IEF 19809

Vacature: advocaat-medewerker IE bij Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan is op zoek naar een (senior) advocaat-medewerker IE (Life Sciences & Advanced Technologies).
Als advocaat-medewerker IE zal je focus liggen op het ondersteunen van ondernemingen en kennisinstituten die zich bezig houden met hoogwaardige technologieën. Hierbij kun je denken aan life sciences, biotechnologie en medische technologie. Je werk betreft het hele spectrum: van advisering over IE strategieën en transacties, het schrijven en uitonderhandelen van complexe R&D- en licentiecontracten tot procederen over IE en contractuele conflicten.
Lees verder.

IEF 19806

Benelux Merkencongres op donderdag 17 juni

Save the date voor het jaarlijkse Benelux Merkencongres van deLex! Dit jaar weer in de derde week van juni, op donderdag 17 juni. De locatie: het Auditorium bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Diverse experts uit bedrijfsleven, advocatuur en de rechterlijke macht geven acte de présence, met ook deze keer een internationaal tintje. Zo staat onder meer op het programma:

Merkinschrijving en verklaringen ten aanzien van beoogd gebruik
Spreker: professor dr. Martin Senftleben
 
INTA Global Code of Conduct
Professor Frederick Mostert, University of Oxford en voormalig voorzitter INTA licht aan de hand van mogelijke inbreukscenario's toe hoe 'online' zal worden gereguleerd, mede i.v.m. de Digital Service Act.

IEF 19805

Geen verwarringsgevaar tussen Juuni en June

Rechtbank Midden-Nederland 3 mrt 2021, IEF 19805; (Upsource tegen June en Siam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarringsgevaar-tussen-juuni-en-june

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 3 maart 2021, IEF 19805, C/16/515365 / KG ZA 21-6 (Upsource tegen June en Siam) Upsource is - kort gezegd - een uitzendbureau, handelend onder de naam Juuni, dat zich specifiek richt op klantcontact/klantenservice. June is eveneens een uitzendbureau. Upsource is van mening dat June inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkrecht met betrekking tot Juuni wegens het voeren van een - volgens haar - soortgelijke naam en vergelijkbaar logo. De voorzieningenrechter oordeelt dat hier geen sprake van is aangezien Juuni en June, ondanks enige overeenstemming, geen verwarringsgevaar veroorzaken wegens het relatief hoge aandachtsniveau van het relevante publiek.

IEF 19804

Abaya's niet juridisch beschermd

Rechtbank Den Haag 10 feb 2021, IEF 19804; ECLI:NL:RBDHA:2021:1126 (Eiseres tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/abaya-s-niet-juridisch-beschermd

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 februari 2021, IEF 19804, ECLI:NL:RBDHA:2021:1126 (Eiseres tegen gedaagden) Eiseres is aanbiedster van voor vrouwen bestemde abaya's, los hangende gewaden die bijna het hele lichaam bedekken. Zij is tevens houdster van het geregistreerde Gemeenschapsmodel voor deze abaya's. Gedaagden bieden volgens eiseres soortgelijke kledingstukken aan in hun winkels en stelt dat deze inbreuk maken op haar modelrecht en auteursrecht. De voorzieningenrechter verklaart echter dat dit niet het geval is, aangezien de abaya's van eiseres de vereisten van zowel een eigen karakter als een eigen intellectuele schepping missen. Haar vorderingen zijn dan ook afgewezen.

IEF 19803

Inbreuk op kledingmerk Black Bananas

Rechtbank Den Haag 10 feb 2021, IEF 19803; ECLI:NL:RBDHA:2021:1125 (Black Bananas tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-kledingmerk-black-bananas

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 februari 2021, IEF 19803, ECLI:NL:RBDHA:2021:1125 (Black Bananas tegen gedaagde) Eenvoudig kort geding. Gedaagde is niet komen opdagen bij eerdere digitale mondelinge behandeling en de voorzieningenrechter verleende hierbij verstek. Deze verklaarde dat gedaagde ieder inbreukmakend gebruik van de merken van Black Bananas dient te staken, op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter specificeert de omvang van de dwangsom in dit vonnis.

IEF 19802

Octrooibureau laat na octrooihouder te waarschuwen

Hof 's-Hertogenbosch 9 feb 2021, IEF 19802; ECLI:NL:GHSHE:2021:363 (Brabants Octrooibureau tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooibureau-laat-na-octrooihouder-te-waarschuwen

Hof 's-Hertogenbosch 9 februari 2021, IEF 19802, ECLI:NL:GHSHE:2021:363 (Brabants Octrooibureau tegen geïntimeerde) Geïntimeerde heeft een kort geding aangespannen tegen iemand die volgens hem inbreuk maakte op zijn octrooi. Dit verloor hij. Het Brabants Octrooibureau, dat het octrooi aan geïntimeerde heeft verleend, maakte een factuur op waarin de kosten voor het voorbereiden en bijwonen van de zaak bij geïntimeerde in rekening gebracht. Geïntimeerde ging niet met deze factuur akkoord en stelde dat het Brabants Octrooibureau hem onvoldoende had gewaarschuwd voor de risico's die hingen aan het aanspannen van het kort geding. De rechtbank stelde hem op dit punt in het gelijk, het hof heeft dat nu bekrachtigd.

IEF 19800

Leeway Advocaten breidt verder uit met Jos Klaus

Jos Klaus heeft zich als advocaat-counsel per 1 maart 2021 bij Leeway Advocaten aangesloten. Jos is een ervaren advocaat op het gebied van auteurs- en modelrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht en heeft veel expertise op het gebied van anti-counterfeiting, online IP-inbreuken en misleidende reclame. Ook adviseert hij regelmatig over complexe IP-gerelateerde overeenkomsten.

IEF 19801

Hendriks & James over de wetsvertaling Uitvoeringswet AVG

De totstandkoming van de wetsvertaling Uitvoeringswet AVG. Een interview met de oprichters van vertaalbureau Hendriks & James.

Nynke en Ian, in 2018 hebben jullie de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming vertaald. Waarom was dit nodig?
Nynke (Hendriks): De wet diende ter implementatie van de AVG, maar tegelijkertijd was het de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Die wet hadden we in 2016 al vertaald voor hetzelfde advocatenkantoor. De Uitvoeringswet AVG was zodoende een combinatie van Europese regels en specifieke Nederlandse regels.

Zijn jullie struikelblokken tegengekomen?
Ian (James Gaukroger): Het Engels kent geen enkelvoud voor ‘data’. Er zijn stromingen die ofwel voor ‘a datum’ pleiten ofwel voor ‘a date’, maar geen van beide zijn ingeburgerd. Wel wordt ‘the data is’ vaak gebruikt als het om meerdere gegevens gaat. ‘The data is’ en ‘the data are’ kan allebei, alhoewel de EU kiest voor de derde persoon meervoud, dus dat doen wij ook.

IEF 19799

Hof veroordeelt onrechtmatige uitingen

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 mrt 2021, IEF 19799; ECLI:NL:GHARL:2021:1808 (Appellant tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-veroordeelt-onrechtmatige-uitingen

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2021, IEF 19799, IT 3428; ECLI:NL:GHARL:2021:1808 (Appellant tegen geïntimeerde) In eerdere aanleg had de rechtbank Overijssel beslist tot rectificatie van de zogeheten FIOD-beschuldiging. Deze hield in dat appellant had gezegd dat de communicatie tussen geïntimeerde en de AIVD de aanleiding geweest tot een inval van de FIOD bij Strukton, het bouwconcern van appellant. De rechtbank had appellant verboden om opnieuw deze beschuldiging te uiten, op straffe van een dwangsom. Desondanks heeft deze opnieuw dezelfde beschuldiging gemaakt, met daarbij ook een beschuldiging over door geïntimeerde gepleegde fraude. Het hof verbiedt de appellant om dit in de toekomst te blijven doen met daarbij een vordering tot rectificatie van de fraudebeschuldiging. Indien appellant dit negeert zal hij een nog hogere dwangsom moeten betalen dan de rechtbank in eerdere aanleg hem had opgelegd.

IEF 19798

Inbreuk op blender voor babyvoeding

Rechtbank Den Haag 28 jan 2021, IEF 19798; ECLI:NL:RBDHA:2021:838 (OmniChannel tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-blender-voor-babyvoeding

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 januari 2021, IEF 19798, ECLI:NL:RBDHA:2021:838 (OmniChannel tegen gedaagde) De NutriBullet Baby, voorheen bekend als de Baby Bullet, is een blender die speciaal gemaakt is voor het bereiden van babyvoeding. OmniChannel heeft van Capbran het exclusieve recht verkregen om dit product onder deze namen in Nederland te importeren en te distribueren. Gedaagde verhandelt een soortgelijke blender genaamd ‘Happy Baby’. OmniChannel vordert van de rechtbank dat gedaagde deze actie dient te staken. De voorzieningenrechter gaat hierin mee en oordeelt dat de Happy Baby inbreuk maakt op het Uniemerkenrecht, het Gemeenschapsmodelrecht en het auteursrecht dat rust op de NutriBullet Baby en dat deze niet meer verhandeld mag worden door gedaagde. Tevens heeft zij aangenomen dat er oneerlijke handelspraktijken door gedaagde zijn verricht.

IEF 19797

Vergoeding proceskosten

Rechtbank Den Haag 24 feb 2021, IEF 19797; ECLI:NL:RBDHA:2021:1419 (Sisvel tegen Xiaomi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vergoeding-proceskosten

Rechtbank Den Haag 24 februari 2021, IEF 19797, IT 3427; ECLI:NL:RBDHA:2021:1419 (Sisvel tegen Xiaomi) [Vervolg op IEF 19556]. Proceskostenveroordeling. Sisvel had Xiaomi voor de rechtbank gedaagd omdat zij van mening was dat Xiaomi inbreuk maakte op haar octrooi. De rechter heeft in een tussenvonnis Sisvel in het ongelijk gesteld. In dit arrest heeft deze ook de kosten gespecificeerd die Sisvel aan Xiaomi zal moeten vergoeden.

IEF 19794

Dienst Justitiële Inrichtingen maakt inbreuk op Auteurswet

Rechtbank Den Haag 18 nov 2020, IEF 19794; ECLI:NL:RBDHA:2020:11950 (Gedaagde tegen de Staat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dienst-justiti-le-inrichtingen-maakt-inbreuk-op-auteurswet

Rechtbank Den Haag 18 november 2020, IEF 19794; ECLI:NL:RBDHA:2020:11950 (Gedaagde tegen de Staat) Gedaagde c.s. hebben in 2008 gezamenlijk een werkboek gepubliceerd waarin een methode is ontwikkeld om gedetineerden te helpen bij het opnieuw inrichten van hun leven en niet terug te vallen in de criminaliteit. In 2011 hebben gedaagde c.s. en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vallend onder de Staat, een overeenkomst gesloten over het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten rustend op het werkboek. Gedaagde c.s. zijn van mening dat de Staat in strijd heeft gehandeld met deze overeenkomst en dat zij inbreuk heeft gemaakt op hun persoonlijkheidsrechten ex. artikel 25 lid 1 Auteurswet. De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat de Staat alleen inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van gedaagde c.s.

IEF 19795

Beroepen niet-ontvankelijk

Rechtbank Den Haag 12 feb 2021, IEF 19795; ECLI:NL:RBDHA:2021:1151 (VCR, Talpa en RTL tegen CvTA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beroepen-niet-ontvankelijk

Rechtbank Den Haag 12 februari 2021, IEF 19795; ECLI:NL:RBDHA:2021:1151 (VCR, Talpa en RTL tegen CvTA) VCR, Talpa en RTL zijn belanghebbenden bij de bindende aanwijzing aan Sena om openbaarmaking op de website van de actuele standaardlicentieovereenkomsten met NPO, RPO en OLON en de normaal toepasselijke tarieven inclusief kortingen. Eisers hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat zij als concurrenten van de publieke omroepen een financieel belang hebben bij openbaarmaking. Het procesbelang bij de beroepen is komen te vervallen omdat de rechtbank de aanwijzing aan Sena bij uitspraak van dezelfde datum [IEF 19793] heeft vernietigd. De beroepen zijn niet-ontvankelijk.

IEF 19793

Aanwijzing door CvTA wordt vernietigd

Rechtbank Den Haag 12 feb 2021, IEF 19793; ECLI:NL:RBDHA:2021:1150 (Sena en NPO tegen CvTA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aanwijzing-door-cvta-wordt-vernietigd

Rechtbank Den Haag 12 februari 2021, IEF 19793; ECLI:NL:RBDHA:2021:1150 (Sena en NPO tegen CvTA) Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten geeft Sena een bindende aanwijzing om op de website de actuele standaardlicentieovereenkomsten met NPO, RPO en OLON en de normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen, openbaar te maken. In geschil is of deze overeenkomsten standaardlicentieovereenkomsten zijn zoals bedoeld in artikel 2p, eerste lid, sub c, van de Wet Toezicht. Uitleg van de Richtlijn 2014/26/EU. De grammaticale uitleg binnen de systematiek van de Richtlijn van de begrippen 'standaardlicentieovereenkomst ' en 'normaal toepasselijke tarieven inclusief kortingen' leidt niet tot een ruime uitleg. De beroepen van Sena en de NPO zijn gegrond. De aanwijzing wordt vernietigd.

IEF 19796

Vacature: (senior) advocaat-medewerker IT & Technologie bij Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan is een onafhankelijk Nederlands advocatenkantoor met 200 medewerkers, waarvan ruim 100 advocaten.
Vanuit ons kantoor in Amsterdam werken wij wereldwijd voor een breed scala aan cliënten, van startups tot multinationals van naam en faam. Voor onze sectie IT & Technologie zijn wij ter uitbreiding op zoek naar een gedreven advocaat-medewerker met zes tot acht jaar werkervaring die toe is aan een horizontale overstap.
Lees verder.

IEF 19791

Prejudiciële vraag: wanneer sprake van 'ouder recht'?

Hoge Raad 19 feb 2021, IEF 19791; ECLI:NL:HR:2021:271 (Eiseres tegen CCC ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-wanneer-sprake-van-ouder-recht

HR 19 februari 2021, IEF 19791, ECLI:NL:HR:2021:271 (Eiseres tegen CCC) [Vervolg op IEF 19706]. In dit geding vordert eiseres van CCC c.s. om inbreuk op haar Benelux-woordmerk en handelsnamen te staken. CCC c.s. verweert zich hiertegen door te stellen dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend teken in het economisch verkeer, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen. De rechtbank wees de vorderingen toe, het hof wees ze juist weer af [IEF 18884]. Namens eiseres is een kleine aanvulling op de tweede vraag voorgesteld. De Hoge Raad heeft dit voorstel overgenomen en zo een kleine wijziging aangebracht ten opzichte van het arrest van 15 januari 2021.

Prejudiciële vragen:

IEF 19792

Nieuw kwartaalbericht CvTA

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs-en naburige rechten (CvTA) heeft een nieuw kwartaalbericht gepubliceerd.
Lees verder.

IEF 19790

Vacature: merkengemachtigde bij Heffels Spiegeler

Het Haagse kantoor Heffels Spiegeler Advocaten is op zoek naar een paralegal / merkengemachtigde.

Functie-eisen
- Afgeronde (WO) rechtenstudie met specialisatie intellectuele eigendom (0 tot 2 jaar werkervaring).
- Ambitie om kennis van contractenrecht met het accent op IE en commerciële contracten te ontwikkelen
- Analytisch vermogen en oplossingsgericht
Lees verder.