IEF 18610

Ook afbeeldingen tafel'bladen' inbreukmakend

Rechtbank Noord-Nederland 24 jul 2019, IEF 18610; (Eek tegen Dudink), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-afbeeldingen-tafel-bladen-inbreukmakend

Rechtbank Noord-Nederland 24 juli 2019, IEF 18610 (Piet Hein Eek tegen Dudink) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Dudink houdt zich bezig met de vervaardiging van meubels aan de hand van wensen van particuliere klanten. Eek is onder meer ontwerper van een kantinetafel en afvaltafel in sloophout. Dudink adverteerde onder de naam Dusign op haar website en op Marktplaats met afbeeldingen die inbreuk zouden maken op het auteursrecht van Eek. Eek vordert bij de rechtbank inbreuk van Dudink op haar auteursrecht en slaafse nabootsing op de ontwerpen van de tafels te staken. De rechtbank wijst de vorderingen toe, omdat de totaalindrukken zijn als afkomstig van of in ieder geval ontleend aan het ontwerp van Eek.

 

IEF 18609

Inzage-incident leidt tot strijd goede procesorde

Rechtbank Den Haag 24 jul 2019, IEF 18609; ECLI:NL:RBDHA:2019:7528 (Abbott tegen Kamstra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inzage-incident-leidt-tot-strijd-goede-procesorde

Rechtbank Den Haag 24 juli 2019, IEF 18609, IEFbe 2918; ECLI:NL:RBDHA:2019:7528 (Abbott tegen Kamstra) 843a Rv-incident. Goede procesorde. Zie eerder [IEF 17126] [IEF 17132] [IEF 18193]. Het gaat in de hoofdzaak om een art. 843a Rv-incident. Kamstra vordert het incident tegen Abbott en is gericht op enige instructie van de hoofdzaak. Het dient echter enkel en alleen de vrijwaringszaak. Dit past niet in het systeem van Rv en leidt tot met de goede procesorde strijdige vertraging in de hoofdzaak en levert in dit geval ook misbruik van recht op, omdat het een op voorhand zinloze vordering is. Voor zover het incident is ingesteld met het oog op het voeren van verweer in de hoofdzaak en een voorgenomen reconventionele vordering, is het een buiten de reikwijdte van artikel 843a Rv vallende fishing expedition. De rechtbank wijst de inzage vordering dus af.

IEF 18607

Publicatie 'De Holleerders' Just Publishers niet onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 25 jul 2019, IEF 18607; ECLI:NL:RBGEL:2019:3354 (Eisers tegen Just Publishers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-de-holleerders-just-publishers-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 24 juni 2019, IEF 18607; ECLI:NL:RBGEL:2019:3354 (Eisers tegen Just Publishers) Onrechtmatige publicatie. Persvrijheid. Eiser 1 had aan het einde van het huwelijk een affectieve relatie met Willem Holleeder. Eiser 2 is schrijver van het boek ‘De Holleeders’ wat is uitgegeven door Just Publishers. Het boek bevat gegevens en passages die volgens eisers kwetsend en onwaar zijn. Eisers vorderen Just Publishers het drukken en verspreiden van het boek, zowel schriftelijk als online, te staken. De kortgedingrechter wijst de vordering af. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen door Just Publishers.

IEF 18608

Eerste aanleg: geen auteursrechtinbreuk lesmateriaal tabletcomputer Snappet

Rechtbank Den Haag 9 nov 2016, IEF 18608; ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (GEU tegen Snappet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eerste-aanleg-geen-auteursrechtinbreuk-lesmateriaal-tabletcomputer-snappet

Rechtbank Den Haag 9 november 2016, IEF 18608; ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (GEU tegen Snappet) Auteursrecht. Databankenrecht. GEU is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van uitgeverijen van leermateriaal voor onderwijs. Snappet biedt een dienst aan basisscholen waarbij de leerlingen een tabletcomputer in bruikleen krijgen. Op de tablets is door Snappet ontwikkelde software geïnstalleerd waarmee de leerlingen oefenopgaven kunnen maken. De vraag is of de dienst van Snappet inbreuk maakt op de educatieve uitgaven van GEU. GEU vindt van wel en vordert inbreuk op haar auteurs- en databankenrecht. De rechtbank oordeelt van niet.

IEF 18606

Rechtmatigheid vergoedingen aan BUMA voor achtergrondmuziek tandartsenpraktijken vereist individuele beoordeling

Rechtbank Amsterdam 24 jul 2019, IEF 18606; (KNMT tegen Buma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtmatigheid-vergoedingen-aan-buma-voor-achtergrondmuziek-tandartsenpraktijken-vereist-individuele

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, IEF 18606 (KNMT tegen Buma) Auteursrecht. Naburige rechten. Openbaarmaking. KNMT is een Nederlandse beroepsorganisatie van onder andere tandartsen. Buma is een collectieve beheersorganisatie en houdt zich krachtens de auteurswet bezig met de inning en verdeling van auteursrechtelijke vergoedingen voor de uitvoering en het gebruik van muziek in het openbaar. Buma is van mening dat tandheelkundige praktijken in NL aan Buma vergoedingen verschuldigd zijn voor het afspelen van achtergrondmuziek in hun praktijken. KNMT betwist op grond van recente Europese jurisprudentie dat het spelen van achtergrondmuziek in tandheelkundige praktijken als een mededeling aan het publiek kan worden aangemerkt en vordert Buma zich te onthouden van alle handelingen die gericht zijn op het incasseren van auteursrechtelijke vergoedingen van in NL gevestigde tandheelkundige praktijken. De rechtbank wijst de vordering af omdat de vraag of een tandheelkundige praktijk een mededeling aan het publiek doet niet in algemene zin kan worden beantwoord, maar een individuele beoordeling vereist.

IEF 18605

Ook in beroep geen auteursrechtinbreuk lesmateriaal Snappet

Hof Den Haag 23 jul 2019, IEF 18605; (Snappet tegen GEU), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-in-beroep-geen-auteursrechtinbreuk-lesmateriaal-snappet

Gerechtshof Den Haag 23 juli 2019, IEF 18605 (Snappet tegen GEU) Auteursrecht. Databankenrecht. Vervolg op eerste aanleg IEF 18608: [ECLI:NL:RBDHA:2016:13329] GEU is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van uitgeverijen van leermateriaal voor onderwijs. Snappet biedt een dienst aan basisscholen waarbij de leerlingen een tabletcomputer in bruikleen krijgen. Op de tablets is door Snappet ontwikkelde software geïnstalleerd waarmee de leerlingen oefenopgaven kunnen maken. De vraag is of de dienst van Snappet inbreuk maakt op de educatieve uitgaven van GEU. In eerste aanleg vorderde GEU inbreuk op haar auteursrechten en databankenrecht. De vorderingen werden afgewezen. Het Hof verklaart GEU niet-ontvankelijk en bekrachtigd het vonnis in eerste aanleg.

IEF 18604

Anders dan EU Gerecht: SPA vrij voor gebruik op cosmetica

Belgische gerechten 23 jul 2019, IEF 18604; (Kruidvat tegen Spa Monopole), http://www.ie-forum.nl/artikelen/anders-dan-eu-gerecht-spa-vrij-voor-gebruik-op-cosmetica

Hof van beroep Gent 2 juni 2019, IEF 18604 IEFbe 2917 (Kruidvat tegen Spa Monopole) Merkenrecht. Kruidvat is een keten van drogisterijen in onder andere Nederland en België. Spa Monopole produceert Belgisch mineraalwater gekend als ‘Spa’ en commercialiseert dit water onder verschillende benamingen in combinatie met Spa. Kruidvat brengt verzorgingsproducten op de markt onder het merk 'spa secrets' en 'sense of spa'. Centraal staat de vraag of derde partijen vrij gebruik kunnen maken van het teken ‘spa’ op de verpakking van cosmetica, zelfs als onderdeel van het merk. Het Hof oordeelt dat zulk gebruik inderdaad dient ter aanduiding van een kenmerk van de waar, en daarom onder de beperking van artikel 2.23 BVIE valt. Als eerste rechtbank ooit in de Benelux oordeelt het Hof dat de vordering tot merkinbreuk van Spa Monopole dient te worden afgewezen.

IEF 18603

Persvrijheid boven schending reputatie Chieftain

Belgische gerechten 17 jun 2019, IEF 18603; (Entropia tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/persvrijheid-boven-schending-reputatie-chieftain

Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen (afdeling Brugge) 17 juni 2019, IEF 18603, IEFbe 2916 (Chieftain Ivestments tegen X) Mediarecht. Persvrijheid. Chieftain Ivestments (voorheen Entropia) is een telecommunicatienetwerk bedrijf in onder andere Vlaanderen en Nederland. X is een Nederlandse journalist en uitgever van een tijdschrift met betrekking tot telefonie. X bracht verslag uit van enkele gerechtelijke procedures in Nederland die de verbonden onderneming Chieftain Investments betroffen. Chieftain Investments vorderde daarop een schadevergoeding vanwege schending van haar goede naam en reputatie van en het gebruik van foutieve titels wat tot commerciële schade zou leiden. De vordering is ongegrond verklaard.

IEF 18602

Octrooirechtinbreuk generieke formulering Sandoz

Hoge Raad 19 jul 2019, IEF 18602; ECLI:NL:HR:2019:1261 (Sandoz tegen Astrazeneca), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooirechtinbreuk-generieke-formulering-sandoz

Hoge Raad 19 juli 2019, IEF 18602; ECLI:NL:HR:2019:1261 (Sandoz tegen Astrazeneca) Octrooirecht. Vervolg op eerste aanleg [ECLI:NL:RBDHA:2016:8700] en hoger beroep [ECLI:NL:GHDHA:2017:4157]. AstraZeneca is een internationale farmaceutische onderneming die zich richt op onder andere onderzoek en het op de markt brengen van farmaceutische producten. AstraZeneca brengt een geneesmiddel op de markt en heeft hier octrooi op. Sandoz is ook actief op de geneesmiddelenmarkt. De generieke fulvestrant-formulering van Sandoz zou inbreuk maken op, in ieder geval, conclusie 1 van het octrooi. Astrazeneca vordert Sandoz inbreuk op haar octrooi te staken. De voorzieningenrechter wees de vordering toe. Sandoz is hiertegen in hoger beroep gegaan. Hier werd de vordering van Sandoz afgewezen. Sandoz heeft hiertegen cassatie ingediend. De HR verwerpt het beroep.

IEF 18601

Handelsnaaminbreuk en slaafse nabootsing Luxury Bedding Company

Rechtbank Rotterdam 17 jul 2019, IEF 18601; ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (Luxury Bedding Company tegen Luxury Beds), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaaminbreuk-en-slaafse-nabootsing-luxury-bedding-company

Rechtbank Rotterdam 17 juli 2019, IEF 18601; ECLI:NL:RBROT:2019:5848 (Luxury Bedding Company tegen Luxury Beds) Auteursrecht. Handelsnaamrecht. Slaafse nabootsing. Luxury Bedding Company is een groothandel in huismeubilair en verkoopt onder andere bedden en boxsprings. Luxury Beds is ook een groothandel in huismeubilair en handelt en verkoopt ook bedden en boxsprings. Naast de vergelijkbare  handelsnaam werden op de website van Luxury Beds twee foto’s uit de catalogus van Luxury Bedding Company weergegeven, waarop de advocaat per brief heeft gewezen op handelsnaaminbreuk, auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing van Luxury Beds. Luxury Bedding Company vordert Luxury Beds om iedere inbreuk op de auteursrechten van de foto’s en handelsnaamrecht te staken. Er is sprake is van inbreuk op het auteursrecht van de foto's en handelsnaamrecht van Luxury Bedding Company door Luxury Beds. Daarnaast is sprake van slaafse nabootsing door Luxury Beds van onderscheidingsmiddelen als gebruikt door Luxury Bedding Company bij de presentatie van producten en onderneming.

IEF 18600

Slaafse nabootsing niet aannemelijk sieraden Blossom

Rechtbank Den Haag 18 jul 2019, IEF 18600; (Blossom tegen Yehwang), http://www.ie-forum.nl/artikelen/slaafse-nabootsing-niet-aannemelijk-sieraden-blossom

Rechtbank Den Haag 18 juli 2019, IEF 18600; ECLI:NL:RBDHA:2019:7961 (Blossom tegen Yehwang) Modellenrecht. Auteursrecht. Blossom verkoopt sieraden onder bepaalde merken en is opgericht door Zhou. Yehwang is een groothandel in onder meer sieraden en brengt sieraden op de markt onder een soortgelijke naam als die van Blossom. Onder andere de vorm en modellen van de sieraden komen overeen met die van Blossom. Blossom vordert iedere inbreuk op haar auteursrechten en modelrechten te staken. De vorderingen worden gedeeltelijk toegewezen. Slaafse nabootsing is niet aannemelijk gemaakt.

IEF 18599

POD boek niet anders dan gedrukt boek

Rechtbank Amsterdam 17 jul 2019, IEF 18599; (Geldof tegen Overamstel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/pod-boek-niet-anders-dan-gedrukt-boek

Rechtbank Amsterdam 17 juli 2019, IEF 18599 (Geldof tegen Overamstel) Auteursrecht. Printing on demand. Geldof is auteur van een boek en heeft met uitgever Overamstel een uitgeefcontract gesloten. Geldof had van de boekhandelaar vernomen dat haar boek was uitverkocht en dat Overamstel van plan was het exemplaar te leveren via printing on demand (POD), waarbij boeken op aanvraag worden geprint. Geldof wilde dit niet. Overamstel bleef aandringen op POD. Geldof wilde daardoor het contract beëindigen. De zaak gaat over de vraag of een auteur de exploitatieovereenkomst met de uitgever kan opzeggen of ontbinden op grond van artikel 25e Aw, als een boek alleen nog via printing on demand beschikbaar is. De rechtbank oordeelt in de uitspraak van niet. Een POD boek is volgens de rechtbank niet wezenlijk anders dan een gedrukt boek.

IEF 18598

Gedrag Converse strookt niet met verwachting redelijke procespartij

Belgische gerechten 18 jul 2019, IEF 18598; (Converse tegen Carrefour), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gedrag-converse-strookt-niet-met-verwachting-redelijke-procespartij

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 16 juli 2019, IEF 18598, IEFbe 2915 (Converse tegen Carrefour) Merkenrecht. Converse is een Amerikaans schoenenfabrikant die schoenen produceert. Carrefour maakt deel uit van de Carrefour Groep. Converse voert diverse procedures over haar merken in Nederland en België. Twee toeleveranciers van Carrefour, Sporttrading en Leisure and Sports Gear NV kwamen vrijwillig tussen in de procedure. Converse stelt dat er sprake is van merkinbreuk op de litigieuze schoenen door Carrefour en vordert onder meer schorsing van de procedure. De vorderingen van Converse worden afgewezen.

IEF 18597

Denim & Co Primark mist onderscheidend vermogen

Rechtbank Den Haag 17 jul 2019, IEF 18597; (Primark tegen Fashion Linq), http://www.ie-forum.nl/artikelen/denim-co-primark-mist-onderscheidend-vermogen

Rechtbank Den Haag 17 juli 2019, IEF 18597, IEFbe 2914; ECLI:NL:RBDHA:2019:7314 (Primark tegen Fashion Linq) Merkenrecht. Onderscheidend vermogen. Fashion Linq is een groothandelbedrijf die zich richt op onder meer ontwerpen van modeproducten. Afnemers bestellen kleding zoals ontworpen en gepresenteerd van eigen merken van Fashion Linq of bij wijze van private label producten. Het is houdster van de merken ‘de Denim & Co-merken’. Primark is een winkelconcern dat betaalbare modeproducten aanbiedt. Primark verkoopt kleding onder het teken ‘Denim Co’ en gebruikt dit teken op prijskaartjes en labels. Fashion Linq viel Primark aan op haar langdurig en op grote schaal gebruik van Denim Co op basis van BNL en EU merken. Het eerste verweer van Primark slaagt al, namelijk dat Denim & Co voldoende onderscheidend vermogen ontbeert.

IEF 18596

Verbod publicatie boek door levensgevaar bron AIVD

Rechtbank Amsterdam 12 jul 2019, IEF 18596; ECLI:NL:RBAMS:2019:5017 (de Staat tegen Podium), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-publicatie-boek-door-levensgevaar-bron-aivd

Rechtbank Amsterdam 12 juli 2019, IEF 18596; ECLI:NL:RBAMS:2019:5017 (de Staat tegen Podium) Publicatie. Vrijheid van meningsuiting. In september zou het boek “Het is oorlog maar niemand die het ziet” worden gepubliceerd door uitgeverij Podium. Het wordt de journalist verboden een aantal gegevens op te nemen in dat boek. De Staat heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat door publicatie daarvan een bron van de AIVD in levensgevaar kan komen. Onder die omstandigheden is de beperking op de vrijheid van meningsuiting gerechtvaardigd. De Staat vordert verbod op openbaarmaking door middel van publicatie van het boek op welke manier dan ook. De vordering wordt toegewezen.

IEF 18595

Bewijs levering auteursrechten Cerme ontbreekt

Rechtbank Den Haag 3 jul 2019, IEF 18595; ECLI:NL:RBDHA:2019:6649 (Cerme tegen A), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijs-levering-auteursrechten-cerme-ontbreekt

Rechtbank Den Haag 3 juli 2019, IEF… ;ECLI:NL:RBDHA:2019:6649 (Cerme tegen A) Auteursrecht. Vervolg op tussenvonnis 14 februari 2018 [IEF 17514]. In het tussenvonnis is overwogen dat levering van de aan de orde zijnde auteursrechten op grond van artikel 2 Aw plaats dient te vinden door middel van een daartoe bestemde akte en dat Cerme daarom niet kan volstaan met het bewijs dat partijen de inbreng van de volle gerechtigdheid op de auteursrechten zijn overeengekomen, maar moet bewijzen dat deze volle gerechtigdheid ook daadwerkelijk is ingebracht door levering, hetzij door de daartoe strekkende leveringsakte (alsnog) in het geding te brengen, hetzij door het bestaan van deze akte op andere wijze aan te tonen. In dit vonnis gaat het om bewijsbeoordeling. Bewijs voor levering auteursrechten bij akte is niet geleverd.

IEF 18594

Geen spoedeisend belang handelsnaamrechten De Hypotheker

Rechtbank Den Haag 16 jul 2019, IEF 18594; ECLI:NL:RBDHA:2019:6968 (De Hypothekers Associatie tegen HypothekersUnie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-handelsnaamrechten-de-hypotheker

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 juli 2019, IEF 18594; ECLI:NL:RBDHA:2019:6968 (De Hypothekers Associatie tegen HypothekersUnie) Handelsnaamrecht. De Hypothekers Associatie is een franchiseorganisatie onder de naam De Hypotheker en exploiteert eigen filialen. Franchisevestigingen van De Hypotheker gebruiken op internet en op de gevels van hun panden twee logo’s. De HypothekersUnie is een onderneming met vijf vestigingen. zij gebruikt op internet en op de gevels van haar panden soortgelijke logo’s. De Hypothekers Associatie vordert iedere inbreuk op haar handelsnaamrechten door de HypothekersUnie te staken en onder meer haar handelsnaam in het handelsregister te wijzigen. De Hypothekers Associatie wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen vanwege het ontbreken van spoedeisend belang.

IEF 18593

Vaststelling billijke vergoeding dance evenementen

Hof Den Haag 11 jun 2019, IEF 18593; ECLI:NL:GHDHA:2019:1922 (Organisatoren tegen Sena), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vaststelling-billijke-vergoeding-dance-evenementen

Gerechtshof Den Haag 11 juni 2019, IEF18593; ECLI:NL:GHDHA:2019:1922 (Organisatoren tegen Sena) Billijke vergoeding. WNR. Sena is een stichting die de rechten en vergoeding regelt van muziekanten en producenten. Het gaat in deze uitspraak om de vaststelling van de op grond van art. 7 lid 1 WNR bedoelde billijke vergoeding door organisatoren van dance evenementen.

IEF 18592

Internet wordt vrijer door Europese richtlijn

De nieuwe Europese auteursrechtrichtlijn wordt ook wel een aanslag op de vrijheid van meningsuiting genoemd. Sommigen spreken over internetcensuur. Maar er zijn ook positieve kanten aan deze richtlijn die over twee jaar in werking treedt in alle EU-lidstaten. Juriste Charlotte Meindersma (Charlotte’s Law) belicht deze kanten in een interview. Lees hier het interview.

IEF 18590

Geen inbreuk portret Mathijs Bouman

Rechtbank Amsterdam 12 jul 2019, IEF 18590; (X tegen Dutch News), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-portret-mathijs-bouman

Ktr. Rechtbank Amsterdam 12 juli 2019, IEF 18590 (X tegen Dutch News) Publicatie foto. Inbreuk auteursrecht. Portret. X is professioneel fotograaf. Dutch News is een kleinschalig nieuwsplatform. X is auteursrechthebbende op de foto ‘Mathijs Bouman’. Dutch News heeft deze foto meerdere malen bij artikelen geplaatst die geschreven zijn door Mathijs Bouman. Dutch News heeft de foto van Mathijs Bouman toegestuurd gekregen. Hij heeft toestemming gegeven om de foto op de website te gebruiken bij de artikelen die door hem geschreven zijn. X vordert inbreuk op de auteursrechten. De vordering wordt afgewezen.