IEF 17033

Merken 'BROWN' en 'PERFECTARC' nietig wegens depot te kwader trouw

Belgische gerechten 7 okt 2016, IEF 17033; (BROWN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merken-brown-en-perfectarc-nietig-wegens-depot-te-kwader-trouw

Hof van Cassatie 7 oktober 2016, Hof van beroep Brussel 19 november 2013; IEF 17033; IEFbe 2311 (BROWN) Merkenrecht. Moco gebruikte sedert haar oprichting de tekens 'BROWN' en 'PERFECTARC'. X en Y waren werkzaam bij Moco tot Moco werd ontbonden. FP Brown werd opgericht door o.a. X en gebruikt sedert haar oprichting de tekens BROWN en PERFECTARC en deponeert hiervoor twee merken. Vaco werd opgericht door Y en gebruikt tevens de tekens BROWN en PERFECTARC. FP Brown vordert staking van het gebruik van de twee tekens door Vaco waarop Vaco een tegenvordering instelt, inhoudende de beide beeldmerken nietig te horen verklaren. Moco heeft vervolgens ook nietigverklaring van de tekens van FP Brown gevorderd voor de rechtbank Bergen. Het hof van beroep Brussel stelt dat de beeldmerken 'BROWN' en 'PERFECTARC' zijn ingeschreven ingevolge een depot te kwader trouw van FP Brown en spreekt de nietigverklaring uit. FP Brown stelt hierop cassatie in. Het Hof van Cassatie verwerpt dit cassatieberoep.

IEF 17035

Hof bevestigt inbreuk op privacy door Schipholfoto op voorpagina Volkskrant

Hof Amsterdam 15 aug 2017, IEF 17035; ECLI:NL:GHAMS:2017:3247 (Volkskrant tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-inbreuk-op-privacy-door-schipholfoto-op-voorpagina-volkskrant

Hof Amsterdam 15 augustus 2017, IEF 17035; IT 2334; ECLI:NL:GHAMS:2017:3247 (Volkskrant tegen X) Portretrecht. Privacy. Zie eerder: IEF 16246. Met de voorpaginafoto waar geïntimeerde herkenbaar is afgebeeld in combinatie met de tekst “Is Schiphol nog veilig?”, heeft de Volkskrant de privacy van geïntimeerde geschonden. De Volkskrant gaat in verzet tegen betaling van een voorschot op (immateriële) schadevergoeding. Voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat inbreuk op portretrecht en persoonlijke levenssfeer gemaakt wordt en een voldoende mate van ernst bestaat. Voldoende aannemelijk dat rechter in bodemprodure het toegekende bedrag van € 1.500,- zal toewijzen: bekrachtiging vonnis voorzieningenrechter.

IEF 17032

Verbod op versturen naaktfoto's naar ex-partner

Rechtbank Overijssel 21 jun 2017, IEF 17032; ECLI:NL:RBOVE:2017:2536 (Verbod verzending naaktfoto’s), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-versturen-naaktfoto-s-naar-ex-partner

Vzr. Rechtbank Overijssel 21 juni 2017, IEF 17032; ECLI:NL:RBOVE:2017:2536 (Verbod versturen naaktfoto’s) Mediarecht. Incidenten na echtscheiding. Ernstig verstoorde relatie. Man stelt lastig gevallen te worden met naaktfoto's ex-partner en vordert een verbod. Vrouw wordt verboden nog langer naaktfoto's aan eiser te sturen, met een te verbeuren dwangsom van € 250,00 voor iedere keer dat niet voldaan wordt aan het uitgesproken verbod, tot een maximum van € 5.000,00. Man wordt verboden om de (reeds eerder verstuurde) naaktfoto’s van gedaagde te verspreiden, met een dezelfde dwangsom.

IEF 17031

Vragen aan HvJ EU: Verbod op het gebruik van elementen of kenmerken – inclusief merken – die verwijzen naar een smaak, geur- of smaakstoffen bij tabaksproducten

HvJ EU 21 apr 2017, IEF 17031; (Planta Tabak), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-verbod-op-het-gebruik-van-elementen-of-kenmerken-inclusief-merken-die-verwijzen-na

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 21 april 2017, IEF 17031; RB 2941; LS&R 1488; IEFbe 2307; C-220/17-verwijzingsbeschikking (Planta Tabak) Merkenrecht. Tabak. Reclame. Het verbod op het gebruik van elementen of kenmerken – inclusief merken – die verwijzen naar een smaak, naar geur- of smaakstoffen of naar andere additieven, dan wel naar het ontbreken daarvan in artikel 13, lid 1, onder c), van de richtlijn. Na Philip Morris Brands [IEF 15923; IEFbe 1787, LS&R 1312; RB 2710] moet nog verduidelijkt worden of de etiketteringsverboden moeten worden opgevat als een „verbod om de smaakstof als reclame te gebruiken” dan wel als een „verbod om de smaakstof te vermelden. Via Minbuza: De prejudiciële vragen hebben betrekking op drie vraagcomplexen:

IEF 17030

Facebook voorwaarden geen grond voor auteursrechtinbreuk Drankgigant

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 aug 2017, IEF 17030; (X tegen Drankgigant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/facebook-voorwaarden-geen-grond-voor-auteursrechtinbreuk-drankgigant

Ktr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 augustus 2017, IEF 17030 (X tegen Drankgigant) Auteursrecht. Drankgigant heeft de foto van X op haar website gepubliceerd voor een reclamecampagne. Auteursrechtinbreuk wordt aangenomen, nu de foto zonder toestemming openbaar gemaakt is. Dat de foto mogelijk op Facebook is geplaatst, geeft geen vrijbrief om deze te mogen worden gebruikt voor reclamecampagnes zoals die van Drankgigant. Op Facebook geplaatste foto's mogen enkel door Facebook gebruikt worden of gedeeld worden door anderen op het platform. De gevorderde hoofdsom van € 431,00, vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 375,00 wordt toegewezen. 

IEF 17029

Vragen aan HvJ EU: Is live-streaming van tv-programma's aanbod in de zin van Universeledienstrichtlijn?

HvJ EU 10 mei 2017, IEF 17029; (France Télévisions tegen Playmédia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-is-live-streaming-van-tv-programma-s-aanbod-in-de-zin-van-universeledienstrichtlij

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 10 mei 2017, IEF 17029; IT 2332; IEFbe 2306; C-298-17-verwijzingsbeschikking (France Télévisions tegen Playmédia) Via Minbuza: Verzoekster vraagt de verwijzende rechter om nietigverklaring van een besluit van de France omroepraad (CSA, verweerder) waarmee verzoekster opdracht heeft gekregen om toe te laten dat de onderneming Playmédia (medeverweerster) op haar website ‘playtv.fr’ diensten beschikbaar stelt die verzoekster produceert. Verzoekster stelt bevoegdheidsoverschrijding en onrechtmatigheid van het besluit omdat de plicht tot beschikbaarstelling van programma’s daarmee boven het eigendomsrecht komt te staan, een mogelijke rechtvaardigingsgrond voor afwijking van de vrijheid van communicatie. CSA heeft de reikwijdte van artikel 31 van RL 2002/22 onjuist uitgelegd. Playmédia beroept zich op de verplichte beschikbaarstelling terwijl haar website niet aan de criteria van de RL voldoet.

IEF 17028

NapPas maakt inbreuk door verminking en verveelvoudiging Euromast-foto

Rechtbank Den Haag 10 aug 2017, IEF 17028; (Verminkte Euromast-foto ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nappas-maakt-inbreuk-door-verminking-en-verveelvoudiging-euromast-foto

Ktr. Rechtbank Den Haag 10 augustus 2017, IEF 17028 (Verminkte Euromast-foto) Zie eerder: IEF 16609 Eindvonnis. In de hoofdzaak is overwogen dat NapPas inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Van Loo, en dat NapPas uit dien hoofde gehouden is de schade te vergoeden. Dat is begroot op €1.750,-. In de vrijwaringszaak is overwogen dat Euromast in beginsel aansprakelijk is voor de door NapPas als gevolg van haar inbreuk op de rechten van Van Loo geleden schade wat betreft de verveelvoudiging van de Euromast-foto, op grond van art. 6:101 BW verminderd met 25%. NapPas was opgedragen bewijs te leveren van haar stelling dat Euromast heeft ingestemd met de verminking van de Euromast-foto en het ontbreken van de naamsvermelding daarbij, maar heeft daartoe geen akte genomen noch uitstel gevraagd.

IEF 17027

Verzoek voorlopig getuigenverhoor stichting BREIN toegewezen

Rechtbank Den Haag 1 aug 2016, IEF 17027; ECLI:NL:RBDHA:2017:9026 (Stichting Brein/ voorlopig getuigenverhoor), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-voorlopig-getuigenverhoor-stichting-brein-toegewezen

Rechtbank Den Haag 1 augustus 2016, IEF 17027; ECLI:NL:RBDHA:2017:9026 (Stichting Brein-voorlopig getuigenverhoor) Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Geen fishing expedition. Auteursrecht. Stichting Brein heeft geconstateerd dat zich op door Ecatel gehoste websites inbreukmakend materiaal bevond. Het netwerk van Ecatel is overgenomen door Quasi Networks. Stichting Brein heeft binnen het netwerk van Quasi Networks meerdere websites aangetroffen met evident inbreukmakende content. Quasi Networks reageert structureel niet op verzoeken tot afsluiting van websites. Stichting Brein wenst [verweerders] als getuigen te horen om verdere duidelijkheid te krijgen over de structuur van en de relatie tussen deze ondernemingen, waar de servers zich bevinden en welke personen de verantwoordelijken achter Quasi Networks zijn. De rechtbank beveelt het voorlopig getuigenverhoor.

IEF 17026

Karakter “Striker Lucian” in het computerspel League of Legends maakt inbreuk op portretrecht Edgar Davids

Rechtbank Amsterdam 9 aug 2017, IEF 17026; ECLI:NL:RBAMS:2017:5415 (Edgar Davids tegen Riot Games), http://www.ie-forum.nl/artikelen/karakter-striker-lucian-in-het-computerspel-league-of-legends-maakt-inbreuk-op-portretrecht-edgar-da

Rechtbank Amsterdam 9 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5415 (Edgar Davids tegen Riot Games) Portretrecht. Met het gebruik van de skin “Striker Lucian” in het computerspel League of Legends inbreuk gemaakt op het portretrecht van een bekende oud-voetballer Edgar Davids. De rechtbank concludeert dat de skin is aan te merken als een portret. Striker Lucian bevat zoveel elementen van de oud-voetballer – een donkere huidskleur, sportief postuur, agressieve speelstijl, zwarte dreadlocks en een sportbril, gecombineerd met een voetbaluniform – dat met de skin en afbeeldingen van Striker Lucian het beeld van de voetballer wordt opgeroepen. Bij die beoordeling is ook aangesloten bij de context en de bedoeling waarmee het portret wordt gebruikt.

De verzilverbare populariteit van de oud-voetballer vormt in dit geval ook voldoende belang voor hem om zich tegen het gebruik van zijn portret te verzetten. Dit belang weegt zwaarder dan het commerciële belang van de exploitant van het spel om de skin Striker Lucian aan te bieden als verfraaiing van haar computerspel. Daarvoor is geen redelijke vergoeding aangeboden. Riot Games moet daarom een schadevergoeding aan de oud-voetballer betalen. Om de hoogte van de vergoeding te bepalen moet Riot Games nu laten zien hoeveel er (in Nederland) is verdiend met deze skin. De rechtbank zal in een volgend vonnis beslissen over de hoogte van de schadevergoeding.

IEF 17025

Piet-Hein Boekel - Chelsea ownes Mourinho

Kent u hem nog? Mourinho ‘the special one’? José Mourinho was de eerste coach die vond dat hij meer salaris moest ontvangen dan de spelers zelf. Hoe kun je als coach serieus genomen worden als je net boven de Balkendendenorm zit, terwijl de spelers dat salaris per zes minuten verdienen? Daar valt wat voor te zeggen. Alhoewel er vermoedelijk niet heel veel shirtjes met het rugnummer van Mourinho over de toonbank zullen gaan. Hoe verdient de club dan het miljoenensalaris van Mourinho terug? Chelsea heeft daar wel een creatieve oplossing voor.

IEF 16972

Renate Keijser - Hoe de maatman een fietsmand wel én niet beschermd laat zijn

Artikel ingezonden vanwege het derde IE-Zomerforum rondom modellenrecht/slaafse nabootsing. Uit de uitspraken in de zaak tussen Burgers en Basil blijkt dat de Basil Denton fietsmand wel bescherming geniet onder het modellenrecht, maar niet tegen slaafse nabootsing. Uit het tweede tussenvonnis van de rechtbank Den Haag in de bodemzaak blijkt het modellenrecht een lagere beschermingsdrempel te hebben dan de slaafse nabootsing.[1] Het verschil tussen het eigen karakter van het modellenrecht en het voor de slaafse nabootsing vereiste onderscheidend vermogen voor een eigen plek op de markt is te herleiden naar het verschil in maatman.[2]

IEF 17022

Bram Ladage zegt ten onrechte franchiseovereenkomst op

Rechtbank Rotterdam 31 mrt 2017, IEF 17022; ECLI:NL:RBROT:2017:2457 (X tegen Bram Ladage c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bram-ladage-zegt-ten-onrechte-franchiseovereenkomst-op

Vzr. Rechtbank Rotterdam 31 maart 2017, IEF 17022; ECLI:NL:RBROT:2017:2457 (X tegen Bram Ladage c.s.) Contractenrecht. Bram Ladage heeft de franchiseovereenkomst met X opgezegd. X vordert voortzetting van de overeenkomst. Nastreving van uniformiteit in alle franchisecontracten is geen rechtvaardiging voor opzegging. Weigering van ondertekening nieuwe standaard franchiseovereenkomst door X was geen gegronde reden voor staking van samenwerking. Toewijzing vordering: de franchiseovereenkomst dient voortgezet te worden. 

IEF 17024

AU CHATEAU MAGIQUE en LASER MAGIQUE zijn beschrijvend

Belgische gerechten 30 jun 2017, IEF 17024; (Au Château Magique tegen OBPI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/au-chateau-magique-en-laser-magique-zijn-beschrijvend

Hof van Beroep Brussel 30 juni 2017 en Hof van Beroep Brussel 30 juni 2017, IEFbe 2303 (Au chateau magique tegen BBIE) Benelux merkenrecht. Uitspraken alleen beschikbaar in het Frans. Au chateau magique is houdster de woordmerken AU CHATEAU MAGIQUE en LASER MAGIQUE. AU CHATEAU MAGIQUE bestaat uitsluitend uit beschrijvende tekens en is daarom beschrijvend in de zin van art. 2.11.1.c. BVIE, voor de attracties van een themapark in de vorm van een kasteel en tevens betreffende diensten van pretparken met een kasteelthema. Nu het teken beschrijvend is, blijft onderzoek naar het onderscheidend vermogen achterwege.

Het teken LASER MAGIQUE geeft niet de indruk dat het voldoende afwijkt van de samenvoeging van de woordelijke bestanddelen waaruit het bestaat, het is niet meer dan de som der delen. De consument zal het teken herkennen als een term ontworpen voor een product dat dient om lichtstralen te versterken met buitengewone effecten. De registratie van het teken is terecht geweigerd voor klasse 9. Het teken is beschrijvend voor de soort en kwaliteit van het product.

IEF 17021

Inbrengen vervalst rapport in procedure, is schending auteursrecht

Rechtbank Rotterdam 30 mei 2017, IEF 17021; ECLI:NL:RBROT:2017:4087 (Executiegeschil dwangsommen verbeurd), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbrengen-vervalst-rapport-in-procedure-is-schending-auteursrecht

Vzr. Rechtbank Rotterdam 30 mei 2017, IEF 17021; ECLI:NL:RBROT:2017:4087 (executiegeschil dwangsommen verbeurd) Mediarecht. Executiegeschil over de vraag of dwangsommen zijn verbeurd. Gedaagden hebben in het verleden gezamenlijk een advocatenkantoor geëxploiteerd in de vorm van een maatschap. Het Hof gebiedt eisers en website om de op internet geplaatste publicaties te (laten) verwijderen en voorts alle overige publicaties van internet te (laten) verwijderen voor zover daarin uitlatingen worden gedaan over het advocatenkantoor of gedaagde die het beeld oproepen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte en/of het aannemen van een valse hoedanigheid en/of samenspanning. Dit op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere keer met een maximum van € 30.000. Met de inbreng van een vervalst rapport heeft gedaagden c.s. het auteursrecht van eisers geschonden. Wie verantwoordelijk is geweest voor het produceren van de afwijkende versie(s) en daarmee samenhangend de vraag of gedaagden c.s. het auteursrecht van eisers heeft geschonden, kan met de voorliggende stukken vooralsnog niet worden vastgesteld. Eisers c.s. vordert zonder succes de staking van inning van dwangsommen.

IEF 17023

Omsnoeren DEWALT-producten levert merkinbreuk op

Rechtbank Den Haag 3 aug 2017, IEF 17023; ECLI:NL:RBDHA:2017:8947 (Stanley Black & Decker c.s. tegen HBL Online c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/omsnoeren-dewalt-producten-levert-merkinbreuk-op

Vzr. Rechtbank Den Haag 3 augustus 2017, IEF 17023; ECLI:NL:RBDHA:2017:8947 (Stanley Black & Decker c.s. tegen HBL Online c.s.) Merkenrecht. Stanley Black & Decker c.s. zijn houders van de DEWALT-merken, waaronder Uniemerk DEWALT, en distributeur van gereedschapsproducten onder deze merken. HBL legt zich toe op de verkoop van gereedschappen via internet, waaronder de producten van Stanley Black & Decker c.s. Producten die door HBL uit Groot-Brittannië worden betrokken en zijn voorzien van een voor de Engelse markt geschikte stekker, worden door HBL omgesnoerd door een voor de Europese markt geschikte stekker. Inbreuk op merkrechten door omsnoeren wordt vastgesteld: de toestand van de DEWALT-producten is na het omsnoeren verslechterd. Voor de beantwoording van de vraag of ook het ‘’ompakken’’/uitpakken ten behoeve van de verzending inbreuk op merkrechten oplevert, is het van belang of ook erkende DEWALT-dealers, met wetenschap van de merkhouder dezelfde handelwijze hanteren als HBL. Hiervoor is verdere bewijslevering vereist, waarvoor in kort geding geen ruimte bestaat.

IEF 17020

Ontbreken van licentieovereenkomst levert geen gegronde reden voor twijfel omtrent juiste gang van zaken Body Engineers

Rechtbank Amsterdam 7 jun 2017, IEF 17020; ECLI:NL:GHAMS:2017:2701 (Eisenhouwer tegen Body Engineers c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontbreken-van-licentieovereenkomst-levert-geen-gegronde-reden-voor-twijfel-omtrent-juiste-gang-van-z

Hof Amsterdam 7 juli 2017, IEF 17020; ECLI:NL:GHAMS:2017:2701 (Eisenhouwer tegen Body Engineers c.s.) Merkenrecht. Eisenhower heeft Uniemerk Body Engineers gedeponeerd. Eisenhouwer en Madrugada zijn beide aandeelhouders van Body Engineers. Madrugada is voornemens een licentieovereenkomst te sluiten met Body Engineers met betrekking tot de rechten op het logo van Body Engineers. Geschil omtrent bestaan van licentieovereenkomst en hoogte van vergoeding. Verzoek tot gelasten van onderzoek bij Body Engineers. Ontbreken van licentieovereenkomst tussen Eisenhower en Madrugada wordt bevestigd. Bij rechtbank Den Haag is reeds een procedure aanhangig over de rechthebbende van het beeldmerk. Afwijzing verzoek: geen gegronde reden voor twijfel aan juist beleid en juiste gang van zaken. Hoogte van licentievergoeding doet hier niets aan af. 

IEF 17012

Meubelset 'Emily' maakt geen inbreuk op meubelset 'York' van Meubar

Belgische gerechten 30 dec 2016, IEF 17012; ( Meubar tegen Oosterlynck), http://www.ie-forum.nl/artikelen/meubelset-emily-maakt-geen-inbreuk-op-meubelset-york-van-meubar

Rechtbank van Koophandel Brussel 30 december 2016, IEF 17012; IEFbe 2295 (Meubar tegen Oosterlynck) Intellectuele eigendomsrechten. Beide partijen zijn actief in de meubelsector. Eiser voert aan dat haar meubelstuk 'York' beschermd is door intellectuele eigendomsrechten en dat Oosterlynck hierop een inbreuk pleegt door de commercialisatie van een eetkamerset 'Emily' die bestaat uit een glaskast, een dressoir, een TV-meubel, een eettafel, een salontafel en een torenkast. Naar het oordeel van de rechter is het meubelset van verweerder sterk verschillend van het meubelset van eiser. Dit blijkt vooral uit de visuele waarneming van de stalen die ter zitting werden voorgelegd. De meubelen maken wel deel uit van een landelijke stijl maar hebben duidelijk een eigen algemene indruk. De rechter stelt vast dat de beide meubelsets sterk verschillend zijn wat betreft gebruikte materialen, textuur, kleur, afmetingen, afwerkingen etc. Conform artikel 3 VoGM zijn het die kenmerken die een model definiëren. Nu de geïnformeerde gebruikers van oordeel zijn dat de meubelset "EMILY" een andere algemene indruk wekt ten opzichte van de meubelset "YORK", en eiser geen namaak bewijst, kan er van enige inbreuk op intellectuele rechten geen sprake zijn. De vordering is ongegrond.

IEF 17019

Geen staking executie, wel verdubbeling maximum dwangom Zoom.in

Rechtbank Amsterdam 4 aug 2017, IEF 17019; (Zoom.in tegen Music Nations Network), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-staking-executie-wel-verdubbeling-maximum-dwangom-zoom-in

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 augustus 2017 en Rechtbank Amsterdam 11 juli 2017, IEF 17019 (Zoom.in tegen Music Nations Network) Auteursrecht. Executie vonnis. In een voorafgaand executiegeschil is op 11 juli 2017 bepaald dat Music Nations de executie moet schorsen, voor zover het de inning van dwangsommen betrof. Zoom.in komt met een nieuw executiegeschil op tegen de vonnissen in kort geding van l juni 2017 [IEF 16857] en 11 juli 2017 [IEF 16950]. Zoom.in vordert zonder succes de staking van de executie van het vonnis van 1 juni. In reconventie vordert MN met succes betaling van achterstallige reclame-inkomsten van USD 394.580,13. De voorzieningenrechter verhoogt het maximum van de opgelegde dwangsom van €500.000 naar €1 miljoen, omdat Zoom.in voldoende van onwil is om aan de veroordeling te voldoen.

IEF 17011

Geen merkinbreuk door Affinimmo op het merk Infinimo

Belgische gerechten 28 dec 2016, IEF 17011; (Infinimo tegen PDG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-door-affinimmo-op-het-merk-infinimo

Rechtbank van Koophandel Gent 28 december 2016, IEF 17011; IEFbe 2294 (Infinimo tegen PDG) Merkenrecht. Infinimo is actief als vastgoedmakelaar en heeft een Benelux beeldmerk geregistreerd. Verweerster is tevens actief als vastgoedmakelaar en heeft als handelsnaam Affinimmo. Infinimo stelt dat Affinimmo met de handelsnaam en het beeldmerk inbreuk maakt op haar Benelux beeldmerk. Wat de graad van overeenstemming betreft tussen het beeldmerk van eiseres Infinimo en de naam Affinimmo is er een zekere auditieve gelijkenis nu beide namen eindigen op "inimo". Het is een feit dat in de wereld van het onroerend goed zeer veel actoren actief zijn met "immo" in hun benaming. Auditief is er niet direct overeenstemming tussen "In” en "Af”. Visueel zijn de afbeeldingen en logo's van beide partijen sterk uiteenlopend. Verweerster gebruikt wit en blauw en een totaal ander lettertype dan eiseres die in haar beeldmerk een zwarte achtergrond gebruikt met grijs en rood en specifiek "In” benadrukt met een rode bol. Dat begripsmatig beide benamingen verwijzen naar vastgoed is onvoldoende om het verwarringsgevaar tussen beide te weerhouden. Op geen enkele wijze wordt aangetoond dat het gebruik van Affinimmo heeft geleid tot enige verwarring bij het publiek. De vordering is ongegrond.

IEF 17010

Geen merkinbreuk wegens langdurige samenwerking tussen Karlie Group en Karlie Flamingo

Belgische gerechten 5 dec 2016, IEF 17010; (Karlie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-wegens-langdurige-samenwerking-tussen-karlie-group-en-karlie-flamingo

Rechtbank van Koophandel Brussel 5 december 2016, IEF 17010; IEFbe 2293 (Karlie) Merkenrecht. Faillissement. Karlie Group is lid van een groep vennootschappen die actief is in de productie, de commercialisering en de distributie van accessoires voor dieren. Zij beschikt over het woord- en beeldmerk 'Karlie Flamingo'. Er is een opslagplaats die verschillende producten bevat die eigendom zijn van Karlie Flamingo, een vennootschap die ook lid is van de groep. Karlie Group is de moedervennootschap van Karlie Flamingo Holding BVBA, waar Karlie Flamingo onder valt. Er werd faillissement aangevraagd van Karlie Flamingo Holding en Karlie Flamingo. Karlie Group tekende verzet aan om het doel er volgens haar op was gericht om verkoop van de aandelen van de Karlie Flamingo aan Groep Heylen te faciliteren. Gezien de lopende insolventieprocedures bestaat er volgens Karlie Group een groot risico dat de curatoren van Karlie Flamingo de voorraden verkopen hetzij afzonderlijk, hetzij als deel van het handelsfonds. De verkoop van de voorraden zou volgens Karlie Group een schending zijn van haar merken. In casu heeft Karlie Group toestemming gegeven aan Karlie Flamingo om het Karlie Flamingo merk te gebruiken. Dit blijkt uit de jarenlange samenwerking. Karlie Flamingo maakt hiermee geen inbreuk op het merkenrecht van Karlie Group.