates-richt-zich-niet-actief-op-dat-territorium

Rechtbank van Koophandel Brussel 10 september 2018, IEF 17985; IT 2638; IEFbe 2736 (Sky Fresh tegen Emirates) Handelsnaamrecht. Sky Fresh is een ontwikkelaar van web- en smartphone apps. Emirates lanceerde een nieuwe luchtvrachtdienst 'Emirates SkyFresh'. Emirates heeft besloten om de naam te vervangen door 'Emirates Fresh'. Sky Fresh vordert een definitieve staking van het gebruik van het teken Sky Fresh. Emirates richt zich niet actief op het territorium (EU/Belgie) waar Sky Fresh bescherming geniet. Nergens blijkt uit dat het Belgische filiaal van Emirates het betwiste teken zou hebben gebruikt. De rechtbank verklaart zich zonder rechtsmacht.

IEF 17997

LAWFORT visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend met oudere LAWFOX

Rechtbank Rotterdam 28 sep 2018, IEF 17997; (Lawfox tegen Lawfort), http://www.ie-forum.nl/artikelen/lawfort-visueel-en-auditief-in-hoge-mate-overeenstemmend-met-oudere-lawfox
LAWFOX LawFort

Vzr. Rechtbank Rotterdam 28 september 2018, IEF 17997 (Lawfox tegen Lawfort) Merkenrecht. LAWFOX is een advocatenkantoor sinds 2013 en is houdster van Benelux-woordmerk. LawFort is opgericht in 2017 voor verlenen van juridische bijstand. LawFort verweert dat in een bodemprocedure naar alle waarschijnlijkheid op grond van 2.28 lid 1 sub d BVIE het woordmerk nietig zal worden verklaard, omdat het woordmerk uitsluitend bestaat uit teken of benamingen die in het normale taal gebruikelijk zijn. Dit is echter niet nader onderbouwd. Bij de vergelijking stemmen vijf letters overeen "LAWFO", daarmee stemmen de tekens visueel in hoge mate met elkaar overeen, een sterke auditieve overeenstemming. Beide tekens beginnen met LAW, verwijzend naar de juridische dienstverlening, het tweede gedeelte heeft een andere betekenis die niet overeenstemt. LAWFOX heeft voldoende inspanning verricht om haar landelijke naamsbekendheid te vergroten, zoals reviews van klanten, juridische cursussen en publiceert ze regelmatig artikelen op weblog en in diverse vakliteratuur. De voorzieningenrechter gebiedt LawFort inbreuk middel LawFort (juristen/B.V.) te staken) op last van een dwangsom.

IEF 17989

Beheer uw juridische risico’s met behulp van ‘legal tech’

WK 28sept-5okt framework

Download Whitepaper, Framework 7 Steps to Legal Risk Management for General Counsel, Wolters Kluwer. Als bedrijfsjurist wordt er vaak aan u gevraagd om de juridische riscio’s te beoordelen. Echter, dit blijkt een moeizame klus te zijn, vooral wanneer alle informatie op meerdere plekken binnen het bedrijf wordt opgeslagen zoals in gedeelde mappen, op harde schijven en in e-mails. Processen worden vaak handmatig uitgevoerd, en er wordt veel tijd besteedt aan het krijgen van een actueel overzicht van de status van alle lopende hoofdzaken. Veel bedrijven hebben met inefficiënte processen te maken, maar ‘legal tech’ kan u helpen!  

Graag delen we 3 tips met u, waarmee we uitleggen hoe u door middel van ‘legal tech’ efficiënter kunt werken en uw juridische informatie op een gestructureerde manier kunt organiseren om uw riscio’s te identificeren, beheren en op kan rapporteren.  

IEF 17994

Partij voor Weert verboden Weerter wapen als logo te gebruiken

Rechtbanken 5 sep 2018, IEF 17994; ECLI:NL:RBLIM:2018:8307 (Gemeente Weert tegen Partij voor Weert), http://www.ie-forum.nl/artikelen/partij-voor-weert-verboden-weerter-wapen-als-logo-te-gebruiken

Rechtbank Limburg 5 september 2018, IEF 17994; ECLI:NL:RBLIM:2018:8307 (Gemeente Weert tegen Partij voor Weert) Merkenrecht. Partij voor Weert gebruikte het Weerter wapen als logo. Het logo is aan de gemeente toegekend bij KB. Gemeente Weert stelde dat gebruik niet toegestaan is. Partij voor Weert gaf veranderingen aan het logo. De gemeente heeft alsnog per brief gesommeerd dat de partij het logo zal staken. Partij voor Weert gaf aan dat, sinds zij aanpassingen heeft gemaakt, het logo er niet meer op lijkt. De rechtbank oordeelt dat de logo's veel gelijkenissen tonen en dat er bovendien kans is op verwarringsgevaar doordat beide partijen actief zijn op politiek en bestuurlijk vlak. 

IEF 17992

Een zo getrouw mogelijke verkleinde kopie van modellentreinen zorgt niet voor auteursrecht Venus

Rechtbanken 19 sep 2018, IEF 17992; ECLI:NL:RBDHA:2018:11276 (Broers I VOF/Artitec Maquettebouw tegen Broers II/Venus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/een-zo-getrouw-mogelijke-verkleinde-kopie-van-modellentreinen-zorgt-niet-voor-auteursrecht-venus

Rechtbank Den Haag 19 september 2018, IEF 17992; ECLI:NL:RBDHA:2018:11276 (Broers I VOF/Artitec Maquettebouw tegen Broers II/Venus) Auteursrecht. Modelrecht. De broers zijn actief op de markt van schaalmodelbouw, onder andere van modeltreinen. Venus houdster van de volgende Gemeenschapsmodellen. De VOF is gesplitst. Nu vaststaat dat de VOF-G-modellen geen onderdeel uitmaakten van het te verdelen vermogen van de VOF, was Venus c.s. niet gehouden om die modellen over te dragen ter uitvoering van de vaststellingsovereenkomst. De modellen (2012/2013) zijn niet nieuw en hebben geen eigen karakter, door het bedrijf Philotrain zijn er eerder Ovaalramer-modeltreinen in 1993 uitgegeven. Artitec c.s. heeft gemotiveerd gesteld dat de mallen van het zwanenhalsdraaistel gedurende de samenwerking in de VOF gezamenlijk ontwikkeld zijn voor het C12/C6400 personenrijtuig, zodat, zo de mallen al een werk zijn in de zin van de Auteurswet, dit niet (uitsluitend) aan Venus c.s. toekomt. De met de mallen verkregen samengestelde eindproducten, de modeltreinen, zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken zijn omdat deze een zo getrouw mogelijke verkleinde kopie vormen van originele treinstellen.

IEF 17991

Merkaanvraag NorthSeaGrid toch toegewezen, geen verwarring met NationalGrid

Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 sep 2018, IEF 17991; ECLI:EU:T:2018:611 (TenneT tegen EUIPO en Ngrid), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkaanvraag-northseagrid-toch-toegewezen-geen-verwarring-met-nationalgrid

Gerecht EU 27 september 2018, IEF 17991; IEFbe 2748; ECLI:EU:T:2018:611 (TenneT tegen EUIPO en Ngrid) Merkenrecht. TenneT is nationale beheerder van elektriciteitstransmissienetten van Nederland. Ngrid is onder meer eigenaar van het elektriciteitstransmissiesysteem in het Verenigd Koninkrijk. TenneT heeft een registratie gedaan bij EUIPO van NorthSeaGrid. Ngrid is houdster van onder andere woord- en beeldmerken nationalgrid, bluegrid en greengrid. Ngrid heeft oppositie ingediend tegen de registratie van TenneT. De Kamer van beroep heeft geoordeeld dat er sprake is van verwarring en heeft het beroep toegewezen. TenneT is hiertegen in beroep gegaan. Het Gerecht oordeelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. De conflicterende tekens zijn qua visuele, fonetische en conceptuele aspecten zwak vergelijkbaar voor het Engelstalige publiek. Voor wat betreft het niet-Engelstalige grote publiek, moet worden opgemerkt dat de betrokken waren en diensten identiek zijn en dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch overeenstemmen met de aanwezigheid van het gemeenschappelijke element "grid". De verschillen tussen het aangevraagde merk enerzijds en het oudere beeldmerk en het oudere woordmerk anderzijds maken het echter mogelijk om uit te sluiten dat verwarringsgevaar is bij dat publiek. Het merk wordt geregistreerd.

IEF 17993

Conclusie AG: verwerping cassatie tegen publicatie De Gekooide Recherche

Hoge Raad 7 sep 2018, IEF 17993; ECLI:NL:PHR:2018:941 (eiser tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-verwerping-cassatie-tegen-publicatie-de-gekooide-recherche

Conclusie AG HR 7 september 2018, IEF 17993; ECLI:NL:PHR:2018:941 (eiser tegen Staat der Nederlanden) Onrechtmatige publicatie. Een oud-rechercheur, heeft een boek geschreven over zijn ervaringen bij de politie. Hierin wordt een aantal onderzoeken beschreven waarbij de rechercheur betrokken was en waarin eiser figureert. Eiser stelt dat sprake is van een onrechtmatige publicatie en doet daartoe een beroep op schending van ambtsgeheim en schending van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, schending artikel 16 Wbp, verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken. Het hof [IEF 16906, 15800] heeft overwogen dat niet kan worden aangenomen dat oud-rechercheur gebruik heeft gemaakt van geheime informatie, dat de vrijheid van meningsuiting hier zwaarder weegt dan het recht op privacy en dat het verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken geen toepassing vindt omdat deze verwerking noodzakelijk is voor uitsluitend journalistieke doeleinden (art. 3 lid 2 Wbp). In cassatie wordt geklaagd dat niet op een juiste en begrijpelijke wijze toepassing is gegeven aan de regels over schending van ambtsgeheim en de journalistieke exceptie van art. 3 lid 2 Wbp. De conclusie AG strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

IEF 17990

Niet aannemelijk dat auteursrecht Groot Surinaams Kookboek bij voormalig distributeur ligt

Hof Amsterdam 11 sep 2018, IEF 17990; ECLI:NL:GHAMS:2018:3327 (Groot Surinaams Kookboek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-aannemelijk-dat-auteursrecht-groot-surinaams-kookboek-bij-voormalig-distributeur-ligt

Hof Amsterdam 11 september 2018, IEF 17990 ; ECLI:NL:GHAMS:2018:3327 (Groot Surinaams Kookboek) Auteursrecht. Stichting Kankantrie verzet zich tegen het op de markt brengen van een vernieuwde versie van het “Groot Surinaams Kookboek” door de voormalig distributeur van dit kookboek. Zij vordert op haar beurt schadevergoeding omdat de Stichting het boek in strijd met de exclusieve distributieovereenkomst zelf op de markt heeft gebracht. Zij stelt bovendien zelf auteursrechthebbende te zijn. Anders dan de voorzieningenrechter in eerste aanleg, oordeelt het hof dat niet aannemelijk is geworden dat de Stichting het auteursrecht heeft verkregen op het kookboek. De Stichting stelt dat haar dit bij akte is overgedragen door de makers, maar zij is niet bereid geweest die akte in het geding te brengen, ondanks het feit dat die akte zich naar haar eigen zeggen in haar dossier bevond. Haar vorderingen worden daarom afgewezen.

IEF 17988

Puma doet bij Gerecht EU alsnog succesvol beroep op onderscheidend vermogen door gebruik van haar merk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 26 sep 2018, IEF 17988; ECLI:EU:T:2018:604 (Puma tegen Doosan Machine Tools), http://www.ie-forum.nl/artikelen/puma-doet-bij-gerecht-eu-alsnog-succesvol-beroep-op-onderscheidend-vermogen-door-gebruik-van-haar-me
Puma puma

Gerecht EU 26 september 2018, IEF 17988; IEFbe 2738; ECLI:EU:T:2018:604 (Puma tegen Doosan Machine Tools) Merkenrecht. Doosan registreert het beeldmerk PUMA voor klasse 7: "Lathes; CNC (computer numerical control) lathes; machining centres; turning centre; electric discharge machine". Puma doet voor de oppositie-afdeling en bij board of appeal een niet-succesvol beroep op haar eerdere beeldmerken, omdat er geen gelijkenis is tussen de goederen. Het Gerecht EU oordeelt dat de Board of Appeal niet de bekendheid van het eerdere PUMA-merk door het gebruik ervan.

IEF 17987

Henk Westbroek: Gratis fairtrade-koffie, Wow!

Henk Westbroek - foto: Sander Heezen

Henk Westbroek, Gratis fairtrade-koffie, Wow!, Sena Performers Magazine 2018-3, p. 27 Er bestaan mensen met de opvatting dat vroeger alles beter was. Als ik een broodje slagersachterham eet dat met 30 procent biologisch regenwater is verzwaard, ervaar ik dat deze mensen niet altijd ongelijk hebben. Er zijn ook mensen die vinden dat vroeger alles slechter was. In de wetenschap dat zelfdenkende mensen ooit als heks verbrand werden of als slaaf verkocht, is er voor die gedachtegang ook wat te zeggen. Genuanceerd als ik ben, omarm ik de gedachte dat er in de loop de jaren ook een groot aantal dingen onveranderd bleef. Zo lang ik besta leven er immers al mensen die het dom vinden hun kinderen een prikje te laten geven tegen besmettelijke ziekten waaraan je dood kunt gaan. Zolang ik leef is er woningnood onder mensen die weinig verdienen of de mazzel niet hadden om als prins Bernhard geboren te zijn. En ik kan me ook niet herinne- ren dat er een tijd was waarin omroe- pen populaire artiesten niet tot gratis optreden dwongen.

IEF 17986

Borden langs de openbare weg dat opdrachtgever nog niet heeft betaald niet onrechtmatig

Rechtbank Rotterdam 17 jul 2018, IEF 17986; ECLI:NL:RBROT:2018:7968 (Aannemer tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/borden-langs-de-openbare-weg-dat-opdrachtgever-nog-niet-heeft-betaald-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Rotterdam 17 juli 2018, IEF 17986; ECLI:NL:RBROT:2018:7968 (Aannemer tegen opdrachtgever) Vrijheid van meningsuiting. Aantasting goede naam. Onrechtmatige mededeling. Eiser is werkzaam als binnenhuisarchitecte. Eisers hebben gedaagde in 2015 opdracht verstrekt een veranda te bouwen. Gedaagde heeft de veranda grotendeels zelf bebouwd maar omdat het voor de zomer af moest zijn, waren eisers genoodzaakt een andere partij in te huren. Tussen partijen is een geschil ontstaan over de vraag of gedaagde nog recht heeft op een laatste deelbetaling van € 3.107,63. Gedaagde heeft een bord langs de weg gezet met daarop namen van eisers en dat zij nog moeten betalen. Later heeft de gedaagde de eisers ook oplichters genoemd. Op elektronische wijze heeft gedaagde gedreigd om de veranda af te breken. Het plaatsen van de tekstborden is niet onrechtmatig want de mededeling dat de eisers nog niet hebben betaald is feitelijk juist. De uitingen dat er sprake is van oplichting zijn wel onrechtmatig want er is geen enkel bewijs voorhanden.

IEF 17984

Filou heeft andere 'look-en-feel' dan Duvel

Belgische gerechten 26 jun 2018, IEF 17984; (Duvel tegen Honsebrouck Brouwerij), http://www.ie-forum.nl/artikelen/filou-heeft-andere-look-en-feel-dan-duvel

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17984; IEFbe 2735 (Duvel tegen Honsebrouck) Merkenrecht. Oneerlijke handelspraktijk. Misleidende reclame. Honsebrouck brengt speciaalbieren op de markt waaronder Filou-bier. Dit is dezelfde biersoort als Duvel. Duvel betoogt dat er sprake is van een inbreuk gezien de kleur en vorm van de (banale) Steinie-flesjes. Behoudens de witte achtergrond zijn de kroonkurken evenmin overeenstemmend. De achterzijde van het etiket is voldoende op zichzelf staand. Met de voorzijde wordt het imago en de 'look-and-feel' gekopieerd. De rechtbank oordeelde [IEFbe 1748] dat er geen sprake was van uitbuiting van het imago of de look-a-feel omdat alle kenmerken ook terugkomen in andere speciaalbieren. In hoger beroep vordert Duvel dat Honsebrouck de productie en het op de marktbrengen van Filou stopzet. Auditief en visueel is geen overeenstemming tussen Duvel en Filou. De kroonkurk van Duvel is zeer verschillend. Er wordt gebruikt gemaakt van een bruine Steini fles maar talrijke andere merken maken daar ook gebruik van. Het aantal verschillen op het etiket van Filou geven het een andere 'look' dan het etiket van Duvel. De consument zou niet snel het flesje van Filou verwarren met Duvel. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17983

Inbreuk door verkoop parallelingekochte parfums van Poolse distributeur

Rechtbank Den Haag 24 sep 2018, IEF 17983; (Puig tegen ASW en SAR), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-door-verkoop-parallelingekochte-parfums-van-poolse-distributeur

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 september 2018, IEF 17983 (Puig tegen ASW en SAR) Parallelhandel. Merkenrecht. Puig houdt zich bezig met de verkoop van onder andere de parfums van Paco Rabanne. Ze zijn ook houder van Uniewoord- en beeldmerken PACO RABANNE, 1 MILLION en ONE MILLION. ASW is een grote drogisterijketen en handelt onder de naam Kruidvat. SAR handelt als parallelhandelaar. Kruidvat heeft in een brochure een aanbieding van 1 Million EDT staan. Puig heeft een aantal testaankopen gedaan en daarna een sommatiebrief gestuurd naar ASW en SAR. SAR heeft aangegeven dat de parfums afkomstig zijn van een Poolse distributeur (Beauty Gallery), waarvoor door Puig geen toestemming is gegeven. De verbodsvordering wordt toegewezen. ASW en SAR moeten een door de administrateur gewaarmerkt opgave leveren maar alleen de gegevens met betrekking tot gegevens over Beauty Gallery. Er is niet gebleken hoe de rectificatie kan bijdragen aan het voorkomen van doorlopende inbreuken en voorkoming van toenemende schade. De gevorderde rectificatie wordt afgewezen.

IEF 17982

Staking verkoop 'Chanel' portemonnees via Marktplaats en Facebook

Rechtbank Den Haag 5 sep 2018, IEF 17982; ECLI:NL:RBDHA:2018:10981 (Chanel tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/staking-verkoop-chanel-portemonnees-via-marktplaats-en-facebook

Rechtbank Den Haag 5 september 2018, IEF 17982; ECLI:NL:RBDHA:2018:10981 (Chanel tegen gedaagde) Bodemzaak. Verhandeling inbreukmakende producten. Chanel is houdster van onder meer het internationaal beeldmerk. Gedaagde biedt via Facebook en Marktplaats portemonnees aan met het beeldmerk voor een lage prijs. Chanel heeft onderzoeksbureau ACP ingeschakeld en zij hebben een portemonnee besteld via Marktplaats. Daarna heeft Chanel een sommatiebrief gestuurd naar gedaagde maar ze ontkent betrokken te zijn geweest. Chanel vordert dat de gedaagde onder andere het aanbieden, verkopen en leveren staakt. De rechtbank heeft de gedaagde verzocht om haar verweer dat ze zelf niet betrokken zou zijn te onderbouwen. Deze onderbouwing is achterwege gebleven. Gedaagde is evenmin in persoon ter zitting verschenen, terwijl zij zich wel heeft laten vertegenwoordigen door haar advocaat. Op concrete vragen is ook geen antwoord gekomen. Uit de conversaties via Marktplaats is gebleken dat het niet gaat om enkele producten maar om tientallen portemonnees. De rechtbank veroordeelt de gedaagde om iedere inbreuk te staken.

IEF 17981

Geen sprake van een privékring in de woonkamer van woonzorgvoorziening

19 sep 2018, IEF 17981; ECLI:NL:RBMNE:2018:4388http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-een-priv-kring-in-de-woonkamer-van-woonzorgvoorziening

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 19 september 2018, IEF 17981; ECLI:NL:RBMNE:2018:4388 (eiseres tegen SENA/Buma/Stemra) Naburige rechten. Eiseres exploiteert woonzorgvoorzieningen voor ouderen met geheugenverlies op 26 locaties in Nederland. In gemeenschappelijke woonkamers staat een televisie en een muziekinstallatie. Het gaat in dit geschil dan ook om het antwoord op de vraag of zich hier de uitzondering voordoet op de regel dat een openbaarmaking in besloten kring in Nederland evenzeer tot een vergoedingsaanspraak leidt. Die uitzondering doet zich voor wanneer het gaat om een openbaarmaking in de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring, zonder dat daarvoor wordt betaald; ook wel aangeduid als de ‘privékring’. Waarschijnlijk zal het geregeld voorkomen dat, gegeven de woonsituatie, vriendschappen ontstaan tussen de bewoners, maar Maar dat alle bewoners met elkaar verbonden zijn door een hechte band van persoonlijke aard is niet gesteld of gebleken en niet aannemelijk. Art. 12 lid 4 Aw en 2 lid 7 WNR openbaarmaking in besloten kring; geen sprake van privé kring. Vordering afgewezen.