IEF 18998

Inzet SyRI in strijd met hoger recht

Rechtbank Den Haag 5 feb 2020, IEF 18998; ECLI:NL:RBDHA:2020:865 (NJCM c.s. tegen de Staat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inzet-syri-in-strijd-met-hoger-recht

Rechtbank Den Haag 5 februari 2020, IEF 18998, IT 3028; ECLI:NL:RBDHA:2020:865 (NJCM c.s. tegen de Staat) NJCM c.s. is een coalitie van maatschappelijke organisaties en twee natuurlijke personen en tevens eiser in deze zaak. Het Systeem Risicoindicatie (hierna: SyRI) is een wettelijk instrument dat de overheid gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude op het terrein van de sociale zekerheid en inkomensafhankelijke regelingen, de belasting- en premieheffing en de arbeidswetten. Het gaat volgens de wetgever om technische infrastructuur en de bijbehorende procedures waarmee in een beveiligde omgeving anoniem data kunnen worden gekoppeld en geanalyseerd, zodat risicomeldingen kunnen worden gegenereerd.

IEF 18996

Vorderingen inzage afgewezen

Rechtbank Midden-Nederland 21 jan 2020, IEF 18996; ECLI:NL:RBMNE:2020:214 (VUB c.s. tegen QVQ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-inzage-afgewezen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 21 januari 2020, IEF 18996, LS&R 1784, IEFbe 3033; ECLI:NL:RBMNE:2020:214 (VUB c.s. tegen QVQ) Vrije Universiteit Brussel (hierna: VUB) is houdster van de basis octrooifamilie voor de zware-keten antilichamen, de VHH’s (hierna: de Hamers-octrooien). Ablynx is een biofarmaceutisch bedrijf en tevens eigenaar van een sublicentie voor de Hamers-octrooien met het doel de Nanobody technologie te kunnen exploiteren voor medische toepassingen. QVQ is een serviceonderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen en produceren van VHH’s voor andere ondernemingen op het gebied van medische producten, farmaceutische processen en voeding.

IEF 18997

Erwin Angad-Gaur: op zoek naar evenwicht

Het auteurs- en naburig recht is in beweging. Terecht is er daarbij de afgelopen jaren meer aandacht voor de inkomenspositie van auteurs en artiesten. In het beleidsstreven de inkomenspositie van kunstenaars te verbeteren is het auteursrecht (en zeker het auteurscontractenrecht) een belangrijk instrument. Toch werkt dat in de praktijk nog niet optimaal. Zoals ook het auteursrecht op internet een lastige kwestie blijft. Een uitdaging dus voor de komende jaren.

Berlijnse muren
Zoals toenmalig Euro-commissaris Neelie Kroes in 2010 constateerde: “Ons huidige gefragmenteerde auteursrechtensysteem is slecht aangepast op de essentie van kunst. Kunst kent geen grenzen. In plaats daarvan hebben intermediairs een belangrijkere rol dan artiesten. Het irriteert het publiek dat het vaak geen toegang heeft tot het werk dat artiesten aan willen bieden, een vacuüm dat gevuld wordt door illegale content. Artiesten lopen daardoor de vergoeding mis die ze verdienen.”

Lees hier de hele speech van Erwin Angad-Gaur van 3 februari jl. tijdens de jubileumbijeenkomst van de Federatie Auteursrechtbelangen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

IEF 18995

Lacet Bixx maakt auteursrechtelijke inbreuk op Cube Elite

Rechtbank Gelderland 4 feb 2020, IEF 18995; (Droomparken c.s. tegen Lacet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/lacet-bixx-maakt-auteursrechtelijke-inbreuk-op-cube-elite

Vzr. Rechtbank Gelderland 4 februari 2020, IEF 18995 (Droomparken c.s. tegen Lacet) Droomparken exploiteert vakantieparken in Nederland en verhuurt op haar vakantieparken diverse recreatiewoningen. Droomparken is tevens licentienemer van Somnium, die de recreatiewoning genaamd Cube Elite op de markt heeft gebracht en deze verhuurt op de vakantieparken van Droomparken. Lacet produceert en verkoopt vakantiewoningen en heeft op enig moment de recreatiewoning genaamd Lacet Bixx op de markt gebracht. Droomparken c.s. beweert dat Lacet met de Lacet Bixx inbreuk maakt op de auteursrechten op de Cube Elite en daarmee onrechtmatig handelt jegens Droomparken c.s.

IEF 18993

Inbreuk in persoonlijkheidsrecht wegens verwijdering kunstwerk

Rechtbank Noord-Nederland 18 dec 2018, IEF 18993; ECLI:NL:RBNNE:2018:5659 (kunstenaar tegen ROC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-in-persoonlijkheidsrecht-wegens-verwijdering-kunstwerk

Rechtbank Noord-Nederland 18 december 2018, IEF 18993; ECLI:NL:RBNNE:2018:5659 (Kunstenaar tegen ROC) Eiser is een kunstenaar die een kunstwerk voor het ROC had gemaakt. Dit kunstwerk is meerdere malen doelwit geweest voor diefstal, waardoor het ROC uiteindelijk is overgegaan tot verwijdering van het kunstwerk. Eiser vordert schadevergoeding hiervoor, onder meer vanwege onrechtmatig handelen en misbruik van recht door het ROC. Er wordt geoordeeld dat verwijdering c.q. vernietiging van het kunstwerk inderdaad misbruik van recht c.q. onrechtmatig handelen door het ROC oplevert. Hierbij was van belang dat het ROC heeft nagelaten eiser op de hoogte te stellen van de achtereenvolgende diefstallen die hadden plaatsgevonden en van het uiteindelijk slopen en afvoeren van de resterende delen van het kunstwerk. Hierdoor is er onvoldoende rekening gehouden met de belangen van eiser, waardoor eiser is aangetast in zijn persoonlijkheidsrecht.

IEF 18994

Publicatie video over uithuisplaatsing kind is onrechtmatig

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 jan 2020, IEF 18994; ECLI:NL:RBZWB:2020:318 (WSG tegen ouders), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-video-over-uithuisplaatsing-kind-is-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020, IEF 18994, IT 3027; ECLI:NL:RBZWB:2020:318 (WSG tegen ouders) WSG heeft wegens het oordeel van de kinderrechter een kind van eisers uit huis geplaatst. Eisers - de ouders van wie het kind uit huis is geplaatst - hebben deze uithuisplaatsing gefilmd en op Facebook geplaatst. Daarnaast hebben de ouders een brief van WSG inhoudende een verzoek tot verwijdering van het filmpje ook op Facebook geplaatst. WSG vordert verwijdering van de publicatie van het filmpje en de brief. Bij beoordeling of deze publicaties verwijderd dienen te worden moet de vrijheid van meningsuiting tegenover het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het door WSG specifiek ingeroepen recht op bescherming van de goede naam/reputatie worden afgewogen. Er wordt geoordeeld dat uit de feiten blijkt dat het belang van WSG en haar medewerkers prevaleert boven het belang van de ouders en dat de ouders door de publicatie van de video en de brief onrechtmatig jegens WSG en haar medewerkers handelt.

IEF 18991

HvJ EU verduidelijkt criteria farmaceutisch octrooi in mededingingsrecht

HvJ EU 30 jan 2020, IEF 18991; ECLI:EU:C:2020:52 (Generics UK e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-verduidelijkt-criteria-farmaceutisch-octrooi-in-mededingingsrecht
hamer CC0

HvJ EU 30 januari 2020, IEF 18991, LS&R 1782, IEFbe 3032; ECLI:EU:C:2020:52 (Generics UK e.a.) De Competition Appeal Tribunal heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld over de wettigheid van een besluit van de Competition and Markets Authority betreffende overeenkomsten tot schikking van een octrooigeschil gericht aan een aantal fabrikanten van generieke geneesmiddelen en aan de farmaceutische groep GlaxoSmithKline (hierna: GSK). Samenvattend gaan de vragen over de criteria aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of een overeenkomst tot schikking van een geschil tussen de houder van een farmaceutisch octrooi en een fabrikant van generieke geneesmiddelen in strijd is met het mededingingsrecht van de Unie.

IEF 18986

Wouter Pors: Het einde van het doofpotmodel

Ik heb de titel van mijn pleidooi voor vanavond (het IE-Diner van deLex, red.) niet zelf bedacht. Het is de titel van een boekje van prof.mr. O.A. Haazen uit 2013, waarin hij pleit voor de invoering van disclosure (of, zo u wilt, discovery) in Nederland.  Ik pleeg dus geen plagiaat, maar heb een rechtvaardiging om met Haazen’s veren te pronken.

In de komende 10 minuten ga ik napleiten. Maar, dat is niet gericht op mijn tegenpleiters in de zaken waar ik op zal doelen. Zij hebben hun werk uitstekend gedaan en de rechters gebruikt om mijn cliënten en mij het leven lastig te maken. Het napleiten is dus vooral gericht op die rechters. Bovendien gaat het niet – of tenminste niet alleen – om mijn zaken, maar om de zaken van alle rechthebbenden en, zoals dat tegenwoordig heet, rechtmatige houders van bedrijfsgeheimen die het bewijs van inbreuk rond proberen te krijgen en dan liefst voordat hun advocaten met pensioen gaan.

Lees hier de speech van Wouter Pors tijdens het IE-Diner gisteravond.

IEF 18989

Daniël Haije: zingeving voor IE-advocaten (en andere IE-adepten)

In december, op de vrijdag voor kerst, zat ik op kantoor nog wat te werken. Aan een pro bono-zaak. Een mevrouw van een kleine goededoelenorganisatie had mij in paniek opgebeld. Ze had een brief ontvangen van een advocatenkantoor. In de brief werd namens een fotograaf aanspraak gemaakt op een bedrag van EUR 1.200, want er zou inbreuk zijn gemaakt op auteursrechten. De foto was weliswaar als gratis aangeboden, maar volgens de toepasselijke Creative Commons-licentie had dan wel de naam van de fotograaf bij de foto moeten worden geplaatst – en tja, dat was niet gebeurd. Nu wilde de fotograaf geld zien – en hij werd in dat streven bijgestaan door niet 1, niet 2, maar 3 van onze onvolprezen Nederlandse IE-collega’s.

Lees hier de speech van Daniël Haije tijdens het IE-Diner afgelopen donderdag.

IEF 18992

Voorjaarsagenda deLex Media

Dit voorjaar staan de volgende evenementen op de agenda:
 

 


donderdag 9 april: E-privacy*
woensdag 6 mei: Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht
dinsdag 12 mei: Jurisprudentielunch Privacyrecht
woensdag 27 mei: Actualiteitenlunch Reclamerecht
dinsdag 9 juni: Nederlands Octrooicongres
donderdag 11 juni: Benelux Merkencongres
donderdag 25 juni: IE-Zomerforum

En, last but not least: save the date voor het Nationaal Reclamerechtcongres op donderdag 10 december, en houd de IE-agenda en onze opleidingen in de gaten voor onder meer onze Jurisprudentielunches, het Nationaal Mediarechtcongres, voor Kunst & IE, Retail & IE, en - in herhaling - een actualiteitenmiddag Muziek.

We verwelkomen u graag bij onze bijeenkomsten!

* onder voorbehoud

IEF 18984

Inbreuk op handelsnaam Motech

Rechtbank Gelderland 29 jan 2020, IEF 18984; (El Mousati tegen autobedrijf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-motech

Rechtbank Gelderland 29 januari 2020, IEF; C/05/356833/ HA ZA 19-24 (El Mousati tegen autobedrijf) Eiser EL Mousati heeft sinds 2010 een autobedrijf. Eiser gebruikt de handelsnaam ‘Motech’ en legt dit ook vast als woordmerk. Deze onderscheidingsmiddelen gebruikt eiser ten behoeve van zijn autobedrijf in Arkel. Gedaagde gebruikt ook de handelsnaam ‘Motech’ ten behoeve van zijn autobedrijf in Zevenaar. Gedaagdes handelsnaamgebruik dateert voor de merkregistratie. Hij maakt inbreuk op eisers merk en handelsnaam.

IEF 18983

KDRF in uitzending niet beticht van misleiding of bedrog

Rechtbank Midden-Nederland 29 jan 2020, IEF 18983; ECLI:NL:RBMNE:2020:304 (Kluivert c.s. tegen AVROTROS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kdrf-in-uitzending-niet-beticht-van-misleiding-of-bedrog

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 29 januari 2020, IEF 18983; ECLI:NL:RBMNE:2020:304 (KLuivert cs tegen AVROTROS) Op 26 november 2019 heeft AVROTROS in het programma Opgelicht?! aandacht besteed aan de activiteiten van de Kluivert Dog Rescue Foundation (KDRF) op Curaçao en Kluivert als medeoprichtster en naamgeefster van deze stichting. In het item wordt de balans opgemaakt over wat sinds de door KDRF aangekondigde oprichting van een Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao nou eigenlijk tot stand is gekomen en wat er met de donatiegelden is gebeurd. Kluivert c.s. vordert in kort geding meerdere rectificaties en verwijdering van deze uitzending en voert aan dat in de uitzending bewust een onjuist feitelijk beeld zou worden geschetst en dat sprake is van ernstige, tendentieuze beschuldigingen door AVROTROS. Hierbij wordt door Kluivert c.s. gewezen op 16 punten (A t/m P) die volgens haar onrechtmatig zijn. Geconcudeerd wordt dat de uitzending steun vindt in de feiten. Het is het goede recht van AVROTROS om aan deze kwestie aandacht te besteden. Binnen de belangenafweging wordt meegewogen dat de enkele omstandigheid dat het programma Opgelicht?! heet en op de website staat dat het programma gaat over spraakmakende oplichtingspraktijken, terwijl AVROTROS Kluivert c.s. niet beticht van dergelijke zaken, de uitzending nog niet onrechtmatig maakt. Ook komt in de uitzending niet terug dat sprake is van misleiding, manipulatie en bedrog zoals door Kluivert c.s. gesteld. Als er al een beeld is ontstaan dat de uitzending gaat over misleiding, manipulatie en bedrog, geldt dat Kluivert c.s. dit beeld zelf heeft doen laten ontstaan door hetgeen zij in de diverse media naar voren heeft gebracht.

IEF 18981

TMG hoeft publicatie niet te rectificeren

Rechtbank Amsterdam 20 dec 2019, IEF 18981; ECLI:NL:RBAMS:2019:9541 (Eiseres tegen TMG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tmg-hoeft-publicatie-niet-te-rectificeren

Vrz. Rechtbank Amsterdam 20 december 2019, IEF 18981; ECLI:NL:RBAMS:2019:9541 (Eiseres tegen TMG) Eiseres is televisiepresentator voor het programma RTL Boulevard. TMG is uitgever van onder andere De Telegraaf. Op 11 november 2019 wordt in de krant en de website van De Telegraaf een artikel gepubliceerd met de kop: “X bedroog Y al eerder met [eiseres]”. Diezelfde dag nog heeft de raadsman van eiseres TMG gesommeerd het artikel te verwijderen en een rectificatie te plaatsen. Aan deze sommatie is geen gevolg gegeven. In de dagvaarding wordt gesteld dat het artikel een onaanvaardbare inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Naast een rectificatie wordt tevens een schadevergoeding van 7500,- euro gevorderd.

IEF 18990

Marloes Smilde paralegal bij Turnstone

Met alle Brexit-ontwikkelingen is er gelukkig ook goed nieuws te melden. Per 1 februari 2020 voegt Marloes Smilde zich bij Turnstone. Marloes studeerde rechtgeleerdheid in Groningen, met als hoofdrichting civiel recht. Voordat zij de overstap naar Turnstone maakte, werkte zij bij twee van de grotere Nederlandse merkenbureaus. Daarnaast bouwde zij internationale IE-ervaring op in Italië en Australië. Marloes spreekt vloeiend Italiaans, Engels en Nederlands.

IEF 18987

Outfittery moet inbreuk op Beneluxmerk 'leeuw met vleugels' staken

Rechtbank Amsterdam 29 jan 2020, IEF 18987; ECLI:NL:RBAMS:2020:551 (Commander en Just Brands tegen Outfittery), http://www.ie-forum.nl/artikelen/outfittery-moet-inbreuk-op-beneluxmerk-leeuw-met-vleugels-staken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 januari 2020, IEF 18987; ECLI:NL:RBAMS:2020:551 (Commander en Just Brands tegen Outfittery) Eiser Just Brands is ontwerper van herenkleding en brengt die onder het merk Vanguard op de markt. Ter promotie van het merk worden tv-commercials uitgezonden en wordt reclame gemaakt op www.vanguard-clothing.com. Eiser Commander is de Benelux-merkhouder van het beeldmerk (een leeuw met vleugels) gedeponeerd in 2006. Just Brands exploiteert het beeldmerk (in combinatie met het woordmerk Vanguard) sinds 2007 op basis van een van Commander verkregen licentie. Gedaagde Outfittery is een Duitse onderneming waar klanten een doos met voorgesorteerde herenkleding van verschillende merken bestellen. Ook Outfittery laat tv-reclames uitzenden en heeft meerdere websites. Commander en Just Brands stellen dat Outfittery met haar Teken inbreuk maakt op de Beneluxmerken van Commander en Just Brands. Oufittery wordt geboden binnen vier maanden iedere inbreuk op het Beneluxbeeldmerk te staken en gestaakt te houden. Er is onder meer sprake is van visuele overeenstemming tussen het merk (zoals gedeponneerd) en Tteken (zoals gebruikt); Merk en teken kunnen niet rechtstreeks door de consument met elkaar worden vergeleken waardoor rekening moet worden gehouden met het onvolmaakte herinneringsbeeld dat bij het publiek achterblijft ; Waren en diensten waarvoor merk en teken worden gebruikt zijn soortgelijk aan elkaar.

IEF 18982

HvJ EU: merkdepot zonder voornemen te gaan gebruiken in de bewuste klasse kan te kwader trouw zijn

HvJ EU 29 jan 2020, IEF 18982; ECLI:EU:C:2020:45 (Sky tegen Skykick), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-merkdepot-zonder-voornemen-te-gaan-gebruiken-in-de-bewuste-klasse-kan-te-kwader-trouw-zijn

HvJ EU 29 januari 2020, IEF 18982, IT 3025, IEFbe 3031; ECLI:EU:C:2020:45 (Sky tegen SkyKick) Het Britse bedrijf Sky is merkhouder van Uniemerken met betrekking tot televisie-uitzendingen, telecom en meer. Deze merken zijn ook ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk als nationale woordmerken. Sky heeft een vordering wegens inbreuk op de merken ingesteld tegen SkyKick, een Amerikaanse onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het aanbieden van cloud-services. SkyKick heeft aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn omdat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is aangegeven op welke waren en diensten deze betrekking hebben. Tevens zouden de merken te kwader trouw zijn aangevraagd, om een zeer ruime merkbescherming te verkrijgen.

IEF 18979

Mobiel kunstwerk Soesterberg mag verplaatst worden

Rechtbank Midden-Nederland 24 dec 2019, IEF 18979; ECLI:NL:RBMNE:2019:6198 (Kunstenaar tegen Provincie Utrecht en Utrechts Landschap), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mobiel-kunstwerk-soesterberg-mag-verplaatst-worden

Vrz. Rechtbank Midden-Nederland 24 december 2019, IEF 18979; ECLI:NL:RBMNE:2019:6198 (Kunstenaar tegen Provincie Utrecht en Utrechts Landschap) Op de (voormalige) vliegbasis Soesterberg staat sinds 2013 een kunstwerk in één van de loodsen. Het betreft een sculptuur dat kan rondrijden. Bovendien bevat het een vergaderruimte. Sinds 2017 is Utrechts Landschap eigenaar van de loods en wil deze per 1 januari 2020 verhuren. Provincie Utrecht is eigenaar van de mobiele sculptuur en wil deze onderbrengen in een andere loods op de vliegbasis. De kunstenaar verzet zich hiertegen en meent dat is overeengekomen dat het kunstwerk permanent tentoongesteld zou worden. Hij vordert een voorlopige voorziening strekkende tot het behoud van de bestaande situatie op grond van inbreuk op de hem toekomende persoonlijkheidsrechten. Provincie Utrecht stelt dat er slechts voor vijf jaar een inspanningsverplichting gold. De eerste vraag is of de loods onderdeel uitmaakt van het kunstwerk. Dit wordt bevestigend beantwoord. De kunstenaar heeft echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er nog steeds een inspanningsverplichting tot instandhouding van het kunstwerk rust op de Provincie Utrecht. Zijn vorderingen worden afgewezen. 

IEF 18980

Inbreukverbod Adidas op Work Out-kledinglijn van H&M afgewezen

Hof Den Haag 28 jan 2020, IEF 18980; ECLI:NL:GHDHA:2020:72 (H&M tegen Adidas), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukverbod-adidas-op-work-out-kledinglijn-van-h-m-afgewezen

Hof Den Haag 28 januari 2020, IEF 18980; ECLI:NL:GHDHA:2020:71 (H&M tegen Adidas) Zie ook [IEF 17252]. Volgens Adidas, geïntimeerde in deze uitspraak, heeft H&M met haar Work Out-lijn inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Adidas. Het gaat in bijzonder om de twee strepen die op de kleding van de Work Out-lijn zijn afgebeeld en de ruimte tussen die strepen. In een eerdere zaak heeft de rechtbank het inbreukverbod van Adidas toegewezen, waarop H&M in hoger beroep is getreden. Er wordt, in tegenstelling tot het oordeel van de rechtbank, geoordeeld dat H&M door het gebruik van de Work Out-kleding geen inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van Adidas, omdat de tussenruimte tussen de twee strepen op de Work Out-kleding niet visueel gelijk is aan de breedte van de Adidas-strepen. Hierdoor wordt er geconcludeerd dat de totaalindruk van beide merken niet voldoende overeenkomen dat verwarringsgevaar ontstaat en is het inbreukverbod alsnog afgewezen.

IEF 18978

Geen inbreuk op handelsnaamrecht

Rechtbank Oost-Brabant 27 jan 2020, IEF 18978; ECLI:NL:RBOBR:2020:538 (inbreuk handelsnaamrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-handelsnaamrecht

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 27 januari 2020, IEF 18978; ECLI:NL:RBOBR:2020:538 (inbreuk handelsnaamrecht) Eiser is een consultancy onderneming op het gebied van technology en het ter beschikking stellen van personeel, en tevens eiser in het geding. Eiser stelt dat gedaagde, een onderneming die later is opgericht, inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht. Er wordt geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen. Daarbij is onder meer van belang dat beide namen in visueel opzicht in sterke mate van elkaar verschillen, met name de spelling en het aantal woorden spelen hierbij een rol.

IEF 18977

Geen spoedeisend belang tegen uitspraken burgemeester Tilburg

Hof Amsterdam 10 dec 2019, IEF 18977; ECLI:NL:GHAMS:2019:4418 (Gemeente Tilburg tegen KAV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-tegen-uitspraken-burgemeester-tilburg

Hof Amsterdam 10 december 2019, IEF 18977; ECLI:NL:GHAMS:2019:4418 (Gemeente Tilburg tegen KAV) Sinds 2017 werkt de gemeente Tilburg met een vergunningensyteem voor bepaalde bedrijfsmatige activiteiten, waaronder autoverhuur. Nadat autoverhuurder KAV geen vergunning heeft aangevraagd, is de gemeente overgegaan tot het opleggen van een dwangsom. Daartegen is KAV in bezwaar gegaan. De burgemeester heeft bij beslissing op bezwaar het besluit gehandhaafd. Eind 2018 heeft de burgemeester in een interview met het Financieel Dagblad het volgende gezegd: “Van de 31 bedrijven namen er 23 niet eens de moeite om een vergunning aan te vragen. Dan kunt u zich voorstellen dat de politie zegt: bingo, ze hadden dus iets te verbergen.”. KEV heeft bij kort geding schorsing van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel gevorderd. Daarnaast vorderden zij ook een veroordeling van de gemeente om zich te onthouden van uitlatingen die de suggestie wekken dat personen die geen vergunning hebben aangevraagd crimineel bezig zijn.