Auteursrecht

IEF 232

iPod Doekoe

Het Parool bericht dat Mp-3-spelers de komende tijd fors duurder worden. De 'amusementsbranche' wil namelijk over twee maanden een kopieerheffing voor de spelers invoeren. Volgens de stichting Thuiskopie moeten mp-3-spelers forser worden aangeslagen dan cd-r's, omdat ze telkens opnieuw met muziek geladen kunnen worden.

Spelers met 4 tot zes gigabyte, zoals de Ipod Mini, zullen 13 tot 20 euro meer kosten, spelers van twintig gigabyte 65 euro en van veertig gigabyte 131 euro. De elektronicabranche verzet zich tegen het voorstel. Brancheorganisatie Fiar zegt echter machteloos te staan omdat de heffingen zijn toegestaan volgens de auteurswet. Zie ook webwereld.nl

IEF 230

Eerst even voor jezelf lezen

Nieuwe Jurisprudentie. Vooralsnog text only, bespreking volgt (interessante bespreking in de pen? Stuur hem aan redactie@IEForum.nl).

Maxima tegen SBS6/Privé: LJN: AT4199, Rechtbank Amsterdam, 297956 / H 04.2843

C-192/04 Conclusie 2005-04-21 Lagardère Active Broadcast

C-252/03  C-207/03 Arrest 2005-04-21 Novartis e.a.

T-164/03 Arrest 2005-04-21 Ampafrance / OHMI - Johnson & Johnson (monBeBé)

T-269/02 Arrest 2005-04-21 PepsiCo / OHMI - Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) (update: inmiddels besproken, zie hier)

IEF 227

Na ruggespraak

Uit de Volkskrant: Het plan van Mario Borghezio, europarlementariër de Italiaanse partij Lega Nord, om zijn  illegale kopie van de film Submission van Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali in het Europees Parlement te vertonen is afgekeurd.

Josep Borrell, voorzitter van het Europees Parlement, verbood na ruggespraak met zijn juridische dienst het plan. De Spanjaard wil geen juridisch conflict met producent Gijs van de Westelaken. Die noemde de plannen van Borghezio ‘sensatiemakerij ter meerdere eer en glorie van de eigen politieke agenda’.

IEF 226

Family Entertainment and Copyright Act

Ondertussen in de Verenigde Staten: It will soon become legal to alter a motion picture so long as all the sex, profanity, and violence have been edited out, thanks to a bill called the Family Movie Act, an attachment to the Family Entertainment and Copyright Act approved Tuesday by the House. The Senate has already passed its own version, and the President is expected to sign it.

Overall, the bill is a big win for Hollywood, with significantly harsher penalties for common bootleggers. But the 'family movie' provision ... indemnifies any company that makes prudish versions of movies available without authorization. File sharing will remain a crime, but so long as all the good parts have been purged, a sort of Puritanical bootlegging will be tolerated, if not encouraged. Lees meer in The Register.

Nog meer USA nieuws, over merken en verwatering: De nieuweTrademark Dilution Revision Act 2005. Interessant genoeg voor een eigen bericht, maar hier al afdoende besproken door de IPkat.

IEF 214

Te koop: Romanpersonages

De Kroatische uitgever uitgever AGM heeft een inventieve methode om het drukken van boeken te financieren. AGM biedt namen te koop aan van personages in een roman die volgende maand uitkomt. Voor 27 tot 67 euro kan iedereen een rol krijgen in het boek 'Het Thuisland in Brand: Steve en Samoula in Kroatië'. Of de prijs van de personages gerelateerd is aan de (helden-)rol in het boek is niet bekend...

IEF 211

Morele gerechten

Slopen, vernielen en weggooien van kunstwerken zijn bekende onderwerpen in het auteursrecht, maar opeten? Ananova.com bericht het volgende:

Sid Chidiac, 36, imposes a 'No touching, No tasting' ban on gallery visitors but admits he he licks his own brushes and can't resist temptation to taste his work. He paints with fine Belgian chocolate and food dye on edible canvas. Chidiac's works are shown at chocolate fairs and galleries around the world and can be seen at www.sidchidiac.com

IEF 205

Alle fotografen zijn welkom

Op woensdag 20 april 2005 organiseert de FotografenFederatie een bijeenkomst over
tarieven en contracten in de dagelijkse beroepspraktijk van de fotograaf. Sprekers zijn mevrouw mr.dr. Lucie Guibault (IVIR) en mr Michel Frequin (NUV).Daarna volgt een gesprek met de aanwezige fotografen onder leiding van Gerrit Jan Wolffensperger, voorzitter van de FotografenFederatie en Stichting Burafo. De avond vindt plaats in Cristofori, Prinsengracht 583, Amsterdam. Aanvang 20.15 uur. Alle fotografen zijn welkom.Toegang uitsluitend na reservering per e-mail: info@fotografenfederatie.nl

IEF 202

Elk afzonderlijk dier is niet origineel.

Hof van Cassatie, Brussel 11 maart 2005. Belgische zaak over karpetdessins, respectievelijk een boerderij-, een circus- en een katten en muizentafereel. Bevat, waarschijnlijk met het oog op de goede smaak, geen plaatjes van de katten en muizen, met uitstekende tong, bolletjes, strikjes, bloemen en een halsband, stal met paard dat over de halve staldeur kijkt, compositie met bloemen, vijver en lisdodde, clowns, muizen, leeuw, beer, koorddanser, circuswagen. En dat op een tapijt! En dan wil iemand ze kennelijk ook nog namaken. Hof van Cassatie vindt het prima.

Overwegende dat, om bescherming van de Auteurswet van 30 juni 1994 te genieten, het nodig maar voldoende is dat bewezen wordt dat het werk de uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de maker, wat onontbeerlijk is om aan het werk het vereiste individuele karakter te geven waardoor een schepping ontstaat. Dat de loutere weergave van bestaande thema's zonder de keuze van een welbepaalde vorm die van persoonlijkheid getuigt, onvoldoende is om de auteursrechtelijke bescherming te verantwoorden.

Overwegende dat de appèlrechters, op grond van de concrete analyse van de dessins, vaststellen dat: met betrekking tot de afbeelding van boerderijen en een circus, zij "behoren tot het publiek domein", dat "het louter (gaat) om afbeeldingen van bekende elementen uit de kinderwereld weergegeven in de vorm van een tapijt" en dat "de tekeningen niet de stempel (dragen) van de tekenaar, maar een opsomming en een weergave (zijn) van gekende figuren" ;

met betrekking tot de afbeelding van katten en muizen, dit thema "geregeld (voorkomt) in stripverhalen en cartoons, in illustraties van kinderboeken, op verpakkingen" Dat de appèlrechters op grond hiervan oordelen dat "het geheel, noch enig onderdeel, noch de combinatie van de onderdelen, noch het feit dat de respectievelijke tekeningen op een karpet uitgedrukt zijn het dessin origineel (maken)", dat eiseres niet aantoont "dat de tekeningen op de karpetten het resultaat zijn van een persoonlijke denkinspanning of van een intellectueel opzoekingswerk, of van een analyse en synthese" en dat de creatieve inspanning van de maker ervan onvoldoende blijkt.

Dat de appèlrechters aldus, zonder miskenning van de regels in zake de bewijslast, hun beslissing dat de dessins 2475, 2476 en 2436 geen auteursrechtelijke bescherming genieten, naar recht verantwoorden ;

Overwegende dat de appèlrechters na te hebben beslist dat, onder meer de dessins 2475, 2476 en 2436 geen auteursrechtelijke bescherming genieten zodat verweerster zich niet schuldig heeft gemaakt aan namaak, oordelen dat "op grond van het voorgaande het beslag wegens namaak, dat (eiseres) gelegd heeft, onrechtmatig (was)" ;

Dat de appèlrechters door aldus de onrechtmatigheid van het beslag louter af te leiden uit het feit dat het beslag inzake namaak werd gelegd door een partij waarvan het auteursrecht
nadien door de rechter ten gronde niet werd erkend, hun beslissing niet naar recht verantwoorden.
Lees arrest op http://www.juridat.be