Octrooirecht

IEF 32

Octrooirecht

The European Patent Organisation continues its dynamic growth. With the accession of Lithuania to the European Patent Convention, the Organisation now has 30 member states. Moreover, an agreement with Bosnia and Herzegovina has entered into force, allowing applicants to extend their patent applications and patents to that country, which has observer status in the Organisation. European patents are now valid in 36 European states, covering a market of more than 560 million inhabitants.

Lithuania joins the European Patent Organisation as the 30th member state

Munich, 3 December 2004 -- The European Patent Organisation continues its dynamic growth. With the accession of Lithuania to the European Patent Convention, the Organisation now has 30 member states. Moreover, an agreement with Bosnia and Herzegovina has entered into force, allowing applicants to extend their patent applications and patents to that country, which has observer status in the Organisation. European patents are now valid in 36 European states, covering a market of more than 560 million inhabitants.

With its continued expansion, the European patent system is the most dynamic regional patent system in the world. According to the President of the European Patent Office, Professor Alain Pompidou: “The expansion is not only an important contribution to the European integration process. It also underlines the role patents play in the European economy”.

With the accession of Poland and Iceland to the EPC, as well as the extension agreements with Croatia and Serbia and Montenegro concluded earlier this year, the geographical scope of protection for European patents has again grown significantly in 2004. For the European Union’s “Lisbon strategy”, which aims at turning Europe into the most competitive knowledge-based economy by 2010, the patent system is of paramount importance. In the words of Mr Pompidou: “The role of the patent system is to facilitate the flow from knowledge to innovation and from innovation to the creation of economic value. The EPO’s role is to effectively manage this process. The growing number of member and extension states testifies to the demand for patent protection in Europe, and the attractiveness of the European patent system”.

With Latvia, Malta and Norway, further countries are set to join the European Patent Organisation in the foreseeable future.

For further information please contact:
European Patent Office
Communication Department
Rainer Osterwalder - Press Officer
80298 Munich

Phone: +4989/2399-5012
Fax: +4989/2399-2850
e-mail: press@epo.org

http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2004_12_03_e.htm

IEF 28

Octrooirecht

Een zodenbemester is het onderwerp van het kortgeding van de Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage van 19 oktober 2004. Eiseres, Veenhuis Machines B.V., is rechthebbende op twee Nederlandse octrooien (nr.192183 en nr.1011803) en een Europees octrooi (nr. 1044592). Veenhuis heeft een zodenbemester verkocht aan Vreba Equipment B.V., die op haar beurt een dergelijke zodenbemester heeft laten (na)maken. Deze heeft zij verkocht aan een derde. Maakt deze zodenbemester inbreuk op de octrooirechten van Veenhuis?

De Voorzieningenrechter verklaart Veenhuis niet ontvankelijk voor zover haar vorderingen zijn gegrond op het Nederlandse octrooi nr. 192183 en het Europese octrooi nr. 1044592. Veenhuis heeft nagelaten het Nederlandse octrooi volledig over te leggen en de Nederlandse vertaling van het Europese octrooi. De rechter is van oordeel dat er geen sprake is van een octrooi-inbreuk omdat de verwijderbare messen als genoemd in het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi niet terugkomen in het litigieuze exemplaar. Opvallend is dat de zodenbemester van Vreba wel is voorzien van gaten waar de verwijderbare messen kunnen worden geplaatst. Een beroep op merkinbreuk ketst af vanwege uitputting. Het onderdeel waarop het merk is geplaatst, is met toestemming van Veenhuis rechtmatig in het verkeer gebracht.

http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak_print.asp?popup=true&searchtype=ljn&ljn=AR4399&u_ljn=AR4399

IEF 17

Octrooirecht

Arrest Hoge Raad: Eerste Kamer, 12 november 2004, Nr. C03/162HR. In de zaak van:Impro Ltd tegen Liko Ab. Impro is houdster van het Nederlandse octrooi 190.471 voor een inrichting voor het oprichten van een patiënt vanuit een stoel of andere zetel naar een in hoofdzaak staande positie. Liko Nederland B.V. brengt in Nederland op de markt sta-opliften. Het hof heeft zijn oordeel dat de Sabina niet als een inbreukmakend equivalent van het Impro-octrooi moet worden beschouwd, erop gebaseerd dat van de Sabina niet kan worden gezegd dat zij met haar (langere) hefarm in wezen hetzelfde resultaat als door het Impro-octrooi wordt beoogd, op in wezen dezelfde wijze bewerkstelligt. Dit in hoge mate met feitelijke waarderingen verweven oordeel is niet onbegrijpelijk of anderszins onvoldoende gemotiveerd in het licht van het in het bestreden arrest gegeven oordeel dat de Sabina een langere hefarm heeft dan het Impro-octrooi beschrijft en dat bij het oprichten van de patiënt door de Sabina geen parallellogramhefbeweging optreedt. De daartegen gerichte klachten kunnen daarom niet tot cassatie leiden. Lees arrest 1. Lees arrest 2.

IEF 11

Octrooirecht

UK Patent Office: The Computer Implemented Inventions Directiveexplained (Brochure). Reactie NoSoftwarePatents.com "That pamphlet is an insult to human intelligence but, quite frankly, I've seen stuff like that which is even worse. Compared to the misinformation that is spread by the German Federal Ministry of Justice, this UK thing is "the lesser evil" but still pretty bad"

IEF 4

Merkenrecht

Vonnis: Rechtbank 's Gravenhage, 1 september 2004 (bij vervroeging) Rolnummer 03/2105, Crazy Pianos tegen Rocket c.s. Wat er ook zij van de vraag of de combinatie van de op zich bekende (Engelse) woorden CRAZY en PIANOS als zodanig onderscheidend vermogen toekomt, het merk is in elk geval ingeburgerd (...) Ook het logo met daarin PARTY PIANOS stemt voldoende op auditieve en begrips-matige wijze overeen met het woordmerk CRAZY PIANOS leidend tot verwarringsgevaar en in elk geval tot het leggen van een verband tussen teken en merk, zodat sprake is van merkinbreuk volgens 13 A lid 1 onder b respectievelijk onder c BMW.

Lees VonnisCrazy Pianos / Party Pianos  hier Stibbe hier SOLV

IEF 15309

Vijf weken tevoren berichten over voornemen inroepen ander octrooi

Vzr. Rechtbank Noord Holland 23 september 2015, IEF 15309 (Teva tegen Astrazeneca)
Contractenrecht. Octrooirecht. Beslag. Astrazeneca, houdster van EP1289506B1, stelt dat Teva met de verkoop van een astma-inhalator DuoResp Spiromax 160μg/4,5μg en 320μg/9μg inbreuk maakt en er is beslag gelegd. Tijdens een eerder kort geding hebben partijen afspraken gemaakt, waarin is opgenomen dat Astrazeneca vijf weken van te voren schriftelijk bericht indien ze een ander octrooi dan EP1085877 B1 wil inroepen tegen de DuoResp Spiromax 320μg/9μg. Het conservatoire bewijsbeslag wordt opgeheven en de voorzieningenrechter gebiedt Astrazeneca om vijf weken voorafgaand aan het inroepen in Nederland van een ander octrooi tegen de DuoResp Spiromax de procesadvocaat over dat voornemen te berichten op straffe van een dwangsom van €100.000 per keer.

4.3. De beperkte uitleg die Astrazeneca geeft aan de onder 2.1.5 weergegeven afspraken tussen partijen kan vooralsnog niet worden gevolgd. Door verlof te vragen voor bewijsbeslag op grond van de stelling dat DuoResp Spiromax 320 vermoedelijk inbreuk maakt op EP 506 met het doel bewijs van die inbreuk te verkrijgen wordt dat octrooi in strijd met de afspraken tegen Teva ingeroepen zonder voorafgaande waarschuwing. Astrazeneca handelt aldus in strijd met haar verplichtingen jegens Teva.

4.6. Dat geldt ook voor zover het bewijsbeslag het productieproces van DuoResp Spiromax 160 zou moeten betreffen omdat DuoResp Spiromax 160 en DuoResp Spiromax 320, naar Astrazeneca stelt, volgens hetzelfde productieproces worden gemaakt en de inbreuk in het verzoekschrift voornamelijk is onderbouwd aan de hand van de resultaten van onderzoek naar de eigenschappen van DuoResp Spiromax 320. De betwisting van Teva van de inbreuk zou dus evengoed betrekking hebben op DuoResp Spiromax 160.