IEF 20431

EP&C Patent Attorneys en IPecunia Patents samen verder

Het cliché is waar: als je niet op zoek bent naar een relatie, loop je iemand tegen het lijf. Zo was het ook voor EP&C Patent Attorneys en IPecunia Patents. De octrooibureaus zijn complementair aan elkaar, bijvoorbeeld in hun expertisegebieden. Door een intensieve samenwerking aan te gaan hebben de bureaus meer kennis in huis om het intellectueel eigendom van hun klanten te beschermen. EP&C Patent Attorneys heeft kantoren in Rijswijk, Utrecht, Amsterdam en Turnhout (België) en IPecunia Patents is gevestigd in Sittard. De samenwerking betekent voor de bureaus dus een uitbreiding van het geografische gebied, maar daarnaast ook een uitbreiding van de expertise. IPecunia Patents heeft veel kennis van chemie, EP&C is een sterke speler op het gebied van onder meer werktuigbouwkunde, Life Sciences en High Tech.

IEF 20430

Patty de Leeuwe is benoemd als partner bij Visser Schaap & Kreijger

Per 1 januari is Patty de Leeuwe partner geworden bij Visser Schaap & Kreijger, het kantoor waar zij sinds de oprichting in 2015 werkzaam is. Patty heeft tien jaar ervaring in het IE-recht en is gespecialiseerd in auteursrecht, mediarecht, merken- en modellenrecht, portretrecht en onrechtmatige perspublicaties. Tot haar cliënten behoren Fatboy, Jumbo Supermarkten en Stichting Brein. Voor Stichting Brein houdt zij zich de afgelopen jaren onder andere bezig met de bestrijding van IPTV-piraterij. Zij adviseert veel over online platforms en heeft een spraakmakende zaak tegen Facebook over misleidende Bitcoinadvertenties gewonnen.

IEF 20429

Geen aanleiding voor andere belangenafweging tv-uitzending

Hof Amsterdam 28 dec 2021, IEF 20429; (Noordkaap en Talpa TV tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-aanleiding-voor-andere-belangenafweging-tv-uitzending

Hof Amsterdam 28 december 2021, IEF 20429; C/13/700785/KG ZA 2 1-323 (Noordkaap en Talpa TV tegen X) Zaak over het niet “volledig onherkenbaar” in beeld te brengen van X in een uitzending van het televisieprogramma “Undercover in Nederland” over misstanden in een kattenfokkerij. Zie [IEF 19385] en [IEF 20024]. Er wordt geoordeeld dat de blur wel voldoende was om X onherkenbaar te maken, en dat er dus geen dwangsom is verbeurd, zoals de voorzieningenrechter nog wel aannam. Het fokken van ‘designkatten’ die gewild zijn om hun uitzonderlijke uiterlijk zonder dat rekening wordt gehouden met de nadelen die dat voor hun welzijn oplevert is een maatschappelijke misstand. Het is de taak van de media het publiek daarover te informeren. De uitzending draagt daaraan bij, aldus het hof. Voorts is van belang dat in de uiteindelijke uitzending, ten opzichte van het in juli 2020 getoonde materiaal, aanpassingen hebben plaatsgehad die de totaalindruk van het item in voor gunstige zin hebben beïnvloed. Daartegenover staan, nog steeds, de belangen van dat haar persoonlijke levenssfeer wordt beschermd. Het hof ziet, gelet op al het voorgaande, geen aanleiding om de afweging tussen de zwaarwegende belangen van Noordkaap c.s. en die van anders te maken dan de voorzieningenrechter in het eerste kortgedingvonnis heeft gedaan. Er is dan ook geen grond om de vordering toe te wijzen voor zover die ziet op het verwijderen van de beschuldigingen. Ook de subsidiaire vordering (het laten meelopen van de banner) is, om dezelfde redenen, niet toewijsbaar.

IEF 20414

Nieuw: Multidisciplinaire aspecten van digital security

In januari verschijnt bij deLex het vijfde boek uit de reeks Multidisciplinaire aspecten: Multidisciplinaire aspecten van digital security, onder redactie van Natascha van Duuren, Jan Nienhuis en Victor de Pous. De bundel beoogt inzichten te bieden in de brede aspecten van de beveiliging van digitalisering, de status quo daarvan en een meer geavanceerde bewustwording alsook additionele kennis te creëren bij de doelgroep: professionals (ongeacht expertise, werkterrein en branche), bestuurders bij overheidsorganisaties en politici. Ook digital security is bij uitstek een onderwerp dat een brede, multidisciplinaire benaderingswijze vereist. Het is immers zaak de talloze vraagstukken en uitdagingen die verband houden met beveiligingsmaatregelen en risicomanagement in en voor de digitale ruimte, niet alleen technisch of juridisch te beschouwen. Alleen een brede, multidisciplinaire aanpak kan onze digitale weerbaarheid vergroten, de gevolgen van digitale calamiteiten beperken en maatschappelijke, sectorale, organisatorische en/of persoonlijke ontwrichting als gevolg van deze incidenten voorkomen.

IEF 20379

Reserveer nu een plek voor eerste DCSP seminar - 18 januari 2022

Elke bedrijf, iedere organisatie heeft te maken met data, cybersecurity en privacy. Een juiste data governance en ownership mag niet ontbreken. Hoe werkt het? Waar begin je? En wat levert het op? Joke Bodewits – partner privacy & cybersecurity bij Hogan Lovells – zal de bredere vraagstukken van data governance en ownership behandelen. Denk aan personal data, machine data, IE-aspecten, technische controle et cetera.
Vaste DCSP-columnist Bernold Nieuwesteeg – directeur law and economics & cybersecurity bij Erasmus universiteit en CrossOver, Quirine Eijkman – ondervoorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens en Christian Prickaerts – directeur managed services bij Fox-IT gaan met elkaar in gesprek.

IEF 20425

Column Henk Westbroek: Adieu André Rieu

Toen Oostenrijk een prikplicht beloofde was het eerste slachtoffer de wienerschnitzel. Omdat het consumeren ervan symbolisch illustreerde dat prikdwang acceptabel was. Nadat bij enkele restaurants die dit gerecht op de kaart hadden de brandbommen door de ruiten vlogen, schonken restaurateurs deze gepaneerde lekkernijen ruimhartig aan de voedselbanken.
Het tweede gevolg was dat de populaire Grüner Veltliner massaal voor dumpprijzen te koop werd aangeboden en in horecagelegenheden massaal omgeschonken werd in wijnflessen van niet-Oostenrijkse komaf.

Lees hier gehele het artikel uit Performers Magazine 2021-4, tijdschrift van auteursrechtenorganisatie Sena.

IEF 20426

The original Chiever letterquiz

Natuurlijk heeft Chiever ook dit jaar weer de Chiever Letterquiz gemaakt. Mail uw oplossingen vóór 2 februari 2022 naar nieuwsbrief@chiever.com en maak kans op een diner-voor-twee ter waarde van € 100,- (als de horeca weer open is).

IEF 20428

Advies AG aan Hoge Raad over limiet aan lengte civiele processtukken in hoger beroep

De in de procesreglementen van de gerechtshoven opgenomen regels dat civiele processtukken in hoger beroep niet langer mogen zijn dan 25 pagina’s zijn toelaatbaar, omdat zij gebaseerd kunnen worden op de eisen van een behoorlijke rechtspleging. Die regels zijn niet in strijd met het recht op toegang tot de rechter of met het beginsel van hoor en wederhoor. De regels mogen echter niet bepalen dat een processtuk dat langer is dan 25 pagina’s in zijn geheel wordt geweigerd. Voor zo’n ingrijpende sanctie is een wettelijke basis vereist, maar die is er niet. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) De Bock de Hoge Raad in haar conclusie van vrijdag.

Lees verder op Hoge Raad.nl.

IEF 20427

Vacature: advocaat-medewerker IE bij Valegis

Valegis zoekt een advocaat-medewerker of gevorderd advocaat-stagiair(e) intellectuele eigendom (m/v).
Valegis Advocaten is een jong en ondernemend advocaten-kantoor, met vestigingen in Den Haag en Amsterdam. Ons team bestaat uit 17 enthousiaste advocaten die, net als onze cliënten, ondernemend zijn en uitdagingen niet uit de weg gaan.
Lees verder >>

IEF 20424

Handhaving auteursrechten online efficiënter dankzij nieuwe afspraken

Begin november werd het ‘Convenant Blokkeren Websites’ ondertekend door de Nederlandse internetaanbieders, Stichting BREIN en de Federatie Auteursrechtbelangen. De afspraken zullen handhaving online efficiënter maken.

Lees hier gehele het artikel uit Performers Magazine 2021-4, tijdschrift van auteursrechtenorganisatie Sena.

IEF 20421

HvJ EU: een toeslag rekenen voor een betaaltransactie?

HvJ EU 2 dec 2021, IEF 20421; ECLI:EU:C:2021:975 (Vodafone tegen Bundesverband), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-een-toeslag-rekenen-voor-een-betaaltransactie

HvJ EU 2 december 2021, IEF 20421, IT 3757, IEFbe 3343; ECLI:EU:C:2021:975 (Vodafone tegen Bundesverband) Sinds de omzetting van richtlijn 2015/2366 in Duits recht per 13 januari 2018 maakt Vodafone onderscheid tussen dienstverleningsovereenkomsten die voor die datum zijn gesloten en dienstverleningsovereenkomsten die op of na die datum zijn gesloten. Op de eerste categorie overeenkomsten past deze marktdeelnemer op grond van een algemene contractuele clausule (forfaitair tarief voor zelfbetalers) van 2,50 EUR per betalingstransactie toe voor klanten die hem geen machtiging tot automatische afschrijving verlenen maar zelf hun facturen betalen door middel van een SEPA-overboeking. Die clausule komt  niet meer voor in de overeenkomstige prijslijst voor de tweede categorie overeenkomsten. Het Bundesverband voert aan dat het in § 270a BGB neergelegde verbod om vanaf 13 januari 2018 een toeslag in rekening te brengen ook geldt voor betalingstransacties die na die datum worden geïnitieerd ter uitvoering van voor die datum gesloten overeenkomsten.

IEF 20423

Kamer van Koophandel komt geen databankrechtelijke bescherming toe

Rechtbank Midden-Nederland 22 dec 2021, IEF 20423; ECLI:NL:RBMNE:2021:6183 (VVZBI tegen KVK), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kamer-van-koophandel-komt-geen-databankrechtelijke-bescherming-toe

Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2021, IEF 20423, IT 3756; ECLI:NL:RBMNE:2021:6183 (VVZBI tegen KVK) Het handelsregister is een ‘databank’, maar de Kamer van Koophandel (KVK) draagt geen risico voor investeringen daarin en kwalificeert daarom niet als ‘producent’. De KVK voert een wettelijke taak uit en de daarmee gemoeide kosten (die niet uit verkoopopbrengsten kunnen worden voldaan) worden op basis van de wet gedekt door de rijksoverheid. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie vindt de rechtbank niet nodig: aan de KVK komt geen databankrechtelijke bescherming op het Handelsregister toe. De KVK mag zich jegens aanbieders van bedrijfsinformatiediensten derhalve niet beroepen op het exclusieve privaatrechtelijke verbodsrecht; daarop gebaseerde voorwaarden niet toepassen; en aan eindgebruikers van commerciële bedrijfsinformatiediensten geen aanwijzingen geven over het al dan toegestaan zijn van die diensten (vanwege een beweerdelijke databankrechtelijke inbreuk). De rechtbank veroordeelt de KVK ex art. 1019h Rv in de proceskosten, incl. deskundigenkosten, van € 67.678,30.

IEF 20422

Verkoop van inbreukmakende dvd’s met navigatiesoftware

Rechtbank Den Haag 22 dec 2021, IEF 20422; (Audi tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoop-van-inbreukmakende-dvd-s-met-navigatiesoftware

Rechtbank Den Haag 22 december 2021, IEF 20422; ECLI:NL:RBDHA:2021:14937 (Audi tegen gedaagde) Audi is een Duitse fabrikant van auto's en houdster van verschillende Uniemerken en internationale merkregistratie met gelding in de Benelux. Gedaagde heeft via verschillende advertenties op Marktplaats dvd’s met navigatiesoftware aangeboden, met daarop tekens gelijk aan de Audi-merken. Daarmee heeft hij handelingen verricht die in beginsel inbreuk maken op de merkrechten van Audi op grond van artikel 9 lid 2 onder a UMVo (voor de Uniemerken) en artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE (voor het Benelux-merk). Hij wordt veroordeeld zich te onthouden van iedere inbreuk, in de Europese Unie, op de Uniemerken en in de Benelux op het Beneluxmerk, waaronder begrepen zich te onthouden van het (doen) produceren, inkopen, invoeren, exporteren, in voorraad houden, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins verhandelen van de dvd’s met navigatiesoftware en/of verpakkingen daarvan met daarop tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Audi-merken.

IEF 20419

Tarieven Stichting Beeld Anoniem niet geschikt voor schadebepaling

Rechtbank Amsterdam 19 nov 2021, IEF 20419; ECLI:NL:RBAMS:2021:6721 (Foto Markthal Rotterdam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tarieven-stichting-beeld-anoniem-niet-geschikt-voor-schadebepaling

Rechtbank Amsterdam 19 november 2021, IEF 20419; ECLI:NL:RBAMS:2021:6721 (Foto Markthal Rotterdam) Fotograaf is rechthebbende op de foto “Markthal Rotterdam”. Gedaagde heeft een eenmanszaak met als activiteiten reisorganisatie en informatieverstrekking op het gebied van toerisme. Ten behoeve van de excursie “private South Holland” heeft de gedaagde op haar website de foto “Markthal Rotterdam” geplaatst. Eiser vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van € 525,00 aan schadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente hierover. Gedaagde bestrijdt de hoogte van de schade. De rechtbank overweegt dat de stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade bij de eiser ligt. Eiser heeft nagelaten afdoende overtuigende stukken in het geding te brengen waaruit valt op te maken dat hij deze foto voor de door hem gehanteerde tarieven ten behoeve van een website die vergelijkbaar is aan die van gedaagde, heeft geleverd. De verwijzing naar eerdere uitspraken, dan wel de tarievenlijst Stichting Beeld Anoniem geeft evenmin voldoende duidelijkheid over de in dit geval door eiser geleden schade. Deze tarievenlijst is anders dan eiser meent niet bedoeld om als onderbouwing van de schade in het individuele geval dienst te doen. De uitspraken bieden onvoldoende duidelijkheid nu er uitspraken zijn overgelegd die het standpunt van eiser onderbouwen maar er ook uitspraken zijn die een andere lijn volgen. Dat leidt ertoe dat de schade wordt geschat op € 50,00.

IEF 20418

Brinkhof Internet Scriptieprijs

Brinkhof organiseert ook dit jaar weer de Internet Scriptieprijs voor de beste juridische masterscriptie op het gebied van internet en recht. De winnende scriptie wordt beloond met een geldbedrag van € 2.000,- en online gepubliceerd.

Meedoen? Stuur je scriptie uiterlijk 31 december 2021 in via www.internetscriptieprijs.nl, vergezeld van een kopie van het cijferbriefje. De prijsuitreiking vindt in het voorjaar van 2022 plaats op een nader aan te kondigen juridisch symposium op het kantoor van Brinkhof in Amsterdam. Op dat symposium lichten de finalisten hun scriptie kort toe, waarna de jury een winnaar kiest.

IEF 20417

Inbreuk op Uniemerk Izipizi

Rechtbank Amsterdam 24 nov 2021, IEF 20417; ECLI:NL:RBAMS:2021:6728 (Izipizi tegen Looplabb c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-uniemerk-izipizi

Rechtbank Amsterdam 24 november 2021, IEF 20417; ECLI:NL:RBAMS:2021:6728 (Izipizi tegen Looplabb c.s.) Izipizi produceert en verkoopt lees- en zonnebrillen. Looplabb c.s. ontwerpt en verkoopt lees- en zonnebrillen. Izipizi is houdster van het Uniemerk, een 3D-vormmerk, met de naam “IZIPIZI READING Reading glasses Lunettes de lecture”. Izipizi stelt o.a. dat Looplabb c.s. met haar verpakking inbreuk maakt op de rechten van Izipizi aangezien zij houdster is van het Izipizi-Uniemerk. Ten aanzien van de witte Looplabb-verpakking overweegt de rechtbank dat in een oogopslag te zien is dat het Izipizi-Uniemerk en de Looplabb-verpakking sterke gelijkenis met elkaar vertonen. Anders dan Looplabb aanvoert, kan deze verwarring niet worden weggenomen door het op een andere plek plaatsen van de merknaam.

IEF 20415

Noot Corstiaan Kan onder Jiskefet

Annotatie van Corstiaan Kan bij Rechtbank Noord-Holland, 1 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:96431 [IEF 20292].
Begin november 2021 zou hij overal verkrijgbaar zijn; de vooralsnog enige, maar (volgens Herman Koch en Michiel Romeyn) ‘niet echte’ Jiskefet-encyclopedie. De Jiskefet-encyclopedie is een naslagwerk van journalist Rutger Vahl en auteur Richard Groothuizen. De auteurs bekeken voor het boek nog nauwelijks afspeelbare videobanden, vonden bij fans verloren gewaande afleveringen en doken in het omroeparchief om elke Jiskefet-minuut te kunnen boekstaven.
Lees verder >>

IEF 20416

Dirk & Simon verzorgen IE-jaaroverzicht op 29 december

Tijdens de Leiden Law Lunch IE op 29 december a.s. (online van 12 tot 13 uur) verzorgt het (van de jaarlijkse NJB kroniek IE) bekende duo Dirk (Visser) & Simon (Dack) een IE jaaroverzicht in zestig minuten.  Alle nieuwe IE-wetgeving en rechtspraak van het HvJ EU en de Hoge Raad komt langs, alsmede wat belangrijk is te melden op het gebied van het octrooirecht.

IEF 20413

Ex-werkneemster moet voormalig werkgever inzage verschaffen

24 nov 2021, IEF 20413; ECLI:NL:RBLIM:2021:8896http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-werkneemster-moet-voormalig-werkgever-inzage-verschaffen

Ktr. Rechtbank Limburg 24 november 2021, IEF 20413, IT 3753; ECLI:NL:RBLIM:2021:8896 (Vita Natura tegen Ex-werkneemster) Kort geding. Ex-werkneemster is in dienst van Vita Natura geweest. Zij heeft zakelijke e-mailberichten doorgestuurd naar haar privé e-mailaccount en zonder toestemming diverse door Vita Natura verhandelde potten van het natuurgeneesmiddel Glucolin van werk meegenomen. Bij beschikking van 27 mei 2021 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank aan Vita Natura verlof verleend tot het leggen van conservatoir bewijs beslag ten aanzien van documenten, accounts en banktransacties van de oud-medewerkster. Bij e-mail heeft gerechtsdeurwaarder aan de ex-werkneemster gevraagd om wachtwoorden te verstrekken van de in beslag genomen accounts. De ex-werkneemster heeft op deze e-mail niet gereageerd. Vita Natura vordert o.a. dat de ex-werkneemster wordt bevolen om te gehengen en gedogen dat Vita Natura inzage neemt in en kopie en/of uittreksel ontvangt van de ten processe bedoelde in beslag genomen documenten, deel uitmakende van de administratie van de ex-medewerkster.

IEF 20412

Misleidende reclame inktcartridges

Rechtbank Amsterdam 15 dec 2021, IEF 20412; (Digital Revolution tegen HP 2), http://www.ie-forum.nl/artikelen/misleidende-reclame-inktcartridges

Rechtbank Amsterdam 15 december 2021, IEF 20412, RB 3582; C/13/687259 / HA ZA 20-7049 (Digital Revolution tegen HP) HP is onderdeel van een wereldwijd technologiebedrijf dat onder meer inktcartridges fabriceert. HP brengt deze inktcartridges onder eigen naam op de markt. Digital Revolution exploiteert een webwinkel 123inkt.nl. Via deze webwinkel verkoopt zij HP-cartridges en huismerkcartridges. Beide partijen hebben teksten op hun website geplaatst die volgens de andere partij onder meer misleidend zijn. De rechter concludeert in conventie dat HP zich niet schuldig heeft gemaakt aan misleidende (vergelijkende) reclame en oneerlijke handelspraktijk. In reconventie wordt geoordeeld dat de mededelingen die Digital Revolution openbaar heeft gemaakt op onderdelen ongeoorloofd vergelijkend zijn en daarmee onrechtmatig tegenover HP. Aannemelijk is dat HP als gevolg van dit onrechtmatig handelen van Digital Revolution schade heeft geleden. Digital Revolution wordt veroordeeld die schade aan HP te vergoeden. Zie ook [IEF 20404] betreffende misleidende reclame van tonercartridges.