IEF 19812

Nordisk geen mede-auteursrechthebbende op TV-format “Psychic Challenge”

Rechtbank Amsterdam 3 mrt 2021, IEF 19812; (Nordisk tegen de curator), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nordisk-geen-mede-auteursrechthebbende-op-tv-format-psychic-challenge

Rechtbank Amsterdam 3 maart 2021, IEF 19812, C/13/650214 / HA ZA 18-645 (Nordisk tegen de curator) Naar het oordeel van de rechtbank in een eerder tussenvonnis was Nordisk voorshands geslaagd in het leveren van het bewijs van haar stelling dat zij voor de helft de mede-auteursrechthebbende is van het format “Psychic Challenge” [IEF 18671]. Nordisk had toegelicht dat de kern van het format was dat er voor de deelnemende helderzienden challenges waren en dat een medewerker van Nordisk mede had bedacht hoe die challenges eruit moesten zien: bijvoorbeeld dat er moest worden gewerkt met taken met gesloten enveloppen, waarop helderzienden hun hand moesten leggen, dat er moest worden gewerkt met een symbolische prijs en dat helderzienden moesten werken met een voorwerp waaraan diepe gevoelens verbonden waren. Nordisk heeft haar stelling dat zij mede-auteursrechthebbende is daarnaast onderbouwd door te wijzen op verschillende documenten waarin telkens Nordisk als joint owner van het format wordt genoemd. De curator heeft echter aangevoerd dat het een medewerker van TéVé was die het format heeft ontwikkeld en uitgewerkt. Er is weliswaar gesproken met de medewerker van Nordisk over zijn ervaringen met helderzienden in een eerder programma, en er is geholpen met het castingproces, maar dat maakt hem volgens de curator geen medemaker. De rechtbank gaat hierin mee en stelt de curator in het gelijk.

IEF 19813

Voorpublicatie uit noot Dirk Visser bij Dairy Partners/DOC Dairy Partners

Voorpublicatie uit de noot van prof. mr. D.J.G. Visser voor Ars Aequi bij Dairy Partners/DOC Dairy Partners [IEF 19773].
Verwarringsgevaar, vrijhoudingsbehoefte en de beschrijvende handelsnaam.

'Duidelijk is dat de Hoge Raad de vrijhoudingsbehoefte probeert te verenigen met de wettekst uit 1921 waarin die behoefte niet expliciet is geformuleerd, zoals bijvoorbeeld in het merkenrecht wel is gebeurd. Hoe doet de Hoge Raad dat hier nu precies? Hij beslist dat de vrijhoudingsbehoefte kan en moet worden meegenomen in de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar'

Lees hier verder.

IEF 19811

P-G Wassink verwerpt cassatieberoep Digital Revolution

Hoge Raad 5 mrt 2021, IEF 19811; (Digital Revolution tegen Media Concept), http://www.ie-forum.nl/artikelen/p-g-wassink-verwerpt-cassatieberoep-digital-revolution

HR 5 maart 2021, IEF 19811, IT 3434, 20/01382 (Digital Revolution tegen Media Concept) [Vervolg op IEF 19027]. Lopende cassatieprocedure. Media Concept biedt, net als Digital Revolution, online inkt- en tonercartridges aan en maakt hiervoor reclame via Google Shopping, waarbij zij met een lagere prijs adverteert dan te zien is als haar website rechtstreeks wordt benaderd. Digital Revolution meende dat er sprake zou zijn van misleiding, oneerlijke handelspraktijken en ongeoorloofde vergelijkende reclame. Zij werd echter door zowel de voorzieningenrechter als in hoger beroep niet in het gelijk gesteld. Procureur-generaal Wissink stelt in deze conclusie de beslissing van het Hof Arnhem-Leeuwarden in het gelijk en verzoekt de Hoge Raad tot verwerping van het cassatieberoep van Digital Revolution.

IEF 19810

Geen verhoging van proceskosten in kort geding

Rechtbank Rotterdam 23 feb 2021, IEF 19810; ECLI:NL:RBROT:2021:1689 (Woningborg tegen Gebr. de Langen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verhoging-van-proceskosten-in-kort-geding

Vzr. Rechtbank Rotterdam 23 februari 2021, IEF 19810, ECLI:NL:RBROT:2021:1689 (Woningborg tegen Gebr. de Langen) Gedaagde is niet op komen dagen en verstek is verleend. Eiseres heeft haar vordering verminderd en verzoekt gedaagde slechts tot betaling van haar proceskosten. Deze moeten dan wel verstaan worden als reële proceskosten, gebaseerd op onder andere haar eigen algemene voorwaarden. De voorzieningenrechter houdt echter vast aan de regeling Indicatietarieven in IE-zaken en komt tot de conclusie dat er geen sprake is van een bijzonder geval waarin verhoging van de kosten op zijn plaats zou zijn. De proceskosten worden dan ook uiteindelijk door haar vastgesteld conform het toepasselijke liquidatietarief.

IEF 19809

Vacature: advocaat-medewerker IE bij Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan is op zoek naar een (senior) advocaat-medewerker IE (Life Sciences & Advanced Technologies).
Als advocaat-medewerker IE zal je focus liggen op het ondersteunen van ondernemingen en kennisinstituten die zich bezig houden met hoogwaardige technologieën. Hierbij kun je denken aan life sciences, biotechnologie en medische technologie. Je werk betreft het hele spectrum: van advisering over IE strategieën en transacties, het schrijven en uitonderhandelen van complexe R&D- en licentiecontracten tot procederen over IE en contractuele conflicten.
Lees verder.

IEF 19806

Benelux Merkencongres op donderdag 17 juni

Save the date voor het jaarlijkse Benelux Merkencongres van deLex! Dit jaar weer in de derde week van juni, op donderdag 17 juni. De locatie: het Auditorium bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Diverse experts uit bedrijfsleven, advocatuur en de rechterlijke macht geven acte de présence, met ook deze keer een internationaal tintje. Zo staat onder meer op het programma:

Merkinschrijving en verklaringen ten aanzien van beoogd gebruik
Spreker: professor dr. Martin Senftleben
 
INTA Global Code of Conduct
Professor Frederick Mostert, University of Oxford en voormalig voorzitter INTA licht aan de hand van mogelijke inbreukscenario's toe hoe 'online' zal worden gereguleerd, mede i.v.m. de Digital Service Act.

IEF 19805

Geen verwarringsgevaar tussen Juuni en June

Rechtbank Midden-Nederland 3 mrt 2021, IEF 19805; (Upsource tegen June en Siam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarringsgevaar-tussen-juuni-en-june

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 3 maart 2021, IEF 19805, C/16/515365 / KG ZA 21-6 (Upsource tegen June en Siam) Upsource is - kort gezegd - een uitzendbureau, handelend onder de naam Juuni, dat zich specifiek richt op klantcontact/klantenservice. June is eveneens een uitzendbureau. Upsource is van mening dat June inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkrecht met betrekking tot Juuni wegens het voeren van een - volgens haar - soortgelijke naam en vergelijkbaar logo. De voorzieningenrechter oordeelt dat hier geen sprake van is aangezien Juuni en June, ondanks enige overeenstemming, geen verwarringsgevaar veroorzaken wegens het relatief hoge aandachtsniveau van het relevante publiek.

IEF 19804

Abaya's niet juridisch beschermd

Rechtbank Den Haag 10 feb 2021, IEF 19804; ECLI:NL:RBDHA:2021:1126 (Eiseres tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/abaya-s-niet-juridisch-beschermd

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 februari 2021, IEF 19804, ECLI:NL:RBDHA:2021:1126 (Eiseres tegen gedaagden) Eiseres is aanbiedster van voor vrouwen bestemde abaya's, los hangende gewaden die bijna het hele lichaam bedekken. Zij is tevens houdster van het geregistreerde Gemeenschapsmodel voor deze abaya's. Gedaagden bieden volgens eiseres soortgelijke kledingstukken aan in hun winkels en stelt dat deze inbreuk maken op haar modelrecht en auteursrecht. De voorzieningenrechter verklaart echter dat dit niet het geval is, aangezien de abaya's van eiseres de vereisten van zowel een eigen karakter als een eigen intellectuele schepping missen. Haar vorderingen zijn dan ook afgewezen.

IEF 19803

Inbreuk op kledingmerk Black Bananas

Rechtbank Den Haag 10 feb 2021, IEF 19803; ECLI:NL:RBDHA:2021:1125 (Black Bananas tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-kledingmerk-black-bananas

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 februari 2021, IEF 19803, ECLI:NL:RBDHA:2021:1125 (Black Bananas tegen gedaagde) Eenvoudig kort geding. Gedaagde is niet komen opdagen bij eerdere digitale mondelinge behandeling en de voorzieningenrechter verleende hierbij verstek. Deze verklaarde dat gedaagde ieder inbreukmakend gebruik van de merken van Black Bananas dient te staken, op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter specificeert de omvang van de dwangsom in dit vonnis.

IEF 19802

Octrooibureau laat na octrooihouder te waarschuwen

Hof 's-Hertogenbosch 9 feb 2021, IEF 19802; ECLI:NL:GHSHE:2021:363 (Brabants Octrooibureau tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooibureau-laat-na-octrooihouder-te-waarschuwen

Hof 's-Hertogenbosch 9 februari 2021, IEF 19802, ECLI:NL:GHSHE:2021:363 (Brabants Octrooibureau tegen geïntimeerde) Geïntimeerde heeft een kort geding aangespannen tegen iemand die volgens hem inbreuk maakte op zijn octrooi. Dit verloor hij. Het Brabants Octrooibureau, dat het octrooi aan geïntimeerde heeft verleend, maakte een factuur op waarin de kosten voor het voorbereiden en bijwonen van de zaak bij geïntimeerde in rekening gebracht. Geïntimeerde ging niet met deze factuur akkoord en stelde dat het Brabants Octrooibureau hem onvoldoende had gewaarschuwd voor de risico's die hingen aan het aanspannen van het kort geding. De rechtbank stelde hem op dit punt in het gelijk, het hof heeft dat nu bekrachtigd.

IEF 19800

Leeway Advocaten breidt verder uit met Jos Klaus

Jos Klaus heeft zich als advocaat-counsel per 1 maart 2021 bij Leeway Advocaten aangesloten. Jos is een ervaren advocaat op het gebied van auteurs- en modelrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht en heeft veel expertise op het gebied van anti-counterfeiting, online IP-inbreuken en misleidende reclame. Ook adviseert hij regelmatig over complexe IP-gerelateerde overeenkomsten.

IEF 19801

Hendriks & James over de wetsvertaling Uitvoeringswet AVG

De totstandkoming van de wetsvertaling Uitvoeringswet AVG. Een interview met de oprichters van vertaalbureau Hendriks & James.

Nynke en Ian, in 2018 hebben jullie de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming vertaald. Waarom was dit nodig?
Nynke (Hendriks): De wet diende ter implementatie van de AVG, maar tegelijkertijd was het de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Die wet hadden we in 2016 al vertaald voor hetzelfde advocatenkantoor. De Uitvoeringswet AVG was zodoende een combinatie van Europese regels en specifieke Nederlandse regels.

Zijn jullie struikelblokken tegengekomen?
Ian (James Gaukroger): Het Engels kent geen enkelvoud voor ‘data’. Er zijn stromingen die ofwel voor ‘a datum’ pleiten ofwel voor ‘a date’, maar geen van beide zijn ingeburgerd. Wel wordt ‘the data is’ vaak gebruikt als het om meerdere gegevens gaat. ‘The data is’ en ‘the data are’ kan allebei, alhoewel de EU kiest voor de derde persoon meervoud, dus dat doen wij ook.

IEF 19799

Hof veroordeelt onrechtmatige uitingen

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 mrt 2021, IEF 19799; ECLI:NL:GHARL:2021:1808 (Appellant tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-veroordeelt-onrechtmatige-uitingen

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2021, IEF 19799, IT 3428; ECLI:NL:GHARL:2021:1808 (Appellant tegen geïntimeerde) In eerdere aanleg had de rechtbank Overijssel beslist tot rectificatie van de zogeheten FIOD-beschuldiging. Deze hield in dat appellant had gezegd dat de communicatie tussen geïntimeerde en de AIVD de aanleiding geweest tot een inval van de FIOD bij Strukton, het bouwconcern van appellant. De rechtbank had appellant verboden om opnieuw deze beschuldiging te uiten, op straffe van een dwangsom. Desondanks heeft deze opnieuw dezelfde beschuldiging gemaakt, met daarbij ook een beschuldiging over door geïntimeerde gepleegde fraude. Het hof verbiedt de appellant om dit in de toekomst te blijven doen met daarbij een vordering tot rectificatie van de fraudebeschuldiging. Indien appellant dit negeert zal hij een nog hogere dwangsom moeten betalen dan de rechtbank in eerdere aanleg hem had opgelegd.

IEF 19798

Inbreuk op blender voor babyvoeding

Rechtbank Den Haag 28 jan 2021, IEF 19798; ECLI:NL:RBDHA:2021:838 (OmniChannel tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-blender-voor-babyvoeding

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 januari 2021, IEF 19798, ECLI:NL:RBDHA:2021:838 (OmniChannel tegen gedaagde) De NutriBullet Baby, voorheen bekend als de Baby Bullet, is een blender die speciaal gemaakt is voor het bereiden van babyvoeding. OmniChannel heeft van Capbran het exclusieve recht verkregen om dit product onder deze namen in Nederland te importeren en te distribueren. Gedaagde verhandelt een soortgelijke blender genaamd ‘Happy Baby’. OmniChannel vordert van de rechtbank dat gedaagde deze actie dient te staken. De voorzieningenrechter gaat hierin mee en oordeelt dat de Happy Baby inbreuk maakt op het Uniemerkenrecht, het Gemeenschapsmodelrecht en het auteursrecht dat rust op de NutriBullet Baby en dat deze niet meer verhandeld mag worden door gedaagde. Tevens heeft zij aangenomen dat er oneerlijke handelspraktijken door gedaagde zijn verricht.

IEF 19797

Vergoeding proceskosten

Rechtbank Den Haag 24 feb 2021, IEF 19797; ECLI:NL:RBDHA:2021:1419 (Sisvel tegen Xiaomi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vergoeding-proceskosten

Rechtbank Den Haag 24 februari 2021, IEF 19797, IT 3427; ECLI:NL:RBDHA:2021:1419 (Sisvel tegen Xiaomi) [Vervolg op IEF 19556]. Proceskostenveroordeling. Sisvel had Xiaomi voor de rechtbank gedaagd omdat zij van mening was dat Xiaomi inbreuk maakte op haar octrooi. De rechter heeft in een tussenvonnis Sisvel in het ongelijk gesteld. In dit arrest heeft deze ook de kosten gespecificeerd die Sisvel aan Xiaomi zal moeten vergoeden.

IEF 19794

Dienst Justitiële Inrichtingen maakt inbreuk op Auteurswet

Rechtbank Den Haag 18 nov 2020, IEF 19794; ECLI:NL:RBDHA:2020:11950 (Gedaagde tegen de Staat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dienst-justiti-le-inrichtingen-maakt-inbreuk-op-auteurswet

Rechtbank Den Haag 18 november 2020, IEF 19794; ECLI:NL:RBDHA:2020:11950 (Gedaagde tegen de Staat) Gedaagde c.s. hebben in 2008 gezamenlijk een werkboek gepubliceerd waarin een methode is ontwikkeld om gedetineerden te helpen bij het opnieuw inrichten van hun leven en niet terug te vallen in de criminaliteit. In 2011 hebben gedaagde c.s. en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vallend onder de Staat, een overeenkomst gesloten over het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten rustend op het werkboek. Gedaagde c.s. zijn van mening dat de Staat in strijd heeft gehandeld met deze overeenkomst en dat zij inbreuk heeft gemaakt op hun persoonlijkheidsrechten ex. artikel 25 lid 1 Auteurswet. De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat de Staat alleen inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van gedaagde c.s.

IEF 19795

Beroepen niet-ontvankelijk

Rechtbank Den Haag 12 feb 2021, IEF 19795; ECLI:NL:RBDHA:2021:1151 (VCR, Talpa en RTL tegen CvTA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beroepen-niet-ontvankelijk

Rechtbank Den Haag 12 februari 2021, IEF 19795; ECLI:NL:RBDHA:2021:1151 (VCR, Talpa en RTL tegen CvTA) VCR, Talpa en RTL zijn belanghebbenden bij de bindende aanwijzing aan Sena om openbaarmaking op de website van de actuele standaardlicentieovereenkomsten met NPO, RPO en OLON en de normaal toepasselijke tarieven inclusief kortingen. Eisers hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat zij als concurrenten van de publieke omroepen een financieel belang hebben bij openbaarmaking. Het procesbelang bij de beroepen is komen te vervallen omdat de rechtbank de aanwijzing aan Sena bij uitspraak van dezelfde datum [IEF 19793] heeft vernietigd. De beroepen zijn niet-ontvankelijk.

IEF 19793

Aanwijzing door CvTA wordt vernietigd

Rechtbank Den Haag 12 feb 2021, IEF 19793; ECLI:NL:RBDHA:2021:1150 (Sena en NPO tegen CvTA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aanwijzing-door-cvta-wordt-vernietigd

Rechtbank Den Haag 12 februari 2021, IEF 19793; ECLI:NL:RBDHA:2021:1150 (Sena en NPO tegen CvTA) Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten geeft Sena een bindende aanwijzing om op de website de actuele standaardlicentieovereenkomsten met NPO, RPO en OLON en de normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen, openbaar te maken. In geschil is of deze overeenkomsten standaardlicentieovereenkomsten zijn zoals bedoeld in artikel 2p, eerste lid, sub c, van de Wet Toezicht. Uitleg van de Richtlijn 2014/26/EU. De grammaticale uitleg binnen de systematiek van de Richtlijn van de begrippen 'standaardlicentieovereenkomst ' en 'normaal toepasselijke tarieven inclusief kortingen' leidt niet tot een ruime uitleg. De beroepen van Sena en de NPO zijn gegrond. De aanwijzing wordt vernietigd.