Auteursrecht

IEF 308

Wie moet wat betalen en waarom?

Kamerstukken 29800 VIII, nr. 203, 3 mei 2005. Brief van staatssecretaris Van der Laan (OCW). Reactie op een door de Tweede Kamer aanvaarde motie, waarin de regering wordt verzocht om de publieke omroep duidelijk te maken dat de auteursrechtelijke vergoeding voor de openbaarmaking van de programma’s van de publieke omroep via de kabel en andere distributiekanalen voor rekening van de publieke omroep zijn en dat dit besloten ligt in de bedoeling van de wetgever.

Brief gaat uitvoerig in op de (geschiedenis) van de kabeldoorgifte.  Heel erg kort samengevat komt het antwoord van de staatsecretaris er op neer dat het de publieke omroep op grond van het auteursrecht in beginsel wel vrij staat een vergoeding te vragen voor de “eigen rechten”. Door alle spannende Nederlandse, Europese, auteurrechtelijke en mededingingsrechtelijke haken en ogen verdient het aanbeveling om de (boeiende) brief geheel te lezen. Lees brief en antwoorden op kamervragen (hier en hier)

IEF 299

Het staartje van Kopspijkers

Na het verlies van Kopspijkers kan de Vara misschien nog een tegenvaller op haar dak krijgen. Het AD meldt dat Henk Schiffmacher, wereldberoemd tatoeagezetter, de Vara ervan beschuldigt zonder toestemming afbeeldingen van door hem ontworpen tatoeages in het decor van Kopspijkers te hebben gebruikt.

Schiffmacher beweert getracht te hebben de zaak met Jack Spijkerman rechtstreeks te schikken, maar die had waarschijnlijk andere prioriteiten dan de auteursrechtelijke problemen van zijn vorige werkgever op te lossen. Komende woensdag dient een kort geding, waarin Schiffmacher o.a. een (voorschot op) een schadevergoeding van € 80.000,- vordert.

IEF 294

Fluffy Laws

Geen idee meer wat je moet roepen als je je om wat voor reden dan ook in je kuif gepikt voelt? Probeer eens "Auteursrechtinbreuk!" Lucht op en je haalt gegarandeerd de krant:  "The San Francisco Board of Supervisors was outraged today upon hearing the news that Turin, Italy, passed a law that fined dog owners $650 for not walking their dog three times per day. Turin also passed laws forbidding owners from making their dogs look like "fluffy toys".

The result was the city of San Francisco filing a copyright infringement suit against the city of Turin.  "We came up with this idea first!" cried Supervisor Chris Daly.  "We have many more laws like this just waiting to be passed.  Turin stole our ideas and packaged them as their own.  We won't stand still for it.  They're going to pay.  Big time." Lees meer.

IEF 292

Hufters?

Enkele weken geleden verspreidde de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie in samenwerking met Adidas tijdens de Rotterdamse marathon een foto van een vijftal atleten in het Olympisch tenue van 2004 (links). De foto is nagenoeg een kopie van de beroemde foto van Paul Huf met Cruijff, Swart, Keizer en Naninga uit 1967. Enig verschil is de toegevoegde vijfde persoon: hordenloopster Judith Vis.

Het Maria Austria Instituut dat de foto’s van Huf beheert is, in de persoon van Adriaan Elligens, “not amused”. Volgens Elligens is de foto een remake en is het flauw en makkelijk om zo op een bekend beeld te gaan leunen. Hij consulteert nu de betrokkenen en overweegt juridische stappen.

Lees meer hier.

IEF 288

auteursrechtelijke dwanglicentie?

De NOS eist via het Commissariaat voor de Media dat zij alsnog beelden van het eredivisievoetbal mag uitzenden. Die uitzendrechten zijn in december door de gezamenlijke voetbalclubs verkocht aan Talpa, het mediabedrijf van John de Mol. De NRC bericht dat de NOS volgens de CvdM een beroep doet op het voorkeursrecht dat is vastgelegd in de Mediawet en verschillende verwante besluiten. Daarin staat dat de NOS in staat moet worden gesteld actuele sportverslaggeving te verzorgen van beker- en competitievoetbal. Hoe dat recht precies geïnterpreteerd moet worden, is nog niet duidelijk, aldus woordvoerder Bijvank van het commissariaat. Klinkt boeiend. Wat zou het worden, een nieuwsexceptie, een visueel citaatrecht of een auteursrechtelijke dwanglicentie?

Zie ook: Ed van Westerloo: We hoeven er niet aan te verdienen. De geschiedenis van de miljoenendans om de uitzendrechten van voetbalwedstrijden.

IEF 279

De BSA en de meest gehoorde smoezen

In de speurtocht van de Business Software Alliance naar illegaal gebruikte software binnen bedrijven komt de BSA regelmatig "verklaringen" tegen waarom een licentie voor software niet is aangeschaft of waarom de licentievoorwaarden overtreden worden. De top 5:

1. 'Ik had geen idee dat ik deze software in gebruik had'

2. 'Ik wist niet dat ik deze software niet mocht kopieren'

3. 'We zijn op dit moment de softwarelicenties aan het inventariseren'

4. 'Deze software is alleen geinstalleerd op werkplekken die niet of nauwelijks worden gebruikt'

5. 'Meer aandacht voor illegale software stond op de agenda, maar het is er nog niet van gekomen.

Het bericht "BSA komt met top vijf meest gehoorde smoezen" is te vinden op Computable

IEF 278

Stichting Reprorecht maakt het uitstekend

De website van het NUV bericht over het welzijn van de Stichting Reprorecht. Stukje begint met het goede nieuws: "De uitvoering van de introductieregeling bedrijfsleven verloopt goed, in de publieke sector worden goede resultaten behaald, er is in alle rust een nieuw reglement verdelingen tot stand gebracht, de financiële huishouding is gezond en er is een aantal nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter, ingewerkt."  Een gezonde geest in een gezonde stichting dus. Stukje eindigt met het slechte nieuws: "Momenteel vinden gesprekken plaats over aanpassingen van de introductieregeling bedrijfsleven omdat het overeengekomen incassoniveau met de huidige regeling niet haalbaar is en vanuit het bedrijfsleven neemt de kritiek op het collectief beheer in Nederland toe."

IEF 270

Wijzer gewezen (2)

Vonnis IPP- Eurodusnie is inmiddels gepubliceerd. Hier. Inderdaad bescherming van website alsof het een als format betreft.

"Eiseres betoogt voorts dat op de door haar ontworpen adviesinstrumenten zelve, genaamd stemwijzer en referendumwijzer, auteursrecht rust, vergelijkbaar met het auteursrecht op uitgewerkte plots van boeken en op tv-formats. Juist is dat op een verdienstelijk idee, een stijl of een methode geen auteursrecht kan rusten, maar wel op een gedetailleerd en concreet uitgewerkt concept daarvan met een unieke structuur als samenstel van elementen. Naar voorlopig oordeel vallen de zogenaamde stemwijzers en de referendumwijzer van eiseres aan te merken als dergelijke auteursrechtelijk beschermde werken."