IEF 19937

Conclusie A-G in zaak billijke vergoeding fonogrammen

Hoge Raad 23 apr 2021, IEF 19937; (De Organisatoren tegen Sena), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-billijke-vergoeding-fonogrammen

HR 23 april 2021, IEF 19937; 19/04192 (De Organistoren tegen Sena) Deze zaak gaat over de billijke vergoeding voor het openbaar maken van fonogrammen op dance evenementen. Het hof heeft de billijke vergoeding vastgesteld op een percentage van de recette, afhankelijk van de ticketprijs per dance evenement. In het twaalf onderdelen tellende cassatieberoep bestrijden de Organisatoren de vaststelling van een apart tarief voor dance evenementen, het gebruik van de recette als grondslag, het ontbreken van een correctie voor niet-muziekgerelateerde kosten, het tarief per bezoeker, het percentage Sena-repertoire en de gemiddelde ticketprijs. Naar het oordeel van A-G Van Peursem falen de eerst elf onderdelen. Onderdeel 12 betoogt echter volgens hem terecht dat het hof had moeten nagaan of de bijstelling van de gemiddelde ticketprijs ook gevolgen heeft voor het tarief per bezoeker.

IEF 19936

P-G Wassink: opt-in systeem huis-aan-huisbladen is in strijd met art. 10 EVRM

Hoge Raad 7 mei 2021, IEF 19936; ECLI:NL:PHR:2021:447 (Gemeente Utrecht tegen DPG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/p-g-wassink-opt-in-systeem-huis-aan-huisbladen-is-in-strijd-met-art-10-evrm

HR 7 mei 2021, IEF 19936, RB 3511; ECLI:NL:PHR:2021:447 (Gemeente Utrecht tegen DPG) In de Afvalstoffenverordening van de gemeente Utrecht is met ingang van 1 januari 2020 bepaald dat ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen alleen mogen worden bezorgd bij inwoners die met een JA/JA- of NEE/JA-sticker hebben aangegeven dat zij dit drukwerk willen ontvangen (het opt-in systeem). De uitgever van een huis-aan-huisblad heeft in een kort geding tegen de gemeente een verbod tot handhaving van deze regeling gevorderd. In cassatie spitst het geschil zich toe op de vraag of het hof heeft kunnen oordelen dat het opt-in-systeem jegens deze uitgever in strijd is met art. 10 EVRM omdat niet voldaan is aan het noodzakelijkheidsvereiste. P-G Wissink concludeert dat het hof dit terecht heeft mogen doen en adviseert tot verwerping van het cassatieberoep van de gemeente.

IEF 19918

Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 18 mei

Binnenkort staat alweer de jaarlijkse Jurisprudentielunch Privacyrecht op het programma. In korte tijd geeft Peter Blok (Universiteit Utrecht, gerechtshof Den Haag) een analyse van recente en relevante rechtspraak over privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Enkele van de te behandelen uitspraken
HvJ EU 11 november 2020, Orange Romania, [IT 3338]
HvJ EU 16 juli 2020, Schrems II, [IEF 19327]
Vzr Amsterdam 21 januari 2021, Eiser tegen Hoist Finance, [IEF 19921]

Wanneer: dinsdag 18 mei, van 12:00 - 14:15 uur
Accreditatie: 2 PO-punten

Zet laptop en lunch klaar en blijf up to date! Vooralsnog online, we streven ernaar snel weer op een fysieke locatie bijeen te komen.

Aanmelden of meer informatie? Kijk op de website, of mail naar info@delex.nl. We verwelkomen u graag op 18 mei!

IEF 19934

Nederlands Octrooicongres op 8 juni en 7 oktober

Kijk online mee of neem deel op locatie: het Nederlands Octrooicongres wordt dit jaar weer gesplitst in twee programma´s, verspreid over twee middagen. Op dinsdag 8 juni organiseren we een hybride middag in het Auditorium van De Brauw Blackstone Westbroek. Op donderdag 7 oktober vindt het tweede deel plaats.

Enkele onderwerpen op het programma:
FRAND (incl. arbitrage, anti-suit injunctions, bevoegdheidsvragen), de octrooieerbaarheid van computersimulaties, en nawerkbaarheid (Regeneron-arrest). Natuurlijk komen ook andere actualiteiten en jurisprudentie aan bod, evenals het overzicht van EOB uitspraken.

Samengesteld door prof. mr. Peter Blok (Universiteit Utrecht, gerechtshof Den Haag) en mr. drs. Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek), met experts uit binnen- en buitenland, en met deze keer een interactieve component.

Wanneer: dinsdag 8 juni en donderdag 7 oktober
Accreditatie: 6 po-punten (twee keer drie punten)

Het volledige programma staat binnenkort op de website. Meteen aanmelden? Dat kan via info@delex.nl of via deze link. Aanmelden voor één van beide dagen is ook mogelijk.

IEF 19933

Opslag- en bewaarnemingskosten portretschilderijen

Rechtbank Amsterdam 14 apr 2021, IEF 19933; (ARRS tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opslag-en-bewaarnemingskosten-portretschilderijen

Rechtbank Amsterdam 14 april 2021, IEF 19933; C/13/683552 / HA ZA 20-479 (ARRS tegen gedaagde) Geschil over de nakoming van een bewaar- en onderhoudsovereenkomst van een drietal portretschilderijen. ARRS vordert betaling van twee facturen die aan gedaagde zijn verstuurd. Gedaagde betwist dat hij opslagkosten is verschuldigd en voert aan dat met het afronden van de onderzoeks- en restauratiewerkzaamheden in 2008 ook een einde kwam aan de overeenkomst. Daardoor ontbreekt de juridische grondslag voor het in rekening brengen van opslagkosten. De rechtbank is het met gedaagde eens dat de overeenkomst niet als grondslag kan dienen. Wel oordeelt de rechtbank dat er sprake was van een bewaarnemingsovereenkomst (7:601 BW), nu de drie portretschilderijen elf jaar bij ARRS in bewaring zijn geweest. De rechtbank Amsterdam heeft gedaagde veroordeeld tot betaling van de bewaarnemingskosten.

IEF 19932

Conclusie A-G in zaak DJ tegen platenlabel en manager

Hoge Raad 26 mrt 2021, IEF 19932; ECLI:NL:PHR:2021:433 (Eiser tegen Spinnin' Records en MAS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-dj-tegen-platenlabel-en-manager

HR Conclusie A-G 26 maart 2021, IEF 19932; ECLI:NL:PHR:2021:433 (Eiser tegen Spinnin' Records en MAS) In juli 2012 kwam eiser als veelbelovende DJ, net 16 jaar oud, onder contract bij het platenlabel Spinnin’ Records. Het aan Spinnin’ Records gelieerde MusicAIIStars werd zijn manager. Eiser werd gaandeweg zijn carrière steeds minder tevreden met de manier waarop zijn belangen werden behartigd. Als gevolg hiervan heeft eiser de contracten met Spinnin' Records en MAS op vrijwel alle mogelijke manieren laten ontbinden, wat uitmondde in een zaak die doorging tot het hof Arnhem-Leeuwarden. Zij heeft o.a. geoordeeld dat eiser de contracten onterecht heeft vernietigd. A-G Drijber stelt het hof in gelijk en verwerpt zowel het principale als het incidentele cassatieberoep.

IEF 19931

Inschrijving woordmerk onterecht afgewezen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 5 mei 2021, IEF 19931; ECLI:EU:T:2021:237 (Grangé en Van Strydonck tegen EUIPO en Nema), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inschrijving-woordmerk-onterecht-afgewezen

Gerecht EU 5 mei 2021, IEF 19931, IEFbe 3209; ECLI:EU:T:2021:237 (Grangé en Van Strydonck tegen EUIPO en Nema) Modeontwerpers Grangé en Van Strydonck hebben in 2018 het woordmerk 'âme' laten registreren bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Nema, houder van het merk 'AMEN', heeft tegen deze registratie bezwaar aangetekend. Het EUIPO heeft vervolgens de registratie voor âme alsnog afgewezen op de grond van dat er anders sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Grangé en Van Strydonck eisen van het Gerecht dat deze de afwijzing van het EUIPO nietig verklaart. Het Gerecht stelt de modeontwerpers hierbij in het gelijk en oordeelt o.a. dat EUIPO te weinig onderzoek heeft verricht voor het maken van zijn beslissing.

IEF 19930

Inbreuk op merknaam dekbed kan niet worden vastgesteld

Rechtbank Gelderland 15 mrt 2021, IEF 19930; ECLI:NL:RBGEL:2021:2218 (Slaap Totaal Nederland tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-merknaam-dekbed-kan-niet-worden-vastgesteld

Vzr. Rechtbank Gelderland 15 maart 2021, IEF 19930, ECLI:NL:RBGEL:2021:2218 (Slaap Totaal Nederland tegen gedaagden) Slaap Totaal Nederland exploiteert een onderneming in de verkoop van onder meer allerhande dekbedden, kussens en bedtextiel. Gedaagden exploiteren eveneens ondernemingen in de verkoop van onder meer dekbedden, mede handelend onder de namen ‘Slaapoutlet’ en ‘Klaas Vaak Bedtextiel’. Slaap Totaal Nederland brengt sinds 1995 een zomerdekbed onder de naam ‘Cool Cotton’ op de markt. In de lente/zomer van 2020 hebben gedaagden dekbedden verkocht via onder meer bol.com met gebruikmaking van de naam Cool Cotton. Een actie die door Slaap Totaal Nederland wordt gezien als inbreukmakend op hun merknaam. De voorzieningenrechter gaat hier echter niet in mee, o.a. omdat er niet kan worden vastgesteld dat gedaagden een namaakdekbed op de markt hebben gebracht met gebruikmaking van de merknaam en een inlegvel van Slaap Totaal Nederland.

IEF 19929

Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht op woensdag 19 mei

Merken- Modellen- en Auteursrecht - woensdag 19 mei
Samen met bijzonder gastspreker Bernt Hugenholtz geven Tobias Cohen Jehoram en Charles Gielen dit voorjaar weer de halfjaarlijkse analyse van relevante en recente rechtspraak in Merken- Modellen- en Auteursrecht, op woensdag 19 mei, van 13:00 – 16:15 uur.

Enkele van de te behandelen uitspraken:

Modellenrecht, handelsnaamrecht
·       DOC/Dairy Partners, 19773
·       Tinnus, 19589
·       Lego/EUIPO, 19850

Merkenrecht
·       Husqvarna/Lidl - 19733
·       Infineon/NXP - 19692
·       Tommy Hilfiger/Facebook - 19857 

Accreditatie: 3 PO punten

Aanmelden is nog mogelijk, via de website of via info@delex.nl Mis ‘m niet, deze speciale editie!

Tijd: 13.00 - 16.15 uur
Accreditatie: 3 PO punten

Ook online wordt het een bijzondere editie dit voorjaar. Zet lunch en laptop klaar, en u bent in een paar uur tijd weer volledig op de hoogte! Aanmelden? Dit kan via de website en info@delex.nl.

IEF 19928

Actualiteitenlunch Reclamerecht op woensdag 2 juni

Kort, krachtig en to the point: dat is de Actualiteitenlunch Reclamerecht, dit jaar op woensdag 2 juni.

In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) u in hoog tempo bij over relevante Nederlands en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel en volledig overzicht, met ruimte voor vragen.

Tijd en datum: woensdag 2 juni, van 12:15 – 14:30 uur
Accreditatie: 2 PO-punten

Zet lunch en laptop klaar en schuif aan! Meer informatie of inschrijven?
Mail naar info@delex.nl, of kijk op onze website.

We verwelkomen u graag op 2 juni!

IEF 19915

Benelux Merkencongres op donderdag 17 juni

Fysiek bijwonen of online meekijken: het kan allebei dit jaar bij het Benelux Merkencongres van deLex. Deze editie vindt plaats in het Auditorium van De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam, op donderdag 17 juni. Ongeacht uw voorkeur: verschillende experts uit binnen- en buitenland staan garant voor een afwisselend programma met actuele onderwerpen.

Enkele onderwerpen op het programma:
- Merkinschrijving en verklaringen ten aanzien van beoogd gebruik, Martin Senftleben, Professor Intellectual Property Law en director IViR
- "EU trade mark protection at the interface between the real and virtual world", Anke Moerland, Associate Professor of Intellectual Property Law, Universiteit Maastricht
- “Digital Due Process Principles for Online Platforms in the Light of the Digital Services Act, Frederick Mostert, Professor, Dickson Poon School of Law, King’s College, London; of counsel, Bird & Bird”
 
Uiteraard met meer actualiteiten en jurisprudentie-overzichten. Kortom: voldoende ingrediënten voor een een boeiende en inspirerende dag, met dagvoorzitters Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek) en Martin Senftleben (IViR)!

Meer weten of aanmelden? Kijk voor het volledige programma of inschrijven op de website of mail naar info@delex.nl.

IEF 19926

Inbreuk op keurmerk rittenregistratie

Rechtbank Oost-Brabant 26 apr 2021, IEF 19926; (SKRRS tegen TDSL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-keurmerk-rittenregistratie

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 26 april 2021, IEF 19926; C/01/368852 / KG ZA 21-166 (SKRRS tegen TDSL) Kort geding. In dit vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat TDSL inbreuk maakt op het certificeringsmerk KEURMERK RITREGISTRATIESYSTEMEN van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen, door op haar website de tekens “keurmerk ritregistratiesystemen” en “keurmerk rittenregistratie” te gebruiken zonder toestemming van de merkhouder Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen. TDSL dient ieder gebruik van het certificeringsmerk KEURMERK RITREGISTRATIESYSTEMEN of een daarmee overeenstemmend teken te staken, en ook gedurende drie maanden een rectificatie op haar website te plaatsen.

IEF 19925

Vordering curator deels toegewezen

Hof Den Haag 20 apr 2021, IEF 19925; (Curator tegen Bayer Pharma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-curator-deels-toegewezen

Hof Den Haag 20 april 2021, IEF 19925, LS&R 1941; C/09/514685 /HA ZA 16-835 (Curator tegen Bayer Pharma) Vervolg op [IEF 17018] en [IEF 18087]. De zaak draait in de kern om een License, Research, and Development Agreement die is gesloten tussen de (toenmalige) Leidse start-up Leadd B.V. en Schering AG (nu: Bayer Pharma AG) in 1998. Uit hoofde van deze overeenkomst krijgt Schering onder meer exclusieve toegang tot bepaalde technologie met betrekking tot het eiwit Apoptin waarvan de Leadd-wetenschappers hadden ontdekt dat deze celdood induceert in menselijke tumorcellen. In ruil voor de toegang tot deze technologie is Schering verplicht betalingen te doen, onder meer bij het behalen van bepaalde klinische mijlpalen. Na het faillissement van Leadd B.V. dagvaardt haar curator Bayer Pharma AG wegens niet-nakoming van de betalingsverplichtingen. Na een integrale afwijzing in eerste aanleg wijst het Hof Den Haag in appel de vordering (gedeeltelijk) toe ten bedrage van EUR 511.291,88 (DM 1.000.0000) plus wettelijke rente. Voor het overige worden de vorderingen van de curator afgewezen vanwege verjaring.

IEF 19924

Vacature: Advocaat Life Sciences & Biotechnology - EU Regulatory bij Hogan Lovells

Hogan Lovells behoort tot de grootste internationale advocatenkantoren en heeft meer dan 47 kantoren in Afrika, Azië, Europa, Latijns Amerika, het Midden Oosten en de Verenigde Staten. Wereldwijd werken meer dan 2600 juristen bij Hogan Lovells, waarvan circa 50 advocaten, (kandidaat-) notarissen en fiscalisten (op kantoor) in Amsterdam.    

Voor onze Life Sciences EU Regulatory praktijk zoeken wij een advocaat. Het internationale Life Sciences Regulatory team staat wederom in 2021 bovenaan in de rankings van Chambers & Partners. De unit houdt zich bezig met Europese en Nederlandse regulering van de Life Sciences sector (geneesmiddelen, biotechnologie, medische hulpmiddelen en levensmiddelen).

IEF 19923

Voldoende belang bij afgifte van gegevens

Rechtbank Amsterdam 26 apr 2021, IEF 19923; (Stichting React tegen ContextLogic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voldoende-belang-bij-afgifte-van-gegevens

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 april 2021, IEF 19923, IT 3497; C/13/697737 / KG ZA 21-146 (Stichting React tegen ContextLogic) De Stichting React behartigt de belangen van haar leden bij het handhaven van IE (merk)rechten, waaronder het bestrijden van de verhandeling van namaakproducten valt. ContextLogic is een onderneming die o.a. het e-commerceplatform Wish.com beheert. Op het Wish-platform wordt geadverteerd voor artikelen (onder meer kleding en elektronica) met bekende merknamen, waaronder B&O, Jabra, Puma, Stone Island, en afbeeldingen van bijv. een door Lacoste als merk gedeponeerd krokodilletje. Stichting React heeft vervolgens aan ContextLogic gevraagd om benodigde identificerende gegevens van enkele adverteerders. Zodoende heeft ContextLogic gegevens aan Stichting React verstrekt, maar deze hebben niet tot identificeerbare personen geleid. Stichting React vordert daarom van ContextLogic dat zij meer gegevens aan haar moet verstrekken. De voorzieningenrechter wijst deze vorderingen toe. Een interessant punt uit deze uitspraak voor de rechtsontwikkeling in de IE-handhavingspraktijk is het feit dat de inbreukmakende aanbiedingen niet meer online staan en Stichting React bewust geen gebruik heeft gemaakt van de notice and takedown optie, geen afbreuk doet aan het (spoedeisend) belang van de stichting.

IEF 19922

Beroep tegen nietigverklaring Monopoly-merk verworpen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 apr 2021, IEF 19922; ECLI:EU:T:2021:211 (Hasbro tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beroep-tegen-nietigverklaring-monopoly-merk-verworpen

Gerecht EU 21 april 2021, IEF 19922, IEFbe 3208; ECLI:EU:T:2021:211 (Hasbro tegen EUIPO) Hasbro heeft meerdere keren het merk Monopoly laten registreren in de Europese Unie. Daarbij is steeds een iets andere warenlijst gebruikt. De oudere registraties zijn steeds vernieuwd. In 2019 heeft het EUIPO het litigieuze merk gedeeltelijk nietig verklaard omdat deze ontdekte dat Hasbro te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk. Hasbro heeft het Gerecht verzocht deze beslissing te vernietigen. Deze wijst echter het beroep van Hasbro af wegens ongegrondheid.

IEF 19921

Prejudiciële vragen over wijziging BKR-registratie

Rechtbank Amsterdam 21 jan 2021, IEF 19921; ECLI:NL:RBAMS:2021:174 (Eiser tegen Hoist Finance), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-wijziging-bkr-registratie

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 januari 2021, IEF 19921, IT 3496; ECLI:NL:RBAMS:2021:174 (Eiser tegen Hoist Finance) Eiser heeft op enig moment een krediet afgesloten bij (een rechtsvoorganger van) Hoist Finance. Vanwege een daarop ontstane betalingsachterstand heeft Hoist Finance op 5 juli 2006 het krediet opgeëist en is er een BKR-registratie van eiser gemaakt. Later is eiser een betalingsregeling overeengekomen met een incassobureau dat dit ten behoeve van Hoist Finance deed. Op een gegeven moment lost eiser de vordering af en verzoekt hij aan Hoist Finance om de BKR-registratie te laten verwijderen. Eerst zegt zij dit toe, maar vervolgens weigert zij dit te doen. Eiser vordert van de voorzieningenrechter dat zij Hoist Finance beveelt om de BKR-registratie te wijzigen. De voorzieningenrechter haalt enige arresten van gerechtshoven aan om te bepalen hoe zij in deze zaak tot een oordeel moet komen, maar hieruit kan zij geen eenduidige lijn trekken. Zij besluit daarom over te gaan tot het stellen van een aantal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

IEF 19920

Gegevens illegale IPTV aanbieder moeten worden afgegeven

Rechtbank Midden-Nederland 23 apr 2021, IEF 19920; (BREIN tegen Rabobank), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gegevens-illegale-iptv-aanbieder-moeten-worden-afgegeven

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 23 april 2021, IEF 19920; C/16/514516 / KG ZA 20-665 (BREIN tegen Rabobank) NN maakt op grote schaal inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van degenen van wie BREIN de belangen behartigt. Die inbreuk vindt plaats doordat NN via een website IPTV-pakketten verkoopt die toegang bieden tot ongeautoriseerde kopieën van films, tv-series en streams van kanalen. BREIN heeft allerlei acties ondernomen en onderzoek gedaan om de identiteit van NN te achterhalen, maar dat lukte haar steeds niet. Op een gegeven moment ontdekte BREIN dat NN een rekening bij de Rabobank heeft, waar zij op grond van de wet zichzelf heeft moeten identificeren en verifiëren voor het openen van een rekening bij die bank. BREIN vordert daarom van de voorzieningenrechter dat Rabobank deze gegevens aan haar afgeeft. Deze stelt BREIN in het gelijk en beveelt de Rabobank de gegevens van NN aan BREIN bekend te maken, mede op grond van de proportionaliteit en subsidiariteit die komen kijken bij deze zaak.

IEF 19919

Modelrechten truss moeten worden overgedragen

Rechtbank Noord-Nederland 21 apr 2021, IEF 19919; ECLI:NL:RBNNE:2021:1530 (UP tegen de curator en Prolyte), http://www.ie-forum.nl/artikelen/modelrechten-truss-moeten-worden-overgedragen

Rechtbank Noord-Nederland 21 april 2021, IEF 19919; ECLI:NL:RBNNE:2021:1530 (UP tegen de curator en Prolyte) UP heeft een bepaald type truss ontwikkeld. Een truss is een constructiesysteem met aan elkaar gelaste aluminium buizen, dat gebruikt wordt voor de bouw van stands, theaters en podia. In 2017 heeft UP een 'business partner contract' gesloten met Prolyte, waarin o.a. de overdracht onder bepaalde voorwaarden van UP’s internationale modelrechten op de truss aan Prolyte is opgenomen. Prolyte is vervolgens in 2019 failliet verklaard, maar heeft via een doorstart de modelrechten kunnen kopen van de curator. UP is hierna de modelrechten gaan opeisen bij de curator. De rechtbank moet kijken naar welk van de twee ondernemingen in casu de sterkere rechten heeft. Geoordeeld wordt dat Prolyte die heeft, omdat de in het contract overeengekomen voorwaarden voor de overdracht van de rechten op de truss allemaal in vervulling zijn gegaan.