IEF 18589

Inbreuk Hennessy-merken parallelimport champagne en cognac

Rechtbank Den Haag 3 jul 2019, IEF 18589; ECLI:NL:RBDHA:2019:6874 (Hennessy tegen Simizy), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-hennessy-merken-parallelimport-champagne-en-cognac

Rechtbank Den Haag 3 juli 2019, IEF 18589, IEFbe 2913; ECLI:NL:RBDHA:2019:6874 (Hennessy tegen Simizy) Inbreuk. Merkenrecht. Hennessy cs maken deel uit van het concern Luis Vuitton Moët Hennessy. Hennessy zijn houdsters van een aantal merken voor (onder meer) alcoholhoudende dranken. Simizy verhandelt alcoholhoudende dranken in de Europese Unie met als specialisme de handel in champagnegoederen. Deze zaak gaat over gestelde inbreuk op de Hennessy-merken door Simizy in Nederland/de Benelux, bij parallelimport van champagne en cognac onder de Hennessy-merken. Het zwaartepunt van het verwijt van Hennessy ligt uiteindelijk op het gesteld inbreukmakend gebruik van de Hennessy-merken, bestaande uit het aanbieden in Nederland van Hennessy-merkproducten, het ter verhandeling en aanbieding in Nederland in voorraad hebben van deze producten en gebruik van de Hennessy-merken in stukken voor zakelijk gebruik. De rechtbank veroordeelt Simizy inbreuk te staken. 

IEF 18591

Prejudiciële vraag HvJ EU: sprake van mededeling aan het publiek?

Duitse Gerechten 1 jul 2019, IEF 18591; (Stiftung tegen Bild-Kunst), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-hvj-eu-sprake-van-mededeling-aan-het-publiek

Bundesgerichtshof (Duitsland) 1 juni 2019, IEF 18591; C-392/19 (Stiftung tegen Bild-Kunst) Via MinBuza: Bild-Kunst beheert de Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) en biedt een online platform. In de DDB zelf worden alleen thumbnails opgeslagen. Wanneer de gebruiker op een zoekresultaat klikt, wordt hij doorgeleid naar de bijbehorende specifieke webpagina van de DBB. Met behulp van een zoekfunctie kan de gebruiker gericht voorwerpen opzoeken waarvan een digitale weergave beschikbaar is en rechtstreeks worden doorgeleid naar de website van de toeleverende instelling. Stiftung behartigt de auteursrechtelijke bevoegdheden in verband met werken van beeldende kunst. Voor de sluiting van een overeenkomst met Bild-Kunst over het gebruik van werken uit haar repertoire in de vorm van thumbnails, stelt zij als voorwaarde dat de volgende bepaling in die overeenkomst wordt opgenomen: de licentieneemster verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de onder deze overeenkomst vallende werken en beschermde materialen doeltreffende technische maatregelen toe te passen om deze werken en materialen te beveiligen tegen het plaatsen van frames. Verzoekster verzet zich hiertegen.

IEF 18588

Omroep BNN-VARA moet rectificatie bij uitzending #BOOS plaatsen

Rechtbank Midden-Nederland 11 jul 2019, IEF 18588; ECLI:NL:RBMNE:2019:3108 (Vastgoedondernemers tegen BNNVARA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/omroep-bnn-vara-moet-rectificatie-bij-uitzending-boos-plaatsen

Rechtbank Midden-Nederland 11 juli 2019, IEF 18588; ECLI:NL:RBMNE:2019:3108 (Vastgoedondernemers tegen BNNVARA) Omroep BNN-VARA moet bij een uitzending van het programma #BOOS een rectificatie plaatsen. In de uitzending worden eisers, ondernemers uit Groningen, van verschillende feiten beschuldigd. Zo zouden zij een verhuurbemiddelingsbureau bewust failliet hebben laten gaan om schuldeisers te ontlopen. Dit kan niet bewezen worden. De rectificatie moet voorafgaand aan de betreffende aflevering van #BOOS dertig seconden lang in beeld te zien zijn. In de rectificatie moet BNN-VARA verklaren dat de beschuldigingen over onder andere het bewust failliet laten gaan van het bedrijf ‘onvoldoende door feiten worden gedragen. BNN-VARA is ook veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van € 2500,- voor iedere dag dat de omroep niet aan de uitspraak voldoet, met een maximum van € 50.000,-.

IEF 18586

Petit Bateau maakt inbreuk op auteursrecht bloemenprint

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2019, IEF 18586; (Smit tegen Petit Bateau), http://www.ie-forum.nl/artikelen/petit-bateau-maakt-inbreuk-op-auteursrecht-bloemenprint

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 juli 2019, IEF 18586 (Smit tegen Petit Bateau) Kort geding. Auteursrecht. Inbreuk. Smit is een beeldend kunstenaar. Petit Bateau houdt zich bezig met de productie en verkoop van kleding. Smit nam deel aan een afstudeercollectie van ontwerpduo Botter. Onderdeel hiervan was de beschilderde wand met bloemenprint, in de ruimte waar de afstudeercollecties werden tentoongesteld. Petit Bateau biedt een kledingcollectie aan met daarop een kopie van de bloemenprint van de wand. Aan het kartonnen label in de kledingstukken staat dat het ontwerp gemaakt is in samenwerking met Iwan Smith. Smith stelt dat Petit Bateau inbreuk maakt op zijn auteursrecht op de wandschildering en zijn persoonlijkheidsrechten. De voorzieningenrechter geeft hem gelijk. Smit wordt als enige maker van de bloemenprint op de wandschildering aangemerkt.

IEF 18585

Ook andere strepen-merken Adidas kwetsbaar

Volgens het Europese Gerecht is de Europese registratie van één specifiek strepenmerk van Adidas ongeldig. Heeft deze uitspraak misschien ook consequenties voor de andere strepenmerken van Adidas?

IEF 18582

Onafhankelijke wederverkoper mag merk in URL gebruiken

Rechtbank Den Haag 10 jul 2019, IEF 18582; (Wetrok en Alpheios tegen CSI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onafhankelijke-wederverkoper-mag-merk-in-url-gebruiken

Rechtbank Den Haag 10 juli 2019, IEF 18582;ECLI:NL:RBDHA:2019:6913 (Wetrok AG en Alpheios tegen CSI) Merkenrecht. Domeinnaam. Wetrok AG ontwikkelt en verkoopt professionele schoonmaakapparatuur. Alpheios is een partner van Wetrok AG en verkoopt schoonmaakproducten aan onder meer zorginstellingen en overheidsinstellingen. Alpheios is exclusief dealer van Wetrok-producten in de Benelux. De zaak gaat over refererend merkgebruik door een onafhankelijke (niet aan de merkhouder gelieerde) wederverkoper. Het gaat om (dure) schoonmaakmachines en het  merk WETROK. De verkoper verkoopt deze via de domeinnamen www.wetrokwebshop.nl en www.wetrokmachines.nl. Op de site zijn duidelijke disclaimers aangebracht. Wetrok en Alpheios vorderen voor recht te verklaren dat CSI inbreuk (heeft ge-)maakt op de merken dan wel anderszins onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van inbreuk. De verklaring voor recht wordt afgewezen nu met succes verweer is gevoerd dat schade niet aannemelijk is. 

IEF 18584

Denigrerende vergelijkende reclame Dyson over stofzuiger BSH

Belgische gerechten 26 jun 2019, IEF 18584; (Dyson tegen BSH), http://www.ie-forum.nl/artikelen/denigrerende-vergelijkende-reclame-dyson-over-stofzuiger-bsh

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Afdeling Antwerpen) 26 juni 2019, IEF 18584, IEFbe 3329, RB 2912  (Dyson tegen BSH) Marktpraktijken. Slechtmaking. Vergelijkende reclame. Dyson dagvaardde BSH in 2015, omdat de reclame van een stofzuiger van BSH incorrect en misleidend zou zijn. Naast de dagvaarding stuurde Dyson ook een persbericht uit, waarin zij stelde dat BSH zich schuldig maakte aan oneerlijke marktpraktijken en waarbij zij de link maakte met het Volkswagenschandaal. De Europese Commissie bepaalde dat de aangegeven energielabel niet meer gebruikt mag worden in verband met stofzuigers. Volgens Dyson bleef BSH verwijzen naar het energielabel in verband met haar stofzuigers en misleidde zij nog steeds de consument. De stakingsrechter oordeelt dat Dyson zich bij het persbericht schuldig maakte aan slechtmaking en denigrerende en onrechtmatige vergelijkende reclame. 

IEF 18580

Geen IE-rechten op huishoudelijke agenda's die partijen hebben uitgebracht

Rechtbank Oost-Brabant 3 jul 2019, IEF 18580; ECLI:NL:RBOBR:2019:3865 (Huishoudagenda), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-ie-rechten-op-huishoudelijke-agenda-s-die-partijen-hebben-uitgebracht

Rechtbank Oost-Brabant 3 juli 2019, IEF 18580; ECLI:NL:RBOBR:2019:3865 (Huishoudagenda) Eindvonnis. Betwisting van correcties die door de accountant van gedaagde op berekening van eiser zijn gemaakt. Geen IE-rechten op huishoudelijke agenda's die partijen hebben uitgebracht.

IEF 18583

Bjorn Schipper: Kleine juridische kroniek van het muziekrecht

Muziekwereld 1, 2019. In de eerste Muziekwereld van het jaar kijken we traditioneel terug op conflicten rondom muziek die in het voorafgaande kalenderjaar in de rechtszaal zijn uitgevochten. Net als in 2012 t/m 2018 sta ik in deze eerste editie van Muziekwereld in 2019 in de vorm van een kleine juridische kroniek van het muziekrecht stil bij een aantal spraakmakende zaken uit 2018. De selectie van deze zaken is op basis van dezelfde uitgangspunten als voorgaande edities gemaakt. Lees verder.

IEF 18581

Geen auteursrechtelijke inbreuk lamp Kwantum

Belgische gerechten 4 jul 2019, IEF 18581; (Serax tegen Kwantum), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtelijke-inbreuk-lamp-kwantum

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Afdeling Antwerpen) 4 juli 2019, IEF 18581, IEFbe 2911 (Serax tegen Kwantum) Auteursecht. Serax verdeelt een hanglamp ontworpen door Renate Vos die bestaat uit een betonnen en een siliconen deel. Kwantum België en Kwantum Nederland verkopen een gelijkwaardige hanglamp. Serax ziet hierin auteursrechtelijke inbreuk, en vordert staking van de verdeling van de lamp van Kwantum en schadevergoeding. De vordering wordt afgewezen als ongegrond. Serax heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. 

IEF 18579

Verbod uitzending tv-programma Betrapt!

Hof Amsterdam 28 jun 2018, IEF 18579; ECLI:NL:GHAMS:2019:2302 (X tegen Talpa TV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-uitzending-tv-programma-betrapt

Hof Amsterdam 28 juni 2019, IEF 18579, IT 2819; ECLI:NL:GHAMS:2019:2302 (X tegen Talpa TV) Hoger beroep. Kort geding. Verboden wordt de uitzending van televisieprogramma Betrapt! op grond van journalistieke tekortkomingen in het onderzoek naar en de presentatie van de feiten, en het belang van de in het programma beschuldigde personen dat zij niet lichtvaardig aan verdachtmakingen worden blootgesteld. Uit het beeldmateriaal en de overige stukken is niet voldoende duidelijk dat er excessief geweld is gebruikt. Van Talpa TV c.s. mocht worden verwacht dat zij nader onderzoek zouden doen naar de toedracht van het incident.

IEF 18578

Noot onder HP/Digital Revolution

Léon Dijkman schreef onderstaande noot onder het recente Hewlett-Packard tegen Digital Revolution-arrest van de Hoge Raad [IEF 18410]. Deze noot verschijnt binnenkort in het Journal of Intellectual Property & Practice.

Dutch Supreme Court decides on means-plus-function claims, clarity and implicit licensein printer cartridge patent case
HP Inc. v. Digital Revolution B.V., ECLI:NL:HR:2019:650 (19 April 2019).
In its ruling in HP/Digital Revolution, the Dutch Supreme Court held that the sale of a printer may imply a license to use third-party cartridges, barring claims for indirect infringement. Verder lezen.

IEF 18577

KPN claimt met 'Beter Netwerk-campagne' niet dat eigen netwerk beter is

Rechtbank Den Haag 8 jul 2019, IEF 18577; (T-Mobile tegen KPN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kpn-claimt-met-beter-netwerk-campagne-niet-dat-eigen-netwerk-beter-is

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 juli 2019, IEF 18577, RB 3328, IT 2817; (T-Mobile tegen KPN) Kort geding. T-Mobile en KPN zijn aanbieders van telefoniediensten, internet en interactieve televisie. Ze zijn rechtstreekse concurrenten van elkaar. KPN voert sinds een aantal weken een landelijke reclamecampagine met als hoofdthema 'Beter netwerk'. T-Mobile stelt dat de claims van KPN duidelijk vergelijkend zijn met haar concurrentie op de Nederlandse markt waaronder T-Mobile. KPN claimt een 'beter netwerk' te hebben dan haar concurrentie. Die claim kan KPN niet waarmaken. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Het gevraagde verbod tegen de 'Beter Netwerk, Beter Leven'–campagne van KPN wordt geweigerd. De campagne draagt slechts de boodschap uit dat een 'beter netwerk' bepaalde activiteiten beter maakt, maar daarbij wordt niet geclaimd dat het netwerk van KPN beter is dan de netwerken van andere aanbieders.
De reconventionele vordering van KPN is afgewezen. KPN vocht de belofte van T-Mobile aan dat T-Mobile in 2020 als eerste in Nederland een landelijk 5G-netwerk zou uitrollen. KPN had geen spoedeisend belang had bij deze vordering, omdat deze belofte door T-Mobile al ruim een jaar geleden was gestart en de campagne inmiddels over haar hoogtepunt heen was.

IEF 18572

Prejudiciële vragen HvJ EU: sprake van misbruik machtspositie?

HvJ EU 28 feb 2019, IEF 18572; (SABAM tegen BVBA Weareone en NV Wecandance), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-hvj-eu-sprake-van-misbruik-machtspositie

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) 28 februari 2019, IEF 18572, IEFbe 2910; C372/19 (SABAM tegen BVBA Weareone en NV Wecandance) Via MinBuza: Sabam is een beheermaatschappij voor auteursrechten en heeft het recht een vergoeding te vragen voor het gebruik van haar repertoire. BVBA Weareone.World en de NV Wecandance organiseren festivals waaronder Tomorrowland en Wecandance. Sabam maakt aanspraak op licentievergoedingen die de festivals verschuldigd zouden zijn voor het gebruik van muziek uit haar repertoire. Verweerders zijn het niet eens met de tarieven die Sabam heeft gevraagd en vinden dat het tarief niet overeenstemt met de economische waarde van de diensten die Sabam levert.

IEF 18564

Erwin Angad-Gaur: uiteraard is er strijd binnen de muziek

‘We’ wonnen in mei het Eurovisie Songfestival. Goed voor ons saamhorigheids­gevoel, zoals de prestaties van Ajax dat dit jaar waren en zoals internationale sportprestaties dat vaak zijn. Zoals internationale erkenning van cultuurproducten goed is voor het imago en het zelfbeeld van een land. Felicitaties daarom ook hier aan Duncan Laurence en zijn team, aan AvroTros, aan Cornald Maas en aan songfestival­-minnend Nederland. 

IEF 18576

Brexit en Merken- en Modellenrecht: een update

30 april 2019

Nu de Brexit is uitgesteld, blijft het VK nog lid van de EU. Voorlopig verandert er nog niets voor burgers en bedrijven en dus ook niet voor uw intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die betrekking hebben op het VK.

Merk- en modelrechten
Wat de exacte gevolgen zullen zijn van een Brexit op IE-rechten, en in het bijzonder merk- en modelrechten die ook betrekking hebben op het VK, is nog niet bekend. Alles hangt af van het feit of partijen er in zullen slagen een akkoord te vinden en wat de voorwaarden van een dergelijk akkoord zullen zijn. De Britse overheid heeft in ieder geval wel al bevestigd dat zij zich in wil zetten voor een soepele overgang, ook in geval van een no-deal Brexit.

Voorbereiden op de Brexit
Het VK heeft via het Bureau voor Intellectuele Eigendom van het VK (afgekort ‘UKIPO’) al een gids gepubliceerd met informatie over de toekomst van IE na de Brexit. Lees verder.

IEF 18575

Inbreuk handelsnaam Jordan Village Agency

Antilliaanse Gerechten 25 apr 2019, IEF 18575; ECLI:NL:OGHACMB:2019:42 (Jordan Village tegen Sasha NV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-handelsnaam-jordan-village-agency

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba e.a. 25 april 2019, IEF 1875; ECLI:NL:OGHACMB:2019:42 (Jordan Village tegen Sasha NV) Handelsnaamrecht. Jordan Village is een bedrijf dat appartementen verhuurt en bemiddelt in de verkoop daarvan en gebruikt als handelsnaam 'Jordan Village Agency’. Sasha NV exploiteert een soortgelijk bedrijf en gebruikt ook de naam 'Jordan Village Agency'. Jordan Village vordert schadevergoeding en een gebod op het staken van het gebruik van enige naam waarin het woord 'Jordan Village' in voorkomt. Sasha NV moet het gebruik van de naam 'Jordan Village Agency' gestaakt houden.

IEF 18574

Misleidende reclames waterdichte telefoons Samsung

De ACCC is een procedure gestart bij de Federal Court tegen Samsung inzake de waterbestendigheid van verschillende Galaxy telefoons.

Samsung heeft volgens de ACCC sinds februari 2016 geadverteerd onder andere op social media, tv en billbpards dat de Galaxy telefoons waterbestendig zijn en de telefoons afgebeeld terwijl ze werden gebruikt in de zee of in het zwembad. Volgens de ACCC is sprake van misleidende reclame, omdat de advertenties de Galaxy telefoons als geschikt voor gebruik in en blootstelling aan alle watertypes, inclusief zeewater en zwembaden aanmerken, waarbij de levensduur van de telefoon niet zou worden beïnvloed.

De ACC stelt dat sprake is van misleiding omdat Samsung:
1. niet (voldoende) heeft getest hoe het blootstellen van een Galaxy telefoon aan water de levensduur van de telefoon aantast;
2. zelf van mening is dat het gebruik van Galaxy telefoon in water anders dan zoet water de telefoon kan beschadigen;
3. garantie claims van klanten wiens telefoon door water beschadigd was had geweigerd.

Lees hier verder.