IEF 492

Verdeel en Heers

Dit klinkt interessant. Altijd al willen weten hoe al die heffingen verdeeld worden en hoe het in godsnaam mogelijk is dat zo'n verdeling rechtvaardig gebeurt? Misschien verschaft het artikel 'Wantoestanden bij thuiskopieheffingen' in de nieuwe PC-Active nieuwe inzichten. 
 
"Minstens 40 procent van de heffing op beschrijfbare dvd's of cd's, die bedoeld is om artiesten en andere rechthebbenden schadeloos te stellen voor zogenaamde thuiskopieën, komt nooit bij de artiesten terecht. En over 35 procent van de schijfjes zou al helemaal geen heffing worden afgedragen, omdat deze via het grijze circuit worden verkocht."

"Uit tientallen gesprekken met juristen, producenten van beschrijfbare media, vertegenwoordigers van brancheverenigingen, ministeries, parlementariërs èn met de Stichting Thuiskopie komen geruchtmakende conclusies: niet alleen komt minstens 40 procent van het geïnde geld nooit bij de rechthebbende terecht, er wordt bovendien gebruik gemaakt van uit de lucht gegrepen marketinggegevens, de Stichting Thuiskopie grijpt naast minstens € 17,5 miljoen aan omzet uit grijze circuits en er worden verouderde verdeelsleutels gehanteerd waardoor ook het weinige overgebleven geld bij de verkeerde mensen terechtkomt.

Twijfelachtig. De door de overheid ingestelde overlegstructuren blijken ronduit twijfelachtig. PC-Active bekritiseert de voorgenomen heffingen op mp3-spelers en dvd-recorders met harde schijf en signaleert het gebrek aan expertise bij de overheid en de door haar aangestelde beslissingnemers, waardoor Nederland op termijn buiten de boot dreigt te vallen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen in de elektronica."

IEF 491

vriezen of dooien

In principle, file-sharing software is a innovative and promising technology, however, many P2P users are making unauthorised copies not only of music, but increasingly also of video and software...It is difficult to establish a basis to prove a causal relationship between the 20% fall in overall revenues experienced by the music industry between 1999 and 2003, but digital piracy may be an important impediment to the success of legitimate online content markets. Trek hier zelf een conclusie uit het OESO report on the digital music industry (En nee, het logo is niet van Nauta).

IEF 490

71t Mediawet

Het Commissariaat voor de Media heeft vandaag bepaald dat het Talpa niet kan dwingen een sublicentie te geven aan de NOS voor het uitzenden van beknopte beelden van voetbalwedstrijden van de Eredivisie. De NOS had om een uitspraak van het Commissariaat gevraagd op basis van het voorkeursrecht in de Mediawet.

Volgens commissaris Inge Brakman is het artikel (71t Mediawet) waarop de NOS zich beroept, oorspronkelijk bedoeld om ervoor te zorgen dat belangrijke evenementen, waaronder voetbalwedstrijden, niet achter de decoder verdwijnen en te ontvangen zijn door nagenoeg het hele Nederlandse publiek: “Daar wordt nu door de uitzendingen van Talpa en RTL4 aan voldaan. Lees meer.

IEF 489

Harde Euro's

Wat de IE-invalshoek is, is onbetaald niet duidelijk, maar het zal ongetwijfeld iets met auteursrecht of merkenrecht te maken hebben: Uitgeverij L.J. Veen eist 400.000 euro als de makers van het voetbaltijdschrift Hard Gras overstappen naar Nieuw Amsterdam, de nieuwe uitgeverij van Derk Sauer. Het Parool (1 euro)

IEF 488

Wat een fijne site

Nog een Engelstalig bericht, maar het is vandaag niet anders: "The Internet Law Library features extensive summaries of over 340 court decisions shaping the law of the web; providing facts, analysis and pertinent quotes from cases of interest to those who do business on the Internet and in New Media. These court decisions address a broad array of topics, including copyright and trademark infringement, dilution and other intellectual property issues, jurisdiction, linking, framing, keying, meta tags, pop-up ads, consumer complaint or gripe sites, tax, clip-art, online defamation, domain name disputes, e-mail, privacy, subpoenas, MP3s, encryption, gambling, click-wrap agreements, shrink wrap licenses, and spam, among others." Klik hier.

IEF 487

Deze maan wordt u aangeboden door...

Als er toch al de hele tijd kamervragen worden gesteld over reclame en reclamecodes, waarom dan niet eens over reclame vanuit de ruimte? Serieus, iIn Amerika is het al verboden, maar onze parlementariërs weten waarschijnlijk nog niet eens waartoe de ESA in Noordwijk in staat is, wanneer de subsidiekranen worden dichtgedraaid.

"The Federal Aviation Administration proposed to amend its regulations to ensure that it can enforce a law that prohibits "obtrusive" advertising in zero gravity. Objects placed in orbit, if large enough, could be seen by people around the world for long periods of time."

"Large advertisements could destroy the darkness of the night sky," regulators said. For instance, outsized billboards deployed by a space company into low Earth orbit could appear as large as the moon and be seen without a telescope, the FAA said. Big and bright advertisements might hinder astronomers. Currently, the FAA lacks the authority to enforce the existing law." (ABCnews)

IEF 486

Verborgen zeden

Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven dat naar zijn oordeel, en ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Beneluxlanden. Iedere IEer kent de voorbeelden die horen bij deze categorie, maar is waarschijnlijk nog onbekend met het laatste tijdverdrijf van logo-ontwerpers:

“The game that designers across the nation are playing is; can they design a logo and get it approved without the client realising it's a big spurting penis? We asked our readers to send in the best cock logos from around the world for our team of experts to evaluate” Bekijk logo’s hier.

IEF 485

Harmonisatie in het Midden-Oosten

Ieder conflict heeft tegenwoordig ook een IE-paragraafje, dat blijkt maar weer: The Palestinian Ministry of National Economy is currently in the process of setting up a mechanism to unify the registers of trademarks and other registers of industrial property rights (IPRs) in the West Bank and Gaza.  This mechanism will be applied as follows:

• The Jordanian laws concerning industrial property, which are now applied in the West Bank (the 1952 Trademark Law No. 33 and the 1953 Patents and Industrial Designs Law No. 22) are to be extended to Gaza.
• The decision of extending the Jordanian laws to Gaza is expected to be made during one of the upcoming Council of Ministers’ sessions, which is expected to take place within two weeks.
• The two trademark registers (West Bank and Gaza’s) will be merged into one, and it will administratively and organizationally be affiliate with the ministry.
• The official fees will be unified; the same official fees imposed in the West Bank will be applied to Gaza Strip.
• The registration of trademarks, patents, and industrial designs will take place at the Ministry’s headquarters in Ramallah, noting that the registration in Gaza will continue for a while. (Bron: Agip)

IEF 484

Meldpunt Computercriminaliteit

Afgelopen vrijdag is in de minsterraad, naar aanleiding van de instemming met de voortgangsrapportage terrorismebestrijding van minister Donner van Justitie en minister Remkes van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, besloten tot instelling van een meldpunt Computercriminaliteit. Volgens de voortgangsrapportage terrorismebestrijding "is de terrorismedreiging op onderdelen veranderd maar is deze nog steeds 'substantieel'. Hoewel er de afgelopen maanden geen sprake is geweest van een terroristisch incident tegen Nederland moet hiermee nog steeds rekening worden gehouden."

Hoewel radicale en terroristische uitingen prioriteit krijgen, zal het meldpunt ook aandacht besteden aan andere vormen van ICT criminaliteit (met uitzondering van kinderporno want daarvoor is het Meldpunt Kinderporno opgericht). In het meldpunt zijn de betrokken partijen vertegenwoordigd die zorgen voor verdere afhandeling. Het meldpunt voert ook zelf onderzoek op het internet uit.

IEF 482

Zwembad

IP Watch bericht dat The Swiss newspaper Le Temps on Thursday reported on the involvement of the WIPO building director in the construction of a personal swimming pool for Director General Kamil Idris According to sources cited in the story, the swimming pool was purchased in France in 2003 and paid for in cash by the building director, who worked frequently on the project site in his personal capacity sometimes during office hours.

In recent months, the organisation has been called upon to address a series of questions about the organisation’s financial and management practices that have come under scrutiny along with the United Nations at large. In addition, complaints have arisen about the way meetings of WIPO’s members are conducted and policies are developed. A WIPO official noted to IP-Watch Tuesday that “neither WIPO, nor any WIPO official, is under investigation.” Lees uitgebreid artikel hier.

IEF 481

ICANN verlengd contract VerSign

Na een onderzoek door een onafhankelijke derde, Telcordia Technologies, Inc., en reacties uit de Internet Community, heeft ICANN besloten het huidige contract met VeriSign Inc. met betrekking tot de registratie van de .NET domeinnamen te verlengen met 6 jaar.

IEF 480

verbetering van een kennelijke fout

Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 27-04-2005, publicatie 9 juni 2005, 123693 LJN: AT7146.  Wolsky Products tegen WP Suspension. Vonnis in kort geding, houdende verbetering van een kennelijke fout (verzuimd is de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv vast te stellen).

Vervolg op eerder vonnis (hier) tusen WP en Wolsky. Wisseling van namen, eigenaar, werknemers en bedrijven doet WP suspension besluiten om distributieovereenkomst te beëindigen. Vzngr oordeelt, o.a. en voorshands, dat het 'voldoende aannemelijk is geworden dat Wolsky Products belangen heeft in c.q. bij HK Suspension, en derhalve betrokken is bij het importeurschap van Wilbers Products, hetgeen in strijd moet worden geacht met artikel 6 van de distributieovereenkomst.' Kortom, rechtsgeldige beëindiging distrubutie-overeenkomst. Staking gebruik woord-, beeldmerk, domeinnaam en emailadres. Lees vonnis.

IEF 479

airfrancesucks cancelled

Air France heeft het geding gewonnen over het domein airfrancesucks.com. Volgens het WIPO Arbitration and Mediation Center is de naam te verwarrend en maakt deze inbreuk op het merkenrecht. In dit geval vinden panelleden niet dat sucks in een domeinaam voor iedereen duidelijk aangeeft dat de houder van de domeinnaam niet gelieerd, maar, au contraire, gebrouilleerd is met de van zuigen beschuldigde merkhouder.

"The Panel is fully aware that there is a split among the UDRP decisions regarding whether a “-sucks” domain name is confusingly similar to the trademark to which it is appended. The majority of the decisions have found confusing similarity. In a minority of decisions, and in some dissenting opinions, Panelists have deemed a “-sucks” addition to a well-known trademark to be an obvious indication that the domain name is not affiliated with that trademark owner. This Panel, however, concurs with the notion that every case must be assessed on its own merits, and the Panel agrees with the remarks by the Complainant, and which has also been stated in previous decisions under the UDRP, that far from all international customers are familiar with the pejorative nature of the term “sucks”, and that a large proportion of internet users therefore are likely to be confused by “-sucks” domain names. This Panel finds that the airfrancesucks.com, domain name is confusingly similar to the established international trademark AIR FRANCE." Uitspraak hier.

IEF 478

Nieuw van Koelman

Noot bij Rb. Den Haag 2 maart 2005 (Uitgevers / De Staat). Computerrecht, pages 143-148, 2005. Hier.

The Levitation of Copyright: An Economic View of Digital Home Copying, Levies and DRM. Entertainment Law Review, pages 75-81, 2005.  Hier.

IEF 477

Prägetheorie geharmoniseerd

Nog niet in het Nederlands: Opinie van AG Jacobs in zaak C-120/04, 9 juni 2005. Medion tegen Thomson multimedia Sales. Betreft een prejudiciële vraag over de de Duitse Prägetheorie en Art. 5(1)(b) MR. 

Naar aanleiding van een zaak over het vergelijk tussen de mogelijke verwarringwekkende merken THOMSON LIFE en LIFE, wil de Duitse rechter wel eens weten wat het HvJ van de tot de Duitse merkenrechtdoctrine behorende Prägetheorie vindt. Volgens de AG komt deze theorie in beginsel overeen met de leer van het Hof, waarbij natuurlijk moet worden opgemerkt dat de leer van het Hof de enige juiste leer is.

The referring court asks essentially whether there is a likelihood of  confusion on the part of the public within the meaning of Article 5(1)(b) where a  composite word or word/figurative sign comprises a company name followed  by an earlier mark which consists of a single word with 'normal  distinctiveness'  and which, although it does not shape or mould the overall  impression conveyed by the composite sign, has an independent distinctive role therein.

The referring court explains the case-law of the Bundesgerichtshof which articulates the Prägetheorie as follows. The starting point in determining trade mark similarity where individual components of conflicting trade marks are the same is the overall impression conveyed by the marks; what must be ascertained is whether the common component characterises the composite mark to the extent that the other components are largely secondary to the overall impression. There will be no likelihood of confusion on the sole ground that the common component merely contributes to the overall impression. Nor does it matter whether a sign incorporated in a composite mark has retained an independent distinctive role. Individual elements in the overall presentation of goods may however have a distinct role that is independent of the distinguishing function of other components; the components are then viewed in isolation and compared. A component of a sign which the trade recognises as designating not the product as such but the undertaking from which it originates is not generally regarded as characterising the sign. Where a designation of an undertaking is recognisable as such it should as a rule be secondary in terms of overall impression because the market concerned identifies the actual product designation from the other component of the sign.  

However, it must be ascertained in each case whether the position might exceptionally be otherwise and whether, from the vantage point of the market concerned, the indication of the manufacturer is predominant. The decisive factors are the specific circumstances and usual practice in the relevant product sector. The Bundesgerichtshof has accepted that in the beer and fashion sectors an indication of the manufacturer is particularly important, which is why in those sectors references to the manufacturer always characterise the overall impression conveyed by the sign.

It appears that the Court of Justice has endorsed an approach similar to the Prägetheorie, which essentially consists in comparing the overall impression conveyed by two conflicting marks one of which is a component of the other. That to my mind is perfectly understandable, since it can be regarded as an application to a particular category of cases of the principles articulated in the Court 's earlier case-law. That case-law, it will be recalled, calls for a global appreciation based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components. The Court's statement in Matratzen that the overall impression of a composite mark may, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components reflects that proposition. The extent to which the overall impression is so dominated is a question of fact for the national court.

In determining whether a composite word or word/figurative sign comprising a company name followed by an earlier mark which consists of a single word with 'normal distinctiveness' and which, although it does not shape or mould the overall impression conveyed by the composite sign, has an independent distinctive role therein is sufficiently similar to the earlier mark to give rise to a likelihood of confusion on the part of the public within the meaning of Article 5(1)(b), a national court must base its assessment on the overall impression given by each mark, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components, the nature of the public concerned, the category of goods or services in question and the circumstances in which they are marketed. Volledig arrest hier.

IEF 476

Bestektekening simpel met Autocad

Arrest Gerechtshof Arnhem, 31 mei 2005, LJN: AT6749 (Verweij)  Verweij, een architectenbureau, heeft in opdracht van een projectontwikkelaar een bestektekening gemaakt voor te realiseren appartementen. De projectontwikkelaar draagt het pand over aan A en gaat kort daarna failliet. De rekening van Verweij is niet betaald. Verweij stuurt vervolgens wel op verzoek van een bouwbedrijf in opdracht van A de bestektekening aan haar toe tegen onkostenvergoeding in verband met aanpassing raamkozijnen.

Op basis van deze bestektekening wordt voor het appartement een tweede nieuwe bestektekening gemaakt. Deze gebruikt A voor een bouwaanvraag. Voor de Gemeente is de tweede bestektekening niet voldoende, waarna A medewerking vraagt aan Verweij. Verweij was hiertoe bereid tegen betaling van een vergoeding. A ziet hiervan af en de bouwvergunning wordt ingetrokken. In eerste aanleg vordert Verweij van A tot betaling van een bedrag aan schadevergoeding dat toevallig gelijk is aan het bedrag dat zij ooit in rekening had gebracht bij de projectontwikkelaar. De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. In hoger beroep oordeelt de rechter dat de bestektekening van Verweij niet in aanmerking komt voor auteursrechtbescherming.

Volgens het Hof geeft de bestektekening slechts de feitelijke situatie weer. 'Het is zeer aannemelijk dat twee verschillende architecten tot een vrijwel gelijk resultaat komen, zeker wanneer zij daarbij beiden gebruik maken van hetzelfde bouwkundig computertekenprogramma (Autocad)'

Een beroep op geschriftenbescherming gaat ook niet op; volgens Verweij heeft hij de tekening slechts onder voorwaarden ter beschikking gesteld. Er is geen sprake van een openbaarmaking. Verweij betoogt verder dat A toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tot gebruik van de bestektekening. Volgens Verweij mocht A de bestektekening uitsluitend gebruiken voor aanpassing kozijnen. Het Hof laat Verweij toe tot bewijslevering dat de bestektekening uitsluitend voor een beperkt doel mocht worden gebruikt en beveelt een getuigenverhoor. Zal een beroep op geschriftenbescherming toch opgaan, wanneer blijkt dat er sprake was van geen enkele beperking van het gebruik van de bestektekening? Lees vonnis.

IEF 475

Was können Eltern tun?

Als Eltern oder Pädagoge haben Sie sicherlich schon Ihre Kinder über „Filesharing“ bzw. „Tauschbörsen“, „Downloads“ oder „P2P“ (peer-to-peer – von Nutzer zu Nutzer) sprechen hören. Das ist ein heißes Thema für Jugendliche. Der einfache Grund hierfür ist Musik. Ein Leitfaden für Eltern.

IEF 474

Directe inbreuk

GWK Travelex beschuldigt de oud-werknemers van inbreuk van haar auteursrecht en schending van de geheimhoudingsplicht. De oud-medewerkers zouden het product 'Contante Betalingen' hebben gekopieerd en het nu via hun bedrijf Qpay als 'Betaal Direct' aanbieden.

Saskia van Opijnen, managing director van GWK: 'Wij staan niet toe dat anderen inbreuk maken op onze rechten. Noch in dit geval, noch in andere gevallen. Wij gunnen iedereen zijn succes, mits op rechtmatige en integere wijze verkregen. Zo niet, dan nemen wij die maatregelen die nodig zijn om onze belangen te verdedigen.' (zibb.nl)

IEF 473

Royale inbreuk

Villamedia bericht dat SBS nu ook juridische stappen overweegt tegen RTV10, merkhouder van het beeldmerk RTV10. Het merk wordt gebruikt voor nieuwsprogramma van het Eindhovense commerciële tv-station Royaal TV.