Merkenrecht

IEF 18597

Denim & Co Primark mist onderscheidend vermogen

Rechtbank Den Haag 17 jul 2019, IEF 18597; (Primark tegen Fashion Linq), http://www.ie-forum.nl/artikelen/denim-co-primark-mist-onderscheidend-vermogen

Rechtbank Den Haag 17 juli 2019, IEF 18597, IEFbe 2914; ECLI:NL:RBDHA:2019:7314 (Primark tegen Fashion Linq) Merkenrecht. Onderscheidend vermogen. Fashion Linq is een groothandelbedrijf die zich richt op onder meer ontwerpen van modeproducten. Afnemers bestellen kleding zoals ontworpen en gepresenteerd van eigen merken van Fashion Linq of bij wijze van private label producten. Het is houdster van de merken ‘de Denim & Co-merken’. Primark is een winkelconcern dat betaalbare modeproducten aanbiedt. Primark verkoopt kleding onder het teken ‘Denim Co’ en gebruikt dit teken op prijskaartjes en labels. Fashion Linq viel Primark aan op haar langdurig en op grote schaal gebruik van Denim Co op basis van BNL en EU merken. Het eerste verweer van Primark slaagt al, namelijk dat Denim & Co voldoende onderscheidend vermogen ontbeert.

IEF 18589

Inbreuk Hennessy-merken parallelimport champagne en cognac

Rechtbank Den Haag 3 jul 2019, IEF 18589; ECLI:NL:RBDHA:2019:6874 (Hennessy tegen Simizy), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-hennessy-merken-parallelimport-champagne-en-cognac

Rechtbank Den Haag 3 juli 2019, IEF 18589, IEFbe 2913; ECLI:NL:RBDHA:2019:6874 (Hennessy tegen Simizy) Inbreuk. Merkenrecht. Hennessy cs maken deel uit van het concern Luis Vuitton Moët Hennessy. Hennessy zijn houdsters van een aantal merken voor (onder meer) alcoholhoudende dranken. Simizy verhandelt alcoholhoudende dranken in de Europese Unie met als specialisme de handel in champagnegoederen. Deze zaak gaat over gestelde inbreuk op de Hennessy-merken door Simizy in Nederland/de Benelux, bij parallelimport van champagne en cognac onder de Hennessy-merken. Het zwaartepunt van het verwijt van Hennessy ligt uiteindelijk op het gesteld inbreukmakend gebruik van de Hennessy-merken, bestaande uit het aanbieden in Nederland van Hennessy-merkproducten, het ter verhandeling en aanbieding in Nederland in voorraad hebben van deze producten en gebruik van de Hennessy-merken in stukken voor zakelijk gebruik. De rechtbank veroordeelt Simizy inbreuk te staken. 

IEF 18582

Onafhankelijke wederverkoper mag merk in URL gebruiken

Rechtbank Den Haag 10 jul 2019, IEF 18582; (Wetrok en Alpheios tegen CSI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onafhankelijke-wederverkoper-mag-merk-in-url-gebruiken

Rechtbank Den Haag 10 juli 2019, IEF 18582;ECLI:NL:RBDHA:2019:6913 (Wetrok AG en Alpheios tegen CSI) Merkenrecht. Domeinnaam. Wetrok AG ontwikkelt en verkoopt professionele schoonmaakapparatuur. Alpheios is een partner van Wetrok AG en verkoopt schoonmaakproducten aan onder meer zorginstellingen en overheidsinstellingen. Alpheios is exclusief dealer van Wetrok-producten in de Benelux. De zaak gaat over refererend merkgebruik door een onafhankelijke (niet aan de merkhouder gelieerde) wederverkoper. Het gaat om (dure) schoonmaakmachines en het  merk WETROK. De verkoper verkoopt deze via de domeinnamen www.wetrokwebshop.nl en www.wetrokmachines.nl. Op de site zijn duidelijke disclaimers aangebracht. Wetrok en Alpheios vorderen voor recht te verklaren dat CSI inbreuk (heeft ge-)maakt op de merken dan wel anderszins onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van inbreuk. De verklaring voor recht wordt afgewezen nu met succes verweer is gevoerd dat schade niet aannemelijk is. 

IEF 18558

Merkinbreuk door in gevaar brengen herkomstfunctie Steca Elektronik

Rechtbank Den Haag 19 jun 2019, IEF 18558; ECLI:NL:RBDHA:2019:6239 (Steca Elektronik tegen Evo-Energie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinbreuk-door-in-gevaar-brengen-herkomstfunctie-steca-elektronik

Rechtbank Den Haag 19 juni 2019, IEF 18558; ECLI:NL:RBDHA:2019:6239 (Steca Elektronik tegen Evo-Energie) Intellectuele eigendom. Merkinbreuk. Verbod. Nevenvorderingen. Eiser Steca Elektronik is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in zonne-energiesystemen. Gedaagde Evo-Energie verkoopt en installeert producten op het gebied van duurzame energie. Steca Elektronik vordert Evo-Energie iedere inbreuk op de merken van Steca Elektronik binnen de Europese Unie te staken. Dit wordt toegewezen. De stelling dat Evo-Energie de producten al voor de publicatie van de inschrijving van het Solsum-merk had ingekocht, is onvoldoende om een verbod op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo in de weg te staan. Het argument dat Evo-Energie de merken niet zelf op de laadregelaars heeft aangebracht, betekent niet dat zij door het aanbieden en verhandelen van die waren geen gebruik maakt van de merken zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 UMVo. Door de wijze waarop Evo-Energie de merken heeft gebruikt, aangebracht, dan wel vermeld, wordt de herkomst-functie van de merken in gevaar gebracht.

IEF 18555

Geen inbreuk Transocean-merken door gebruik van metatags

Rechtbank Den Haag 19 jun 2019, IEF 18555; ECLI:NL:RBDHA:2019:6247 (Transocean tegen Eurotex), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-transocean-merken-door-gebruik-van-metatags

Rechtbank Den Haag 19 juni 2019, IEF 18555, RB 3326, IT 2812; ECLI:NL:RBDHA:2019:6247 (Transocean tegen Eurotex) Uitleg vaststellingsovereenkomst. Gebruik tekens na beëindigen lidmaatschap. Metatags. Eiser Transocean is een vereniging van producenten van scheepsverf en houdster van diverse woord- en beeldmerken. Verweerder Eurotex c.s. heeft met Transocean een ‘membership agreement’ gesloten voor het exclusieve gebruik van specifieke knowhow en merken van Transocean. Eurotex heeft met metatags geen inbreuk gemaakt op de merkrechten van Transocean, er is geen sprake van reclame. De metatags zijn verwerkt in de broncode van de website, maar zijn op de website zelf niet zichtbaar. Er kan niet zonder meer worden aangenomen dat het gebruik daarvan een van de functies van het merk aantast en/of door het gebruik van de metatags bij het publiek verwarring kan ontstaan. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 18553

Doorhalingsbeslissing merkinschrijving Neverland

BBIE 27 jun 2019, IEF 18553; (Neverland tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/doorhalingsbeslissing-merkinschrijving-neverland

BOIP 27 juni 2019, IEF 18553; 3000007 (Neverland tegen X) Doorhalingsbeslissing. Verzoeker diende een vordering in tot doorhaling, gericht tegen Benelux-inschrijving 883175, het beeldmerk 'Neverland outdoor dance festival'. Het enkele bestaan van websites, posters of flyers waarop een evenement wordt aangeprezen, toont niet aan dat het evenement ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Facturen van leveranciers tonen dit evenmin aan. Er is niet aangetoond dat het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal is gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik. De Benelux merkinschrijving wordt doorgehaald.

IEF 18552

Vormmerk van stazakje Capri Sun is nietig

Hoge Raad 28 jun 2019, IEF 18552; ECLI:NL:HR:2019:1043 (Capri Sun tegen Riha Wesergold), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vormmerk-van-stazakje-capri-sun-is-nietig

HR 28 juni 2019, IEF 18552; ECLI:NL:HR:2019:1043 (Capri sun tegen Riha Wesergold) Intellectueel eigendomsrecht. Merkenrecht. Vormmerk van sta-zakje voor vruchtensap. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. De klachten van Capri Sun worden verworpen. Het oordeel van het hof [IEF 18421] blijft overeind. Vormmerk is nietig. Alle wezenlijke kenmerken van de vorm zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen (art. 2.1 (oud) BVIE). Ook is geen sprake van slaafse nabootsing. Als er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen, kan het voldoende zijn dat wat betreft uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen.

IEF 18546

Puzzeltijdschrift heeft geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 26 jun 2019, IEF 18546; (Agencja Wydawnicza Technopol tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/puzzeltijdschrift-heeft-geen-door-gebruik-verkregen-onderscheidend-vermogen

Gerecht EU 26 juni 2019, IEF 18546; (Agencja Wydawnicza Technopol tegen EUIPO) Verzoekster, Agencja Wydawnicza Technopol diende vijf Uniemerkaanvragen in voor tijdschriften: woordtekens 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH en 1000 PANORAMICZNYCH. Het Poolse woord 'panoramicznych' betekent kruiswoordraadsel. De weigering van inschrijving door EUIPO was gebaseerd op het beschrijvend karakter van de aangevraagde merken in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 en op het ontbreken van onderscheidend vermogen verkregen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001. De beroepen worden verworpen. De tijdschriften hebben een groot publiek maar verzoekster kan niet aantonen dat ze door het relevante publiek worden gezien als merk.