Merkenrecht

IEF 60

Kort geding: Viva / Vive

Vrouwenweekblad Viva, een uitgave van Sanoma Uitgevers, spant een kort geding aan tegen het seniorenblad Vive. De namen lijken volgens Sanoma te veel op elkaar en dat zou tot verwarring kunnen leiden. Vive Magazine is de nieuwe naam van Senioren Magazine, dat door uitgeverij Top Pers op de markt wordt gebracht. Marketingmanager Sander ten Dam van Viva: ‘We hebben hen, na die naamsverandering, eerst een brief gestuurd met het verzoek om van de naam Vive af te zien. Toen men dat niet wilde, is een gesprek geregeld waar we niet uit kwamen. Vandaar dat we het nu juridisch willen aanpakken.’ Het kort geding dient op 3 februari voor de rechtbank in Amsterdam.

IEF 57

Merkenrecht

G-Star heeft tevergeefs geprobeerd de Makro de verkoop en exploitatie van G-Star jeans onder het beeld/woordmerk G-Star te beletten. De Makro heeft de jeans gekocht van een distributeur van G-Star. G-Star vindt dat de Macro het imago en de reputatie van het G-Star merk schaadt door deze op haar website en in haar folder te gebruiken voor de verkoop. Volgens G-Star zou de Macro niet dezelfde luxe uitstraling hebben als een G-Star filiaal, waardoor de reputatie van het merk zou zijn geschaad.

Allereerst oordeelt de rechter dat G-Star zich op grond van haar woord/beeldmerk niet kan verzetten tegen de verhandeling door Macro van G-Star producten ten aanzien waarvan de merkrechten van G-Star zijn uitgeput. De rechter oordeelt dat een sober en minder trendy uitstraling, voorzover deze samenhangt met een winkelformule, niet een gegronde reden voor de merkhouder oplevert om hiertegen op te treden. G-Star heeft geen relevante bijzondere omstandigheden genoemd die wel een gegronde reden zou kunnen opleveren. Ook is het volgens de rechter gebruikelijk op gelijkbare wijze reclame te maken voor verschillende producten in één folder. Opvallend is dat de rechter de Makro toestaat het woord/beeldmerk G-Star daarvoor te gebruiken. Volgens de rechter is dit nu eenmaal een doelmatig middel om de consumenten omtrent het aanbod van de producten te informeren. De Macro heeft dat niet op een zodanige manier gedaan dat daarmee de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden. Door het gebruik van het woord/beeldmerk roept de Macro geen gevaar in het leven dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de Macro en G-Star bestaat. Naar mijn mening gaat de Makro te ver door onnodig het beeldmerk van G-Star te gebruiken. Het gebruik van het woordmerk volstaat om het publiek te kunnen informeren over de aard van het product.

IEF 54

XS4U x-tra sexy for you / XS4ALL

Het beeldmerk XS4U x-tra sexy for you maakt geen inbreuk op (de reputatie van) de bekende merknaam XS4ALL. XS4U handelt in erotische artikelen, waaronder beeld- en geluidmateriaal. De artikelen zijn onder meer te bestellen via het internet. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake is van merkinbreuk, wanneer XS4U altijd wordt gebruikt in combinatie met het achtervoegsel x-tra sexy for you. XS4ALL was bang voor reputatieschade, maar viste in deze prikkelende zaak achter het spreekwoordelijke net. Voor de volledige uitspraak, zie: Rechtbank Utrecht, zaak-/rolnr. 115821 / KG ZA 04-483 d.d 27 oktober 2004.

IEF 53

Merkenrecht

Eigentijdse merken hebben geen achternaam meer. Interessant artikel van Erwin Wijman in het januarinummer van Onze Taalover de opkomst van het voornaammerk: Dirk, Ilse, Johan, Linda, Humberto, Ben, Alex etcetera. Volgens de schrijver schuilt het grootste gevaar in eventuele negatieve associaties, waarmee het associatiegevaar via een omweg weer terug is in het merkenrecht.

IEF 51

Misleidende mededelingen/Merkenrecht

Milieudefensie wint giftige druiven-procedure van Super De Boer.

Super De Boer heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen Milieudefensie, afgelopen donderdag 6 januari, verloren. Milieudefensie had TNO een onderzoek laten uitvoeren naar de concentraties bestrijdingsmiddelen op de druiven van Super de Boer. Het bleek dat deze concentraties aanzienlijk hoger lagen dan wettelijk was toegestaan.

Milieudefensie startte daarop o.a. in de landelijke media een boycotcampagne tegen Super De Boer en haar druiven. Super de Boer vorderde in een kort geding dat het Milieudefensie nog langer verboden zou worden om misleidende mededelingen te doen over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op haar groente en fruit.

De Amsterdamse Voorzieningenrechter oordeelt echter dat Milieudefensie het recht heeft op vrije meningsuiting m.b.t. de problematiek rond de aanwezigheid van (residuen van) bestrijdingsmiddelen op groente en fruit (…). Om haar mening kracht bij te zetten staat het Milieudefensie vrij om actie te voeren”. Milieudefensie het recht heeft op vrije meningsuiting m.b.t. de problematiek rond de aanwezigheid van (residuen van) bestrijdingsmiddelen op groente en fruit (…). Om haar mening kracht bij te zetten staat het Milieudefensie vrij om actie te voeren”.

Super De Boer behaalt nog een kleine Pyrrhus-overwinning omdat de rechter aan zijn vonnis toevoegt dat het gebruik van het beeldmerk van Super de Boer door Milieudefensie in haar acties, onnodig is en merkinbreuk oplevert.

Lees hier de uitspraak van de Voorzieningenrechter en hier het persbericht van Milieudefensie.

IEF 50

Merkenrecht

Yoghurt emmertjes geschikt als merk

Het Hof Arnhem heeft bepaald dat de yoghurt emmertjes van De Zuivelhoeve kunnen dienen als merk. Het Hof merkt op dat op zichzelf betwijfeld kan worden of een emmertje voor yoghurt op zichzelf voldoende onderscheidend vermogen heeft om als beeld/vormmerk ingeschreven te kunnen worden, maar is van mening dat de emmertjes door inburgering toch dit noodzakelijke onderscheidend vermogen hebben verkregen.

Lees hier het gehele arrest.

IEF 49

Merkenrecht

Schaatster Barbara de Loor verliest kort geding tegen KNSB. KNSB geeft aan de leden van kernploegen/nationale selecties extra sponsorruimten, de zogenaamde merkenteams. De Loor, die geen deel uitmaakt van een door de KNSB erkend merkenteam, wil een extra ‘beenplek’ verwerven.

De Voorzieningenrechter oordeelt: “Het ter bevordering van het ontstaan van merkenteams toekennen van meer logorechten aan een merkenteam dan aan een onafhankelijke licentiehouder is gelet op voormeld beleid dan ook begrijpelijk en in beginsel ook rechtvaardig”. Lees vonnis

 

IEF 45

Merkenrecht

Voor wie er aan twijfelde: het Benelux Gerechtshof bestaat nog. Althans, getuige de twee onderstaande arresten bestond het in ieder geval nog op 1 december. Ander goed nieuws: de enorm lelijke website van het hof is inmiddels onbereikbaar.

Benelux Gerechtshof, 1 december 2004, zaak A/99/1/20, KPN tegen Benelux Merkenbureau.

Benelux Gerechtshof, 1 december 2004, zaak A98/2/21,  Campina tegen Benelux Merken Bureau.