IEF 20379

Reserveer nu een plek voor eerste (live) DCSP seminar

Elke bedrijf, iedere organisatie heeft te maken met data, cybersecurity en privacy. Een juiste data governance en ownership mag niet ontbreken. Hoe werkt het? Waar begin je? En wat levert het op? Joke Bodewits – partner privacy & cybersecurity bij Hogan Lovells – zal de bredere vraagstukken van data governance en ownership behandelen. Denk aan personal data, machine data, IE-aspecten, technische controle et cetera.
Vaste DCSP-columnist Bernold Nieuwesteeg – directeur law and economics & cybersecurity bij Erasmus universiteit en CrossOver, Quirine Eijkman – ondervoorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens en Christian Prickaerts – directeur managed services bij Fox-IT gaan met elkaar in gesprek.

IEF 20368

Meld je aan voor het webinar merken-, modellen- en auteursrecht

Op woensdag 8 december, en volledig onlinepresenteren Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen het halfjaarlijkse overzicht van recente en relevante rechtspraak tijdens de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht

Enkele van de te behandelen uitspraken:

  • HvJ EU 28 oktober 2021, C-123/20, Ferrari/Mansory [IEF 20278]
  • Rb Den Haag 11 augustus 2021, Sanyang/Multimox [IEF 20220]
  • HvJ EU 9 september 2021, C‑783/19, Champagne/GB [IEF 20185]
  • HR 8 oktober 2021, Adidas/H&M [IEF 20232]
  • HvJ EU 7 juni 2021, Procter & Gamble/Perfumesco [IEF 20133]
  • Gerecht EU 16 juni 2021, Smiley Miley/EUIPO [IEF 20068]

Datum en tijd: 8 december, van 13:00 - 16:15 uur
Accreditatie: 3 opleidingspunten (Nova en BMM)

Efficiënt, effectief en actueel! Schuift u ook aan? Voor aanmelden of meer informatie: check onze website of mail naar info@delex.nl

IEF 20378

Inbreuk op handelsnaam en domeinnaam ledverlichting

Rechtbank Amsterdam 3 dec 2021, IEF 20378; (Led-gigant vs Ledgigant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-en-domeinnaam-ledverlichting

Vrz. Rechtbank Amsterdam 3 december 2021, IEF 20378; C/13/709551 / KG ZA 21/908 (Led-gigant tegen Ledgigant) Kort geding. Olsti maakt sinds 10 juni 2013 gebruik van de handelsnaam LED-Gigant.nl. Op 4 januari 2005 heeft T. de domeinnaam ledgigant.nl (zonder verbindingsstreepje) geregistreerd. Op 3 november 2021 heeft Olsti het Benelux-merk LED-Gigant gedeponeerd voor ledverlichting en daarbij behorende accessoires. Daarbij heeft Olsti het voorgebruik sinds 10 juni 2013 ingeroepen. Het merk is geregistreerd als beeldmerk met woordelementen. Olsti vordert T. te veroordelen elk gebruik, online of offline, van de naam Ledgigant en daarop sterk gelijkende namen te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter acht dat het voldoende aannemelijk is dat het gebruik door T. van Ledgigant.nl kan leiden tot verwarring tussen zijn onderneming en die van Olsti, aangezien beide ondernemingen een webshop exploiteren in ledverlichting en zich richten op hetzelfde publiek. Het streepje tussen LED en Gigant zal bij de gemiddelde bezoeker van de website niet direct in het oog springen, en de kans is dan ook groot dat een consument die op zoek is naar LED-Gigant.nl zal uitkomen bij Ledgigant.nl. Nu T. een vrijwel identieke naam hanteert voor een vrijwel identieke onderneming, moet zijn handelwijze ook bij een geringe beschermingsomvang van de handelsnaam, worden aangemerkt als een inbreuk op de handelsnaam van Olsti als bedoeld in artikel 5 Hnw. Dit betekent dat het gebruik door T. van de handelsnaam Ledgigant.nl en de domeinnaam Ledgigant.nl onrechtmatig is jegens Olsti. De vordering van Olsti wordt toegewezen.

IEF 20377

Vacature: legal counsel IP bij IKEA

Voxius Executive Search zoekt een legal counsel IP voor Inter IKEA Systems.
Inter IKEA Systems B.V. is the owner of the intellectual property rights in the IKEA Concept and the worldwide IKEA franchisor. The company has the responsibility to ensure that the IKEA Concept stays attractive and competitive while enabling growth and a profitable business for IKEA franchisees.
Today IKEA is present in 52 countries. All IKEA stores and other customer meeting points are operated by franchisees, with the exception of the IKEA Store in Delft, which is owned by Inter IKEA Systems B.V. There are 12 different groups of companies that own and operate IKEA customer meeting points under franchise agreements.
Lees verder >>

 

IEF 20376

Nationaal Reclamerecht Congres op 16 december

Een dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers: dat is het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex. Dagvoorzitters Willem Leppink en Ebba Hoogenraad hebben een boeiend programma opgesteld, met interessante sprekers, actuele onderwerpen, paneldiscussies en parallelsessies. Daarom organiseren we het in principe op locatie met alle voorzorgsmaatregelen.
Lukt dit toch niet, dan zorgen we voor een verrassende nieuwe oplossing. Ook daarbij met als uitgangspunt: interactief, inspirerend en persoonlijk gericht. Kijk voor meer informatie op de website of mail naar info@delex.nl.

IEF 20373

Cassatieberoepen Roka en Silife verworpen

Hoge Raad 19 nov 2021, IEF 20373; ECLI:NL:HR:2021:1712 (Roka c.s. tegen Silife c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cassatieberoepen-roka-en-silife-verworpen

HR 19 november 2021, IEF 20373, LS&R 2002; ECLI:NL:HR:2021:1712 (Roka c.s. tegen Silife c.s.) Liquistone is rechthebbende van een octrooi van onder meer een octrooi dat de techniek voor het stabiliseren van siliciumzuur en de voortbrengselen van het stabiliseren van het siliciumzuur onder bescherming stelt. Liquistone en Silife Ltd. sloten in 2010 een exclusieve licentieovereenkomst. In 2013 sloten Liquistone en Roka een exclusieve licentieovereenkomst met betrekking tot hetzelfde octrooi. Roka c.s. hebben tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. Silife c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De conclusie van de Advocaat-Generaal T. Hartlief strekt tot verwerping van het principale en het incidentele cassatieberoep [IEF 20119]. De Hoge Raad verwerpt de cassatieberoepen.

IEF 20372

Conclusie A-G: consumentenorganisatie mag vorderingen instellen

HvJ EU 2 dec 2021, IEF 20372; (Facebook Ireland tegen Verbraucherzentrale Bundesverband), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-consumentenorganisatie-mag-vorderingen-instellen

HvJ EU Conclusie A-G 2 december 2021, IEF 20372, IT 3736, IEFbe 3332; C-319/20 (Facebook Ireland tegen Verbraucherzentrale Bundesverband) In Duitsland klaagt de Federatie van Duitse consumentenorganisaties (de Federatie) dat Facebook Ierland inbreuk maakt op regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, de bestrijding van oneerlijke concurrentie en de consumentenbescherming, door in het App Centrum van het platform door derden geleverde spellen gratis beschikbaar te maken. In dat kader heeft de Federatie bij de Duitse rechter een vordering tot verbod ingesteld tegen Facebook Ireland. Het Bundesgerichtshof betwijfelt echter of het beroep van de Federatie ontvankelijk was. Zij vraagt zich af of een consumentenbeschermingsvereniging sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nog steeds bevoegd is om op te treden tegen inbreuken op die verordening. Daarom heeft het Bundesgerichtshof het Hof gevraagd om uitleg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Volgens de Advocaat-Generaal past de behartiging van de collectieve belangen van consumenten door verenigingen bij uitstek bij de doelstelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om een ​​hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens tot stand te brengen.

IEF 20371

The Return - Kunst en IE

In February 2022 (week 7) deLex organizes an exhibition at Pulchri Studio in The Hague along with a series of (online) flash seminars on Art & IP, under the title 'The Return'. With Brigitte Spiegeler as curator, various (international) experts will discuss the legal, practical and IP aspects of making, trading and collecting art.

IEF 20370

Young Members AIPPI zoeken nieuw commissielid

De Young Members commissie van de VIE/AIPPI Nederland is op zoek naar een nieuw commissielid! De commissie heeft tot doel het creëren van een laagdrempelig sociaal en inhoudelijk platform voor jonge IE professionals (t/m 35 jaar) in Nederland. Dit doen we door jonge IE-juristen uit het bedrijfsleven, de overheid, advocatuur en de (octrooi-/merken-/modellen-) gemachtigdenpraktijk samen te brengen tijdens inhoudelijke en sociale evenementen, om zo een waardevol netwerk op te bouwen en de kennis over het IE-recht te delen en te vergroten.

Om onderdeel te kunnen uitmaken van de commissie en/of om de gratis bijeenkomsten van de Young Members te kunnen bijwonen, dien je lid te zijn/worden van de VIE/AIPPI. Young Members betalen een contributie van EUR 90,-- per jaar.
Heb je interesse? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via secretariaat@aippi.nl.

IEF 20369

Vacature: senior advocaat-medewerker IE bij Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland is een internationaal advocaten- en notariskantoor met 74 kantoren in 35 landen en meer dan 3000 top-juristen. In verband met de sterke groei zijn wij voor onze IE praktijk op zoek naar een senior advocaat-medewerker met bij voorkeur tussen de 6 en 8 jaar relevante ervaring. Binnen de praktijk krijg je onder meer te maken met vraagstukken omtrent Auteursrecht, Modellenrecht, Merkenrecht, zowel advies als litigation. Iemand met tevens Octrooirecht ervaring past ook prima. Je komt in het ambitieuze team van Thera Adam – van Straaten (partner) en Olaf van Haperen (partner).
Lees verder >>

IEF 20367

Jorn Torenbosch: De wezenlijke waarde van de waar

In het begin van 2021 heb ik een artikel geschreven voor BIE, waarin ik uitgebreid mijn zienswijze op de wezenlijke waarde-exceptie heb toegelicht. Kort gezegd komt deze visie op het volgende neer. Ik meen dat de wezenlijke waarde-exceptie beperkt moet worden uitgelegd om recht te kunnen doen aan de ratio die ten grondslag ligt aan de uitsluitings- grond. De ruime uitleg die het Hof van Justitie (Hof) formuleert in het  arrest Hauck/Stokke doet mijns inziens geen recht aan de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie, en in mijn artikel waarschuw ik dat een te ruime uitleg zelfs kan leiden tot een cirkel- redenering. Ik sluit het artikel af met de kritische opmerking dat ik niet begrijp hoe de vage zin ‘de wezenlijke waarde van de waar’ het ooit tot wet heeft geschopt. Deze vage terminologie zorgt voor een multi-interpretabele bepaling. Evenwel zie ik het nut dat de wezenlijke waarde-exceptie dient. Ik voel er daarom veel voor om de exceptie te vervangen door eentje die zich wél van duidelijke en ondubbelzinnige termen bedient.
Lees verder >>

Dit artikel is een voorpublicatie uit Berichten Intellectuele Eigendom (BIE) 2021/6.

IEF 20366

Inbreuk op restaurantmerken

Rechtbank Den Haag 25 nov 2021, IEF 20366; (Kebapci tegen Kebapci Den Haag), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-restaurantmerken

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 november 2021, IEF 20366; C/09/61 5490 / KG ZA 21-712 (Kebapci tegen Kebapci Den Haag) Kort geding. Eisers hebben in 2017 een restaurant in Amsterdam opgericht onder de handelsnamen Kebapci Amsterdam en Kebapci. Eisers zijn houder van de Benelux merkregistraties van het woordmerk KEBAPCI en het beeldmerk met woordelementen zoals KEBAPCI. Op 1 april 2021 hebben gedaagden een restaurant opgericht onder de handelsnaam Kebapci Den Haag. Eisers vorderen dat gedaagden wordt bevolen de inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van eisers te staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het aannemelijk is dat er gevaar voor verwarring bestaat bij het in aanmerking komende publiek omdat de indruk kan ontstaan dat het bij het door gedaagden geëxploiteerde restaurant om een filiaal van het restaurant van eisers gaat. Daarnaast is er begripsmatig geen verschil tussen het beeldmerk van eiser en het logo van gedaagden aangezien de gemiddelde consument geen betekenis zal toekennen aan het woord Kebapci. De voorzieningenrechter beveelt gedaagden om iedere inbreuk op de merken van eisers te staken en gestaakt te houden.

IEF 20363

Doosjevol is eigenlijk maar 65% vol

3 nov 2021, IEF 20363; (Doosjevol blauwe bessen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/doosjevol-is-eigenlijk-maar-65-vol

RCC CvB 3 november 2021, IEF 20363, RB 3571; 2021/00342 (Doosjevol blauwe bessen)  De klacht is gericht tegen de verpakking van “Doosjevol blauwe bessen” van het huismerk van Albert Heijn. Bij meting van twee exemplaren van het onderhavige product blijkt dat het doosje slechts voor 65% gevuld is. Om die reden acht geïntimeerde de vermelding “Doosjevol” misleidend. De Commissie heeft de klacht gegrond geacht omdat zowel op de voorzijde als de bovenzijde van het product: “Doosjevol blauwe bessen” staat, hierdoor wordt gesuggereerd en zal de gemiddelde consument ervan uitgaan dat het betreffende doosje “vol” is met blauwe bessen, temeer nu de verpakking ondoorzichtig is. De comissie oordeelt dat er sprake van misleidende voedselinformatie, waardoor de uiting oneerlijk is als bedoeld in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en tevens in strijd is met artikel 7 lid 4 onder b van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, waardoor de uiting ook in strijd is met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. In appel komt Het College komt tot hetzelfde oordeel als de Commissie, er sprake is van misleidende voedselinformatie, waarbij de misleiding ziet op de hoeveelheid van het product. 

IEF 20362

Auteursrechtinbreuk op sjaals

Rechtbank Amsterdam 2 nov 2021, IEF 20362; ECLI:NL:RBAMS:2021:6239 (Sjaals 2), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-sjaals

Vzr. Rechtbank Amsterdam 2 november 2021, IEF 20362; ECLI:NL:RBAMS:2021:6239 (Sjaals 2) Kort geding. Eiseres ontwerpt en vervaardigt sjaals en is houdster van het uniemerk. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 12 december 2019 geoordeeld dat de sjaals van eiser worden gekenmerkt door originaliteit en exclusiviteit en getuigen van creatieve keuzes, [IEF 18891]. Er is dus sprake van een eigen intellectuele schepping. De sjaals komen om die reden voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Gedaagde verkoopt kleding en sjaals op internet. Eiser vordert dat gedaagde wordt veroordeeld om iedere inbreuk op de auteursrechten van eiseres op de sjaals te staken en gestaakt te houden. Het verweer van gedaagde dat hij er niet over gaat welke sjaal een model of een fotograaf kiest als accessoire gaat niet op. Een auteursrechtinbreuk hoeft niet per se te bestaan uit het te koop aanbieden van een product, maar kan ook bestaan uit het openbaar maken van een afbeelding van dat product. De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om de afbeelding van de sjaal die is te zien op zijn website bij “[model jurk]” en de twee afbeeldingen van de sjaals die zijn te zien op zijn Instagramaccount te verwijderen en verwijderd te houden.

IEF 20365

Vacature: twee leden voor de kamers van beroep EUIPO

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) — hierna “het Bureau” genoemd — zoekt twee kandidaten voor de functie van lid van de kamers van beroep van het Bureau.
Lees hier de officiële kennisgeving.

IEF 20361

Geen inbreuk op auteursrecht vanwege modus operandi

Belgische gerechten 3 nov 2021, IEF 20361; (Permission Machine tegen Kortom), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-auteursrecht-vanwege-modus-operandi

Ondernemingsrechtbank Gent 3 november 2021, IEF 20361, IEFbe 3329 (Permission Machine tegen Kortom) Kort geding. Permission Machine beheert auteursrechten en naburige rechten van meerdere rechthebbenden, waaronder het auteursrecht op foto’s die door individuele fotografen aan het persagentschap Belga News Agency zijn overgedragen. Kortom verzorgt via haar website een maandelijkse digitale mailing van nieuwsbrieven geïllustreerd met een foto die verband houdt met het nieuwsbericht en die na één maand offline worden gehaald. Kortom heeft op deze manier meerdere foto’s van Belga News Agency gebruikt. Permission Machines stelt dat Kortom inbreuk maakt op haar vermogensrechtelijke en morele auteursrechten. De rechter verklaart de vorderingen van Permission Machine ontvankelijk maar niet gegrond. Hij komt tot dit oordeel vanwege de modus operandi van Permission Machine, die bestaat uit het internet doorzoeken op afbeeldingen genomen door fotografen waarvan zij de auteursrechten in portefeuille hebben en namens deze fotograaf een licentie aanbieden tegen eenzijdig opgelegde voorwaarden wat de looptijd en prijs betreft. De stopzetting van het inbreukmakend gebruik door verwijdering vormt in deze fase geen prioriteit. Het Hof van Justitie heeft overwogen dat dergelijke praktijken niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van beheersvennootschappen en als misbruik kunnen worden gekwalificeerd indien er sprake is van een disproportionele uitoefening van rechten waarvan de beoordeling toekomt aan de nationale rechter.

IEF 20359

Octrooispecialist András Kupecz start als partner bij Pinsent Masons

Het multinationale advocatenkantoor Pinsent Masons heeft András Kupecz als partner benoemd in het Europese life sciences team. András is de vierde partner van het kantoor in Nederland en is gespecialiseerd in octrooizaken. Hij adviseert cliënten in de life sciences sector en treedt regelmatig op in octrooigeschillen die spelen in meerdere jurisdicties.
Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Unified Patent Court (UPC), is András’ benoeming van groot belang om ervoor te zorgen dat het kantoor in een goede positie verkeert om zijn cliënten te adviseren over de gevolgen hiervan en hen bij te staan in hun eerste zaken.

IEF 20358

Vacature: advocaat-medewerker IT & Privacyrecht bij Dirkzwager

Dirkzwager is op zoek naar een advocaat-medewerker IT & Privacyrecht.
Je adviseert over – veelal complexe en strategische – kwesties op het gebied van IT- en privacyrecht, en in mindere mate over intellectueel eigendomsrecht. Je stelt contracten op, voert onderhandelingen en  waar nodig procedeer je ook. In eerste instantie werk je samen met de partners of neem je hen werkzaamheden uit handen. Na verloop van tijd bouw je je eigen relaties op met bestaande of nieuwe cliënten. Verder heb je een grote ondersteunende rol in de dagelijkse begeleiding van onze advocaat-stagiaires en junior-medewerkers, samen met de partners van de sectie. Je draait volop mee in de vele acquisitieve activiteiten van de afdeling IE-IT en Privacy, en je hebt alle ruimte om daarin een eigen profiel te kiezen. 
Lees verder >>

IEF 20357

Schending bedrijfsgeheim van chloordioxide product

Rechtbank Den Haag 4 aug 2021, IEF 20357; ECLI:NL:RBDHA:2021:12253 (ATSSE tegen eOx), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-bedrijfsgeheim-van-chloordioxide-product

Rechtbank Den Haag 4 augustus 2021, IEF 20357; ECLI:NL:RBDHA:2021:12253 (ATSSE tegen eOx) ATSSE heeft informatie verstrekt aan eOx Productie voor het produceren en commercialiseren van een chloordioxide product, genaamd DIOXID S. 0.45%. Deze overeenkomst is later uitgebreid met DIOXID SP 0.75% en bevatte een geheimhoudingsbepaling op straffe van een boete. De verwijten van ATSSE zijn toegespitst op het gebruik van de door haar verstrekte gegevens met betrekking tot DIOXID SP 0.75% in relatie tot (het door eOx International op de markt gebrachte) eOxide LQ (0,75%). Dat zijn allebei chloordioxide producten voor de desinfectie van drinkwater. Geoordeeld wordt onder meer dat Ox International de ATSSE-mengverhouding op onrechtmatige wijze heeft verkregen en gebruikt bij de ontwikkeling van een methode voor de productie van eOxide LQ (0.75%). Ander (onrechtmatig) gebruik door eOx International van de ATSSE-mengverhouding is onvoldoende concreet gesteld en volgt ook niet uit de vaststaande feiten. Bestuurdersaansprakelijkheid. Het stakingsbevel wordt ook opgelegd aan de bestuurder van eOx.