IEF 19614

Uitzending AVROTROS niet onrechtmatig jegens HEMA

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 oktober 2020, IEF 19614; C/I3/690661 / KG ZA 20-880 (HEMA tegen AVROTROS) Preventief uitzendverbod afgewezen. HEMA vordert AVROTROS te verbieden in een uitzending van EenVandaag het product B.A.E. 2nd skin loose powder foundation in verband te brengen met de (mogelijke) aanwezigheid van asbest. Op internationaal niveau wordt al jaren discussie gevoerd over de risico's van asbest in make-up. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat het product van HEMA asbestvezels bevat. Partijen hebben daarover gecorrespondeerd en HEMA heeft het product vervolgens ook laten onderzoeken waarbij geen asbest werd aangetroffen. Daarop heeft AVROTROS nogmaals onderzoek laten uitvoeren naar hetzelfde monster waarbij wel asbestvezels werden aangetroffen. Over deze onderzoeken en uitkomsten wenst AVROTROS te berichten. Er wordt geoordeeld dat HEMA een rechtspersoon is en haar belangen dus commercieel zijn waardoor de door haar geleden schade achteraf zou kunnen worden vergoed. Daarbij komt dat er voorshands onvoldoende grond is om aan te nemen dat de uitzending jegens HEMA onrechtmatig zal zijn. HEMA heeft tevens ruim de gelegenheid gekregen tot wederhoor. Gezien de omstandigheden van dit geval zou het disproportioneel zijn om beperkingen te stellen aan de uitingsvrijheid van AVROTROS die een rol als public watchdog moet kunnen vervullen.

4.3.

AvroTros heeft terecht aangevoerd dat Hema een rechtspersoon is en dat haar belangen commercieel van aard zijn. Als de uitzending onrechtmatig zou blijken te zijn, zou de door haar geleden schade achteraf kunnen worden vergoed. Zowel verlies van klanten als reputatieschade is te herstellen met een rectificatie en/of een financiële compensatie.

4.4.

Daar komt bij dat er voorshands onvoldoende grond is om aan te nemen dat de uitzending onrechtmatig jegens Hema zal zijn. AvroTros heeft om principiële redenen niets willen loslaten over de uitzending, anders dan dat die zal zijn gewijd aan de wereldwijd gevoerde discussie over de aanwezigheid van asbest in cosmetische producten, en de onderzoeken die zijn verricht door diverse geaccrediteerde laboratoria in binnen- en buitenland. Deze onderzoeken hebben tot verschillende uitkomsten  geleid. AvroTros zegt toe dat de berichtgeving evenwichtig zal zijn en dat in de uitzending ook aandacht zal worden besteed aan de onderzoeken die in opdracht van Hema zijn uitgevoerd en waarbij géén asbest is aangetroffen in het product van Hema.