Domeinnaamrecht

IEF 66

Domeinnamen

In december 2003 lekte voortijdig uit dat de naam van de nieuwe kroonprinses Caterina-Amalia zou worden. Hoe? Het Koninklijk Huis had de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en op voorhand de domeinnaam prinsescatharina-amalia.nl geregistreerd. Enerzijds verstandig, omdat op deze manier derden niet direct na het bekendmaken van de naam er met de domeinnaam vandoor konden gaan. Anderzijds was, toen de trotse ouders de naam officieel bekendmaakten, de verrassing er eigenlijk wel af.

Mogelijk hebben Procter&Gamble en Gillette bij hun recente fusie niet de strategie van ons Koninklijk huis gevolgd. Direct na het bekend worden van de fusie werd er gespeculeerd over een nieuwe naam. Een Koreaans bedrijf meende dat PGGillette wel een logische samentrekking is en registreerde direct pggillette.com. Benieuwd of de Koreanen het bij het juiste eind hebben...

Hier een deel van het uittreksel uit het domeinnamenregister van Prenames Domainlab:

1. Domain Name : pggillette.com
2. Registrar : ttpia.com

3. Record Created on : 2005-01-28        
4. Record Expires on : 2006-01-28        
5. Record last Updated on :


6. Name Servers
   ns1.ttpia.com
   ns9.tt.co.kr


7. Registrant : Name      : swing .
                Company   : swing
                E-mail    : winwing@daum.net
                Address   : Daeheung-dong Jung-gu DAEJEON
                            479-2
                            KR(301803)
                Tel       : 010-6833-1188     

8. Administrative Contact :
                Name      : swing .
                Company   : swing
                E-mail    : winwing@daum.net
                Address   : Daeheung-dong Jung-gu DAEJEON
                            479-2
                            KR(301803)
                Tel       : 010-6833-1188

IEF 48

Domeinnamen

John de Mol heeft de strijd om de uitzendrechten (samenvattingen) van de eredivisie voetbal vandaag gewonnen. De strijd om de naam waaronder deze samenvattingen vanaf volgend seizoen worden uitgezonden is echter nog niet gestreden.

Op 16 december jl. werd bekend dat De Mol van plan was zijn nieuwe zender onder de naam TVNL te lanceren. Dezelfde dag heeft De Mol het woordmerk TVNL aangevraagd. Het beeldmerk was 'al' op 16 oktober aangevraagd. Het is nog de vraag of het woordmerk door het BMB niet als te beschriivend wordt opgevat en wordt geweigerd.

Bovendien blijkt dat De Mol niet het voorbeeld van de RVD ten tijde van de geboorte van Amalia heeft gevolgd, door de belangrijkste domeinnamen voor de nieuwe zender te registreren. De .biz, .info .net, .org-domeinnamen van TVNL, alsmede TV-NL.com (dus met streepje) zijn allen op 16 december jl. door kapers geregistreerd.

TVNL.nl, tvnl.com en tv.nl (oftewel de meest voor de hand liggende domeinnamen) blijken al jaren geleden door derden te zijn geregistreerd. Tot op dit moment was de domeinnaam TV-NL.nl nog vrij.

Of en hoe De Mol van plan is om onder de (domein)naam TVNL ook op internet actief te worden is nog niet bekend...

IEF 42

Domeinnamen

De Europese Commissie heeft een overeenkomst met registratieinstantie EURid gesloten over de introductie van .eu domeinnamen. EURid, een private non-profit organisatie, is door de Commissie belast met de implementatie en het management van de eu.-domeinnamen. Naar verwachting zullen domeinnamen met de .eu-extensie in de loop van 2005 geregistreerd kunnen worden.

IEF 15

Domeinnamen

Domeinnaamkaping makkelijker

Top Level DomainDomeinkaping is dankzij nieuwe regels van ICANN gemakkelijker geworden. De nieuwe regels - die vrijdag in werking worden gesteld - zijn eigenlijk bedoeld om het overzetten van domeinnamen te vereenvoudigen. Er treedt nu echter een onbedoelde bijwerking op, waardoor eventuele kwaadwillenden makkelijker een domeinnaam kunnen kapen. Dit is mogelijk omdat een overdracht van een domeinnaam na vijf werkdagen nu altijd zal worden uitgevoerd, behalve wanneer de eigenaar dit expliciet geweigerd heeft.

De huidige regels staan een overgave pas toe wanneer de eigenaar positief heeft gereageerd op de afstandsverklaring. Hierdoor zijn vooral domeinnamen met gedateerde e-mailadressen en onjuiste adresgegevens kwetsbaar geworden, omdat niet reageren dus een positief bericht is voor de aanvrager. De ICANN heeft voor eventuele geschillen met betrekking tot de domeinnaamoverdracht een onafhankelijke geschillencommissie gevormd. Hiermee probeert de organisatie eventueel misbruik van de nieuwe regels tegen te gaan.

Hostingbedrijven spelen in op de nieuwe situatie door bijvoorbeeld de domeinnamen te laten locken door de klanten. Dankzij dit hulpmiddel kan de domeinnaam niet meer worden overgeschreven naar een andere eigenaar.

IEF 12

Domeinnamen

Zowel gedaagden (als bestuurders van de Vereniging LPF) als de fractieleden maken gebruik van de namen ‘LPF’ en/of ‘Lijst Pim Fortuyn’, precies dezelfde namen worden door eiseres gebruikt, voor zo goed als dezelfde activiteiten. Het gevaar voor verwarring bij het publiek is groot. Het feit dat er nu kennelijk twee groeperingen zijn die het gedachtegoed van Pim Fortuyn beweren uit te dragen, brengt niet met zich mee dat zij beide bevoegd zijn de namen ‘LPF’ en Lijst Pim Fortuyn’ te gebruiken. Eiseres heeft immers de oudste rechten. Leden die zich afscheiden, zoals gedaagden en de fractieleden, kunnen hun werkzaamheden onder een nieuwe naam voortzetten die evenwel niet verwarring bij het publiek mag geven. Of gedaagden en de fractieleden gebruik van de namen ‘LPF’ en Lijst Pim Fortuyn’ maken ‘in het economisch verkeer’, als vereist door artikel 13 Eenvormige Beneluxwet op de merken, kan in het midden blijven, nu eiseres de onrechtmatigheid van het gebruik van deze namen ook baseert op artikel 6:162 BW.

Volledige uitspraak