IEF 20882

UNDER CONSTRUCTION / WERK AAN DE WEBSITES

De komende dagen – van 16 augustus t/m 19 augustus – wordt aan de website www.delex.nl en aan onze websites www.ie-forum.nlwww.ITenrecht.nlwww.reclameboek.nlwww.lsenr.nl en www.ie-forum.be gewerkt.

Daarom worden (nieuws)berichten tijdelijk niet bijgewerkt.

Inschrijven voor een seminar of congres is mogelijk via de mail, stuur daarvoor een bericht naar info@delex.nl.

Wilt u graag bijblijven? We streven ernaar zo snel mogelijk weer ‘live’ te gaan, en uiterlijk zaterdag 20 augustus staat alles weer online!

IEF 20883

Inbreuk op exclusieve verveelvoudigingsrechten

Rechtbank Gelderland 27 okt 2022, IEF 20883; ECLI:NL:RBGEL:2021:8195 (Eiser tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-exclusieve-verveelvoudigingsrechten

Rb. Gelderland 27 oktober 2021, IEF 20883; ECLI:NL:RBGEL:2021:8195 (eiser tegen gedaagde) Eiser heeft een onderneming waar klanten op haar website tegen betaling Excel-rekenmodellen, in de vorm van templates, kunnen downloaden. Gedaagde exploiteert een onderneming die ook Excel-rekenmodellen aanbiedt. Eiser meent dat gedaagde inbreuk maakt op haar auteursrechten. Bij de beoordeling of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk worden de elementen door de rechtbank onderverdeeld in: ‘teksten’, ‘opmaak’ en ‘inhoud’. Met betrekking tot de teksten en de opmaak oordeelt de rechtbank dat er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Wat betreft de inhoud is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

IEF 20881

Online Update Handels- en domeinnamen

Blijf bij, tussen de bedrijven door, met de Online Updates van deLex! Op donderdag 29 september geeft Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht een overzicht van actuele ontwikkelingen en rechtspraak in het Handelsnaamrecht. Kijk en luister mee vanaf uw bureau en In één uur bent u weer bijgepraat over de meest relevante onderwerpen!

Tijd: 10 – 11.00
Prijs: 75 euro
Locatie: online
Accreditatie: 1 opleidingspunte (NOvA, BMM, Vlaamse Orde)

Aanmelden, of meer weten over de te bespreken onderwerpen? Ga naar IE opleidingen voor aanmelden of meer informatie.

IEF 20857

Vraagstellingen bij juridisch (IE) marktonderzoek

Artikel ingezonden door Terry Häcker, drs Terry (D.W.F.) HÄCKER Marktonderzoekadvies.

Inleiding 

“Een goede vragenlijst vormt het hart (of misschien beter: de achilleshiel) van elk juridisch marktonderzoek” (Van den Berg, Marktonderzoek in de Rechtszaal, pag. 59).

Kleine variaties in vraagformuleringen kunnen grote gevolgen hebben voor de onderzoekuitkomsten. De verwoording van vragen – is de vraagformulering begrijpelijk en eenduidig, en niet sturend – is een van de belangrijkste zo niet het belangrijkste aspect van de vragenlijst.


Op 26 april 2022 oordeelde het hof Den Haag in ‘Van Haren tegen Airwair’ onder 6.5.4 bijvoorbeeld: “De door Van Haren overgelegde marktonderzoeken kunnen niet tot een ander oordeel leiden. Aan beide rapporten kleven gebreken – zoals een te algemene en onduidelijke vraagstelling die ruimte laat voor niet relevante antwoorden, als ook onvoldoende gespecificeerd c.q. te ruim doelpubliek”.


En onder 6.5.5 over het door Airwair in die zaak verrichtte tegenonderzoek: “Niet valt in te zien dat de vraagstelling in dit marktonderzoek te sturend zou zijn, zoals door Van Haren aangevoerd.”.


Vraagstelling zijn dus ook volgens rechters van groot belang en worden in wellicht toenemende mate in uitspraken beoordeeld. Reden genoeg om een beschouwing te wijden aan vraagstellingen bij juridisch (IE) marktonderzoek.

Lees verder >>

IEF 20880

Geen inbreuk op octrooi bloemenopslag

Rechtbank Den Haag 10 aug 2022, IEF 20880; ECLI:NL:RBDHA:2022:8015 (Floration tegen RFH), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-octrooi-bloemenopslag

Rechtbank Den Haag 10 augustus 2022, IEF 20880; ECLI:NL:RBDHA:2022:8015 (Floration tegen RFH) Octrooizaak over opslag bloemen. Bodemprocedure na kort geding uitspraak [IEF 19894]. Floration is een bedrijf dat zich bezighoudt met de lease van niet-financiële activa en het exploiteren van een octrooi. Zij is tevens houdster van octrooi EP 036, een octrooi voor een werkwijze voor lange-termijn opslag of transport van rozen of chrysanten. Kwekerij-coöperatie RFH is gaan experimenteren met vervoer van rozen vanuit Kenia in zeecontainers en zou hierbij volgens Floration inbreuk hebben gemaakt op haar octrooi EP 036. De partijen verschillen onder meer van mening over de term 'ethyleenregulerend'. Naar het oordeel van de rechtbank gaat Floration uit van een te ruime uitleg van dit begrip en daarmee van een te ruime beschermingsomvang. RFH moet worden gevolgd in haar stelling dat een verpakking met openingen die ethyleen doorlaten, zonder dat nadere op de regulatie van ethyleen gerichte maatregelen zijn getroffen, niet als ethyleenregulerend in de zin van het octrooi kan worden aangemerkt. De vorderingen van Floriation worden afgewezen.

IEF 20879

Misbruik van machtspositie niet zodanig aannemelijk gemaakt

Hof Amsterdam 2 aug 2022, IEF 20879; ECLI:NL:GHAMS:2022:2244 (Blendle tegen DPG Media ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/misbruik-van-machtspositie-niet-zodanig-aannemelijk-gemaakt

Hof Amsterdam 2 augustus 2022, IEF 20879; ECLI:NL:GHAMS:2022:2244 (Blendle tegen DPG Media) De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 3 maart 2022 [IEF 20574] de vorderingen van Blendle afgewezen. De voorzieningenrechter meende dat onvoldoende gebleken was dat sprake is van een relevante markt voor digitale kiosken waarop door de handelswijze van DPG de concurrentie wordt beperkt. Daarnaast oordeelde de voorzieningenrechter dat het niet om een innovatief product gaat. Blendle vordert in dit geding dat DPG wordt veroordeeld om content te blijven leveren ten behoeve van de digitale nieuwskiosk van Blendle. Zij meent namelijk dat DPG misbruik maakt van haar machtspositie door te weigeren een licentie te verlenen aan Blendle voor het gebruik van krantenartikelen. 

IEF 20877

Procedure geschorst in afwachting hoger beroep

Rechtbank Amsterdam 13 jul 2022, IEF 20877; ECLI:NL:RBAMS:2022:4168 (Buma en Sena tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/procedure-geschorst-in-afwachting-hoger-beroep

Rb. Amsterdam 13 juli 2022, IEF 20877; ECLI:NL:RBAMS:2022:4168 (Buma en Sena tegen gedaagde) In het tussenvonnis van 15 juli 2020 [IEF 19334] werd geoordeeld dat gedaagde aansprakelijk is voor de schade die Buma en Sena geleden hebben als gevolg van het onrechtmatig handelen van gedaagde. Bij tussenvonnis van 9 september 2020 werd geoordeeld dat van het tussenvonnis van 15 juli 2020 tussentijds hoger beroep kan worden ingesteld. Het instellen van een tussentijds hoger beroep van een niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard tussenvonnis, leidt ertoe dat de procedure bij de rechtbank is geschorst. Het instellen van een door de rechtbank toegestaan tussentijds hoger beroep heeft schorsende werking van de rechtbankprocedure. Die schorsing brengt mee dat verdere proceshandelingen nietig zijn, althans dat die naderhand verrichte proceshandelingen geen gevolgen mogen hebben. In sommige gevallen kan de procedure bij de rechtbank wel worden voortgezet terwijl tussentijds hoger beroep van het tussenvonnis is ingesteld. Partijen hebben proceshandelingen verricht nadat tussentijds hoger beroep is ingesteld van de tussenvonnissen van 15 juli en 9 september 2020. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat de procedure bij de rechtbank is voorgezet ondanks het ingestelde tussentijds hoger beroep. De rechtbank schorst de procedure in afwachting van het hoger beroep van de tussenvonnissen.

IEF 20876

Entertainment en recht | woensdag 7 september

Wegens succes herhaald: Entertainment & recht, met een nieuw, actueel en inspirerend programma. Op donderdag 7 september start deLex het najaarsseizoen met een middagprogramma in Hotel Arena te Amsterdam. Met de top tien aan actualiteiten, streamingdiensten, tiktok en andere fenomenen.

Op het programma staan onder andere:

Muziekfondsen als investeringsmodel
Steeds meer artiesten verkopen hun rechten aan muziekfondsen die hier op hun beurt inkomen mee genereren. Goed als je met pensioen gaat, maar welk voordeel biedt het voor startende muzikanten? Wat komt hier bij kijken, en wat zijn de voor- en nadelen voor artiesten?
Na een inleidende presentatie van Stef van Gompel bespreekt een panel van experts de ins en outs.

Streaming- en VOD-diensten: ‘here to stay’
Wat mag wel, wat mag niet, hoe zijn vergoedingen geregeld, wat betekent dit voor programmamakers, muzikanten, CBO’s en meer? Roland Wigman licht toe.

IEF 20875

Geen sprake van kwade trouw bij merkaanvraag

Gerecht EU (voorheen GvEA) 6 jul 2022, IEF 20875; ECLI:EU:T:2022:430 (Ladislav Zdút tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-kwade-trouw-bij-merkaanvraag

Gerecht EU 6 juli 2022, IEF 20875, IEFbe 3529; ECLI:EU:T:2022:430 (Ladislav Zdút tegen EUIPO) Op 6 mei 2013 heeft Ladislav Zdút een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk ingediend. Op 31 oktober 2014 is het merk ingeschreven. Interveniënten voerden vervolgens aan dat Zdút te kwader trouw was bij de indiening van de inschrijving van het litigieuze merk en vorderden daarom een nietigverklaring van het merk. De vordering tot nietigverklaring van het merk werd afgewezen omdat kwade trouw niet zou zijn aangetoond. Interveniënten stelden vervolgens beroep in bij het EUIPO. De tweede kamer van beroep van het EUIPO heeft vervolgens het beroep van interveniënten toegewezen en het litigieuze merk nietig verklaard omdat Zdút te kwader trouw zou zijn geweest bij de indiening. Zdút zou naar oordeel van de tweede kamer van het EUIPO op de hoogte zijn geweest van het bestaan van het oude en identieke Tsjechoslowaakse merk. Er werd geoordeeld dat Zdút de bedoeling zou hebben gehad om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van Jan Nehera en het Tsjechoslowaakse merk. Ladislav Zdút vordert vernietiging van de beslissing van het EUIPO.

IEF 20874

Geen verplichting tot betaling deel van eigen ontvangsten

Rechtbank Amsterdam 20 jul 2022, IEF 20874; ECLI:NL:RBAMS:2022:4047 (VUmc tegen gedaagden ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verplichting-tot-betaling-deel-van-eigen-ontvangsten

Rb. Amsterdam 20 juli 2022, IEF 20874, LS&R 2092; ECLI:NL:RBAMS:2022:4047 (VUmc tegen gedaagden) Het VUmc houdt zich onder andere bezig met het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek. Gedaagden zijn onderzoekers. Gedaagden hebben tussen 2008 en 2010 een methode ontwikkeld om tumoren te kunnen opsporen. De aanspraak op octrooirechten komt toe aan het VUmc. Het VUmc verleende in 2012 een exclusieve licentie op de octrooien aan de vennootschap die is opgericht door gedaagden. In 2013 hebben gedaagden en het VUmc afspraken rondom de exit fee vastgelegd in een profit sharing agreement (PSA). Vervolgens is er tussen partijen discussie ontstaan over de uitleg van gemaakte afspraken. Het VUmc vordert onder meer dat de rechtbank voor recht verklaart dat het VUmc niet verplicht is om aan gedaagden een gedeelte te betalen van wat het VUmc zelf ontvangt onder de PSA. Het standpunt van gedaagden dat zij gedwaald zouden hebben ten aanzien van de invulling van het progressieve tarief in de PSA wordt niet gevolgd door de rechtbank. De gevorderde verklaring voor recht dat het VUmc niet verplicht is gedaagden een gedeelte te betalen van wat het zelf ontvangt onder de PSA en dat gedaagden geen recht hebben op een dergelijke betaling, wordt toegewezen.

IEF 20873

Geen aanvullende bescherming door 'gewone' onrechtmatige daad

Hof Den Haag 16 mei 2022, IEF 20873; ECLI:NL:GHDHA:2022:1129 (Novartis tegen Mylan), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-aanvullende-bescherming-door-gewone-onrechtmatige-daad

Hof Den Haag 16 mei 2022, IEF 20873, LS&R 2091; ECLI:NL:GHDHA:2022:1129 (Novartis tegen Mylan) De Novartis-groep produceert en verhandelt geneesmiddelen, waaronder het geneesmiddel met de merknaam Gilenya. De Mylan-groep houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling, productie en verhandeling van generieke geneesmiddelen. Novartis had een Europese octrooiaanvraag (aanvraag EP 894) ingediend. De voorzieningenrechter oordeelde in zijn vonnis van 22 maart 2022 [IEF 20617] onder meer dat Mylan niet onrechtmatig handelde door na 22 maart 2022 (het einde van de marktexclusiviteit van Gilenya voor Novartis) op de markt te komen met fingolimod Mylan tot het moment dat het octrooi wordt verleend op basis van aanvraag EP 894. De primaire verbodsvordering van Novartis wordt daarom afgewezen.

IEF 20872

Voldoende recht bij inbreukverbod

Rechtbank Amsterdam 20 jul 2022, IEF 20872; ECLI:NL:RBAMS:2022:4333 (Puma tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voldoende-recht-bij-inbreukverbod

Rb. Amsterdam 20 juli 2022, IEF 20872; ECLI:NL:RBAMS:2022:4333 (Puma tegen gedaagden) Puma is houdster van verschillende merkregistraties. Gedaagde 1 (getrouwd met gedaagde 2) heeft verschillende ‘Puma’ producten verkocht aan kopers. Puma heeft onderzoek laten doen naar deze producten en heeft vastgesteld dat het gaat om namaakproducten. Puma vordert onder meer dat gedaagden worden veroordeeld om iedere inbreuk op de merkrechten van Puma te staken. De rechtbank oordeelt dat Puma recht heeft op toewijzing van haar vorderingen. Puma heeft voldoende recht en belang bij een inbreukverbod. Ook de gevorderde afgifte van de voorraad van gedaagden is toewijsbaar. Daarnaast wordt de gevorderde dwangsom als stimulans van het overig gevorderde toegewezen.

IEF 20871

Gebruik tekens op deze wijze is niet toegestaan

Rechtbank Den Haag 14 jul 2022, IEF 20871; ECLI:NL:RBDHA:2022:7828 (OFM tegen Bestseller ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-tekens-op-deze-wijze-is-niet-toegestaan

Vzr. Rb. Den Haag 14 juli 2022, IEF 20871; ECLI:NL:RBDHA:2022:7828 (OFM tegen Bestseller) OFM is een modebedrijf dat gericht is op mannen. Bestseller is een internationaal modebedrijf en is licentienemer van de merken van Aktieselskabet. Bij vonnis van 22 december 2021 [IEF 20522] oordeelde de rechtbank dat OFM inbreuk maakte op het merk van Bestseller door gebruik te maken van tekens die overeenstemmen met het Brands-merk en het grote M-merk. In het vonnis van 22 december 2021 werd OFM elk gebruik van het Brands-teken en het grote M-teken voor kleding en schoeisel expliciet verboden, tenzij het zou gaan om gebruik als handelsnaam of domeinnaam. OFM blijft na het verbod gebruik maken van het teken ‘only for men’, het Brands-teken en het grote M-teken. OFM vordert in deze zaak onder meer dat de voorzieningenrechter Bestseller verbiedt zich te verzetten tegen ieder gebruik van het teken ONLY FOR MEN al dan niet in combinatie met een figuratief element. De voorzieningenrechter geeft aan dat niet ter discussie staat dat OFM het Brands-merk en het grote M-merk is blijven gebruiken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het blijven gebruiken van het Brands-teken en het grote M-teken zoals OFM dit doet, niet toegestaan is. De verbodsvordering van OFM wordt dan ook afgewezen. Ook de vordering van OFM tot schorsing van de executie van het vonnis wordt door de voorzieningenrechter afgewezen.

IEF 20870

Dreiging met handhaving octrooien is onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 3 aug 2022, IEF 20870; (Van Doremaele en GTL tegen Eurochampignon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dreiging-met-handhaving-octrooien-is-onrechtmatig

Rb. Den Haag 3 augustus 2022, IEF 20870, RB 3680; C/09/587050 / HA ZA 20-79 (Van Doremaele en GTL tegen Eurochampignon) Het betreft een geschil tussen partijen die actief zijn in de installatietechniek gericht op paddenstoelenteelt. Beide partijen bieden zogenaamde kantelbare champignon kweekstellingen aan. Gedaagde, Eurochampignon, heeft zich vanaf het najaar van 2018 op het standpunt gesteld dat eiseressen (Van Doremaele en GTL) inbreuk maakten op aan Eurochampignon toekomende octrooirechten, waaronder het octrooi NL 399. Eiseressen meende dat (1) de octrooien waarmee Eurochampignon in 2018 schermde niet nieuw en inventief waren, en (2) dat eiseressen geen inbreuk maakten op enig octrooi van Eurochampignon. Ter onderbouwing van dit standpunt hebben eiseressen Eurochampignon reeds in het najaar van 2018 gewezen op eerdere publicaties waarin de kanteltechniek reeds beschreven was. Desondanks heeft Eurochampignon besloten om richting verschillende marktpartijen – waaronder aan (potentiële) klanten van eiseressen – te communiceren dat de kantelstellingen van eiseressen “could constitute an infringement” op de octrooirechten van Eurochampignon. Eiseressen hebben in het voorjaar van 2019 een art. 84 ROW procedure gestart bij het OCNL ter verkrijging van een nietigheidsadvies voor het octrooi NL 399. Aanvankelijk resulteerde dit erin dat Eurochampignon gedeeltelijk afstand deed van het octrooi. Het wapperen met het octrooi richting marktpartijen ging evenwel onverminderd door. In juli 2019 heeft OCNL advies uitgebracht in de art. 84 ROW procedure en overwogen dat alle conclusies van NL 399 niet nieuw en/of niet inventief zijn. Daarna heeft Eurochampignon volledig afstand gedaan van het octrooi.

IEF 20869

Bewijslevering inzake collectiviteitskorting

Rechtbank Limburg 15 dec 2021, IEF 20869; ECLI:NL:RBLIM:2021:9729 (Zorggroep Ter Weel tegen gedaagden ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijslevering-inzake-collectiviteitskorting

Rb. Limburg 15 december 2021, IEF 20869; ECLI:NL:RBLIM:2021:9729 (Zorggroep Ter Weel tegen gedaagden) Zorggroep Ter Weel stelt dat zij met gedaagde 1 een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan gedaagde de door Ter Weel verschuldigde auteursrechtelijke vergoedingen aan Sena c.s. zou verzorgen. Ter Weel stelt dat gedaagde 1 te vroeg en te veel aan Ter Weel heeft gefactureerd door geen rekening te houden met de collectiviteitskorting. Ter Weel meent dat gedaagde 1 hiermee tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. De rechtbank meent dat vastgesteld dient te worden of partijen een collectiviteitskorting zijn overeengekomen. De rechtbank staat Ter Weel toe bewijs te leveren dat een medewerkster heeft toegezegd dat Ter Weel een collectiviteitskorting zou krijgen op de normaal door Sena in rekening gebrachte auteursrechten. In afwachting van de bewijslevering houdt de rechtbank ten aanzien van dit geschilpunt iedere verdere beoordeling aan.

IEF 20868

Inzage vordering ter onderbouwing gestelde octrooi inbreuk toegewezen

Rechtbank Den Haag 28 jun 2022, IEF 20868; ECLI:NL:RBDHA:2022:7198 (DSS tegen Bries en Counter Flow), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inzage-vordering-ter-onderbouwing-gestelde-octrooi-inbreuk-toegewezen

Rb. Den Haag 28 juni 2022, IEF 20868; ECLI:NL:RBDHA:2022:7198 (DSS tegen Bries en Counter Flow) Dutch Solar Systems (DSS) is houdster van een Nederlands en een Europees octrooi. DSS heeft op 3 september 2020 bescheiden van Counter Flow in conservatoir bewijsbeslag genomen. DSS stelt dat Counter Flow inbreuk maakt op haar octrooien. DSS vordert daarom inzage in en afschrift van de in bewijsbeslag genomen bescheiden en inzage in overige bescheiden. DSS meent dat zij hierbij belang heeft aangezien zij zo vast wil stellen of en op welke manier Counter Flow inbreuk maakt op haar octrooirechten. Ook wil zij de omvang van de inbreuk hiermee kunnen vaststellen. 

IEF 20867

Vordering tot intrekking procedure in België afgewezen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 jul 2022, IEF 20867; ECLI:NL:RBZWB:2022:4130 (Alsare tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-intrekking-procedure-in-belgi-afgewezen

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 25 juli 2022, IEF 20867; ECLI:NL:RBZWB:2022:4130 (Alsare tegen gedaagde) Alsare is een Nederlandse onderneming en heeft de domeinnaam www.beeldsmid2.nl geregistreerd. Gedaagde is een Nederlandse fotograaf. Gedaagde stelt dat hij rechthebbende is van een foto die op de website van Alsare heeft gestaan. Gedaagde stelt dat Alsare zijn auteursrecht heeft geschonden. Alsare vordert in deze zaak dat de procedure tegen Alsare in België wordt ingetrokken. Alsare stelt dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt door in België een procedure te starten terwijl de Belgische rechter absoluut onbevoegd is. De voorzieningenrechter oordeelt dat het wederzijds vertrouwen in elkaars rechtssystemen eraan in de weg staat dat de rechter van een lidstaat de bevoegdheid van een rechter in een andere lidstaat toetst. Ook verzet het Europese recht zich ertegen dat een rechtbank van een lidstaat een partij een verbod oplegt een rechtsvordering in te stellen of voort te zetten bij een rechtbank van een andere lidstaat. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Alsare af.

IEF 20866

Geen inbreuk op merken dan wel auteursrechten

Rechtbank Den Haag 6 jul 2022, IEF 20866; ECLI:NLRBDHA:2022:6493 (Eiser tegen DGM Outlet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-merken-dan-wel-auteursrechten

Rb. Den Haag 6 juli 2022, IEF 20866; ECLI:NL:RBDHA:2022:6493 (eiser tegen DGM Outlet) Eiser is eigenaar van de eenmanszaak Linden Sales, die zich bezighoudt met de verkoop van diverse artikelen via Bol.com. DGM Outlet (hierna: DGM) is een groothandel die zich bezighoudt met de verkoop van diverse artikelen via onder meer Bol.com. Eiser heeft op 25 mei 2019 een EAN-code geregistreerd op naam van Linden Sales. Eiser stelde op 17 november 2020 vast dat DGM een eenhoornknuffel had aangeboden onder gebruikmaking van zijn EAN-code. Die eenhoornknuffel was soortgelijk aan de eenhoornknuffel die eiser eerder op Bol.com had aangeboden. DGM maakte in haar advertentie gebruik van tekens die gelijk zijn aan het merk van eiser. Eiser vordert dat het DGM wordt verboden inbreuk te maken op zijn merken en op zijn auteursrechten. Ook vordert hij een verbod op het onrechtmatig gebruikmaken van zijn EAN-codes.

IEF 20865

Slechts bij deel subsidiaire vordering sprake van 'bepaalde bescheiden'

Rechtbank Amsterdam 6 jul 2022, IEF 20865; ECLI:NL:RBAMS:2022:3892 (Eiser tegen gedaagden ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/slechts-bij-deel-subsidiaire-vordering-sprake-van-bepaalde-bescheiden

Rb. Amsterdam 6 juli 2022, IEF 20865, IT 4007; ECLI:NL:RBAMS:2022:3892 (eiser tegen gedaagden) Eiser heeft gedaagde 1 gesommeerd om boetes te betalen vanwege schending van de geheimhoudingsplicht. Ook heeft eiser een sommatiebrief aan gedaagde 2 gestuurd waarin zij vraagt dat gedaagde 2 bevestigt dat overgestapte (ex-)werknemers geen werkzaamheden meer zullen verrichten voor gedaagde 2 en dat zij geen zakelijke contacten zullen onderhouden met klanten van eiser. Gedaagden hebben niet voldaan aan deze sommaties. Eiser heeft vervolgens de voorzieningenrechter om verlof gevraagd voor het leggen van conservatoire bewijsbeslagen op ‘bepaalde bescheiden’ ten laste van gedaagden. Eiser vordert verstrekking van afschriften door gedaagden.