IEF 16134

Auteursrechtdebat: Joost Poort - De ontvlochten uitgeverij

In de jaren 90 was ‘ontvlechting’ (of unbundling) een sleutelbegrip bij het omgooien van de marktordening van bijvoorbeeld de spoorwegen en energiemaatschappijen. Delen van de productieketen die een natuurlijk monopolie vormden, zoals het spoornet en de energienetten, werden gescheiden van de delen waar concurrentie mogelijk zou moeten zijn, zoals de levering en productie van gas en elektriciteit. Mislukte voorbeelden van ontvlechting hebben ervoor gezorgd dat ontvlechting bij velen in een kwaad daglicht is komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan het spoor, waar het feitelijk leidde tot twee monopolisten die tot elkaar veroordeeld waren als de ontsnapte gevangenen John Jackson en Noah Cullen in de filmklassieker The Defiant Ones. Met enige regelmaat klinkt in politiek en maatschappij de roep om NS en ProRail weer samen te voegen.

Toch komt ontvlechting niet alleen maar uit de koker van Brusselse en Haagse bureaucraten. Ontvlechting van dienstverlening is iets waar we als consumenten dol op zijn. We betalen niet graag voor diensten waar we geen gebruik van maken omdat we ze niet nodig hebben of ze liever zelf regelen. Denk aan zorgpolissen zonder kraamzorg, vliegtickets zonder ruimbagage en een verkoopmakelaar die alleen wordt ingezet om het huis op Funda te zetten.

 

IEF 16137

Hof bevestigt inbreuk modelrecht ligzak LAMZAC

Hof Den Haag 20 jul 2016, IEF 16137; (Massive Air tegen LAMZAC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-inbreuk-modelrecht-ligzak-lamzac

Hof Den Haag 20 juli 2016, IEF 16137 (Massive Air tegen LAMZAC)
Gemeenschapsmodelrecht. Kort: Oomen is ontwerper van de LAMZAC Hangout een middels 'luchtscheppen' te vullen ligzak, en heeft een Gemeenschapsmodel voor een 'chaisse longue'. Massive is een geldwervingscampagne via indiegogo gestart voor de KAISR ligzak. In kort geding werd Massive Air bevolen inbreuk inbreuk op modelrechten te staken [IEF 15948] in dit hoger beroep wordt dat bekrachtigd.

 

IEF 16136

Vraag aan aan HvJ EU of een gedaagde kan worden bevolen een afstandsverklaring te geven bij merkenregistratiebureau

HvJ EU , IEF 16136; (Hanssen Beleggingen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vraag-aan-aan-hvj-eu-of-een-gedaagde-kan-worden-bevolen-een-afstandsverklaring-te-geven-bij-merkenre

Prejudiciële vraag HvJ EU C-341/16 (Hanssen Beleggingen)
Merkenrecht. Over het geven van een bevel dat gedaagde aan het BBIE verklaart geen rechten te hebben of afstand doet van een merkrecht. Via Gov.uk:

Does the notion of proceedings which are ‘concerned with the registration or validity of … trade marks’, within the meaning of Article 22.4 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, also cover a claim, brought against the formal proprietor of a Benelux trade mark registered in the Benelux trade mark register, which seeks an order requiring that defendant to make a declaration to the Benelux trade mark office that she has no entitlement to the contested mark and that she waives registration as the proprietor of that mark?

 

IEF 16135

Inbreuk scriptie op andere scriptie over reisfotografie die schijnwerkelijkheid laten zien

Rechtbank Midden-Nederland 20 jul 2016, IEF 16135; (Scriptie schijnwerkelijkheid reisfoto's), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-scriptie-op-andere-scriptie-over-reisfotografie-die-schijnwerkelijkheid-laten-zien
scriptie schijnwerkelijkheid reisfoto's

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 20 juli 2016, IEF 16135 (Scriptie schijnwerkelijkheid reisfoto's)
Auteursrecht op scriptie. Eiseres heeft studie Digitale Fotografie aan de Willem de Kooning Academie afgerond over 'reisfotografie'. Gedaagde studeerde af aan Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, met als onderzoeksvraag: "Laten reisfoto's een schijnwerkelijkheid zien?'. Het concept van de projecten wat hetzelfde, een fictieve reis, achterblijvers informeren en in de waan brengen middels foto;s en social media bericht, en vervolgens reacties polsen nadat het bleek om een fictieve reis te gaan. Het totaalindrukkencriterium leent zich ook niet voor toepassing op een complex werk als een scriptie, dat is opgebouwd uit onderdelen die ook los van het samengestelde werk zelf voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen. De overgenomen 5 zinnen vormen een beperkt deel, maar zijn kwalitatief niet als ondergeschikt aan te merken en dus incidenteel verwerking ex 18a Aw. Dat het overnemen onbewust heeft plaatsgevonden, gelet op de verschillende plaatsen in de scriptie, is niet aannemelijk. De vorderingen gebaseerd op het PROJECT worden afgewezen. Er wordt staking auteursrechtinbreuk bevolen met verwijdering uit de bibliotheek en online databank van de HKU met een rectificerende mededeling. De gevorderde proceskosten worden van ruim €25.000 naar €10.000 terug gebracht.

IEF 16133

Hot-or-not-advertentie geen merkinbreuk

Rechtbank Amsterdam 20 jul 2016, IEF 16133; (Halfords 2.0 tegen SRM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hot-or-not-advertentie-geen-merkinbreuk
hot-or-not-halfords

Rechtbank Amsterdam 20 juli 2016, IEF 16133; IEFbe 1877 (Halfords 2.0 tegen SRM)
Merkenrecht. Vrijheid van meningsuiting. In het FD is een advertentie geplaatst door SRM. Halfords 2.0 doet een beroep op merkinbreuk en onrechtmatige daad door SRM. De rechtbank Amsterdam komt tot het oordeel dat door SRM met de advertentie, waarin de online marketing van bedrijven onder de aandacht wordt gebracht met onder andere een verdeling in ‘hot’ or ‘not’, geen merkinbreuk wordt gemaakt en niet onrechtmatig wordt gehandeld jegens Halfords 2.0. Er is geen sprake van merkinbreuk. In het kader van onrechtmatige daad overweegt de rechtbank dat bij een belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van eer of goede naam in dit geval, de vrijheid van meningsuiting voor SRM zwaarder moet wegen.

IEF 16132

SlaapspecialistTiel.nl wel onrechtmatig vanwege bijkomstige omstandigheden

Rechtbank Gelderland 19 jul 2016, IEF 16132; (Slaapspecialist Tiel tegen Slaapspecialist V), http://www.ie-forum.nl/artikelen/slaapspecialisttiel-nl-wel-onrechtmatig-vanwege-bijkomstige-omstandigheden
slaapspecialist-tiel

Vzr. Rechtbank Gelderland 19 juli 2016, IEF 16132 (Slaapspecialist Tiel tegen Slaapspecialist VdS)
Handelsnaamrecht.  gebruikt de domeinnaam slaapspecialisttiel.nl slechts om potentiële klanten naar zijn eigen website te leiden en de website onder deze domeinnaam dus geen inhoud heeft, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de betreffende domeinnaam wel degelijk als handelsnaam kan worden aangemerkt. Doordat V op de homepage www.slaapspecialistvanderschuit.nl herhaaldelijk de naam Slaapspecialist Tiel in grote, vetgedrukte letters gebruikt en dat deze naam ook onderaan iedere subpagina van deze website vermeld staat, treedt V tevens onder de naam Slaapspecialist Tiel naar buiten, in feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Aangezien de handelsnaam een beschrijvende term samen met een geografische aanduiding is, is er geen beroep op 5 Hnw. Echter het is wel onrechtmatig vanwege bijkomstige omstandigheden, V heeft kennelijk om hoger in Google-ranking te komen de term gaan gebruiken om zodoende kosten uit te sparen, terwijl hij niet eens in Tiel gevestigd is.

IEF 16128

HvJ EU over het begrip communautaire veredelaars bij passieve veredeling en vermenging met tijdelijk uitgevoerde goederen

HvJ EU 21 jul 2016, IEF 16128; ECLI:EU:C:2016:580 (Staatssecretaris van Financiën tegen Argos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-over-het-begrip-communautaire-veredelaars-bij-passieve-veredeling-en-vermenging-met-tijdelijk

HvJ EU 21 juli 2016, IEF 16128; IEFbe 1347; LS&R 1874; C‑4/15;  ECLI:EU:C:2016:580 (Staatssecretaris van Financiën tegen Argos)
Douanerecht. Veredelingsproducten (brandstof). De Hoge Raad wenst met name verduidelijking van het begrip „communautaire veredelaars” aangezien die economische voorwaarden betrekking hebben op het ontbreken van een ernstige schade voor de wezenlijke belangen van deze veredelaars.  HvJ EU:

Artikel 148, onder c), van [Douaneverordening], moet aldus worden uitgelegd dat, om in het kader van een verzoek om een vergunning voor gebruikmaking van de regeling passieve veredeling te beoordelen of is voldaan aan de economische voorwaarden voor gebruikmaking van die regeling, niet alleen rekening moet worden gehouden met de wezenlijke belangen van communautaire producenten van soortgelijke producten als het eindproduct dat uit de voorgenomen veredelingshandelingen zou ontstaan, maar ook met die van communautaire producenten van soortgelijke producten als de niet-communautaire grondstoffen of halffabricaten die bestemd zijn om tijdens deze handelingen te worden vermengd met tijdelijk uitgevoerde communautaire goederen.

IEF 16131

Octrooi op Triplelock laminaat niet nietig

Rechtbank Den Haag 20 jul 2016, IEF 16131; ECLI:NL:RBDHA:2016:8161 (Flooring tegen Innovations4Flooring), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-op-triplelock-laminaat-niet-nietig
klik laminaat octrooi

Rechtbank Den Haag 20 juli 2016, IEF 16131; ECLI:NL:RBDHA:2016:8161 (Flooring tegen Innovations4Flooring)
Octrooirecht. I4F heeft het TripleLock-systeem voor het koppelen van vloerpanelen ontwikkeld en is houdster van EP2440724. Flooring vordert vernieting van het Nederlandse deel van het octrooi, het zou nietig zijn vanwege toegevoegde materie, niet nieuw of inventief zijn. De raaklijn aan de kromming van de bovenzijde en tong verloopt weliswaar omlaag, maar een hellend omlaag verlopende bovenzijde van de opwaartse tong is daarin niet aan te wijzen zoals in het nieuwe octrooi. Flooring maakt niet duidelijk waarom de verschilmaatregelen tussen de octrooien triviaal zouden zijn en dat de vakman die routinematig zou implementeren. De gevorderde nietigheid wordt afgewezen.

IEF 16130

Bevoegdheid negatieve verklaring voor recht zonder concreet product

Rechtbank Den Haag 20 jul 2016, IEF 16130; ECLI:NL:RBDHA:2016:8116 (Tata Steel tegen Arcelormittal), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bevoegdheid-negatieve-verklaring-voor-recht-zonder-concreet-product

Rechtbank Den Haag 20 juli 2016, IEF 16129; ECLI:NL:RBDHA:2016:8116 (Tata Steel tegen Arcelormittal) 
Octrooirecht. Arcelormittal is houder van het EP 0 971 044 B1 voor een 'beklede warm- en koudgewalste staalplaat die een zeer hoge sterkte heeft na thermische behandeling'. Tata Steel vordert een verklaring voor recht dat staalproduct dat minder dan 0,00045% boor bevat niet onder de beschermingsomvang valt. Op grond van artikel 7 lid 2 EEX II-Vo is de rechtbank internationaal bevoegd, omdat ook negatieve verklaringen voor recht onder het bereik vallen, behalve voor overige nationale delen. Tata Steel heeft belang ten aanzien van voorgenomen verhandeling van een nog niet concreet ontwikkeld product; maar overigens aan alle kenmerken van het octrooi voldoet. De vakman zou conclusie 1 uitleggen dat een staalproduct met een boorgehalte van minder dan 4,5 ppm onder de beschermingsomvang valt en de verklaring voor recht wordt afgewezen.

 

IEF 16129

Merkinbreuk PRIVIDER op PREVIDER door complementaire dienst anoniem toegang tot internet

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 jul 2016, IEF 16129; ECLI:NL:GHARL:2016:5859 (Privider tegen Previder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinbreuk-privider-op-previder-door-complementaire-dienst-anoniem-toegang-tot-internet
previder Privider

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2016, IEF 16129; IEFbe 1876; ECLI:NL:GHARL:2016:5859 (Privider tegen Previder)
Merkenrecht. Previder is een landelijk opererend datacenter en houderster van Benelux en Gemeenschapswoordmerk. Privider is een internetprovider die anoniem bellen, mailen, chatten en betalen aanbiedt en tot april 2014 onder de naam 'secret alter ego' opereert. In kort geding is Privider een merk/handelsnaaminbreukverbod opgelegd. Het merk heeft een gering onderscheidend vermogen; er is overeenstemming, de diensten zijn soortgelijk. Privider biedt geen internettoegang aan, maar maakt het mogelijk om anoniem gebruik hiervan te maken als complementaire dienst. Het verbod op merkinbreuk en inbreuk op handelsnaamrecht blijft in stand.

 

IEF 16127

Onmiddellijke opzegging distributieovereenkomst terwijl bodemrechter 6 maanden opzegtermijn heeft bevolen

Rechtbank Gelderland 10 jun 2016, IEF 16127; ECLI:NL:RBGEL:2016:3897 (Ro-ad tegen Doosa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onmiddellijke-opzegging-distributieovereenkomst-terwijl-bodemrechter-6-maanden-opzegtermijn-heeft-be

Vzr. Rechtbank Gelderland 10 juni 2016, IEF 16127; ECLI:NL:RBGEL:2016:3897 (Ro-ad tegen Doosan)
Verhouding kort geding-bodemrechter. Opzegging distributieovereenkomst voor graaf- en grondverzetmachines met onmiddellijke ingang, terwijl de bodemrechter heeft overwogen dat een opzegtermijn van zes maanden in acht moet worden genomen. Dit betekent dat de distributieovereenkomst tussen partijen nog steeds van kracht is voor alle drie de rayons. Vordering tot nakoming, het versturen van een rectificatiebrief en betaling van schadevergoeding vanwege niet inachtneming opzegtermijn. In reconventie toewijzing van gebod tot aanpassing website en van gebod tot staken verkoop producten door Ro-ad.

IEF 16126

Risico op merkinbreuk voor navullen vaste tank met merk Primagaz

Hof Amsterdam 28 jun 2016, IEF 16126; ECLI:NL:GHAMS:2016:2496 (Automobielbedrijf tegen Primagaz), http://www.ie-forum.nl/artikelen/risico-op-merkinbreuk-voor-navullen-vaste-tank-met-merk-primagaz

Hof Amsterdam 28 juni 2016, IEF 16126; ECLI:NL:GHAMS:2016:2496 (Automobielbedrijf tegen Primagaz)
Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. In kort geding [IEF 12493] werd de vordering merkenrechtinbreuk wegens navullen toegewezen. Een vaste tank met het merk ‘Primagaz’ is op de exclusieve basis verhuurd. Een andere leverancier heeft het risico genomen door slechts af te gaan op mededelingen van de klant, die nog rekeningen had openstaan bij Primagaz. Er volgt een gebod tot staken leveranties.

IEF 16125

Consumentenverkoop bloembollen maakt geen inbreuk op kwekersrecht

Rechtbank Den Haag 6 jul 2016, IEF 16125; ECLI:NL:RBDHA:2016:7375 (A Amaryllis tegen gedaagden B en C), http://www.ie-forum.nl/artikelen/consumentenverkoop-bloembollen-maakt-geen-inbreuk-op-kwekersrecht

Rechtbank Den Haag 6 juli 2016, IEF 16125; ECLI:NL:RBDHA:2016:7375 (A Amaryllis tegen gedaagden B en C)
Kwekersrecht. A is houdster van kwekersrechten op NYMPH, EXPOSURE en GRAND CRU. Partijen twisten over wat [B] met de bloembollen die zich nog op de percelen van [D] bevonden. Dat bloembollen zijn gebruikt om daaruit bloemen te telen, wordt niet door enig bewijs gedragen. De bollen zijn (deels) verkocht op de consumentenmarkt, dat is geen handeling die inbreuk maakt op het kwekersrecht. Het gaat niet om handelingen met betrekking tot teeltmateriaal, niet op oogstmateriaal. Mogelijkheid om het kwekersrecht uit te oefenen met betrekking tot het teeltmateriaal heeft niet ontbroken.

 

IEF 16124

Laster van ontheven voorzitter nieuwe RVS-norm binnenzwembaden verboden

18 jul 2016, IEF 16124; ECLI:NL:RBNHO:2016:59 (NACE tegen oud-voorzitter TG 498), http://www.ie-forum.nl/artikelen/laster-van-ontheven-voorzitter-nieuwe-rvs-norm-binnenzwembaden-verboden

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 18 juli 2016, IEF ; ECLI:NL:RBNHO:2016:5946 (NACE tegen oud-voorzitter TG 498/Ironhaven)
Mediarecht. Onrechtmatige daad. Publicaties. NACE is een mondiale non-profitorganisatie voor de preventie en bestrijding van corrosie. Gedaagde was voorzitter van de binnen NACE opgerichte werkgroep TG 498 voor bevestigingssystemen in binnenzwembaden na een serie dodelijke ongevallen met gevallen luidsprekers, maar werd ontheven. Gedaagde is een lastercampagne gestart rondom de afzetting van gedaagde, de lobby van Duitse RVS-industrie voor tegenhouden van de veiligheidsnorm, verantwoordelijkheid van NACE voor de ongevallen en de door Ironhaven beweerdelijk gedoneerde conceptnorm. Gedaagden krijgen een verbod opgelegd.

IEF 16123

Rectificatie van geknipt geluidsfragment over uitgezette familie en (on)geloofwaardigheid Tinkebell

Rechtbank Amsterdam 20 jul 2016, IEF 16123; (Tinkebell tegen Omroep Brabant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-van-geknipt-geluidsfragment-over-uitgezette-familie-en-on-geloofwaardigheid-tinkebell

Rechtbank Amsterdam 20 juli 2016, IEF 16123 (Tinkebell tegen Omroep Brabant)
De rechtbank verklaart voor recht dat het nieuwsitem van Omroep Brabant onrechtmatig is. Daarin wordt aandacht besteed aan de naar Afghanistan uitgezette familie en de (on)geloofwaardigheid van het verhaal van kunstenares TINKEBELL die erachter kwam dat vader in een privékliniek zat na zijn deportatie. Door telefoongeluidsfragment te knippen zijn haar woorden uit context gehaald. Een rectificatie wordt bevolen in de eerste televisienieuwsuitzending. Het beroep op verrekening omdat TINKEBELL in DIY#1 RAW CUT ruim 7 minuten auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van Omroep Brabant heeft gebruikt, dat niet valt onder het citaatrecht, wordt afgewezen. Er is geen plaats voor bewijslevering ex 6:136 BW.

IEF 16122

Staking adword Fleurop voor bloemenbezorddienst

Rechtbank Den Haag 20 jul 2016, IEF 16122; (Fleurop tegen Topbloemen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/staking-adword-fleurop-voor-bloemenbezorddienst

Rechtbank Den Haag 20 juli 2016, IEF 16121 (Fleurop tegen Topbloemen)
Merkenrecht. Adwords. Fleurop is houdster van diverse(collectieve) internationale en gemeenschaps woord(beeld)merken voor bloemenbezorging. Topbloemen heeft in Nederland ongeveer 500 aangesloten bloemisten en maakt gebruik van adword 'fleurop', wordt aangesproken vanwege merkinbreuk en tekent onthoudingsverklaring. Topbloemen hoeft echter geen overeenkomst met zoekmachines te beëindigen, die vordering is veel ruimer dan het bereik van de handelingen. Aan de letterlijke bewoording van de contractuele boetes wordt een bovengemiddeld gewicht toegekend omdat zij door advocaten van partijen is opgesteld. De adword 'lagere bezorgkosten' is geen toelaatbare impliciete prijs)vergelijking. In de procedure tegen Fleurop Nederland wordt de stakingsvordering afgewezen, in de procedures tussen Fleurop AG en de beheersmaatschappij toegewezen met opgaveverplichting en proceskostenveroordeling.

IEF 16121

Slogan Bavaria niet vogelvrij!

Volgens het hof in Den Haag kan Bavaria zich niet verzetten tegen het gebruik van de slogan ‘Zo. Nu eerst naar de cloud’ door internetbedrijf Your Hosting. Dat betekent overigens niet dat iedereen de slogan zomaar mag gebruiken. Er rusten immers merkrechten op de slogan en gebruik kan ook om andere redenen onrechtmatig zijn. Eerder bepaalde de rechter dat Your Hosting inbreuk maakt op de auteursrechten van Bavaria. Het hof denkt daar anders over en is van mening dat geen auteursrecht rust op de slogan ‘Zo. Nu eerst een Bavaria’. Ook heeft het hof - in dit geval - de vorderingen op grond van het merkenrecht en onrechtmatige daad afgewezen.

IEF 16120

Beledigen Koning Willem Alexander en gefotoshopte afbeelding van IS-executie op Facebookpagina

Rechtbank Overijssel 14 jul 2016, IEF 16120; ECLI:NL:RBOVE:2016:2629 (Beledigen Koning op Facebook), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beledigen-koning-willem-alexander-en-gefotoshopte-afbeelding-van-is-executie-op-facebookpagina
Facebook Koning Willem Alexander

Rechtbank Overijssel 14 juli 2016, IEF 16120; ECLI:NL:RBOVE:2016:2629 (Beledigen Koning op Facebook)
Mediarecht. Strafrecht. Een 44-jarige man uit Kampen krijgt een celstraf van 30 dagen, waarvan 16 dagen voorwaardelijk voor het opzettelijk beledigen van Koning Willem Alexander. Op zijn Facebookpagina noemde hij de Koning onder andere een moordenaar, verkrachter en een dief. Ook plaatste hij een bewerkte foto van een aanstaande executie waarbij het hoofd van één van de slachtoffers was verplaatst voor dat van de Koning.

IEF 16119

Mega Dump Dalen bewijst niet dat ze spatieloos de handelsnaam eerder voerden

27 jun 2016, IEF 16119; ECLI:NL:RBGEL:2016:3993 (Mega Dump Dalen tegen Megadump Nunspeet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mega-dump-dalen-bewijst-niet-dat-ze-spatieloos-de-handelsnaam-eerder-voerden
megadump

Rechtbank Gelderland 27 juni 2016, IEF 16119 ; ECLI:NL:RBGEL:2016:3993 (Mega Dump Dalen tegen Megadump Nunspeet)
Handelsnaamrecht. Art. 5 Hnw. Partijen zijn beiden discounters op het gebied van sanitaire producten. De logo's vertonen gelijkenissen, waarbij eiser het ook als beeldmerk het heeft geregistreerd. De stelling van Megadump Dalen dat de handelsnaam Megadump (zonder spatie en toevoeging Dalen) vanuit de eerder opgericht eenmanszaak haar B.V. is ingebracht, kan niet gevolgd worden; het volgt niet uit het overgelegde KvK-uittreksel. Bovendien wist eiser dat er ook in Nunspeeteen Megadump door zijn stiefvader werd gedreven. Het merk is niet geheel gelijk; de druppels ontbreken, de woorden zijn anders en de letters zijn in een ander lettertype en verschillen van grootte.

IEF 16118

Uitlatingen op Facebook zeer grievend voor vrouw

Rechtbank Noord-Holland 29 jun 2016, IEF 16118; ECLI:NL:RBNHO:2016:5816 (Grievend over vrouw op Facebook), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-op-facebook-zeer-grievend-voor-vrouw

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 29 juni 2016, IEF 16118; ECLI:NL:RBNHO:2016:5816 (Grievend over vrouw op Facebook)
Smaad. Onrechtmatige uitingen op Facebook. Gedaagde heeft op een openbaar Facebook-profiel berichten geplaatst over drugssmokkel, het kind dat ze moedwillig dood zou hebben laten gaan door het op de buik te laten slapen en 'mij vrouw heeft druk in huis met mannen voor seks tegen geld terwijl dat wij twee kinderen hebben'. De voorzieningenrechter acht de wijze waarop genoemde uitlatingen zijn gedaan zeer grievend voor eiseres. Gevorderde verboden toegewezen.