Auteursrecht

IEF 292

Hufters?

Enkele weken geleden verspreidde de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie in samenwerking met Adidas tijdens de Rotterdamse marathon een foto van een vijftal atleten in het Olympisch tenue van 2004 (links). De foto is nagenoeg een kopie van de beroemde foto van Paul Huf met Cruijff, Swart, Keizer en Naninga uit 1967. Enig verschil is de toegevoegde vijfde persoon: hordenloopster Judith Vis.

Het Maria Austria Instituut dat de foto’s van Huf beheert is, in de persoon van Adriaan Elligens, “not amused”. Volgens Elligens is de foto een remake en is het flauw en makkelijk om zo op een bekend beeld te gaan leunen. Hij consulteert nu de betrokkenen en overweegt juridische stappen.

Lees meer hier.

IEF 288

auteursrechtelijke dwanglicentie?

De NOS eist via het Commissariaat voor de Media dat zij alsnog beelden van het eredivisievoetbal mag uitzenden. Die uitzendrechten zijn in december door de gezamenlijke voetbalclubs verkocht aan Talpa, het mediabedrijf van John de Mol. De NRC bericht dat de NOS volgens de CvdM een beroep doet op het voorkeursrecht dat is vastgelegd in de Mediawet en verschillende verwante besluiten. Daarin staat dat de NOS in staat moet worden gesteld actuele sportverslaggeving te verzorgen van beker- en competitievoetbal. Hoe dat recht precies geïnterpreteerd moet worden, is nog niet duidelijk, aldus woordvoerder Bijvank van het commissariaat. Klinkt boeiend. Wat zou het worden, een nieuwsexceptie, een visueel citaatrecht of een auteursrechtelijke dwanglicentie?

Zie ook: Ed van Westerloo: We hoeven er niet aan te verdienen. De geschiedenis van de miljoenendans om de uitzendrechten van voetbalwedstrijden.

IEF 279

De BSA en de meest gehoorde smoezen

In de speurtocht van de Business Software Alliance naar illegaal gebruikte software binnen bedrijven komt de BSA regelmatig "verklaringen" tegen waarom een licentie voor software niet is aangeschaft of waarom de licentievoorwaarden overtreden worden. De top 5:

1. 'Ik had geen idee dat ik deze software in gebruik had'

2. 'Ik wist niet dat ik deze software niet mocht kopieren'

3. 'We zijn op dit moment de softwarelicenties aan het inventariseren'

4. 'Deze software is alleen geinstalleerd op werkplekken die niet of nauwelijks worden gebruikt'

5. 'Meer aandacht voor illegale software stond op de agenda, maar het is er nog niet van gekomen.

Het bericht "BSA komt met top vijf meest gehoorde smoezen" is te vinden op Computable

IEF 278

Stichting Reprorecht maakt het uitstekend

De website van het NUV bericht over het welzijn van de Stichting Reprorecht. Stukje begint met het goede nieuws: "De uitvoering van de introductieregeling bedrijfsleven verloopt goed, in de publieke sector worden goede resultaten behaald, er is in alle rust een nieuw reglement verdelingen tot stand gebracht, de financiële huishouding is gezond en er is een aantal nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter, ingewerkt."  Een gezonde geest in een gezonde stichting dus. Stukje eindigt met het slechte nieuws: "Momenteel vinden gesprekken plaats over aanpassingen van de introductieregeling bedrijfsleven omdat het overeengekomen incassoniveau met de huidige regeling niet haalbaar is en vanuit het bedrijfsleven neemt de kritiek op het collectief beheer in Nederland toe."

IEF 270

Wijzer gewezen (2)

Vonnis IPP- Eurodusnie is inmiddels gepubliceerd. Hier. Inderdaad bescherming van website alsof het een als format betreft.

"Eiseres betoogt voorts dat op de door haar ontworpen adviesinstrumenten zelve, genaamd stemwijzer en referendumwijzer, auteursrecht rust, vergelijkbaar met het auteursrecht op uitgewerkte plots van boeken en op tv-formats. Juist is dat op een verdienstelijk idee, een stijl of een methode geen auteursrecht kan rusten, maar wel op een gedetailleerd en concreet uitgewerkt concept daarvan met een unieke structuur als samenstel van elementen. Naar voorlopig oordeel vallen de zogenaamde stemwijzers en de referendumwijzer van eiseres aan te merken als dergelijke auteursrechtelijk beschermde werken."

IEF 268

Ondertussen in Amerika

De in dit eerdere bericht gesignaleerde Family Entertainment and Copyright Act is woensdag jl. ondertekend door president Bush. Wired bericht dat Bush "signed it privately and without comment."

"The legislation creates an exemption in copyright laws to make sure companies selling filtering technology won't get sued out of existence. The legislation also contains crackdowns on copyright infringement by explicitly providing no legal protections for those companies that sell copies of the edited movies, creating new penalties for criminals who use small video cameras to record copies of first-run films in movie theaters, and setting tough penalties for anyone caught distributing a movie or song prior to its commercial release. The legislation also reauthorizes a Library of Congress program dedicated to saving rare, culturally significant works, such as home movies, silent-era films and other works that are unlikely to be protected by the big studios."  Lees Bill hier.

IEF 266

Geen beveiliging is geen rechtvaardiging inbreuk

Rechtspraak.nl publiceert nu pas het vonnis Rechtbank Rotterdam van 2 september 2004, LJN: AT4681, 549726. Eiser tegen stichting Nieuw Rechts.

Zaak over auteursrecht en deeplinken. Is de reden van het alsnog publiceren de toevoeging aan het vonnis van de noot van mr. K.J. Koelman? Het was aardig geweest als ze deze noot dan niet integraal in het vonnis hadden opgenomen, maar gewoon dit hyperlinkje hadden opgenomen in de tekst.

Beroepsfotograaf X is lid van de Nederlandse Vereniging van Journaliste en eigenaar van website X. Fotgraaf X heeft op 25 oktober 2005 op zijn website meerdere foto’s geplaatst van de rel tussen antifascisten en extreem rechts die op deze dag plaatsvond in Amsterdam. Op deze foto’s die op zijn website zijn geplaatst staat de naam X en het copyrightteken: © X | www. X .nl. Op 14 november 2003 heeft [eiser] drie foto’s van zijn hand aangetroffen op de website van de politieke partij Nieuw Rechts: www.nieuwrechts.nl. Op deze foto’s was zijn naam niet vermeld, de foto’s waren bijgeknipt.

En ja, ook op internet gelden de wetten van werkelijke wereld. Het tonen van foto’s op een forumpagina van de eigen website door middel van een zogenoemde deep-link is zonder twijfel aan te merken als een onrechtmatige vorm van openbaarmaking.Ook het plaatsen van de foto’s (nu wel) voorzien van naamsaanduiding is en blijft onrechtmatig jegens de auteursrechthebbende fotograaf indien dit plaatsen zonder diens instemming gebeurt, terwijl het evenmin terzake doende is of de inbreukmaker op het auteursrecht al dan niet een ideële organisatie is.

Twee wat ongebruikelijkere argumenten worden ook afgewezen. Het niet beveiligd zijn van de website van doet geen afbreuk aan de beschermende werking van de Auteurswet, terwijl het achterwege laten van beveiligingen geen instemming impliceert met openbaarmaking zonder toestemming van de rechthebbende. En ook het argument van Nieuw Rechts dat toewijzing van de vordering het functioneren van de voorzitter van Nieuw Rechts als gemeenteraadslid in de stad Rotterdam in gevaar brengt, staat -wat ook zij van de feitelijke juistheid van deze stelling- aan de toewijzing van de vordering niet in de weg. Lees vonnis.

 

IEF 264

Nabootsing Relaxfauteuil

Kort geding Meubelfabriek de Toekomst tegen Euro-design. Vonnis Vzngr Rechtbank Arnhem, 123758, LJN: AT4627. Meubelfabriek De Toekomst treedt met succes op tegen nabootsing van haar relaxfauteuil Bogota. Hoewel Euro-Design haar afnemers had medegedeeld de relaxfauteuils uit de markt te nemen en een eventuele voorraad zou terugnemen, was dit kennelijk niet voldoende voor De Toekomst en startte zij een kort geding.

Euro-Design had echter haar glazen al ingegooid door het auteursrecht op de Bogota te erkennen in haar brief aan de afnemers. Een betwisting van de auteursrechtelijke bescherming mocht haar niet meer baten. De Voorzieningenrechter is van mening dat De Toekomst een groot belang heeft bij toewijzing van de (neven)vorderingen. De Toekomst heeft er een groot belang bij om zekerheid te verkrijgen inzake stopzetting inbreukmakend handelen en omvang inbreuk. Opvallend is dat de Voorzieningenrechter een voorschot op schadevergoeding toewijst. Vast staat dat Euro-Design 118 fauteuils heeft verkocht en geleverd. Het rekensommetje is zo gemaakt vooral wanneer het gestelde schadebedrag niet wordt betwist. Lees vonnis.