Auteursrecht

IEF 41

Auteursrecht

Is art 25 d Auteurswet van toepassing? Levend kunstwerk beschadigd in ziekenhuis. Het levend kunstwerk dat zich Fabiola noemt is in zijn woning aan het Waterlooplein ernstig mishandeld. De van oorsprong Vlaming ligt nog in het ziekenhuis met een ernstige verwonding aan zijn oog.

Fabiola had een vage kennis toegang verschaft tot zijn huis. De jongen verklaarde ruzie met zijn vriendin te hebben gehad en buiten de deur te zijn gezet. Eenmaal in de woning van de kunstenaar, mishandelde de jongen Fabiola. "Plotseling lag hij op me met een mes of een stok of iets waarmee hij me stak. Ik heb moeten vechten voor mijn leven. bron:at5.nl

IEF 36

Auteursrecht / Volgrecht

De ene richtlijn is nog niet geimplementeerd of de volgende komt er weer aan. Vers van de pers Aanpassing Auteurswet 1912 (Implementatie richtlijn nr. 2001/84/EG inzake volgrecht t.b.v. de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk). Kamerstukken:

Koninklijke boodschap, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 1, Tweede Kamer  
Voorstel van wet, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 2, Tweede Kamer
Memorie van toelichting, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 3, Tweede Kamer 
Oorspronkelijke tekst, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 4, Tweede Kamer
Advies en nader rapport, Kamerstuk 2004-2005, 29912, nr. 5, Tweede Kamer

IEF 34

Makerschap 1

An Argentine artist is opening an exhibition of photographs he's collected from the dustbins of Buenos Aires. Pablo Cruz Aguire has selected 1,500 pictures from the thousands he's collected over the last 15 years. The exhibition shows a huge variety of pictures taken from the turn of the 20th century to the present day. Mr Aguire told Clarin online: "I have 800 pictures of a tango dancer from when he was three until he was 80. "I also have one of Juan and Evita Peron that has a stain that looks like blood on it." The pictures can be seen online at www.fotosencontradas.com.ar before it goes on display in a Buenos Aires museum.

New exhibition scoured from bins Publish Date : 12/9/2004 9:36:00 AM   Source : Onlypunjab.com Team
IEF 33

Makerschap 2

Assembly-line robots can do more than just build cars. A European art group claims they can draw, dance, even DJ a party. Robotlab acquires industrial robots -- the metal arms on factory floors that wield welding torches and other manufacturing tools -- and reprograms them to become performers in public spaces. Some of the reprogrammed beasts spin tunes, others paint, and still others perform intricate dances to music.
Second Career for Old Robot: Art 
By David Cohn

Story location:http://www.wired.com/news/technology/0,1282,65937,00.html

02:00 AM Dec. 07, 2004 PT

Assembly-line robots can do more than just build cars. A European art group claims they can draw, dance, even DJ a party.

Robotlab acquires industrial robots -- the metal arms on factory floors that wield welding torches and other manufacturing tools -- and reprograms them to become performers in public spaces. Some of the reprogrammed beasts spin tunes, others paint, and still others perform intricate dances to music.

The group, based in Karlsruhe, Germany, sees the project as part of an artistic and educational movement to prepare us for when similar machines are part of our daily lives.

"Sometimes the artistic community looks at us as something very technical, and then the engineers think we are very artistic -- it is really something like a mixture," said Jan Zappe, who co-founded robotlab in 2000. Zappe, 35, studied chemistry and philosophy. His cohorts include a robotics engineer and a graphics designer.

Although the robots can weigh 820 pounds and are designed to make everything from cars to bulldozers, they can be remarkably supple, with more than enough finesse to draw on canvas.

For one installation, the group retooled a KR 125/2 robot with a pen instead of a pneumatic hammer, and placed it in front of an easel. Human participants sat still while a video camera in the robot's arm sent a digital image to a computer, which sent an analysis of the image to the arm, which then drew the portrait.

Another traveling project trained the arms to mimic the scratching movements of DJs. At one event the robo DJ selected the music and decided when to scratch. Zappe said the robot's timing and choice of music were "not very harmonic." So the robotlab crew reprogrammed the machine to help it place the scratches at more appropriate times.

The machines can even dance. Using 7-foot industrial robots, robotlab organized a dance troupe with Swiss choreographer Pablo Ventura. Being all arms, literally, the robots couldn't traverse the stage, but human performers enhanced their show.

Zappe said robotlab hopes, within the next year, to collaborate with electronic music pioneer Karl Bartos from Kraftwerk. "This will be something like a man-machine collaboration, but it's still in development now," said Zappe.

"All our projects have two sides: the artistic and ideas side and the technical side," Zappe said. "Every project is a new invention

IEF 29

Auteursrecht

Een Australische rechter heeft afgelopen vrijdag 3 december een getuigenverklaring geacccepteerd, die Kazaa's positie in haar strijd met een groot aantal platenmaatschappijen, kan schaden.

De getuige, George Barker, hoofd van het Australian National University's Center for Law and Economics, Intellectual Property and Copyright, verklaarde dat Kazaa 'de regels bepaalt, en de mogelijkheden vergemakkelijkt voor het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde werken'. Barker wees er verder nog op dat Kazaa verdient aan het ongeoorloofd uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en dat een en ander flinke schade aan de economie toebrengt.

In Nederland heeft de Hoge Raad de Kazaa's uitwisselingsprogramma toelaatbaar geacht.

IEF 26

WIPO verdrag inzake IE-rechten voor omroeporganisaties?

Lidstaten van de WIPO zijn bezig met een verdrag tot actualisering van de IE-standaarden voor uitzendorgansities in het digitale tijdperk. Onderhandelingen hierover hebben plaatsgevonden tijdens een vergadering van de twaalfde sessie van de Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) in Geneve die plaatsvond van 17 t/m 19 november 2004. Afgevaardigden hebben substantiele voortgang geboekt in het verkleinen van standpuntverschillen op kernpunten zoals is vastgelegd in de Revised Consolidated Text of treaty proposals. De Lidstaten van de WIPs hebben kenbaar gemaakt dat zij een versnelde voortgang richting totstandkoming van het Vedrag wensen. Persbericht WIPO, 22 november 2004. http://www.wipo.int/