Portretrecht

IEF 1000

Nieuwe fase koninklijk portretrecht

Meer dan een jaar na de uitspraak van het EHRM in de zaak over het portretrecht van prinses Caroline van Monaco (hier) gaat de RVD nu ook echt gebruik maken van deze handige jurisprudentie. Het Nederlands Dagblad bericht dat "Het verboden is foto's te publiceren van de vier zoons van prinses Margriet en professor Pieter van Vollenhoven en hun gezinnen. Wie toch foto's maakt en plaatst, wordt voor de rechter gesleept. Het gaat om foto's die in de privé-sfeer zijn gemaakt. Alleen wanneer de prinsen Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris een officiële rol vervullen, zoals op Koninginnedag, kunnen ze vrij worden gefotografeerd. 

(...) Het Europese Hof in Straatsburg bepaalde vorig jaar dat 'publieke figuren' aanspraak kunnen maken op een privé-leven, ook in het openbaar, Alleen als een foto bijdraagt aan 'een debat van algemeen belang' wint de persvrijheid het van het recht op privacy. Publicaties die alleen maar dienen om de nieuwsgierigheid naar het privé-leven te bevredigen, zijn niet toegestaan, aldus het Europese hof voor de rechten van de mens. Met dat arrest in de hand heeft de RVD een mediacode opgesteld." Lees hier iets meer.

IEF 994

Kootje, Lukas en Doortje

Goed nieuws voor liefhebbers van Hoge Raad 19 januari 1979, NJ 1979, 383: De KRO blaast de klassieke televisieserie 't Schaep met de 5 Pooten nieuw leven in. De avonturen van Kootje, Lukas en Doortje in het Amsterdamse café 't Schaep met de 5 Pooten zijn vanaf november 2006 weer op de buis te zien, meldde een KRO-woordvoerster maandag. Namen van acteurs die in de nieuwe serie gaan spelen, zijn nog niet bekend. Lees hier meer

IEF 987

goud verzilveren

O.a. het parool bericht dat de Nederlandse hockey-internationals munt willen slaan uit hun portretrechten en dat alle internationals, met uitzondering van Teun de Nooijer en Taeke Taekema hun krachten hebben gebundeld in de Stichting Beheer Imagerechten.

 De spelers zijn in overleg met de hockeybond KNHB over een nieuw contract. In het oude contract, dat tot en met de Olympische Spelen van Athene gold, deden de internationals afstand van hun portretrechten, in ruil voor enkele bonussen en premie’s. Volgens spelersvertegenwoordiger en advocaat Diederik Donk zou er sprake zijn van een conflict.

Volgens het bericht is het de spelers 'inmiddels wel duidelijk dat ze de afgelopen jaren enkele euro’s zijn misgelopen.' 'Het zijn nieuwe tijden, dan hoort daar dus ook een nieuw contract bij, aldus Guus Vogels, de doelman van Oranje, het is niet zo dat we nu simpel onze hand ophouden, nee, we gaan er gewoon actiever mee aan de slag. En daarom hebben we een stichting opgericht, waarin onze belangen behartigd worden.“

Volgens Johan Wakkie, de algemeen directeur van de KNHB, valt het allemaal wel mee. "Ik hoorde dat er spelers waren die dertigduizend euro zouden zijn misgelopen. Nou, dat lijkt me een misvatting (..) mensen die er verstand van hebben zeggen ook dat de spelers niet al te hoge verwachtingen moeten hebben. Ze zullen met een goed plan moeten komen en dat plan zal dan vervolgens ook nog eens goed uitgevoerd moeten worden. Door mensen die er verstand van hebben. En meer is het niet." (Parool 29 september 2005)

IEF 832

De illustrerende functie

Rechtbank Zutphen, 18 juli 2005 LJN: AU1424, 71250 / KG ZA 05-190. Eiseres tegen  Reformatorisch Dagblad. Redelijk portretrecht.

Het Reformatorisch Dagblad heeft niet dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist dat de uitdrukkelijke toestemming van eiseres aan het RD voor gebruik van een in 2003 bij een “straatinterview” van haar gemaakte foto, slechts betrekking heeft op plaatsing van de foto bij het artikel over “vergroting van mobiliteit door scoot-mobiels”. Dat sprake is van een impliciete toestemming tot hergebruik van de foto ter illustratie van - kort gezegd - een artikel over de ziekte Multiple Sclerose, wordt voorshands niet gevolgd. Voor zover eiseres al in redelijkheid had dienen te voorzien dat haar foto zou worden hergebruikt, geldt dit gelet op de context van het artikel uit 2003 slechts voor artikelen over zaken (zoals verminderde mobiliteit) waarmee minder valide/zieke mensen in het algemeen te maken krijgen. Een artikel over (een medicijn voor) een ziekte die op geen enkele wijze verband houdt met de door eiseres ondervonden beperking valt buiten deze context, zodat eiseres plaatsing van haar foto bij een dergelijk artikel niet in redelijkheid had behoeven te voorzien.

Voldoende aannemelijk is dat een redelijk belang van eiseres zich tegen de publicatie verzet. Nu eiseres zeer herkenbaar op de foto staat in de context van een artikel over een bepaalde ernstige ziekte, is sprake van een inbreuk in haar persoonlijke levenssfeer. Uit het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vloeit voort dat indien de openbaarmaking van een portret inbreuk maakt op dit recht, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde als bedoeld in artikel 21 van de Auteurswet dat zich tegen die openbaarmaking verzet (HR 1 juli 1988, NJ 1988, 1000). Dat de belangen van het RD (met name de persvrijheid) zwaarder wegen dan die van eiseres wordt niet aannemelijk geacht. De illustrerende functie van de foto had - voorshands oordelend - op gelijke wijze kunnen worden vervuld door een anonieme foto of een foto van een andere persoon die daar (in die context) toestemming voor heeft gegeven. Plaatsing foto bij artikel over ernstige ziekte inbreuk op persoonlijke levensfeer. Vordering rectificatie afgewezen. Lees vonnis.

IEF 588

Portretrecht Bloemen

Vonnis nog niet gezien, wie het heeft mag het weer mailen, maar De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG),uitgever van Privé, zou voor de rechter hebben erkend dat het weekblad onrechtmatig heeft gehandeld door een foto van Karin Bloemen en haar dochter te publiceren. Het blad heeft de cabaretière 3000 euro schadevergoeding betaald en verklaard dat de foto's zijn vernietigd. Omdat het tijdschrift uit eigen beweging al een bericht had geplaatst waarin excuses werden gemaakt, gaf de rechter geen gehoor aan de eis van Bloemen om Privé een rectificatie te laten publiceren en hoeft de TTG alleen de kosten van het kort geding te betalen. (Nos-tt, via Villamedia/Mediamagzine)

IEF 426

Look-a-likes

De Gouden Gids daagt concurrent en nieuwkomer iLocal voor de rechter. Zoekmachine iLocal heeft in een printadvertentie en een radiocommercial de campagne van de Gouden Gids met Katja Schuurman geparodieerd.

Van der Lek van reclamebureau Van Walbeek Etcetera is stellig: “In de campagne van iLocal.nl worden alle grenzen van de Reclame Code Commissie overschreden. Daar zijn we het uiteraard niet mee eens. Dit is geen parodie, maar parasiteren. Dat kan gewoon niet door de beugel.”

iLocal lijkt zich echter niet druk te maken. “Deze reactie is totaal niet professioneel, maar emotioneel. Ze slaan als een halve dolle om zich heen. Maar de heftigheid van hun reactie bevestigt mij in mijn gelijk. Ik heb ze kennelijk op een pijnlijk punt geraakt.”, aldus Bernd Klaasse Bos.

De Gouden Gids beschuldigt iLocal o.a. van misbruik van de kleur geel. Ook zou iLocal.nl meeliften op het succes van de advertenties met Katja Schuurman. “Inbreuk op het portretrecht? Welnee. Bij ons zie je alleen een vrouw van de achterkant. In onze campagne laten we gewoon zien hoe wij zijn. Goedkoop voor adverteerders, eenvoudig en zonder Bekende Nederlanders. Precies het tegendeel van de Gouden Gids. We hebben de kleur geel eenmalig gebruikt om een beetje de aandacht te trekken, voortaan zetten we oranje weer in als bedrijfskleur. Als ze gewoon een net briefje hadden gestuurd met het verzoek te stoppen, was er niets aan de hand geweest.”, meent iLocal.

Op een rechtzaak zit natuurlijk niemand te wachten, maar iLocal moet wel blij zijn met deze ‘gratis’ reclame. Wordt vast vervolgd.

IEF 352

in het algemeen terecht zeer zorgvuldig

Nieuw op de IVIR-site: G.A.I. Schuijt 'Het portret van Mohammed B.' "Ik vind dat wij ons in Nederland gelukkig mogen prijzen met een sobere misdaad- en justitieverslaggeving, die in het algemeen terecht zeer zorgvuldig omgaat met de privacybelangen van verdachten en veroordeelden en de onschuldpresumptie in acht neemt. Dat moet zo blijven. Maar dat is het beleid waar de media zelf over beslissen.

Waar ik wel de aandacht op heb willen vestigen is dat de media zich bij de bepaling van hun beleid door journalistieke overwegingen kunnen laten leiden en niet (altijd) bevreesd hoeven te zijn gerechtelijke procedures te gaan verliezen. Toegespitst op de zaak-Mohammed B. heb ik betoogd, dat de rechtspraak van zowel de Hoge Raad als die van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voldoende aanknopingspunten biedt voor het standpunt dat publicatie (in de context van een zakelijke berichtgeving) van een portret van een verdachte in een strafzaak die de samenleving zeer ernstig heeft geschokt, niet onrechtmatig zal zijn jegens de verdachte, sterker dat een verbod in strijd zou zijn met de informatievrijheid die in artikel 10 EVRM is gegarandeerd." NJB, 2005-18, p. 938-943.

IEF 292

Hufters?

Enkele weken geleden verspreidde de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie in samenwerking met Adidas tijdens de Rotterdamse marathon een foto van een vijftal atleten in het Olympisch tenue van 2004 (links). De foto is nagenoeg een kopie van de beroemde foto van Paul Huf met Cruijff, Swart, Keizer en Naninga uit 1967. Enig verschil is de toegevoegde vijfde persoon: hordenloopster Judith Vis.

Het Maria Austria Instituut dat de foto’s van Huf beheert is, in de persoon van Adriaan Elligens, “not amused”. Volgens Elligens is de foto een remake en is het flauw en makkelijk om zo op een bekend beeld te gaan leunen. Hij consulteert nu de betrokkenen en overweegt juridische stappen.

Lees meer hier.