IEF 17427

Update IE-Diner 2018, met tafelspeeches van...

Op donderdag 25 januari a.s. is het zover. Het elfde IE-Diner vindt dan plaats onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Een mooie avond met IE-juristen, op een nieuwe locatie: de Marmeren Hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. De tafelspeeches worden verzorgd door...

mr. Laura Fresco, Hoyng Rokh Monegier
prof. mr. Bernt Hugenholtz, IvIR, UvA
prof.mr. Jan Kabel, DLA Piper en IvIR, UvA
mr. Gregor Vos, Brinkhof

IEF 17443

Voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma, wordt door de Softwarerichtlijn beschermd

Hoge Raad 19 jan 2018, IEF 17443; ECLI:NL:HR:2018:56 (DCC c.s. tegen Forax), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorbereidend-materiaal-dat-al-van-dien-aard-is-dat-het-later-kan-resulteren-in-een-computerprogramm

HR 19 januari 2018, IEF 17443; IT 2467; ECLI:NL:HR:2018:56 (Diplomatic Card tegen Forax) Auteursrecht op software. Vereisten voor bescherming van ‘voorbereidend materiaal‘ als bedoeld in art. 1 lid 2 Softwarerichtlijn. Uit punt 7 van de considerans van de Softwarerichtlijn en het arrest SAS/WPL van het HvJEU blijkt dat uitsluitend voorbereidend materiaal dat (al) van dien aard is dat het later kan resulteren in een computerprogramma, door de Softwarerichtlijn wordt beschermd. Functionaliteit niet beschermd, dat zou neerkomen op het monopoliseren van ideeën. Het arrest (IEF 15663) wordt vernietigd en doorverwezen naar het Hof Amsterdam voor verdere behandeling en beslissing omtrent de proceskostenveroordeling door het Hof.

IEF 17442

Kwartaalbericht CvTA – 4e kwartaal 2017

cvta

Kwartaalbericht CvTA 4e kwartaal 2017, 18 januari 2018.
1. Advies College naar aanleiding van extern onderzoek BumaStemra openbaar
2. Voorbereiding uitvoering nader onderzoek Buma Stemra
3. Advies van College aan Sena naar aanleiding van een handhavingsverzoek
4. Advies College aan Norma inzake nabetaling vertrekregeling topfunctionaris
5. Goedkeuring wijziging formele documenten van CBO's
6. Publicatie jaarrapport toezicht 2016

IEF 17441

Alle kenmerken van model wall washer zijn uitsluitend technisch bepaald

Rechtbank Den Haag 17 jan 2018, IEF 17441; (SGM tegen CLF c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/alle-kenmerken-van-model-wall-washer-zijn-uitsluitend-technisch-bepaald

Rechtbank Den Haag 17 januari 2018, IEF 17441 (SGM tegen CLF c.s.) Modellenrecht. SGM is houdster van een serie gemeenschapsmodellen voor toneelverlichting. CLF vervaardigt de wallwasher CLF Ares. Een wall washer dient om een zo groot mogelijk oppervlak zo egaal mogelijk uit te lichten. Alle door SGM als relevant voor de modelrechtelijke bescherming beschouwde uiterlijke kenmerken worden geacht uitsluitend door hun technische functie te zijn bepaald. Dit maakt het haar modellen eigen karakter ontberen; deze zijn nietig en moeten worden doorgehaald.

4.12 (...) Gelet op dit alles gaat de rechtbank uit van de juistheid van de stelling van CLF c.s. dat er geen wijzigingen kunnen worden gemaakt aan de vorm van de lichtbak en aan de aantallen en vorm van (de behuizing van) de LEDs zonder afbreuk te doen aan het technisch effect van deze elementen. Deze elementen kunnen ingevolge artikel 8 GModVo dan ook niet b0dragen aan het eigen karakter van de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008.

4.15 Naar het oordeel van de rechtbank vormen de twist locks een technische oplossing voor een bepaald technisch effect, te weten het op de tast traploos kunnen afstemmen en stevig vastzetten van een lichtbak in een gewenste hoek. (..)

4.20 (...) De rechtbank maakt hieruit op dat CLF c.s. terecht stelt dat het aantal vormgevingsalternatieven, gelet op de technische functie, zodanig beperkt is dat moet worden geoordeeld dat ook dit element van de Gemeenschapsmodellen door de technische functie is bepaald en niet kan bijdragen aan het eigen karakter daarvan.

IEF 17440

Eva de Vries nieuwe partner Deikwijs Advocaten

Per 1 januari 2018 heeft Eva de Vries zich aangesloten bij Deikwijs Advocaten. De Vries is een topspecialist op het gebied van privacy en data protection. Ze begon haar carrière als advocaat bij IE/IT nichekantoor Vondst Advocaten. Aansluitend werkte ze in het bedrijfsleven en de afgelopen jaren maakte zij onderdeel uit van het Privacy Team bij Van Doorne. De Vries werkt voor nationale en internationale cliënten in verschillende sectoren waaronder IT, healthcare, retail en marketing. Ook kent zij haar wegen in de publieke sector. Naast haar focus op privacyrecht, heeft De Vries ruime ervaring binnen het intellectuele eigendomsrecht en IT recht.

IEF 17439

EU-wijd verbod modelrechtinbreuk op ovaal palmbladservies

Rechtbank Den Haag 17 jan 2018, IEF 17439; (Pacovis tegen Sustainable Disposable Trading), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eu-wijd-verbod-modelrechtinbreuk-op-ovaal-palmbladservies
ellipse raaga

Rechtbank Den Haag 17 januari 2018, IEF 17439 (Pacovis tegen Sustainable Disposable Trading) Modellenrecht. Pacovis ontwikkelt en produceert voedselverpakkingen en consumables-wegwerpservies, waaronder een van palmblad gemaakt Ellipse-bord. SDT ontwerpt wegwerpserviezen van natuurlijke restmaterialen, zoals Areca-palmbladeren. SDT heeft de modelrechten voor de RAAGA-borden. Pacovis vordert verklaring voor recht van geen inbreuk. SDT heeft met succes deels spiegelbeeldige reconventionele vorderingen ingesteld. Pacovis maakt met haar Ellipse-borden in elk geval inbreuk op de modelrechten van SDT. Verbod in de gehele EU en nevenvorderingen toegewezen.

IEF 17438

Stichting The FIPE nu ook online

Lancering van website van netwerk voor vrouwelijke experts in het intellectueel eigendom. Vandaag op 18 januari wordt de website van Stichting The FIPE (Female Intellectual Property Experts) gelanceerd. The FIPE is het netwerk voor vrouwelijke experts in het intellectueel eigendom. Een paar keer per jaar organiseert de stichting inspiratiebijeenkomsten, steeds vanuit een andere invalshoek. Via www.thefipe.nl houdt het netwerk geïnteresseerden op de hoogte van deze activiteiten.

IEF 17437

Bjorn Schipper - Nabuurrechtelijke erkenning voor zolderkamerproducers

Bjorn Schipper, Nabuurrechtelijke erkenning voor zolderkamerproducers, Muziekwereld 2017-4, p. 28-31. Op 20 september 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een langverwachte uitspraak gedaan in de slepende catfight tussen DJ en producer Martin Garrix en zijn voormalige management MusicAllstars Management (hierna ‘MAS’) en platen- label Spinnin’ Records. Het (tussen)vonnis van maar liefst 48 pagina’s bevat een aantal interessante overwegingen die op bepaalde punten een steen in de muziek- vijver werpen en die verder kunnen reiken dan alleen het concrete conflict tussen Martin Garrix, MAS en Spinnin’ Records. In deze bijdrage van Muziekwereld sta ik selectief stil bij de juridische aard van managementcontracten en de nabuurrechte- lijke positie van producers die hun tracks ‘thuis’ in een eigen studio en/of met eigen instrumenten, apparatuur en/of software maken. Ik noem deze laatste groep voor het gemak ‘zolderkamerproducers’.
Lees verder

IEF 17436

Vordering tot verstrekking gegevens en verwijdering uitingen op Twitter in verstek toegewezen

Rechtbank Amsterdam 12 dec 2018, IEF 17436; ECLI:NL:RBAMS:2018:113 (Eisers tegen Twitter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-verstrekking-gegevens-en-verwijdering-uitingen-op-twitter-in-verstek-toegewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 december 2018, IEF IT 2461; ECLI:NL:RBAMS:2018:113 (Eisers tegen Twitter) Persoonsgegevens. Sociale media. Verstekvonnis. Kort geding. Vordering tot verwijdering van uitingen op Twitter en verstrekken van NAW-(naam, adres en woonplaats)gegevens toegewezen. Het centrum van de belangen van eisers bevindt zich in Nederland (de helft van eisers woont in Nederland, veel werkzaamheden van de bedrijven van eiser vinden in Nederland plaats, een deel van eisers werk in Nederland en de bedrijven hebben veel Nederlandse klanten) is de Nederlandse rechter bevoegd om van de vorderingen in dit kort geding kennis te nemen. Nederlandse rechter is bevoegd, omdat schadebrengende feit zich in Nederland voordoet.

IEF 17435

Toch normaal gebruik van kruis op sportschoenen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 17 jan 2018, IEF 17435; ECLI:EU:T:2018:7 (Deichmann SE tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toch-normaal-gebruik-van-kruis-op-sportschoenen
Deichmann/EUIPO

Gerecht EU 17 januari 2018, IEF 17435; IEFbe 2460; ECLI:EU:T:2018:7; T‑68/16 (Deichmann SE tegen EUIPO) Merkenrecht. Beeldmerk. In 2004 is heeft Munich SL een beeldmerk voor sportschoenen met een kruis gedeponeerd. In 2011 doet Deichmann SE een verzoek tot vervallenverklaring vanwege niet normaal gebruik. In 2014 wordt, ondanks tegenbewijs van Munich SL, het merk vervallen verklaard. De Kamer van Beroep acht het bewijs wel voldoende om van normaal gebruik te kunnen spreken en vernietigt de vervallenverklaring. Deichmann SE stelt dat de schoenen die op het bewijsmateriaal te zien zijn, weliswaar op de schoenen van het beeldmerk lijken, maar niet dezelfde zijn. Het Gerecht acht het bewijs dat Deichmann SE hiertoe aandraagt onvoldoende en verwerpt het beroep.

IEF 17434

Tata Steel onvoldoende belang bij vordering op grond van VJV/Staat

Hof Den Haag 19 dec 2017, IEF 17434; ECLI:NL:GHDHA:2017:3951 (Tata Steel tegen ArcelorMittal), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tata-steel-onvoldoende-belang-bij-vordering-op-grond-van-vjv-staat

Hof Den Haag 19 december 2017, IEF 17434; ECLI:NL:GHDHA:2017:3951 (Tata Steel tegen ArcelorMittal) Octrooirecht. Hoger beroep na rechtbank IEF 17099. ArcelorMittal verweert zich tegen de Grief van Tata Steel met een beroep op artikel 3:303BW (onvoldoende belang). In VJV/Staat is geoordeeld dat, indien op voorhand blijkt dat de handelingen waarop de gevorderde verklaring voor recht ziet, op zodanige wijze zijn omschreven dat zij inbreuk/onrechtmatigheid opleveren of dat dit niet aan de hand van de omstandigheden van het geval kan worden onderzocht, die verklaring onvoldoende concreet omschreven is, waardoor zij nimmer voor toewijzing in aanmerking komt. Dit brengt met zich dat de eisende partij onvoldoende belang heeft bij de daartoe strekkende vordering en derhalve daarin niet ontvankelijk moet worden verklaard. Het verweer van ArcelorMittals treft doel. Het vonnis wordt vernietigd.

IEF 17433

Antwoorden Chiever letterquiz 2017

Chiever letterquiz 2017 antwoorden

De winnaar heeft al persoonlijk bericht gekregen. De Chiever Letter Quiz 2017 leverde weer veel goede inzendingen op. Hartelijk dank voor ieders deelname! Hieronder vindt u de juiste antwoorden.

 

IEF 17432

Ewout Jansen bij LEAN associate

Uit het persbericht: Ewout Jansen versterkt met ingang van januari 2018 ons kantoor en brengt een grote hoeveelheid aan wetenschappelijke en cassatie-ervaring mee. Ewout is van oorsprong cabaretier en won onder andere een twaalftal cabaretprijzen met het duo Ewout & Etienne. Vanaf 2009 is Ewout 6 jaar lang verbonden geweest aan het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad en heeft hij actief bijgedragen aan de rechtsvorming op allerlei rechtsgebieden, zoals auteurs- en mediarecht, arbeidsrecht, procesrecht en verbintenissenrecht.

IEF 17431

Driemaal het maximale indicatietarief, want door alle eiswijzigingen omvat de zaak drie verschillende procedures

Rechtbank Gelderland 10 jan 2018, IEF 17431; ECLI:NL:RBGEL:2018:156 (FSN c.s. tegen Accon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/driemaal-het-maximale-indicatietarief-want-door-alle-eiswijzigingen-omvat-de-zaak-drie-verschillende

Rechtbank Gelderland 10 januari 2018, IEF 17431; IT 2462; ECLI:NL:RBGEL:2018:156 (FSN c.s. tegen Accon) Auteursrecht. Software. Uitspraak na tussenvonnis. Omdat onvoldoende gesteld of gebleken dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, is Kirean niet auteursrechthebbende geworden van de software. Vorderingen uit hoofde van een mogelijk auteursrechtelijk beschermd werk kunnen niet met behulp van de akte van cessie worden overgedragen. De vorderingen van FSN worden afgewezen. Gelet op de bijzondere omstandigheden van deze zaak en gelet op het feit dat deze zaak in wezen door alle eiswijzigingen drie verschillende procedures [zie ook IEF 16506] omvat, wijst de rechtbank driemaal het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie in ie-zaken toe, zijnde € 120.000,00.

IEF 17430

Dappermarkt heeft geen zelfstandig belang meer bij vorderingen door onthoudingsverklaring

10 jan 2018, IEF 17430; ECLI:NL:RBAMS:2018:61 (Dappermarkt tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dappermarkt-heeft-geen-zelfstandig-belang-meer-bij-vorderingen-door-onthoudingsverklaring

Rechtbank Amsterdam 10 januari 2018, IEF 17430; ECLI:NL:RBAMS:2018:61 (Dappermarkt tegen gedaagden) Auteursrecht. Merkenrecht. Gedaagde 1 is ex-bestuurslid van Belangenvereniging Marktondernemers Dappermarkt en Stichting Koopcentrum Dappermarkt. Gedaagde 2 is zijn echtgenote met een eenmanzaak. Sinds 2001 gebruikt BMD een logo als (feest)straatverlichting boven de Dappermarkt. In 2005 is een logo, ontworpen door de eenmanzaak van gedaagde 2, geregistreerd. In reactie op intellectueel eigendomsrechtelijke claims van gedaagden heeft BMD gedaagden gesommeerd tot doorhaling van hun intellectueel eigendomsrechten. Aan de sommatie is niet vóór de brief genoemde datum voldaan. Na betekening van de dagvaarding hebben partijen toch een onthoudingsverklaring ondertekend. Daarom heeft BMD geen zelfstandig belang meer bij haar vorderingen en wordt aangestuurd op een minnelijke oplossing wat beteft de schade. De zaak wordt naar naar de rol verwezen, om BMD in de gelegenheid te stellen de schade te specificeren en te onderbouwen.

IEF 17421

In de tijdschriften januari 2018

Handelsnaamrecht
Nr. 28 Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, Parfumswinkel/Parfumswebwinkel, IEF 17114; ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (beschrijvende handelsnaam; bijkomende omstandigheden; verwarringsgevaar) - met noot van R. Chalmers Hoynck van Papendrecht 
Auteursrecht
Nr. 29 Hoge Raad 13 november 2015, Stichting Brein/Ziggo en XS4ALL, IEF 15422; ECLI:NL:HR:2015:3307 (handhaving bij tussenpersonen: vordering tot het blokkeren van een website; art. 26 Aw; art. 8 lid 3 Richtlijn 2001/29; art. 11 Richtlijn 2004/48; strijd met effectiviteitscriterium art. 52 lid 1 Europees Handvest) en HvJ EU 14 juni 2017, zaak C-610/15; IEF 16859; ECLI:EU:C:2017:456 (art. 3 lid 1 Richtlijn 2001/29; mededeling aan het publiek nu TPB toegang verschaft tot werken door het indexeren en inventariseren van torrent bestanden) - met noot van A.A. Quaedvlieg
Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 30 Vzr. Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, Biogen/Celltrion, IEF 16816; ECLI:NL:RBDHA:2017:5035 (spoedeisend belang; belangenafweging; uitbreiding van materie) - RIHK
Merkenrecht
Nr. 31 Gerechtshof Den Haag 24 januari 2017, ITT/Karl Dungs, IEF 17017; ECLI:NL:GHDHA:2017:2023 (spoedeisend belang in kort geding) - RIHK
Nr. 32 HvJ EU 20 juli 2017, Ornua/Tindale & Stanton, zaak C-93/16; IEF 16974; ECLI:EU:C:2017:571 (co-existentie Uniemerk en nationaal merk) - RIHK

Uit AMI 2017-6
De Verordening grensoverschrijdende portabiliteit van online contentdiensten Emile Schmieman
Rethinking Normal Exploitation: Enabling Online Limitations in EU Copyright Law, João Pedro Quintais
Jurisprudentie
Nr. 16 Hoge Raad 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2569 (Imation/Stichting de Thuiskopie) m.nt. Joran Spauwen
Rechtspraak in het kort
Apnormal/Punch Out Battle
The Alphabet Game
Holland Vormgevers/Noach Outdoor
Stichting Leenrecht/Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld

Uit BMM Bulletin 2017-3
Fenêtre sur Cours, Wat IEdereen moet weten over het afgelopen jaar * Des décisions qui ont  MARQUÉ l\ année écoulée, Josine van den Berg, Marten Bouma, Marjolein Driessen, Carina Gommers, Maarten Haak, Laurens Kamp, Florence Verhoestraete, Olivier Vrins

IEF 17429

Geen schadevergoeding voor gebruik natuurfoto's, omdat de stichting niet voor gebruik zou hebben betaald

Rechtbank Rotterdam 21 dec 2017, IEF 17429; (S tegen R en Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-schadevergoeding-voor-gebruik-natuurfoto-s-omdat-de-stichting-niet-voor-gebruik-zou-hebben-beta

Vzr. Rechtbank Rotterdam 21 december 2017, IEF 17429 (S tegen R en Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard) Auteursrecht. Schadevergoeding. S is gepensioneerd amateur-natuurfotograaf en houdt zich met name bezig met fotograferen van vogels in de omgeving van Zwijndrecht. De stichting onderhoud een aantal natuurgebieden rondom Zwijndrecht. De vogelwerkgroep, waar was S. lid van was, heeft met toestemming foto's op de site geplaatst. R heeft zonder toestemming dvd's gemaakt waarop foto's van S stonden en die tijdens de nieuwjaarsreceptie onder vrijwilligers verdeeld. S verzocht, met succes, om de foto's van de site te verwijderen, maar slechts 10 van de 52 vrijwilligers hebben de dvd's teruggegeven. Toestemming voor de plaatsing op de website is onvoldoende om ook gebruik te maken van de foto's op dvd's en in het bezoekerscentrum. Het verweer dat het gaat om gebruik voor onderwijs ex 16 Aw, zodat de vrijwilligers beter in staat te zijn vogelgeluiden te herkennen, faalt. Schending van het auteursrecht. De schadebegroting: S heeft niet gesteld dat de stichting of de mensen aan wie de dvd's zijn verstrekt, voor de foto's zou(den) hebben betaald indien zij deze niet op onrechtmatige wijze hadden verkregen. Van winstafdracht kan geen sprake zijn, omdat de stichting niet voor gebruik van de foto's zou hebben betaald. Afwijzing van de vordering.

 

IEF 17428

Naast Ziggo en XS4ALL moeten ook andere internet service providers The Pirate Bay blokkeren

Rechtbank Midden-Nederland 12 jan 2018, IEF 17428; (Stichting BREIN tegen de providers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/naast-ziggo-en-xs4all-moeten-ook-andere-internet-service-providers-the-pirate-bay-blokkeren

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 januari 2018, IEF 17428; IT 2460; ECLI:NL:RBMNE:2018:114 (Stichting Brein tegen de providers) Uit het persbericht van BREIN: De rechtbank Midden-Nederland [wijst] dezelfde voorlopige blokkering van The Pirate Bay toe als eerder de rechter in Den Haag [IEF 17123]. KPN, T-mobile, Tele2, Zeelandnet, CAIW moeten binnen 10 dagen blokkeren. Het gaat om de IP-adressen en meer dan 150  domeinen waarop TPB bereikbaar is. Vodafone en Online volgden het Haagse vonnis tegen Ziggo en XS4ALL al. Op het niet voldoen aan de blokkering staat een dwangsom van 10.000 euro plus 2.000 per dag daarna tot een maximum van 1 miljoen euro.​ BREIN mag de te blokkeren ​lijst met adressen ​en domeinen ​aanpassen.

De service providers moeten ook 16.000 euro proceskosten aan BREIN vergoeden. Dit geldt niet voor KPN omdat die vooraf aangaf het oordeel van de rechter zonder verweer te zullen volgen nu haar dochter XS4ALL al moet blokkeren. De anderen voerden uitgebreid verweer dat al door de rechter in Den Haag beoordeeld was. Ook werd hun eis in reconventie omtrent ​gevaar van ​overblo​kkeren​ afgewezen​ want BREIN houdt dat in de gaten. Zeelandnet moet ook nog 2.500 euro extra proceskosten betalen omdat zij ten onrechte vond dat zij in Zeeland gedaagd had moeten worden in plaats van samen met de anderen.

IEF 17424

EPO: Case Law from the Contracting States to the EPC 2014-2016

EPO Case Law 2014-2016

Supplementary publication 6, Official Journal EPO 2017, "Case Law from the Contracting States to the EPC 2014-2016" (klik hier voor de pdf 1.2 Mb) The present report, "Case Law from the Contracting States to the EPC 2014-2016", focuses on issues of substantive patent law within Europe. It also touches on institutional matters and sets out examples of European patents which have been litigated in several jurisdictions. Arranged according to topic and country, the summaries included in this, the fourth such compilation will give the reader a valuable overview of interesting judgments handed down by national courts in the period from mid-2014 to the end of 2016.

IEF 17426

Oratie Peter Blok: Echte rechten voor kunstmatige creaties

Oratie Peter Blok, 26 januari 2018 van 16:15 tot 17:15, Aula Academiegebouw - Domplein 29, Utrecht. Moeten we nog octrooien verlenen als slimme systemen het uitvindwerk overnemen? Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. Zo is er een computerprogramma dat vrijwel autonoom een innovatief concept voor een tandenborstel heeft gegenereerd en een systeem dat met grote nauwkeurigheid nieuwe geneesmiddelen aanwijst. Die opkomst van kunstmatige creativiteit roept fundamentele vragen op voor het octrooirecht. Moeten we nog octrooien verlenen als slimme systemen het werk van uitvinders overnemen? En als er nog octrooien worden verleend, aan wie komen de octrooirechten dan toe? In zijn oratie gaat Peter Blok in op deze vragen en laat aan de hand daarvan zien hoe het recht meer in het algemeen kan omgaan met revolutionaire technologische ontwikkelingen.