Modellenrecht

IEF 176

Ferrari groot tegen klein

Ferrari kan met succes optreden tegen radiografisch bestuurbare modelauto's die nagenoeg identiek zijn aan de originele. Terecht is de kort geding rechter van mening dat het Gemeenschapsmodel van Ferrari inzake de F-1 voor speelgoedautos niet nieuw is dan wel onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Een 'kinderkapperstoel'-beroep van Ferrari op het verschil in gebruiksfunctie passeert de rechter: "de betreffende geinformeerde gebruiker van speelgoedauto's zal bekend zijn met de ontwerpen van raceauto's". Gelukkig voor Ferrari is er nog het auteursrecht.  

IEF 95

BVIE: een afkorting om te onthouden

Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) is op 25 februari getekend. Daarmee is de tekst definitief vastgesteld. De volledige tekst van het verdrag, maar ook van het bijbehorende commentaar en het protocol privileges en immuniteiten is beschikbaar op de website van het BMB.

IEF 85

Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom

In de  nieuwe nieuwbrief van het BMB staat de volgende paragraaf: Het “Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom” is inmiddels getekend door België en Luxemburg. De handtekening van Nederland verwachten wij tegen het eind van februari. Daarmee krijgt het Verdrag zijn datum en kunnen vervolgens de drie nationale goedkeuringsprocedures in gang worden gezet. De tekst van het nieuwe verdrag en de memorie van toelichting van de regeringen worden op dat moment op de website van het BMB geplaatst. Het nieuwe verdrag treedt naar verwachting op 1 januari 2006 in werking. " Waarom tekst en toelichting pas 'op dat moment' worden gepubliceerd staat er helaas niet bij.