Auteursrecht

IEF 651

Bloem der natie

De Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport bericht: "Het tweede en laatste onderzoek van Stichting OER, een onderzoek naar plagiaat onder studenten aan de Universiteit Utrecht, is af. Woensdag 29 juni was de presentatie en het was een zeer geslaagde avond! We willen dan ook iedereen van harte bedanken voor zijn/haar aanwezigheid. Het onderzoeksrapport is hier te downloaden. Bij deze willen we ook iedereen bedanken voor zijn hulp en medewerking het afgelopen jaar."

Utrechtse Studenten plagiëren op grote schaal, maar volgens het rapport zijn ze daar zelf niet verantwoordelijk voor, zeker de eerstejaars niet: "ze hebben geen informatie gekregen dat het op de universiteit niet mag." Kom op zeg, dat gelooft toch niemand! De woorden dom en liegen komen overigens niet voor in het rapport.

De Conclusie van het rapport 'Citaat of plagiaat? Een onderzoek naar plagiaat onder studenten aan de Universiteit Utrecht' luidt "In principe kan gesteld worden dat studenten zich vaak niet bewust van het feit dat ze plagiaat plegen. Dit is in samenhang met meerdere factoren. Eerstejaars hebben vaak nog te kampen met slechte voorlichting vanuit het voortgezet onderwijs. Bovendien blijkt uit de bovenstaande gegevens dat niet alle opleidingen consequent voorlichting of instructies geven in het vermijden van plagiaat. De alfa opleidingen doen dit nog het meest. De bètaopleidingen lopen op dit gebied erg achter.  Uit gesprekken in het kwalitatief onderzoek bleek dat de meeste studenten uit de alfarichting, indien ze worden geïnstrueerd in het voorkomen van plagiaat, instructies in het eerste jaar al krijgen.

Ook bleek uit deze gesprekken dat er af en toe een gezamenlijk overleg plaatsvindt, waarbij wordt gekeken naar de maatregelen die worden getroffen wanneer er sprake is van plagiaat. Deze maatregelen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zou een goed alternatief zijn voor alle opleidingen, er is namelijk nogal wat verwarring onder studenten over wat precies de gevolgen zijn als er plagiaat wordt gepleegd. Plagiaatscanners en betere voorlichting zouden zelfs dit percentage kunnen bestrijden."

IEF 649

The winner takes it all

Een recent vonnis over de ABBA-musical Mamma Mia, met dank aan Annelies van Zoest van Boekel de Nerée. Deze interessante en zeer lezenswaardige uitspraak behandelt onderwerpen als: Kan een bestaande song (klein recht) buiten de Buma concessie vallen wanneer zij is opgenomen in een muziekdramatisch werk (groot recht), auteursrechtelijke bescherming plot en script van een musical, merkenrechtelijke bescherming musicaltitel en onrechtmatig aanhaken aan bekende ABBA musical hit Mamma Mia. Korte samenvatting: vormt de musical Mamma Mia – Come Together inbreuk op de musicalhit Mamma Mia? U raadt het al.

 

IEF 647

zodanig gecodeerd

K.J. Koelman: Noot bij Rb. Amsterdam 12 januari 2005 (Buma/UPC). Verschenen in AMI 4, juli/augustus 2005, 2005, p. 135-139. "Maakt een partij die televisieprogramma’s via een satelliet zodanig gecodeerd uitzendt dat alleen grondstations ze kunnen decoderen, de programma’s openbaar in de zin van de Auteurswet? De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. Eerder oordeelden rechters daarentegen dat uitzending naar tussenstations die de rol hebben de werken vervolgens door te geven naar eindgebruikers – kijkers of luisteraars – wel degelijk een openbaarmaking inhoudt."

IEF 641

stemmen die roepen

EZ heeft het maar druk met het IE-recht de laatste tijd. Nieuwe publicatie 'Toekomst van de elektronische communicatie' meldt o.a: "Toegangs-, auteurs- en octrooirechten, waar steeds grotere belangen mee gemoeid zijn, leiden tot steeds meer conflicten om rechten en eisen steeds meer aandacht van politici en beleidsmakers op. Er is een tendens naar ‘juridisering’. Moet de politiek gehoor geven aan de roep (van sommige bedrijven) om meer rechten, of juist aan de stemmen van anderen (inclusief bedrijven) die roepen dat de ‘juridisering’ veel te ver gaat? Moeten rechten strenger gehandhaafd worden, of kunnen activiteiten zoals peer tot peer uitwisseling beter worden gedoogd?"  Lees hele verhaal hier.

IEF 637

Nog meer TALPA

In de serie “Wie sommeert wie?” is het deze week de beurt aan Talpa en het weblog Retecool. Retecool organiseert wekelijks de populaire ‘Foto Fuck Friday’, waarbij bezoekers zich in beeld satirisch op een aangegeven thema mogen uitleven. Voor deze vrijdag was de opdracht: "Om zich te onderscheiden, zal Talpa met kneiters van programma's moeten komen en aangezien half bekend Nederland er inmiddels onder contract staat, zal dat best niet meevallen. Daar gaan we Talpa dus een handje mee helpen. Foto Fuck een nieuw format voor een TV Show, waarmee Talpa gegarandeerd de tongen los gaat krijgen."  De creatieve en inbreukmakende uitingen waren legio, echter tot ongenoegen van Talpa.

Talpa liet gisteren in een brief aan Retecool weten: “Echter, het gebruik van onze (merk)naam, logo's, auteursrechtelijk beschermde werken (zoals foto's en onderdelen van onze website) in de ingezonden uitingen en uitingen die op andere wijze schadelijk (kunnen) zijn voor Talpa, verbieden wij. Met name de uitingen waarin wordt verwezen naar terrorisme, pornografie, incest, homoseksualiteit en de holocaust kunnen wij niet erg waarderen en zijn schadelijk voor Talpa.

Hierbij verzoek ik u dan ook binnen 24 uur alle inzendingen, alsmede alle overige uitingen die schadelijk kunnen zijn voor Talpa van uw website te verwijderen en deze verwijderd te houden, alsmede zich te onthouden van enige andere openbaarmaking van die uitingen. Voorts verzoek ik u zich te onthouden van het doen van negatieve uitspraken over Talpa, alsmede van enige uiting over dit verzoek.”

Volgens Retecool kwam de brief gisteren om 13.43 uur binnen en zal het onderwerp vandaag rond dezelfde tijd offline worden gehaald. De woordvoerder van Talpa TV bevestigt dat de afgebeelde brief inderdaad naar Retecool is verzonden: "We kunnen ons niet scharen achter een deel van de uitingen die daar staat. Is het dan nodig dat een onderwerp van satire zich hierin kan vinden? Gaat dat straks ook voor Kopspijkers gelden? Als het bepaalde grenzen overschrijdt kun je het niet ongemoeid laten passeren. Hier gaat het ook om pornografische en racistiche afbeeldingen die niet door de beugel kunnen."

Geen van de sterren van Talpa, bijvoorbeeld de makers van Kopspijkers, is nog bij de nieuwe werkgever in het geweer gekomen tegen deze actie, aldus de woordvoerder. "We hebben het hun niet voorgelegd."

Eerder werd al tegen een Fotofuck Friday bezwaar gemaakt door Mercis, het bedrijf dat de rechten van Dick Bruna beheert.

IEF 634

En wéér die programmagegevens...

Het Dagblad van het Noorden meldt dat de omroepen en Talpa onenigheid hebben over het verstrekken van de programmagegevens. Talpa wil de gegevens enkel tegen een vergoeding verstrekken, wat op weerstand stuit bij enkele omroepen.  Partijen spreken elkaar morgen over de kwestie. Indien er geen oplossing komt dan zal in de omroepbladen van de AVRO, KRO en NCRV niet te lezen zijn wat er op Talpa te zien is.

Peter Houben, hoofdredacteur van de Avrobode, Televizier en Tv Film, is duidelijk: “Wij betalen geen enkele broadcaster voor de programmagegevens. Daar tegenover staat dat wij ook geen geld vragen voor de exposure die wij leveren”.

Talpa-woordvoerder Thomas Notermans verdedigt het standpunt van Talpa: “De omroepen hebben zich altijd hardgemaakt voor het auteursrecht op hun programmagegevens. Dat geldt dus ook voor onze gegevens. Omdat wij vooralsnog niet zelf met een blad komen, vragen we een marktconforme prijs voor de informatie”.

IEF 629

onvoldoende feiten

Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2005. Smiers tegen Endemol. Smiers beschuldigde Endemol van inbreuk op zijn auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht en 'éénlijnsprestatie-recht' in de vorm van het programma Starmaker. Het hof wijst het hoger beroep af en bevestigt het afwijzende vonnis van de rechtbank:

"Met de rechtbank is het hof van oordeel dat in dit geding onvoldoende feiten zijn gebleken die de slotsom wettigen dat het idee dat Smiers omschrijft als "Het maken en volgen van een amateur van begin tot ster" (...) - daargelaten of dit een origineel idee is en of het Smiers is die dit idee heeft bedacht - op zodanige wijze tot een concept dan wel format of televisieprogramma is uitgewerkt dat het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt".

Lees vonnis. Als advocaat voor Endemol traden op Adonna Alkema en Dirk Visser van KMVS (voor wie net zo vaak genoemd wilt worden als Klos, Morel, Vos & Schaap: mail uitspraken en berichten, dan gaat het verder vanzelf).

IEF 626

naar Nederlandse maatstaven

Vers op rechtspraak.nl: Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 12-07-2005, LJN: AT9073, KG-nr: 194741/KGZA 05-462. Kort geding Stichting Brein tegen ISP's. Eerdere berichtgeving hier.

"De voorzieningenrechter oordeelt dat ook de civiele rechter internetproviders kan bevelen om klantgegevens aan Brein bekend te maken. Maar zo'n bevel kan volgens de voorzieningenrechter niet snel gegeven worden. De voorzieningenrechter geeft in het vonnis een omschrijving van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. In deze zaak oordeelt de voorzieningenrechter dat de internetproviders terecht hebben geweigerd om de klantgegevens bekend te maken. Dat komt met name omdat Brein een Amerikaans onderzoeksbureau heeft ingeschakeld. Dit onderzoeksbureau heeft de shared folders op de computers van de klanten onderzocht. Daarbij zijn mogelijk ook bestanden bekeken die een persoonlijk karakter hebben. De voorzieningenrechter acht dit alles niet juist omdat naar Nederlandse maatstaven persoonsgegevens in Amerika onvoldoende beschermd worden. Daarom is geen sprake geweest van een rechtmatige gegevensverwerking door Brein." Lees vonnis.

Update: Brein vindt het onzin en gaat door, lees reactie op nu.nl.

Eveneens nieuw op rechtspraak.nl: Rechtbank Haarlem, 11 juli 2005, LJN: AT9082 113939 / KG ZA 05-311. Kort geding KPN tegen Casema. 

"Vordering van KPN ten aanzien van door Casema opgestelde tabel waarin digitale televisie van Casema en KPN met elkaar worden vergeleken en ten aanzien van op de website van Casema opgenomen vergelijkingen, toegewezen. Dit geldt voor de onderdelen tarieven, het aantal toestellen waarop men digitaal kan kijken, vermelden publicaties van derden en claim 'storingsvrij'. Omdat voornoemde punten voor totaalindruk die tabel bij consument oproept bepalend is, wordt vergelijkingstabel in geheel ook in strijd met artikel 6:194a BW geacht. Reconventionele vordering van Casema ten aanzien van onder andere de uitdrukking van KPN 'Hét alternatief voor kabeltelevisie' wordt afgewezen." Lees vonnis.