Merkenrecht

IEF 19873

Hoge Raad verwijst zaak Guy Laroche terug naar het Hof

Hoge Raad 19 mrt 2021, IEF 19873; ECLI:NL:HR:2021:417 (Guy Laroche tegen 4 EW), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-verwijst-zaak-guy-laroche-terug-naar-het-hof

HR 19 maart 2021, IEF 19873, ECLI:NL:HR:2021:417 (Guy Laroche tegen 4 EW) Guy Laroche is een Frans modehuis dat haar producten bij Carrefour liet verkopen in het kader van een loyaliteitsactie. De klanten van Carrefour konden bij hun aankopen zegels sparen die zij vervolgens mochten inruilen tegen bepaalde merkproducten van Guy Laroche. Hiervoor had Guy Laroche met een partij (TOM) een licentieovereenkomst gesloten. Deze partij heeft vervolgens weer met een ander bedrijf een overeenkomst gesloten over de productie. Een soortgelijke constructie is vervolgens tot stand gekomen toen een Belgische supermarkt dezelfde actie ging organiseren. Na afloop van deze actie is het productiebedrijf de restvoorraad openbaar gaan verkopen. Uiteindelijk is deze restvoorraad beland bij EW 4, die een deel van de producten op haar sites is gaan verkopen. Guy Laroche stelt dat dit een merkbreuk oplevert. Het Hof Den Haag heeft dit verworpen. De Hoge Raad oordeelt dat het Hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden door het verweer van 4 EW aan te vullen en dat het Hof daarnaast, mede gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, Guy Laroche had moeten toelaten tot het leveren van tegenbewijs. Hiermee vernietigt zij het arrest en verwijst zij de zaak terug naar het Hof.

IEF 19871

Uniemerk van online gokbedrijf nietig verklaard

Belgische gerechten 30 mrt 2021, IEF 19871; (bet365 tegen Rocoluc en EAC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uniemerk-van-online-gokbedrijf-nietig-verklaard
Kansspelen-Unsplash

Hof van beroep Brussel 30 maart 2021, IEF 19871, IEFbe 3200, 2019/AR/1312 (bet365 tegen Rocoluc en EAC) Bet365 is een groot internationaal gokbedrijf dat online kansspelen aanbiedt, onder andere in België. Rocoluc en EAC zijn Belgische bedrijven die eveneens actief zijn in de kansspelsector. Samen zijn zij online actief onder de naam 'bet333'. Bet365 is van mening dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op haar Uniemerk. Het Hof van beroep gaat hier echter niet in mee, mede omdat bet365 niet over de juiste vergunning beschikt om in België kansspelen aan te bieden. Daarbovenop wijst zij de tegenvordering van Roculuc en EAC toe, waarmee zij het Uniemerk van bet365 nietig verklaard.

IEF 19868

Inbreuk op Benelux-merk voor haak- en breigaren

Hof Den Haag 30 mrt 2021, IEF 19868; (De Bondt tegen Garnio), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-benelux-merk-voor-haak-en-breigaren

Hof Den Haag 30 maart 2021, IEF 19868, C/09/563247/ KG ZA 18-1188 (De Bondt tegen Garnio) Kort geding. De Bondt is groothandel in fournituren, haak- en breigarens en houdt in deze hoedanigheid een aantal merkregistraties, waaronder het woordmerk Benelux- en Uniewoordmerk WHIRL. Hobbii is een online-winkel die brei- en haakbenodigdheden verkoopt aan creatievelingen. Zij richt deze activiteit ook op Nederland middels een website. Zij gebruikt bij aanprijzing van haar waren de term ‘Twirls’. De uitspraak van de voorzieningenrechter [IEF 18723] wordt vernietigd. De Bondt stelt terecht dat gebruik van deze term een inbreuk vormt op haar merkrecht. Onder meer vanwege verwarringsgevaar, de consument kan menen dat de garens van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

IEF 19863

Beslissing merkinbreuk Bacardi-producten aangehouden

Rechtbank Den Haag 17 mrt 2021, IEF 19863; ECLI:NL:RBDHA:2021:2532 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:2532), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beslissing-merkinbreuk-bacardi-producten-aangehouden

Rechtbank Den Haag 17 maart 2021, IEF 19863; ECLI:NL:RBDHA:2021:2532 (Bacardi tegen Loendersloot en Flint Warehousing) Tussenvonnis. Parallelhandel in Bacardi-producten. Merkhouder tegen expediteur en partij die decodeerfaciliteit aan derden ter beschikking stelt. In de zaak tegen Loendersloot c.s. gaat het om de vraag hoe de logistieke dienstverleningsactiviteiten die zijn verricht, moeten worden geduid en of Loendersloot c.s. merkinbreukmakend handelen en/of onrechtmatig handelen en/of handelen als tussenpersoon kan worden verweten. In de zaak tegen Pure Handling staat centraal of de verwijten die Bacardi c.s. aan Loendersloot c.s. maakt, ook aan Pure Handling kunnen worden gemaakt waar het gaat om de decodeerfaciliteit die Pure Handling aan derden ter beschikking stelt. In de zaak tegen de bestuurder is aan de orde of zij de activiteiten van Loendersloot c.s. en Pure Handling heeft toegelaten, bewerkstelligd of heeft nagelaten daarop in te grijpen. De zaak wordt naar de rol verwezen. In de incidenten worden provisionele voorzieningen getroffen, zoals het staken van het ter beschikking stellen van de decodeerfaciliteit.

IEF 19860

Eerste Kamer BenGH verwerpt beroep tegen uitspraak Tweede Kamer

BenGH 15 mrt 2021, IEF 19860; (BXT tegen GiGi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eerste-kamer-bengh-verwerpt-beroep-tegen-uitspraak-tweede-kamer
BenGH Brussel Google maps

Benelux Gerechtshof 15 maart 2021, IEF 19860, IEFbe 3198, C 2018/11/V/8 (BXT tegen GiGi) [Vervolg op IEF 18902]. BXT heeft het teken DIDI bij het BOIP gedeponeerd voor waren en diensten in verscheidene klassen van de Overeenkomst van Nice, waaronder klasse 12. GiGi heeft zich hier vervolgens tegen verzet. Deze oppositie is gedeeltelijk toegewezen, terecht volgens de Tweede Kamer van het BenGH in een eerdere uitspraak. BXT heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld. De Eerste Kamer verklaart deze echter als ongegrond en verwerpt het beroep van BXT.

IEF 19841

Audi heft derdenbeslag met succes op

Rechtbank Rotterdam 16 mrt 2021, IEF 19841; (Audi tegen Dejavu), http://www.ie-forum.nl/artikelen/audi-heft-derdenbeslag-met-succes-op

Vzr. Rechtbank Rotterdam 16 maart 2021, IEF 19841, C/l01613305 / KG ZA 21-109 (Audi tegen Dejavu) De vof 'Dejavu' houdt zich bezig met de detailhandel in auto-onderdelen, waaronder bumpers en verlichting. Audi heeft in mei 2019 via een beschikking een inbreukverbod weten op te leggen aan Dejavu, wat uiteindelijk leidde tot beslagleggingen van Audi op zaken van Dejavu. Deze heeft Dejavu op haar beurt weer op weten te heffen. Uiteindelijk heeft Dejavu derdenbeslag weten te leggen op een aantal zaken ten laste van Audi. Audi vordert hier opheffing van. De voorzieningenrechter verklaart dat de dwangsommen die Audi zijn opgelegd niet zijn verbeurd waardoor de opheffing kan worden toegewezen.

IEF 19844

Geen inbreuk op handelsnaam en woordmerk, wel inbreuk op beeldmerk

Rechtbank Gelderland 18 mrt 2021, IEF 19844; (Welson tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-handelsnaam-en-woordmerk-wel-inbreuk-op-beeldmerk

Vzr. Rechtbank Gelderland 18 maart 2021, C/05/383354 / KG ZA 2 l-29 (Welson tegen gedaagde) Welson is een bedrijf dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het verkopen, plaatsen en onderhouden van zwembaden. Welson is tevens als woord- en beeldmerk geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Gedaagde drijft eveneens een onderneming die zich bezighoudt met het plaatsen en onderhouden van zwembaden. Sinds december 2020 opereert zijn onderneming onder de naam 'Wellux'. Welson ziet dit als inbreukmakend op haar handelsnaam, woordmerk en beeldmerk en vordert van gedaagde om haar onderneming niet meer onder deze naam te drijven. De voorzieningenrechter oordeelt dat er van te weinig overeenstemming tussen de namen 'Welson' en 'Wellux' sprake is om een inbreuk op de handelsnaam en het woordmerk van de eerstgenoemde te constateren. Wel verklaart deze dat er sprake is van inbreuk op het beeldmerk, wegens een grote mate van overeenstemming tussen de logo's.

IEF 19822

Verkoop van nagebootste artikelen

Antilliaanse Gerechten 1 mrt 2021, IEF 19822; ECLI:NL:OGEAC:2021:39 (Puma en Nike tegen Home Plus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoop-van-nagebootste-artikelen

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 1 maart 2021, IEF 19822; ECLI:NL:OGEAC:2021:39 (Puma en Nike tegen Home Plus) Merkinbreuk. Verbod verkoop van nagebootste artikelen. Nike c.s. hebben woord- en/of beeldmerken doen registreren in Curaçao. Gedaagde Home Plus exploiteert warenhuizen te Curaçao. Nike c.s. hebben beslag laten leggen op goederen van Home Plus en stellen onder meer dat Home Plus namaakversies van producten met hun merken verkoopt. De door Nike c.s. gelegde beslagen waren rechtmatig en de daarover namens hen gedane uitlatingen hadden een voldoende feitelijke grondslag. Niet alle beslagen blijken rechtmatig. Er zijn geen nep (Puma)artikelen in beslag genomen. Schadevergoeding aan Nike wordt toegewezen.