Auteursrecht

IEF 428

Yorin, the movement

In aansluiting op eerdere berichten meldt Dutchmedia dat Yorin in augustus een Luxemburgse uitzendlicentie krijgt. Een intern document van RTL Nederland waarin dit wordt aangekondigd geeft als een van de redenen voor het wisselen van licentie dat de zender zich zo kan onttrekken aan de financieel ongunstige reclamebepalingen van Nederlandse mediawet. De radiozenders RTL FM en Yorin FM blijven wel onder Nederlands toezicht vallen. Lees hier meer.

Update: Adormatie bericht dat de naam van de tv-zender Yorin definitief gaat verdwijnen. RTL Nederland overweegt de zender RTL6 of RTL+ te noemen. Bronnen weten te melden dat op een hernieuwd Yorin vooral meer ruimte zou komen voor herhalingen en dat de e herprofilering van Yorin zou ook gevolgen hebben voor de radiozender Yorin FM. RTL ontkent dat aan een rebranding van Yorin wordt gewerkt.

IEF 419

Valse menukaart voer voor kort geding

Een heuse 'pizzaoorlog' is uitgebroken in Groningen. In de buurt van het restaurant Da Carlo hebben onbekenden folders verspreid waarin de complete menukaart van het Italiaanse restaurant voor de halve prijs wordt aangeboden, aldus eigenaar F. Cheraghi.

De valse menukaart is van slechte kwaliteit, maar vermeldt wel naam, adres en telefoonnummer van het restaurant. Bovendien duurt de actie, volgens de folder, tot het eind van dit jaar. Cheraghi vermoedt dat de reclamefolders zijn verspreid met het doel de goede naam van het restaurant aan te tasten.

Als de onverlaten zijn te achterhalen die dit op hun geweten hebben, is dit voer voor een prachtig kort geding: auteursrechtinbreuk op folder-layout en menu, onrechtmatige daad, inbreuk op merkrechten... Meer suggesties zijn welkom op IEForum.

IEF 418

Een brug te ver

Vzr Rb 's-Gravenhage 31 mei 2005, KG 05/402 Zwarts Jansma Architecten B.V. v Gemeente Zoetermeer en Holland Railconsult Holding B.V.

Het ontwerp dat Zwarts & Jansma Architecten B.V. hadden ingeleverd voor een fietsbrug in Zoetermeer werd door de gemeente afgekeurd: het was niet uitvoerbaar. De gemeente gaf Holland Railconsult vervolgens opdracht een wel bouwbare brug te ontwerpen. Nu de brug bijna klaar is, vroegen Z&J de rechter stopzetting van de bouw ervan wegens geclaimde auteursrechtinbreuk. De vordering wordt afgewezen, al hadden gedaagden volgens de rechter de schijn tegen. Er rust auteursrecht op het "lijnenspel" van het ontwerp van Z&J en ontlening daaraan bij het ontwerp van de nieuwe brug wordt aannemelijk geacht.Toch verschilt het ontwerp van Z&J behoorlijk van de brug zoals die wordt gebouwd. Het eerdere ontwerp had een draagconstructie in een V-vorm, de gebouwde brug hangt aan een A-vorm. Die V-vorm bleek constructief niet haalbaar.

Rov 21. Aldus lijkt de kernvraag op dit punt te zijn of het uitvoeren van de draagconstructie in een A-vorm wel of niet een technisch voor de hand liggende uitwerking vormt van het ontwerp van Zwarts & Jansma. Die vraag kan in het bestek van het dit kort geding niet worden beantwoord, doch zal nader moeten worden onderzocht in een bodemprocedure, waarin verder debat tussen partijen kan plaatsvinden en mogelijk een deskundigenbericht noodzakelijk zal zijn.

Inbreuk staat dus onvoldoende vast om in kort geding maatregelen te nemen. Lees vonnis

IEF 413

Verdachtenexeptie

Terugkerend bericht. Nu uit de Telegraaf en nu over ondernemer J. van Zuylekom die in zijn kampeerhal De Vrijbuiter in Roden grote foto's heeft hangen van een vermeende dievegge. "Hiermee overtreedt Van Zuylekom de auteurswet, omdat de afgebeelde vrouw toestemming moet geven voor deze publicaties, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

De politie kan echter pas iets doen als deze vrouw aangifte doet. "Ik laat ze hangen. Laat haar maar aangifte doen, dan hebben wij haar", meent de ondernemer. Een politiewoordvoerder liet maandag weten niet blij te zijn met deze actie van de ondernemer: "Wij kunnen niet telkens een mannetje sturen om de posters van de ramen te scheuren. De ondernemer overtreedt de wet. Natuurlijk kunnen wij op onze vingers natellen dat de afgebeelde vrouw geen aangifte doet."

Een auteursrechtelijke patstelling die schreeuwt om een oplossing. Verdachtenexeptie toevoegen aan de AW of de non-oplossing van de heffing ook hier doorvoeren? Ondernemer betaald heffing voor ieder opgehangen portret, rechtenorganisatie int heffing en verdeelt opbrengst volgens eigen systeem, natuurlijk volkomen ondoorzichtig, aan verdachten die zich of hebben aangemeld of inmiddels dankzij verspreide foto's zijn opgepakt.

IEF 411

Andere tijden

Voormalig nationaal-socialistisch grafisch ontwerper Nikolai Borg (86) staat binnenkort in een Weense rechtbank tegenover Volkswagen. Borg claimt dat hij kan bewijzen dat hij in 1939 het beroemde VW logo heeft ontworpen in opdracht van de nazi's. Waar de bewijzen uit bestaan is onduidelijk, volgens sommige berichten zou hij wel, volgens andere geen originelen meer hebben. Volgens adrants claimt VW dat "the logo was submitted to the Third Reich patent office for copyright in 1938." (hoe zou je dit waarheidsgetrouw moeten vertalen?) en volgens het Hamburger Avondblad "gehe VW aber davon aus, daß es nie einen Auftrag an Borg gegeben habe. Den Ursprung des Logos sieht VW bei Porsche." Borg wil geen geld, alleen erkenning."

In hoeverre opdrachtnemers van kwaadaardige regimes in vrediger tijden alsnog hun rechten kunnen claimen is een interessante vraag, maar helaas is er over oorlog en IE-recht erg weinig gepubliceerd. In Nederland is na de oorlog noodwetgeving van toepassing geweest op grond waarvan Duitse IE-rechten tot nader orde in handen van de staat kwamen, maar wat er daarna mee is gebeurd is vrij onduidelijk.

IEF 409

Citrix in verwarring over voorwaarden van de GPL

Het bedrijf Citrix verkeert momenteel in grote verwarring of zij wel voldoet aan de door de General Public License gestelde voorwaarden. In haar product Access Gateway zijn namelijk diverse onderdelen opgenomen die onder de GPL gelicentieerd worden, waaronder de Linux kernel.  Sinds kort is door de Free Software Foundation het project gpl-violations gestart dat ten doel heeft om bedrijven er bewust van te maken dat hoewel de broncode van de software vrijelijk ter beschikking is, dit niet betekent dat niet voldaan hoeft te worden aan de bijbehorende licentievoorwaarden. Een online database van schendingen van de GPL zal op de gpl-violations site worden opgenomen, en daar wil Citrix natuurlijk liever niet in terecht komen.  Bron: computable

IEF 408

Richtlijn Copyleft?

De Europese Commissie heeft deze week aangekondigd een studie naar de effecten van de ontwikkeling, en het gebruik van, open-source software op regionale economieën te subsidiëren met een bedrag van 663.000 euro. Deze studie zou de naam Flossworld dragen en twee jaar duren. FLOSS betekent overigens Free/Libre/Open Source Software.  Eén van de zaken die Flossworld aan het licht moet brengen is in hoeverre ontwikkelaars bijdragen aan open-sourceprojecten. Volgens de eigen website is FLOSSWorld's prime aim to strengthen Europe’s leadership in international research in FLOSS and open standards. De achtergrond van de website bestaat uit het bekende copyleft symbool.

IEF 405

Het is een complot

Stichting Brein lijkt vooral goed in het zoeken van publiciteit. Vandaag haalt directeur Tim Kuik de media met de stelling "Het downloaden van illegaal aanbod op het internet is verreweg de meest schadelijke vorm van piraterij ooit. Dat moet strafbaar gesteld worden"

"Gebruikers van p2p-uitwisseldiensten downloaden niet alleen maar zijn zelf ook illegale aanbieders en dus strafbaar. Ze worden daarbij geholpen door service providers en andere tussenpersonen die niet mee willen helpen aan de handhaving maar ondertussen wel aan die illegale klanten verdienen, onder het mom van: downloaden mag. Onder invloed van hun sterke lobby ontstaat er een scheefgroei van aansprakelijkheid. Het moet duidelijk zijn dat je aan handhaving tegen illegaliteit behoort mee te werken."

Update: Het Zweedse parlement heeft een wet aangenomen op grond waarvan ook het downloaden van materiaal dat auteursrechterlijk beschermd illegaal. Lees hier meer.