IEF 20186

YouTube video van FvD hoeft niet teruggeplaatst te worden

Rechtbank Amsterdam 15 sep 2021, IEF 20186; ECLI:NL:RBAMS:2021:5117 (FvD tegen Google ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/youtube-video-van-fvd-hoeft-niet-teruggeplaatst-te-worden

Rechtbank Amsterdam 15 september 2021, IEF 20186, IT 3654; ECLI:NL:RBAMS:2021:5117 (FvD tegen Google) Forum voor Democratie is kritisch ten aanzien van het regeringsbeleid betreffende de COVID-19 pandemie. De partij plaatst op het platform YouTube video's waarin deze opvatting duidelijk doorschemert. Het Covid-beleid is onderdeel van de rechtsverhouding tussen YouTube en haar gebruikers, waaruit voortvloeit dat het platform geen content toestaat die misleidende informatie verspreidt. Op 2 juni 2021 heeft YouTube op grond hiervan een video van FvD verwijderd. FvD vordert terugplaatsing van de video en beroept zich hierbij op vrijheid van meningsuiting. Al in eerdere uitspraken over het Covid-beleid van YouTube [zie IEF 20145] is overwogen dat, ondanks dat artikel 10 EVRM door kan werken in private overeenkomsten, dit niet onbegrensd is. YouTube heeft voor kritische geluiden en politieke uitingen geen maatschappelijke ‘must-carry’-verplichting. Pas als elke effectieve uitoefening van de uitingsvrijheid wordt tegengegaan, of als de essentie van het recht op vrijheid van meningsuiting wordt vernietigd, is er aanleiding voor de rechter om in te grijpen. Dat is een hoge eis, waaraan niet voldaan wordt. Het verwijderen van de video is dan ook niet onrechtmatig, de video hoeft niet terug te worden geplaatst. 

IEF 19992

Vacature: gevorderd advocaat-stagiair(e) Soft IP bij Hogan Lovells

Ter versterking van de unit Intellectual Property, Media & Technology (IPMT) zoekt Hogan Lovells naar een ambitieuze gevorderd advocaat-stagiair(e).

De IPMT praktijk van Hogan Lovells is toonaangevend in Nederland en maakt onderdeel uit van de vooraanstaande internationale IPMT praktijk. Het team adviseert en procedeert op het gebied van het intellectueel eigendoms-, media- en reclamerecht. De soft IP praktijk richt zich in het bijzonder op het merkenrecht, auteursrecht en reclamerecht. Zowel in Nederland als internationaal werken we persoonlijk en intensief met elkaar samen in een informele sfeer.
Lees verder.

IEF 20185

Beantwoording prejudiciële vragen over BOB 'Champagne'

HvJ EU 9 sep 2021, IEF 20185; ECLI:EU:C:2021:713 (CIVC tegen GB), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beantwoording-prejudici-le-vragen-over-bob-champagne

HvJ EU 9 september 2021, IEF 20185, IEFbe; ECLI:EU:C:2021:713 (CIVC tegen GB) GB bezit verscheidene tapasbars in Spanje en maakt gebruik van het teken Champanillo. Dit teken wordt met name gebruikt in combinatie met een grafische drager waarop twee klinkende glazen met een mousserende drank zijn afgebeeld. CIVC is een orgaan dat de belangen van champagneproducenten behartigt. De oppositie die CIVC heeft aangetekend is toegewezen. Inschrijving van het teken zou onverenigbaar zijn met de beschermde oorsprongsbenaming 'Champagne'. De Spaanse rechter ging niet mee in dit oordeel. Champanillo zou als handelsnaam voor een horeca-etablissement geen gevaar opleveren voor de BOB 'Champagne'. De rechter in tweede aanleg stelde naar aanleiding hiervan prejudiciële vragen, met als belangrijkste of de omvang van de BOB ook bescherming mogelijk maakt tussen niet-soortgelijke producten. Het HvJ antwoordt bevestigend hierop en stelt dat ook de reputatie van het BOB 'Champagne' beschermd wordt, en dat diensten die hier enigszins mee te maken hebben ook onder de bescherming vallen. Verordening nr. 1308/2013 moet dus worden uitgelegd dat het BOB’s beschermt tegen handelingen die betrekking hebben op zowel producten als diensten.

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEF 20184

Hof vernietigt uitspraak over merknamen op verzenddoos

Hof Den Haag 17 aug 2021, IEF 20184; (Easycosmetics tegen Coty), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-uitspraak-over-merknamen-op-verzenddoos

Hof Den Haag 17 augustus 2021, IEF 20184 (Easycosmetics tegen Coty) In deze zaak gaat Easycosmetics in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank gedaan op 25 maart 2020 [IEF 19102]. Dit betrof een zaak waarbij de rechtbank oordeelde dat wanneer een merknaam op een verpakkingsdoos afgebeeld staat, dit suggereert dat er een economische band met die merkhouder is. Easycosmetics voert aan dat de merken op de doos als soort 'wordcloud' afgebeeld staan en enkel de indruk wekken dat er door het bedrijf veel verschillende producten worden aangeboden. Door de 'merkenbrei' zou de aandacht juist actief getrokken worden naar de merknaam van Easycosmetics zelf. Het hof gaat mee in deze beoordeling en stelt dat er bij het relevante publiek geen reden is om aan te nemen dat er wordt uitgegaan van een economische band tussen Easycosmetics en de merken op de doos. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Coty zich niet kan verzetten tegen het gebruik van de merken. Het vonnis van de rechtbank wordt vernietigd. 

IEF 20183

Paul Kreijger: Champanillo, of de lange arm van de beschermde oorsprongsbenaming

, IEF 20183; http://www.ie-forum.nl/artikelen/paul-kreijger-champanillo-of-de-lange-arm-van-de-beschermde-oorsprongsbenaming

Het Hof van Justitie bezorgde op 9 september jl.,zaak C-783/19, ECLI:EU:C:2021:713, opnieuw een klinkende overwinning aan het Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), de Franse vereniging van Champagneproducenten die als sinds jaar en dag de beschermde oorsprongsbenaming (BOB) met hand en tand bewaakt. Inderdaad, “opnieuw”: de grote bekendheid van de BOB Champagne leidt er meestal toe dat gebruik van deze naam voor allerlei producten geen lang leven beschoren is. Voor zover dat niet al bij de nationale rechter strandt (al wat oudere voorbeeld zijn de Xenos Moët & Chandon kaars, ECLI:NL:RBSGR:2000:AK4412 en “Shampers” shampoo, ECLI:NL:RBSGR:1999:AK4206) loopt het veelal niet goed af bij het Hof van Justitie; het tot deze week meest recente voorbeeld is de welbekende Champagner Sorbet-saga, waarin het gebruik van Champagne als ingrediënt in ijs alleen corresponderende vermelding op de verpakking rechtvaardigde als de smaak (mede) door die Champagne bepaald werd. Daar is dan nu de Champanillo-zaak bijgekomen.
Lees verder >>

Het Champanillo-arrest wordt uitgebreid besproken tijdens de Leiden Law Lunch op woensdag 15 september a.s.

IEF 20182

Voorgestelde schadevergoeding past niet bij schilderen op nummer

9 sep 2021, IEF 20182; ECLI:NL:RBMNE:2021:4340 (Schilderen op nummer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorgestelde-schadevergoeding-past-niet-bij-schilderen-op-nummer

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 10 september 2021, IEF 20182; ECLI:NL:RBMNE:2021:4340 (Schilderen op nummer) Kort geding.
Eiseres heeft een vordering ingesteld gebaseerd op inbreuken op haar auteursrechten. Volgens eiseres handelt gedaagde daarnaast onrechtmatig door aan te haken bij haar handelsnaam en domeinnaam en misleidt zij het publiek. Eiseres wordt gevolgd als het gaat om het staken van de inbreuk en het verstrekken van informatie. Eiseres wordt niet gevolgd in de wijze van begroten van de schade. De tarieven van Stichting BeeldAnoniem worden toegepast in het geval foto’s van fotografen onrechtmatig worden gepubliceerd. Eiseres is geen fotograaf en de verweten auteursrechtinbreuken betreffen met name de inbreuken op schilderijen doordat gedaagde diverse werken van eiseres aanbiedt voor het schilderen op nummer. Deze voorgestelde berekening van het voorschot past dus niet bij de inbreuk.

IEF 20181

Vacature: patent attorney bij Simmons & Simmons

Are you joining the ride as a Patent Attorney at Simmons & Simmons in the Intellectual Property practice group in Amsterdam?
Our Intellectual Property practice group is one of the most renowned practices in the Netherlands and focuses on the entire spectrum of intellectual property law. In addition to an extensive patent litigation practice, part of our team works on soft-IP including trademark law, design law and copyright.

IEF 20180

Vacature: juridisch medewerker bij Stichting Reclame Code

De Stichting Reclame Code (SRC) is op zoek naar een jurist ter ondersteuning van de afdeling Compliance.
De Stichting Reclame Code is dé instantie in Nederland op het gebied van zelfregulering van reclame en is aangesloten bij de European Advertising Standards Alliance (EASA) en de International Council for Advertising Self-Regulation (ICAS). De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en acceptatie van reclame te waarborgen.

IEF 20179

Roddelpraat hoeft niet toegelaten te worden tot kwalificatieronde

Rechtbank Midden-Nederland 6 sep 2021, IEF 20179; ECLI:NL:RBMNE:2021:4305 (Eisers tegen Bindinc), http://www.ie-forum.nl/artikelen/roddelpraat-hoeft-niet-toegelaten-te-worden-tot-kwalificatieronde

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 6 september 2021, IEF 20179, IT 3651; ECLI:NL:RBMNE:2021:4305 (Eisers tegen Bindinc) Kort geding. Op 7 april van dit jaar kregen Jan Roos en Dennis Schouten te horen dat hun online programma in de top 20 stond voor de Televizier-Ster online videoserie. De serie stond niet op de door de jury samengestelde longlist, maar via het open invoerveld hebben veel mensen het programma Roddelpraat ingevoerd. Hierdoor is het programma alsnog in een tussentijdse lijst opgenomen. Op 21 april is een lijst met 20 winnaars van de kwalificatieronde voor de Televizier-Ster gepubliceerd. Roddelpraat stond op die lijst. Sinds 17 augustus kan het publiek (online) stemmen op één van die 20 programma’s. Op die dag kregen de makers van Roddelpraat te horen dat zij alsnog uitgesloten waren van de verkiezing.

IEF 20178

Overdragen handelsnaam na overname broodjeszaak

Rechtbank Amsterdam 12 aug 2021, IEF 20178; ECLI:NL:RBAMS:2021:4393 (Eiseres tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overdragen-handelsnaam-na-overname-broodjeszaak

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 augustus 2021, IEF 20178; ECLI:NL:RBAMS:2021:4393 (Eiseres tegen gedaagden) Kort geding. Eiseres is een broodjeszaak met een franchise-concept. Gedaagden hebben de handelsactiviteiten van een vestiging overgenomen. Het geschil is hier wat deze overname precies heeft behelsd. Eiseres heeft aan gedaagden medegedeeld dat na de verkoop van de zaak er geen licentie-fee is betaald voor het gebruik, de bescherming en de ontwikkeling van het merk. Concreet gaat dit over de handelsnaam en het logo. Gedaagden zijn het niet met deze stelling eens en gebruiken het merk en de handelsnaam tot op heden, ondanks verzoeken van eiseres om dit te staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat indien er sprake is geweest van een overdracht van de onderneming, het aannemelijk is dat ook de handelsnaam is overgedragen. Over het logo kan in dit kort geding geen uitspraak worden gedaan en dit zal nader moeten worden onderzocht in een bodemprocedure. 

IEF 20177

Vacature: jurist auteursrecht / IE bij Cedar

Het Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten (Cedar) heeft op dit moment een vacature voor een jurist (32-38 uur ft) m/v. Heb je een afgeronde universitaire rechtenstudie met afstudeerrichting Auteursrecht / IE? Word je gelukkig van het oplossen van complexe juridische vraagstukken? Ben je op zoek naar een afwisselende en uitdagende baan met inhoud?
Lees verder >>

IEF 20176

Onderwijsinspectie mag rapport publiceren

Rechtbank Den Haag 7 sep 2021, IEF 20176; ECLI:NL:RBDHA:2021:9833 (De Gomarus tegen de Inspectie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onderwijsinspectie-mag-rapport-publiceren

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 september 2021, IEF 20176; ECLI:NL:RBDHA:2021:9833 (De Gomarus tegen de Inspectie) De Gomarus is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van een stuk dat in NRC is verschenen heeft de onderwijsinspectie een onderzoek gestart. Het stuk betrof de wijze waarop omgegaan wordt met homoseksualiteit op de Gomarus. In het definitieve rapport staat in de conclusie onder meer vermeld dat er tekortkomingen zijn in de zorglast die scholen dragen voor de psychische, fysieke en sociale veiligheid van alle leerlingen. De Gomarus vordert, onder andere, de inspectie te verbieden om over te gaan tot openbaarmaking van dit rapport. Dit zou een onjuist beeld van de situatie geven en daardoor onrechtmatig zijn jegens de scholengemeenschap. De voorzieningenrechter oordeelt dat de passages over sociale veiligheid en beleid aanvaardbaar zijn en ziet ook geen redenen om te twijfelen aan de conclusies die zijn getrokken in het rapport. De vorderingen worden afgewezen en de inspectie mag het rapport onverkort publiceren.

IEF 20175

Beeldmerk te abstract om tot verwarring te leiden

Gerecht EU (voorheen GvEA) 1 sep 2021, IEF 20175; ECLI:EU:T:2021:530 (Sony tegen EUIPO ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerk-te-abstract-om-tot-verwarring-te-leiden

Gerecht EU 1 september 2021, IEF 20175, IEFbe 3274; ECLI:EU:T:2021:530 (Sony tegen EUIPO) In 2017 heeft de andere partij in het geschil, Wai Leong Wong, een aanvraag tot inschrijving van het woordteken GT RACING ingediend. Sony heeft hier oppositie tegen ingesteld. Dit was gebaseerd op bovenstaand ingeschreven Uniebeeldmerk, alsmede een aantal niet-ingeschreven woordmerken. Deze oppositie is afgewezen en het beroep dat hierop volgde is verworpen. Sony voert in deze zaak onder andere aan dat de kamer van beroep een fout heeft gemaakt bij de vergelijking van de conflicterende tekens. Het relevante publiek, waaronder liefhebbers van videospelletjes, zou het ingeschreven merk opvatten als een gestileerde weergave van de hoofdletters 'G' en 'T'. Het Gerecht oordeelt dat de kamer terecht heeft gesteld dat bij gebreke van een duidelijke verwijzing of informatie waaruit blijkt dat dat element de letters in kwestie vertegenwoordigde, het onwaarschijnlijk was dat ze door het relevante publiek zouden worden herkend. Ook de andere middelen die verzoekster aanvoert worden ongegrond verklaard, waardoor het beroep in zijn geheel wordt verworpen.

IEF 20174

Ontbinding arbeidsovereenkomst na plaatsen LinkedIn berichten

Rechtbank Gelderland 24 aug 2021, IEF 20174; ECLI:NL:RBGEL:2021:4701 (De Waalboog tegen verweerder ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontbinding-arbeidsovereenkomst-na-plaatsen-linkedin-berichten

Rechtbank Gelderland 24 augustus 2021, IEF 20174, IT 3647; ECLI:NL:RBGEL:2021:4701 (De Waalboog tegen verweerder) Verweerster is werkzaam bij zorginstelling De Waalboog. Tijdens de pandemie heeft zij zich op LinkedIn negatief uitgelaten over getroffen maatregelen en het vaccinatiebeleid. Hierbij is het zichtbaar waar verweerster in dienst is, terwijl deze uitingen haaks staan op het beleid dat De Waalboog zelf voert. Een betrokkene is van mening dat verweerster als privé persoon alle recht heeft op haar eigen mening, maar dat in tegenstelling tot media als Facebook en Twitter, LinkedIn een professioneel netwerk is, waar ze als medewerker van De Waalboog opereert. Verweerster ziet dit anders en weigert de posts te staken. Als reactie hierop is een beëindigingsvoorstel gedaan, die verweerster niet aanvaard heeft. De rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van strijdigheid met goed werknemerschap. De berichten van verweerster hebben daadwerkelijk schadelijke gevolgen gehad binnen De Waalboog en dus kan er redelijkerwijs niet van de instelling verwacht worden dat ze het dienstverband voortzetten.

IEF 20173

Afbeeldingen dierenleed moeten worden verwijderd

Rechtbank Amsterdam 23 aug 2021, IEF 20173; ECLI:NL:RBAMS:2021:4432 (Stichting Agractie tegen Stichting Dierenrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afbeeldingen-dierenleed-moeten-worden-verwijderd

Rechtbank Amsterdam 23 augustus 2021, IE 20173, IT 3645, RB 3553; ECLI:NL:RBAMS:2021:4432 (Stichting Agractie tegen Stichting Dierenrecht) In zeven grote steden heeft Stichting Dierenrecht posters opgehangen waarop een zuivelproduct wordt afgebeeld als een pakje tabak. Daarop staat de tekst: ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder.’ Stichting Agractie vordert om Stichting Dierenrecht op straffe van een dwangsom te veroordelen iedere billboard en reclame-uiting in openbare ruimtes te verwijderen. Om de onrechtmatigheid van de billboards te beoordelen kijkt de rechtbank naar de juistheid van de uitingen. Uit de overgelegde stukken en gegeven toelichting blijkt dat het niet direct duidelijk is wanneer een kalf van de moeder gescheiden zou moeten worden. Er mag hier debat over gevoerd worden, maar hierbij mag er niet onrechtmatig gehandeld worden jegens melkveehouders. Stichting Dierenrecht moet de billboards en soortgelijke uitlatingen op de website verwijderen.  

IEF 20172

Boete na niet nakomen vaststellingsovereenkomst

Rechtbank Rotterdam 1 sep 2021, IEF 20172; ECLI:NL:RBROT:2021:8683 (Flexpower tegen Olimp), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boete-na-niet-nakomen-vaststellingsovereenkomst

Rechtbank Rotterdam 1 september 2021, IEF 20172, LS&R 1984; ECLI:NL:RBROT:2021:8683 (Flexpower tegen Olimp) Flexpower is houdster van het Uniemerk FLEXPOWER en brengt onder deze naam medicinale sportcrème op de markt. Olimp is een Poolse farmaceutische onderneming, die zich onder meer bezighoudt met de productie en verkoop van voedingssupplementen. Eén van deze producten betreft collageen poeder onder de naam Flexpower. Op 10 januari 2020 is er tussen beide partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij is afgesproken dat Olimp niet langer gebruik zou maken van het merk Flexpower. Echter stelt Flexpower dat het Inbreuk-product sinds 8 juli 2020 online nog door tientallen distributeurs en wederverkopers van Olimp is aangeboden en dat Olimp daarom toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen. Olimp brengt hier tegenin dat zij zich slechts verbonden tot een inspanning, niet tot een resultaat. Daarnaast staat het Inbreuk-product nog op de Facebook en YouTube accounts van Olimp. Dit resulteert in een boete, die op grond van redelijkheid en billijkheid nog gematigd wordt. 

IEF 20169

Uniewoordmerk 'Limbic® Types' niet beschrijvend

Gerecht EU (voorheen GvEA) 1 sep 2021, IEF 20169; ECLI:EU:T:2021:527 (Gruppe Nymphenburg Consult tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uniewoordmerk-limbic-types-niet-beschrijvend

Gerecht EU 1 september 2021, IEF 20169, IEFbe 3272; ECLI:EU:T:2021:527 (Gruppe Nymphenburg Consult tegen EUIPO) Deze zaak betreft een beroep tegen de beslissing van de grote kamer van beroep van het EUIPO van 2 december 2019 over de inschrijving van het woordteken Limbic® Types. Dit verzoek is afgewezen met als reden dat het teken te beschrijvend zou zijn. Het aangevraagde merk kan vertaald worden als 'limbische typen'. Engelstalig publiek zou het merk opvatten als een aanduiding voor een persoonsindeling op grond van persoonlijkheidsprofielen of ‑kenmerken die zijn opgesteld aan de hand van kennis over het limbisch systeem. Nymphenburg verzoekt het Gerecht om deze beslissing te vernietigen. Het Gerecht oordeelt dat het betrokken publiek het symbool '®’ en de term 'types’ zal begrijpen. Dat één of meer bestanddelen beschrijvend zijn volstaat niet als reden om de merkinschrijving af te wijzen. Dit kan alleen wanneer het hele teken beschrijvend is. Vastgesteld moet dan ook worden dat het oordeel van de kamer van beroep dat het relevante publiek het teken Limbic® Types begrijpt als aanduiding van de verschillende persoonlijkheidstypen, die elk anders reageren op stimuleringen van het limbisch systeem, onjuist is.

IEF 20083

Verschenen: geactualiseerde Auteursrechtgids

Onlangs is een geheel herziene en geactualiseerde Auteursrechtgids. Hoofdlijnen voor de praktijk verschenen. Deze druk is geheel aangepast aan de wetswijziging van de Auteurswet.
Wat wordt beschermd door het auteursrecht? Wat zijn de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen? Wie heeft het auteursrecht en over welke rechten kan de auteur beschikken? Waar moet ik rekening mee houden als ik gebruikmaak van werk van anderen: wat mag wel en waarvoor moet ik eerst toestemming vragen?

IEF 20171

Nederlands Octrooicongres op 7 oktober

Op donderdag 7 oktober vindt het tweede deel van het Nederlands Octrooicongres 2021 plaats. Aanmelden voor dit middagprogramma is nog mogelijk. Op de agenda staan onder meer:

- Beslissingen van het EOB 2020-2021, Frederic Bostedt
- Nawerkbaarheid (Regeneron-arrest), Simon Dack
- Varia octrooipraktijk  – (n.a.v. Biogen/Richter), Interactief deel
- UPC, stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen, Paul van Beukering

IEF 20170

Vorderingen Viruswaarheid niet toewijsbaar

Hof Den Haag 31 aug 2021, IEF 20170; ECLI:NL:GHDHA:2021:1603 (Viruswaarheid tegen de Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-viruswaarheid-niet-toewijsbaar

Hof Den Haag 31 augustus 2021, IEF 20170; ECLI:NL:GHDHA:2021:1603 (Viruswaarheid tegen de Staat der Nederlanden) Kort geding van Stichting Viruswaarheid tegen de Staat over alle geldende coronamaatregelen. Volgens Viruswaarheid berusten de maatregelen op wettelijke regels die in strijd zijn met mensenrechten. De stichting vindt dat de maatregelen daarom direct van tafel moeten. Net als de voorzieningenrechter geeft het Haagse gerechtshof Viruswaarheid hierin geen gelijk. Door de getroffen coronamaatregelen worden weliswaar grondrechten ingeperkt, maar die inperkingen zijn volgens de toepasselijke verdragen toegestaan. Het hof heeft daarbij allereerst gelet op het doel van de wettelijke maatregelen: de bescherming van de volksgezondheid tegen de Covid-19 pandemie. Daarnaast gelden de maatregelen tijdelijk en is het beleid van de Staat erop gericht om de maatregelen waar mogelijk te versoepelen. Dat alles maakt dat geen verdragsverplichtingen worden geschonden.