IEF 16876

EHRM verwerpt klacht: 'surrounded by brown rats' van satirisch tv-programma is toegestaan

2 mei 2017, IEF 16876; ECLI:CE:ECHR:2017:0502DEC005553710 (Haupt tegen Oostenrijk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-verwerpt-klacht-surrounded-by-brown-rats-van-satirisch-tv-programma-is-toegestaan

EHRM 2 mei 2017, IEF 16876; IEFbe 2212; ECLI:CE:ECHR:2017:0502DEC005553710 (Haupt tegen Oostenrijk) Mediarecht. Mr. Haupt is voorzitter van de FPÖ en Vice-premier van de federale regering. In een aflevering van de satirische comedy show 'Das Letze der Woche' had de gastheer gesuggeerd dat Mr. Haupt 'usually surrounded by little brown rats'. Dit werd gezien als een verwijzing naar neo-Nazis. Mr Haupt had initieel succes met een claim tegen ATV, de televisiezender die het programma uitzondt. De uiteindelijke vordering werd afgewezen in hoogste instantie. Het EHRM wijst de klacht omdat deze kennelijk ongegrond is, de Oostenrijkse gerechten hadden een fair balance tussen Mr. Haupts bescherming van reputatie en ATV's vrijheid van meningsuiting. De verwijzing naar 'brown rats' was geen persoonlijke kritiek op hem, maar een politiek kritiek tegen zijn houding tegenover andere leden van zijn partij. Dit satirische waardeoordeel had voldoende feitelijke basis.

IEF 16875

'Open Patent Office' - alternatief voor of aanvulling op traditionele octrooien?

De Belgische onderzoekers Frederik Questier en Wim Schreurs hebben eerder dit jaar het "Open Patent Office" in het leven geroepen. Dat is een non-profitorganisatie, waar je een zogenoemd "open patent" kan krijgen door een beschrijving van je innovatie te publiceren. Zo verkrijg je internationale defensieve bescherming. Bovendien laat je toe dat anderen direct voortbouwen op jouw idee — open innovatie dus.

De naamkeuze "open patent" is misschien een beetje ongelukkig, omdat je helemaal geen octrooi (in het Engels: patent) in handen krijgt en dus geen intellectuele eigendomsrechten verwerft. Wat je krijgt, is dat derden in principe geen eigen octrooi meer kunnen aanvragen op de innovatie die is beschreven in de als "open patent" gepubliceerde beschrijving. Dit is een defensieve publicatie, dat wil zeggen een openbaarmaking van je innovatie om je vrijheid van handelen (freedom to operate) veilig te stellen. Door defensieve publicatie van je innovatie kan je verhinderen dat derden die na het moment van jouw publicatie een octrooiaanvraag indienen een octrooi verkrijgen op jouw innovatie. Daarmee verhinder je dat derden jou achteraf met hun eigen octrooi beletten om jouw innovatie op de markt te brengen. Je verhindert dat zij een octrooi verkrijgen omdat een octrooi enkel mag worden verleend voor een uitvinding die nog niet openbaar is gemaakt. Als een onderzoeker van een traditioneel octrooibureau (zoals het European Patent Office EPO of het United States Patent and Trademark Office USPTO) dergelijke defensieve publicaties kan vinden, dan mag voor daarin beschreven innovaties geen octrooi meer worden verleend.

IEF 16864

Inter Imex heeft exclusieve overeenkomst met zowel GEKA Automation als Maquinaria GEKA

Rechtbank Midden-Nederland 26 apr 2017, IEF 16864; ECLI:NL:RBMNE:2017:2115 (Inter Imex tegen GEKA c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inter-imex-heeft-exclusieve-overeenkomst-met-zowel-geka-automation-als-maquinaria-geka

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 26 april 2017, IEF 16864; ECLI:NL:RBMNE:2017:2115 (Inter Imex tegen GEKA c.s.) Kort geding. Distributieovereenkomst. Exclusiviteit. Inter Imex importeert en verkoopt metaalbewerkingsmachines aan de Nederlandse markt. Maquinaria GEKA en GEKA Automation produceren traditionele, handmatig bediende metaalbewerkingsmachines en verkopen deze via exclusieve distributeurs. Inter Imex stelt dat er sprake is van een duurovereenkomst, inhoudende dat Inter Imex de exclusieve bevoegdheid heeft om machines en producten van GEKA te verkopen in Nederland. De vraag die beantwoord dient te worden is of Inter Imex een distributieovereenkomst heeft met zowel Maquinaria GEKA als GEKA Automation, inhoudende dat Inter Imex exclusief bevoegd is de machines en producten van beide partijen te verkopen in Nederland. GEKA Automation heeft in strijd met de overeenkomst met Inter Imex gehandeld door machines aan Tuwi te verkopen voor de wederverkoop in Nederland. Tevens wordt aannemelijk geacht dat in de handelsrelatie met Inter Imex in de praktijk geen stik onderscheid werd gemaakt tussen GEKA Automation en Maquinaria GEKA. Een schending van de exclusiviteit door GEKA Automation is voldoende aanleiding om ook jegens Maquinaria GEKA de vordering toe te wijzen.

IEF 16874

Hof bevestigt bestreden vonnis nietigheid Triple Barrel woord- en beeldmerken

Belgische gerechten 3 nov 2014, IEF 16874; (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-bestreden-vonnis-nietigheid-triple-barrel-woord-en-beeldmerken

Hof van Beroep Gent 3 november 2014 & Rechtbank van Koophandel Gent 13 december 2012, IEF 16874; IEFbe 2210 (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat) Merkenrecht. Auteursrecht. Splin is gespecialiseerd in het maken en op de markt brengen van elektronische bingo's, waaronder de belangrijkste, "Montana". Hier kun je onder andere het spel "TRIPLE BARREL" op spelen waar Splin een woord- en beeldmerk op heeft. Verder claimt Splin houder te zijn van de auteursrechten op de grafische vormgeving van de spellen van "Montana". Concurrent Eurautomat ontwikkelt ook bingo's en brengt ze op de markt. Partijen beschuldigen elkaar over en weer van inbreuken op hun beweerde intellectuele rechten. Hof bevestigt het bestreden vonnis dat de merken van Splin nietig zijn, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Er is daarom geen merkinbreuk van Eurautomat. Splin komt tevens geen auteursrechten toe op de grafische vormgeving van de spellen.

Leestip: r.o. 14 t/m 16.

IEF 16873

Holy Cow Everest maakt inbreuk op woord- en beeldmerk New Holy Cow

Belgische gerechten 21 nov 2014, IEF 16873; (Jamuna tegen Muktinath), http://www.ie-forum.nl/artikelen/holy-cow-everest-maakt-inbreuk-op-woord-en-beeldmerk-new-holy-cow

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 november 2014, IEF 16873; IEFbe 2209 (Jamuna tegen Muktinath) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres is houdster van het beeldmerk "New Holy Cow" bestaande uit voormelde woorden en een logo waarop een koe met een aureool wordt uitgebeeld. Dit is tevens de handelsnaam van het Indische restaurant van eiseres. Verweerster heeft een Indisch restaurant met als handelsnaam "Holy Cow Everest", niet ver van eiseres vandaan. Zij heeft tevens een uithangbord van een koe met een aureool. De rechter besluit dat het woord/beeldteken van verweerster overeenstemt met het merk van eiseres en dat mede door gebruik voor identieke diensten, het relevante publiek kan menen dat waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Dit verwarringsgevaar geldt tevens voor de handelsnaam.

Leestip: r.o. 38, 40 t/m 42, 50 en 59.

IEF 16872

Vassico maakt inbreuk op Gemeenschapsmerk Vasco

Belgische gerechten 22 okt 2014, IEF 16872; (Vasco tegen Vassico), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vassico-maakt-inbreuk-op-gemeenschapsmerk-vasco

Rechtbank van Koophandel Brussel 22 oktober 2014, IEF 16872; IEFbe 2207 (Vasco tegen Vassico) Merkenrecht. Vasco is een bedrijf dat zich bezighoudt met designradiatoren en ventilatiesystemen. Vasco heeft o.a. het woordmerk "VASCO". Vassico houdt zich tevens bezig met ventilatiesystemen en heeft als handels- en vennootschapsnaam Vassico. Vasco stelt dat Vassico inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk "VASCO". De rechter stelt dat er een grote mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de VASCO-woordmerken en het VASSICO-woordteken. Vassico maakt inbreuk op het Gemeenschapsmerk "VASCO" en wordt bevolen elk gebruik van "VASSICO" in het economisch verkeer in de EU te staken.


Leestip: r.o. 43 en 54.

IEF 16871

VMC Studiemiddag: Trump: Informatievoorziening en gegevensbescherming in 140 tekens

Vrijdagmiddag 23 juni: Advocatenkantoor NautaDutilh, Beethovenstraat 400 Amsterdam. 14.30-17.00 uur (inloop 14.00 uur)

Het behoeft geen betoog dat het aantreden van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten tot de nodige commotie heeft geleid. Zijn werkwijze en gedachtengoed roepen veel vragen op, zeker waar het gaat om fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en privacy. De VMC-studiemiddag wil twee invalshoeken belichten: de rol die de media spelen (kritiek op bestaande instituties, introductie van twitter als middel voor overheidscommunicatie en het fenomeen van ‘nepnieuws’) en de impact op de uitwisseling van gegevens tussen de VS en Europa. Wat is bijvoorbeeld de houdbaarheid van het nieuwe privacy shield? 

Twee sprekers zullen tijdens de studiemiddag een introductie verzorgen over deze vragen:

- Dr. Tarlach McGonagle, senior onderzoeker Instituut voor Informatierecht (IViR) en adviseur Raad van Europa.
- Mr. Quirine Tjeenk Willink, partner bij advocatenkantoor Bird & Bird

De inleidingen worden gevolgd door een paneldiscussie. Naast de sprekers, nemen hieraan deel: Evelien Wijkstra (beleidsadviseur Free Press Unlimited) en Ton Siedsma (Bits of Freedom).

VMC-bestuurslid Nico van Eijk zal de middag voorzitten en de discussie leiden.

De studiemiddag begint om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) en wordt om 17.15 uur afgesloten met een borrel. Omdat de vaste VMC locatie - het Trippenhuis - gerenoveerd wordt, zal de bijeenkomst plaats vinden bij advocatenkantoor NautaDutilh, Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam. Bereikbaar via tramlijn 5 en metrolijnen 50/51. Er is in beperkte mate parkeergelegenheid beschikbaar (kenbaar maken bij aanmelding).

Aanmelding kan plaatsvinden door een email te sturen naar: studiemiddag@mediaforum.nl

Toegang is voor leden gratis. Niet-leden betalen € 20,=.

Indien u advocaat bent krijgt u ter plekke een deelname-certificaat om de gevolgde Studiemiddag voor twee opleidingspunten te kunnen opgeven bij de NOvA.

IEF 16870

Rechtbank Amsterdam bevoegd: gebruik van website en social media is uiting gericht op Nederland

Rechtbank Amsterdam 14 jun 2017, IEF 16870; (Link Advocaten tegen Linq Advocaten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-amsterdam-bevoegd-gebruik-van-website-en-social-media-is-uiting-gericht-op-nederland

Rechtbank Amsterdam 14 juni 2017, IEF 16870 (Link Advocaten tegen Linq Advocaten) Vonnis in incident. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Link Advocaten voert sinds 2012 een advocatenpraktijk in Amsterdam en Amersfoort en is sinds 2016 tevens houdster van het Benelux-woordmerk Link Advocaten. Linq Advocaten voert sinds 2016 een advocatenpraktijk, kantoorhoudend in Roermond en maakt gebruik van de website www.linqadvocaten.nl, en is actief op Twitter, Facebook, Linked-in en Google+ onder dezelfde naam. Link Advocaten vordert een verklaring voor recht dat Linq Advocaten inbreuk maakt op de handelsnaam en het merk Link Advocaten. Verder wordt het staken en gestaakt houden van de handels- en domeinnaam van Linq Advocaten gevorderd. Linq Advocaten vordert in incident dat de rechtbank Amsterdam zich onbevoegd verklaart nu zij kantoor houdt in Roermond. Nu Linq Advocaten gebruikt maakt van de website, Twitter, Facebook, Linked-in en Google+ zijn haar uitingen gericht op heel Nederland, waardoor de gestelde inbreuken mede plaatsvinden in Amsterdam. Rechtbank Amsterdam acht zich bevoegd.

IEF 16869

Isora Alu-Systems moet gebruik van het label QUALICOAT staken

4 jul 2014, IEF 16869; (QUALICOAT), http://www.ie-forum.nl/artikelen/isora-alu-systems-moet-gebruik-van-het-label-qualicoat-staken

Rechtbank van Koophandel Brussel 4 juli 2014, IEF 16869; IEFbe 2204 (QUALICOAT) Eiseressen vorderen verweerster te bevelen om het gebruik van het label QUALICOAT volledig stop te zetten en dit op alle dragers (ondermeer website, brochures, briefpapier) en bij alle gelegenheden (ondermeer tijdens beurzen) en het gebruik van het label QUALICOAT door haar klanten te doen stopzetten. Verweerster stelt het gebruik reeds te hebben gestopt. Eiseressen leggen een recente outprint over waaruit het tegendeel blijkt. Verweerster wordt bevolen het gebruik van het label QUALICOAT volledig stop te zetten.

IEF 16868

Ex parte marktplaatsaanbieder op basis van HvJ EU Filmspeler-arrest

Rechtbank Den Haag 13 jun 2017, IEF 16868; (Marktplaatsaanbieder mediaspelers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-marktplaatsaanbieder-op-basis-van-hvj-eu-filmspeler-arrest
mediaspeler

Rechtbank Den Haag 9 juni 2017, IEF 16868 (Mediaspeler marktplaatsechtpaar) Auteursrecht. Uit het persbericht: Het offensief van BREIN tegen aanbieders van voorgeÏnstalleerde mediaspelers die naar illegale content linken duurt voort. ​Jongste wapenfeit is een ex parte rechterlijk bevel tegen een echtpaar dat via Marktplaats advertenties zulke spelers aanbood. Zij moeten hun aanbod staken op straffe van een dwangsom van 2.000 euro per speler met een maximum van 50.000 euro. Inmiddels is met hen een schikking ter hoogte van 10.000 euro getroffen. Ook hebben de aanbieders afstand gedaan van hun handelsvoorraad. ​Op 26 april bepaalde de hoogste Europese rechter dat de verkoop van mediaspelers die naar illegale content linken auteursrechtinbreuk maakt (HvJ EU filmspeler). Zulke verkoop is dus verboden. Verkopers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding of winstafdracht. Inmiddels zijn ​circa 190​ verkopers gestopt​. Met een aantal lopen schikkingsonderhandelingen.​

IEF 16867

Gebruik 'TM' zonder het daartoe behorende merkenrecht is niet misleidend

14 jun 2017, IEF 16867; Dossiernr. 2016/00995 (Versfilter™), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-tm-zonder-het-daartoe-behorende-merkenrecht-is-niet-misleidend

CVB 14 juni 2017, IEF 16867; RB 2896; Dossiernr. 2016/00995 (Versfilter™) Aanbeveling Vernietigd (=Afwijzing). Uiting: Het betreft de website www.melkunie.nl waar de volgende mededelingen worden gedaan: "Versfilter melk van Melkunie. [...] Het Versfilter™ is onderdeel van een nieuw verwerkingsproces van verse melk." Klacht: Arla maakt reclame voor een speciale bewerking van melk met een 'versfilter'. Aan dat woord is het symbool 'TM' toegevoegd. Dit suggereert dat het om een bij het merkenbureau ingeschreven merk gaat. In het Benelux merkenregister is 'versfilter' echter niet te vinden. Het gebruik van de aanduiding 'TM' zou daarom misleidend zijn.

IEF 16866

Robbert Santifort - Wat is er nieuw aan het Pirate Bay-arrest en eindigt de saga hiermee?

Afgelopen jaar zijn we overspoeld door arresten van het Europese Hof van Justitie (HVJEU) over auteursrechten vs. internet: van hyperlinken uit illegale bron (GeenStijl-arrest), aansprakelijkheid van een tussenpersoon (McFadden-arrest), verkoop van een mediaplayer met een add-ons naar illegale streams (Filmspeler-arrest), tot aan torrents die verwijzen naar materiaal uit illegale bron (Pirate Bay-arrest). Het auteursrecht gaat nog altijd vol de strijd aan met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Auteursrechthebbenden hebben jarenlang met lede ogen moeten toekijken hoe de technologie (of eigenlijk mensen en bedrijven) een loopje nam met hun materiaal.

IEF 16859

HvJ EU: Indexeringssite met zoekmotor The Pirate Bay doet mededeling aan het publiek

HvJ EU 14 jun 2017, IEF 16859; ECLI:EU:C:2017:456 (Stichting Brein tegen Ziggo-XS4ALL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-indexeringssite-met-zoekmotor-the-pirate-bay-doet-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 14 juni 2016, IEF 16859; IEFbe 2198; IT 2301, zaak C‑610/15; ECLI:EU:C:2017:456 (Stichting Brein tegen Ziggo BV, XS4ALL Internet BV) Zie eerder IEF 16572, IEF 15422; IEF 14976 en IEF 13467. Auteursrecht. Peer-to-peer. Indexeringssite met behulp waarvan beschermde werken zonder toestemming van rechthebbenden kunnen worden gedeeld – Artikel 8, lid 3 – Gebruik door een derde van diensten van een tussenpersoon om inbreuk te maken op het auteursrecht – Verzoek om een verbod. Uit het persbericht: De beschikbaarstelling en het beheer van een online platform voor het delen van beschermde werken als „The Pirate Bay” kunnen een inbreuk op het auteursrecht vormen De betrokken werken worden weliswaar geüpload door de gebruikers van dat platform, maar toch spelen de beheerders een onontkoombare rol bij de beschikbaarstelling van deze werken. HvJ EU:

Het begrip „mededeling aan het publiek”, in de zin van artikel 3, lid 1, van [InfoSocRl] moet aldus worden uitgelegd dat, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, het beschikbaar stellen en het beheer, op internet, van een platform voor de uitwisseling van bestanden dat, door de indexering van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van een zoekmotor, de gebruikers van dit platform in staat stelt deze werken te vinden en deze in het kader van een peer-to-peernetwerk te delen, hieronder valt.

IEF 16865

Bas Kist - Snackbar uit Goes stopt multinational

, IEF 16865; http://www.ie-forum.nl/artikelen/bas-kist-snackbar-uit-goes-stopt-multinational

Nog nooit kwamen er zoveel Amerikaanse fastfoodketens naar Nederland als in 2017. Dunkin’ Donuts, de Pizzahut, Taco Bell, Five Guys en TGI Friday. Echter, voor één Amerikaans fastfoodbedrijf is de Nederlandse markt een no-go area: dat is Wendy’s. De reden van de blokkade: de Zeeuwse snackbar Wendy’s, gevestigd te Goes aan de Koningstraat 5.

Dochter Wendy Wendy’s snackbar werd opgericht in 1988 en is genoemd naar de dochter van eigenaar Raymond Warrens. Warrens, die sinds 1995 een Benelux merkregistratie heeft van de naam Wendy’s, ligt al jaren overhoop met de Amerikaanse hamburgergigant.

IEF 16863

HvJ EU: Zuiver plantaardige producten mogen in beginsel niet worden afgezet onder benamingen zoals melk, room, boter, kaas of yoghurt

HvJ EU 14 jun 2017, IEF 16863; ECLI:EU:C:2017:458 (TofuTown), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-zuiver-plantaardige-producten-mogen-in-beginsel-niet-worden-afgezet-onder-benamingen-zoals-me

HvJ EU 14 juni 2017, IEF 16863; IEFbe 2202; LS&R 1464; ECLI:EU:C:2017:458; C-422/16 (TofuTown) Merknamen. Verkoopbenaming. Verzoekster is een vennootschap die vegetarische/vegane levensmiddelen produceert en distribueert onder benamingen als Tofubutter, pflanzenkäse, veggie-cheese e.d.. Uit het persbericht: Zuiver plantaardige producten mogen in beginsel niet worden afgezet onder benamingen zoals „melk”, „room”, „boter”, „kaas” of „yoghurt”, die door het Unierecht worden voorbehouden aan producten van dierlijke oorsprong Dit geldt ook wanneer die benamingen worden vervolledigd door verduidelijkende of beschrijvende aanvullingen die wijzen op de plantaardige oorsprong van het betrokken product. Er bestaat echter een lijst met uitzonderingen. HvJ EU (Duits):

IEF 16862

BGH stelt HvJ EU vragen over het openbaar maken geheime, auteursrechtelijk beschermde, militaire beheersverslagen door de pers

HvJ EU 1 jun 2017, IEF 16862; I ZR 139/15 (Afghanistan Papiere), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bgh-stelt-hvj-eu-vragen-over-het-openbaar-maken-geheime-auteursrechtelijk-beschermde-militaire-behee

BGH 1 juni 2017, IEF 16862; IEFbe 2201; I ZR 139/15 (Afghanistan Papiere) Auteursrecht. Geheime status. Persvrijheid. Grondrechten. De federale republiek Duitsland laat weekberichten maken over de buitenland inzet van het leger. Die berichten 'nur für den Dienstgebrauch', dus geheim, en zijn ingeschaald op de minst hoge geheimhoudingsschaal. Er zijn samenvattingen die wel openbaar zijn. Het online portaal van de Westdeutschen Allgemeinen Zeitung wenst inzicht te krijgen in deze berichten uit 2001 tot 2012; via onbekende weg heeft ze een groot deel van deze geheime berichten openbaargemaakt als 'Afghanistan Papiere'. Gestelde vragen gaan over de verhouding van auteursrechtelijk exclusiviteit die een beperking kan vormen voor persvrijheid:

IEF 16861

Keurmerken alleen 'normaal gebruikt' indien wordt ingestaan voor kwaliteitscontrole

HvJ EU 8 jun 2017, IEF 16861; ECLI:EU:C:2017:434 (Gözze Frottierweberei tegen Verein Bremer Baumwollbörse), http://www.ie-forum.nl/artikelen/keurmerken-alleen-normaal-gebruikt-indien-wordt-ingestaan-voor-kwaliteitscontrole
katoen bloem

HvJ EU 8 juni 2017, IEF 16861; IEFbe 2200; ECLI:EU:C:2017:434 (Gözze Frottierweberei tegen Verein Bremer Baumwollbörse) Uniemerk. Normaal gebruik van keurmerk. Certificeringsmerk. Geen regelmatige kwaliteitscontrole bij licentienemers. Indiening van het teken ,bloem van de katoenplant’ door een vereniging – Inschrijving als individueel merk – Concessie van licentieovereenkomsten voor het gebruik van dit merk aan textielfabrikanten die lid zijn van deze vereniging – Vordering tot nietig- of vervallenverklaring – Begrip ,normaal gebruik’ – Wezenlijke functie van herkomstaanduiding

HvJ EU:

1)      Artikel 15, lid 1, van [UniemerkenVo] moet aldus worden uitgelegd dat het aanbrengen van een individueel Uniemerk, door de houder ervan of met zijn instemming, op waren als keurmerk niet kan worden beschouwd als een gebruik daarvan als merk dat onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van deze bepaling valt. Het aanbrengen van dat merk levert evenwel een dergelijk normaal gebruik op indien daardoor tevens en tegelijkertijd de consument de waarborg wordt geboden dat de betrokken waren afkomstig zijn van eenzelfde onderneming en dat deze waren zijn vervaardigd onder controle van deze onderneming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit ervan. In dat geval kan de houder van dat merk op grond van artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening verbieden dat een derde een overeenstemmend teken op identieke waren aanbrengt, indien daardoor gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

IEF 16860

G-Star Raw succesvolle oppositie tegen GINRAW

Gerecht EU (voorheen GvEA) 7 jun 2017, IEF 16860; (GINRAW), http://www.ie-forum.nl/artikelen/g-star-raw-succesvolle-oppositie-tegen-ginraw

Gerecht EU 7 juni 2017, IEF 16860; IEFbe 2199 (GINRAW) MPS vraagt het EU woordmerk GINRAW aan. G-Star Raw voert met succes oppositie op basis van haar woordmerk. Onterecht doet MPS een beroep op een vermoedelijke serie van fouten die zijn gemaakt bij de analyse van de visuele, fonetische en conceptuele vergelijking van de onderhavige tekens. Het beroep hiertegen wordt afgewezen en het Gerecht EU wijst de actie af. MPS wordt veroordeeld tot betaling van de kosten.

IEF 16858

BVerfG heeft de ratificering EU-octrooi en UPC stopgezet

Via Frankfurter Allgemeine Zeitung: Die Gesetze für eine EU-Patentrechtsreform und ein einheitliches europäisches Patentgericht liegen auf Eis. Das Bundesverfassungsgericht hat den Bundespräsidenten gebeten, die schon von Bundestag und Bundesrat gebilligten Gesetzentwürfe nicht auszufertigen, wie diese Zeitung erfahren hat. Ohne die Ratifizierung durch Deutschland kann das ganze EU-Patent nicht in Kraft treten.

(vertaling:) De wetten voor de EU-octrooihervorming en een eenheidsoctrooigerecht zijn in de ijskast gezet. Het BVerfG heeft de Bundespresidenten gevraagd, die reeds door de Bundestag en de Bundesrat goedgekeurde wetsontwerpen niet uit te vaardigen. Zonder ratificering door Duitsland kan het hele EU-octrooi niet in kracht treden.

IEF 16857

Zoom.in moet CMS weer toegankelijk maken voor managen van YouTubekanalen

Rechtbank Amsterdam 1 jun 2017, IEF 16857; (Music Nations Network tegen Zoom.in), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zoom-in-moet-cms-weer-toegankelijk-maken-voor-managen-van-youtubekanalen
zoomintv

Vzr. Rechtbank Amsterdam 1 juni 2017, IEF 16857; IT 2300 (Music Nations Network tegen Zoom.in) Contractenrecht. Auteursrecht. Zoom.in verleent diensten aan videomakers die hun eigen filmpjes uploaden bij YouTube. MN richt zich op exploitatie van YouTubekanalen gerelateerd aan muziek en biedt muzikanten de mogelijkheid om filmpjes via YouTube te verspreiden in ruil voor reclame-inkomsten. Partijen werken samen, maar er zijn bij aankondiging van nieuwe policy van Zoom.in geschillen ontstaan of MN als sub-network of als affiliate moet worden aangemerkt. MN vordert toegang tot het CMS om de bij MN aangesloten creators te managen en haar inkomsten te beheren. Dat YouTube hanteert een stringenter beleid ten aanzien van sub-networks, maar de stelling dat MN als affiliate moet worden aangemerkt moet zeker niet als bij voorbaat kansloos worden bestempeld. Van gerechtvaardigde opschorting en tijdelijke noodmaatregel is geen sprake. Het is voldoende aannemelijk dat de rechter in een eventuele bodemprocedure zal oordelen dat Zoom.in geen goede gronden heeft om de Overeenkomst niet langer na te komen. In reconventie heeft Zoomin onvoldoende specifiek kenbaar gemaakt waarin MN tekortschiet op het punt van garanties ter voorkoming van auteursrechtinbreuken. MN moet binnen 24 uur onvoorwaardelijk de toegang tot het gehele CMS krijgen, met dezelfde mogelijkheden om kanalen te managen met het recht op eigen inkomsten te beheren.