IEF 19908

Uitlatingen over omkoping niet aannemelijk gemaakt

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 apr 2021, IEF 19908; ECLI:NL:GHARL:2021:3358 (Appellant tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-over-omkoping-niet-aannemelijk-gemaakt

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 april 2021, IEF 19908, IT 3487, ECLI:NL:GHARL:2021:3358 (Appellant tegen geïntimeerde) Deze zaak betreft uitlatingen die in 2020 gedaan zijn over een voetbalwedstrijd tijdens het WK van 1994, waarbij Nigeria heeft verloren van Italië met 2-1. Geïntimeerde vervulde destijds een functie bij het Nigeriaanse elftal, appellant heeft hier ook ooit een functie bij vervuld. De rechtbank heeft in kort geding aannemelijk geacht dat appellant in een radio-uitzending van een Nigeriaanse zender heeft gezegd of gesuggereerd dat geïntimeerde deze wedstrijd heeft verkocht. Dit vond de kortgedingrechter onrechtmatig en daarom is appellant veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie in een landelijke krant in Nigeria. Het hof oordeelt nu echter dat geïntimeerde niet aannemelijk heeft gemaakt dat appellant deze uitlatingen heeft gedaan. De vordering van geïntimeerde wordt daarom alsnog afgewezen.

IEF 19907

Beeldmerken te verschillend van elkaar voor inbreuk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 apr 2021, IEF 19907; ECLI:EU:T:2021:207 (Chanel tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerken-te-verschillend-van-elkaar-voor-inbreuk

Gerecht EU 21 april 2021, IEF 19907, ECLI:EU:T:2021:207 (Chanel tegen EUIPO) Chanel heeft tegen de inschrijving van het beeldmerk van Huawei verzet aangetekend omdat deze volgens haar gelijkenissen vertoont met haar eigen, oudere Franse beeldmerken. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft dit afgewezen. Chanel is vervolgens in beroep gegaan tegen deze afwijzing, maar tevergeefs. Het Gerecht oordeelt dat bij de beoordeling van de overeenstemming of soortgelijkheid van conflicterende merken, er moet worden gekeken naar de vorm waarin zij zijn ingeschreven en aangevraagd, ongeacht een eventuele verandering in hun gebruik op de markt. Hieruit concludeert zij dat de beeldmerken verschillend zijn van elkaar en wijst zij de vorderingen van Chanel af.

IEF 19906

Misleidende en vergelijkende reclame over hoortoestellen

Rechtbank Midden-Nederland 19 apr 2021, IEF 19906; ECLI:NL:RBMNE:2021:1567 (Kwaliteitsaudiciëns tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/misleidende-en-vergelijkende-reclame-over-hoortoestellen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 19 april 2021, IEF 19906, RB 3506, ECLI:NL:RBMNE:2021:1567 (Kwaliteitsaudiciëns tegen gedaagde) Gedaagde is als audicien een verkoper van hoortoestellen. Zij heeft onlangs een reclamecampagne gelanceerd voor op televisie, radio, internet en in kranten waarin zij een aantal gewaagde claims maakt. Zo stelt zij de eigen bijdrage - het bedrag dat niet door een zorgverzekeraar wordt vergoed - van hun hoortoestellen vóór de klant te betalen. Daarnaast beweert zij dat er veel andere audiciens zijn die hoortoestellen aan hun klanten adviseren die niet door zorgverzekeraars worden vergoed. Branchevereniging de Kwaliteitsaudiciens vindt de uitingen te ver gaan en stelt dat gedaagde zich schuldig maakt aan het verspreiden van misleidende en vergelijkende reclame. De voorzieningenrechter gaat hierin mee en verbiedt de reclamecampagne van gedaagde wegens het creëren van misleidende reclame, van een ontoelaatbare vergelijkende reclame en van een misleidende handelspraktijk. Zij ziet echter geen noodzaak voor Kwaliteitsaudiciëns om een rectificatie op te leggen aan gedaagde.

IEF 19905

Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht op 19 mei

Schuif aan bij de Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht dit voorjaar. Op woensdag 19 mei geven Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Charles Gielen (NautaDutilh) en Bernt Hugenholtz (emeritus hoogleraar UvA / IvIR) u tijdens lunchtijd een compleet overzicht van relevante en recente rechtspraak in drie vakgebieden.

Enkele van de te behandelen uitspraken zijn:
HR 19 februari 2021 DOC/Dairy Partners, [IEF 19773] (Handelsnaamrecht)
Gerecht 18 november 2020 Tinnus, [IEF 19589] (Modellenrecht)
Gerecht 24 maart 2021, Lego/EUIPO, [IEF 19850]

Merkenrecht
Husqvarna/Lidl, [IEF 19733]
Infineon/NXP, [IEF 19692
Tommy Hilfiger/Facebook, [IEF 19857]

Tijd: 13.00 - 16.15 uur
Accreditatie: 3 PO punten

Ook online wordt het een bijzondere editie dit voorjaar. Zet lunch en laptop klaar, en u bent in een paar uur tijd weer volledig op de hoogte! Aanmelden? Dit kan via de website en info@delex.nl.

IEF 19904

Prejudiciële beslissing over rechtmatig belang

HvJ EU 15 apr 2021, IEF 19904; ECLI:EU:C:2021:279 (Hengstenberg), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-beslissing-over-rechtmatig-belang

HvJ EU 15 april 2021, IEF 19904, IEFbe 3204; ECLI:EU:C:2021:279 (Hengstenberg) De benaming „Spreewälder Gurken (BGA)” is sinds 19 maart 1999 geregistreerd als beschermde geografische aanduiding voor o.a. augurken. Op 18 februari 2012 heeft Spreewaldverein bij het DPMA een aanvraag tot wijziging van het betrokken productdossier ingediend, die betrekking had op een wijziging van de productiemethode van die augurken. Hengstenberg heeft vervolgens bezwaar aangetekend en daarna beroep ingesteld tegen de aanvraag. Er is daarna tussen de twee behandelende Duitse gerechten van deze kwestie een verschil van opvatting ontstaan over wanneer een partij het "rechtmatig belang" heeft voor het opkomen tegen een wijzigingsaanvraag van een productdossier binnen deze branche. Hierover heeft het Bundesgerichthof nadien een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof. Deze antwoordt hierop dat er sprake van een dergelijk rechtmatig belang kan zijn voor elke natuurlijke of rechtspersoon die door de gevraagde wijzigingen daadwerkelijk of potentieel economisch wordt geraakt.

IEF 19903

Recht van voorrang onterecht geweigerd

Gerecht EU (voorheen GvEA) 14 apr 2021, IEF 19903; ECLI:EU:T:2021:186 (The Kaikai Company tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/recht-van-voorrang-onterecht-geweigerd

Gerecht EU 14 april 2021, IEF 19903, IEFbe 3205; ECLI:EU:T:2021:186 (The Kaikai Company tegen EUIPO) The Kaikai Company heeft op 24 oktober 2018 een meervoudige aanvraag tot inschrijving van twaalf gemeenschapsmodellen ingediend bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Zij heeft voor al deze modellen aanspraak gemaakt op voorrang op grond van internationale octrooiaanvraag PCT/EP2017/077469, die op 26 oktober 2017 bij het Europees Octrooibureau (EOB) was ingediend. Op 31 oktober 2018 heeft het EUIPO The Kaikai Company ervan op de hoogte gebracht dat de meervoudige aanvraag in haar geheel was aanvaard, maar dat het geclaimde recht van voorrang voor alle modellen werd geweigerd, aangezien de eerdere aanvraag meer dan zes maanden vóór de meervoudige aanvraag was ingediend. The Kaikai Company is het hier niet mee eens en verzoekt het Gerecht tot vernietiging van deze beslissing. Deze oordeelt dat de voorrangstermijn niet goed is toegepast door het EUIPO en wijst de vordering van The Kaikai Company toe.

IEF 19902

Nieuw: Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps

Recent is het boek ‘Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps’ van Victor de Pous en Natascha van Duuren verschenen. Naar aanleiding van contact tracing applicaties (COVID-19 apps), ten behoeve van een geautomatiseerd identificatie- en waarschuwingsproces van personen die mogelijk in contact zijn geweest met een besmet persoon, ontstaan telkens dilemma’s, keuzes en controverses; en niet alleen ten aanzien van de bescherming van onze persoonlijke levenssfeer. De bundel grijpt deze uiteenlopende gebeurtenissen en nationale verschillen aan om inzicht te krijgen in een aantal aspecten van ICT en de digitale samenleving, circa 75 jaar na de introductie van elektronische gegevensverwerking in de praktijk.

IEF 19901

"Gestalkt" aflevering mag worden uitgezonden

Rechtbank Midden-Nederland 16 apr 2021, IEF 19901; (Eisers tegen Skyhigh), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gestalkt-aflevering-mag-worden-uitgezonden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 16 april 2021, IEF 19901, IT 3482, C/16/519372 / KL ZA 21-75 (Eisers tegen Skyhigh) Eisers claimen slachtoffer te zijn van stalking door de ex van een van hen. Zij hebben een redacteur benaderd van het programma "Gestalkt", geproduceerd door Skyhigh, over mogelijke deelname aan het programma als slachtoffer van stalking. Later bleek dat ook de ex eisers heeft beschuldigd van stalking. Eisers zijn vervolgens onaangekondigd opgenomen voor het programma, op het moment waarop zij achter deze beschuldiging kwamen. Tot hun verbazing bleek ineens dat Skyhigh in de aflevering juist de ex wilde gaan neerzetten als slachtoffer van stalking door eisers. Eisers hebben hier geen toestemming voor gegeven en vorderen van Skyhigh de aflevering niet openbaar te maken, dan wel hen onherkenbaar hierin te maken. De voorzieningenrechter oordeelt dat Skyhigh de aflevering gewoon mag uitzenden, mits zij eisers daarin onherkenbaar in beeld brengt.

IEF 19900

Domeinnaamhouder niet aansprakelijk voor beelden huwelijk Grapperhaus

Rechtbank Amsterdam 9 apr 2021, IEF 19900; ECLI:NL:RBAMS:2021:1807 (Eiser tegen Hostnet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/domeinnaamhouder-niet-aansprakelijk-voor-beelden-huwelijk-grapperhaus

Rechtbank Amsterdam 9 april 2021, IEF 19900, IT 3481, ECLI:NL:RBAMS:2021:1807 (Eiser tegen Hostnet) Eiser is fotograaf. Op 22 augustus 2020 heeft hij foto- en filmopnames gemaakt van het huwelijk van Ferdinand Grapperhaus. Op 2 september 2020 is er op de website commonsensetv.nl een post geplaatst onder de titel “Nieuwe foto’s handenschuddende en knuffelende Grapperhaus” waarin o.a. beelden, gemaakt door eiser, zijn opgenomen. Daarnaast is ook het logo van CommonSenseTV op de beelden te zien. De domeinnaam commonsensetv.nl is door Hostnet als registrar bij SIDN geregistreerd. Eiser is van mening dat Hostnet hierdoor inbreuk maakt op de auteursrechten die hij over zijn beelden beschikt. De rechtbank oordeelt dat als iemand een foto of filmpje dat inbreuk maakt op een auteursrecht op een website post, de domeinnaamhouder daarmee niet automatisch inbreuk maakt op dat auteursrecht. Daarmee wijst zij de vorderingen van eiser af, omdat Hostnet geen maatregelen kon nemen tegen de door eiser aangekaarte inbreuk.

IEF 19897

Webinar ePrivacy op 22 april. Aanmelden nog mogelijk!

Spijker jezelf bij, vanaf je bureau tussen de bedrijven door, met actualiteiten ePrivacy. In één uur weer op de hoogte na dit webinar met een praktische steek en met ruimte voor verdieping. Op 22 april licht Herwin Roerdink (Vondst Advocaten) de nieuwe regels rond telemarketing toe, de wijzigingen in de ePrivacyverordening en meer ontwikkelingen in dit vakgebied.

Op de agenda staan onder meer:

ePrivacy verordening: in januari 2021 is de tekst van de verordening op onderdelen gewijzigd. Wat zijn de gevolgen en wat is het standpunt van de EBPD?
Marketing zonder cookies, kan dat? Het gebruik van tracking cookies staat onder druk, maar het online volgen van personen houdt niet op; hier bestaan alweer nieuwe methoden voor. Stel dat cookies verdwijnen, wat komt daar voor in de plaats en met welke gevolgen?
Voetbal TV: over de boete van de AP, een gerechtvaardigd belang, en de uitspraak van de rechtbank.
Telemarketing: hoe zien de nieuwe regels eruit?

Wanneer: donderdag 22 april, van 9:30 – 10:30 uur (met ruimte voor uitloop).
Aanmelden kan via deze link, of via info@delex.nl.

IEF 19898

Suggestie commerciële band is ten onrechte

Rechtbank Den Haag 29 mrt 2021, IEF 19898; ECLI:NL:RBDHA:2021:2986 (Schlumberger en ITT Controls), http://www.ie-forum.nl/artikelen/suggestie-commerci-le-band-is-ten-onrechte

Vzr. Rechtbank Den Haag 29 maart 2021, IEF 19898, RB 3505; ECLI:NL:RBDHA:2021:2986 (Schlumberger en ITT Controls) Kort geding. Het Schlumberger-concern is leverancier van producten en diensten in de olie- en gasindustrie. ITT Controls verkoopt als wederverkoper meet- en regelsystemen voor de olie- en gasindustrie aan professionele afnemers, waaronder producten van het Schlumberger-concern. Geoordeeld wordt onder meer dat ITT Controls inbreuk maakt op de merkrechten van Schlumberger, omdat ten onrechte een commerciële band met Schlumberger wordt gesuggeerd. De vermelding 'exclusieve leverancier' op de website van gedaagde is misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 lid 1 sub i BW omdat ITT Controls geen officiële wederverkoper is van Schlumberger. Ook is sprake van auteursrechtinbreuk op handleidingen en afbeeldingen. De op het auteursrecht op de ‘look and feel’ van de website van Schlumberger gebaseerde vorderingen worden afgewezen.

IEF 19870

Webinar Restitutie van kunst op 29 april

Het blijft een hot topic, ook in 2021: restitutie van kunst en cultureel erfgoed. Hoe gingen organisaties hier tot op heden mee om en welke lessen brengt dit voor de toekomst? En, hoe wordt de herkomst van kunstwerken getoetst?
Met Brigitte Spiegeler (Heffels Spiegeler advocaten) gaan als moderator drie experts hier dieper op in tijdens een webinar op donderdagmiddag 29 april, van 15.30 - 18.00 uur.

De sprekers
Bert Demarsin is verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de KU Leuven en leidt het Art, Law & Management Research Programme, met als specialisme het vergelijkend kunst- en cultureel erfgoedrecht.
Fred Hammerstein geeft als voormalig voorzitter van de Restitutiecommissie inzicht in eerdere besluiten.
René Klomp is raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam, NAI Arbiter, redacteur en docent/onderzoeker.

Eén programmaonderdeel is gewijd aan het CAfA, het nieuwe Court of Arbitration for Art voor geschillen over kunstwerken. We zorgen voor interactie en volop ruimte voor discussie. Kortom: voldoende ingrediënten voor een boeiende bijeenkomst!

Kijk voor aanmelden of meer informatie op de website of mail naar info@delex.nl. We verwelkomen u graag op de 29e!

IEF 19896

Conclusie A-G: geen verwarring tussen H&M kleding en Adidas strepen

Hoge Raad 12 mrt 2021, IEF 19896; ECLI:NL:PHR:2021:244 (Adidas tegen H&M), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-geen-verwarring-tussen-h-m-kleding-en-adidas-strepen

HR Conclusie A-G 12 maart 2021, IEF 19896, ECLI:NL:PHR:2021:244 (Adidas tegen H&M) [Vervolg op IEF 18980]. H&M bood in 1997 fitness-kleding aan met twee strepen die, net als de merken van Adidas, zijn gepositioneerd op de mouwen en de broekspijpen van sportkleding. Adidas is daartegen in kort geding opgekomen. Die procedure heeft alles bij elkaar 18 jaar geduurd. Eind 2015 oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden, na verwijzing door de Hoge Raad, dat H&M inbreukmakend heeft gehandeld. Adidas heeft vervolgens tegen H&M de onderhavige bodemprocedure aangespannen bij de rechtbank Den Haag. In lijn met hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde die rechtbank dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken van H&M en de beeldmerken van Adidas. Het hof Den Haag heeft de vorderingen van Adidas afgewezen op de grond dat de door H&M gebruikte twee strepen niet onder het door Adidas geformuleerde petitum vallen. De tussenruimte tussen de twee strepen is kleiner dan de tussenruimte tussen de drie strepen op de kleding van Adidas, die even breed is als een streep. A-G Drijber kan zich eveneens vinden in dit oordeel en adviseert in zijn conclusie dat het cassatieberoep moet worden verworpen.

IEF 19895

Inbreukverbod na opschorting licentieovereenkomst

Rechtbank Amsterdam 13 apr 2021, IEF 19895; (SKAMGS tegen BosBros), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukverbod-na-opschorting-licentieovereenkomst

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 april 2021, IEF 19895, C/13/699217 / KG ZA 21-225 CdK/MV (SKAMGS tegen BosBros) Stichting de Kinderen van Annie M.G. Schmidt (SKAMGS) beheert de auteursrechten op de verfilmingen van de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt. SKAMGS heeft met filmproducent BosBros een licentieovereenkomst gesloten voor de verfilming van het boek 'Pluk van de Petteflet'. Op een gegeven moment is er frictie ontstaan tussen beide partijen. SKAMGS voert aan dat BosBros het inlopen op het voorschot op de royalty's van de productie is gaan verhinderen. Als reactie hierop is SKAMGS haar verplichting, namelijk optreden tegen auteursrechtelijke inbreuken, gaan opschorten. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze opschorting gerechtvaardigd is en legt daarbij een verbod op aan BosBros op het maken van auteursrechtelijke inbreuken op de filmproductie.

IEF 19894

Geen inbreuk op octrooi voor bloementransport

Rechtbank Den Haag 13 apr 2021, IEF 19894; (Floration tegen RFH), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-octrooi-voor-bloementransport

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 april 2021, IEF 19894, C109/604550 / KG ZA 20-1223 (Floration tegen RFH) Floration is een bedrijf dat zich bezighoudt met de lease van niet-financiële activa en het exploiteren van een octrooi. Zij is tevens houdster van een octrooi voor een werkwijze voor lange-termijn opslag of transport van rozen of chrysanten. Kwekerij-coöperatie RFH is gaan experimenteren met vervoer van rozen vanuit Kenia in zeecontainers. Floration is van mening dat RFH hierbij gebruikmaakt van de werkwijze uit haar octrooi en dat RFH daarmee onrechtmatig handelt jegens haar. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat er geen sprake is van een octrooi inbreuk. Deze is namelijk o.a. van mening dat de RFH-verpakkingssamenstellen geen specifieke ethyleenregulerende maatregelen bevatten, zoals opgenomen in het octrooi.

IEF 19893

Auteursrechtinbreuk door advertenties voor mondkapjes op Bol.com

Rechtbank Den Haag 16 mrt 2021, IEF 19893; ECLI:NL:RBDHA:2021:3326 (VOF tegen MoMo Allround), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-door-advertenties-voor-mondkapjes-op-bol-com

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 maart 2021, IEF 19893, RB 3503, LS&R 1935; ECLI:NL:RBDHA:2021:3326 (VOF tegen MoMo Allround) Kort geding. MoMo Allround biedt onder de naam ‘Toys & Gadgets’ mondkapjes aan in advertenties op Bol.com, waarbij hij gebruik maakt van door VOF geregistreerde en gebruikte EAN-codes. De door VOF aan de EAN-codes gekoppelde informatie, waaronder Beneluxmerk, foto’s, logo,  productbeschrijving en handelsnaam, wordt hierdoor overgenomen in de advertenties. VOF stelt dat MoMo Allround inbreuk maakt op haar Beneluxmerk en het handelsnaamrecht. De vorderingen worden niet weersproken en toegewezen. MoMo Allround betwist ook niet dat het gebruik van foto’s, logo en productbeschrijving auteursrechtinbreuk oplevert, zodat ook het daarop gegronde inbreukverbod wordt toegewezen.

IEF 19892

Debat onrechtmatigheid en royalty's nog niet voldoende gevoerd

Rechtbank Rotterdam 10 feb 2021, IEF 19892; ECLI:NL:RBROT:2021:3125 (Hoogleraar tegen Erasmus MC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/debat-onrechtmatigheid-en-royalty-s-nog-niet-voldoende-gevoerd

Rechtbank Rotterdam 10 februari 2021, IEF 19892, LS&R 1934; ECLI:NL:RBROT:2021:3125 (Hoogleraar tegen Erasmus MC) Vonnis na tussenvonnis [IEF 18455]. Geschil tussen hoogleraar en werkgever/ziekenhuis. Octrooirechten vinding. Potentiële waarde royalty’s. Hoogleraar deed samen met andere wetenschappers onderzoek naar de ontwikkeling van lichaamseigen peptiden tot geneesmiddelen. Zij hebben daarbij verschillende peptiden gevonden die schadelijke fysiologische processen effectief kunnen bedwingen. Erasmus MC heeft voor tenminste drie bevindingen patenten aangevraagd en verkregen. Voor de uitvoering van verder onderzoek is o.a. Biotempt opgericht. Het sluiten van de overeenkomst met Biotempt, inclusief de hoogte van de vergoeding, was op zichzelf niet onrechtmatig jegens eiser. Voor de vraag of Erasmus MC onrechtmatig heeft gehandeld door afstand te doen van de royalty’s gaat het voorts om de te verwachten opbrengsten van de octrooien op het moment van het aangaan van de overeenkomst met Biotempt. Als Erasmus MC onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser, dan is voor de vraag naar de daardoor veroorzaakte schade van belang wat op dit moment te verwachten valt aangaande de opbrengsten van die octrooien. Het debat over deze twee vragen is nog niet voldoende gevoerd. De zaak wordt naar de rol verwezen.

IEF 19889

Dit kunt u lezen in BMM Bulletin 1-2021

Inhoudsopgave van het onlangs verschenen BMM Bulletin 1-2021. Het BMM Bulletin wordt in opdracht van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt drie maal per jaar.

REDACTIONEEL • DE LA RÉDACTION
Bewijs in IE-zaken • La preuve dans les affaires de PI
Carina Gommers en Maarten Rijks

BEWIJS IN IE-ZAKEN • LA PREUVE DANS LES AFFAIRES DE PI
- ‘Actori incumbit probatio’: ook waar inzake merken en modellen?
Jorn Torenbosch en Eva De Pauw
- Het Nederlandse Bewijsbeslag in IE-zaken
Wim Maas
- Beslag inzake namaak in België: een stand van zaken • La saisie-contrefaçon en Belgique : etat des lieux
Marie Keup en Christian Dekoninck
- De rol van echtheidskenmerken bij vaststelling van IE-inbreuken in counterfeit-zaken
Xavier Koehoorn, Carlos Mendez en Vivianne Vermeulen