IEF 17832

Cava niet succesvol in beroep tegen beeldmerk Cave de tain

Gerecht EU (voorheen GvEA) 12 jul 2018, IEF 17832; ECLI:EU:T:2018:441 (Cave de Tain tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cava-niet-succesvol-in-beroep-tegen-beeldmerk-cave-de-tain

Gerecht EU 12 juli 2018, IEF 17832; IEFbe 2660; T‑774/16; ECLI:EU:T: 2018:441 (Cave de Tain tegen EUIPO) Merkenrecht. Consejo heeft een aanvraag voor een EU beeldmerk 'Cave de Tain' ingediend. Cava vordert nietigheid van het merk op grond van haar beschermde oorsprongsbenaming. EUIPO heeft het beroep verworpen. Cava vordert bij het Gerecht EU vernietiging van de beslissing. Het Gerecht EU bevestigt de beoordeling van de kamer van beroep. Het betwiste merk zal door zijn structuur door de consument, ongeacht de talenkennis, worden begrepen als betrekking hebbend op een wijn geproduceerd in Frankrijk, in de regio of plaatsnaam die in het merk staat. Het Gerecht EU wijst de vordering af.

IEF 17835

Vernietiging verstekvonnis: aangedragen stellingen wijzen onvoldoende op A als aanbieder

Rechtbank Den Haag 21 mrt 2018, IEF 17835; ECLI:NL:RBDHA:2018:8299 (Ross-Tech tegen A), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-verstekvonnis-aangedragen-stellingen-wijzen-onvoldoende-op-a-als-aanbieder

Rechtbank Den Haag 21 maart 2018, IEF 17835; ECLI:NL:RBDHA:2018:8299 (Ross-Tech tegen A) Verzet. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Ross-Tech heeft het product VCDS ontwikkeld, dat bestaat uit software met een bijbehorende koppeling om verbinding te kunnen leggen tussen een computer en autobesturingssysteem. Vanaf 2012 zijn via Marktplaats nagemaakte VCDS-producten aangeboden. A is bij verstek veroordeeld voor inbreuk op de auteursrechten van Ross-Tech en slaafse nabootsing van het VCDS-product. Bij de verzetdagvaarding vordert A dat het verstekvonnis wordt vernietigd, omdat de dagvaarding onjuist is betekend. Voorts betwist A dat hij de persoon is die de nagemaakte VCDS-producten heeft aangeboden. De dagvaarding wordt niet nietig verklaard, want A is niet onredelijk in zijn belangen geschaad. De door Ross-Tech aangedragen stellingen zijn echter onvoldoende om haar vorderingen te dragen. De aangedragen gegevens wijzen onvoldoende duidelijk op A als aanbieder. Het verstekvonnis wordt vernietigd. De vorderingen worden alsnog afgewezen.

IEF 17836

Uitzenden tv-programma 'Foute boel' met woning in beeld is niet in strijd met de AVG

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 jul 2018, IEF 17836; ECLI:NL:RBZWB:2018:4139 (eisers tegen Talpa TV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzenden-tv-programma-foute-boel-met-woning-in-beeld-is-niet-in-strijd-met-de-avg

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 juli 2018, IEF 17836; IT 2603; ECLI:NL:RBZWB:2018:4139 (eisers tegen Talpa TV) Mediarecht. AVG. Privacy. Rechtspraak.nl: Verbod gevraagd om een aflevering van het televisieprogramma ‘Foute boel’ uit te zenden omdat een woning is gefilmd. De wijze waarop de filmbeelden van de woning tot stand zijn gekomen, is niet onrechtmatig. Het uitzenden van die beelden is evenmin onrechtmatig en niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De uitzending mag doorgaan.

IEF 17834

Inbreuk auteursrecht Eredivisie ook al is vertoning niet op initiatief van gedaagde

Rechtbank Den Haag 10 jul 2018, IEF 17834; ECLI:NL:RBDHA:2018:8467 (Eredivisie tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-auteursrecht-eredivisie-ook-al-is-vertoning-niet-op-initiatief-van-gedaagde

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 juli 2018, IEF 17834 (Eredivisie) Auteursrecht. Gedaagde heeft een internetcafé. Een ingeschakelde controleur heeft geconstateerd dat er in het internetcafe beelden werden vertoond van de Eredivisiewedstrijd PSV-ADO Den Haag. De Eredivisie vordert met onmiddellijke ingang om het uitzenden van Eredivisiewedstrijden te staken en gestaakt te houden. Het verweer van gedaagde dat zijn klanten de Wedstrijdbeelden op eigen initiatief met hun mobiele telefoon naar de televisie hebben gestreamd, maakt voor het voorgaande niet anders. Dat het initiatief tot het vertonen van de beelden niet uitgaat van gedaagde zelf, maar van zijn klanten, neemt niet weg dat het gedaagde is die bepaalt of de vertoning van de beelden in zijn cafe wordt toegestaan/toegelaten. Dat de gedaagde inmiddels maatregelen heeft genomen neemt niet weg dat ervan uit moet worden gegaan dat er nog altijd een reeele dreiging bestaat dat in het internetcafe Wedstrijdbeelden zonder toestemming in het openbaar worden vertoond. De vordering wordt toegewezen.

IEF 17833

Verstekvonnis: Auteursrechtinbreuk door vertoning Eredivisiewedstrijd in horecagelegenheid

30 mei 2018, IEF 17833; C/02/343838 (Eredivisie v. gedaagde ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verstekvonnis-auteursrechtinbreuk-door-vertoning-eredivisiewedstrijd-in-horecagelegenheid

Vzr. Rechtbank Zeeland West-Brabant 30 mei 2018, IEF 17833 (Eredivisie) Verstekvonnis. Auteursrecht. In een horecagelegenheid in Breda zijn wedstrijdbeelden van de Eredivisie vertoond. Eredivisie vordert de vertoning van de wedstrijden te staken en gestaakt te houden op basis van haar auteursrechten. De vordering wordt toegewezen.

IEF 17831

Geringe afwijking in de naamgeving tussen Bandit en Bandit Mistgeneratoren

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2018, IEF 17831; (Bandit tegen Bandit mistgeneratoren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geringe-afwijking-in-de-naamgeving-tussen-bandit-en-bandit-mistgeneratoren

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 juli 2018, IEF 17831 (Bandit tegen Bandit mistgeneratoren) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Bandit produceert beveiligingsapparatuur, in het bijzonder mistgeneratoren. In de dagelijkse praktijk heeft BM de rol van distributeur in Nederland van Bandit NV beveiligingsapparatuur uitgevoerd. BM houdt sinds 2001 de domeinnaam bandit.nl. Aan deze domeinnaam is een actieve website verbonden waarop onder de naam Bandit diensten en producten worden aangeboden op het gebied van de verkoop van Bandit mistgeneratoren en meer in het algemeen het installeren en onderhouden van alarminstallaties. Bandit vordert dat BM en BI wordt geboden zich te onthouden van elk gebruik van aanduidingen en/of tekens die inbreuk maken op het door Bandit NV geregistreerde merk Bandit. Er is sprake van een geringe afwijking in de naamgeving van partijen en door de aard van die ondernemingen is bij het publiek verwarringsgevaar te duchten. Vorderingen worden toegewezen ex 5 Hnw en 2.20 lid 1 sub b BVIE. Overdracht domeinnaam wordt bevolen.

IEF 17829

Geen auteursrechtinbreuk: vrachtwagenblokkeringssysteem met macaron-vorm noodstop voldoende voor ander totaalindruk

Rechtbank Den Haag 11 jul 2018, IEF 17829; C/091537237 (Stertil tegen Loading Systems International ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-vrachtwagenblokkeringssysteem-met-macaron-vorm-noodstop-voldoende-voor-ande

Rechtbank Den Haag 11 juli 2018, IEF 17829 (Stertil tegen LSI). Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Beide partijen zijn aanbieders van producten die het veilig laden en lossen van vrachtwagens faciliteren. De producten waar het in deze zaak om gaat, voorkomen dat een vrachtwagen tijdens het laden en lossen bij een laadperron van een distributiecentrum vroegtijdig wegrijdt. Stertil heeft octrooien voor verschillende uitvoeringsvormen voor een hydraulisch wielblokkeringssysteem. Ze hebben in 1994 een vrachtwagenblokkeringssysteem 'Combilok' op de markt gebracht. In 2016 heeft LSI de Powerlock op de markt gebracht. Stertil vordert verbod om Powerlock te vervaardigen en/of te verhandelen. LSI heeft redelijkerwijze alles gedaan wat mogelijk en nodig is om verwarringsgevaar te voorkomen door de macaron-vorm terug te laten komen en te integreren in de buis van de deblokkeerarm. Er is geen sprake van verwarringsgevaar want de Powerlock oogt als één geheel terwijl de de Combilok de voor- en achterkant verschillend zijn vormgegeven. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17830

Foto Cruijff op omslag boek zal een kooplustopwekkend vermogen hebben

2 mei 2018, IEF 17830; (Cruijff c.s. tegen Xander uitgevers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/foto-cruijff-op-omslag-boek-zal-een-kooplustopwekkend-vermogen-hebben
Cruijff De magere jaren

Vzr. Rechtbank Amsterdam 2 mei 2018, IEF 17830 (Cruijff c.s. tegen Xander uitgevers) Portretrecht. Afwijzing. Xander Uitgevers is voornemens het boek 'Cruijff! De magere jaren 1973-1981' uit te geven met op de omslag een foto van Cruijff. De foto is niet in opdracht van Cruijff gemaakt op het sportveld tijdens zijn actieve voetbalperiode. Het boek is nog niet verschenen, maar wel aangekondigd middels online advertenties inclusief foto. Xander Uitgevers heeft, na sommatie, aangeboden een vergoeding van 10% van de netto omzet te betalen. Het gaat hier om het commerciële belang van Cruijff (verwezen wordt naar HR Cruijff/Tirion, IEF 12766), het portretrecht is geen exclusief exploitatierecht, een analoge toepassing van het beeldcitaatrecht uit het auteursrecht moet worden verworpen. Voor personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten, geldt dat openbaarmaking van foto's die de beroepsuitoefening betreffen inherent is vanwege de daarmee gemoeide bekendheid en belangstelling van het publiek. Een foto voor de omslag zal een kooplustopwekkend vermogen hebben en Cruijff c.s. kunnen in beginsel aanspraak maken op een redelijke vergoeding. De aangeboden 10% van de netto omzet is een redelijke vergoeding. Vorderingen worden afgewezen.

IEF 17828

Merkinbreuk wegens onjuiste ompakking van gewasbestrijdingsmiddel

Rechtbank Den Haag 11 jul 2018, IEF 17828; ECLI:NL:RBDHA:2018:8298 (Syngenta tegen ZeeNop), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinbreuk-wegens-onjuiste-ompakking-van-gewasbestrijdingsmiddel

Rechtbank Den Haag 11 juli 2018, IEF 17828; ECLI:NL:RBDHA:2018:8298 (Syngenta tegen Zeenop) Merkrecht. Syngenta is fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen. Ze biedt onder meer Syngenta en Amistar aan. Amistar is een van de producenten die Syngenta-merken op de markt brengt. ZeeNop is een groothandel in gewasbestrijdingsmiddelen. Ze hebben een vergunning voor het middel Amiplus. Amiplus betreft het door Syngenta geproduceerde Amistar in de fles zoals deze door Syngenta in Frankrijk op de markt is gebracht, met daarop door ZeeNop nieuw aangebrachte etiketten en een door haar daarbij gevoegde gebruiksaanwijzing. Syngenta vordert inbreuk op het merk te staken en gestaakt te houden. De vordering wordt toegewezen omdat op de nieuwe verpakking niet duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt en wie de fabrikant is.

IEF 17826

HvJ EU: Modelrechtaanvraag Jagermeisterbekers terecht afgewezen omdat er geen afbeelding is die het model niet identificeert

HvJ EU 5 jul 2018, IEF 17826; ECLI:EU:C:2018:534 (Jagermeister tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-modelrechtaanvraag-jagermeisterbekers-terecht-afgewezen-omdat-er-geen-afbeelding-is-die-het-m

HvJ EU 5 juli 2018, IEF 17826; C-217/17 P; ECLI:EU:C:2018:534 (Jagermeister tegen EUIPO). Modellenrecht. Jagermeister heeft bij EUIPO twee aanvragen ingediend van bekers als gemeenschapsmodellen. EUIPO wijst de aanvragen af omdat het niet duidelijk is met betrekking tot welk voorwerp bescherming is verzocht. Het Gerecht EU wijst de vordering af [ECLI:EU:T:2017:68]. Jagermeister vordert vernietiging van het besluit. De vordering wordt afgewezen omdat er bij de inschrijving geen afbeelding is toegevoegd die het model duidelijk identificeerd.

IEF 17825

Verwarring te vrezen voor vestiging Twinkeltje in de straat waar 't Winkeltje sinds 1974 zit

Rechtbank Oost-Brabant 6 jul 2018, IEF 17825; ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 ('t Winkeltje tegen Twinkeltje), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-te-vrezen-voor-vestiging-twinkeltje-in-de-straat-waar-t-winkeltje-sinds-1974-zit

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 6 juli 2018 IEF 17825; ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 (Bomitex tegen Twinkeltje) Handelsnaamrecht. Bomitex exploiteert een kledingzaak genaamd 't Winkeltje in Uden. Twinkeltje verkoopt dames- en kindermode, wooninrichtingen en accessoires in Den Bosch. Op 9 mei 2018 adverteerde Twinkeltje met de mededeling dat ze een dameskledingwinkel zou gaan openen in Uden. Bomitex heeft direct bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de handelsnaam Twinkeltje. Dit verzoek is niet gehonoreerd en in het pand in Uden hangen posters met de mededeling dat Twinkeltje daar een winkel gaat openen. De twee vestigingen van Twinkeltje in Den Bosch hebben niet tot verwarring onder het publiek geleid omdat de bekendheid van 't Winkeltje zich beperkt tot Uden en omgeving. Maar nu Twinkeltje de bedoeling heeft zich met een damesmodezaak te vestigen in Uden, en bovendien in de straat waar 't Winkeltje sinds 1974 met haar (dames)modezaak gevestigd is, wordt aangenomen dat er verwarring bij het publiek te vrezen is. De vordering wordt toegewezen, omdat voldoende aannemelijk is geworden dat verwarring bij het publiek is te vrezen.

IEF 17824

Hof: Vordering van BREIN dat Usenetprovider bedrijfsvoering moet inrichten zoals zij heeft aangegeven, wordt afgewezen

Hof 's-Hertogenbosch 10 jul 2018, IEF 17824; ECLI:NL:GHSHE:2018:2824 (Newsconnection tegen Stichting BREIN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vordering-van-brein-dat-usenetprovider-bedrijfsvoering-moet-inrichten-zoals-zij-heeft-aangegeven
newsconnection brein

Hof 's-Hertogenbosch 10 juli 2018, IEF 17824; IT 2600; ECLI (Newsconnection tegen Stichting BREIN) Auteursrecht. Zie eerder IEF 16448. Rechtspraak.nl: BREIN vordert afgifte van identificerende gegevens (zoals betaalgegevens, IP adressen, namen en e-mailadressen) van drie klanten van Usenetprovider, die onder aliassen opereren. Die drie klanten hebben illegaal duizenden auteursrechtelijk beschermde films en tv-series geüpload. Daarnaast vordert BREIN dat Usenetprovider haar bedrijfsvoering op een bepaalde manier inricht. In hoger beroep heeft zij die laatste vordering concreter gemaakt, namelijk dat Usenetprovider bij de verkoop van haar diensten geverifieerde identificerende gegevens registreert, dat zij bepaalde afspraken maakt met een partij van wie zij serverruimte huurt en dat zij de abonnementen van gebruikers van wie zij niet over geverifieerde identificerende gegevens beschikt, beëindigt.

Het hof oordeelt dat het uitgangspunt is dat Usenetprovider de gevraagde gegevens van de drie inbreukmakers dient te verschaffen. Voor zover zij niet zelf over alle benodigde gegevens beschikt omdat zij gebruik maakt van de diensten van een derde, moet zij ervoor zorgen dat zij over die gegevens kan beschikken. Usenetprovider heeft onder meer aangevoerd dat BREIN (eerst) die derde partij had moeten aanspreken, maar het hof is het daar niet mee eens. De vordering van BREIN dat Usenetprovider haar bedrijfsvoering zo moet inrichten als BREIN heeft aangegeven, wordt afgewezen.

IEF 17823

Ontbinding wetenschappelijk uitgeefovereenkomst door hoofdredacteur

Rechtbank Amsterdam 3 jul 2018, IEF 17823; ECLI:NL:RBAMS:2018:4665 (Eiser tegen IOS Press), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontbinding-wetenschappelijk-uitgeefovereenkomst-door-hoofdredacteur

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 juli 2018, IEF 17823, ECLI:NL:RBAMS:2018:4665 (Eiser tegen IOS Press) Contractrecht. Uitgeverij IOS Press wordt gedagvaard door de hoofdredacteur van tijdschrift JIN. In augustus 2016 hebben ze een uitgeefovereenkomst gesloten waarbij is besloten dat de eiser hoofdredacteur zou blijven van JIN en IOS Press eindredactiewerkzaamheden zou gaan verrichten en JIN zou uitgeven. JIN wil de overeenkomst ontbinden omdat IOS Press niet voldeed aan verplichtingen, ongecorrigeerde artikelen publiceerde en geen toegang tot uiteindelijke gepubliceerde artikelen verschafte. De vraag is of de uitgeefovereenkomst ontbonden mag worden. Er is geoordeeld dat IOS Press in de nakoming van haar voormelde kernverplichtingen is tekortgeschoten en dat deze tekortkoming een zo groot gewicht heeft dat de uitgeefovereenkomst ontbonden kan worden. 

IEF 17822

Afscheidsseminar Hendrik Struik

Lezingen van Peter van Schelven, Antoon Quaedvlieg, Willem Grosheide, Bernt Hugenholtz, Dirk Visser. Afgelopen woensdag 6 juni werd er afscheid genomen van Hendrik Struik bij CMS door middel van een feestelijk afscheidsseminar onder leiding van Peter van Schelven. Peter begon de middag en nam ons mee in de carrière van Hendrik Struik. Na zijn studie aan de Vrije Universiteit begon Hendrik Struik 34 jaar geleden bij CMS, toen nog Derks & Partners genaamd, waar hij zijn hele carrière heeft gewerkt en is uitgegroeid tot een topadvocaat. Collega's kennen Hendrik als iemand die zeer van taal houdt. Hij kan goed en strak schrijven en dat blijkt des te meer uit zijn (onder collega’s bekende) uitspraak: “Ik ga nog even punaises poetsen”. Maar naast een topadvocaat en een taalfreak, blijkt Hendrik Struik tevens een zeer goede tekenaar. De aanwezigen werden door Peter van Schelven getrakteerd op een geweldige slideshow van tekeningen, met als topstuk de Domtoren van het logo van de Jonge Balie van Utrecht, getekend door Hendrik Struik. Na de inleiding van Peter van Schelven volgden er presentaties van maar liefst vier professoren over het werkbegrip in de Auteurswet.

IEF 17821

Inbreuk auteursrecht poezenmand ondanks wijziging voorkant

Rechtbank Rotterdam 6 jul 2018, IEF 17821; c/10/551903/KG ZA (Van der Leeden Mandwerk tegen Gebr. De Boon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-auteursrecht-poezenmand-ondanks-wijziging-voorkant

Vzr. Rechtbank Rotterdam 6 juli 2018 IEF 17821 (Van der Leeden mandwerk tegen Gebr. De Boon) Auteursrecht. Van der Leeden is een groothandelsbedrijf dat zich richt op het produceren en verhandelen van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk. Groothandel Gebr. De Boon richt op het verhandelen van (huis)dierbenodigdheden. Van der Leeden sommeert Gebr. De Boon om de verkoop van de poezenmand (Boony-versie 1) te staken omdat deze nagenoeg identiek is aan de poezenmand van Leenden. Ze hebben afgesproken dat Gebr. De Boon de voorraad nog mag verkopen. Later werd geconstateerd dat Gebr. De Boon de poezenmand nog steeds aanbood en tevens een nieuwe versie (Boony-versie 2). Van der Leeden vordert met onmiddellijke ingang handelingen te staken en gestaakt te houden. De vordering ten aanzien van Boony-versie 1 wordt afgewezen omdat niet onvoldoende aannemelijk is dat deze nog wordt geproduceerd en/of te koop wordt aangeboden. Ten aanzien van Boony-versie 2 wordt vordering toegewezen omdat een wijziging aan de voorkant van de poezenmand niet wegneemt dat de overeenstemmende totaalindrukken hetzelfde zijn.

IEF 17820

Uitputting merkenrecht na omkering bewijslast: Converse veroordeeld in de proceskosten van € 467.114,73

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 jul 2018, IEF 17820; (Converse en Kesbo Sport tegen curator Sporttrading c.s. en FM Fashion), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitputting-merkenrecht-na-omkering-bewijslast-converse-veroordeeld-in-de-proceskosten-van-467-114-73

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 juli 2018, IEF 17820; ECLI:NL:RBZWB:2018:4156 (Converse en Kesbo Sport tegen curator Sporttrading c.s. en FM Fashion) Zie eerder IEF 13012. Uitputting. Merkenrecht. Bij tussenvonnis is geoordeeld dat de redelijkheid en billijkheid tot een andere bewijslastverdeling nopen. Converse c.s. is belast met bewijs dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. Zij slaagt er niet in het bewijs hiervan te leveren. Op grond van het deskundigenrapport kan niet worden vastgesteld dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen zonder toestemming (of medewerking van een licentiehouder) van Converse zijn geïmporteerd en verder binnen de EER zijn verhandeld. Dat betekent dat het beroep op de uitputtingsregel van art. 2.23 lid 3 BVIE slaagt en er geen sprake is van merkinbreuk. De vorderingen van Converse c.s. worden afgewezen. De gevorderde proceskosten van totaal € 467.114,73 worden redelijk en evenredig geacht.

IEF 17819

Tweet over vertaalfout op halal soepen is niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 27 dec 2017, IEF 17819; ECLI:NL:RBDHA:2017:16565 (Yildiz c.s. tegen A c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tweet-over-vertaalfout-op-halal-soepen-is-niet-onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 27 december 2017, IEF 17819; ECLI:NL:RBDHA:2017:16565 (Yildiz c.s. tegen A c.s.) Mediarecht. Onrechtmatige daad. Yildiz is een multinationale onderneming van Turkse origine en houdt zich bezig met productie, distributie en export van levensmiddelen. A c.s. exploiteert een supermarkt en in die supermarkt worden soepen van Yildiz c.s. verkocht. Deze soepen zijn op de markt gebracht als halal. Op de verpakking van de soepen voor de Europese markt is een ingrediëntenlijst vermeld in veertien talen. Een periode heeft de Nederlandse tekst, voor zover hier van belang als volgt geluid: “Heeft varkensvet of zijn derivaten bevatten”. A c.s. heeft op 10 september 2015 op zijn openbare Twitter-account een tweet geplaatst met daarbij een beëdigde vertaling van de Nederlandse tekst op het etiket. In de Turkse lijst met ingrediënten staat juist dat het product geen varkensvet of andere varkensmiddelen bevat. Volgens Yildiz c.s. gaat het om een vertaalfout. Om te beoordelen of er door A c.s. onrechtmatig is gehandeld moet een belangenafweging plaatsvinden tussen het recht op bescherming van eer en goede naam en de uitingsvrijheid. In dit geval weegt de uitingsvrijheid van A c.s. zwaarder. Hij stond in zijn recht om via Twitter deze kwestie onder de aandacht te brengen. Yildiz c.s., die als onderneming ook zelf de publieke ruimte opzoekt, dient te dulden dat zij kritisch wordt gevolgd. De vorderingen van Yildiz c.s. worden afgewezen.

IEF 17818

Grieven tegen toepassing tarieven van Stichting Foto Anoniem slagen niet

Hof Den Haag 3 jul 2018, IEF 17818; (P. tegen iFacilitate), http://www.ie-forum.nl/artikelen/grieven-tegen-toepassing-tarieven-van-stichting-foto-anoniem-slagen-niet

Hof Den Haag 3 juli 2018, IEF 17818 (P tegen iFacilitate) Auteursrecht. Op de foto van iFacilitate is zonder toestemming de tekst "Fortunate Gold" toegevoegd, wat kan worden aangemerkt als een wijziging ex 25 lid 1 sub c Aw. De kantonrechter hanteert de tarieven conform Stichting Foto Anoniem voor foto's van een model op site en facebook [IEF 16481]. Geen van de grieven slagen. Het hof verwijst de zaak naar de rol voor akte om zich uit te laten over de proceskosten. Van de inzender: De kantonrechter (1.) heeft geoordeeld dat er inbreuk op het auteursrecht en op de persoonlijkheidsrechten van de (professionele) fotograaf heeft plaatsgevonden door gebruik zonder toestemming en verminking van een foto, (2) dat gedaagde schadevergoeding moest betalen, berekend conform de tarieven van Stichting Foto Anoniem en (3.) dat gedaagde de proceskosten van eiser (fotograaf) moest betalen ex artikel 1019h Rv. Het hof heeft dit oordeel bevestigd en geoordeeld dat de grieven daartegen van de inbreukmaker niet slagen.

IEF 17817

Rectificatie afgewezen wegens onvoldoende hinder voor aanbestedingen Parkietenbos

Antilliaanse Gerechten 29 jun 2018, IEF 17817; ECLI:NL:OGEAA:2018:387 (Aruba tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-afgewezen-wegens-onvoldoende-hinder-voor-aanbestedingen-parkietenbos

Vzr. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 29 juni 2018 IEF 17817 ECLI:NL:OGEAA:2018:387 (Aruba tegen gedaagde) Rectificatie. Vrijheid van meninguiting. Land Aruba is doende met de voorbereiding van de aanbesteding van de sanering van de openbare vuilstortplaats Parkietenbos en de verandering van de wijze van afvalverwerking. Gedaagde heeft zich publiekelijk uitgelaten over deze aanbesteding en daarbij te kennen gegeven dat sprake is van “corruptie”. Aruba vordert rectificatie. De vordering wordt afgewezen. Er is onvoldoende aangetoond dat de aanbesteding gehinderd wordt door de uitlatingen en dat zijn meningsvrijheid daarom beperkt moet worden door rectificatie.

IEF 17814

Conclusie AG: Livestreaming van televisieprogramma’s is geen aanbieding van een communicatienetwerk naar het publiek

HvJ EU 5 jul 2018, IEF 17814; ECLI:EU:C:2018:535 (France Télévisions tegen Playmédia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-livestreaming-van-televisieprogramma-s-is-geen-aanbieding-van-een-communicatienetwerk-n

Conclusie AG HvJ EU 5 juli 2018, IEF 17814; IEFbe 2640; IT 2597; ECLI:EU:C:2018:535; C‑298/17 (France Télévisions tegen Playmédia) Elektronischecommunicatienetwerken en ‑diensten. Universele dienst en gebruikersrechten. Begrip 'ondernemingen die elektronischecommunicatienetwerken aanbieden welke voor de distributie van radio‑ of televisie-uitzendingen naar het publiek worden gebruikt’. Onderneming die op het internet het bekijken van televisieprogramma’s via livestreaming aanbiedt. Doorgifteverplichting (must carry). Conclusie AG:

1) Artikel 31, lid 1, eerste alinea, van [universeledienstrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een onderneming die op het internet het bekijken van televisieprogramma’s via livestreaming aanbiedt, niet behoort te worden aangemerkt als een onderneming die een elektronischecommunicatienetwerk aanbiedt dat voor de distributie van radio‑ of televisieomroepkanalen naar het publiek wordt gebruikt in de zin van die bepaling.