IEF 19223

Het Nederlands Octrooicongres online op 9 juni - Aanmelden nog mogelijk!

Wat goed is, komt snel, zo ook het Nederlands Octrooicongres 2020! Binnenkort gaan we alweer van start, met een gesplitst programma deze keer: op dinsdag 9 juni vindt het eerste deel plaats, online. Bij deel 2 op dinsdag 8 september hopen we u, samen met dagvoorzitters Gertjan Kuipers en Peter Blok weer ‘in het echt’ te ontmoeten.

De onderwerpen op 9 juni:

  • Jurisprudentie 2019/2020, door Gertjan Kuipers
  • De voorgenomen wijzigingen in de Rijksoctrooiwet, door Marc van der Burg (Nederlands Octrooibureau)
  • Het derde onderwerp “Wat goed is komt snel - liefde en kort geding in tijden van corona”, wordt gepresenteerd door Constant van Nispen en Anne Marie Verschuur. Daarin komen in ieder geval de afstemmingsregel, het spoedeisend belang en de belangenafweging aan de orde.

We zorgen voor een interactieve en persoonlijk gerichte online sessie. Het volledige programma van beide dagen staat op de website. Kunt u niet op één van deze dagen? Geen probleem: het is ook mogelijk om alleen in juni of september deel te nemen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op via info@delex.nl

We kijken uit naar twee inspirerende middagen en verwelkomen u graag!

IEF 19238

Niet tijdig overdragen van domeinnamen

Rechtbank Overijssel 20 mei 2020, IEF 19238; (Persistence tegen Aditum), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-tijdig-overdragen-van-domeinnamen

Vzr. Rechtbank Overijssel 20 mei 2020, IEF 19238, IT 3157; C/08/2471461 (Persistence tegen Aditum) Eind 2019 is tussen partijen een geschil ontstaan over de uitvoering van een tussen hen gesloten samenwerkingsovereenkomst, die ziet op de ontwikkeling van software teneinde zogenaamde secundary ticketing (doorverkoop tickets tegen woekerprijzen) te voorkomen [IEF 19048]. In dit tweede kort geding vorderde Persistence het staken van de executiemaatregelen in verband met het niet-overdragen van de domeinnamen en CMS codes. De vorderingen zijn afgewezen. Persistence heeft zich niet ten volle ingezet om (tijdig) de domeinnamen aan Aditum over te dragen, waartoe zij was veroordeeld.

IEF 19222

Benelux Merkencongres 2020: net even anders!

Als altijd volledig, actueel en praktijkgericht: het Benelux Merkencongres van deLex!
We pakken het dit jaar iets anders aan, met een programma dat is verdeeld over twee dagen. Op donderdag 11 juni organiseren we een online sessie. Op dinsdag 6 oktober volgt deel twee, hopelijk offline in hotel Jakarta, met aansluitend een borrel.
 
Dagvoorzitters Martin Senftleben en Tobias Cohen Jehoram staan garant voor boeiende en inspirerende dagen met experts uit binnen- en buitenland. De sessies zijn persoonlijk gericht en interactief. We zorgen voor pauzes en natuurlijk krijgt u ruimte om vragen te stellen.

Programma donderdag 11 juni
12.00 – 15.30 uur, online

  • Actualiteiten Merkenrecht, Martin Senftleben
  • Merkwaardering in de praktijk, door experts van Duff & Phelps
  • Verwijzend merkgebruik, nieuwe wetgeving en nieuwe jurisprudentie, Adonna Alkema

Programma dinsdag 6 oktober
12.30 – 17.00 uur, Hotel Jakarta

  • Merkdepots te kwader trouw, vanuit het gezichtspunt van rechter Sir Richard Arnold, High Court of Justice / Court of Appeal
  • Hoe verder na Red Bull/Adidas/Hartwell? Bas Kist (Chiever) biedt perspectief
  • Reparatie en hervullen van gemerkte waren, Tobias Cohen Jehoram

 
Kunt u niet op één van deze dagen? Geen probleem: het is ook mogelijk om alleen in juni of september deel te nemen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op via info@delex.nl

We kijken uit naar twee inspirerende middagen en verwelkomen u graag!

IEF 19237

Oud-rechter procedeerde onrechtmatig tegen journalist

Hof 's-Hertogenbosch 26 mei 2020, IEF 19237; ECLI:NL:GHSHE:2020:1629 ((Journalist tegen oud-rechter)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oud-rechter-procedeerde-onrechtmatig-tegen-journalist

Hof 's-Hertogenbosch 26 mei 2020, IEF 19237; ECLI:NL:GHSHE:2020:1629 (Journalist tegen oud-rechter) Via Rechtspraak.nl. De oud-rechter startte de procedure nadat de journalist een boek had uitgebracht waarin een telefoongesprek tussen de oud-rechter en een advocaat stond beschreven. De oud-rechter ontkende dat dit telefoongesprek heeft plaatsgevonden. Vast is komen te staan dat het telefoongesprek wel heeft plaatsgevonden. De oud-rechter heeft onrechtmatig gehandeld door een procedure tegen de journalist aan te spannen. De procedure was gebaseerd op de onterechte ontkenning van het telefonisch contact tussen de rechter en de advocaat.

IEF 19236

EUIPO: verwarringsgevaar tussen Mad en Mád

EUIPO - OHIM 26 mei 2020, IEF 19236; (Jereboam tegen Mad Goat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/euipo-verwarringsgevaar-tussen-mad-en-m-d

EUIPO 26 mei 2020, IEF 19236; B 003063988 (Jereboam tegen Mad Goat) EUIPO oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het Uniewoordmerk ‘Mad’ en het gecombineerde woord/beeld-teken ‘Mád’ geregistreerd voor wijnen. EUIPO oordeelt dat met name sprake is van verwarringsgevaar bij het Engels sprekende publiek in de Europese Unie die het Uniemerk en het teken beide zullen opvatten als een verwijzing naar ‘gek’. Er is auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het Uniemerk en het teken. In het onderhavige geval worden de wijnen door partijen in een relatief lage prijsklasse aangeboden, zodat die wijnen geschikt zijn voor alledaags gebruik. Het in aanmerking komende relevante publiek is derhalve de gemiddelde consument die een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Voorzover is aangevoerd dat de vorm van een fles wijn onderscheidend is omdat daarmee een specifieke wijnsoort wordt aangeduid, stelt de EUIPO vast dat de vorm van de fles een secundaire rol speelt. De gemiddelde consument zal hoofdzakelijk aandacht hebben voor de naam op het wijnetiket aangezien de naam door de consument zal worden uitgesproken als die wijn wordt aangeduid bijvoorbeeld in horeca. De oppositie wordt voor alle klassen toegewezen.

IEF 19229

Mijlpaalarrest: Elvis Presley

Hoge Raad , IEF 19229; ECLI:NL:HR:1989:ADO647 (Elvis Presley), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mijlpaalarrest-elvis-presley

HR 24 februari 1989, IEF 19229; ECLI:NL:HR:1989:AD0647 (Elvis Presley) Boogaard c.s. verveelvoudigt, vervaardigt en verspreidt diverse muziekcassettes, langspeelplaten en compact discs met producties van uitvoeringen door Elvis Presley onder de labels Platinum, Astan en Flash-Back. BMG c.s. hebben in kort geding gesteld dat Boogaard c.s een onrechtmatige daad pleegt, omdat zij van Elvis Presley de uitsluitende rechten hebben verkregen om de van zijn optredens gemaakte (geluids) opnamen openbaar te maken, te verveelvoudigen en te verhandelen. De vraag die centraal staat bij deze zaak is: Is het kopiëren en verhandelen van geluidsopnames van prestaties van een uitvoerend kunstenaar onrechtmatig?

IEF 19235

Eén bron is onvoldoende voor ernstige beschuldigingen op Facebook

Rechtbank Amsterdam 27 mei 2020, IEF 19235; ECLI:NL:RBAMS:2020:2692 (Video grootste diamantroof), http://www.ie-forum.nl/artikelen/e-n-bron-is-onvoldoende-voor-ernstige-beschuldigingen-op-facebook

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 mei 2020, IEF 19235, IT 3156; ECLI:NL:RBAMS:2020:2692 (Video grootste diamantroof) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. Vrije meningsuiting tegenover bescherming van eer en goede naam. Gedaagde heeft een video op haar Facebookpagina geplaatst met de titel ‘De Grootste Diamantroof in de geschiedenis van Suriname’. Zij beschuldigt daarin eiseres ervan betrokken te zijn geweest bij onder meer diefstal van een zwarte diamant met een waarde van US$ 80 miljoen, bedreiging, mishandeling, afpersing en gijzeling van de directrice van een diamantenhandel. Haar enige bron is echter de directrice van de diamantenhandel, op wie alle documenten direct of indirect zijn terug te voeren, en die zelf alleen vermoedens heeft geuit. Dat is onvoldoende om het uiten van dergelijke ernstige beschuldigingen te rechtvaardigen. De beschuldigingen vinden onvoldoende steun in de feiten en zijn daarom onrechtmatig jegens eiseres, die in haar eer en goede naam is aangetast. De gedaagde moet de video verwijderen van haar Facebookpagina en een rectificatie plaatsen op Facebook en op een nieuwssite.

IEF 19234

Uitspraken van advocaat zijn niet grensoverschrijdend

Hof Amsterdam 25 mei 2020, IEF 19234; ECLI:NL:GHAMS:2020:1298 ((Oud-marinier treinkaping tegen advocaat)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitspraken-van-advocaat-zijn-niet-grensoverschrijdend

Hof Amsterdam 25 mei 2020, IEF 19234, IT 3155; ECLI:NL:GHAMS:2020:1298 (Oud-marinier treinkaping tegen advocaat) Beklag tegen de beslissing van de officier van justitie om geen strafvervolging in te stellen tegen beklaagde ter zake van smaad / laster / belediging. Beklaagde is de advocaat van nabestaanden van twee van de omgekomen kapers van de treinkaping bij De Punt op 11 juni 1977. Bij die actie hebben twee gegijzelden en zes kapers het leven verloren. Namens haar cliënten is beklaagde in 2015 bij de rechtbank Den Haag een civielrechtelijke procedure begonnen. Zij hebben gevorderd dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat de Staat tegenover hen onrechtmatig heeft gehandeld door beide kapers zonder noodzaak dood te schieten, en dat de Staat zal worden veroordeeld tot schadevergoeding.

IEF 19233

Klager was niet zelf bij treinkaping betrokken

Hof Amsterdam 25 mei 2020, IEF 19233; ECLI:NL:GHAMS:2020:1294 (Oud-marinier tegen advocaat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/klager-was-niet-zelf-bij-treinkaping-betrokken

Hof Amsterdam 25 mei 2020, IEF 19233; IT 3154; ECLI:NL:GHAMS:2020:1294 (Oud-marinier tegen advocaat) Beklag tegen de beslissing van de officier van justitie om geen strafvervolging in te stellen tegen beklaagde ter zake van smaad / laster / belediging. Beklaagde is de advocaat van nabestaanden van twee van de omgekomen kapers van de treinkaping bij De Punt op 11 juni 1977. Bij die actie hebben twee gegijzelden en zes kapers het leven verloren. Namens haar cliënten is beklaagde in 2015 bij de rechtbank Den Haag een civielrechtelijke procedure begonnen. Zij hebben gevorderd dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat de Staat tegenover hen onrechtmatig heeft gehandeld door beide kapers zonder noodzaak dood te schieten, en dat de Staat zal worden veroordeeld tot schadevergoeding. Het beklag ziet op drie uitlatingen van beklaagde die in de periode na het tussenvonnis van 1 februari 2017 van de rechtbank in de media zijn verschenen. Met deze uitspraken is volgens klager opzettelijk de eer en goede naam van het hele Korps Mariniers en de BBE-M - ingezet bij de beëindiging van de treinkaping - aangetast en dus ook die van hem. Klager kan niet als belanghebbende in de zin van artikel 12 Sv worden aangemerkt en is niet-ontvankelijk in zijn beklag. Hij was niet zelf actief bij de actie betrokken en heeft geen objectief bepaalbaar, persoonlijk belang.

IEF 19232

Bestuurder is niet aansprakelijk voor inbreuk op reclametekst

Hof 's-Hertogenbosch 19 mei 2020, IEF 19232; ECLI:NL:GHSHE:2020:1588 (Eiser tegen Local Online Marketing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bestuurder-is-niet-aansprakelijk-voor-inbreuk-op-reclametekst
hamer CC0

Hof Den Bosch 19 mei 2020, IEF 19232; RB 3421; ECLI:NL:GHSHE:2020:1588 (Eiser tegen Local Online Marketing) Local Online Marketing (LOM) is gespecialiseerd in zoekmachinemarketing. LOM heeft met de besloten vennootschap Keukenmanagement een overeenkomst voor zoekmachinemarketing gesloten. Eiser is enig bestuurder en aandeelhouder van Keukenmanagement. Omdat Keukenmanagement haar betalingsverplichtingen niet is nagekomen, is LOM een dagvaardingsprocedure gestart. LOM heeft voorts tegen eiser een vordering ingesteld wegens inbreuk op het auteursrecht van door haar aangeleverde teksten.

In het tussenvonnis van 29 maart 2017 heeft de kantonrechter in de eerste plaats vastgesteld dat de teksten op de website van Keukenmanagement afkomstig zijn van LOM. Vervolgens is geoordeeld dat de teksten auteursrechtelijk beschermd zijn waarbij in het bijzonder is overwogen dat de teksten “origineel” zijn. LOM heeft in haar algemene voorwaarden melding gemaakt van het feit dat het auteursrecht aan haar toekomt. Volgens de kantonrechter heeft LOM echter onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat eiser persoonlijk aansprakelijk gehouden kan worden voor een door Keukenmanagement bv gepleegde inbreuk.

Het hof deelt het oordeel van de kantonrechter dat LOM onvoldoende heeft gesteld om aansprakelijkheid van eiser aan te nemen. Voor zover LOM al tegen dit oordeel heeft willen opkomen, heeft zij niet voldoende specifiek en concreet aangevoerd waarom deze uitspraak onjuist zou zijn. Het hoger beroep wordt verworpen.

IEF 19228

Steunfonds Rechtensector start met tien miljoen euro

Initiatiefnemer Federatie Auteursrechtbelangen is blij met de toezegging van minister Van Engelshoven dat zij 5 miljoen euro aan het Steunfonds Rechtensector beschikbaar zal stellen. Dit fonds beoogt de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, te verlichten. Voor dit Steunfonds is door deze privaat-publieke samenwerking 10 miljoen euro beschikbaar. Het Steunfonds Rechtensector wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen en de betrokken collectieve beheersorganisaties. Voor de uitvoering staan diverse sociaal-culturele fondsen van deze organisaties klaar. De uitvoering van het onderdeel Noodfonds Muziek zal vandaag reeds van start gaan.

IEF 19225

Online webinars modernisering Rijksoctrooiwet 1995

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert op 3 juni vier interactieve webinars over de modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995, waarbij verschillende aspecten van de vernieuwing van de Rijksoctrooiwet worden besproken.

Meer weten?

IEF 19221

Schorsingsincident wegens nietigheidsprocedure Uniemerk

Rechtbank Den Haag 20 mei 2020, IEF 19221; ECLI:NL:RBDHA:2020:4510 (Casa tegen Interstyle), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schorsingsincident-wegens-nietigheidsprocedure-uniemerk

Rechtbank Den Haag 20 mei 2020, IEF 19221; ECLI:NL:RBDHA:2020:4510 (Casa tegen Interstyle) Casa is actief in de branche van kwalitatieve, decoratieve en functionele interieurartikelen. Interstyle is een winkel in artikelen voor woninginrichting, gevestigd in Utrecht. Casa wil dat Interstyle stopt met ieder gebruik van het teken ‘Casa’ en ieder daarmee overeenstemmend teken, zoals het gebruik van de tekens ‘Casa Wonen’ en ‘Casa Wonen Utrecht’ als (handels)naam en (dienst)merk. Daarnaast wil Casa dat Interstyle stopt met het gebruiken van de domeinnamen www.casawonen.nl, www.casa-utrecht.nl en www.casawonenutrecht.nl.

IEF 19227

Verbod inbreuk op vegetarische Impossible Burger

Rechtbank Den Haag 27 mei 2020, IEF 19227; (Impossible Foods tegen Nestlé), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-inbreuk-op-vegetarische-impossible-burger

Rechtbank Den Haag 27 mei 2020, IEF 19227 (Impossible Foods tegen Nestlé) Impossible Foods is een in 2011 opgericht Amerikaans bedrijf dat plantaardige vervangers voor dierlijke producten maakt. In juli 2018 brengt Impossible Foods in de Verenigde Staten de IMPOSSIBLE BURGER uit. Impossible Foods is houdster van het Uniewoordmerk IMPOSSIBLE BURGER. Eind 2018 heeft Nestlé c.s. bekend gemaakt dat zij een op vlees geljkende plantaardige burger op de markt zal gaan introduceren onder de naam INCREDIBLE BURGER.

IEF 19226

Rabobank mag anti-skimsysteem zonder toestemming gebruiken

7 apr 2020, IEF 19226; ECLI:NL:GHAMS:2020:1249 (Eiser tegen Rabobank), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rabobank-mag-anti-skimsysteem-zonder-toestemming-gebruiken

Hof Amsterdam 7 april 2020, IT 3150; ECLI:NL:GHAMS:2020:1249 (Eiser tegen Rabobank) Eiser zendt de bank een beschrijving toe van een zelfbedachte methode om skimmen te bestrijden. Daarna introduceert de bank een dergelijke methode. Deze zaak gaat over de vraag of het Rabobank vrij staat een bepaalde methode ter beperking van schade door ‘skimmen’ te gebruiken zonder toestemming van of vergoeding aan eiser. De rechtbank wijst zijn eisen af. Volgens de rechtbank kunnen de stellingen van eiser niet leiden tot het oordeel dat Rabobank in februari 2012 aan hem geheimhouding zou hebben toegezegd met betrekking tot het door hem gepresenteerde idee. Bovendien is gebleken dat Rabobank al geruime tijd voor het contact met eiser in februari 2012 intern overleg voerde over eenzelfde werkwijze om schade door skimmen te beperken. Het stond Rabobank daarom vrij deze middelen zonder toestemming van of vergoeding aan eiser in de praktijk te brengen, aldus de rechtbank. Het hof bekrachtigt dit vonnis.

IEF 19217

Help de Hoge Raad met de Handelsnaam!

Op 19 mei 2020 maakte de Hoge Raad bekend dat hij de prejudiciële vragen van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden [IEF 18744] over de bescherming van handelsnamen die (in meer of mindere mate) beschrijvend zijn of onderscheidend vermogen missen toch gaat beantwoorden, hoewel de onderliggende zaak is geschikt. Die beantwoording is namelijk van belang voor de beslissing in toekomstige zaken.

De Hoge Raad biedt de gelegenheid aan een ieder tot het maken van schriftelijke opmerkingen. Die gelegenheid bestaat tot uiterlijk 1 juli 2020. De schriftelijke opmerkingen moeten via een civiele cassatieadvocaat worden ingediend.

IE-Forum neemt het initiatief alle IE-studenten in Nederland en andere geïnteresseerden de gelegenheid te geven hun schriftelijke opmerkingen in te zenden, waarna deze door een selectiecommissie zullen worden beoordeeld, gebundeld, waar nodig geredigeerd of ingekort en bij Hoge Raad worden in gediend door een civiele cassatieadvocaat. Alle serieuze inzenders worden met naam vermeld en de beste student-inzenders ontvangen een nader te bepalen presentje en een eervolle vermelding op IE-Forum.

IEF 19218

VvA organiseert webinar met best practices op 12 juni

Article 17 of the new Copyright Directive is designed to promote licensing agreements between rightholders and content platforms. To do this, the national laws must provide that online content sharing services providers (OCCSPs) perform a communication to the public and have to obtain authorization for the content uploaded to their services. Article 17(4) states the conditions under which OCSSPs are not liable in the event they do not reach an agreement with the rightholder. The European Commission is in the process of drafting guidelines for the application of Article 17 and in particular on the cooperation between rightholders and OCCSPs under Article 17(4).

The Dutch copyright society Vereniging voor Auteursrecht organizes a webinar meeting on June 12 (13:30-15:40) in which representatives of the various sectors involved will give their view on best practices (registration required). Marco Giorello, Head of Copyright Unit of the European Commission, will also join the webinair meeting.

Lees meer over de webinar op 12 juni.

IEF 19224

MedQ Consultants maakt geen inbreuk op merkrechten van Mediq

Rechtbank Amsterdam 20 mei 2020, IEF 19224; ECLI:NL:RBDHA:2020:4542 (Mediq tegen MedQ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/medq-consultants-maakt-geen-inbreuk-op-merkrechten-van-mediq

Rechtbank Den Haag 20 mei 2020; IEF 19224, LS&R 1824; ECLI:NL:RBDHA:2020:4542 (Mediq tegen MedQ Consultants) Mediq is als onderneming actief in de medische industrie in Nederland en een aantal andere landen. MedQ Consultants adviseert bedrijven die medische hulpmiddelen (zoals implantaten, protheses en dialyse-apparaten) produceren en binnen de Europese Unie op de markt willen brengen, op het gebied van kwaliteitsnormen en het voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Mediq stelt dat het gebruik van de tekens ‘MedQ’, ‘MedQ Consultants’ en ‘MedQ Consultants B.V.’ zoals te zien op de website van MedQ Consultants, merkinbreuk oplevert op grond van (thans) artikel 2.20 lid 2 sub b en/of c BVIE en op grond van artikel 9 lid 2 sub b en/of c UMVo. Daarnaast stelt Mediq dat MedQ Consultants met het voeren van de handelsnaam ‘MedQ’ dan wel ‘MedQ Consultants B.V.’ jegens haar in strijd handelt met artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw).
De vorderingen worden afgewezen. MedQ Consultants maakt geen inbreuk op de merkrechten van Mediq. De door MedQ Consultants gevoerde handelsnaam is niet in strijd met het verbod van artikel 5 Hnw.

IEF 19214

Actualiteitenlunch Reclamerecht - Aanmelden nog mogelijk!

Zet lunch en laptop klaar en schuif aan tijdens de Actualiteitenlunch Reclamerecht van deLex op woensdag 27 mei! Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) en Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) loodsen u in hoog tempo door de relevante rechtspraak en nieuwe Europese regelgeving.

De onderwerpen zijn onder meer: reclame en misleiding in games en apps, prijspersonalisering in Europa, duurzaamheidsclaims, reclame versus de vrijheid van meningsuiting, reclame in coronatijd, en nog veel meer....

Ook online zorgen we voor een persoonlijk gerichte, interactieve sessie, met ruimte voor vragen. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.


Accreditatie: 2 opleidingspunten
Tijd: 12.15 – 14.30 uur