Auteursrecht

IEF 190

Neutraliteit is geboden

Het Designs Department van het OHIM laat weten wat een neutrale achtergrond is en wat er gebeurt als de achtergrond niet neutraal is: : "The Office’s interpretation is that a background is considered neutral as long as the design is clearly discernible on it. For example in a case where a photograph of the design has been taken outside in a garden or with a building behind the design, the representation is interpreted as having a neutral background, as long as it does not affect the possibility of clearly identifying the design which is applied for.

It is the responsibility of the applicant to ensure that the representation of the design is of a quality allowing all the details for which protection is sought to be clearly distinguished.The examiner will in each case make an evaluation of whether the lack of a neutral background affects the possibility of clearly identifying the design which is applied for. If the examiner finds that the representation is deficient, this will influence the filing date of the application."

IEF 189

PC-Privé

Voormalig officier van justitie Tonino wil via een kort geding voorkomen dat het SBS6-programma Peter R. de Vries vandaag privé-gegevens naar buiten brengt die stonden op de PC die Tonino destijds bij het vuil op straat had gezet. Zijn advocaat probeert de zitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Ook wil hij dat de rechter verbiedt dat de advocaten achteraf iets over het besprokene naar buiten brengen. Zou een aardig auteursrechtelijk vonnis kunnen opleveren, maar zal wel nooit gepubliceerd worden. Bron: ANP via Villamedia via BNR Nieuwsradio

IEF 181

auteursrechtorganisaties willen geld zien

Rechtbank Amsterdam bepaalt dat Nederlandse kabelexploitanten en rechthebbenden tot 1 oktober de tijd hebben om te onderhandelen over rechtenbetaling voor doorgifte van tv-zenders. De door de kabelaars opgezegde overeenkomst moet tot 1 oktober 2005 worden voortgezet. De diverse auteursrechtorganisaties (Cedar, namens Agicoa/Sekam, Buma, Lira, Beeldrecht en Burafo) ) willen voor de kabelverspreiding van Nederland 1, 2 en 3 een vergoeding vragen aan de leden van de Vecai, de bracheorganisatie van kabelexploitanten. De Vecai betaalt vanzelfsprekend liever niet.

IEF 175

Brandstapelen (2)

Stichting Brein (zie eerder bericht) spant rechtszaken aan tegen 32 mensen die muziek aanbieden op internet. Met zeven 'uploaders' is inmiddels een schikking getroffen. Zij hebben Brein gemiddeld 2100 euro betaald. De stichting zal echter eerst hun aanbieders via de rechter moeten dwingen hun identiteit prijs te geven. De betrokken internetaanbieders hebben laten weten persoonsgegevens niet vrijwillig af te staan.

De muziekbranche verwijt de internetaanbieders onethisch gedrag, omdat zij bij de promotie van adsl-internet, 'ongelimiteerd uploaden van muziek' aanprijzen. 'Dat is niet alleen meestal illegaal,'' aldus Cees Vervoord van Buma-Stemra, ''maar de providers zorgen er zo ook voor dat hun klanten een schadeclaim riskeren.'' Lees meer in Het Parool.

IEF 174

Implementatie hergebuik

Hergebruik overheidsinformatie gebonden aan Europese richtlijnen. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De richtlijn geeft voorschriften over de wijze waarop het hergebruik van overheidsdocumenten door de lidstaten moet worden geregeld, zoals de behandeling van verzoeken om hergebruik, de formaten waarin documenten worden gesteld en de tarieven die daarvoor kunnen worden berekend.

De nieuwe hergebruikprocedure hoeft alleen gebruikt te worden wanneer een overheidsorgaan informatie openbaar maakt en daarbij aangeeft dat er op die informatie een voorbehoud (bijvoorbeeld auteursrecht) is gemaakt.

Op dit moment mogen wetten, besluiten en verordeningen van de overheid al vrijelijk worden gebruikt. Burgers of bedrijven die deze informatie willen hergebruiken mogen dit doen zonder daarvoor toestemming te vragen.

De implementatie van de Europese richtlijn in de Wob heeft inhoudelijk tot gevolg dat er een afzonderlijke bepaling komt waarin wordt geregeld dat informatie die op grond van de Wob openbaar is, kan worden hergebruikt. Dit is vooral van belang voor bedrijven, omdat overheidsinformatie van grote economische waarde kan zijn. Vanaf nu gaan in de Europese Unie namelijk dezelfde voorwaarden gelden, waarmee een einde komt aan oneerlijke concurrentie doordat de overheid voor eigen gebruik een ander tarief hanteert dan voor marktpartijen.   Min BZK 11 april 2005
   
http://www.minbzk.nl/grondwet_en/openbaarheid/persberichten/hergebruik

IEF 170

Niets dan goeds

IE-ers weten als geen ander dat de doden ook rechten hebben, meestal van beperkte duur, maar toch. En blijkens een bericht verspreid door Reuters zijn er zelfs bedrijven die zich alleen maar bezig houden met deze rechten. Succesvolle bedrijven zelfs, want de 'Demand for the use of deceased celebrities has been on the rise.' 

"It is an extremely attractive proposition for advertisers to tell a story using the strong emotive qualities of a famous personality or icon," Shenk said.

Actors represented by Roger Richman, based in Beverly Hills, California, include James Cagney, Betty Grable, Rudolph Valentino and Mae West. The agency's roster also includes George Burns and Gracie Allen, Leonard Bernstein, Ethel Merman, Buckminster Fuller and the Wright Brothers.

Such celebrities continue to earn cash for their estates well past their death. According to Forbes Magazine, Elvis Presley is the highest-paid dead celebrity with yearly earnings of $40 million, followed by "Peanuts" creator Charles Schulz, author J.R.R. Tolkien and John Lennon. Lees meer.

IEF 169

Informatie voor rechtenmanagers

Met het digitaliseren van de media verdwijnt schaarste in de distributiekanalen. Iedereen kan publiceren, zoals dat heet. Maar zie het maar eens te beveiligen. Hoe gaat dat in zijn werk? Welke perspectieven biedt de technologie die bekend staat als Digital Rights Management? Uitgebreid artikel op Netkwesties.nl, magazine over maatschappij en internet. Nog meer over DRM op Indicare.