IEF 19624

Arofa maakt geen ongeoorloofd gebruik kwekersrechten

Rechtbank Den Haag 2 dec 2020, IEF 19624; (BerryWorld tegen Arofa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/arofa-maakt-geen-ongeoorloofd-gebruik-kwekersrechten

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 december 2020, IEF 19624; C/09/593266 / KG ZA 20-450 (BerryWorld tegen Arofa) Kort geding in een grote kwekersrechtzaak. BerryWorld heeft een licentieovereenkomst met Arofa. BerryWorld vordert een inbreukverbod met betrekkig tot haar kwekersrechten, omdat Arofa zonder toestemming bakjes blauwe bessen op de Nederlandse markt zou hebben gebracht. Er is niet aannemelijk geworden dat er een voldoende serieuze dreiging van inbreukmakend handelen is. Arofa maakt daarnaast geen ongeoorloofd gebruik maken van de componenten, door de verkoop van fruit van legaal geplante struiken. Zo bestaat er de overtuiging dat dit geen inbreuk op het  Gemeenschapskwekersrecht oplevert.

IEF 19623

BREIN start voorlichting frequente of langdurige uploaders

Op 15 december gaat BREIN van start met een voorlichtingsproject voor frequent of langdurig inbreukmakende uploaders van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series, boeken en muziek. BREIN gaat met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software op zoek naar Nederlandse IP-adressen via welke meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden van op de Nederlandse markt gericht populair werk, bij voorkeur origineel Nederlands werk.

IEF 19620

SABAM maakt geen misbruik van feitelijke machtspositie

HvJ EU 25 nov 2020, IEF 19620; ECLI:EU:C:2020:959 (SABAM tegen Weareone.World en Wecandance), http://www.ie-forum.nl/artikelen/sabam-maakt-geen-misbruik-van-feitelijke-machtspositie

HvJ EU 25 november 2020, IEF 19620, IEFbe 3155; ECLI:EU:C:2020:959 (SABAM tegen Weareone.world en Wecandance) Vervolg op [IEF 18572]. Sabam is een beheermaatschappij voor auteursrechten en heeft het recht een vergoeding te vragen voor het gebruik van haar repertoire. Weareone.World en Wecandance organiseren festivals waaronder Tomorrowland en Wecandance. In lijn met de conclusie van de A-G beslist het Hof dat SABAM geen misbruik maakt van haar feitelijke machtspositie door een auteursrechtelijke vergoeding te vragen die wordt gebaseerd op de bruto-ontvangsten van de ticketverkoop. Wel wordt het aan de nationale rechter overgelaten om per geval te oordelen of er geen alternatieve methoden bestaan om de daadwerkelijk uitgevoerde muziekwerken te identificeren. Hiermee zou een passender evenwicht kunnen worden bereikt tussen het belang van de bescherming van de auteurs en het belang van de gebruikers van die werken.

IEF 19622

Roland Wigman: dreun voor Sena

, IEF 19622; http://www.ie-forum.nl/artikelen/roland-wigman-dreun-voor-sena

Op 18 november jl. heeft het Europese Hof van Justitie arrest gewezen in een zaak tussen de Spaanse exploitant van televisiezenders Atresmedia en twee Spaanse collectieve beheerorganisaties voor naburige rechten (AGEDI en AIE, hierna AGEDI), de Spaanse Sena [IEF 19610].

Aan deze zaak lag het volgende ten grondslag.
Op grond van artikel 8 lid 2 van Richtlijn 2001/115 moeten lidstaten van de EU zorgen voor de betaling van een billijke vergoeding aan fonogrammenproducenten en uitvoerende kunstenaars voor uitzending van een fonogram via de ether of voor 'enigerlei mededeling aan het publiek' (in Nederlands: openbaarmaking) van zo'n fonogram. De fonogrammenproducent en de uitvoerende kunstenaars hebben recht op deze vergoeding, omdat zij (op grond van artikel 8 lid 1 van de richtlijn) zo een openbaarmaking niet kunnen verbieden. Een ieder mag zo een fonogram altijd openbaar maken, mits dit vergoedingsrecht maar wordt betaald. Deze verplichting is in Nederland neergelegd in artikel 7 van de Wet op de Naburige Rechten (WNR). De organisatie die is belast met de inning en verdeling van deze vergoeding is de Sena.
Lees verder.

Zie ook het artikel van Maarten Russchen [IEF 19619] over de uitspraak Atresmedia tegen AGEDI.

IEF 19621

Belang van RTL weegt zwaarder

Rechtbank Midden-Nederland 17 nov 2020, IEF 19621; (RTL tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/belang-van-rtl-weegt-zwaarder

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 november 2020, IEF 19621, IT 3342;  C/16/512722 / KL ZA 20-317 (RTL tegen X) Kort geding. X vordert een preventief uitzendverbod van het programma ''Zeeman confronteert: Stalkers''. Volgens RTL maakt X het leven van zijn ex-vriendin al drie jaar lang tot een nachtmerrie en zij wil in de uitzending aandacht besteden aan het stalkingsgedrag van X met beelden van een confrontatie met X. X wenst deze uitzending te voorkomen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, in dit geval weegt het belang van RTL zwaarder dan het belang van X. Daarvoor is redengevend dat hetgeen RTL ter zitting heeft gesteld over de inhoud van het programma voldoende steun vindt in de feiten. Het verwijt van X dat hem geen wederhoor is geboden is verder niet aannemelijk gemaakt. Ook is van belang dat de primaire doelstelling van het programma is om slachtoffers te helpen met het vergaren van bewijs tegen de stalker. Op grond van de door RTL genomen maatregelen is X niet herkenbaar in brede kring. Hoewel hij in zijn naaste kring mogelijk wel zal worden herkend is dit een beperkte inbreuk op zijn recht op privacy.

IEF 19615

Het Nationaal Reclamerechtcongres 2020

Actueel, volledig en praktijkgericht. En dit jaar online, met een programma verspreid over twee delen: het Reclamerechtcongres van deLex.
Aanmelden per onderdeel is mogelijk. De juridische en feitelijke ontwikkelingen op het gebied van online reclame volgen elkaar snel op. Welke gevolgen heeft dit voor consument, het bedrijfsleven en voor uw praktijk?

Op 10 december starten we met het jaarlijkse overzicht van uitspraken, op geheel eigen wijze gepresenteerd door Ebba Hoogenraad. Christiaan Alberdingk Thijm bespreekt de verhouding tussen reclame, vrijheid van meningsuiting, politieke uitingen en fake news. Een praktijkgerichte sessie van entertainment-advocaat Bjorn Schippers geeft inzicht in de juridische onderwerpen die spelen bij het realiseren van een audiovisuele productie. Anne-Jel Hoelen rond de middag af met een toelichting op het beleid van de ACM in 2020/2021.

Autoriteit Consument en Markt
Hoe heeft de ACM het gedaan in dit bijzondere jaar? Waar lag de focus, en hoe ziet de agenda voor 2021 eruit. Anne-Jel Hoelen blikt terug én vooruit. Zij gaat daarbij in op de ontwikkelingen in de digitale economie, zoals online beïnvloeding, informatieverplichtingen en de vuistregels voor online platforms.Ook duurzaamheid was dit jaar een belangrijk onderwerp, evenals de ontwikkelingen naar aanleiding van Covid/19 (vouchers en meer).
Kortom: inspiratie genoeg voor een boeiend programma. Schrijf je in en schuif aan voor het eerste deel op 10 december.

IEF 19619

Maarten Russchen: muziek in audio-visuele productie is geen fonogram

Op 18 november 2020 heeft het Hof van Justitie in de zaak Atresmedia/Agedi [IEF 19610] bepaald dat een geluidsopnamen zijn status als “fonogram” verliest wanneer het wordt opgenomen in een audio-visueel werk. De uitspraak is nog vers, maar lijkt mij verstrekkende gevolgen te hebben voor de praktijk.

In Nederland ontvangen de producenten en muzikanten die meewerken aan het maken van de geluidsopname een vergoeding van SENA wanneer de muziek op TV wordt uitgezonden. Meestal staat de muziek dan niet alleen, maar is onderdeel geworden van een audio-visueel werk. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor muziek bij TV-reclames. De uitvoerige jurisprudentie over de vergoeding die SENA zou moeten betalen voor TelSell reclames is niet meer relevant, want deze uitspraak van het Hof van Justitie betekent dat er helemaal geen recht is op een vergoeding van SENA. Die vergoeding ziet namelijk op verspreiding van fonogrammen.

IEF 19618

Google niet verplicht om URL's te verwijderen

Rechtbank Noord-Holland 5 nov 2020, IEF 19618; ECLI:NL:RBNNE:2020:3897 (Eiser tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/google-niet-verplicht-om-url-s-te-verwijderen

Rechtbank Noord-Nederland 5 november 2020, IEF 19618, IT 3341; ECLI:NL:RBNNE:2020:3897 (Eiser tegen Google) AVG. Waarschuwingsfunctie zoekresultaten. Eisers in deze zaak vorderen verwijdering van URL's van Google. Deze URL's verwijzen onder andere naar een aflevering van het programma #BOOS van BBNVARA. Eisers werden genoemd in dit programma, omdat huurders klachten hadden tegen de eisers. Eisers vorderen verwijdering van hun persoonsgegevens. De verzoeken worden afgewezen. Niet gebleken is dat de publicaties waarnaar de zoekresultaten verwijzen, vol onjuistheden staan. De berichtgeving waarnaar de zoekresultaten verwijzen, heeft een waarschuwingsfunctie en maakt deel uit van een (lokaal) maatschappelijk debat over onder meer de huursector waarin verzoekers actief zijn geweest. Het belang van waarschuwing aan het publiek weegt in dit geval zwaarder dan het recht op privacy.

IEF 19617

Europese Commissie neemt conclusies IViR-rapport over AI en IE over

De onderzoekers, Bernt Hugenholtz, João Pedro Quintais en Daniel Gervais verbonden aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam hebben in samenwerking met het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) in opdracht van de Europese Commissie een rapport opgesteld over de geschiktheid van de huidige Europese regels op het gebied van de intellectuele eigendom voor werken die met behulp van artificiële intelligentie zijn ontstaan. Het rapport maakt duidelijk dat de huidige stand van de AI computersystemen nog lang niet in staat stellen om volledig autonoom creaties te maken en uitvindingen te doen. Aanpassing van het Europese auteurs- en octrooirecht is daarom slecht in beperkte mate nodig. Het rapport is recentelijk door de Commissie gepubliceerd. Ook zijn de conclusies uit het rapport overgenomen in het IE-actieplan.
Lees verder.

IEF 19616

Belang van AVROTROS weegt zwaarder

Rechtbank Noord-Holland 27 nov 2020, IEF 19616; ((Hema tegen AVROTROS)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/belang-van-avrotros-weegt-zwaarder

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 november 2020, IEF 19616; C/13/691063 / KG ZA 20-904 (HEMA tegen AVROTROS) Vervolg op [IEF 19614]. In aanloop naar de tv-uitzending heeft AVROTROS een publicatie op haar website geplaatst. Daarop is HEMA opnieuw een kort geding met als inzet een preventief uitzendverbod gestart. HEMA heeft aangevoerd dat ten onrechte als feit zou worden gepresenteerd dat haar make-up product asbest bevat. Er was geen grond voor een voorafgaand verbod maar de is zaak aangehouden en voortgezet na uitzending. Na wijziging van eis vordert HEMA AVROTROS o.a. te gebieden de uitzending en publicaties te verwijderen en een rectificatie te plaatsen en uit te zenden. Geoordeeld wordt dat de publicaties en uitzending voldoende steun vinden in de feiten.

IEF 19614

Uitzending AVROTROS niet onrechtmatig jegens HEMA

Rechtbank Amsterdam 5 okt 2020, IEF 19614; ((Hema tegen AVROTROS)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzending-avrotros-niet-onrechtmatig-jegens-hema

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 oktober 2020, IEF 19614; C/I3/690661 / KG ZA 20-880 (HEMA tegen AVROTROS) Preventief uitzendverbod afgewezen. HEMA vordert AVROTROS te verbieden in een uitzending van EenVandaag het product B.A.E. 2nd skin loose powder foundation in verband te brengen met de (mogelijke) aanwezigheid van asbest. Op internationaal niveau wordt al jaren discussie gevoerd over de risico's van asbest in make-up. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat het product van HEMA asbestvezels bevat. Partijen hebben daarover gecorrespondeerd en HEMA heeft het product vervolgens ook laten onderzoeken waarbij geen asbest werd aangetroffen. Daarop heeft AVROTROS nogmaals onderzoek laten uitvoeren naar hetzelfde monster waarbij wel asbestvezels werden aangetroffen. Over deze onderzoeken en uitkomsten wenst AVROTROS te berichten. Er wordt geoordeeld dat HEMA een rechtspersoon is en haar belangen dus commercieel zijn waardoor de door haar geleden schade achteraf zou kunnen worden vergoed. Daarbij komt dat er voorshands onvoldoende grond is om aan te nemen dat de uitzending jegens HEMA onrechtmatig zal zijn. HEMA heeft tevens ruim de gelegenheid gekregen tot wederhoor. Gezien de omstandigheden van dit geval zou het disproportioneel zijn om beperkingen te stellen aan de uitingsvrijheid van AVROTROS die een rol als public watchdog moet kunnen vervullen.

IEF 19612

Schiphol maakt inbreuk op portretrecht

Rechtbank Noord-Holland 28 okt 2020, IEF 19612; ECLI:NL:RBNHO:2020:8537 (X tegen Schiphol), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schiphol-maakt-inbreuk-op-portretrecht

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 28 oktober 2020, IEF 19612; ECLI:NL:RBNHO:2020:8537 (X tegen Schiphol) Schiphol heeft een artikel laten plaatsen op een website voor marketingsdoeleinden. Bij dit artikel is een foto van eiseres geplaatst in de uitoefening van haar werk als verloskundige. In deze procedure staat de vraag centraal of Schiphol met het gebruik van de foto van eiseres inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht van eiseres en in hoeverre eiseres zich daartegen kan verzetten. Eiseres had voor de publicatie geen toestemming verleend aan Schiphol. Eiseres stelt dat daarmee een inbreuk is gemaakt op haar portretrecht. Tevens zou Schiphol hiermee in strijd hebben gehandeld met de bepalingen van de AVG door het onrechtmatig verwerken van haar persoonsgegevens. Er wordt geoordeeld dat eiseres een redelijk persoonlijkheidsbelang heeft nu het gebruik valt aan te merken als gebruik in reclame-uiting. Hiermee kan eiseres zich verzetten tegen de publicatie.

IEF 19613

Ernstige ongegronde beschuldigingen in publicatie

Hof Den Haag 1 dec 2020, IEF 19613; ECLI:NL:GHDHA:2020:2246 (Sabah Duitsland tegen Gemeenteraad c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ernstige-ongegronde-beschuldigingen-in-publicatie

Hof Den Haag 1 december 2020, IEF 19613; ECLI:NL:GHDHA:2020:2246 (Sabah Duitsland tegen Gemeenteraad c.s.) Onrechtmatige perspublicaties. Sabah geeft een krant uit die veel gelezen wordt door Turkse Nederlanders. In meerdere artikelen wordt het Rotterdamse oud-gemeenteraadslid Yazir in verband gebracht met de beweging van Fetullah Gülen en de als racistisch gekenschetste PVV. Door het publiceren van beschuldigingen over verraad, betrokkenheid bij terrorisme en het verraden van Turken aan de Nederlandse overheid heeft Sabah onrechtmatig gehandeld ten opzichte van Yazir en de gemeente Rotterdam. De publicaties zijn onder meer onrechtmatig omdat daarin ernstige ongegronde beschuldigingen worden geuit, die ook ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de betrokkene. Het wordt Sabah verboden de onrechtmatige uitingen te herhalen zonder onderbouwing. Er moet een rectificatie worden geplaatst.

IEF 19582

Jurisprudentielunch Octrooirecht: aanmelden kan nog!

De jaarlijkse update van octrooirechtspraak van Willem Hoyng en Bart van den Broek vindt plaats op woensdag 2 december! We gaan online, dus geen reistijd deze keer! Schuif aan en in drie uur tijd bent u weer volledig op de hoogte van alle recente en relevante jurisprudentie.

Een paar voorbeelden van te bespreken uitspraken:
Hof De Haag Philips-Asus/ Wiko
Hof van Justitie Generis, GSK etc vs Competition and Marketing Authority
HR High Point - KPN
HR Premetrexed
Indicatietarieven en UPC Update

Tijd: 12.30 – 16:15 uur
Accreditatie: 3 PO-punten

Meer informatie of inschrijven? Kijk op de website of mail naar info@delex.nl

IEF 19550

VMC webinar over desinformatie

Vrijdagmiddag 11 december 2020, 15.00-17.00 uur - Online

Iedereen kan in een oogwenk content online zetten. Ongefilterd en desgewenst anoniem. Een deel van die content is helaas onrechtmatig. Maar wat online staat is niet eenvoudig weg te krijgen.
De hoeveelheid desinformatie over COVID-19 neemt met de dag toe. Dit kan tot maatschappelijke ontwrichting leiden wanneer grote groepen mensen gaan geloven in complottheorieën en zich daardoor niet langer aan de richtlijnen van de overheid willen houden.
Denk ook aan het verspreiden van politieke advertenties waarbij de afzender zich niet bekend maakt. Advertenties die er uitzien als nieuws en worden gericht op zorgvuldig geselecteerde doelgroepen. Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november 2020 achter de rug en met het oog op de Nederlandse parlementsverkiezingen van 17 maart 2021 is dit onderwerp belangrijker dan ooit.
‘Notice and takedown’ werkt in de praktijk onvoldoende. Welke praktische en juridische instrumenten kunnen desinformatie indammen? Wat is de juridische stand van zaken? Welke ontwikkelingen zijn er in regulering en zelfregulering?

IEF 19609

Eiser is geen rechthebbende van IE-rechten op kachel

Rechtbank Midden-Nederland 14 okt 2020, IEF 19609; ECLI:NL:RBMNE:2020:4687 (Panadero tegen Gimeg), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-is-geen-rechthebbende-van-ie-rechten-op-kachel

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 14 oktober 2020, IEF 19609; ECLI:NL:RBMNE:2020:4687 (Panadero tegen Gimeg) Auteursrecht. Modellenrecht. Kort geding. Panadero produceert en verkoopt kachels. Zij verkoopt haar kachels onder meer in Nederland via de Praxis. Tot haar assortiment behoort de kachel ‘Onix Panadero’, die in 2020 via Praxis in Nederland zal worden aangeboden. Volgens Panadero heeft Gimeg inbreuk gemaakt op auteurs- en modelrechten van Panadero op de Onix kachel, omdat zij aan Gamma een kachel te koop heeft aangeboden die (nagenoeg) hetzelfde is als de Onix kachel. Om bewijs van deze (dreigende) inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade veilig te stellen, heeft Panadero in augustus 2020 conservatoir bewijsbeslag gelegd onder Gimeg. Panadero heeft onvoldoende toegelicht en onderbouwd dat zij de rechthebbende is ten aanzien van het vermeende auteursrecht en niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellenrecht. Een derde heeft het ontwerp van de Onix kachel als opdrachtnemer gemaakt. De IE-rechten kunnen alleen worden overgedragen bij een daartoe bestemde akte. Bewijsstukken van het bestaan van deze akte ontbreken. Zowel het gevorderde inbreukverbod, als de exhibitievordering worden afgewezen.

IEF 19594

Schuif aan bij het Reclamerechtcongres

Binnenkort vindt weer het jaarlijkse Reclamerechtcongres plaats. Omdat we weer online gaan, verdelen we programma over twee webinars op 10 december en 28 januari. Dagvoorzitters Ebba Hoogenraad en Willem Leppink zorgen voor de rode draad in het programma.

Programma op 10 december
Welke onderwerpen beheersen de reclame on- en offline? Op 10 december komt de vrijheid van meningsuiting, politieke reclame en misinformatie in reclame aan bod. Hoe staan we er nu voor, wat is toegestaan en waar liggen de grenzen? Christiaan Alberdingk Thijm licht toe.
Bjorn Schippers neemt ons mee in de wereld van entertainment, met zijn presentatie over muziekrechten in reclame. Aan de hand van  praktijkvoorbeelden van zijn cliënten laat hij zien wat er juridisch komt kijken bij het realiseren van audiovisuele producties.
De ACM heeft begin 2020 een behoorlijke agenda opgesteld met aandachtspunten. Hoe is 2020 verlopen? Anne-Jel Hoelen blikt terug. En: in dit eerste blok presenteert Ebba Hoogenraad haar ongeëvenaarde overzicht van hits and misses in de rechtspraak van het afgelopen jaar.

IEF 19611

Schadevergoeding voor acteurs uit serie 'Bassie en Adriaan'

Rechtbank Rotterdam 25 nov 2020, IEF 19611; ECLI:NL:RBROT:2020:10655 (Acteurs tegen Adrina en Bassie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schadevergoeding-voor-acteurs-uit-serie-bassie-en-adriaan

Rechtbank Rotterdam 25 november 2020, IEF 19611; ECLI:NL:RBROT:2020:10655 (Acteurs tegen Adrina en Bassie) Schadestaat. Vervangende schadevergoeding. Acteurs hebben tussen 1977 en 1992 meegewerkt aan tv-series met “Bassie en Adriaan” in de hoofdrol. Aan de acteurs dient alsnog een vergoeding te worden betaald voor het gebruik vanaf 15 februari 2002 van hun acteerprestaties in vier series met “Bassie en Adriaan” op video of DVD. De schade kan niet nauwkeurig worden vastgesteld en wordt geschat (art. 6:97 BW). Adrina c.s wordt veroordeeld tot betaling van € 15.000,00.

IEF 19610

Geen billijke vergoeding voor fonogram in audiovisueel werk

HvJ EU 18 nov 2020, IEF 19610; ECLI:EU:C:2020:935 (Atresmedia tegen AGEDI en AIE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-billijke-vergoeding-voor-fonogram-in-audiovisueel-werk

HvJ EU 18 november 2020, IEF 19610, IEFbe 3152; ECLI:EU:C:2020:935 (Atresmedia tegen AGEDI en AIE) Naburige rechten. Prejudiciële verwijzing. Atresmedia heeft meerdere televisiezenders. Op deze zenders worden audiovisuele werken uitgezonden waarin fonogrammen zijn opgenomen. AGEDI en AIE zijn entiteiten die respectievelijk de intellectuele eigendomsrechten van producenten van fonogrammen en die van uitvoerende kunstenaars beheren. In 2010 hebben deze entiteiten een vordering ingesteld tot veroordeling van Atresmedia tot betaling van een schadevergoeding wegens de mededeling aan het publiek van voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogrammen of van reproducties daarvan. Zij menen dat de door Atresmedia verrichte mededeling aan het publiek van audiovisuele werken recht geeft op de enkele billijke vergoeding waarin de richtlijnen betreffende bepaalde naburige rechten voorzien.

IEF 19551

Vacature: senior advocaat IT & Privacy

Advocatenkantoor Cordemeyer & Slager is op zoek naar een ervaren advocaat op het gebied van IT en privacy (7-10 jaar relevante werkervaring).

Cordemeyer & Slager / Advocaten werkt al meer dan 35 jaar als niche kantoor in de IT, een sector die ons boeit en inspireert en waarin wij het verschil maken. C&S kenmerkt zich door lange termijn relaties met haar cliënten en straight forward adviezen. Onder onze cliënten bevinden zich internationale en nationale ondernemingen, variërend van startups tot groot MKB. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van IT recht, IE, privacy, arbeidsrecht, mediation, aanbestedingsrecht en ondernemingsrecht.
Lees verder.