IEF 18460

VvA-studiemiddag 24 mei: DSM-auteursrechtrichtlijn

Zelden bracht het auteursrecht zoveel mensen op de been als bij de protesten tegen de Europese hervorming van het auteursrecht. ‘Link tax’ en ‘uploadfilters’ waren niet alleen voer voor lobbyisten, maar het onderwerp van een breed maatschappelijk debat. Nu de strijd is beslecht door het aannemen door het Europese Parlement van de Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt zal de Vereniging voor Auteursrecht uitgebreid aandacht besteden aan de Richtlijn.
Tijdens de studiemiddag op 24 mei zal de richtlijn in de breedte worden behandeld, maar zullen ook twee veelbesproken onderwerpen worden uitgelicht in een debat. Gedurende het programma zullen de vele vragen die door de Richtlijn worden opgeroepen en de te verwachten ontwikkelingen uitgebreid aan bod komen.

Programma 24 mei
14.00 – 14.05: Introductie
14.05 – 15.00: Overzicht van onderwerpen in de DSMauteursrechtrichtlijn en implementatieruimte voor lidstaten Door Cyril van der Net, Raadadviseur en Projectmanager auteursrecht, Ministerie van Veiligheid en Justitie
15.00 – 15.30: Theepauze
15.30 – 16.15: Artikel 16: Biedt een Europees regime voor auteurscontractenrecht oplossingen met betrekking tot de eerste ervaringen van partijen met de Wet auteurscontractenrecht? Inleiding door Paul Solleveld (Beleidsadviseur NVPI) en Erwin AngadGaur (Senior adviseur Kunstenbond Ntb), gevolgd door debat.
16.15 – 17.00: Artikel 17: Uploadfilter of oplossing voor value gap? Inleiding door Paul Keller (copyright policy advisor) en Alfredo dos Santos Gil (NPO), gevolgd door debat.
17.00: Borrel
Voor deze bijeenkomst kunt u 2 VSO/PO punten behalen.