IEF 18113

Octrooi elektronische kaartlezer CDVI vatbaar voor vernietiging: in eerdere octrooien zelfde probleem verholpen

Rechtbanken 21 nov 2018, IEF 18113; ECLI:NL:RBDHA:2018:13746 (CDVI tegen Impro c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-elektronische-kaartlezer-cdvi-vatbaar-voor-vernietiging-in-eerdere-octrooien-zelfde-probleem

Rechtbank Den Haag 21 november 2018, IEF 18113; ECLI:NL:RBDHA:2018:13746 (CDVI tegen Impro c.s.) Octrooirecht. CDVI levert wereldwijd toegangssystemen en elektronische sloten, Zij is houdster van Europees octrooi EP 1 245 006 B1, een elektronische kaartlezer. CDVI stelt dat Impro c.s. inbreuk maakt in Nederland op conclusie 1 van het octrooi, door het produceren, importeren, verkopen en/of te koop aanbieden van de Impro Producten. Impro c.s. betoogt dat EP 006 nietig is: het is niet inventief. In eerdere octrooien wordt hetzelfde probleem verholpen, waardoor dit tot de algemene vakkennis van de vakman behoort. Octrooi vatbaar voor vernietiging. Vorderingen afgewezen.

IEF 18112

Wijziging van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten: een toekomstbestendig raamwerk?

, IEF 18112; http://www.ie-forum.nl/artikelen/wijziging-van-de-richtlijn-audiovisuele-mediadiensten-een-toekomstbestendig-raamwerk

Uitnodiging VMC Studiemiddag. Vrijdagmiddag 23 november 2018, 14.30-17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur), Instituut voor Informatierecht (IViR), Nieuwe Achtergracht 166 1018 WV Amsterdam (gebouw REC-A, derde verdieping, ‘moot court’ room, zaalnr. A3.15). Graag nodigen we je uit voor de VMC Studiemiddag van dit najaar, die is gewijd aan het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMSD) is bedoeld om een toekomstbestendig geheel van regels te maken die de markt- en technologische ontwikkelingen weerspiegelen en een gelijk speelveld tot stand te brengen. De richtlijn zal onder meer moeten leiden tot aanpassing van verschillende bepalingen van de Mediawet. Maakt de Commissie met dit voorstel (zoals inmiddels politiek is aangepast en aanvaard door Raad en Parlement) de claim waar hiermee een raamwerk te hebben dat de komende jaren meekan om de verschillende ontwikkelingen in technologie en mediaconsumptie bij te benen? Lees verder

IEF 18105

Rectificatie uitlatingen mede-organisator spookhuisevent The Wall Utrecht onnodig, te lang geleden

Rechtbanken 30 okt 2018, IEF 18105; ECLI:NL:RBGEL:2018:4627http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-uitlatingen-mede-organisator-spookhuisevent-the-wall-utrecht-onnodig-te-lang-geleden

Rechtbank Gelderland 30 oktober 2018, IEF 18105; IT 2674; ECLI:NL:RBGEL:2018:4627 (Spookhuisevent The Wall) Mediarecht. Privacy. Gedaagde sub 1 is via A in contact gekomen met eiser sub 1 en sub 2 over het organiseren van een spookhuisevent in winkelcentrum The Wall Utrecht. Na het event is een geschil ontstaan over financiële afwikkeling. Advocaat van eisers heeft bij sommatiebrief aan gedaagde sub 1 en sub 2 geschreven om lasterlijke en beledigende uitingen die zij hebben gedaan, te verwijderen. Zij hebben daar geen gehoor aan gegeven. Gedaagde sub 1 en gedaagde sub 2 zijn live in de radio-uitzending van het programma Zwarte Prietpraat op NPO Radio 1 geweest en hebben zich negatief uitgelaten over eisers. In het AD en de Gelderlander is te lezen dat het spookhuisevent van gedaagde sub 1 is en dat het een zakelijk succes is geweest. De samenwerking duidt niet aan dat het een juridische vorm heeft aangenomen. Zou dat het wel, dan vinden de betitelingen als oplichters geen grond op de feiten. Niet kan worden gezegd of door de publicaties in de kranten dat de eer of goede naam van eiser sub 1 en sub 2 schaden. Een rectificatie van de andere publiekelijke uitlatingen die wel onrechtmatig zijn bevonden is niet nodig en passend. De radio-uitzending was al een tijd geleden en zal waarschijnlijk niet bekend zijn bij het publiek. Gedaagde sub 1 en 2 wordt verboden in de toekomst soortgelijke beschuldigingen te doen. Partijen worden over en weer in het ongelijk gesteld, proceskosten worden gecompenseerd.

IEF 18111

Alfredo dos Santos Gil onder Hof A'dam Ziggo/Lira

, IEF 18111; http://www.ie-forum.nl/artikelen/alfredo-dos-santos-gil-onder-hof-a-dam-ziggo-lira

Alfredo dos Santos Gil onder Hof Amsterdam 13 november 2018, IEF 18104 (Ziggo tegen Lira) De zaak gaat in de kern over de vraag of Lira namens aangesloten schrijvers rechtenaanspraken heeft op kabelmaatschappijen UPC, Ziggo en Zeelandnet voor de periode van oktober 2012 tot en met 2014, toen deze maatschappijen stopten met het betalen van doorgiftevergoedingen aan Lira. Vanaf begin 2015 werd op grond van het zogenaamde PAM-Rodap-convenant weer betaald aan Lira (en aan Vevam en Norma). Op 1 juli 2015 is er een wettelijke grondslag gekomen voor collectieve aanspraken op een proportionele billijke vergoeding voor lineaire (primaire) kabelverspreiding ten behoeve van scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en hoofdrolspelers in artikel 45 d lid 2 Aw. Het arrest komt er samengevat op neer dat in sommige gevallen schrijvers rechten hebben kunnen toevertrouwen aan Lira, zodat Lira in die gevallen een schadevergoeding kan vorderen voor kabeldoorgifte zonder haar toestemming. De schade zal nader moeten worden opgemaakt in een schadestaatprocedure. Lees verder.

IEF 18109

Veroordeling Nomenta verbeuring dwangsommen door herhaaldelijk denigreren Nikki Amsterdam

Rechtbanken 18 okt 2018, IEF 18109; (Nomenta tegen Nikki Amsterdam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/veroordeling-nomenta-verbeuring-dwangsommen-door-herhaaldelijk-denigreren-nikki-amsterdam

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 18 oktober 2018, IEF 18109; RB 3247 (Nomenta tegen Nikki Amsterdam) Vergelijkende reclame. Partijen brengen beide een lamp op de markt die tevens dienst kan doen als speaker en wijnkoeler. De voorzieningenrechter heeft 5 september 2018 geoordeeld dat Nomenta ongeoorloofde vergelijkende reclame heeft gemaakt door te stellen dat CE-certificering bij Nikki ontbreekt. Geoordeeld is dat zij deze uitingen moet staken, rectificatie moest uitbrengen en dat voor iedere dag dat zij geheel of gedeeltelijk hiermee in strijd handelt, aan Nikki een dwangsom verbeurt. Later heeft Nomenta zich op een vijf dagen durende beurs elke dag denigrerend uitgelaten over de lampionnen van Nikki. Nomenta wordt veroordeeld tot verbeuring van vijfmaal €2.500,- aan dwangsommen.

IEF 18110

Geen misbruik van recht door slechts het hebben van software om foto's te volgen

Rechtbanken 31 okt 2018, IEF 18110; ECLI:NL:RBNHO:2018:10058 (Auteursrechtinbreuk broodjeszaak), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-misbruik-van-recht-door-slechts-het-hebben-van-software-om-foto-s-te-volgen

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 31 oktober 2018, IEF 18110; ECLI:NL:RBNHO:2018:10058 (Auteursrechtinbreuk broodjeszaak) Auteursrecht. Eiser is professioneel fotograaf gespecialiseerd in culinaire fotografie. Gedaagde heeft een broodjeszaak en houdt daarvoor een facebookpagina aan. Zij heeft daarvoor foto's van eiser gebruikt, zonder toestemming en zonder naamsvermelding. Na aanschrijving door eiser, heeft gedaagde gebruik niet gestaakt. Gedaagde voert aan dat er sprake is van misbruik van recht omdat eiser inkomsten krijgt als hij opkomt voor zijn rechten en gedaagde wordt hiervoor geschaad omdat zij moet betalen. Ook zijn er volgens gedaagde veel gedupeerden omdat ze geen rechtsbijstand hebben voor inbreuken op auteursrechten. Ook maakt eiser gebruikt van software om zijn foto's te volgen. Hieruit volgt niet dat eiser bewust foto's op internet plaatst met het enkele doel overtredingen uit te lokken. Vorderingen toegewezen.

IEF 18108

Vorderingen toegewezen: Prorail moet octrooi Nonaf overnemen of licentie verwerven

Rechtbanken 7 nov 2018, IEF 18108; ECLI:NL:RBMNE:2018:5468 (Nonaf tegen Prorail), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-toegewezen-prorail-moet-octrooi-nonaf-overnemen-of-licentie-verwerven

Rechtbank Midden-Nederland 7 november 2018, IEF 18108; ECLI:NL:RBMNE:2018:5468 (Nonaf tegen Prorail) Octrooirecht. Contractrecht. Partijen hebben een overeenkomst gesloten, inhoudende indien bij een test blijkt dat een door Nonaf ontwikkeld technisch hulpmiddel ervoor zorgt dat op bruggen het voor treinen benodigde minimale elektromagnetische veld kan worden gecreëerd, Prorail het octrooi van Nonaf zal kopen of een licentie krijgt. Omdat het technisch haalbaar is om met het technische hulpmiddel het benodigde elektromagnetische veld te creëren, moet Prorail de overeenkomst nakomen. Vorderingen toegewezen.

IEF 18107

Charles Gielen onder HR Resolution Chemicals/AstraZeneca

, IEF 18107; http://www.ie-forum.nl/artikelen/charles-gielen-onder-hr-resolution-chemicals-astrazeneca

Charles Gielen onder HR 8 juni 2018, IEF 17755; (Resolution Chemicals tegen AstraZeneca) 1. Deze zaak gaat over de beschermingsomvang van octrooien waarvan de AG van Peursem in zijn conclusie niet ten onrechte schrijft dat het een weerbarstig terrein betreft (zie randnr. 2.29). Het gaat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi om de basisregel van het met art. 53 lid 2 ROW overeenkomende art. 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij horende uitlegprotocol. Art. 69 lid 1 EOV bepaalt dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift waarbij de tekeningen en de beschrijving dienen tot uitleg van die conclusies. Lees verder.

IEF 18106

Michaël De Vroey onder HvJ EU Levola Hengelo/Smilde

, IEF 18106; http://www.ie-forum.nl/artikelen/micha-l-de-vroey-onder-hvj-eu-levola-hengelo-smilde

Michael de Vroëy onder HvJ EU 13 november 2018, IEF 18098; IEFbe 2790; (Levola Hengelo tegen Smilde) Op 13 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJEU") het "Heksenkaas"-arrest geveld dat moest antwoorden op de vraag of de smaak van een voedingsmiddel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Lees verder.

IEF 18104

Veroordeling Ziggo tot schadevergoeding: openbaart filmwerken zonder toestemming Lira

Gerechtshoven 13 nov 2018, IEF 18104; ECLI:NL:GHAMS:2018:4101 (Ziggo tegen Lira), http://www.ie-forum.nl/artikelen/veroordeling-ziggo-tot-schadevergoeding-openbaart-filmwerken-zonder-toestemming-lira

Hof Amsterdam 13 november 2018, IEF 18104; ECLI:NL:GHAMS:2018:4101 (Ziggo tegen Lira) Auteursrecht. Betreft tv- en radio doorgifte van (film)werken van bij Lira en zusterorganisaties van Lira aangesloten auteurs in de periode 1 oktober 2012-31 december 2014. Ziggo wordt veroordeeld schadevergoeding aan Lira te betalen voor uitzending in deze periode van werken van filmmakers die hun uitzendrechten hebben voorbehouden, alsmede voor uitzending van post- en pre-existente werken en radio-uitzendingen. De overdracht in het aansluitingscontract van Lira ziet zowel op de secundaire als de primaire uitzending. De scenarioschrijver kan zijn rechten met betrekking tot primaire uitzending vanwege artikel 45d Aw alleen aan Lira overdragen als hij die rechten in het contract met de producent heeft voorbehouden. Dat geldt ook voor de rechten met betrekking tot kabeldoorgifte als bedoeld in artikel 26a Aw. Geen aanleiding voor prejudiciële vragen over de reikwijdte van het begrip 'doorgifte via de kabel' in artikel 9 van de Kabel- en Satellietrichtlijn.

IEF 18103

HvJ bekrachtigt conclusie A-G: voornaam persoon geldt niet als gebruik met geldige reden

HvJ EU 30 mei 2018, IEF 18103; ECLI:EU:C:2018:349 (Kenzo Estate), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-bekrachtigt-conclusie-a-g-voornaam-persoon-geldt-niet-als-gebruik-met-geldige-reden

Hof van Justitie 30 mei 2018, IEF 18103; IEFbe 2791; ECLI:EU:C:2018:349 (Kenzo Estate) Merkenrecht. Zie eerder [IEF 17339], [IEFbe 2423]. Vraag of voornaam persoon als "gebruik met geldige reden" geldt. Hof gaat mee met A-G: de voornaam van een persoon is geen gebruik met geldige reden.

IEF 18101

Facebookbericht oplichterij liefdadigheidsbingo voor crowdfundingsactie rolstoelbus onrechtmatig verklaard, veroordeling in proceskosten

Rechtbanken 17 okt 2018, IEF 18101; ECLI:NL:RBZWB:2018:6321 (Crowdfundingsactie rolstoelbus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/facebookbericht-oplichterij-liefdadigheidsbingo-voor-crowdfundingsactie-rolstoelbus-onrechtmatig-ver

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 oktober 2018, IEF 18101; IT 2673; ECLI:NL:RBZWB:2018:6321 (Crowdfundingsactie rolstoelbus) Mediarecht. Privacy. Gedaagde is op Facebook een crowdfundingsactie gestart voor de aanschaf van een rolstoelbus voor zijn gehandicapte zoon X. De vrouw van eiser heeft hem via Facebook aangeboden een liefdadigheidsbingo te organiseren, maar deze heeft niet plaatsgevonden. Gedaagde heeft vervolgens op 5 juli 2017 op zijn Facebookpagina een bericht met foto van eiser en zijn vrouw geplaatst waarin hij vermeldt dat ze oplichters zijn. Hij heeft het bericht verwijderd. De voorzieningenrechter oordeelde dat er minstens 30 dagen een rectificatie op zijn Facebookpagina moest staan. Op 6 september 2017 heeft gedaagde nog een bericht geplaatst waarin hij vermeldt dat er ten ronde gaat dat zijn familie oplichters zijn en dit niet zo is. Over dit geschil is ook een televisie-uitzending geweest van SBS "Stegeman op de Bres". Omdat het bericht van 5 juli 2017 niet steunt op de feiten, heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld. Omdat in het bericht van 6 september 2017 de naam van eiser niet is genoemd en het bericht van 5 juli 2017 al twee maanden was verwijderd en mensen het bericht waarschijnlijk niet koppelen aan eiser, is het bericht niet onrechtmatig. De televisie-uitzending was eveneens niet onrechtmatig, eiser, zijn vrouw en zijn woning zijn niet in beeld verschenen. Vordering gedeeltelijk toegewezen. 

IEF 18102

HR: geen staking van executie inzage documenten Organik rondom bedrijfsgeheimen Dow

Hoge Raad 28 sep 2018, IEF 18102; ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-geen-staking-van-executie-inzage-documenten-organik-rondom-bedrijfsgeheimen-dow

Hoge Raad 28 september 2018, IEF 18102; ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow) Octrooirecht. Bedrijfsgeheimen. Zie eerder [IEF 17572] Het hof heeft de juiste maatstaf aangelegd bij zijn beslissing tot (gedeeltelijke) toewijzing van de inzagevordering van art. 843a Rv waarin aan de vordering van Dow het onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen ten grondslag is gelegd. Bovendien brengt het oordeel van het hof niet mee dat sprake is geweest van schending van art. 6 EVRM en de daaruit voortvloeiende rechten van hoor en wederhoor en een eerlijk proces. Voor het overige is het oordeel van het hof zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat het in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht; het is ook niet onbegrijpelijk. Beroep verworpen. 

IEF 18100

Kamerbrief over uitkomsten periodieke beleidsevaluatie intellectueel eigendomsbeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 9 november 2018, IEF 18100. Via Rijksoverheid. Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de conclusies uit de evaluatie van het beleid voor intellectueel eigendom in de periode 2012-2017. Ook meldt hij wat hij gaat doen met de aanbevelingen uit de evaluatie. De Kamerbrief is hier te lezen.

IEF 18099

Aviodome wekt verwarring door auditieve overeenstemming en soortgelijke diensten Aviodrome

Rechtbanken 12 nov 2018, IEF 18099; ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (Libéma tegen Teka), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aviodome-wekt-verwarring-door-auditieve-overeenstemming-en-soortgelijke-diensten-aviodrome

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 november 2018, IEF 18099; ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (Libéma tegen Teka) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum huisvestte in een geodetische koepel op Schiphol en werd gedreven onder de naam Aviodrome. Zij verhuisde naar Lelystad Airport. De koepel is niet mee verhuisd. Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum ging failliet en de Libéma-groep heeft onder de naam Aviodrome gedreven onderneming en haar bezittingen en rechten uit dit faillissement overgenomen. Libéma is houdster van Benelux-merken Aviodrome met inschrijvingsnummers 0729120 en 1031434, klasse 43 (o.a. zalenverhuur). Teka, die zich richt op exploitatie van evenementenlocaties in Nederland, heeft de koepel gekocht. Zij heeft de naam Aviodome als handelsnaam ingeschreven en de domeinnaam www.aviodomeamsterdam.com geregistreerd. In reactie op een brief van Libéma waarin zij stelt dat Teka inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrecht, heeft Teka de domeinnaam uit de lucht gehaald en www.hetaviodome.nl en www.hetaviodome.com geregistreerd, en de inschrijving uit het handelsregister verwijderd. Doordat Aviodrome en Aviodome auditief overeenstemmen en beide ondernemingen soortgelijke diensten verrichten, is er sprake van merkinbreuk. Teka voert ondanks uitschrijving uit het handelsregister nog steeds feitelijk de handelsnaam Aviodome. Libéma heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek die gebruik wenst te maken van de koepel zich zal verwarren met het Aviodrome. Vorderingen toegewezen. 

IEF 18098

HvJ EU: Geen auteursrecht op smaak van een voedingsmiddel

HvJ EU 13 nov 2018, IEF 18098; (Heksenkaas - Levola Hengelo tegen Smilde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-geen-auteursrecht-op-smaak-van-een-voedingsmiddel

HvJ EU 13 november 2018, IEF 18098; IEFbe 2790; ECLI:EU:C:2018:899; C-310/17 (Levola Hengelo tegen Smilde) Uit het persbericht: Hof volgt Conclusie AG [IEF 17873] Auteursrecht en naburige rechten – Begrip ‚werk’ – Smaak van een voedingsmiddel. De smaak van een voedingsmiddel kan niet auteursrechtelijk worden beschermd. De smaak van een voedingsmiddel kan namelijk niet worden aangemerkt als een „werk”.

[Infosorichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staat dat de smaak van een voedingsmiddel op grond van deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd en dat een nationale wettelijke regeling in die zin wordt uitgelegd dat zij auteursrechtelijke bescherming verleent aan een dergelijke smaak.

IEF 18097

Beeldmerk Pirelli Tyre ten onrechte nietig verklaard: vorm niet uitsluitend nodig voor technische uitkomst

Gerecht EU (voorheen GvEA) 24 okt 2018, IEF 18097; ECLI:EU:T:2018:709 (Pirelli Tyre SpA tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerk-pirelli-tyre-ten-onrechte-nietig-verklaard-vorm-niet-uitsluitend-nodig-voor-technische-uit

Gerecht EU 24 oktober 2018, IEF 18097; IEFbe 2789; ECLI:EU:T:2018:709 (Pirelli Tyre SpA tegen EUIPO) Merkenrecht. Pirelli Tyre SpA heeft een Uniemerkaanvraag ingediend, inhoudende een beeldteken dat een groef in L-vorm weergeeft. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 12 (o.a. luchtbanden, velgen). Interveniënte The Yokohoma Rubber heeft een vordering tot nietigverklaring bij het EUIPO ingesteld. Het EUIPO heeft het merk nietig verklaard voor de waren, alsmede voor velgen en wieldoppen voor allerlei soorten voertuigen, op grond dat het teken uitsluitend bestond uit de vorm van de betrokken waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Pirelli Tyre SpA heeft hiertegen beroep ingesteld. De nietigheidsafdeling heeft het beroep alleen toegewezen zover het merk was nietig verklaard voor velgen en wieldoppen, omdat het geen betrekking had op deze waren. De bewijzen tonen niet aan dat een op zichzelf staande groef met een vorm als die welke door het teken is weergegeven, kan zorgen voor de technische uitkomst waarover sprake is in de bestreden beslissing. Beslissing van van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO gedeeltelijk vernietigd. 

IEF 18096

Beroep Bacardi verworpen: kamer van beroep gaat niet over geldigheid merk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 24 okt 2018, IEF 18096; ECLI:EU:T:2018:715 (Bacardi tegen Palírna U zeleného stromu), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beroep-bacardi-verworpen-kamer-van-beroep-gaat-niet-over-geldigheid-merk

Gerecht EU 24 oktober 2018, IEF 18096; IEFbe 2788; ECLI:EU:T:2018:715 (Bacardi tegen Palírne U zeleného stromu) Merkenrecht. Bacardi heeft bij het EUIPO een beeldmerkaanvraag ingediend inhoudende een "42 BELOW". Palírna U zeleného stromu heeft oppositie ingediend, gebaseerd op het niet-ingeschreven beeldmerk inhoudende "42 VODKA". De kamer van beroep oordeelde dat er in casu verwarringsgevaar bestond bij het relevante publiek. Bacardi stelt dat de kamer van beroep art. 8 lid 4 verordening 207/2009 heeft geschonden door te besluiten dat het niet-ingeschreven merk voldeed aan de door dit artikel gestelde voorwaarden en dus in de weg kon staan aan inschrijving van het aangevraagde merk. De kamer van beroep is echter niet bevoegd om de geldigheid van het niet-ingeschreven merk te beoordelen en dus uitspraak te doen over eventuele inbreuk. Het stond aan Bacardi om aan te tonen dat het niet-ingeschreven merk ongeldig was. Beroep wordt verworpen. 

IEF 18095

"Magic Minerals by Jerome Alexander" en "Mineral Magic" geen gelijke tekens, afwijzing oppositie rechtmatig

Gerecht EU (voorheen GvEA) 15 okt 2018, IEF 18095; ECLI:EU:T:2018:679 (John Mills tegen Jerome Alexander Consulting), http://www.ie-forum.nl/artikelen/magic-minerals-by-jerome-alexander-en-mineral-magic-geen-gelijke-tekens-afwijzing-oppositie-rechtma

Gerecht EU 15 oktober 2018, IEF 18095; IEFbe 2787; ECLI:EU:T:2018:679 (John Mills tegen Jerome Alexander Consulting) Merkenrecht. John Mills heeft bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het woordteken "Mineral Magic". De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken: Amerikaans woordmerk "Magic Minerals by Jerome Alexander" ter aanduiding van gezichtspoeder dat mineralen bevat en het niet-ingeschreven Amerikaans woordmerk "Magic Minerals" ter aanduiding van cosmetica. Oppositie is afgewezen. De eerste kamer van beroep EUIPO heeft de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond van art. 8 lid 3 verordening 207/2009. De tekens hebben namelijk een frappante gelijkenis. Dat het USPTO geen bezwaar had gemaakt tegen inschrijving van het merk "Magic Minerals by Jerome Alexander", ondanks het bestaan van Mineral Magic Cosmetics, impliceerde niet noodzakelijk dat er geen enkel verwarringsgevaar tussen de merken bestond. Art. 8 lid 3 verordening 207/2009 kan echter alleen toepassing vinden als het merk van de houder en het door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk zijn en niet slechts overeenstemmen. In casu is duidelijk dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn, zoals elke partij erkent. De beslissing van het EUIPO wordt vernietigd. 

IEF 18094

Depot JORIS NO SMELL na einde samenwerking te kwader trouw

Rechtbanken 8 nov 2018, IEF 18094; ECLI:NL:RBAMS:2018:8003 (Joris No Smell), http://www.ie-forum.nl/artikelen/depot-joris-no-smell-na-einde-samenwerking-te-kwader-trouw

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 november 2018, IEF 18094; ECLI:NL:RBAMS:2018:8003 (Joris No Smell) Merkenrecht. Auteursrecht. Gedaagde sub 1 heeft samengewerkt met een groothandel in dierenvoeding en accessoires. De kennis van gedaagde sub 1 werd ingezet bij het inkopen van grondstoffen en ontwikkelen van bodembedekking voor (hokken van) knaagdieren. De producten die op de markt werden gebracht hadden o.a. de naam Joris No Smell. De samenwerking is later beëindigd. Gedaagde sub 1 heeft een concurrentiebeding getekend. Een commanditaire vennootschap is opgericht waarbij gedaagde sub 1 de directie voerde. Het gebezigde logo is een konijn met een shirt met Joris erop. Eiser sub 1 heeft Joris No Smell B.V. opgericht. Gedaagde sub 2 heeft het Benelux woordmerk Joris No Smell gedeponeerd. Eisers vorderen o.a. gebruik van aanduiding Joris No Smell te staken. Vorderingen toegewezen: depot te kwader trouw door gedaagde sub 2 en door gedaagde sub 1 getekend en daardoor geldig concurrentiebeding.