Bewijs

IEF 16925

Stichting de Thuiskopie heeft onvoldoende aangetoond dat geleverd is aan privégebruikers

Rechtbank Den Haag 5 jul 2017, IEF 16925; ECLI:NL:RBDHA:2017:7153 (Stichting De Thuiskopie tegen Imation Europe B.V.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/stichting-de-thuiskopie-heeft-onvoldoende-aangetoond-dat-geleverd-is-aan-priv-gebruikers

Rechtbank Den Haag 5 juli 2017, IEF 16925; ECLI:NL:RBDHA:2017:7153 (Stichting De Thuiskopie tegen Imation Europe B.V.) Zie eerder IEF 13010, IEF 14984 en IEF 16637. Tussenvonnis. Imation betwist het gevorderde bedrag van €1.484.157,49 euro. Het bedrag dat Imation aan Stichting de Thuiskopie voor leveringen via het Consumer en het Commercial Channel gezamenlijk aan thuiskopievergoeding verschuldigd is, wordt vastgesteld op in totaal €406.932,48 euro, nu door Stichting de Thuiskopie onvoldoende is aangetoond dat uiteindelijk is geleverd aan privégebruikers. Of de vordering van Stichting de Thuiskopie toewijsbaar is tot dit bedrag, hangt af van de beoordeling van de overige verweren van Imation. De rechtbank houdt iedere beslissing aan in afwachting van de beantwoording door de Hoge Raad van de prejudiciële vragen die zijn gesteld.

 

IEF 16824

Poo Pourri had rechtmatig belang bij inzage ex 843a Rv vanwege aannemelijke onrechtmatige daad

Hof Amsterdam 11 apr 2017, IEF 16824; ECLI:NL:GHAMS:2017:1282 (Reckitt tegen Poo Pourri), http://www.ie-forum.nl/artikelen/poo-pourri-had-rechtmatig-belang-bij-inzage-ex-843a-rv-vanwege-aannemelijke-onrechtmatige-daad

Hof Amsterdam 11 april 2017, IEF ; ECLI:NL:GHAMS:2017:1282 (Reckitt tegen Poo Pourri) Kort geding. Art. 843a. Bewijsbeslag. Toiletspray. Poo Pourri ontwikkelt vanaf 2006 een spray die zij onder de naam Poo Pourri op de markt brengt. Zij hanteert voor de vermarkting deze productnaam, consequent gebruik van het woord Poo voor fecaliën, juxtapositie, rijm, branding en een stink-free garantie. Reckitt gebruikt in haar marketing het woord V.I.Poo, juxtapositie, rijm, branding en een geurvrij-garantie. Zij heeft ook een reclamevideo uitgebracht, met een prinses op een toilet. De look-and-feel van deze producten en de bijbehorende campagne wijkt af van die van andere producten van Reckitt. De rechtsbetrekking ex 843a Rv is die uit onrechtmatige daad. Gelet op de aannemelijke onrechtmatige daad had Poo Pourri het vereiste rechtmatig belang bij de inzage, nu die stukken bij uitstek geschikt waren om nader vast te stellen wat er precies was voorgevallen. De voorzieningenrechter heeft dus terecht de inzagevordering toegewezen.

IEF 16779

Bewijsbeslag elektronische data volgt uit postcontractueel geheimhoudingsbeding over gegoten composieten dorpels

Rechtbank Gelderland 10 apr 2017, IEF 16779; ECLI:NL:RBGEL:2017:2358 (Holonite tegen Composietsteen en Ekosiet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsbeslag-elektronische-data-volgt-uit-postcontractueel-geheimhoudingsbeding-over-gegoten-composi
Holonite Composietsteen

Vzr. Rechtbank Gelderland 10 april 2017, IEF 16779; IT 2275; ECLI:NL:RBGEL:2017:2358 (Holonite tegen Composietsteen en Ekosiet) 843a Rv. Holonite is producent en distributeur van o.a. dorpels, vensterbanken en muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen en bedient de Nederlandse, Belgische en Duitse nieuwbouw- en renovatiemarkt met standaard en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen. Composietsteen is een bouwmaterialengroothandel en specialist op het gebied van (gegoten) composietsteen. Partijen hadden een intentieovereenkomst met een postcontractuele geheimhoudingsclausule. Er wordt bewijsbeslag op elektronische data gevorderd. Dit kort geding kan worden aangemerkt als hoofdzaak ex 700 lid 3 Rv. De 'rechtsbetrekking' onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Er is wel een rechtsbetrekking uit hoofde van de inmiddels beëindigde intentieovereenkomst met geheimhoudingsverplichting. De zoektermen worden nader gespecificeerd om te voldoen aan de eis van 'bepaalde bescheiden'. De voorzieningenrechter geeft procedureregels voor de inzage.

IEF 16638

Inzage in deel materiaal ex 843a Rv en specificatie bedrijfsgeheimen

Hof Den Haag 17 jan 2017, IEF 16638; ECLI:NL:GHDHA:2017:57 (Dow Chemical c.s. tegen Organik), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inzage-in-deel-materiaal-ex-843a-rv-en-specificatie-bedrijfsgeheimen

Hof Den Haag 17 januari 2017, IEF 16638; ECLI:NL:GHDHA:2017:57 (Dow Chemical c.s. tegen Organik) Bedijfsgeheimen. Tussenarrest [IEF 16142].  In het incident worden bewarende maatregelen opgeheven op bepaald materiaal. In principaal beroep staat het hof Dow toe inzage te nemen in en kopieën te krijgen van een deel van het materiaal dat door de deurwaarder in bewaring wordt gehouden. Dow geeft BDO de opdracht om op basis van (variaties op) zoektermen documenten te selecteren. Ze zijn tot geheimhouding ten opzichte van partijen en derden verplicht. Dow moet de specificatie van de 52 bedrijfsgeheimen die zij heeft ingediend in de ITC-procedure, ter beschikking stellen aan deskundige Hungenberg.

IEF 16609

Bewijsaanbod in vrijwaringszaak over afgesneden Euromast-foto

Kantonrechter 25 jan 2017, IEF 16609; ECLI:NL:RBDHA:2017:785 (Euromast), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsaanbod-in-vrijwaringszaak-over-afgesneden-euromast-foto
bert van loo euromast

Rechtbank Den Haag 25 januari 2017, IEF 16609; ECLI:NL:RBDHA:2017:785 (Euromast) Tussenvonnis. B is beroepsfotograaf. VOF handelt in advertentieruimte en tijd om consumenten kortingen aan te bieden. Met Euromast zou een kortingsactie worden ingepland en daarvoor wordt, zonder naamsvermelding, een uitsnede van een door Euromast aan VOF gestuurde foto op de website geplaatst. Dat is een auteursrechtinbreuk. Dat VOF het gerechtvaardigd vertrouwen had deze foto te mogen gebruiken, is relevant voor de verhouding met Euromast. In de vrijwaringszaak betoogt VOF dat zij het website-concept in de litigieuze layout aan Euromast heeft voorgelegd en per e-mail goedkeuring heeft ontvangen. Er wordt gelegenheid gegeven dat bewijsaanbod te doen. Iedere beslissing wordt aangehouden.

IEF 16598

Bewijsbeslag in zaak over gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto's

Rechtbank Limburg , IEF 16598; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsbeslag-in-zaak-over-gebruik-vals-facebookprofiel-voor-verkrijgen-intieme-foto-s

Rechtbank Limburg 13 februari 2017, IT ; ECLI:NL:RBLIM:2017:1280 (Facebookgroep Lesbische vrouwen 25+) Mediarecht. Rechtspraak.nl: Kort geding. Gebruik vals Facebookprofiel voor verkrijgen intieme foto’s. Bewijsbeslag digitale gegevens. Verlof tot leggen beslag kan niet alsnog worden geweigerd, ingetrokken of herroepen. Late betekening beslag en nauwkeurige beschrijving van de in beslag genomen zaken, leiden niet tot nietigheid. Beslag is niet disproportioneel. De gegevens moeten worden onderscheiden van de gegevensdragers die voor onderzoek zijn meegenomen. Vooraf was niet bekend op welke gegevensdragers de desbetreffende gegevens zich bevonden. De omstandigheid dat al de gegevensdragers voor onderzoek zijn meegenomen waarop de gegevens zich konden bevinden, maakt het beslag niet disproportioneel. Geen fishing expedition.

IEF 16529

HvJ EU: Recht op informatie ook in afzonderlijke procedure na vaststelling inbreuk

HvJ EU 18 jan 2017, IEF 16529; ECLI:EU:C:2017:18 (New Wave tegen Alltoys), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-recht-op-informatie-ook-in-afzonderlijke-procedure-na-vaststelling-inbreuk

HvJ EU 18 januari 2017, IEF 16529; IEFbe 2064; C-427/15; ECLI:EU:C:2017:18 (New Wave tegen Alltoys) Merkenrecht. Verzoekster is een aparte procedure gestart tegen verweerster Alltoys om alle informatie te krijgen over de herkomst en distributiekanalen van schooltassen/rugzakken van het merk MEGABABE die verweerster heeft opgeslagen of op de markt gebracht. Recht op informatie. Verzoek om informatie na een gerechtelijke procedure waarin inbreuk is vastgesteld. Antwoord:

Artikel 8, lid 1 [Handhavingsrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling van toepassing is op een situatie zoals die in het hoofdgeding, waarin een verzoekende partij na de definitieve beëindiging van een gerechtelijke procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, in een afzonderlijke gerechtelijke procedure verzoekt om informatie over de herkomst en de distributiekanalen van de goederen of diensten waarmee op dat recht inbreuk wordt gemaakt.

 

IEF 16451

Hof laat tegenbewijs toe in tweede keus Tommy Hilfiger importzaak

Hof Den Haag 13 dec 2016, IEF 16451; ECLI:NL:GHDHA:2016:3681 (Drent c.s. tegen Tommy Hilfiger), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-laat-tegenbewijs-toe-in-tweede-keus-tommy-hilfiger-importzaak

Hof Den Haag 13 december 2016, IEF 16451 ; ECLI:NL:GHDHA:2016:3681(Drent c.s. tegen Tommy Hilfiger) Bewijsrecht. Merkinbreuk. Tussenarrest. De rechtbank oordeelde dat (ook) een afhaaladres merkinbreuk faciliteert [IEF 14631]. Het Hof laat Tommy Hilfiger toe bewijs te leveren dat Mangroelal betrokken was bij de in beslag genomen kleding in Lelystad en Heemskerk en het laat Drent c.s. toe tot tegenbewijs tegen het uit voortvloeiend dwingend bewijs dat de aangetroffen goederen aan Drent toebehoren. De stelplicht en de bewijslast dat de facturen zien op kleding die met toestemming van Tommy Hilfiger voor het eerst op de markt in Europa is verhandeld, rusten op Drent c.s.. Tommy Hilfiger hebben tot en met 2006 zaken gedaan met 'seconds', tweede keus, die via niet-reguliere handelskanalen werden gedistribueerd. Er is geen sprake van blote ontkenning van TH, maar gemotiveert dat er slechts één maal een partij van TH is gekocht en dat alle aangetroffen facturen vervalst moeten zijn vanwege discrepenties in de administratie. Het Hof houdt iedere verder beslissing aan.