IEF 16209

Geslaagd beroep op verjaring van verbeurde dwangsommen wegens auteursinbreuk Dagboek moeder Marianne Vaatstra

Rechtbank Noord-Holland 24 aug 2016, IEF 16209; ECLI:NL:RBNHO:2016:7002 (Dagboek moeder Marianne Vaatstra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geslaagd-beroep-op-verjaring-van-verbeurde-dwangsommen-wegens-auteursinbreuk-dagboek-moeder-marianne

Rechtbank Noord-Holland 24 augustus 2016, IEF 16209; ECLI:NL:RBNHO:2016:7002 (Dagboek moeder Marianne Vaatstra) Rechtspraak.nl: Hoofdstuk 4 van het in mei 2014 verschenen boek met de titel Het verboden dagboek van moeder Vaatstra. De schokkende onthulling van de werkelijke daders van de moord op Marianne Vaatstra is een bewerking van het dagboek van eiseres. Eiseres heeft geen toestemming verleend voor publicatie daarvan. Publicatie van het boek vormt een inbreuk op het auteursrecht van eiseres. De uitgever die het boek onder beheer heeft dient ervoor te zorgen dat reeds gedrukte exemplaren van het boek worden vernietigd. De verbeurde en reeds geïnde dwangsommen uit hoofde van een eerder gewezen kortgedingvonnis zijn gedeeltelijk verjaard [IEF 15700], zodat eiseres wordt veroordeeld tot terugbetaling van het ten onrechte geïnde bedrag. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de verplichting tot betaling van een dwangsom deelbaar is, ook indien de prestatie waartoe veroordeeld is ondeelbaar zou zijn en dat de hoofdregel van artikel 6:6 BW geldt. De opgelegde dwangsommen uit hoofde van een eerder gewezen arrest van het hof Amsterdam [IEF 14778] zijn verbeurd tot het maximumbedrag. Het beroep op verjaring van deze verbeurde dwangsommen slaagt.

IEF 16208

Prejudicieel gestelde vragen over champagne sorbetijs waarin echt Champagne zit

HvJ EU 2 jun 2016, IEF 16208; (Champagne Sorbetijs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-champagne-sorbetijs-waarin-echt-champagne-zit

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 2 juni 2016, IEF 16208; IEFbe 1910; C-393/16 (Champagne Sorbetijs) Via Minbuza: Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Verzoekster is een vereniging van de FRA champagne-industrie, waarbij alle wijnboeren en bedrijven die betrokken zijn bij de aanbouw en productie van champagne zijn aangesloten. Galana (interveniënte aan de zijde van verweerster Aldi) produceert diepvriesproducten, waaronder “Champagner Sorbet”, die verweerster, een discounter, eind 2012 aanbood en waarvoor zij reclame maakte in brochures. Volgens de lijst van ingrediënten op de verpakking van het product bestaat “Champagner Sorbet” onder meer uit “champagne (12 %)”. Verzoekster is van mening dat de verkoop van het diepvriesproduct inbreuk maakt op de beschermde oorsprongsbenaming “champagne” en vordert een verbod op het gebruik van de benaming “Champagner Sorbet” in het economische verkeer van diepvriesproducten. De rechter in eerste aanleg wijst verweersters vordering toe. In hoger beroep (door interveniënte) wijst de appelrechter de vordering alsnog af. Hij oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een verbod en dat er geen sprake is van misleiding in de zin van Vo. 1308/2013. Verzoekster stelt daarop beroep in Revision in bij de verwijzende rechter.

IEF 16207

Ontslag op staande voet na zeer grof taalgebruik op Facebook

Antilliaanse Gerechten 19 aug 2016, IEF 16207; ECLI:NL:OGEAA:2016:510 (Ontslag beledigende uiting sociale media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontslag-op-staande-voet-na-zeer-grof-taalgebruik-op-facebook

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 19 augustus 2016, IEF 16207; ECLI:NL:OGEAA:2016:510 (ontslag wegens grof taalgebruik op Facebook) Social media. Mediarecht. Ontslag. Werknemer is door werkgever op staande voet ontslagen. De ontslaggrond is vermeld als het uitschelden, beledigen en bedreigen van collega’s, het creëren van een slechte werksfeer, een gebrek aan integratie in de werkploeg en gebrek aan respect voor leidinggevenden. Deze opmerkingen vallen ruim buiten de door E* bepleite vrijheid van meningsuiting, nu dat recht niet kan worden ingezet om onbelemmerd met schuttingtaal over collega’s op social media te spreken. Hiermee is een dringende reden voor het ontslag gegeven.

IEF 16206

Boete voor 'kampbeultweet' van raadslid

Rechtbank Limburg 22 aug 2016, IEF 16206; ECLI:NL:RBLIM:2016:7288 (boete kampbeultweet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boete-voor-kampbeultweet-van-raadslid

Rechtbank Limburg 22 augustus 2016, IEF 16206; ECLI:NL:RBLIM:2016:7288 (boete ‘kampbeul-tweet’) Mediarecht. Strafrecht. Sociale media. Belediging op Twitter van een ambtenaar in functie. Petermann, raadslid van de gemeente Heerlen, is veroordeeld tot een geldboete van 500 euro voor belediging van de OvJ. In een tweet vergeleek Petermann de OvJ met een ‘kampbeul’ uit Auschwitz en schreef daarbij ‘Ik hoop dat Anja Janssen-De Boer, oftewel ‘de Irma Grese van het OM’, nog vanavond verongelukt.’  Beroep op vrijheid van meningsuiting ex artikel 10, tweede lid, EVRM verworpen. In het voordeel van verdachte houdt de rechtbank rekening met het feit dat de verdachte herhaaldelijk heeft verklaard dat hij spijt heeft van het plaatsen van de tweet, omdat deze tweet erg kwetsend en moreel verwerpelijk is.

IEF 16205

Nieuwe opgaveplicht verhandelde Bacardi-producten door accountant gecontroleerd

Hof Den Haag 16 aug 2016, IEF 16205; (Van Caem tegen Bacardi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nieuwe-opgaveplicht-verhandelde-bacardi-producten-door-accountant-gecontroleerd

Hof Den Haag 16 augustus 2016, IEF 16205 (Van Caem tegen Bacardi) Hoger beroep na IEF 13092. Proceskostenverhoging. Opgaveplicht. De  rechtbank concludeerde dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Bacardi en legde Van Caem opgaveverplichtingen op. De voorzieningenrechter wees Van Caem zijn vorderingen in conventie af. Er is geen spoedeisend belang, omdat Bacardi (nog) niet gedreigd had met executiemaatregelen. In incidenteel hoger beroep worden de proceskosten verhoogd van 12.757 naar 23.000. Het principaal hoger beroep wordt verworpen. Van Caem wordt, na eisvermeerdering in reconventie, veroordeeld tot doen van opgave door een onafhankelijk forensisch accountant zo veel mogelijk gecontroleerd op juistheid en volledigheid, opgave van de voorraad en kopie van één document per transactie te bezorgen met daarin door wie inbreukmakende Bacardi-producten zijn verkocht, geleverd, gekocht of afgenomen in genoemde periode.

 

IEF 16203

Hof vernietigt vonnis waarbij Bacardi-producten voortdurend onder een douaneschorsingsregeling waren geplaatst

Hof Den Haag 26 jul 2016, IEF 16203; (Van Caem tegen Bacardi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-vonnis-waarbij-bacardi-producten-voortdurend-onder-een-douaneschorsingsregeling-waren

Hof Den Haag 26 juli 2016, IEF 16203 (Van Caem tegen Bacardi) Hoger beroep na IEF 14245 en IEF 10179. Merkenrecht. Parallelimport en Administratief Geleide Document (AGD). Het hof bekrachtigt grotendeels vonnis in eerste aanleg en vernietigt het vonnis tot het staken van iedere inbreuk op Bacardi-producten die door Van Caem voortdurend onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst en het doen van opgave. Bacardi Producten die altijd niet-communautaire status hebben gehad vallen buiten bevolen opgave. Van Caem wordt veroordeeld tot schade, nader op te maken bij staat. Mevi-arrest van het HvJEU is volgens hof geen acte claire of éclairé. Geen winstafdracht voor inbreukmakende Bacardi producten op AGD, maar wel, voor zover het niet-uitgeputte producten die noch onder douane of accijnsschorsing zijn geplaatst: de afdracht van netto winst. . Schadevergoeding nader op te maken bij staat. De kosten voor de procedure in eerste aanleg worden verhoogt van ruim 44.000 naar ruim 79.000.

IEF 16202

Geen indruk gewekt dat gespreksverslag Belastingdienst voor akkoord is getekend

Rechtbank Den Haag 27 jul 2016, IEF 16202; ECLI:NL:RBDHA:2016:9823 (eiseres tegen Staat der Nederland-Ministerie van Financiën), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-indruk-gewekt-dat-gespreksverslag-belastingdienst-voor-akkoord-is-getekend

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, IEF 16202; ECLI:NL:RBDHA:2016:9823 (eiseres tegen Staat der Nederland-Ministerie van Financiën) Rectificatie afgewezen. De Zwitserse belasting dienst heeft een rechtshulpverzoek gestuurt op grond van artikel 26 van het Belastingverdrag Nederlanden-Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen. Eiseres moest vragen beantwoorden over een verstrekte lening die niet wordt afgelost; en er niet formeel wordt kwijtgescholden omdat de Zwitserse fiscus dan zou kunnen stellen dat sprake is van schenking; het gespreksverslag eindigt met 'voor gelezen en akkoord'. Er is niet de indruk gewekt dat het gespreksverslag voor akkoord is ondertekend. De gevorderde rectificatie wordt afgewezen.

 

IEF 16201

Bas Kist - Auteursrechten aap roert staart

Hoe is het toch mogelijk dat een eenvoudige aap uit de oerwouden van Indonesië de gemoederen in de Verenigde Staten al zolang weet bezig te houden?

In 2011 ging de aap, een makaak die de naam Naruto heeft gekregen, er met het fototoestel van fotograaf David Slater vandoor en schoot een selfie. Toen Slater de auteursrechten van deze apen-selfie claimde, mengde de PETA, People for Ethical Treatment of Animals, zich in de zaak. PETA, dat meent dat niet Slater maar de aap de rechten heeft, spande namens Naruto een rechtszaak aan, maar verloor. Beesten kunnen geen auteursrechten bezitten, aldus de rechter.

IEF 16200

Huurkoop van website met domeinnaam, dus kantonrechter is bevoegd

Rechtbank Noord-Holland 17 aug 2016, IEF 16200; ECLI:NL:RBNHO:2016:6239 (Marron tegen De Media Groep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/huurkoop-van-website-met-domeinnaam-dus-kantonrechter-is-bevoegd

Rechtbank Noord-Holland 17 augustus 2016, IEF 16200; IT 2116; ECLI:NL:RBNHO:2016:6239 (Marron tegen De Media Groep) Eiser in het incident stelt met succes dat sprake is van huurkoop (7A:1576h BW) zodat de zaak verwezen moet worden naar de sectie kanton. Verweerster in het incident stelt dat geen sprake is van huurkoop omdat de overeenkomst betrekking heeft op een website met daarbij behorende domeinnamen. Dit zijn geen voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (3:2 BW). In 7A:1576 vijfde lid zijn de bepalingen van die titel ook van toepassing verklaard op vermogensrechten. De rechtbank oordeelt dat een website en domeinnaam kunnen worden aangemerkt als vermogensrechten in de zin van 3:6 BW. De rechtszaak wordt verwezen naar de kantonrechter.

IEF 16199

Verwarring bij een enkeling, is geen verwarring bij het relevante publiek

Rechtbank Amsterdam 7 jul 2016, IEF 16199; ECLI:NL:RBAMS:2016:5297 (Safe-ID tegen Save-Me), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-bij-een-enkeling-is-geen-verwarring-bij-het-relevante-publiek
Safe-id, save-me

Vzr. Rechtbank Amsterdam 7 juli 2016, IEF 16199; ECLI:NL:RBAMS:2016:5297 (Safe-ID tegen Save-Me) Handelsnaam. Partijen hebben de vof Safe-ID gevoerd en boden producten en aanvullende diensten aan voor persoonlijke veiligheid, zoals polsarmbanden met digitale codes met persoonlijke en medische gegevens. Na splitsing heeft Save Me heeft diverse save-me/id-domeinnamen die leiden naar zijn website. Dat er mensen zijn die zich in de namen hebben vergist betekent nog niet dat er verwarringsgevaar is. Safe-ID heeft niet gesteld dat iemand bij vergissing een product of dienst van Save-me heeft aangeschaft terwijl hij dat van Safe iD wilde kopen of dat iemand een economische band tussen beide ondernemingen van partijen heeft aangenomen. Verwarring bij een enkeling betekent nog niet dat er daarmee verwarring bij het relevante publiek is. Alleen het gebruik van save-id.nl om te linken naar gedaagdes site inbreuk op het handelsnaamrecht en moet worden overgedragen.

 

IEF 16198

Ex parte tegen delen op Facebook van muziekuploads in cyberlocker

Rechtbank Overijssel 27 jul 2016, IEF 16198; (Brein tegen uploader cyberlocker), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-delen-op-facebook-van-muziekuploads-in-cyberlocker

Ex parte beschikking Rechtbank Overijssel 27 juli 2016, IEF 16198 (Brein tegen uploader cyberlocker)
Auteursrecht. Naburige Rechten. Muziek. Uit het persbericht: In het kader van BREIN's aanpak van illegale uploaders werd een rechterlijk ex parte bevel gehaald tegen een illegale cyberlocker uploader van muziek. Daarna werd een schikking met hem getroffen voor 7.000 euro. Eerder werden rechterlijke bevelen gehaald en schikkingen getroffen met illegale bittorrent en usenet uploaders voor meestal rond de 15.000 euro. Bij de schikkingen wordt rekening gehouden met de omstandigheden van het geval en de persoonlijke omstandigheden van de inbreukmaker, daarom is het bedrag in dit geval lager. Indien geen schikking getroffen kan worden, volgt een gerechtelijke procedure waarin de volledige schade en kosten worden gevorderd. Die liggen vele malen hoger dan het schikkingsbedrag. Uploaders naar cyberlockers of filehosters krijgen links naar de content die ze daar uploaden. Die links plaatsen ze op doorzoekbare linksites zodat anderen de content kunnen downloaden of streamen. Daarmee verspreiden ze de content en daarvoor is toestemming van de rechthebbenden nodig. In dit geval plaatste de uploader links naar de content op een Facebook groep. Hij deed dit als hobby voor de erkenning die hij met het gratis aanbod verwierf.

IEF 16197

SHRUNK-sweaters maakt geen inbreuk op merk SCOTCH SHRUNK

Rechtbank Amsterdam 17 aug 2016, IEF 16197; (Scotch & Soda tegen My Brand c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/shrunk-sweaters-maakt-geen-inbreuk-op-merk-scotch-shrunk
Shrunk sweaters

Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2016, IEF 16197 (Scotch & Soda tegen My Brand c.s.) Merkenrecht. Sinds 2002 brengt Scotch & Soda kinderkleding op de markt onder de het (Beneluxwoord)merk SCOTCH SHRUNK. Op 23 november 2015 is woordmerk SHRUNK ingeschreven, de inbreuk is van vóór die datum gestaakt, dus merkinbreuk wordt beoordeeld aan de hand van eerste woordmerk. De rechtbank oordeelt van niet onder sub a en b. Scotch & Soda heeft onvoldoende onderbouwd onder sub c en d. Vorderingen worden afgewezen.

 

IEF 16196

Risicoaansprakelijkheid werkgever voor illegale kopie CAD-software op laptop en opzegging licentie

Rechtbank Rotterdam 10 aug 2016, IEF 16196; ECLI:NL:RBROT:2016:6240 ((Siemens tegen Maverick)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/risicoaansprakelijkheid-werkgever-voor-illegale-kopie-cad-software-op-laptop-en-opzegging-licentie

Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2016, IEF  16196; IT 2114; ECLI:NL:RBROT:2016:6240(Siemens tegen Maverick) Auteursrecht. Software. Siemens ontwikkelt Solid Edge, een CAD-software, waar Maverick 7 licenties voor 7 werkplekken heeft gekocht. Er is gebruik gemaakt van een illegale kopie die door een (voormalig) werknemer is geïnstalleerd, er wordt conversatoir beslag gelegd op die laptop. Voor het aannemen van werkgeversaansprakelijkheid voor door een werknemer op een door werkgever verstrekte laptop illegaal gekopieerd softwareprogramma ex art. 6:170 BW is niet relevant of werknemers gevolg geven aan een verbod. Noch is het relevant dat de software gemakkelijk te downloaden is en dat dit buiten het zicht van Maverick heeft plaatsgevonden. Op werkgevers rust een risicoaansprakelijkheid. Staking wordt bevolen en illegale versie van de software moet door onafhankelijke ICT-deskundige worden vernietigd. In reconventie stelt Maverick dat de (overige) licentieovereenkomsten onrechtmatig zijn opgezegd. De EULA geeft Siemens de bevoegdheid de licentieovereenkomst te beëindigen indien een illegale versie wordt gebruikt.

IEF 16194

Opdracht tot feitelijke opgave rechtvaardigt niet kosten van accountant

Rechtbank Den Haag 27 jul 2016, IEF 16194; (DKH Retail tegen Rezo Global), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opdracht-tot-feitelijke-opgave-rechtvaardigt-niet-kosten-van-accountant

Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, IEF 16194 (DKH Retail tegen Rezo Global) Merkenrecht. Onttrokken advocaat. Gevorderde wordt als niet weersproken toegewezen, met in achtneming van termijn op twee werkdagen na betekening van het vonnis en (beperkte) opgaveverplichting op vier weken. Een minder verstrekkende opdracht tot het maken van een rapport van feitelijke bevindingen hoeft niet door een accountant of gediplomeerde onafhankelijke administrateur te worden gemaakt; gedragsregels verbieden het trekken van conclusies, omdat het enkel een feitenweergave is; dit rechtvaardigt niet de aanzienlijke kosten. Gedaagde moet zelf schriftelijke, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen. Schadevergoeding OF winstafdracht wordt toegewezen, niet de cumulatie daarvan.

IEF 16193

Hoster streamingplatform moet id-gegevens en informatie over inbreukomvang afgeven

Rechtbank Den Haag 17 aug 2016, IEF 16193; ECLI:NL:RBDHA:2016:9685 (Eredivisie tegen Global Layer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoster-streamingplatform-moet-id-gegevens-en-informatie-over-inbreukomvang-afgeven
04stream

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 augustus 2016, IEF 16193 ; ECLI:NL:RBDHA:2016:9685 (Eredivisie tegen Global Layer) Auteursrecht. Een website die gehost werd door Global Layer wordt een streamingplatform aangeboden waarop meerdere live-uitzendingen van eredivisiewedstrijden openbaar werden gemaakt. Het is voldoende aannemelijk geworden dat via www.04stream.com inbreuk is en dreigt te worden gemaakt op auteursrechten. Het bevel tot staken van de dienstverlening en verstrekken identificerende persoonsgegevens en andere informatie wordt grotendeels toegewezen. Om de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen geldt op grond van artikel 28 lid 9 Aw jo. artikel 843a Rv alleen een verplichting tot afgifte bestaat voor informatie die ziet op die inbreukomvang.

IEF 16192

Gedeeltelijke opheffing ex parte vanwege spoedmerkdepot DYOH voormalig leverancier in distributierelatie

Rechtbank Den Haag 12 aug 2016, IEF 16192; ECLI:NL:RBDHA:2016:9458 (Aliter Curari tegen Dr. Rath), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gedeeltelijke-opheffing-ex-parte-vanwege-spoedmerkdepot-dyoh-voormalig-leverancier-in-distributierel
DYOH

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 augustus 2016, IEF 16192; ECLI:NL:RBDHA:2016:9458 (Aliter Curari tegen Dr. Rath) Merkenrecht. Distributierelatie. Dr. Rath verhandelt voedingssuplementen  en Aliter Curari distribueert deze volgens overeenkomst voor eigen rekening en risico onder de naam Discover Your Own Health (DYOH). De distributierelatie wordt opgezegd en Dr. Rath deponeert met spoed en te kwader trouw DYOH-woordbeeldmerk. Het ex parte gelegde beslag en verbod op producten die inbreuk zouden maken op de ECG-merken en de Individuele productmerken moet worden gehandhaafd tot uitputting afdoende is aangetoond. Opheffing van het ex-parte gegeven verbod voor zover het betrekking heeft op inbreuk op de DYOH-merken, het conservatoire beslag tot afgifte en gelegde executoriale derdenbeslagen  voor verhaal van meer dan €5.160,71.

 

IEF 16191

Naast de tussenkomst geen zelfstandig belang bij voeging zaak over FOCWA-inbreuken

Rechtbank Den Haag , IEF 16191; ECLI:NL:RBDHA:2016:9598 (Stichting FOCWA tegen Vereniging FOCWA Schadeherstel en Automative en De Federatie FOCWA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/naast-de-tussenkomst-geen-zelfstandig-belang-bij-voeging-zaak-over-focwa-inbreuken
focwa

Rechtbank Den Haag 17 augustus 2016, IEF 16191; ECLI:NL:RBDHA:2016:9598(Stichting FOCWA tegen Vereniging FOCWA Schadeherstel en Automative en De Federatie FOCWA) In de hoofdzaak vordert De Stichting een verklaring voor recht dat Schadeherstel c.s. met het gebruik van de FOCWA-aanduiding IE-recht inbreuk pleegt. De Federatie vordert tussenkomst en voeging aan de zijde van Schadeherstel. De tussenkomst wordt toegelaten, ondanks dat zij nog geen concrete vordering heeft beschreven voor het door haar beoogde gebruiksverbod. De Federatie geen zelfstandig belang bij voeging naast de tussenkomst.

IEF 16190

Afstand van IE-rechten 'Paaltjesvoetbal' voor 185.000euro

Rechtbank Rotterdam 13 jul 2016, IEF 16190; ECLI:NL:RBROT:2016:5304 (Pole Soccer tegen Ermilusto), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afstand-van-ie-rechten-paaltjesvoetbal-voor-185-000euro
pole soccer

Vzr. Rechtbank Rotterdam 13 juli 2016, IEF 16190; ECLI:NL:RBROT:2016:5304 (Pole Soccer tegen Ermilusto) Auteursrecht. Contractenrecht. Bij het spel “paaltjesvoetbal” dienen voetballers een op de grond geplaatste paal van de tegenstander met een voetbal om te schieten. Gedaagde heeft dit uitgewerkt in het concept “Pole Soccer” voor een speelveld met boarding en specifieke spelregels. Het is voldoende aannemelijk dat gedaagde zijn intellectuele eigendomsrechten heeft overgedragen aan Pole Soccer BV. Het verweer dat het bedongen recht op een bedrag van 185.000 een licentievergoeding zou zijn in plaats van een overeengekomen vergoeding voor afstand van de rechten, faalt. Gedaagde moet uitvoering geven aan verplichting uit de overeenkomst, waaronder overdracht auteursrecht op bij Notaris gedeponeerde format en spelregels (auteursrecht), de auteurs- en modelrechten op de ontworpen Soccer Fields en woordbeeldmerk Pole Soccer. Tevens wordt een verbod op inbreukmakende domeinnamen gegeven.