Auteursrecht

IEF 84

Laatstelijk gemodificeerd

Tip van voor iedereen die zich wel eens afvraagt of een inbreukmakende website nog wel of nog steeds wordt bijgehouden: " Op sommige websites staat op de pagina 'Last updated at.." en dan volgt een datum. Op deze manier weet U wanneer de informatie is ververst. Veel vaker wordt deze datum helemaal niet genoemd. Toch ontdekte Voelspriet.nl  een trucje om alsnog de publicatiedatum te achterhalen. De truc oogt heel raar en dat is-ie ook."

Stap 1
Surf naar het document waarvan u de datum wilt weten.

Stap 2
Vul in de Adresbalk van de browser in:
javascript:alert(document.lastModified)

Stap 3
Er verschijnt nu een venstertje in beeld.  Let op.. het eerste cijfer is de MAAND, het tweede de DAG en het derde het JAAR.
Dus 02/19/2002 20:43:04 betekent:
19 februari 2002, om 20:43:04 uur
U weet nu dat het document altijd ouder is dan 19 februari.

TIP VOOR GEVORDERDEN: Open een nieuw scherm wanneer een website met frames werkt. Anders krijgt u namelijk de update-datum te zien van het hoofdframe.

Voeg de opdracht

javascript:alert(document.lastModified)

eventueel toe aan de lijst van je favorieten.

Wil je nu de opmaakdatum van een pagina weten? Sleep dan de opdracht uit je favorieten naar de
pagina. Muis loslaten en je ziet de datum verschijnen. Werkt vooral erg gemakkelijk bij sites die in frames zijn gemaakt.

De pagecheck is alleen relevant wanneer de datum in het verleden ligt. Wanneer je de datum van vandaag ziet en de tijd van nu betekent dat in principe niets. Doorgaans draaien in dat geval scriptjes of advertenties mee die ervoor zorgen dat de tijd heel actueel lijkt.

OPMERKING. Overnemen van deze tip kan alleen wanneer U de bron noemt. Plaats als bronvermelding Voelspriet.nl en laat een hyperlink verwijzen naar http://www.voelspriet.nl

IEF 79

Onder architectuur gewezen

Arrest auteursrecht: LJN: AS7898, Gerechtshof Arnhem, 2003/1166, datum uitspraak: 15-02-2005, hoger beroep. Van de Looi en Jacobs Architecten tegen JPO Projecten. Architecten hebben recht  op materiële schadevergoeding wegens gederfde auteursrechtelijke licentievergoeding, nu Projecten het ontwerp van LJA zonder toestemming heeft gebruikt, aangpast en gewijzigd om de bouwkosten te drukken. Waarschuwing voor iedereen die denkt dat een architect toch zeker voor hem werkt en verder dus z'n kop moet houden en nuttig voor architecten die wel eens willen narekenen wanneer ze recht hebben op wat.  
IEF 78

Format geen éénlijnsprestatie

Auteursrecht / Formats: Rechtbank Amsterdam, 12 december 2005 (publ. 11/02/2005) Zaaknr. 282430/ H 04.0321, LJN: AS5802. Eerste aanleg, Jok Foe tegen BNN. Zaak over het format van het BNN programma "Op zoek naar aids." Eisers proberen nu eindelijk eens duidelijkheid te verkrijgen over de juridische status van tv-formats en vorderen voor recht te verklaren "dat de prestatie van eisers op één lijn te stellen is met prestaties die de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht genieten, welke ertoe strekt om eisers de mogelijkheid te geven tot exploitatie van hun prestatie over te gaan en zich er tegen te verzetten dat hun prestatie zonder hun toestemming wordt verveelvoudigd en openbaar gemaakt."

 

Rechtbank gaat hier niet in mee: " Eisers doen geen beroep op enig auteursrecht dat hen met betrekking tot de programma-formule zou toekomen, zodat aangenomen moet worden dat de door eisers bedoelde creatieve c.q. originele keuzes niet er toe leiden dat sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin. Er is dan sprake van een prestatie die niet op grond van zijn eigen en oorspronkelijk karakter voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Een dergelijke prestatie komt naar het oordeel van de rechtbank ook niet voor bescherming als zogenaamde éénlijnsprestatie in aanmerking uitsluitend omdat degene die de prestatie heeft geleverd daar in geld, tijd en energie heeft geïnvesteerd."   

 

Rechtbank vindt verder wel dat BNN programma in niet onaanzienlijke mate is ontleend aan de programmaformule van eisers, maar dat er geen omstandigheden zijn die - indien bewezen - aanleiding geven om af te wijken van de hoofdregel dat profiteren van andermans inspanning niet onrechtmatig is.

 

Lees>

IEF 71

Auteursrecht te koop

Shieldmark mag dan weer eens het nieuws hebben gehaald met  Maxima op merkentekoop.nl, maar ondertussen kun je op ebay al lang merken. domeinnamen en auteursrechten kopen en verkopen. Liefhebbers kunne nog vijf dagen bieden op  Kinky Friedmans "The Lone Star of David Flag".

Offered in this auction is the U.S. Copyright for the original combination of the Lone Star flag of Texas background and the Star of David,"The Lone Star of David Flag". This is U.S. Copyright #VAu-40-928 and can be verified on the CopyrightOffice website. This design was originally presented as a gift, sans copyright, in the form of a custom made flag to Kinky Friedman at a show at Rockefeller's night club in Houston in 1981. In February 1982 the designer of the flag, Paul Domsalla, copyrighted the original artwork & design with the Library of Congress (VAu-40-928). Mr. Friedman is now using the Lone Star of David flag design for the first time on caps, bumperstickers and on his website in his 2006 campaign to be Governor of Texas. The copyright can be transferred to the winning bidder through the Library of Congress upon receipt of the winning bid at the auctions end. Payment will be made by cashiers check from a major bank before transfer is completed. The winning bidder will receive a certified copy of the copyright and framed artwork shown in the photo. 10% of the winning bid price will be donated to a Tsunami Relief Fund. Mahalo and "Mozel Tov".

IEF 70

Polemiek Auteurscontractenrecht

Voor wie nooit verder komt dan de inhoudsopgave van de AMI: Dit artikel  van Dr. Kamiel Koelman uit de recente AMI-special over het rapport auteurscontractenrecht van Hugenholtz en Guibault is scherp van toon en zeer leesbaar. De aanbevelingen uit het rapport zijn volgens Koelman niet overtuigend, ongefundeerd en niet genoeg.  En kennelijk heeft de tijdgeest ook het auteursrechtendebat bereikt: alleen met meer dwang en ingrijpender maatregelen zou het nog wat kunnen worden, aldus Koelman.

IEF 69

Neemt het aantal IE-zaken toe of het aantal gepubliceerde uitspraken?

Merkenrecht: Rechtbank Den Haag, 8 februari 2005, KG 04/1431. Vitra tegen diverse gedaagden. Kort Geding. Diverse Eames merken (woord- en vormmerken). Rechtbank verklaart zich onbevoegd, omdat geen van de door Vitra ingeroepen bevoegdheidsgronden de bevoegdheid schept maatregelen te treffen buiten het grondgebied van Nederland resp. de Benelux.

Van het aanbieden als voormeld in de Benelux van artikelen op een website op het internet is bovendien  slechts sprake indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede op het publiek van de Benelux is gericht. Of dat geval zich voordoet zal in de regel afhangen van een combinatie van factoren. Eén van die factoren is de toegankelijkheid van de website vanuit de Benelux.

Die toegankelijkheid alleen is evenwel onvoldoende om tot onmiskenbare gerichtheid van de website op (mede) het publiek in de Benelux te concluderen. Daarvoor moeten verdere aanwijzingen voorhanden zijn, waarbij gedacht kan worden aan (bij voorbeeld) de taal van de website en de aard van de domeinnaam (.com of .nl, .be of .lux).

Kunstexceptie: Rb. Den Haag, 27 januari 2005. Rappers tegen Hirsi Ali. Zaken. Rb. Veroordeelt twee makers van het rapnummer waarin het kamerlid Hirsi Ali wordt bedreigd, tot werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf. Het verweer dat hier zou gaan om een artistieke expressie die valt onder de vrijheid van meningsuiting wordt verworpen. De makers hebben met het nummer de ter bescherming van derden geldende grens van artistieke expressie ver overschreden.

Portretrecht: Rechtbank Amsterdam, 27 januari 2005, 305329 / KG 04-2581 Eiser tegen Parool. Het Parool heeft een foto van eiser geplaatst als illustratie bij een artikel dat - kort gezegd - gaat over seropositieve homo's en hun onveilige vrijgedrag. Geoordeeld is dat Het Parool hiermee inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht van eiser. Het Parool wordt veroordeeld tot het betalen van € 2.500,- aan immateriële schadevergoeding. 

Reclamerecht / Merkenrecht: Rb. Amsterdam, 13 januari 2005, rolnummer KG 05/55 SR, McDonald´s tegen Burger King. Ronald McDonald koopt Big King bij Burger King: Belachelijkmakend karakter van reclame redt belachelijk gedeponeerd merk. 

Verweer van Burger dat getoonde clown onvoldoende verwantschap vertoont met McDonald´s Ronald McDonald treft doel: hoewel het volkomen evident is dat de gebruikte clown Ronald McDonald moet voorstellen vertoont hij onvoldoende verwantschap met het door McDonald gedeponeerde zwartwit beeldmerk (onder andere omdat de opvallende jumpsuit onder een regenjas verborgen blijft).

Impliciete vergelijkende reclame, ongeoorloofd omdat McDonald´s in de reclame belachelijk wordt gemaakt. Verweer dat McDonald´s het onderzoekrapport van Burger King zodanig laat heeft ontvangen dat zij geen tegenonderzoek meer kon verrichten, wordt niet gehonoreerd, aangezien zij voorbereid had moeten zijn op een dergelijk rapport. Onderzoek Burger King voldoet aan eisen.

Merkenrecht: Hof Den Bosch, 1 februari 2005, rolnr. C0301139/HE, Djasai tegen Kuijper. Woordmerk MAXIMAalORANJEFAN tegen beeldmerk 'Maximaal Oranje'. Hof verklaart inschrijving beeldmerk nietig. Kent geen betekenis toe aan het ontbreken van spaties en het gebruik van  onderkast en kapitalen: het is tenslotte een woordmerk.

Modellenrecht. Vzngr. Rb, Den Haag, 7 januari 2005, rolnr. KG 04/1369. Starform  tegen Time Out Holland. Beroep op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel word gehonoreerd.

Auteursrecht: Rb. Alkmaar, 3 februari 2005, KG nummer: 453/2004. Right/Repusel tegen Service Best. Caravanspiegel eiser is, zoals bijna alles, een auteursrechtelijk beschermd werk (ondanks het overwegend technische en functionele karakter).

Reclamerecht: Gerechtshof Arnhem, 18 januari 2005, 04/734. Kwik-Fit tegen Peugeot Nederland. Hoger beroep kort geding. Onrechtmatige vergelijkende reclame van Kwik-Fit, waarbij wordt verwezen naar onderhoudsbeurten aan Peugeot-voertuigen. Hof is van oordeel dat van de door Peugeot aangevoerde drie verschillen tussen haar C-controle met APK-keuring en de grote beurt met APK-keuring van Kwik-Fit aldus maar één verschil aannemelijk is geworden. Dit ene verschil brengt niet met zich mee dat de door Kwik-Fit gebezigde individuele vergelijkende reclame ongeoorloofd is, omdat aldus geen diensten zouden worden vergeleken die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd. Vergelijkende reclame is ook toegestaan als de vergeleken producten niet volstrekt identiek zijn.

Modellenrecht / Auteursrecht: Vzngr. Rechtbank Arnhem, 17 12 2004, zaaknr. 119437. Kort geding. The Sting tegen Sphere. The Sting heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de in het geding zijnde kledingstukken voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en heeft onweersproken gesteld en voldoende aannemelijk gemaakt dat haar kledingstukken zijn beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Modellenrecht: Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 10 december 2004, zaaknr. 119058. Hesselmans – Zimex. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Hesselmans onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Zimex de handgreep voor lijkkisten heeft nagebootst. Daarbij is van belang dat het op zichzelf, gelet op de punten van overeenstemming tussen de De Duwel-greep en de Zimex-greep, niet onaannemelijk is dat de Zimex-greep door Zimex, zoals zij, stelt zelfstandig is ontworpen als één van meerdere varianten op de Duwel-greep. 

Merkenrecht: Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 22 december 2004, rolnr. 119682. Kort geding. Distributieovereenkomst.

Wolsky Products (WP) verkoopt producten van derden onder de naam WP Suspension.  WP Suspension heeft onder meer twee verklaringen overgelegd van kopers die na de tussentijdse opzegging van de distributieovereenkomst door WP Suspension. De twee kopers hebben de door hen gekochte veren bij WP Suspension afgeleverd. WP Suspension stelt vervolgens te hebben vastgesteld dat het geen producten van WP Suspension betreft, terwijl ze wel in verpakkingen van WP Suspension zitten. De vraag of deze zware beschuldiging van WP aan het adres van Wolsky Products, die op zichzelf de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zonder meer zou rechtvaardigen, voldoende aannemelijk is gemaakt beantwoordt de vzngr. echter ontkennend.

Merkenrecht: Hof Den Haag, Beschikking, 27 januari 2005, rekestnr. R98/474. Bovemij Verzekeringen tegen BMB Woordmerk EUROPOLIS. Prejudiciële vragen aan het HvJ en het BenGH:

BenGH: Nadere uitleg 'Langs Vlaams Wegen: Omvang van de term "gegevens" in r.o. 11 van genoemd arrest? Kan een verzoeker die zich op inburgering beroept aanvullend bewijsmateriaal indienen tijdens de verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW, of  tellen in de procedure slechts die stukken mee die in de inschrijvingsprocedure zijn overlegd?

HvJ: Territoriale omvang inburgering?  Moet artikel 3, lid 3 Merkenrichtlijn zo worden uitgelegd dat een teken voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen door gebruik voor het depot moet zijn ingeburgerd in de gehele Benelux? En als dit niet is vereist: volstaat een aanmerkelijk deel van de Benelux, bijvoorbeeld alleen Nederland?

-Moet bij de beoordeling van inburgering van een uit een of meer worden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of zoals i.c. de Benlux) rekening worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied?

IEF 56

Auteursrecht

Een goed begin is het halve werk. En als een boek begint met  "In het jaar 561," begon hij op de beleefde toon van een gids voor vreemdelingen. "werd hier de enige slag uitgevochten die er ooit ergens ter wereld om een kwestie van auteursrecht bevochten is." Ik keek hem hoofdschuddend aan. "Het is werkelijk waar." dan is dat boek  waarschijnlijk helemaal goed.

IEF 52

Auteursrecht

Voor IE-ers is Piet Mondriaan voor alles het voorbeeld van de verlopen maar herleefde kunstenaar: auteursrecht verlopen, maar door de duurrichtlijn en Phil Collins herleefd en hersteld Voor niet IE-ers is het werk van Mondriaan vooral een veelgebruikt dessin en een tot het publieke domein gerekende stijl-icoon. En zo te zien zijn de erven Mondriaan dan ook niet geraadpleegd over de onderstaande bewerking:

Pac-Mondrian transcodes 'Broadway Boogie Woogie' into a Pac-Man video game: the painting becomes the board, the music becomes the sound effects, and Piet Mondrian becomes Pac-Man.

Pac-Mondrian disciplines the syncopated rhythms of Mondrian's spatial arrangements into a regular grid, then frees the gaze to follow the viewer's whimsical perambulations of the painting: a player's thorough study of the painting clears the level.

Each play of the game is an act of devotion. Mondrian's geometric spirituality fuses with his ecstatic physicality when Pac-Mondrian dances around the screen while the Trinity of Boogie Woogie jazz play 'Boogie Woogie Prayer'. Each play of the game is an improvisational jazz session. Pac-Mondrian sits in as a session drummer with Ammons, Lewis, and Johnson, hitting hi-hats, cymbals, and snares as he eats pellets. (artblog.net)

(terzijde: kan Phill Collins op grond van  deze en andere auteursrechtelijke wonderen niet eens worden aangemeld voor heiligverklaring en  worden aangewezen tot beschermheilige van het auteursrecht?)