IEF 16655

Winnaar VIE-prijs 2016

Jaarlijks wordt in Zeist tijdens het Symposium van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) de VIE-prijs toegekend voor de beste publicatie op het gebied van de intellectuele eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. De VIE-prijs 2016 is uitgereikt aan Sam van Velze, werkzaam bij bureau Brandeis, voor haar bijdrage in het tijdschrift AMI 2016-3 getiteld 'Het 'nieuw publiek' criterium hoort niet thuis in het Europese mededelingsrecht'.

IEF 16654

Normaal merkgebruik door lokale buurtsnackbar WENDY'S voor horeca

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 feb 2017, IEF 16654; (Quality is our Recipe LLC en Wendy’s), http://www.ie-forum.nl/artikelen/normaal-merkgebruik-door-lokale-buurtsnackbar-wendy-s-voor-horeca
wendy's goes

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 februari 2017, IEF 16654; IEFbe 2113 (Quality is our Recipe LLC en Wendy’s) Merkenrecht. Vervallgenverklaring. QIOR maakt deel uit van een multinationaal snel-service hamburgerbedrijf en is franchisegever in en buiten de VS. Sinds 1988 exploiteert WENDY'S een snackbar, waarvoor een Beneluxwoordmerk is ingeschreven. QIOR vordert vervallenverklaring en doorhaling van Beneluxmerk WENDY'S vanwege niet-normaal gebruik. De vordering wordt afgewezen voor wat betreft klasse 43 voor horecadiensten. In Nederland bevinden zich circa 4.800 snackbars, waarvan ongeveer 3.600 buurtsnackbars met één lokale vestiging; het zijn geen 'formulespelers'. Deze kenmerken van de snackbarmarkt zijn van belang bij het vaststellen of de exploitatie van het merk reëel is. Een zekere geografisch spreiding is dus niet noodzakelijk noch van een kwantitatieve omvang. De naam staat op de gevel, de ramen, op het interieur, op verpakkingen, op kassabonnen, werkkleding en er is beperkt reclame gemaakt, maar dat wettigt niet het oordeel dat er geen sprake is van normaal merkgebruik in de betrokken sector. De vordering wordt toegewezen voor de klassen 39 en 30, snacks en snackproducten. De etenswaren zijn verbruiksgoederen die veelal snel en zonder grote opmerkzaamheid worden gekocht, in het algemeen voorgefabriceerde bevroren producten. Naast het standaard snackbarassortiment, verkoopt ze de WENDY'S Hamburger en Stick, maar dit wordt niet onderbouwd. Doorhaling ex 1.14 aanhef en onder b wordt bevolen.

IEF 16653

Oprichtingsbijeenkomst The FIPE: “So cool to be a woman in IP”

‘So cool to be a woman in IP’, was het thema van de oprichtingsbijeenkomst van The FIPE gehouden op 8 maart 2017, mogelijk u wel bekend. (zie hier de foto's van Mr.)Misschien is het u dan ook opgevallen dat de naam een kleine aanpassing heeft ondergaan na de bekendmaking ervan op het tiende IE-Diner van deLex door Vivien Rörsch. De naam ‘FIPA’ bleek namelijk de VIEPA iets minder te waarderen, waardoor uiteindelijk voor ‘The FIPE’ is gekozen. Natuurlijk geen probleem, we passen ons wel aan. Dit betekent in ieder geval wel dat wij – vrouwen – serieus worden genomen. The FIPE staat voor ‘Female Intellectual Property Experts’ en is bedoeld om onze vrouwelijke superkrachten te bundelen en zichtbaar te maken. Het is namelijk cool om een vrouw te zijn. Het vrouw-zijn mag gezien worden. Niet alleen via een vrouwennetwerk, maar ook door op te treden in panels of te schrijven op Auteursrechtdebat. Maar waarom is zo’n vrouwenbijeenkomst nou nodig? Is zo’n vrouwennetwerk niet gruwelijk ouderwets voor zo’n trendy vakgebied? De massale opkomst spreekt in ieder geval boekdelen. U vraagt zich misschien af of mannen ook welkom zijn. Nou, als het aan de meerderheid van de vrouwen ligt, nee liever niet, maar helemaal uitgesloten is dat niet: ‘selecte, leuke mannen met een leeftijd en expertise’ kunnen eventueel aanschuiven, maar zoals u al leest dient u zich daarvoor eerst te melden bij het selectiecomité, bestaande uit uiteraard alleen vrouwen.

IEF 16652

Hof: Onvoldoende overeenstemming tussen Red Bull en Bull Dog

Hof Den Haag 14 mrt 2017, IEF 16652; ECLI:NL:GHDHA:2017:561 (Red Bull tegen Leidseplein beheer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-onvoldoende-overeenstemming-tussen-red-bull-en-bull-dog

Hof Den Haag 14 maart 2017, IEF 16652; ECLI:NL:GHDHA:2017:561 (Red Bull tegen Leidseplein beheer) Merkenrecht. Een langlopende zaak, sinds 2007; na HvJ EU [IEF 13512] en HR [IEF 14652]*. In het kort: Het Hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank; er is onvoldoende overeenstemming tussen Red Bull en Bull Dog.

5.1. (...) Dit brengt met zich:
- dat de begripsmatige verschillen tussen deze merken en het Red Bull-merk groter zijn dan die tussen het woordmerk THE BULLDOG en het Red Bull-merk, omdat in de BULLDOG-woord-/beeldmerken het begrip 'hond' door de afbeelding daarvan nog geprononceerder tot uitdrukking is gebracht;
- dat de visuele overeenkomsten tussen de BULLDOG-woord-/beeldmerken en het Red Bull-merk kleiner zijn dan die tussen het woordmerk THE BULLDOG en het Red Bull-merk, omdat de beeldelementen van de BULLDOG-woord-/beeldmerken volstrekt niet lijken op de beeldelementen van het Red Bull-merk.
Bovendien ontbreekt in het Red Bull-merk het woordelement 'energy drink' uit het jongste BULLDOG-merk. Voor de BULLDOG-woord-/beeldmerken geldt, gezien dit alles, nog in sterkere mate dan voor het woordmerk THE BULLDOG dat er geen overeenstemming is met het Red Bull-merk.

IEF 16651

Proceskostenveroordeling voor eiser na intrekking octrooirechtelijk kort geding

Rechtbank Den Haag 9 mrt 2017, IEF 16651; ECLI:NL:RBDHA:2017:2285 (Putkast tegen Custom), http://www.ie-forum.nl/artikelen/proceskostenveroordeling-voor-eiser-na-intrekking-octrooirechtelijk-kort-geding
NL2000407

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 maart 2017, IEF 16651; ECLI:NL:RBDHA:2017:2285 (Putkast tegen Custom) Kort geding, proceskostenveroordeling ten laste van eiser na intrekking kort geding vanwege gestelde inbreuk op Nederlands octrooi. De voorzieningenrechter veroordeelt Putkast in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van CBM begroot op € 11.667,42.

 

IEF 16650

Hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd, wel merkinbreuk en misleiding

Rechtbank Den Haag 10 mrt 2017, IEF 16650; ECLI:NL:RBDHA:2017:2312 (Pasoday tegen Hair Workxx), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hair-extensions-niet-auteursrechtelijk-beschermd-wel-merkinbreuk-en-misleiding

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 maart 2017, IEF 16650; ECLI:NL:RBDHA:2017:2312 (Pasoday tegen Hair Workxx) Modellenrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Auteursrecht. Pasoda ontwikkelt en verkoopt hair extensions van menselijk haar onder de naam Flip-In Hair. Zij is houdster van EU-Merkrechten, en twee Gemeenschapsmodellen en voor een hair extension. Hair Workxx is houdster een Gemeenschapsmodel voor een hair extension. Partijen zijn een distributieovereenkomst aangegaan. Het modelrecht is ingeschreven op de inmiddels gefailleerde vennootschap FIH. Hair extensions zijn niet auteursrechtelijk beschermd, de doorzichtige bevestigingsdraad van de hair extensions is zozeer technisch dan wel functioneel bepaald dat het geen persoonlijk stempel draagt. Flip in hair is niet verworden tot soortnaam, er is sprake van merkinbreuk. Door folders zo te laten lijken, is er sprake van auteursrechtinbreuk. De slogan 'Look good in the hair you wear' is niet beschermd. Er is sprake van misleiding middels een vrijwel identieke verpakking en er dient te worden gerectificeerd. Merkinbreuk door flipinhair.us niet aangenomen, omdat alleen op EU-merken beroep wordt gedaan.

IEF 16649

Proceskosten gedaagde vergoeden na intrekking kort geding

Rechtbank Den Haag 9 mrt 2017, IEF 16649; (Stichting Loterijverlies tegen Staatsloterijschadeclaim.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/proceskosten-gedaagde-vergoeden-na-intrekking-kort-geding
stichting loterijverlies

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 maart 2017, IEF 16649 (Stichting Loterijverlies tegen Staatsloterijschadeclaim.nl) Proceskosten. Loterijverlies vorderde verwijdering van haar naam op staatsloterijschadeclaim.nl en Adword. Staatsloterijschadeclaim is rauwelijks en op zeer korte termijn gedagvaard. Het kort geding zou binnen vijf dagen plaatsvinden, maar is daags voor de zitting ingetrokken, omdat het gewraakte gebruik al was aangepast. Artikel 249 Rv is voor bodemprocedures waarbij de eiser bij afstand van instantie verplicht is de proceskosten van gedaagde te betalen. De Hoge Raad heeft aanknopingspunten gegeven op grond waarvan de voorzieningenrechter over de proceskostenvergoeding na intrekking van een kort geding kan beoordelen. Procekostenveroordeling voor Stichting Loterijverlies in de kosten van Staatsloterijschadeclaim.nl.

IEF 16648

Auteursrecht op server-exemplaar van software is uitgeput

Rechtbank Amsterdam 10 mrt 2017, IEF 16648; (Formal Systems tegen Verum Software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrecht-op-server-exemplaar-van-software-is-uitgeput

Vzr. Rechtbank Amsterdam 10 maart 2017, IEF 16648; IT 2246 (Formal Systems tegen Verum Software) Software. Auteursrecht. FSEL is een door computer wetenschappers van Oxford University opgerichte onderneming en heeft software Failures-Divergences Refinement (FDR) ontwikkeld; voor analyse en verbetering van nieuwe computerprogramma's. Verum heeft een licentie afgenomen voor FDR2. Via internet maakt haar software een koppeling met servers waarop FDR2 draait. Na faillissement van Verum (oud) zijn de IE-rechten door de curator aan Verum (nieuw) verkocht. Partijen hebben een (nieuwe) heads of agreement gesloten. De auteursrechten op het exemplaar van de FDR2 op de server van Verum zijn uitgeput [vgl. Usedsoft. Ranks]. Het eigen gebruik door Verum van FDR 2 op haar server maakt daarmee geen inbreuk op het auteursrecht. Er zijn aanwijzingen dat mogelijk wel FDR2 gebruikt ten behoeve van derden, maar vanwege de complexiteit van de zaak is terughoudendheid op zijn plaats. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen in conventie en reconventie.

IEF 16647

Erwin Angad-Gaur - LANG LEVE DE RECHTSPRAAK

Erwin Angad-Gaur

Erwin Angad-Gaur, Lang leve de rechtspraak, SENA Performers magazine Reflecties - 2017-1, p. 14-15. (...) Buiten een hang naar zelfpromotie, heb ik dan ook valide redenen u hier met mijn boekje lastig te vallen: ik wil het met u over boeken hebben. Over de VOB-Leenrechtuitspraak om precies te zijn. Een wat technisch-juridische kwestie, misschien, maar een niet onbelangrijke.

LEENRECHT Ik sprak u er al eerder over: de rechtszaak bij het Europese Hof waarbij de Vereniging van Openbare Bibliotheken bepleitte ook e-lending (het digitaal uitlenen van e-boeken – zeg maar: het streamen van literatuur) onder verplicht collectief beheer te brengen. (...)

IEF 16646

Straf voor verkopen van ‘gewone’ verf voor Sigma verf

Rechtbank Midden-Nederland 9 mrt 2017, IEF 16646; ECLI:NL:RBMNE:2017:1189 (Sigma-verf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/straf-voor-verkopen-van-gewone-verf-voor-sigma-verf

Rechtbank Midden-Nederland 9 maart 2017, IEF 16646; ECLI:NL:RBMNE:2017:1189 (Sigma-verf) ECLI:NL:RBMNE:2017:1159; ECLI:NL:RBMNE:2017:1145 Gevangenisstraffen en geldboetes voor medeplegen van het in voorraad hebben en/of te koop aanbieden en/of verkopen van circa 436 emmers met valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken Sigma verf. Drie mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 8, 6 en 2 maanden. Een vierde man is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden.

IEF 16645

Anne Bruna - Auteursrechtdebat: Uitspraak van de Advocaat Generaal in The Pirate Bay rechtspraak: nog steeds weinig duidelijkheid

Als vervolg op The Pirate Bay (TPB) kroniek heeft A-G Szpunar zich recentelijk uitgesproken over de navolgende aan het Hof van Justitie gestelde prejudiciële vragen. Vormen de activiteiten van TPB een mededeling aan het publiek en, zo niet, kan een internetprovider worden verplicht deze website te blokkeren? Beide vragen beantwoordt de A-G bevestigend. Hoewel zijn conclusie in het licht van de illegaliteit van TPB terecht lijkt, zal deze beoordeling naar mijn mening op langere termijn onvoldoende zekerheid bieden. Zowel over “mededeling aan het publiek” als over het opleggen van blokkeringsmaatregelen worden voor de zoveelste keer vragen voorgelegd aan het Hof. Toch lijkt de beoordeling door de A-G geen soelaas te bieden voor de nood aan duidelijkheid die in deze context heerst.

IEF 16644

Rijdende rechter over foto van gebroken beschuit met muisjes

Arbitrage 18 jan 2017, IEF 16644; (Kuiper tegen Hollandse Hoogte/Permission Machine), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rijdende-rechter-over-foto-van-gebroken-beschuit-met-muisjes
Ton Poortvliet gebroken beschuit

Bindend Advies De Rijdende Rechter 18 januari 2017, zaaknummer S21-71 (Kuiper tegen Hollandse Hoogte/Permission Machine) Bekijk de uitzending. Hogere schadevergoeding aan inbreuk dan niet-betaalde licentievergoeding. Kuiper is zelfstandig ondernemer. Zij voert een praktijk als doula, trainer, uitvaartbegeleider en lifecoach. Op haar website had zij een foto van een gebroken beschuitje geplaatst, die afkomstig is van de website Dutchfreecard.nl. De foto heeft 8 à 9 jaar op haar website gestaan. De fotograaf van deze foto is Ton Poortvliet. Hij wordt voor de exploitatie van zijn werk vertegenwoordigd door Hollandse Hoogte/Permission Machine. Kuiper heeft wellicht gedacht dat de foto’s op Dutchfreecard.nl gratis te gebruiken waren en dat de brieven van Permission Machine onder de naam ‘Graphic Detective’ spookfacturen waren; dat ontslaat haar niet van schadeplichtigheid. Ook een onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. De misgelopen licentie-inkomsten zijn €200. Als slechts de misgelopen licentievergoeding als schade zou worden toegewezen, zou schending van het auteursrecht voor de dader een ‘niet-geschoten-is-altijd-mis’ kwestie worden. De schadevergoeding zal daarom in ieder geval hoger moeten zijn dan de niet-betaalde licentievergoeding en wordt vastgesteld op €500. Deskundige in de zaal: professor Dirk Visser.

IEF 16643

Prejudiciële vragen over 'indirect commercieel gebruik voor geografisch aangeduide producten'

HvJ EU 19 jan 2017, IEF 16643; (Glen Buchenbach), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-indirect-commercieel-gebruik-voor-geografisch-aangeduide-producten
glen buchenbach

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 19 januari 2017, IEF 16643; IEFbe 2109; C-44/17 (Glen Buchenbach) Etikettering; bescherming geografische oorsprong; ‘indirect gebruik’. Verzoekster is een naar Schots recht opgerichte organisatie van de Schotse whiskyindustrie ter bescherming van de handel in Schotse whisky, zowel in Schotland als in het buitenland. Zij is een zaak begonnen tegen verweerder vanwege het gebruik van de aanduiding ‘Glen Buchenbach’ voor whisky die geen Scotch whisky is. Glen Buchenbach wordt door de Waldhornbrennerei in Berglen/DUI vervaardigd. Op het etiket van de door verweerder in de handel gebrachte flessen wordt vermeld dat de whisky gefabriceerd is in ‘Waldhornbrennerei Glen Buchenbach’. Verzoekster eist staking van de productie. Het woord ‘glen’ betekent ‘smalle vallei’ in Gaelisch. Ongeveer een kwart van de distilleerderijen van Schotse whisky is genoemd naar de glen waarin zij liggen.

IEF 16642

HvJ EU: Royalties en licentierechten niet opnemen in douanewaarde

HvJ EU 9 mrt 2017, IEF 16642; ECLI:EU:C:2017:195 (GE Healthcare tegen Hauptzollamt Düsseldorf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-royalties-en-licentierechten-niet-opnemen-in-douanewaarde

HvJ EU 9 maart 2017, IEF 16642; LS&R 1434; IEFbe 2107; C-173/15; ECLI:EU:C:2017:195 (GE Healthcare tegen Hauptzollamt Düsseldorf) Royalties en licentierechten moeten niet worden opgenomen in de douanewaarde als niet vaststaat dat licentierechten voor merken verschuldigd zijn. HvJ EU:

1)      Artikel 32, lid 1, onder c) [DouaneVo] moet aldus worden uitgelegd dat dit artikel enerzijds niet verlangt dat het bedrag van de royalty’s of de licentierechten wordt vastgesteld op het tijdstip waarop de licentieovereenkomst wordt gesloten dan wel op het tijdstip waarop de douaneschuld ontstaat, teneinde deze royalty’s of licentierechten te kunnen aanmerken als betrekking hebbende op de goederen waarvan de waarde moet worden bepaald, en dat het anderzijds toestaat dat deze royalty’s of deze licentierechten worden geacht „betrekking [te hebben op] [...] de goederen waarvan de waarde dient te worden bepaald”, ook al houden die royalty’s of die licentierechten slechts gedeeltelijk verband met die goederen.

 

IEF 16641

Ex parte: aanbod van hyperlinks naar streams op Place2use achter een pay-wall is IE-inbreuk

Rechtbank Noord-Nederland 14 feb 2017, IEF 16641; (Place2use.net), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-aanbod-van-hyperlinks-naar-streams-op-place2use-achter-een-pay-wall-is-ie-inbreuk
Place2use.net

Ex parte Rechtbank Noord-Nederland 14 februari 2017, IEF 16641; IT 2242(Place2use.net) Auteursrecht. Piraterij. Place2use verkoopt op grote schaal toegang tot ongeautoriseerde streams van films en TV-films die ongeautoriseerd op internet zijn geüpload. Dagelijks worden nieuwe links aangeboden onder meer zeer recent uitgebrachte films. Er zijn diverse soorten accounts waar gebruikers uitsluitend toegang toe krijgen na betaling van een bedrag. Er zijn 8.500 geregistreerde gebruikers, 2.000 gebruikers bezoeken de website dagelijks. De streamingdienst heeft tenminste 200 betalende gebruikers. In de ingebouwde player zit tevens een download-knop. Het aanbieden van streams met een winstoogmerk is inbreuk op auteurs- en naburige rechten. Omdat de streams-omgeving uitsluitend te bereiken is nadat een gebruiker betaling heeft gedaan, wordt er inbreuk gepleegd (red. GS Media). Openbaarmaken van de filmposters en DVD-hoezen is eveneens inbreukmakend.

 

IEF 16640

ALAI Resolution on the value gap

ALAI Resolution on the European proposals for a Directive on Copyright in the Digital Single Market of 14 September 2016 to introduce fairer sharing of the value when works and other protected material are made available by electronic means, (adopted on 18. February 2017 during the meeting of the Executive Committee of ALAI in Paris)
ALAI considers however:
- that the proposed construction would be stronger and more effective if the solutions put forward in recital 38 were enshrined in an Article of the future directive;
- that certain translations of recital 38 (particularly the French and German versions) would gain from being redrafted in that they are likely to mislead readers concerning the place of the right of communication to the public.

IEF 16638

Inzage in deel materiaal ex 843a Rv en specificatie bedrijfsgeheimen

Hof Den Haag 17 jan 2017, IEF 16638; ECLI:NL:GHDHA:2017:57 (Dow Chemical c.s. tegen Organik), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inzage-in-deel-materiaal-ex-843a-rv-en-specificatie-bedrijfsgeheimen

Hof Den Haag 17 januari 2017, IEF 16638; ECLI:NL:GHDHA:2017:57 (Dow Chemical c.s. tegen Organik) Bedijfsgeheimen. Tussenarrest [IEF 16142].  In het incident worden bewarende maatregelen opgeheven op bepaald materiaal. In principaal beroep staat het hof Dow toe inzage te nemen in en kopieën te krijgen van een deel van het materiaal dat door de deurwaarder in bewaring wordt gehouden. Dow geeft BDO de opdracht om op basis van (variaties op) zoektermen documenten te selecteren. Ze zijn tot geheimhouding ten opzichte van partijen en derden verplicht. Dow moet de specificatie van de 52 bedrijfsgeheimen die zij heeft ingediend in de ITC-procedure, ter beschikking stellen aan deskundige Hungenberg.

IEF 16637

Vragen aan HR over aan wie restitutie van teveel betaalde thuiskopieheffing toekomt

Rechtbank Den Haag 8 mrt 2017, IEF 16637; ECLI:NL:RBDHA:2017:2170 (Imation tegen Stichting de Thuiskopie/Staat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hr-over-aan-wie-restitutie-van-teveel-betaalde-thuiskopieheffing-toekomt

Rechtbank Den Haag 8 maart 2017, IEF 16636; ECLI:NL:RBDHA:2017:2170 (Imation tegen Stichting de Thuiskopie/Staat) Auteursrecht. Thuiskopie. Imation is importeur van blanco gegevensdragers en is gehouden tot afdracht van thuiskopievergoeding ex artikel 16c Aw. De afdracht is gestaakt voor levering aan zakelijk gebruik (commercial channel), dat zich onderscheidt van haar consumer channel. Met een beroep op verrekening is afdracht geheel gestaakt. De rechtbank stelt de Hoge raad prejudiciële vragen over aan wie restitutie van teveel betaalde thuiskopieheffing toekomt.