IEF 1122

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Zekere mate van fantasie

Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 oktober 2005, Rolnr. 04/1436. Photo Station S.A. tegen Khodayar Tehrani.

Photo Station is een 20 jaar geleden opgerichte Franse onderneming in fotoartikelen en –diensten, die haar logo als Gemeenschapsmerk heeft geregistreerd. Gedaagde Tehrani drijft sinds 1 juli 2000 een eenmansfotozaak te Amsterdam onder de naam Photo Station. Hiertoe heeft hij een nagenoeg identiek beeldmerk geregistreerd in de Benelux. Niet verbazend is dan ook dat de rechtbank alle vorderingen van Photo Station toewijst; er is sprake van een verwarringwekkende handelsnaam, merkinbreuk en auteursrechtinbreuk.

Enigszins opmerkelijk is de opvatting van de rechtbank over het onderscheidend vermogen van de naam PHOTO STATION: “Het zal na kennisneming van de aanduiding PHOTO STATION voor een klant toch niet aanstonds duidelijk zijn welke waren en diensten zullen worden aangeboden. De aanduiding PHOTO STATION is derhalve niet van huis uit louter beschrijvend. Hierbij is vooral van belang dat niet onderbouwd is gesteld dat het woord “station” destijds reeds beschrijvend zou zijn voor een speciaalzaak respectievelijk vakhandel, en zeker niet in verband met fotospeciaalzaken/-vakhandels. Aan het bedenken van die aanduiding is derhalve een zekere mate van fantasie te pas gekomen. De hier vermelde gemiddelde consument zal aldus de aanduiding PHOTO STATION sec (dus zonder logo) als voldoende onderscheidend ervaren.” Lees hier het vonnis.