IEF 434

.XXX on the internet

ICANN is momenteel in overleg met een bedrijf dat de domeinnamen gaat beheren, ICM Registry

IEF 431

dat geen inbreuk zij op onze straten

"Uit de bijbel citeren kan niet zomaar. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt gewezen op de auteursrechten van deze vertaling. Een 'copyright-politie' heeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) niet, vertelt Tamara Mewe, werkzaam bij de afdeling Vertalen en Uitgeven.  Maar op bijbelvertalingen is wel degelijk de auteurswetgeving van kracht. En dat betekent, bijvoorbeeld bij het citeren uit De Nieuwe Bijbelvertaling, dat bronvermelding verplicht is en er bij uitgebreidere citaten auteursrechten moeten worden betaald."

Veel problemen met handhaving zijn er echter niet. In commerciële christelijke uitgaven wordt meestal keurig vermeld dat de bijbelteksten afkomstig zijn uit een bepaalde vertaling en met een aantal christelijke uitgevers zijn vaste afspraken gemaakt over betaling, zodat deze uitgevers niet telkens weer vooraf schriftelijk toestemming hoeven te  vragen. Voor 'missionaire uitgaven' , niet bedoeld om geld mee te verdienen, is wel toestemming nodig maar hoef meestal niet  te worden betaald. Alleen tegen iemand die de hele online-editie op de eigen website had gezet is ooit opgetreden. Lees volledige artikel in het Nederlands Dagblad. Doorzoek de Bijbel.

IEF 430

Oxio vs Oxxio, de schikking

In aansluiting op eerdere berichtgeving: Energiebedrijf Oxxio mag zijn naam behouden. Dat is het energiebedrijf vandaag met Holland Railconsult overeengekomen. Volgens de woordvoerders van Holland Railconsult en Oxxio is de schikking voor alle betrokkenen 'een bevredigende oplossing' Nu.nl bericht dat ook Dolf Heyning van het door de affaire flink beschadigde naamcreatiebureau The NameWorks blij is met de schikking. Op de vraag of The Nameworks nog in de buidel heeft moeten tasten, laat Heyning zich niet uit. 'Maar we zijn zeer verheugd dat beide partijen eruit zijn.'

IEF 429

Tien verboden

Het ziet er naar uit dat John de Mol op zoek moet naar een nieuwe naam voor zijn televisiezender. De Utrechtse rechtbank bepaalde donderdag in een kort geding dat Tien te veel lijkt op TV 10, eigendom van SBS. Vlak na de zitting heeft SBS Talpa aangegeven dat de zaak wel zou kunnen worden geschikt; prijskaartje: 5 miljoen euro. Talpa-woordvoerder Notermans stelt dat dit het hoger beroep dat Talpa gaat aanspannen alleen maak sterker maakt. “Wij denken dat wij gelijk hebben en de naam Tien gewoon moeten kunnen gebruiken. Dit aanbod sterkt ons in die mening want de naam is gewoon te koop. Zo heilig is de titel dus ook weer niet voor SBS. Wij nemen het aanbod dus niet in overweging en verzinnen ondertussen een andere naam voor de zender.”, aldus Notermans. De belangrijkste overwegingen uit het vonnis zijn hieronder vermeld.

3.6. TV 10 heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het gebruik dat zij van haar merk heeft gemaakt niet symbolisch dan wel slechts gericht op rechtshandhaving is geweest. Aannemelijk is dat TV 10 haar merk in de afgelopen jaren is blijven gebruiken voor de commerciële exploitatie van haar televisieuitzendrechten.

TV 10 heeft derhalve haar logo TV 10 niet alleen intern (dat wil zeggen binnen de sfeer van haar aandeelhouders en licentiehouders) gebruikt. Weliswaar is dit gebruik beperkt van omvang, maar het is wel regelmatig, frequent en niet beperkt tot een uiterst geringe periode. Voorts houdt dit gebruik voldoende verband met de exploitatie van de door TV 10 aangeboden diensten, zodat dit gebruik aan te merken is als gebruik ten behoeve van het behoud van de afzet van die diensten. In ieder geval is sprake van meer dan symbolisch gebruik.

Voormeld gebruik valt -anders dan Talpa van mening is- niet als handelsnaamgebruik te kwalificeren. Juist het hanteren van een logo wijst in casu op het gebruik (in iets afwij-kende vorm) van haar woordmerk TV 10. Het verweer van Talpa dat het gebruik van het merk niet voor het televisiepubliek kenbaar is geweest, wordt verworpen aangezien voor normaal gebruik voldoende is dat gebruik binnen de televisiebranche heeft plaatsgevonden.

3.7. Talpa heeft voorts gesteld dat het merk TV 10 onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.

3.8. Nu de diensten waarvoor TV10 haar merk heeft gedeponeerd bestemd zijn voor alle consumenten, moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, waaronder televisiekijkers, aanbieders van televisieprogramma’s en afnemers van reclamezendtijd. Voorshands dient te worden geoordeeld dat deze consument, indien hij wordt geconfronteerd met het merk TV10, voldoende in staat zal zijn de oorsprong van de diensten te herkennen als zijnde specifiek afkomstig van eiseres.

Aan dit alles doet niet af dat een afkorting in combinatie met een cijfer niet ongebruikelijk is om een bepaalde televisiezender aan te duiden. Ook niet indien het cijfer niet de bedoeling heeft een zendernummer te claimen. Een en ander brengt tegen de achtergrond van het voorgaande niet mee dat het merk TV10 louter beschrijvend is, maar voldoende onderscheidend vermogen heeft.

3.9. TV 10 en de Talpatekens TIEN, TVTIEN, TV=TIEN, TIEN=TV en TIEN.TV zijn immers begripsmatig en auditief in sterke mate gelijkend en het gaat om identieke diensten, te weten televisiediensten. In beide gevallen gaat het om de naam van een televisiezender. Daaraan doet niet af dat TV 10 de afgelopen jaren slechts op beperkte schaal onder haar eigen naam heeft uitgezonden. TV 10 is bovendien gerechtigd hetzij zelf hetzij via een licentiehouder onder de naam TV 10 bepaalde nieuwe programma’s uit te zenden, zoals daartoe op 22 april 2005 het voornemen kenbaar is gemaakt. Bij handhaving van het gebruik door Talpa van haar tekens is het gevaar voor verwarring dan ook niet alleen bij bijvoorbeeld afnemers van reclamezendtijd maar ook bij het brede televisiekijkende publiek reëel. TV 10 heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat reeds thans bij het televisiekijkend publiek na bekendmaking van de plannen van Talpa reeds verwarring is ontstaan en TV 10 door het publiek wordt geassocieerd met Talpa.

3.10. Nu Talpa onder de naam TIEN diensten gaat verrichten en programma’s gaat uitzenden, kan TV 10 als houder van de oudere handelsnaam TV 10 het gebruik van het merk/teken TIEN voor die diensten en programma’s verbieden. Dat er sprake is van verwarringsgevaar is in het voorgaande reeds besproken en dat de handelsnaam TV 10 door het gebruik van het merk/teken TIEN zal verwateren is evident. Immers TIEN bezit thans reeds een grotere naamsbekendheid dan TV 10 zodat de onderscheidende kracht van de handelsnaam TV 10 voor eiseres geheel verloren gaat. In dat verband verdient opmerking dat -hoewel Talpa formeel de handelsnaam TIEN niet voert- bovendien de vrees gerechtvaardigd is, dat TIEN niet alleen als het merk maar ook als de handelsnaam van Talpa wordt beschouwd.

Lees vonnis.

IEF 428

Yorin, the movement

In aansluiting op eerdere berichten meldt Dutchmedia dat Yorin in augustus een Luxemburgse uitzendlicentie krijgt. Een intern document van RTL Nederland waarin dit wordt aangekondigd geeft als een van de redenen voor het wisselen van licentie dat de zender zich zo kan onttrekken aan de financieel ongunstige reclamebepalingen van Nederlandse mediawet. De radiozenders RTL FM en Yorin FM blijven wel onder Nederlands toezicht vallen. Lees hier meer.

Update: Adormatie bericht dat de naam van de tv-zender Yorin definitief gaat verdwijnen. RTL Nederland overweegt de zender RTL6 of RTL+ te noemen. Bronnen weten te melden dat op een hernieuwd Yorin vooral meer ruimte zou komen voor herhalingen en dat de e herprofilering van Yorin zou ook gevolgen hebben voor de radiozender Yorin FM. RTL ontkent dat aan een rebranding van Yorin wordt gewerkt.

IEF 427

informatici tegen software-octrooien

Persbericht "Met de definitieve beslissing rond de softwarepatentenrichtlijn in zicht, slaan Europese informatici op donderdag 2 juni de handen in elkaar om met een internationale betoging de Europese beleidsmakers ervan te overtuigen strenge beperkingen aan softwareoctrooien op te leggen. Niet minder dan negen ICT-organisaties steunen de protestactie, daarbij geflankeerd door de grootste bedreigde groep, de Europese kleine en middelgrote ondernemers.

De betoging komt er als reactie op het bericht dat voorstanders van de richtlijn, veelal grote multinationals, op het laatste moment via professionele lobbyisten de Europarlementariërs op het verkeerde been proberen te zetten. Volgens de voorstanders zou de huidige tekst "geen softwarepatenten toelaten", hoewel workshops in het Britse patentbureau en recente studies het tegendeel bewezen.

De betoging wordt op woensdag 1 juni voorafgegaan door een conferentie georganiseerd door de FFII, waarop ondernemers, politici, juristen en economen via paneldiscussies willen aantonen waarin het gevaar van de softwarepatenten schuilt. Toegang tot de conferentie is vrij. Omdat het gedeelte voor de lunch in het Europese Parlement zelf plaatsvindt, is het  nodig vooraf te registreren.

Vlak voor de betoging vinden op donderdag 2 juni ook nog twee politieke bijeenkomsten rond de richtlijn plaats. De Europese fractie van de Groenen  organiseert een conferentie over softwarepatenten en vrije software, de  Europese Volkspartij een hoorzitting over de voorgestelde richtlijn. In  de namiddag, om 13.00u, vertrekt dan de massabetoging aan het Schuman  metrostation. In Wenen vindt op dat moment een gelijksoortige betoging plaats."

Grote demonstratie tegen softwarepatenten. Persberichten.com

IEF 426

Look-a-likes

De Gouden Gids daagt concurrent en nieuwkomer iLocal voor de rechter. Zoekmachine iLocal heeft in een printadvertentie en een radiocommercial de campagne van de Gouden Gids met Katja Schuurman geparodieerd.

Van der Lek van reclamebureau Van Walbeek Etcetera is stellig: “In de campagne van iLocal.nl worden alle grenzen van de Reclame Code Commissie overschreden. Daar zijn we het uiteraard niet mee eens. Dit is geen parodie, maar parasiteren. Dat kan gewoon niet door de beugel.”

iLocal lijkt zich echter niet druk te maken. “Deze reactie is totaal niet professioneel, maar emotioneel. Ze slaan als een halve dolle om zich heen. Maar de heftigheid van hun reactie bevestigt mij in mijn gelijk. Ik heb ze kennelijk op een pijnlijk punt geraakt.”, aldus Bernd Klaasse Bos.

De Gouden Gids beschuldigt iLocal o.a. van misbruik van de kleur geel. Ook zou iLocal.nl meeliften op het succes van de advertenties met Katja Schuurman. “Inbreuk op het portretrecht? Welnee. Bij ons zie je alleen een vrouw van de achterkant. In onze campagne laten we gewoon zien hoe wij zijn. Goedkoop voor adverteerders, eenvoudig en zonder Bekende Nederlanders. Precies het tegendeel van de Gouden Gids. We hebben de kleur geel eenmalig gebruikt om een beetje de aandacht te trekken, voortaan zetten we oranje weer in als bedrijfskleur. Als ze gewoon een net briefje hadden gestuurd met het verzoek te stoppen, was er niets aan de hand geweest.”, meent iLocal.

Op een rechtzaak zit natuurlijk niemand te wachten, maar iLocal moet wel blij zijn met deze ‘gratis’ reclame. Wordt vast vervolgd.

IEF 425

Griekse apothekers

Arrest HvJ, zaak C-53/03 , 31 mei 2005, Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait)  tegen  GlaxoSmithKline plc HvJ verklaart zich niet-ontvankelijk deze zaak tussen Griekse apothekers tegen het GlaxoSmithKline. De zaak is namelijk aangebracht door de Griekse mededingingsautoriteiten, terwijl het Hof alleen zaken behandeld die het door rechtbanken worden voorgelegd.

Zoals bekend probeert GSK om de parallelimport van medicijnen via Griekenland aan banden te leggen. De apothekers bij de Griekse mededingingsautoriteit haddne het Hof gevraagd of en in welke omstandigheden een dominante farmaceut orders van groothandelaren mag weigeren om parallelimport tegen te gaan. Nog geen arrest beschikbaar, wel een persbericht van het HvJ.

IEF 424

Betaling taks is niet voldoende voor beroep

GvEA, arrest 31 mei 2005, zaak T-373/03 Solo Italia tegen OHIM/Nuova Sala.

Solo Italia heeft op 14 januari 2000 een gemeenschapsmerkaanvraag voor het teken PARMITALIA voor kazen ingediend bij het OHIM. Nuova Sala heeft hiertegen met succes oppositie ingesteld op grond van haar beeldmerk PARMITAL ingeschreven voor onder andere kazen. Bij beslissing van 26 november 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen. Daarna gaat het mis.

De Franse onderneming OK SA heeft op 4 december 2004 op de rekening van het OHIM het bedrag van 800 euro overgemaakt onder vermelding van PARMITALIA. De boekhouding van BHIM heeft op 17 januari 2003 aan het Franse bedrijf Solo Italia France om opheldering gevraagd inzake de betaling. Op 17 februari 2003 heeft Solo Italia het OHIM geïnformeerd dat het bedrag verband hield met het beroep tegen de beslissing van 26 november 2002. Na ontvangst van de stukken van beroep op 24 maart 2003 heeft het OHIM de zaak verwezen naar de kamer van beroep. De kamer heeft daarop Solo Italia niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding beroepstermijn. Solo Italia heeft tegen deze beslissing drie middelen aangevoerd:

1) schending artikel 6 EVRM, omdat het OHIM verzoekster niet naar behoren zou hebben ingelicht

2) schending regels 55, 61 en 65 verordening nr. 2868/95, omdat uit de kennisgeving niet zou blijken dat de beslissing is ondertekend en deze zou zijn voorzien van de voorgeschreven stempelafdruk

3) schending artikel 59 van verordening nr. 40/49, omdat de betaling van de broepstaks zou volstaan om officieel beroep in te stellen

Het Gerecht van eerste aanleg maakt terecht korte metten met deze middelen.

1) Het middel is niet tijdens de administratieve fase van de procedure voor het OHIM aangevoerd. Het Gerecht richt zich op toetsing van de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het OHIM aan de hand van de rechtsvragen die voor de kamer van beroep zijn gebracht.

2) Ook dit middel is niet aangevoerd in de administratieve fase van de procedure voor het OHIM.

3) Het enkel overmaken van de beroepstaks is niet voldoende voor een geldig beroep. Het beroep moet binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing schriftelijk zijn ingesteld bij het OHIM. Het beroep moet bovendien aanduiden welke beslissing wordt aangevochten en aangeven in hoeverre wijziging of herziening van de beslissing wordt verlangd. De beroepstaks moet binnen twee maanden zijn betaald en de gronden van het beroep moeten binnen vier maanden na de bestreden beslissing zijn ingediend. 

Ten overvloede overweegt het Gerecht nog: "En wat het herstel in de vorige toestand betreft, de bewoordingen van artikel 78 van verordening nr. 40/94 sluiten de toepassing van dit beginsel niet uit in geval van een fout van een gemachtigde. Dit laat onverlet dat moet worden voldaan aan de voorwaarden hiervoor, met name dat alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid is betracht." Lees arrest

IEF 423

Geld

De vermogensrechtelijke kant van het IE recht mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Wat tenslotte niet meer dan terecht is, omdat er nu eenmaal verschrikkelijk veel geld mee te verdienen valt. Probleem is alleen, althans in Nederland, dat IE specialisten zelden of nooit voldoende gekwalificeerd of geïnteresseerd zijn en fiscalisten en andere wel deskundige juristen op hun beurt weer onvoldoende gekwalificeerd of geïnteresseerd zijn waar het het IE recht betreft. Buiten Nederland wordt er gelukkig wel al vrij veel over gepubliceerd. Van het WIPO komt onderstaande verwijzing.

This article, in Vedder Price’s IP Strategies publication, discusses tax consequences of selling or licensing intellectual property assets. It highlights tax issues relevant to patents, know-how, copyrights, trademarks and trade names. Though based on income tax law of the United States of America, it may still be useful for readers in other jurisdictions.

IEF 422

Recht om te reageren

Villamedia bericht dat henkblanken.nl bericht dat een student van de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten een oplossing gevonden heeft voor het kennelijk prangende probleem dat je op de website van nu.nl geen reacties kunt achterlaten. De student ontwierp deze site, waarin nu.nl binnen een frame verschijnt, waardoor wel reacties mogelijk zijn. De reactie van nu.nl is onbekend, maar hopelijk levert het mooie jurisprudentie op voor de harde kern van annotatoren. In dit tijdgewricht mag je in toch ieder geval aannemen dat de student zich op de vrijheid van meningsuiting gaat beroepen.

IEF 420

Ondertussen in Luxemburg

Recent arrest, verzoekschriften en beschikkingen HvJ:

T-373/03    Arrest   2005-05-31  Solo Italia / OHMI - Nuova Sala (PARMITALIA)  C-121/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 BHIM / Deutsche Post Euro Express
C-169/05 Verzoek (PB) 2005-05-27 Uradex
T-133/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 Meric / OHMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)
T-146/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 Flex Equipos de Descanso / OHMI - Recticel (RENOFLEX)
T-152/05 Verzoekschrift (PB) 2005-05-27 Slater / OHMI - Prime Restaurant Holdings (EAST SIDE MARIO'S)
T-268/04 Beschikking (PB) 2005-05-27 Spa Monopole / OHMI - Cottee Dairy Products (SPA)

IEF 419

Valse menukaart voer voor kort geding

Een heuse 'pizzaoorlog' is uitgebroken in Groningen. In de buurt van het restaurant Da Carlo hebben onbekenden folders verspreid waarin de complete menukaart van het Italiaanse restaurant voor de halve prijs wordt aangeboden, aldus eigenaar F. Cheraghi.

De valse menukaart is van slechte kwaliteit, maar vermeldt wel naam, adres en telefoonnummer van het restaurant. Bovendien duurt de actie, volgens de folder, tot het eind van dit jaar. Cheraghi vermoedt dat de reclamefolders zijn verspreid met het doel de goede naam van het restaurant aan te tasten.

Als de onverlaten zijn te achterhalen die dit op hun geweten hebben, is dit voer voor een prachtig kort geding: auteursrechtinbreuk op folder-layout en menu, onrechtmatige daad, inbreuk op merkrechten... Meer suggesties zijn welkom op IEForum.

IEF 418

Een brug te ver

Vzr Rb 's-Gravenhage 31 mei 2005, KG 05/402 Zwarts Jansma Architecten B.V. v Gemeente Zoetermeer en Holland Railconsult Holding B.V.

Het ontwerp dat Zwarts & Jansma Architecten B.V. hadden ingeleverd voor een fietsbrug in Zoetermeer werd door de gemeente afgekeurd: het was niet uitvoerbaar. De gemeente gaf Holland Railconsult vervolgens opdracht een wel bouwbare brug te ontwerpen. Nu de brug bijna klaar is, vroegen Z&J de rechter stopzetting van de bouw ervan wegens geclaimde auteursrechtinbreuk. De vordering wordt afgewezen, al hadden gedaagden volgens de rechter de schijn tegen. Er rust auteursrecht op het "lijnenspel" van het ontwerp van Z&J en ontlening daaraan bij het ontwerp van de nieuwe brug wordt aannemelijk geacht.Toch verschilt het ontwerp van Z&J behoorlijk van de brug zoals die wordt gebouwd. Het eerdere ontwerp had een draagconstructie in een V-vorm, de gebouwde brug hangt aan een A-vorm. Die V-vorm bleek constructief niet haalbaar.

Rov 21. Aldus lijkt de kernvraag op dit punt te zijn of het uitvoeren van de draagconstructie in een A-vorm wel of niet een technisch voor de hand liggende uitwerking vormt van het ontwerp van Zwarts & Jansma. Die vraag kan in het bestek van het dit kort geding niet worden beantwoord, doch zal nader moeten worden onderzocht in een bodemprocedure, waarin verder debat tussen partijen kan plaatsvinden en mogelijk een deskundigenbericht noodzakelijk zal zijn.

Inbreuk staat dus onvoldoende vast om in kort geding maatregelen te nemen. Lees vonnis

IEF 417

Tijd voor de MerkenOscar®?

Volgens Molblog dringen merken steeds verder door in de film. Het gaat verder dan product placement; het is rond de tafel gaan zitten met de filmproducent en kijken of er ergens een voordeel voor het merk is te behalen. Eventueel met aanpassing van het scenario. In het meest extreme geval financieert het merk de hele film. Lees hier meer over Hollywood succesverhalen.

IEF 416

Zakloze zuiger doet stof opwaaien

Beweringen van Philips over de zuigkracht van haar zakloze stofzuiger, de Marathon, heeft een hoop stof doen opwaaien. Afgelopen maandag heeft Philips voor de rechtbank in Utrecht erkend onterecht te hebben geclaimd dat de genoemde stofzuiger constante zuigkracht heeft. Stofzuigergigant Dyson eist dat Philips haar beweringen rectificeert en de beweringen publiekelijk terugneemt. Volgens Dyson is constante zuigkracht namelijk voor consumenten van groot belang bij de aankoop van een stofzuiger.

Dyson deed een onderzoek naar de zuigkracht en stelde dat de claim onterecht is. Uit onderzoek dat Philips op haar beurt liet verrichten zou zijn gebleken dat ook Dyson’s stofzuigers geen constante zuigkracht hebben. Op grond hiervan zou ook de Dyson soortgelijke grootspraak moeten intrekken.

Philips gaf op de zitting toe dat de gewraakte stofzuiger niet over een constante zuigkracht beschikt. De advocaat van Philips stelde dat de reclame-uiting het product was van “een overijverige marketingmedewerker”, zonder dat daarvoor toestemming was gegeven.
 
Over zes weken doet de rechtbank uitspraak.

IEF 415

Kruipactiviteit

You are most likely visiting this page because you noticed an entry in your web server log file that references this page. NPBot is the NameProtect Inc. web crawler. As a Digital Brand Asset Management company, NameProtect engages in crawling activity in search of a wide range of brand and other intellectual property violations that may be of interest to our clients. For more information on our services, please visit the NameProtect website.

IEF 414

Déjà vu?

SBS Broadcasting heeft een kort geding aangespannen tegen het nieuwe showbizzblad 'In', of is het nou InMagazine (en !n Magazine bestaat ook nog), omdat het meent dat het blad zonder toestemming de programmagegevens van de televisiezenders SBS6, Veronica en Net5 heeft gepubliceerd. Met een beroep op het intellectueel eigendomsrecht eist SBS het tijdschrift stopt met het verstrekken van de programma-informatie.

Eerder vorig jaar werd al bepaald dat bescherming van de eigen programmagegevens geen vorm van economisch machtsmisbruik is. SBS spreekt van een principekwestie. Quote Media, uitgever van het blad, stelt dat de weigering van SBS in strijd is met het mededingingsrecht en dat de informatie gewoon openbaar is.

Het kort geding dient vrijdag bij de rechtbank in Amsterdam.