IEF 20094

Vervaardiging valse echtheidscertificaten leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtbank Amsterdam 7 jul 2021, IEF 20094; (Eiseres tegen Cobra Art), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vervaardiging-valse-echtheidscertificaten-leidt-tot-bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtbank Amsterdam 7 juli 2021, IEF 20094; HA ZA 19-1205 (Eiseres tegen Cobra Art) Eiseres is fotografe en is de auteursrechthebbende van verschillende foto's. Zij heeft in 2016 een licentie verstrekt aan kunstgalerie Cobra Art voor twee afdrukken per werk. De kunstgalerie heeft vervolgens foto’s zonder toestemming samengevoegd door van drie foto's één werk te maken. Daarnaast is de licentie overschreden, omdat de foto's meerdere keren bijgedrukt zijn en met een vals certificaat van echtheid zijn verkocht. De rechtbank oordeelt dat de bestuurder van Cobra Art zodanig onzorgvuldig heeft gehandeld, dat hij hier hoofdelijk verantwoordelijk voor wordt gehouden. Doordat eiseres de exclusieve waarde van haar werken niet meer kan garanderen door het bestaan van de valse echtheidscertificaten heeft zij schade geleden. Cobra Art wordt door de rechtbank veroordeeld tot het vergoeden van deze schade. 

IEF 20095

Conclusie A-G in de zaak Polen tegen Parlement en Raad

HvJ EU 15 jul 2021, IEF 20095; (Polen tegen Parlement en Raad), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-de-zaak-polen-tegen-parlement-en-raad

Volgens de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie is de zogenaamde 'uploadfilter' niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Op grond van artikel 17 van de DSM-richtlijn zijn online deelplatformen verplicht om geüploade beschermde content te monitoren en te filteren ten behoeve van de rechthebbenden van deze beschermde content. Polen heeft hierop een zaak bij het Hof aangespannen om artikel 17 nietig te laten verklaren. Volgens Polen is een uploadfilter in strijd met de vrijheid van meningsuiting. De A-G concludeert vandaag (15 juli) dat dit niet het geval is. Weliswaar wordt het recht op vrijheid van meningsuiting op deze manier beperkt, maar volgens de A-G is dit in overeenstemming met artikel 52 lid 1 van het Handvest. Dit artikel regelt de voorwaarden waaronder de vrijheid van meningsuiting mag worden beperkt. Het volledige persbericht is hier te lezen (Engelstalig). 

Deze uitspraak zal ook op vrijdag 16 juli worden besproken tijdens de Leiden Law Lunch - 'Uploadfilter en uitingsvrijheid'

IEF 20093

Vacature: Europees octrooigemachtigde ICT/elektrotechniek bij De Vries & Metman

De Vries & Metman, opgericht in 1995, is een toonaangevend octrooigemachtigdenkantoor met goed bereikbare kantoren in Amsterdam, Arnhem en Eindhoven. Met ruim dertig medewerkers, waaronder zeventien octrooigemachtigden, ondersteunen zij cliënten, van startups tot en met multinationals, maar ook universiteiten en andere onderzoekscentra. Verder werken zij veel samen met advocaten in octrooiprocedures voor de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag.

Wegens snelle groei van de ICT praktijk is De Vries & Metman voor de vestiging in Eindhoven op zoek naar een: Europees octrooigemachtigde ICT/elektrotechniek.
Lees verder >>

IEF 20091

Finally a green light for the start of the UPC

Finally a green light for the start of the UPC – an analysis of the ruling by the Bundesverfassungsgericht and the remaining preparatory work.

On 23 June 2021 the German Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) issued an order rejecting the requests for a preliminary injunction against ratification of the Unified Patent Court (UPC) Agreement . The order was published on 9 July 2021 [IEF 20078] and immediately drew a lot of attention, because this removed the most important obstacle for the start of the UPC. In fact, the UPC will now almost certainly open for business by the end of 2022, or the beginning of 2023 at the latest.
I will first discuss the judgment of the German Constitutional Court and then briefly the next steps towards the start of the UPC.
Lees verder >>

IEF 20087

Gerecht EU: 'Bio' in merknamen heeft nagenoeg zelfde betekenis

Gerecht EU (voorheen GvEA) 30 jun 2021, IEF 20087; ECLI:EU:T:2021:396 (Biovène Cosmetics tegen EUIPO en Eugène), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-bio-in-merknamen-heeft-nagenoeg-zelfde-betekenis

Gerecht EU 30 juni 2021, IEF 20087, IEFbe 3251; ECLI:EU:T:2021:396 (Biovène Cosmetics tegen EUIPO en Eugène) Biovène heeft in 2016 de gelijknamige merknaam bij het EUIPO ingeschreven. Eugène Perma is houder van de merknaam Biorene en is van mening dat Biovène inbreuk maakt op haar merknaam. Beide ondernemingen zijn actief in de cosmeticasector. EUIPO heeft vanwege verwarringsgevaar de inschrijving van Biovène afgewezen. Het Gerecht gaat na of er sprake is van vergelijkbare producten en vergelijkbare beeldmerken. Volgens het Gerecht betreft het inderdaad vergelijkbare producten, omdat beide zijn bedoeld voor lichamelijke verzorging en hygiëne. Daarnaast is er geen sprake van producten die voor de gemiddelde consument goed te onderscheiden zijn, onder andere vanwege het feit dat ‘Bio’ in deze context nagenoeg dezelfde betekenis heeft.

IEF 20088

Speelgoedhandelaar maakt inbreuk op Rubiks kubus

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 jul 2021, IEF 20088; ECLI:NL:GHARL:2021:6712 (Beckx tegen Rubik), http://www.ie-forum.nl/artikelen/speelgoedhandelaar-maakt-inbreuk-op-rubiks-kubus

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, IEF 20088; ECLI:NL:GHARL:2021:6712 (Beckx tegen Rubik) Rubik heeft in 1974 de beroemde Rubiks kubus ontworpen. Rubik heeft in 1975 in Hongarije een octrooi verkregen voor de kubus. Centraal in hoger beroep staat de vraag of de door Rubik ontworpen kubus, zonder en met de specifieke kleurvlakken auteursrechtelijk beschermd is en zo ja, of speelgoedhandelaar Beckx c.s. met de verhandeling van de Magic Cube en de Keychain Magic Cube in Nederland inbreuk maken op deze auteursrechten van Rubik. Het hof is het eens met de rechtbank dat de kubus een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en dat de kubussen van Beckx dezelfde totaalindruk wekken. Zodoende maakt Beckx volgens het hof inbreuk op het auteursrecht van Rubik.

IEF 20083

Gewijzigde Auteurswet in werking getreden

Vorige maand is de gewijzigde Auteurswet in werking getreden. Deze maand is een geheel herziene en geactualiseerde Auteursrechtgids. Hoofdlijnen voor de praktijk verschenen. Deze druk is geheel aangepast aan de wetswijziging van de Auteurswet.

Wat wordt beschermd door het auteursrecht? Wat zijn de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen? Wie heeft het auteursrecht en over welke rechten kan de auteur beschikken? Waar moet ik rekening mee houden als ik gebruikmaak van werk van anderen: wat mag wel en waarvoor moet ik eerst toestemming vragen?

IEF 20086

Strafrechtelijke aanpak intimidatie door delen persoonsgegevens

Het delen van privégegevens om iemand te intimideren moet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Doxing, waaronder het verspreiden van identificerende persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen, heeft mede door de opkomst van internet en social media een vlucht genomen. Daarom heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel in consultatie gebracht om deze vorm van intimidatie strafrechtelijk aan te kunnen pakken.

Lees het hele bericht van Rijksoverheid hier

IEF 20085

Gerecht EU: Wolf en Rolf conceptueel en fonetisch te verschillend

Gerecht EU (voorheen GvEA) 30 jun 2021, IEF 20085; ECLI:EU:T:2021:406 (Wolf tegen EUIPO en Rolf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-wolf-en-rolf-conceptueel-en-fonetisch-te-verschillend

Gerecht EU 30 juni 2021, IEF 20085, IEFbe 3250; ECLI:EU:T:2021:406 (Wolf tegen EUIPO en Rolf)  Wolf is houder van de gelijknamige merknaam. Rolf is houder van het later ingeschreven beeldmerk. Beide partijen zijn in vergelijkbare sectoren actief. Wolf heeft bij het EUIPO bezwaar gemaakt tegen de inschrijving van het beeldmerk, maar dit is afgewezen. Wolf vordert nu bij het Gerecht vernietiging van die beslissing en voert daartoe aan dat er sprake is van verwarringsgevaar. Volgens Wolf lijken de merken teveel op elkaar. Ondanks het feit dat drie van de vier letters hetzelfde zijn en in dezelfde volgorde staan, is er volgens het Gerecht geen sprake van een fonetische en conceptuele gelijkenis. De twee beeldmerken zijn niet zodanig gelijk, dat het voor het relevante publiek leidt tot verwarring. Het Gerecht bevestigt de uitspraak van het EUIPO. 

IEF 20080

Nederlandse vertaling van merknamen heeft zelfde betekenis

Rechtbank Den Haag 8 jul 2021, IEF 20080; ECLI:NL:RBDHA:2021:7065 (Rodenmors tegen Byecar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-vertaling-van-merknamen-heeft-zelfde-betekenis

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 juli 2021, IEF 20080; ECLI:NL:RBDHA:2021:7065 (Rodenmors tegen Byecar) Kort geding. Rodenmors is houdster van het Uniewoordmerk BYEBYE.CAR. Rodenmors houdt zich bezig met de bemiddeling bij de koop en verkoop van tweedehands auto's en exploiteert daartoe onder andere de website ikwilvanmijnautoaf.nl. Byecar is een eenmanszaak die zich in dezelfde branche bevindt. Rodenmors vordert staking van het gebruik van de merknaam Byecar, omdat er volgens Rodenmors sprake is van verwarringsgevaar. De voorzieningenrechter oordeelt dat merknamen inderdaad teveel op elkaar lijken, omdat de Nederlandse vertaling nagenoeg dezelfde betekenis met zich mee brengt. Ook zijn beide partijen actief in dezelfde sector. De vordering van Rodenmors wordt toegewezen.

IEF 20084

Geld voor de makers? Het is soms moeilijk niet cynisch te worden

Twee columns over de culturele wereld leidden de afgelopen maanden tot enige politieke reuring. De open brief aan de Volkskrant van Muziekwereldcolumnist Maurits Fondse en de column van Henk Westbroek [IEF 19861] in het eerste Sena Performers Magazine van dit jaar. De Volkskrantbrief leidde tot een schriftelijke reactie van minister Van Engelshoven, de column tot Kamervragen en schriftelijke beantwoording door haar collega Slob.
Lees verder >

Deze bijdrage is verschenen in Muziekwereld, het blad van de Vakgroep Muziek Kunstenbond/Ntb vakbond voor musici.

IEF 20081

Uitzending over werkwijze grondhandelaar niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 7 jul 2021, IEF 20081; (Multirisk tegen AVROTROS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzending-over-werkwijze-grondhandelaar-niet-onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 7 juli 2021, IEF 20081, IT 3589; HL ZA20-225 (Multirisk tegen AVROTROS) Op 5 maart 2019 heeft AVROTROS in het programma Opgelicht?! aandacht besteed aan de website www.makelaaringrond.nl en de heer P. Volgens eisers is de uitzending onrechtmatig en zij vorderen onder meer een aanzienlijke schadevergoeding en rectificatie. De rechtbank wijst alle vorderingen af. Het belang van AVROTROS weegt in dit geval zwaarder dan het belang van eisers. Daarvoor is het volgende redengevend. De kern van de uitzending is dat aanzienlijk veel contractanten van eisers ontevreden zijn en vraagtekens plaatsen bij de werkwijze van eisers. Dit is een misstand die aan de kaak mag worden gesteld en in zijn algemeenheid ook voldoende steun vindt in de feiten. Dat er niets aan de hand zou zijn zoals door eisers gesteld is een miskenning van deze feiten. Dat de opzet en de inleiding objectiever had gekund en op twee punten niet zorgvuldig is, maakt in het licht van het voorgaande niet dat de uitzending in het geheel onrechtmatig is. Het beroep van eisers op de journalistieke maatstaven van de Leidraad voor de Raad voor de Journalistiek maakt dit oordeel niet anders nu dit geen rechtens aan te leggen criterium is waaraan de rechter moet toetsen.

IEF 20082

Inhoudsopgave Mediaforum

Inhoudsopgave van de nieuwe editie Mediaforum 3-2021. 

77 Opinie 
Het geheim van de ministerraad - Wouter Hins 

78 Rechtspraktijk 
Kroniek Persrecht 2020 - Jurian van Groenendaal en Bertil van Kaam 

83 Documentatie 
Rechtspraak 
Binnenland

IEF 20079

Alfredo dos Santos Gil: Reproduceren zonder reproductie

Na het wat voorzichtige bericht van Sena dat nog wordt nagedacht over de gevolgen van het Atresmedia-arrest van het HvJ EU van alweer 18 november 2020 [IEF 19610] zijn intussen uitgebreidere annotaties verschenen. Een aftrap deed Wigman met zijn commentaar [IEF 19622] onder de galmende kop: Dreun voor Sena!
Na lezing van de commentaren is eerder sprake van een zevenklapper van vragen, onzekerheden en verrassende constateringen. Dat brengt partijen in de praktijk in een lastig parket hoe hiermee om te gaan. Hieronder geef ik de inhoud weer van de uitspraak en ga ik onder meer in op aspecten uit de commentaren, die vooral tot verdere vragen leiden. Ook zeg ik wat over de rechtsontwikkeling in de Unie door deze uitspraak.
Lees hier verder. 

 
IEF 20076

Actualiteiten entertainment en IE op 8 september

Op een unieke locatie in Amsterdam organiseert deLex samen met o.a. Gaico Bos, Marijn Kingma, Margriet Koedooder, Michiel Odink een klein feestje, met een boeiend middagprogramma en live entertainment.
Waar? Dat houden we nog even geheim. Maar van het programma lichten hier we alvast een tipje van de sluier: op de agenda staan onder meer 'entertainment van de toekomst', wetgeving en rechtspraak, filmcontractenrecht, filmmuziek en contracten en een boeiende praktijkspreker. We sluiten af met een live borrel en live muziek.
Ook zin in een feestje? Reserveer alvast een plek via de website of via info@delex.nl.
Tijden: 12:45 - 17:15 uur (inloop vanaf 12:30 uur) Accreditatie: 4 PO-punten.

 

IEF 20078

News flash: UPC gaat door!

, IEF 20078; http://www.ie-forum.nl/artikelen/news-flash-upc-gaat-door

Vandaag is de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht van 23 juni gepubliceerd, waarin de voorlopige voorzieningen tegen het Unified Patent Court Agreement worden afgewezen. Volgens het persbericht is de reden: "the Court states that the constitutional complaints lodged in the principal proceedings are inadmissible as the complainants failed to sufficiently assert and substantiate a possible violation of their fundamental rights". Daarmee lijkt ook het doek voor de klachten zelf gevallen.
Dit betekent dat de Bondspresident nu de ratificatiewet kan tekenen. De ratificatie wordt nog niet meteen ingediend, omdat nu eerst de voorbereidende werkzaamheden moeten worden afgerond, waaronder het selecteren, benoemen en opleiden van de rechters. Deponering van de ratificatie gebeurt zodra dit zo ver gevorderd is dat het UPC 3 maanden later daadwerkelijk open kan gaan.
Dit betekent dat het UPC nu binnen een jaar operationeel kan zijn.

IEF 20077

Gratis pilot 'uploadfilter en uitingsvrijheid' op 16 juli

Op vrijdag 16 juli vindt er van 12 tot 13 uur een (voor iedereen) gratis pilot plaats voor de Leiden Law Lunch. Deze Leiden Law Lunch zal gaan over ‘uploadfilter en uitingsvrijheid’, oftewel artikel 17 DSM-richtlijn. Aanleiding is de Conclusie van Advocaat-Generaal bij het HvJ EU in de zaak van Polen tegen Parlement en Raad (C-401/19) d.d. 15 juli 2021. Tevens zal kort aandacht worden besteed aan de ‘richtsnoeren’ over artikel 17 DSM van 4 juni 2021, de Nederlandse en Duitse implementatie van artikel 17 DSM en het arrest HvJ EU 22 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:503 (YouTube en Cyando). Sprekers zijn Paul Keller en (Leids alumnus) Remy Chavannes. Moderator is Dirk Visser.

Aanmelden voor de gratis pilot kan via de website.

IEF 20074

Uitlatingen over satanisch-pedofiel netwerk moeten worden verwijderd

Rechtbank Den Haag 2 jul 2021, IEF 20074; ECLI:NL:RBDHA:2021:6769 (Gemeente Bodegraven tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-over-satanisch-pedofiel-netwerk-moeten-worden-verwijderd

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 juli 2021, IEF 20074, IT 3588; ECLI:NL:RBDHA:2021:6769 (Gemeente Bodegraven tegen gedaagden) Kort geding. Drie mannen verspreiden al geruime tijd online verhalen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven. Zij noemen namen van mensen die daarbij volgens hen betrokken zijn (als dader of slachtoffer) en roepen medestanders op tot actie, waaronder het leggen van bloemen op een gemeentelijke begraafplaats. De rechter oordeelt dat de drie mannen direct moeten stoppen met hun acties en de al gepubliceerde verhalen van het internet moeten verwijderen. Er is geen enkel objectief bewijs voor de vergaande aantijgingen, die veel onrust onder burgers veroorzaken. De 'hervonden herinneringen' van een van de mannen vormen geen objectief bewijs. Het belang van de gemeente en haar inwoners om gevrijwaard te blijven van ongefundeerde verdachtmakingen weegt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van de drie mannen.