IEF 18216

For your ears only - Rogier de Vrey

, IEF 18216; http://www.ie-forum.nl/artikelen/for-your-ears-only-rogier-de-vrey

Afgelopen 24 januari vond het 12e IE-diner plaats in Hotel Arena. Rogier de Vrey was de tweede spreker van de avond en kwam ons vertellen over de "confidentiality club" binnen de IE-wereld. Lees hier het hele verhaal.

For your ears only

Ik zou eigenlijk moeten fluisteren, maar ik vrees dat u mij dan niet kan verstaan, zeker niet achterin. Fluisteren, omdat ik het met u wil hebben over geheime genootschappen. Ik besef mij het risico dat ik neem, door dit onderwerp vanavond, zo openlijk, aan te snijden. Met alle eeuwenoude, op strikte geheimhouding geënte afspraken die in die werelden spelen, is het een doodzonde om zo in de openbaarheid te spreken over zo'n onderwerp (al beperk ik mij tot u als illuster gezelschap vanavond). Ik neem dit risico. Wellicht dat de borrel die ik net heb gedronken mij heeft geholpen bij het aanvaarden van dit risico.

Geheime genootschappen bestaan al sinds mensenheugenis. Vele van u zullen bekend zijn met de Illuminati, zeker door de boeken van Umberto Eco en Dan Brown. Complotdenkers zien hen als de grondleggers van de Nieuwe Wereldorde, die de macht over de hele wereld zouden willen verkrijgen. Maar denk ook aan de Zwarte Hand, die een rol zou hebben gespeeld in de aanzet tot de 1e wereldoorlog. Of denkt u aan de – alleen al door de films – toch vrij populaire Mafia. Er zijn ook moderne, ultra geheime online genootschappen. Cicada 3301 (niemand weet wie het zijn) werft via het internet codekrakers. Dat doen zij door de meest ingewikkelde puzzels online te zetten die alleen door de besten gekraakt kunnen worden, met het doel om deze personen in te zetten voor cryptografie en cryptocurrency doeleinden. En vergeet niet dat op dit moment een geheime groep invloedrijke Britse politici actief is; "Plotters who try to hijack the Brexit process" als ik de BBC mag geloven.

Lees hier verder.

IEF 18213

AB InBev krijgt geen inzage in bedrijfsgeheimen Heineken ogv 843a Rv

Rechtbank Den Haag 1 feb 2019, IEF 18213; ECLI:NL:RBDHA:2019:853 (ABI tegen Heineken c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ab-inbev-krijgt-geen-inzage-in-bedrijfsgeheimen-heineken-ogv-843a-rv

Rechtbank Den Haag 1 februari 2019, IEF 18213 (ABI tegen Heineken c.s.). Octrooizaak. Inzagevordering 843a Rv. Afwijzing. De voorzieningenrechter oordeelt dat een kort gedingprocedure zich in dit geval niet leent voor het toestaan van inzage. De inzage ziet op reële bedrijfsgeheimen van Heineken. Een eenmaal verleende inzage is niet terug te draaien. Daar staat tegenover dat er een serieuze, niet te verwaarlozen, kans is dat het octrooi van Anheuser ongeldig is en dat de inbreukredenering van Anheuser niet opgaat. Bovendien had Anheuser sneller kunnen reageren. De inzage wordt daarom geweigerd, behalve met betrekking tot in beslag genomen monsters van “bag-in-containers”. Anheuser dient de inzage in een bodemprocedure te vorderen, waarbij de bodemrechter eerst kan beoordelen of het octrooi geldig is, of de inbreukredenering van Anheuser opgaat en vervolgens of inzage wel nodig is.
 

IEF 18212

Geen merkinbreuk op stoelen Montis door reviseren stoelen Klaver

Gerechtshoven 29 jan 2019, IEF 18212; (Montis tegen Klaver), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-op-stoelen-montis-door-reviseren-stoelen-klaver

Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18212 (Montis tegen Klaver) Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Montis brengt verschillende meubelen op de markt, waaronder de Charly en de Chaplin. De Chaplin is een kleinere versie van de Charly en belichamen in auteursrechtelijke zin hetzelfde werk. Klaver heeft tweedehandse stoelen van Montis gekocht, type Charly, en herstellingswerkzaamheden zoals stoffering verricht. Bij het aanbrengen van een nieuwe hoes is het label met het merk Montis niet opnieuw aangebracht. Stoelen zijn te koop aangeboden op o.a. Marktplaats en haar eigen website, waar vermeld wordt dat de stoelen zijn bijgevuld en opnieuw bekleed en afkomstig zijn van andere producenten. De meubelen komen geen auteursrechtelijke bescherming toe: modelrecht vervallen, auteursrechten zijn o.g.v. art. 51 Aw niet herleefd. Geen auteursrechtelijke bescherming hoes: geen eigen intellectuele schepping. Geen merkinbreuk, Klaver heeft telkens expliciet duidelijk gemaakt dat het gaat om tweedehands, door haar gereviseerde stoelen. Geen slaafse nabootsing. Hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep. 

IEF 18211

Vereniging voor Auteursrecht studiemiddag 8 februari 2019

, IEF 18211; http://www.ie-forum.nl/artikelen/vereniging-voor-auteursrecht-studiemiddag-8-februari-2019-1
VvA

Hierbij is iedereen uitgenodigd voor de studiemiddag op vrijdag 8 februari om 14.00 uur in de Tolhuistuin (Tuinzaal) te Amsterdam. Het thema van de studiemiddag is: COPYRIGHT AND THE EUROPEAN CHARTER: A BALANCING ACT? Het auteursrecht wordt door het Europese Handvest beschermd als eigendom (artikel 17 lid 2). In vrijwel iedere beslissing van het Hof van Justitie wordt dit uitgangspunt herhaald. In een toenemend aantal zaken wordt echter ook een beroep gedaan op andere in het Handvest erkende grondrechten, zoals de vrijheid van informatie, de bescherming van de privacy, de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van kunst. Wat betekent deze ‘clash’ tussen de diverse grondrechten voor het auteursrecht? Hoe brengt de rechter deze grondrechten in evenwicht? Wat is de impact op de beschermingsomvang? En hoe grijpen de grondrechten in op de handhaving van het auteursrecht? Waar gaat de rechtspraak van het HvJEU op dit punt naar toe? Welke grondrechten leggen meer gewicht in de schaal dan andere? Lees hier verder.

IEF 18210

Handelsnaam Appcomm maakt geen inbreuk op de reeds bestaande handelsnaam Addcomm

Hof Amsterdam 29 jan 2019, IEF 18210; (Addcomm tegen Appcomm), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-appcomm-maakt-geen-inbreuk-op-de-reeds-bestaande-handelsnaam-addcomm
Addcomm Appcomm

Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210; zaaknr. 200.239.350/01 (Addcomm tegen Appcomm) Handelsnaamrecht. Zie eerder [IEF 17616]. Addcomm heeft gevorderd dat Appcomm wordt bevolen het gebruik van de handelsnaam Appcomm en de domeinnaam appcomm.nl te staken. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen. Gelet op het feit dat beide ondernemingen werkzaam zijn op het gebied van (online) communicatie, acht het hof aannemelijk dat het publiek het identieke bestanddeel 'comm' in de beide handelsnamen zal opvatten als een verwijzing naar die activiteiten, zodat bij de beoordeling van de mate waarin het publiek de betrokken handelsnamen als overeenstemmend ervaart, meer nadruk ligt op vergelijking van de bestanddelen 'Add' en 'App', die niet identiek zijn. Verder betrok het hof in zijn beoordeling de verschillen in grafische presentatie van de handelsnamen op de websites, dat niet is gebleken dat Appcomm de handelsnaam opzettelijk heeft gekozen om daarmee Addcomm schade te berokkenen en het dat niet is gebleken van enig concreet geval van verwarring bij het publiek.

Het hof wijst de vorderingen van Addcomm derhalve af.

IEF 18209

De raadselen van het Orakel van Luxemburg: een auteursrechtelijk sprookje

, IEF 18209; http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-raadselen-van-het-orakel-van-luxemburg-een-auteursrechtelijk-sprookje

Afgelopen 24 januari vond het 12e IE-diner plaats in Hotel Arena. Marijn Kingma was de eerste spreker van de avond en had een auteursrechtelijk sprookje voorbereid! Klik hier voor het gehele sprookje.

De raadselen van het Orakel van Luxemburg: een auteursrechtelijk sprookje

Er was eens een sprookjesbos. In het sprookjesbos leefden alle dieren harmonieus samen. Zo leefden er in het bos uilen, die prachtige boeken schreven. Er waren ook dieren die muziek maakten, zoals kevers, adelaren en apen. Sommige dieren maakten prachtige films, bijvoorbeeld de leeuwen en de muizen (of eigenlijk voornamelijk één muis). Zo was er in het sprookjesbos altijd veel te doen: de dieren konden mooie boeken lezen, naar spannende films kijken, of luisteren naar meeslepende muziek.

Er waren ook dieren die niet zoveel talent hadden als bijvoorbeeld de uilen, de kevers en de muis. Dat waren de gieren. Maar dat was niet zo’n groot probleem. De gieren hadden namelijk een slim truukje bedacht. Zij vertelden de andere dieren dat het héél belangrijk was om goede afspraken te maken over hun auteursrechten. En dat ze de dieren konden helpen met ruzies daarover oplossen. De gieren vroegen daar heel veel galjoenen voor, zodat ze hun buikjes heerlijk rond konden eten en heel veel vruchtennectar konden drinken. Omdat de gieren er wel een beetje eng uitzagen, besloten zij zich te verkleden als pinguïns. De andere dieren lachten de gieren wel een klein beetje uit in die rare pakjes, maar dat kon de gieren niets schelen. Zo ging het een hele lange tijd goed.

Maar toen brak er een nieuwe eeuw aan. En alles veranderde. Er waren namelijk een paar hele slimme tovenaars die een nieuwe glazen bol hadden uitgevonden. Met die glazen bol konden alle dieren opeens alle informatie in de wereld opzoeken en alles bekijken wat zij wilden. Er was één tovenaar die de beste glazen bol had. Dit was de grote tovenaar Goochel. De dieren vroegen Goochel alles wat zij altijd al hadden willen weten.

Lees hier verder.

IEF 18130

Vordering Pacovis tot nietigverklaring Gemeenschapsmodel borden afgewezen, totaalindruk verschilt

EUIPO - OHIM 22 feb 2018, IEF 18130; (Pacovis tegen Natural Tableware), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-pacovis-tot-nietigverklaring-gemeenschapsmodel-borden-afgewezen-totaalindruk-verschilt

EUIPO 22 februari 2018, IEF 18130; IEFbe 2797 (Pacovis tegen Natural Tableware) Modelrecht. Pacovis stelt dat de borden van de serie "Ellipse" van Natural Tableware ontbreekt aan nieuwheid omdat Pacovis een zelfde design had gemaakt en gepubliceerd. Oordeel is echter dat deze borden niet geopenbaard zijn overeenkomstig art. 7 GModVo en nu dit een vereiste is voor het toepassen van art. 5 en 6 GModVo, is het niet nodig de verdere validiteit in overweging te nemen met betrekking tot deze borden. Pacovis stelt ook dat de borden niet voldoen aan een eigen karakter, omdat, gezien de totaalindruk wordt gewekt, deze niet van andere eerder geopenbaarde ontwerpen verschilt. Deze stelling is onjuist, in het licht van de algemene indruk die wordt gewekt bij de geÏnformeerde gebruiker, wijken de eerdere ontwerpen wel af. De ovale vormen zijn onregelmatig en de contouren en materialen zijn anders. De vordering tot nietigverklaring van het ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt afgewezen. Zie tevens onderstaande uitspraak.

Hof Amsterdam 20 maart 2018, IEF 18130, IEFbe 2797 (Pacovis tegen Natural Tableware). Procesrecht. Pacovis trekt het hoger beroep in, waarop Natural Tableware een proceskostenvergoeding vordert. Het hof wijst deze toe, op basis van het liquidatietarief. 

IEF 18207

Conclusie AG over art. 5 lid 3 Auteursrechtrichtlijn

HvJ EU 10 jan 2019, IEF 18207; ECLI:EU:C:2019:16 (Spiegel Online tegen Volker Beck), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-over-art-5-lid-3-auteursrechtrichtlijn

Conclusie AG 10 januari 2019, IEF 18207; IEFbe 2812; IT 2711; C‑516/17; ECLI:EU:C:2019:16 (Spiegel Online tegen Volker Beck) Auteursrecht. AG stelt voor dat het hof de prejudiciële vragen van het Bundesgerichthof als volgt beantwoordt. Lidstaten zijn verplicht in hun nationale recht bescherming te waarborgen van de uitsluitende rechten zoals in art. 2 t/m 4 Auteursrechtrichtlijn. Die rechten kunnen enkel worden beperkt door toepassing van de beperkingen en restricties die uitputtend zijn beschreven in artikel 5 van die richtlijn. De lidstaten blijven echter vrij in hun keuze van de middelen die zij passend achten om die verplichting na te komen. Gebruik van een werk van letterkunde in kader van verslag actuele gebeurtenis valt niet onder beperking art. 5 lid 3 onder c Auteursrechtrichtlijn indien met het gebruik beoogde doel lezing van het gehele werk of deel daarvan vereist. Art. 5 lid 3 onder d Auteursrechtrichtlijn n.v.t. indien werk zonder toestemming in geheel beschikbaar wordt gesteld als los in te zien en te downloaden bestand. Art. 11 Handvest EU vormt geen begrenzing van uitsluitende rechten auteur om reproductie en mededeling aan publiek van zijn werk toe te staan of verbieden, en biedt geen rechtvaardiging voor beperking van of inbreuk van die rechten. Geldt eveneens in situatie waarin auteur betrokken werk een publieke functie uitoefent en dat werk zijn overtuiging openbaart ten aanzien van kwesties van algemeen belang, voor zover dat werk reeds voor het publiek beschikbaar is.

IEF 18208

Carja Mastenbroek over gebruiksvoorwerpen tijdens IE Diner 2019

, IEF 18208; http://www.ie-forum.nl/artikelen/carja-mastenbroek-over-gebruiksvoorwerpen-tijdens-ie-diner-2019

Presentatie IE Diner Carja Mastenbroek. Als het IE recht past, trekke hem dan aan. Gebruik het model als geheim wapen. Of anders gesteld: een pleidooi voor het gebruik van (niet) geregistreerde modellen voor gebruiksvoorwerpen. Elke bedrijfstak komt in aanraking met het kopiëren van producten. De vraag is vervolgens: hoe kunnen we hier tegen optreden? Naast de gebruikelijke IE-rechten zoals het merkrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing, is er ook de optie om het modelrecht in te zetten. De bescherming van de vormgeving van gebruiksvoorwerpen via het modelrecht is - naar mijn mening - namelijk bij uitstek geschikt. In de loop der jaren is gebleken dat hier echter veel vooroordelen aan kleven en misverstanden over bestaan. Dit diner leek mij de uitgelezen mogelijkheid om bij u, geachte aanwezigen, te trachten wat koudwatervrees weg te nemen, mocht u dat hebben. Wellicht ga ik op enig moment spijt krijgen van het delen van mijn enthousiasme voor het modelrecht wanneer ik in een zaak wordt geconfronteerd met mijn eigen tips, maar dat zie ik dan wel weer. Lees verder.

IEF 18206

Auteursrechtinbreuk op foto en logo 50PlusBeurs d.m.v. spiegelen foto en roodfilter

Kantonrechter 23 jan 2019, IEF 18206; (50PlusBeurs tegen Eldee Expo Designers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-foto-en-logo-50plusbeurs-d-m-v-spiegelen-foto-en-roodfilter

Ktr. Rechtbank Gelderland 23 januari 2019, IEF 18206 (50PlusBeurs tegen Eldee Expo Designers) Auteursrechtinbreuk, schadevergoeding en volledige art. 1019h Rv proceskosten. Eiseres 50PlusBeurs heeft twee kern-huisstijlelementen (foto en logo) laten ontwikkelen, welke worden overgenomen (gespiegeld en met roodfilter) in een flyer van standbouwer Eldee. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van inbreuk. Verklaring voor recht en verbod met dwangsommen wordt uitgesproken. Tevens moet Eldee opgave doen van de verspreiding van de flyer, en een rectificatie uitbrengen. Schadevergoeding ex aequo et bono vastgesteld op 3.600 euro. Volledige proceskosten: 8.000 euro.

IEF 18205

Vereniging voor Auteursrecht studiemiddag 8 februari 2019

, IEF 18205; http://www.ie-forum.nl/artikelen/vereniging-voor-auteursrecht-studiemiddag-8-februari-2019

Hierbij nodig ik u graag uit voor de studiemiddag op vrijdag 8 februari om 14.00 uur in de Tolhuistuin (Tuinzaal) te Amsterdam. Het thema van de studiemiddag is: COPYRIGHT AND THE EUROPEAN CHARTER: A BALANCING ACT? Het auteursrecht wordt door het Europese Handvest beschermd als eigendom (artikel 17 lid 2). In vrijwel iedere beslissing van het Hof van Justitie wordt dit uitgangspunt herhaald. In een toenemend aantal zaken wordt echter ook een beroep gedaan op andere in het Handvest erkende grondrechten, zoals de vrijheid van informatie, de bescherming van de privacy, de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van kunst. Wat betekent deze ‘clash’ tussen de diverse grondrechten voor het auteursrecht? Hoe brengt de rechter deze grondrechten in evenwicht? Wat is de impact op de beschermingsomvang? En hoe grijpen de grondrechten in op de handhaving van het auteursrecht? Waar gaat de rechtspraak van het HvJEU op dit punt naar toe? Welke grondrechten leggen meer gewicht in de schaal dan andere? Lees verder.

IEF 18203

Vordering recht om vergeten te worden afgewezen, info heeft betrekking op activiteiten in professionele zin

22 okt 2018, IEF 18203; ECLI:NL:RBGEL:2018:5600 (Eisers tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-recht-om-vergeten-te-worden-afgewezen-info-heeft-betrekking-op-activiteiten-in-professione

Vzr. Rechtbank Gelderland 22 oktober 2018, IEF 18203; IT 2709; ECLI:NL:RBGEL:2018:5600 (Eisers tegen Google) Mediarecht. Privacy. Google verwijst naar een link van een artikel van Quote waarin wordt verwezen naar een persbericht van de FIOD over een groot onderzoek naar witwaspraktijken waarbij een 46-jarige hoofdverdachte en zijn 42-jarige vriendin zijn aangehouden en in verzekering zijn gesteld. Ze worden verdacht van o.a. witwassen. Eisers vorderen dat Google deze link zal verwijderen uit de zoekresultaten bij een zoekopdracht op de naam van eisers. Voorstelbaar is dat de informatie waar de gewraakte zoekresultaat naar verwijst een impact heeft op het persoonlijke leven, maar deze informatie heeft betrekking op hun activiteiten in professionele zin en niet op hun handelswijze als privépersoon. Ze zijn te beschouwen als publieke personen in de zin dat zij een rol spelen in het openbare leven door hun eigen toedoen. De aanpak van witwassen heeft prioriteit voor de overheid, waardoor het handelen van eisers onderwerp is van actueel maatschappelijk debat. Bovendien is de gepubliceerde informatie niet onjuist en is het recent en actueel. Onvoldoende aannemelijk dat eisers hinder hebben ondervonden. Vorderingen afgewezen.

IEF 18202

Ongelijke auteursrechtelijke tarieven Buma/Stemra voor afspelen muziek zelfde diensten onrechtmatig

Rechtbanken 12 dec 2018, IEF 18202; ECLI:NL:RBAMS:2018:8995 (ABMD c.s. tegen Buma/Stemra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ongelijke-auteursrechtelijke-tarieven-buma-stemra-voor-afspelen-muziek-zelfde-diensten-onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 12 december 2018, IEF 18202; ECLI:NL:RBAMS:2018:8995 (ABMD c.s. tegen Buma/Stemra) Auteursrecht. ABMD betaalt per afnemer van achtergrondmuziek voor zakelijk gebruik een licentievergoeding volgens het Buma/Stemra bepaalde tarief. Streamingsdiensten zoals Spotify bieden abonnementen aan die alleen een licentie geven voor persoonlijk gebruik, maar die feitelijk regelmatig gebruikt worden in bedrijfsruimten. Deze abonnementen zijn veel goedkoper dan de producten van de ABMD-leden. Buma/Stemra handelt onrechtmatig jegens de ABMD-leden door hen een hogere vergoeding voor het distribueren van muziek in rekening te brengen, dan de vergoeding die zij in rekening brengt aan streamingsdiensten voor consumenten, die worden gebruikt voor het afspelen van muziek in bedrijfsruimten. Van belang is de monopoliepositie van Buma/Stemra en het feit dat zij niet wenst op te treden tegen oneigenlijk gebruik van de consumentenabonnementen voor het afspelen van muziek waarvoor Buma/Stemra licentierechten heeft in bedrijfsruimten. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

IEF 18201

Perspublicatie politie rechtmatig, voorlichting huiszoeking voor de hand liggend

Gerechtshoven 15 jan 2019, IEF 18201; ECLI:NL:GHDHA:2019:8 (Perspublicatie politie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicatie-politie-rechtmatig-voorlichting-huiszoeking-voor-de-hand-liggend

Hof Den Haag 15 januari 2019, IEF 18201; IT 2708 (Perspublicatie politie) Mediarecht. Privacy. Geïntimeerde is in zijn woning aangehouden op verdenking van heling van autoradio's. Na aanhouding is zijn woning met toestemming van de R-C doorzocht. De politie heeft hierover een persbericht geplaatst. De rechtbank stelt dat de politie deze bevoegdheid heeft maar rekening dient te houden met de belangen van de verdachte, in bijzonder zijn eer en goede naam en persoonlijke levenssfeer. Onschuldpresumptie door persbericht niet geschonden. Voorlichting over de huiszoeking en aanhouding, was gelet op de onrust in de gemeente, voor de hand liggend, terwijl transparantie over de aard van de (voor de directe omgeving kenbare) huiszoeking mede in het belang was van geïntimeerde. De politieactie had immers kunnen leiden tot speculatie bij buurtgenoten dat sprake was van een ernstiger verdenking dan (schuld)heling. Deze mogelijke speculatie is door de perspublicatie in de kiem gesmoord. Verder geldt dat de herleidbaarheid tot geïntimeerde bij zijn straatgenoten zijn oorzaak vindt in het rechtmatige politieoptreden. In ieder geval is er geen enkele aanwijzing dat, los van de (rechtmatig bevonden) huiszoeking en aanhouding, de identiteit van geïntimeerde was af te leiden uit het persbericht. Grieven slagen (gedeeltelijk).

IEF 18200

Vorderingen afgewezen, merkinbreuk op Liberty 530 Tender sloep onaannemelijk gemaakt

Gerechtshoven 24 sep 2018, IEF 18200; ECLI:NL:GHAMS:2018:1386 (Liberty sloepen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-merkinbreuk-op-liberty-530-tender-sloep-onaannemelijk-gemaakt

Hof Amsterdam 24 september 2018, IEF 18200; ECLI:NL:GHAMS:2018:1386 (Liberty sloepen) Merkenrecht. Modelrecht. Slaafse nabootsing. Appellanten houden zich bezig met de handel van de Liberty 530 Tender sloepen. Geïntimeerde handelt in daarop gelijkende sloepen. Appellanten hebben een geregistreerd beeldmerk met daarin verwerkt het woord "liberty" overgelegd, maar hebben niet voldoende toegelicht dat het gebruik van het woord "liberty" in combinatie met een getal en al dan niet het woord "Tender" op dit beeldmerk een inbreuk maakt. Het enkele feit dat het woord Liberty onderdeel uitmaakt van beide tekens is in dit verband ontoereikend. Bovendien zijn het de afnemers die een naam aan de boot geven. Onvoldoende toelichting waarom beroep op art. 3.8 BVIE zou slagen. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de sloep een onderscheidend vermogen en eigen plaats op de markt heeft.  Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

IEF 18199

HOYNG ROKH MONEGIER benoemt Johan Elkenbracht tot partner

Het Europese IE-recht nichekantoor HOYNG ROKH MONEGIER benoemt Johan Elkenbracht tot partner.
 
Johan Elkenbracht is Europees en Nederlands octrooigemachtigde. De praktijk van Johan bestrijkt alle aspecten van de octrooiverlenings- en adviespraktijk, waaronder het opstellen van nieuwe octrooiaanvragen, het voeren van verlenings-, oppositie- en beroepsprocedures bij het Europees Octrooibureau (EOB) en het verzorgen van freedom-to-operate opinies. Hij treedt bovendien regelmatig op in octrooigeschillen voor de Nederlandse rechter en adviseert over IE strategieën. Johans praktijk is in het bijzonder gericht op life sciences, procestechnologie, chemie en materiaalkunde.
 
Bart van den Broek, managing partner in Amsterdam: “Johan heeft een uitzonderlijke expertise opgebouwd in de life sciences en procestechnologiesector. Sinds zijn komst in 2014 heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de uitbouw en de expertise van het octrooiteam van HOYNG ROKH MONEGIER. Het team van octrooigemachtigden telt nu 15 personen, waarvan 5 partners.”
 
Voor zijn komst bij HOYNG ROKH MONEGIER werkte Johan 16 jaar als in-house octrooigemachtigde bij Koninklijke DSM.

IEF 18198

UNION-IP Round Table 22 februari 2019

, IEF 18198; http://www.ie-forum.nl/artikelen/union-ip-round-table-22-februari-2019

Union-IP Round table. Smart IP is changing the world: not only the physical one, but also the IP World. Prof. Picht will bring us up to date on this subject, followed by three specific sessions, and a general discussion with all panellists. UNION-IP’s 2019 Munich Round Table will be an outstanding opportunity to hear from judges and experienced professionals about the impact of new technologies on IP and to exchange views on the subject with colleagues from all over Europe. Lees meer.

IEF 18197

AIPPI organiseert IE Symposium Zeist 13 maart 2019

Het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom vindt plaats op woensdag 13 maart 2019 in het Theater Hotel Figi in Zeist.
Ook in dit 35e kroonjaar van het Symposium zal er in de ochtend door diverse toonaangevende experts een overzicht worden gegeven van relevante ontwikkelingen in onder meer het auteursrecht, de wet bedrijfsgeheimen en de mogelijke gevolgen van de Brexit. In de middag zijn er drie debatten en een bijzondere afsluiting.

Tevens zal de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt.

Voor aanmelden en nadere informatie: http://www.aippi.nl/nl/symposium.htm

IEF 18196

Voeging Nokia bij KPN in zaak tegen ASSIA toegewezen

Rechtbank Den Haag 19 dec 2018, IEF 18196; ECLI:NL:RBDHA:2018:15034 (ASSIA tegen KPN en Nokia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voeging-nokia-bij-kpn-in-zaak-tegen-assia-toegewezen

Rechtbank Den Haag 19 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:15034 (ASSIA tegen KPN en Nokia). Procesrecht. Voegingsincident. Nokia vordert dat haar wordt toegestaan zich in de hoofdzaak aan de zijde van KPN c.s. te voegen, met veroordeling van ASSIA in de daadwerkelijke kosten van dit incident. Nokia heeft ter onderbouwing van haar vordering gesteld dat zij, als leverancier van de door ASSIA aangevallen producten van KPN c.s., een (groot) belang heeft bij de uitkomst van de hoofdzaak, omdat deze rechtens en feitelijk gevolgen voor haar kan hebben. ASSIA voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering in het incident, met veroordeling van Nokia in de kosten van dit incident. ASSIA heeft daartoe aangevoerd - verkort weergegeven - dat Nokia geen voldoende concreet belang heeft gesteld bij haar vordering tot voeging. Daarnaast brengt toewijzing van de vordering tot voeging twee keer zo hoge kosten met zich, creëert de voeging een procedurele ongelijkheid en werkt de voeging onnodig vertragend. De incidentele vordering komt voor toewijzing in aanmerking.

IEF 18181

Nog enkele plaatsen voor IE-Diner 2019

, IEF 18181; http://www.ie-forum.nl/artikelen/nog-enkele-plaatsen-voor-ie-diner-2019

Ook dit jaar trapt deLex af met het IE-diner, hèt moment voor een goed glas wijn met boeiende tafelgenoten en sprankelende speeches, op een bijzondere locatie in Amsterdam. Peter Blok, Marijn Kingma, Carja Mastenbroek en Rogier de Vrey staan samen met ceremoniemeester Bernt Hugenholtz garant voor een unieke avond. Inschrijven is nu nog mogelijk!

Datum: Donderdag 24 januari 2019, vanaf 18.00 uur
Dresscode: Feestelijk
Locatie: Hotel Arena, in de Kapel

Inschrijven, meer informatie of dieetwensen?
Mail naar info@delex.nl, of schrijf in via de website.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt.