Personalia

IEF 31

Advocatuur

Na het vertrek van Jan Brinkhof bij Stibbe verlaat ook Egbert Dommering dit kantoor. Dommering treedt toe tot het nieuwe 'technologie'-kantoor van Brinkhof, dat deze momenteel aan het opzetten is en neemt zijn medewerkers Patrick Burger en Remy Chavannes en zijn stagiaire Sophie Steinhauser mee. Daarmee komt het aantal advocaten bij Brinkhof Advocaten, zoals dat op 1 januari a.s. van start zal gaan, al op 12. Volgens Brinkhof zal dit aantal nog stijgen tot 20, waarvan naar verwachting een groot deel van Nauta Dutihl zal komen.

Stibbe heeft aangegeven de eigen sectie octrooirecht mogelijk op te heffen.

IEF 24

EU commissaris Interne Markt gaat digitaal

EU-Commissaris Charlie McGreevy, verantwoordelijk voor de Interne Markt en opvolger van Bolkestein, heeft een persoonlijke website gekregen. McGreevy, voormalig minister van Financiële zaken van Ierland, heeft in zijn functie een grote invloed op het beleid van de Europese Unie ten aanzien van onder meer de bescherming van intellectueel eigendom. Via de website is McGreevy, althans zijn bureau, direct te bereiken. Ook biedt de website nieuws en de mogelijkheid speeches na te lezen.