IEF 18830

Noot Paul Geerts onder Rb. Amsterdam 24 juli 2019 (KNMT/Buma)

1. In korte tijd opnieuw een Nederlands vonnis waarin (de uitleg van) het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in art. 3 lid 1 ARl centraal staat [IEF 18606]. Dat was ook het geval in Rb. Midden-Nederland 19 september 2018, IER 2019/3 (Woonvoorziening/Sena en Buma) [IEF 17981]. In mijn IER-noot onder dat vonnis [IEF 18366] heb ik een aantal kanttekeningen geplaatst bij de beslissing van de Rb. Midden-Nederland. De rechtbank heeft in die procedure in mijn ogen ten onrechte beslist dat geen sprake was van een mededeling aan het publiek. Het onderhavige Amsterdamse vonnis spreekt mij meer aan.

IEF 18829

Onbepaalde tijdsduur in strijd met vrijheid van meningsuiting

Hof Den Haag 12 nov 2019, IEF 18829; ECLI:NL:GHAMS:2019:4091 (X tegen AMC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onbepaalde-tijdsduur-in-strijd-met-vrijheid-van-meningsuiting

Hof Amsterdam 12 november 2019, IEF 18829; ECLI:NL:GHAMS:2019:4091 (X tegen AMC) Gedeeltelijke vernietiging van vonnis in eerste aanleg van 21 maart 2019 [IEF 18384]. De vraag was aan wie auteursrecht toekomt voor publicaties die berusten op onderzoek dat in teamverband is uitgevoerd. In eerste aanleg werd geoordeeld dat X onvoldoende gronden heeft om erkend te worden als co-auteur. Omtrent de veroordeling tot het staken van bepaalde mededelingen over onder meer auteursrechtelijke aanspraak en wetenschappelijke integriteit, wordt gesteld dat de onbepaalde tijdsduur van deze maatregel in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Er is een gerechtvaardigd belang dat zij buiten de context van deze procedure met derden over haar opvattingen ter zake kan spreken. De overige beslissingen worden bekrachtigd.

IEF 18828

Nationaal Reclamerechtcongres

Het reclamerecht bezien door de ogen van bedrijfsleven, toezichthouders en advocatuur:  het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex op donderdag 12 december 2019.

Kom voor een volledig overzicht van actualiteiten naar het West Indisch Huis te Amsterdam, tijdens deze dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers. Ebba Hoogenraad en Willem Leppink staan garant voor een inspirerend programma!

Met: het jaarlijkse overzicht van hits and misses in de rechtspraak, een terugblik van Anne-Jel Hoelen (ACM) en een presentatie van Madeleine de Cock Buning over online reclame, influencers en meer. En met onder meer de volgende onderwerpen en sprekers:

IEF 18827

Uitlating in biografie Johan Cruijff moet worden gerectificeerd

Rechtbank Amsterdam 15 nov 2019, IEF 18827; ECLI:NL:RBAMS:2019:8597 (Auteur tegen Johan Cruyff Foundation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlating-in-biografie-johan-cruijff-moet-worden-gerectificeerd

Vrz. Rechtbank Amsterdam 15 november 2019, IEF 18827; ECLI:NL:RBAMS:2019:8597 (Auteur tegen Johan Cruyff Foundation) In deze zaak gaat het om de beantwoording van de vraag of bepaalde uitlatingen in het boek “Johan Cruijff De Biografie” onrechtmatig zijn jegens de Johan Cruyff Foundation. In het boek wordt gesteld dat Cruijff jaarlijks een miljoen euro aan zijn persoon liet uitbetalen vanuit de Foundation. Er wordt gekeken naar drie aspecten die van belang zijn: de aannemelijkheid dat de uitlating juist is, de mogelijke gevolgen voor de Foundation en de ernst van de misstand die in de publicatie wordt gesignaleerd.

IEF 18826

Zonder toestemming gedeelde cartoons inbreuk op auteursrechten

Rechtbank Midden-Nederland 13 nov 2019, IEF 18826; ECLI:NL:RBMNE:2019:5278http://www.ie-forum.nl/artikelen/zonder-toestemming-gedeelde-cartoons-inbreuk-op-auteursrechten
Facebook

Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2019, IEF 18826, IT 2947; ECLI:NL:RBMNE:2019:5278 (X tegen Y) Gedaagde heeft zonder toestemming humoristische cartoons geplaatst op een door hem beheerde Facebookpagina. Gesteld wordt dat hiermee inbreuk is gemaakt op de aan eiser toekomende auteursrechten. Gedaagde is woonachtig in België en zodoende wordt eerst gekeken naar de bevoegdheid in deze zaak. Nu de afbeelding is geopenbaard op een pagina in de Nederlandse taal en deze ook gericht was op het Nederlandse publiek, heeft het schadebrengende feit zich in Nederland voorgedaan. Gedaagde is niet komen opdagen en er is daarom verstek gewezen. Inhoudelijk betreffen de cartoons auteursrechtelijk beschermde werken. Nu deze zonder toestemming in gewijzigde vorm zijn gepubliceerd wordt er inbreuk gemaakt op die auteursrechten. Eventuele onwetendheid omtrent de auteursrechtelijke bescherming van deze werken, doet hier niet aan af. Ook onbewuste schending zou voor rekening komen van de inbreukmaker. Gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten en een schadevergoeding berekend aan de hand van de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem.

IEF 18825

Inschrijvingen Jong IE Pubquiz gesloten. Schrijf je in voor de wachtlijst!

Ha mede Jong IE-ers,
Wat een enthousiasme! Alle 70 plekken voor de pubquiz zijn binnen twee weken vergeven! Jammer genoeg betekent dat dat niet alle Jong IE-ers mee kunnen doen op 12 december. Ben jij one of the unlucky few, dan kan je je alleen nog aanmelden voor een wachtlijst. Als er toch nog een plekje vrij komt in de pubquiz en je bovenaan de wachtlijst staat, krijg je van ons een mailtje. Om je aan te melden voor de wachtlijst stuur je een e-mail naar Rôna (rm@hoogenhaak.nl) met je naam, kantoor, of je mee wilt eten en het team waarbij jij je wilt aansluiten (tenzij je je als volledig team aanmeldt voor de wachtlijst).

IEF 18824

Reactie op ‘Tous les mêmes – Vredo, octrooien, equivalentie en verleningsdossier’

Het artikel Tous les mêmes – Vredo, octrooien, equivalentie en verleningsdossier, geschreven door Alexander Tsoutsanis, [IEF 18805], is een reactie op onze noot onder Rb Den Haag 19 juni 2019, Lilly/Fresenius – Pemetrexed 2, [IEF 18534] die vandaag gepubliceerd is in de Berichten IE 2019/5 en waarin het geannoteerde vonnis direct boven de noot integraal is opgenomen. Online werd de noot voorgepubliceerd op: www.berichtenie.nl.
Zonder op alle slakken zout te zullen leggen, is een aantal correcties op zijn plaats. De auteur stelt dat wij aan de feiten van de zaak – zoals opgenomen in het vonnis - voorbij zouden gaan, omdat wij onvermeld laten dat octrooihouder Lilly in de procedure veel stellingen van gedaagde Fresenius niet of onvoldoende heeft betwist of onweersproken heeft gelaten.

IEF 18823

Martin Senftleben benoemd tot hoogleraar intellectueel eigendomsrecht bij IViR

Martin Senftleben is op 29 oktober jl. benoemd tot hoogleraar Informatierecht (intellectuele eigendomsaspecten van de informatiemaatschappij) aan de Universiteit van Amsterdam. Prof. Dr. Senftleben is momenteel hoogleraar Intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij doceert en onderzoek doet op het gebied van het auteursrecht en het merkenrecht.
In 2004 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op zijn baanbrekende proefschrift over de ‘driestappentoets’ in het auteursrecht. Martin Senftleben zal op 1 februari aan zijn professoraat bij het IViR beginnen.

Bron: Ivir.nl

IEF 18822

Parka van The Sting maakt inbreuk op auteursrecht

Rechtbank Gelderland 14 nov 2019, IEF 18822; ECLI:NL:RBGEL:2019:5227 (Krakatau tegen The Sting), http://www.ie-forum.nl/artikelen/parka-van-the-sting-maakt-inbreuk-op-auteursrecht

Vzr. Rechtbank Gelderland 14 november 2019, IEF 18822; ECLI:NL:RBGEL:2019:5227 (Krakatau tegen The Sting) Krakatau is een onderneming uit Hong Kong, met een dochteronderneming in Nederland. De onderneming ontwikkelt modeartikelen die worden gekenmerkt door een architectonische benadering, zoals de Qw183, een vrouwenmodel van de parka, waarover een geschil is onstaan. De Qw 183 is voorzien van een binnenjas die op meerdere manieren kan worden gedragen: als voering geritst in de buitenjas dan wel op zichzelf als jas al dan niet onder de parka. Krakatau houdt een exclusieve licentie op de wereldwijde verhandeling van de Krakatau collectie, met uitzondering van Rusland en China. In 2017 is een bijeenkomst in de showroom van Krakatau in Amsterdam georganiseerd, waarbij de Qw 183 voor het eerst aan het publiek in Nederland is getoond. Vervolgens is de Qw 183 in het najaar van 2018 in de winkels en online beschikbaar gekomen. Een jaar later heeft The Sting, een Nederlandse modeketen, de zogenaamde Distrikt Foxy op de markt gebracht. De Distrikt Foxy is tevens voorzien van een binnenjas, die evenals de Qw 183 als voering in de buitenjas kan worden geritst en op zichzelf als jas kan worden gedragen. Krakatau beweert dat hier sprake is van een inbreuk op haar auteursrecht door The Sting. Geoordeeld wordt dat The Sting erop uit was een jas op de markt te brengen die in belangrijke mate overeenstemt met de jas van Krakatau en dat aldus sprake is van een inbreuk op het auteursrecht dat op de Qw 183 rust.

IEF 18821

Uitvinding ´team peeling processing system´ is niet nieuw

Rechtbank Den Haag 15 nov 2019, IEF 18821; ECLI:NL:RBDHA:2019:12109 (Tomra tegen Kiremko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitvinding-team-peeling-processing-system-is-niet-nieuw

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 november 2019, IEF 18821; ECLI:NL:RBDHA:2019:12109 (Tomra tegen Kiremko) Kort geding.Tomra is een onderneming die sorteer-, schil- en verwerkingsmachines produceert. Zij is houdster van het octrooi voor een 'steam peeling processing system'. Kiremko is een fabrikant van machines voor de aardappelverwerkende industrie, waaronder de Strata Invicta. Volgens Tomra maakt Kiremko door de productie en distributie van de Strata Invicta inbreuk op het octrooi van Tomra. In de onderhavige zaak is echter geoordeeld dat de uitvinding van Tomra, waarop het octrooi berust, niet aan het nieuwheidscriterium voldoet. De maatstaf uit het exhibitivonnis was te streng, aangezien hier geen sprake was van een situatie waarin het kenmerk uitsluitend in een tekening is geopenbaard. Daarnaast zijn de conclusies waarop de vordering steunt, niet geldig. Tomra is daarmee in het ongelijk gesteld.

IEF 18820

Gereedschap is geen eigen intellectuele schepping

Rechtbank Den Haag 13 nov 2019, IEF 18820; ECLI:NL:RBDHA:2019:11957 (Vibropac tegen Hubitools), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gereedschap-is-geen-eigen-intellectuele-schepping

Rechtbank Den Haag 13 november 2019, IEF 18820; ECLI:NL:RBDHA:2019:11957 (Vibropac tegen Hubitools) Auteursrecht. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Slaafse nabootsing. Eiser Vibropac houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van gereedschap voor de automotivebranche. Hubitools houdt zich bezig met de handel in industriële gereedschappen, waaronder gereedschappen voor de automobielindustrie. Hubitools was exclusief distribiteur van Vibropac-producten in Europa, met uitzondering van Nederland en Duitsland. Vibropac en Hubitools hebben in het kader van die samenwerking een distributie-overeenkomst gesloten. Na afloop van de overeenkomst verhandelt Hubitools een gereedschapsset. Vibropac stelt dat Hubitools daarmee inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten op een gereedschapset van Vibropac. Vibropac heeft geen auteurs- of modelrechten op de set en/of gereedschappen. De gereedschapsset van Vibropac is geen eigen intellectuele schepping, want deze is grotendeels door technische/functionele vormgevingskeuzes bepaald. De gereedschapsset en de afzonderlijke onderdelen daarvan zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken. Hubitools heeft daarom geen inbreuk gemaakt op deze rechten, de daarop gerichte vorderingen worden afgewezen.

IEF 18819

Onbehoorlijk handelen door inroepen verval Beneluxmerk SnowTrex

Rechtbank Rotterdam 13 nov 2019, IEF 18819; (TravelTrex tegen RLH), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onbehoorlijk-handelen-door-inroepen-verval-beneluxmerk-snowtrex

Rechtbank Rotterdam 13 november 2019, IEF 18819; (TravelTrex tegen RLH) Eiser TravelTrex organiseert wintersportreizen in Europa. In Duitsland doet ze dat onder de naam Snowtrex, in de Benelux onder de naam WinterTrex. Verweerder RLH organiseert zomer- en wintervakanties en is houder van diverse woord- en beeldmerken. TravelTrec stelt dat RLH geen gebruik heeft gemaakt van haar merken SNOWTREX gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar en zonder geldige reden. TravelTrex vordert onder andere het Benelux woordmerk SNOWTREX en diverse Benelux beeldmerken van SNOWTREX van RLH als vervallen te verklaren. In reconventie vordert RLH TravelTrex te verbieden inbreuk te maken op de merken van RLH, onder andere: ieder (toekomstig) gebruik van de Uniemerkaanvrage SNOWTREX te staken en gestaakt te houden en de aanvrage in te trekken, en ieder (toekomstig) gebruik van de handelsnaam SNOWTREX en het woordmerk WINTERTREX te staken en gestaakt te houden. De eisen in conventie van Traveltrex  worden afgewezen, Geoordeeld wordt dat het TravelTrex niet vrij stond het verval het Beneluxmerk SNOWTREX in te roepen. Door dit wel te doen handelde TravelTrex in het licht van de langlopende relatie tussen partijen en het gedogen over en weer onbehoorlijk jegens RLH. De eisen in reconventie van RLH worden toegewezen.

IEF 18793

Nationaal Reclamerechtcongres op 12 december

Een dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers: dat is het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex! Ebba Hoogenraad en Willem Leppink staan garant voor een inspirerend en fris programma.

IEF 18818

Volledige veroordeling in kosten vanwege hoeveelheid bewijsverrichtingen

Hof Den Haag 29 okt 2019, IEF 18818; ECLI:NL:GHDHA:2019:2803 (X tegen Y), http://www.ie-forum.nl/artikelen/volledige-veroordeling-in-kosten-vanwege-hoeveelheid-bewijsverrichtingen

Hof Den Haag 29 oktober 2019, IEF 18818; ECLI:NL:GHDHA:2019:2803 (X tegen Y) Kwekersrecht. Eindvonnis in langlopende zaak. Vernietiging van vonnis in eerste aanleg van 6 juli 2016 [IEF 16125] waarin geoordeeld werd dat de consumentenverkoop van bloembollen geen inbreuk is op kwekersrecht. Hof heeft alsnog inbreuk aangenomen en geïntimeerde veroordeeld tot betaling van schadevergoeding en de proceskosten. In het tussenarrest van 13 februari 2018 is geoordeeld dat ook zgn. ‘leverbare bollen’ moeten worden aangemerkt als ‘teeltmateriaal’ in de zin van de ZPW, resp. ‘componenten’ in de zin van de Verordening inzake het communautaire kwekersrecht (GKVo). In dit eindarrest wordt een volledige veroordeling in de kosten redelijk en evenredig geacht vanwege de grote hoeveelheid bewijsverrichtingen die nodig zijn geweest ter weerlegging van het standpunt dat de bollen zouden zijn versnipperd.

IEF 18775

Laatste tickets ´The Future is Legal´

AI. Platforms. Fake news. Slimme auto’s. Gezondheid. Burgerrechten. Regulering. De thema’s van de toekomst in het ICT-recht. Op 15 november organiseert adviesbureau ICTRecht hét congres ‘The Future is Legal’ in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het eendaagse congres geeft een kijkje in de toekomst van technologie en recht met 15 unieke lezingen van toonaangevende sprekers uit de juridische en technische wereld. Bestel hier de laatste tickets! 

IEF 18780

MMA najaarslunch 2019 - 27 november

Elke keer weer een onvergelijkbare bron aan kennis: vergeet u niet aan te melden voor de  Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht van deLex op woensdag 27 november! Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen verzorgen een volledige update terwijl u geniet van uw lunch.

IEF 18817

Gerecht van forumkeuze beslist eerst over aanvaarding van forumkeuzebeding

Rechtbank Amsterdam 6 nov 2019, IEF 18817; (Dataprovider tegen Kapitol), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-van-forumkeuze-beslist-eerst-over-aanvaarding-van-forumkeuzebeding

Rechtbank Amsterdam 6 november 2019, IEF 18817, IT 2942, IEFbe 2989; (Dataprovider tegen Kapitol) Dataprovider is een Nederlands bedrijf dat informatie op internet indexeert en structureert door middel van een robot die websites afspeurt op zoek naar bruikbare gegevens. De datasets die hiermee worden verzameld worden vervolgens aangeboden aan haar klanten. Kapitol (handelend onder de naam Infobel) exploiteert online telefoongidsen. Op de website www.infobel.com worden contactgegevens van ondernemingen en personen beschikbaar gesteld. In de algemene voorwaarden van Kapitol staat dat een zakelijke gebruiker per dag 100 keer gegevens mag opvragen en dat vanaf de 101ste opvraag een bedrag in rekening zal worden gebracht. Verder staat in diezelfde algemene voorwaarden een forumkeuze voor de rechtbank te Brussel.

IEF 18814

Voegingsincident ex artikel 222 Rv toegewezen

Rechtbank Den Haag 23 okt 2019, IEF 18814; ECLI:NL:RBDHA:2019:11176 (Eiser tegen Formlabs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voegingsincident-ex-artikel-222-rv-toegewezen

Rechtbank Den Haag 23 oktober 2019, IEF 18814, IT 2942; ECLI:NL:RBDHA:2019:11176 (Eiser tegen Formlabs) Eiser is een kleine ondernemer in de edelsmederij. Hij heeft ongeveer 10 jaar geleden de naam Formlabs bedacht en sindsdien gebruikt ter aanduiding van zijn eenmanszaak. Hij heeft het woordmerk met een bijbehorend beeldmerk als Beneluxmerken laten registreren. Daarna heeft hij de domeinnaam laten registreren. Formlabs heeft de domeinnaam Formlabs.com in de VS laten registreren. Formlabs heeft het woordmerk bij het WIPO laten registreren en het voeren van de door hem geregistreerde domeinnamenn aangevochten bij het WIPO Arbitration and Mediation Center. Bij arbitraal vonnis is bepaald dat eiser de domeinnamen moest overdragen aan Formlabs. Volgens eiser moet de bestreden uitspraak overeenkomstig de WIPO arbitrageregels ongedaan worden gemaakt, omdat de uitspraak tot stand is gekomen in strijd met het recht op een eerlijk proces van eiser. Er was volgens eiser geen redelijke termijn gehanteerd voor een verweer, de voertaal Engels was een beletsel voor eiser en er heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden voordat de uitspraak schriftelijk is gewezen. Er is tot voeging overgegaan. De beslissing in het incident wordt aangehouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak is gewezen.

IEF 18815

Heroeping inzake afgewezen beroep nietigverklaring merk is geldig

HvJ EU 31 okt 2019, IEF 18815; ECLI:EU:C:2019:916 (Repower tegen EUIPO/repowermap.org), http://www.ie-forum.nl/artikelen/heroeping-inzake-afgewezen-beroep-nietigverklaring-merk-is-geldig

HvJ EU 31 oktober 2019, IEF 18815, IEFbe 2988; ECLI:EU:C:2019:916 (Repower tegen EUIPO/repowermap.org) Repower heeft het woordmerk “Repower“ laten inschrijven bij het EUIPO. Vervolgens heeft repowermap.org als interveniënte een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld. Volgens interveniënte mist het merk onderscheidend vermogen voor alle door dit merk aangeduide waren en diensten. Het EUIPO wijst de vordering toe. Beroep tegen de nietigverklaring wordt afgewezen. Vervolgens heeft het EUIPO het besluit tot afwijzing van het beroep herroepen wegens ontoereikende motivering. De kamer van beroep beoogde daarmee om het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk nog een keer te analyseren. Vervolgens is tegen deze herroeping is door Repower beroep ingesteld bij het Gerecht. Dit beroep is in eerste aanleg in zijn geheel verworpen, omdat aan de voorwaarden van de toepassing van het algemene rechtsbeginsel dat de intrekking van onrechtmatige bestuurshandelingen toestaat, was voldaan. De vergissing van de kamer van beroep bij de keuze van de rechtsgrondslag rechtvaardigde de vernietiging van de litigieuze beslissing niet. In het onderhavige geschil is hoger beroep ingesteld tegen de genoemde uitspraak van het Gerecht. Repower is in deze zaak in het ongelijk gesteld. Volgens het Hof is het besluit tot afwijzing namelijk geldig herroepen.

IEF 18816

Google moet recensies verwijderen en NAW-gegevens afgeven

11 nov 2019, IEF 18816; (Kleermakerij tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/google-moet-recensies-verwijderen-en-naw-gegevens-afgeven

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 november 2019, IEF 18816, IT 2940; (Kleermakerij tegen Google) Eiseres is een kleermakerij en heeft last van recensies die via Google Reviews worden geplaatst bij haar bedrijfsvermelding op Google Maps. Zij vermoed dat het gaat om nep recensies. De kleermakerij vordert verwijdering van de Google-recensies en vordert afgifte van de NAW-gegevens van de persoon/personen die de Google-recensies heeft/hebben geschreven. Google stelt dat zij een hoge mate van terughoudendheid betrachten ten aanzien van het verwijderen van recensies en al helemaal ten aanzien van het verstrekken van gegevens van haar gebruikers aan derden. Geoordeeld wordt dat de tien besproken recensies dezelfde kenmerken vertonen. De zeer specifieke combinatie van identificerende gegevens rechtvaardigt het vermoeden dat de recensies afkomstig zijn van dezelfde persoon of personen. De recensies beschrijven dan ook geen werkelijke gebeurtenissen en zijn schadelijk en onrechtmatig jegens de kleermakerij. De vordering tot verwijdering van de recensies wordt toegewezen. De vordering tot afgifte van NAW-gegevens wordt ook toegewezen. Aan de vereisten van het arrest HR Lycos/Pessers is voldaan. De bescherming van de eer en goede naam van de kleermakerij weegt zwaarder dan de vrijheid van Google-gebruikers om valse recensies te plaatsen, en van het internetpubliek om die recensies te kunnen ontvangen.