IEF 20996
30 september 2022
Uitspraak

Conclusie tot verwerping van principale cassatieberoep Maytronics

 
IEF 20995
30 september 2022
Uitspraak

Prejudiciële vragen over bevoegdheid rechter bij merkinbreuk

 
IEF 20994
29 september 2022
Artikel

Mr. S.K. Martens Academie 2022/2023

 
IEF 20996

Conclusie tot verwerping van principale cassatieberoep Maytronics

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hoge Raad 9 sep 2022, IEF 20996; ECLI:NL:PHR:2022:805 (Maytronics tegen ECG), https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-tot-verwerping-van-principale-cassatieberoep-maytronics

Parket bij de HR 9 september 2022, IEF 20996; ECLI:NL:PHR:2022:805 (Maytronics tegen ECG)  Zie ook [IEF 19279] en [IEF 19994]. In deze kortgedingprocedure over merkenrecht is ECG (verweerster in cassatie, gedaagde in eerste aanleg) failliet gegaan hangende de procedure in cassatie, voordat de s.t. moest worden genomen. De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris besloten het geding over te nemen, zonder daartoe te zijn opgeroepen door Maytronics (eiseres tot cassatie, eiseres in eerste aanleg). De wettelijke basis daarvoor lijkt te ontbreken, zodat de procedure lijkt te zijn voortgezet tussen Maytronics en ECG.
Het principale beroep strandt grotendeels bij gebrek aan feitelijke grondslag en belang, waarbij in een aantal klachten geen recht wordt gedaan aan het gegeven dat dit een kortgedingprocedure is. Het voorwaardelijke incidentele beroep over spoedeisend belang zou inhoudelijk ook niet kunnen slagen bij gebrek aan belang, omdat het enkele feit dat niet voortvarend zou zijn opgetreden vóórdat een kort geding aanhangig wordt gemaakt, er niet aan in de weg staat dat een kortgedingrechter oordeelt dat aan het spoedeisend belang vereiste is voldaan. A-G Van Peursem concludeert tot verwerping van het principale cassatieberoep.

IEF 20995

Prejudiciële vragen over bevoegdheid rechter bij merkinbreuk

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU 29 mrt 2022, IEF 20995; (Lannen MCE), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-bevoegdheid-rechter-bij-merkinbreuk

Markkinaoikeus (Finland) 29 maart 2022, IEF 20995, IEFbe 3551; C-104/22 (Lannen MCE) Prejudiciële vragen. Via MinBuza. Eerste aanleg, gesteld door de markkinaoikeus (rechter in economische zaken, Finland). Lannen MCE is gevestigd in Finland en houder van het Uniemerk WATERMARK. Verwerende vennootschappen Berky en Senwatec maken beide een inbreuk op het Uniemerk van Lannen MCE. Lannen MCE stelt dat het ging om marketingactiviteiten van verweersters op internet, die betrekking hadden op het grondgebied van Finland en zichtbaar waren voor Finse consumenten en handelaren. Verweersters menen dat de gestelde inbreuken niet hebben plaatsgevonden in Finland en de markkinaoikeus daarom in dit geding niet internationaal bevoegd is. 

 

IEF 20994

Mr. S.K. Martens Academie 2022/2023

Blijven leren is blijven groeien! Daarom biedt de Mr. S.K. Martens Academie ook het komend jaar weer een interactief, verdiepend en specialistisch lesprogramma, direct toepasbaar in de praktijk. Bij de postacademische specialisatieopleiding 'Intellectueel eigendoms- en procesrecht in de commerciële praktijk' delen ruim 36 gerenommeerde sprekers hun ervaring en expertise. Leer de fijne kneepjes van het vak in negen masterclasses op locatie, twee online lessen, een terugkomdag met oud-studenten en een nieuw alumninetwerk.

Op 8 december start een nieuwe lichting advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels aan deze postacademische specialisatieopleiding. Met deelnemers uit verschillende sectoren, die meer uit zichzelf willen halen. Is dit ook op jou van toepassing, heb je mimimaal drie jaar ervaring in de civiele praktijk en wil je deze praktijk versterken? Neem deel aan de klas van 2022/2023. Verdiep je kennis, vergroot je netwerk en versterk je vaardigheden in een deskundige, informele en inspirerende omgeving. Kom zelf, kom samen of tip een collega!

Benieuwd naar het programma, naar de ervaringen van studenten, of naar een offerte op maat? Stuur een mail naar info@delex.nl, of check de brochure. Neem voor meer vragen contact op met Claudia Zuidema (czuidema@delex.nl) of Vivien Rӧrsch (vivien@larorsch.com).

IEF 20993

Prejudiciële vragen over geluidsinstallatie in trein

Kopieer citeerwijze |
, IEF 20993; https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-geluidsinstallatie-in-trein

Curtea de Apel București (Roemenië)  22 december 2021, IEF 20993, IT 3548; C-826/21 (UPFR)  Prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Verzoekster UPFR is een Roemeense organisatie voor collectief beheer die voor producenten van fonogrammen vergoedingen int. Verweerster houdt zich bezig met openbaar personenvervoer per spoor en is verplicht passagierswagons van door haar beheerde treinen uit te rusten met geluidsinstallaties  UPFR verzoekt in eerste aanleg en hoger beroep verweerster te gelasten een billijke vergoeding te betalen voor de mededeling aan het publiek van muziekwerken. De rechtsvraag is in wezen of de loutere aanwezigheid van geluidsinstallaties in wagons van passagierstreinen kan worden geacht een mededeling aan het publiek te vormen.

IEF 20991

Voldaan aan vereisten voor een recht op inzage en afschrift

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Oost-Brabant 16 sep 2022, IEF 20991; ECLI:NL:RBOBR:2022:4086 (Luxury bedding company tegen G&G ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/voldaan-aan-vereisten-voor-een-recht-op-inzage-en-afschrift

Rb. Oost-Brabant 16 september 2022, IEF 20991; ECLI:NL:RBOBR:2022:4086 (LBC tegen G&G) A is bestuurder en aandeelhouder van Luxury bedding company (LBC). A heeft al zijn auteursrechten op de Serta-collectie overgedragen aan LBC. LBC kwam er op een gegeven moment achter dat G&G onder de collectienaam 'Norma hotel chique' een collectie boxsprings met accessoires op de markt wilde gaan brengen die een 1-op-1 kopie zouden zijn van de Serta collectie. Op 28 juni 2022 heeft de voorzieningenrechter verlof verleend aan LBC om bewijsbeslag te leggen door het maken van foto’s en video-opnamen van alle zaken die tot de Norma-collectie behoorden. G&G heeft vervolgens geen toestemming gegeven om een afschrift te verstrekken van de gemaakte foto- en videobeelden. In deze zaak vordert LBC onder meer dat de voorzieningenrechter bepaalt dat LBC recht heeft op een afschrift van de beelden en het proces-verbaal. G&G stelt dat er geen auteursrecht op de Serta-Boxsprings toekomt aan LBC en er geen sprake is van slaafse nabootsing. Hierdoor heeft LBC volgens G&G geen recht op inzage in het bewijsmateriaal.

IEF 20992

Dirk Visser: Twijfel over auteursrecht op Amerikaans design

Advocaat en hoogleraar intellectueel eigendomsrecht Dirk Visser bespreekt in zijn column op Mr-online het arrest Vitra/Kwantum van de Hoge Raad van 23 september 2022 [IEF 20984]. In dit arrest staat de 'Dining Sidechair Wood' centraal. Een Amerikaanse designstoel uit de vorige eeuw die in Nederland mogelijk auteursrechtelijke bescherming geniet. De Hoge Raad twijfelt en wendt zich met prejudiciële vragen tot het HvJ EU.

IEF 20990

Veroordeling verdachte wegens merkvervalsing

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Arnhem-Leeuwarden 17 aug 2022, IEF 20990; ECLI:NL:GHARL:2022:7198 (Strafzaak tegen verdachte), https://www.ie-forum.nl/artikelen/veroordeling-verdachte-wegens-merkvervalsing

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 augustus 2022, IEF 20990; ECLI:NL:GHARL:2022:7198 (Strafzaak tegen verdachte) Verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan merkvervalsing. Het hof acht bewezen verklaard dat verdachte opzettelijk wederrechtelijk vervaardigde merken in voorraad had. Ook had verdachte volgens het hof opzettelijk waren in voorraad die voorzien waren met de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had. Tot slot acht het hof bewezen dat verdachte waren opzettelijk in voorraad had waarop de handelsnaam van een ander of het merk van een ander was nagebootst. Het hof oordeelt dat verdachte inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van een ander en wordt door verdachte afbreuk gedaan aan het imago van het originele merk. Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van twaalf maanden en een taakstraf van 240 uren. Ook beveelt het hof de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen.

IEF 20988

Prejudiciële vragen over geluidsinstallatie in vliegtuig

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
1 jan 1970, IEF 20988; (Blue Air Aviation), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-geluidsinstallatie-in-vliegtuig

Curtea de Apel București (Roemenië) 15 december 2021, IEF 20988, IEFbe 3547; C-775/21 (Blue Air Aviation) Prejudiciële vragen. Hoger beroep, ingesteld bij de Curte de Apel București (rechter in tweede aanleg Boekarest, Roemenië), tegen het vonnis waarbij de rechter in eerste aanleg een vordering tot betaling van vermeend verschuldigde vergoedingen voor mededeling van muzikale werken aan het publiek heeft toegewezen. Volgens vliegmaatschappij Blue Air is er in de eerste plaats geen bewijs dat in de vliegtuigen waarnaar het bestreden vonnis verwijst muzikale werken aan het publiek zijn meegedeeld. Blue Air betoogt in het bijzonder dat de aanwezigheid van een geluidsinstallatie binnen de vliegtuigen verplicht is om veiligheidsredenen en dat de loutere aanwezigheid van die installatie niet gelijkstaat aan een daadwerkelijke mededeling.

IEF 20987

CIER-congres over gebruiksmodel en getoetste Nederlandse octrooi

CIER-congres. Het gebruiksmodel en het getoetste Nederlandse octrooi: Terug naar de toekomst?
30 jaar geleden heeft het CIER een congres georganiseerd over de toenmalige plannen voor afschaffing van het getoetste Nederlandse octrooi en de niet-invoering van een gebruiksmodel. Na 30 jaar gaan de plannen in de omgekeerde richting (herinvoering van het vooronderzochte Nederlandse octrooi en invoering van een gebruiksmodel), maar het onderwerp is hetzelfde en verdient wederom een academisch debat.
Het CIER organiseert daarom een congres over de voors en tegens van invoering van een gebruiksmodelrecht en herinvoering van het vooronderzochte Nederlandse octrooi, met onder meer lezingen van Marc van der Burg, Constant van Nispen en Dick van Engelen.
Inschrijven: via deze link

Waar: Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht
Wanneer: vrijdag 11 november 2022 vanaf 13:00 uur (inloop) tot 17:00 uur, met aansluitend borrel
Prijs: € 100,-. Deelname is gratis voor studenten, medewerkers van universiteiten en leden van de rechterlijke macht
Ordepunten: 3 punten
Meer info: zie website UU of mail met het secretariaat secretariaatmiwpi@uu.nl

IEF 20989

Inbreuk op auteursrecht door handelsagent

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Limburg 31 aug 2022, IEF 20989; ECLI:NL:RBLIM:2022:6696 (Eiser tegen Wellcotec), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrecht-door-handelsagent

Ktr. Rb. Limburg 31 augustus 2022, IEF 20989; ECLI:NL:RBLIM:2022:6696 (eiser tegen Wellcotec) Eiser drijft samen met zijn echtgenote een cosmetische salon. Eiser heeft met Wellcotec een agentuurovereenkomst gesloten waarbij eiser fungeert als handelsagent en Wellcotec als principaal. Wellcotec zegt de overeenkomst eenzijdig op, hierdoor lijdt eiser schade. In conventie vordert eiser schadevergoeding van Wellcotec. Wellcotec vordert in reconventie schadevergoeding van eiser wegens schending van zijn auteursrecht. De in conventie gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen, enkel de nog verschuldigde provisie moet door Wellcotec worden betaald. In reconventie wordt de schadevergoeding op grond van schending van het auteursrecht van Wellcotec toegewezen. Eiser heeft de beschermde foto’s van Wellcotec namelijk gebruikt door ze naar een derde producent te sturen.