IEF 17570

Uniebeeldmerk LaMafia vergoelijkt illegale activiteiten, het merk beledigt elke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel

Gerecht EU (voorheen GvEA) 15 mrt 2018, IEF 17570; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uniebeeldmerk-lamafia-vergoelijkt-illegale-activiteiten-het-merk-beledigt-elke-persoon-met-een-gemid
LaMafia se sienta a la mesa

Gerecht EU 15 maart 2018, IEF 175 ; IEFbe 2514; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk La Mafia SE SIENTA A LA MESA ('De Mafia gaat aan tafel'). Absolute weigeringsgrond. Strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. De maffia in verband brengen met voorstellingen van gezelligheid en ontspanning die door het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd worden verbeeld, draagt er zodoende toe bij dat de illegale activiteiten van deze criminele organisatie worden vergoelijkt. Zoals het EUIPO en de Italiaanse Republiek aanvoeren, kan de associatie van het woordelement „la mafia” met de andere elementen van het betwiste merk daarom een in zijn geheel positief beeld schetsen van de daden van de maffia en de waarneming van de criminele activiteiten van die organisatie vergoelijken. Het betwiste merk schokt of beledigt niet alleen de slachtoffers van die criminele organisatie en hun gezinsleden maar ook elke persoon die op het grondgebied van de Unie met dat merk wordt geconfronteerd en een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel heeft.

 

IEF 17569

Paul Geerts - noot onder HvJ EU Acacia tegen Audi en Porsche

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ EU 20 december 2017 (Acacia/Audi en Porsche), IEF 17569; IEFbe 2512; eerder gepubliceerd in IER 2018/6, p. 38-51. 1. Op welke onderdelen van een samengesteld voortbrengsel is de reparatieclausule (art. 110 GModVo) van toepassing? Dat is de centrale vraag in dit arrest.

2. Over het antwoord op die (door het HvJ EU geformuleerde eerste prejudiciële) vraag waren de meningen verdeeld. In zowel Duitsland als Engeland werd verdedigd dat de werkingssfeer van de reparatieclausule beperkt werd tot onderdelen waarvan de vorm wordt opgelegd door de vorm van het samengestelde voortbrengsel. Onderdelen die als resultaat van een gekozen design een zelfstandige en onafhankelijke stilistische functie hebben waar het design van de rest van het voortbrengsel geen afbreuk aan doet, zoals velgen en wieldoppen voor motorvoertuigen, kwamen volgens deze opvatting niet voor een geprivilegieerde behandeling in aanmerking. Een ander geluid (in jurisprudentie en literatuur) was met name uit Italië te horen. Daar heeft men zich in het belang van de vrije mededinging uitgesproken tegen een restrictieve interpretatie van de beschermingshindernis in de zin dat die zich zou beperken tot vormgebonden onderdelen. 1

IEF 17568

Geen sprake is van een met een rapport onderbouwde omzetprognose Size Zero

Rechtbank Midden-Nederland 14 mrt 2018, IEF 17568; (Size Zero tegen S&S hodn Size Zero Utrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-is-van-een-met-een-rapport-onderbouwde-omzetprognose-size-zero

Rechtbank Midden-Nederland 14 maart 2018, IEF 17568 (Size Zero tegen S&S hodn Size Zero Utrecht) Contractenrecht. Geen dwaling omtrent prognose franchisegever. Size Zero is een afslankconcept rondom de Easy Shape Trainer. Er zijn drie eigen salons en sinds 2015 wordt een franchiseformule geëxploiteerd. S&S hebben aan de direct laten weten serieuze interesse te hebben in een franchisecontract voor Utrecht. In haar reactie schrijft Elbaz “(..) met je salon zet je al gauw zo’n 8000 euro per maand om, regelmatig ook meer.” De franchisegever in beginsel niet verplicht is om voorafgaand aan het sluiten van de franchise-overeenkomst aan de (potentiële) franchisenemer een omzetprognose te verstrekken. De rechtbank constateert dat in elk geval geen sprake is van een met een rapport onderbouwde omzetprognose. De door Elbaz genoemde € 8.000,- is voorts, onder de door haar genoemde randvoorwaarden van openingstijden en personele inzet, niet zonder meer onhaalbaar. S. Sharifi is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij haar onderneming vorm geeft, waaronder ook valt de keuze voor openingstijden en inzet van personeel. Of dit leidt tot een winstgevende situatie of niet, behoort tot het ondernemersrisico. Het feit dat S. Sharifi franchisenemer is maakt dat niet anders. Size Zero vordert met succes de achterstallige franchise fee's tot de datum van beëindiging van de onderneming.

IEF 17567

Terugvordering vooruitbetaalde door Powned, omdat presentator door misdrijf om het leven is gekomen

Kantonrechter 16 mrt 2018, IEF 17567; ECLI:NL:RBAMS:2018:1493 (Powned tegen Mooblix), http://www.ie-forum.nl/artikelen/terugvordering-vooruitbetaalde-door-powned-omdat-presentator-door-misdrijf-om-het-leven-is-gekomen

Ktr. Rechtbank Amsterdam 16 maart 2018, IEF 17567; ECLI:NL:RBAMS:2018:1493 (Powned tegen Mooblix) Mediarecht. Partijen hebben een overeenkomst waarbij Mooblix redactionele items, verzorgd en gepresenteerd door de heer X, ex-crimineel, tegen betaling leveren aan PowNed. X is daarna door een misdrijf om het leven gekomen, vóórdat de items gemaakt waren, zodat Mooblix ze niet meer kon leveren. Er is vooruitbetaald voor 3 items. De kantonrechter verklaart voor recht dat de overeenkomst van opdracht tussen PowNed en Mooblix is geëindigd met de dood van de heer X en dat op Mooblix dientengevolge een verplichting rust om de vooruitbetaalde vergoeding onder de overeenkomst terug te betalen. Ter zitting is aan de orde geweest dat PowNed €5.300,00 exclusief btw zal betalen voor het reeds geleverde en uitgezonden item over de begrafenis van X, zodat dit bedrag in mindering gebracht zal worden op het toe te wijzen bedrag. Mooblix dient € 10.600,00 exclusief btw aan PowNed te betalen.

IEF 17565

Conclusie AG: zaak Stichting BREIN tegen Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay moet over

Hoge Raad 16 mrt 2018, IEF 17565; ECLI:NL:PHR:2018:202 (Stichting BREIN tegen Ziggo/XS4ALL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-zaak-stichting-brein-tegen-ziggo-en-xs4all-over-het-blokkeren-van-the-pirate-bay-moet-o

Conclusie AG HR 16 maart 2018, IEF 17565; IT 2513; ECLI:NL:PHR:2018:202(Stichting BREIN tegen Ziggo/XS4ALL) Auteursrecht. Na HvJ EU 'Indexeringssite met zoekmotor The Pirate Bay doet mededeling aan publiek' IEF 16859. Rechtspraak.nl: De zaak van Stichting BREIN tegen internetproviders Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay (TPB) moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Van Peursem de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. In deze zaak eist Stichting BREIN dat internetproviders Ziggo en XS4ALL de toegang tot de ‘torrentsite’ The Pirate Bay (TPB) voor hun abonnees blokkeren. Via TPB kunnen gebruikers onderling grote mediabestanden zoals van films en muziek zonder toestemming van rechthebbenden gratis uitwisselen. BREIN heeft in een eerdere procedure een verbod van TPB afgedwongen maar dat leidde er niet toe dat TBP uit de lucht ging. De rechtbank wees de door BREIN gevraagde blokkade toe; het hof deed dat in hoger beroep niet, voornamelijk omdat die maatregel volgens het hof niet effectief zou zijn. BREIN had ook aangevoerd dat The Pirate Bay inbreuk maakte op auteursrechten door onder meer afbeeldingen van cd- en dvd-hoezen te tonen. Die inbreuk was volgens het Hof niet vergaand genoeg om de blokkade van de site te rechtvaardigen. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof ging Stichting BREIN in cassatie bij de Hoge Raad.

 

IEF 17564

Nationaal IT-rechtcongres (29 maart 2018) - middagprogramma

Het programma van het Nationaal IT-rechtcongres is samengesteld door mr. Peter van Schelven (Bij Peter – wet & recht) en mr. Hendrik Struik (CMS). Het uitgewerkte middagprogramma
14.00 – 14.45 uur Regulering van drones – Wouter Dammers (LawFox) Het gebruik van drones neemt flink toe. En daarmee ook de risico's op (materiële en immateriële) schade. Wouter Dammers neemt u in dronevlucht door de toepasselijke regelgeving. Wat is het wettelijk kader voor het gebruik van drones? Hoe zit het met de privacy? En wie is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een drone?

14.30 – 15.15 uur eIDAS – van uitvoeringsverordening naar implementatie – Esther Makaay (SIDN)
Op 29 september wordt de Europese verordening 910/2014 (eIDAS) van kracht. Wat betekent dit? Wat is eIDAS? Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Op deze en andere vragen zal eID-specialist Esther Makaay ingaan tijdens deze sessie.

IEF 17563

Het argument dat gratis reclame is gemaakt, faalt omdat de naam van de maker niet is vermeld

Rechtbank Den Haag 12 mrt 2018, IEF 17563; (SP Networks tegen Ozdemir Advocaten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-argument-dat-gratis-reclame-is-gemaakt-faalt-omdat-de-naam-van-de-maker-niet-is-vermeld
Regio15 illustratie ter bespreking vonnis

Ktr. Rechtbank Den Haag 12 maart 2018, IEF 17563 (SP Networks tegen Ozdemir Advocaten) Auteursrecht. SP is houder van actualiteitenwebpagina Regio 15 en creëert foto's van actualiteiten in de regio Haaglanden, waaronder bij de artikelen "Eigenaren restaurant krijgen cel voor brandstichting" en "Neergeschoten taxichauffeur". Advocatenkantoor Ozdemir heeft deze foto's op de website opgenomen zonder toestemming. Het argument van Ozdemir, dat zij gratis reclame heeft gemaakt, faalt omdat zij de naam van de maker niet had vermeld, dus zij geen reclame voor de maker maakte, nog daargelaten dat sowieso de toestemming van de maker nodig is. Schadevergoeding €285,00 per foto en 100% vergoeding daar bovenop voor niet vermelden van haar naam; totaal €1.140,00. en €3.288,13 voor de proceskosten.

IEF 17562

Presentaties van IE-Symposium Zeist van 14 maart j.l.

Graag maken wij u erop attent dat de handouts van de presentaties van het IE Symposium dat gisteren werd gehouden te vinden zijn op de AIPPI website. Wij stellen uw mening over het programma zeer op prijs. Mocht u de evaluatie nog niet hebben ingevuld via de Netwerkapp, dan kunt u dit alsnog doen via deze korte  online evaluatie. Tot volgend jaar op woensdag 13 maart 2019.

IEF 17561

Totaalindruk "Bottenvormige patroon" op schoenzool is te banaal

Rechtbank Den Haag 14 mrt 2018, IEF 17561; ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Footsie-Gold Star tegen Birckenstock), http://www.ie-forum.nl/artikelen/totaalindruk-bottenvormige-patroon-op-schoenzool-is-te-banaal
Birckenstock

Rechtbank Den Haag 14 maart 2018, IEF 17561; IEFbe 2509; ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Footsie-Gold Star tegen Birckenstock) Merkenrecht. Doorhaling. Footsie is fabrikant van orthopedische schoenen, sandalen en slippers. Birckenstock doet dat ook en heeft een anatomsich gevormd voetbed ontwikkeld. Zij is houdster van internationaal beeldmerk, dat niet als Uniemerk is ingeschreven vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen. Footsie vordert met succes de nietigverklaring en schrapping uit het Benelux merkenregister voor zover dit merk in klasse 10 en 25 is ingeschreven. De stelling is uitsluitend uitgewerkt voor “(orthopedische) schoenen, al dan niet van leer” en daarmee nauw samenhangende waren, zoals onderdelen voor schoenen, inlegzolen e.d. zonder nadere toelichting. Het merk blijft slechts overeind voor klasse 10 chirurgische materialen en kunstledematen en klasse 18 paraplu's, beauty cases en (rij)zweepjes. De door het "bottenvormige patroon" opgeroepen totaalindruk is banaal en geeft niet meer weer dan de som van de bestanddelen.  Het marktonderzoek toont geen inburgering aan in de Benelux met 46% Nederlandse respondenten die niet spontaan, maar uit elf kenmerken kon kiezen, aangaf dat het speciale patroon op de schoenzool bij.

IEF 17560

Verordening Geoblocking is definitief

, IEF 17560; http://www.ie-forum.nl/artikelen/verordening-geoblocking-is-definitief

Verordening 2018/302 inzake de aanpak van  ongerechtvaardigde geoblocking en  andere vormen  van  discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt. Via KvdL: Op 28 februari jl. heeft Europa de Geoblocking Verordening aangenomen. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben een gezamenlijk akkoord bereikt. Discriminatie van klanten op websites op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging wordt verboden. Diensten voor het streamen van auteursrechtelijk beschermde muziek, e-boeken, online games en software vallen (vooralsnog) niet onder de verordening. Overeenkomstig de dienstenrichtlijn vallen ook een aantal andere diensten, zoals financiële en audiovisuele diensten, diensten in verband met vervoer en gezondheidszorg, en maatschappelijke diensten, buiten het toepassingsgebied van de verordening.

IEF 17558

22 maart - Young BMM kick-off event / 23 maart - BMM Voorjaarsvergadering

Uitnodiging aan leden - 36 jaar Het eerste Young BMM event vindt plaats op 22 maart 2018 vanaf 19:00 in het Radison Blu hotel in Antwerpen, met name de avond vóór de Voorjaarsbijeenkomst. Ben je -36 jaar en kijk je er naar uit om je collega’s en het Young BMM beter te leren, schrijf je nu in via secretariaat@bmm.nl”. Ook niet-BMM leden zijn welkom (mits bijdrage van 50 euro).

De BMM Voorjaarsvergadering 2018 zal plaatsvinden op vrijdag 23 maart a.s. in de jachtclub op Linkeroever in Antwerpen, België – zie  www.rycb.be. Tijdens deze voorjaarsbijeenkomst komen alle atypische merken aan bod, van positiemerken (Louboutin) tot smaakmerken (Heksenkaas) en van vlaggen tot iconische  kunstwerken.

 

IEF 17556

Beeldmerk met valutasymbolen "€" en "$" niet beschrijvend dus onterecht geweigerd

Gerecht EU (voorheen GvEA) 8 mrt 2018, IEF 17556; T-665/16 (Cinkciarz.pl tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerk-met-valutasymbolen-en-niet-beschrijvend-dus-onterecht-geweigerd

Gerecht EU 8 maart 2018, IEF 17556; IEFbe 2503; T-665/16 (Cinkciarz.pl tegen EUIPO) Merkenrecht. Via het persbericht: Het Gerecht vernietigt de weigering om een beschrijvend beeldmerk met de valutasymbolen "€" en "$" in te schrijven. Het EUIPO heeft het beschrijvende karakter van het teken onderzocht zonder te verwijzen naar de waren en diensten waarop dit teken betrekking heeft. Zelfs indien de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft verband houden met valutatransacties, wordt in de bestreden beschikking niet duidelijk vermeld waarom het EUIPO van oordeel was dat het merk het relevante publiek onmiddelijk in staat zou stellen een beschrijving van alle betrokken waren en diensten waar te nemen.  

IEF 17559

Winnaar VIE-prijs 2018

Jaarlijks wordt in Zeist tijdens het Symposium van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) de VIE-prijs toegekend voor de beste publicatie op het gebied van de intellectuele eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht voor zijn bijdrage "De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw", in het tijdschrift BIE juli/augustus 2017.

IEF 17557

EHRM: Vrijheid van meningsuiting niet meegewogen in arrestatie journalist bij protest tegen globalisatie

EHRM 13 feb 2018, IEF 17557; Application no. 5865/07 (Butkevich tegen Rusland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-vrijheid-van-meningsuiting-niet-meegewogen-in-arrestatie-journalist-bij-protest-tegen-globalisa

EHRM 13 februari 2018, IEF 17557; IEFbe 2502; Application no. 5865/07 (Butkevich tegen Rusland) Vrijheid van meningsuiting. Mediarecht. Uit het persbericht: De zaak betrof de arrestatie van een journalist tijdens een protest tegen globalisering op 16 juli 2006 in Sint-Petersburg. Overgebracht naar een plaatselijk politiebureau, werd een administratieve procedure tegen hem gestart wegens ongehoorzaamheid aan een politiebevel. De zaak werd in een versnelde procedure onderzocht en hij werd door een rechter gehoord en diezelfde avond nog veroordeeld tot drie dagen hechtenis. Op 18 juli 2006 verlaagde het hof van beroep deze straf tot twee dagen en beval zijn vrijlating met onmiddellijke ingang. Het EHRM oordeelde met name dat noch de nationale rechtbanken noch de Russische regering de aanhouding van Butkevich of een vertraging van zes uur om hem vrij te laten hadden gerechtvaardigd. Bovendien was de procedure waarin hij was veroordeeld in strijd met de eis van objectieve onpartijdigheid vanwege het ontbreken van de aanklagende partij bij de rechtszitting. Die procedure was ook oneerlijk omdat de politieambtenaren die hem hadden gearresteerd en de rapporten uit het vooronderzoek waarop zijn veroordeling was gebaseerd hadden geproduceerd, tijdens die hoorzitting niet werden ondervraagd. Ten slotte constateerde het Hof dat de binnenlandse autoriteiten geen afweging hadden gemaakt tussen het recht van Butkevich op vrijheid van meningsuiting en het voorkomen van wanorde, waarbij het argument dat Butkevich als een journalist handelde werd genegeerd en niet voldoende werd onderzocht of de demonstratie vreedzaam verliep.

IEF 17555

'Making It Happen Now' hoeft niet te worden gestaakt of overgedragen

Rechtbank Midden-Nederland 7 mrt 2018, IEF 17555; ECLI:NL:RBMNE:2018:782 (Making It Happen Now), http://www.ie-forum.nl/artikelen/making-it-happen-now-hoeft-niet-te-worden-gestaakt-of-overgedragen

Rechtbank Midden-Nederland 7 maart 2018, IEF 17555; ECLI:NL:RBMNE:2018:782 (Making It Happen Now) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Partijen hebben gezamenlijk onder de naam 'Making it happen now' een vastgoedevenement georganiseerd. Vier jaar later wordt de stekker uit de samenwerking getrokken. Tot zover lijken partijen het met elkaar eens te zijn. Wat betreft andere feiten in de zaak staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Eiseres vordert gedaagde te veroordelen het gebruik van de domeinnaam www.makingithappennow.nl, de handelsnaam 'Making It Happen Now' en het beeldmerk te staken, de domeinnaam over te dragen en de handelsnaam en het beeldmerk uit te schrijven. Eiseres heeft onvoldoende onderbouwd dat zij de handelsnaam reeds gebruikte voordat gedaagde de handelsnaam is gaan gebruiken. Omdat is vastgesteld dat er op het moment van registratie van de domeinnaam geen sprake was van handelsnaamgebruik door eiseres, was de registratie van de domeinnaam door gedaagde niet onrechtmatig. Op basis van de overgelegde stukken kan niet worden vastgesteld dat het beeldmerk al door eiseres werd gebruikt ter onderscheiding van hun diensten voorafgaand aan het depot door gedaagde. Daarbij komt dat het enkele weten of behoren te weten van het bestaan van het ‘voorgebruik’ niet langer voldoende is om van een depot te kwader trouw te spreken. De vorderingen worden afgewezen. 

IEF 17554

Afbetaling lening weegt zwaarder dan uitstel van executie van pandrecht op IE-rechten

Rechtbank Oost-Brabant 7 mrt 2018, IEF 17554; ECLI:NL:RBOBR:2018:1127 (3XCO tegen Hobleko Groep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afbetaling-lening-weegt-zwaarder-dan-uitstel-van-executie-van-pandrecht-op-ie-rechten
App

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 7 maart 2018, IEF 17553; ECLI:NL:RBOBR:2018:1127 (3XCO tegen Hobleko Groep) Eisers willen de 'Ambassador App' op de markt brengen en zijn een lening aangegaan bij gedaagden. Als zekerheid voor de lening hebben eisers een pandrecht gevestigd op de IE-rechten van de app. Vanwege gebreken aan de app zijn eisers er niet in geslaagd de app te verkopen. Er is geen zicht op verbetering van de marktomstandigheden op korte termijn en eisers hebben tot op heden nog geen enkele betaling verricht aan gedaagden, ook geen rentetermijnen betaald. Eisers vorderen gedaagden te verbieden over te gaan tot uitwinning van het pandrecht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient het belang van gedaagden bij afbetaling van de reeds vervallen rentetermijnen en van de door hen verstrekte geldlening zwaarder te wegen dan het belang van 3XCO bij uitstel van executie van het pandrecht. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17553

Beslissing op bezwaar inzake advies CvTA aan Sena

Op 27 oktober 2017 reageerde het CvTA op een verzoek om handhaving van VCR (Vereniging van Commerciële Radio) jegens Sena. Tegelijkertijd adviseerde het CvTA, naar aanleiding van dit verzoek om handhaving, Sena om alle gehanteerde standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen, waaronder de standaardlicentieovereenkomsten met OLON (Organisatie van Lokale Omroepen Nederland) en ROOS (thans Regionale Publieke Omroep), op de website van Sena te publiceren. VCR ging tegen dit advies van het CvTA in bezwaar. Op 13 maart 2018 besliste het CvTA op dit bezwaar. U kunt de beslissing op bezwaar (hier), de eerdere reactie van het CvTA op het handhavingsverzoek van VCR (hier) en het eerdere advies aan Sena (hier) inzien.

IEF 17552

Crocs kan niet genoegzaam aantonen dat bekendmakingsevenementen de nieuwheid van haar model niet wegnemen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 14 mrt 2018, IEF 17552; T-651/16 (Crocs tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/crocs-kan-niet-genoegzaam-aantonen-dat-bekendmakingsevenementen-de-nieuwheid-van-haar-model-niet-weg

Gerecht EU 14 maart 2018, IEF 17552; IEFbe 2500; T-651/16 (Crocs tegen EUIPO) Modellenrecht. Sinds 2005 is Crocs in bezit van een Europees model voor door haar geproduceerd schoeisel. In 2013 doet Gifi Diffusion een verzoek tot nietigheidverklaring wegens gebrek aan nieuwheid. Gifi Diffusion stelt dat de nieuwheid van het model is weggenomen doordat het model op drie evenementen reeds voor de 12 maanden voorafgaand aan de prioriteitsdatum aan het publiek is getoond. De derde kamer van beroep van het EUIPO wijst het verzoek tot nietigheidverklaring toe. Crocs toont niet genoegzaam aan dat de drie bekendmakingsevenementen er niet voor hebben gezorgd dat het model bekend is geworden binnen de kringen die gespecialiseerd zijn in de betrokken sector, opererend binnen de Europese Unie. Het Gerecht bekrachtigt de uitspraak van de derde kamer van beroep van het EUIPO en verwerpt het beroep.

IEF 17551

Uitvinding behandeling seksuele disfunctie voor de vakman niet meer dan het uitlopen van een 'one-way-street'

Rechtbank Den Haag 14 mrt 2018, IEF 17551; ECLI:NL:RBDHA:2018:2668 (Teva tegen Icos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitvinding-behandeling-seksuele-disfunctie-voor-de-vakman-niet-meer-dan-het-uitlopen-van-een-one-way

Rechtbank Den Haag 14 maart 2018, IEF 17551, ECLI:NL:RBDHA:2018:2668 (Teva tegen Icos) Octrooirecht. VRO-bodemzaak. Icos is houdster van EP 1 173 181 B3 met de titel Compositions comprising phosphodiesterase inhibitors for the treatment of sexual disfunction. In een kort geding, aanhangig gemaakt tegen Teva, heeft de voorzieningenrechter de vordering tot inbreukverbod van Icos afgewezen [IEF 17330]. In de bodemzaak vordert Teva met succes vernietiging van het Nederlands deel van EP 181 wegens gebrek aan inventiviteit. De uitvinding vloeit voor de vakman op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek. Het is voor de vakman niet meer dan het uitlopen van een 'one-way-street'. Het Nederlandse deel van EP 181 wordt vernietigd wegens een gebrek aan inventiviteit.