IEF 16158

Fotografe Carol Highsmith vordert 1 miljard dollar van Getty Images

loc carol highsmith

Lopende zaken. De bekende Amerikaanse fotografe Carol Highsmith (1946) heeft de stockfotobedrijven Getty Images, Alamy en een aantal andere bedrijven op 25 juli jl. aangeklaagd wegens schending van haar auteursrechten. Het gaat volgens Highsmith om grootschalig misbruik van 18.755 van haar foto’s waarmee ze Amerika door de jaren heen heeft gedocumenteerd. Highsmith vordert wegens 18.755 afzonderlijke inbreuken in totaal 1 miljard dollar waarvan ruim 468 miljoen dollar als wettelijke schadevergoeding. Het overige bedrag wordt gevorderd in verband met een eerdere door dezelfde rechtbank gedane vaststelling van schending van auteursrechten door Getty1. De rechtbank kan daardoor de toe te kennen wettelijke schadevergoeding verdrievoudigen. Daarmee is dit een van de grootste claims uit de geschiedenis wegens schending van auteursrecht op foto’s.

IEF 16157

Conclusie AG: Royalties en licentierechten niet opnemen in douanewaarde

HvJ EU 27 jul 2016, IEF 16157; ECLI:EU:C:2016:62 (GE Healthcare tegen Hauptzollamt Düsseldorf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-royalties-en-licentierechten-niet-opnemen-in-douanewaarde

Conclusie AG HvJ EU 27 juli 2016, IEF 16157; LS&R 1352; IEFbe 1886; C-173/15; ECLI:EU:C:2016:621 (GE Healthcare tegen Hauptzollamt Düsseldorf)
Royalties en licentierechten moeten niet worden opgenomen in de douanewaarde als niet vaststaat dat licentierechten voor merken verschuldigd zijn. Conclusie AG:

1)      Artikel 32, lid 1, onder c) [DouaneVo], moet aldus worden uitgelegd dat het niet verlangt dat het bedrag van de royalty’s of de merklicentierechten reeds wordt bepaald op het tijdstip waarop de douaneschuld ontstaat opdat de in dit artikel voorziene aanpassing van de douanewaarde van de ingevoerde goederen waarop dit merk is aangebracht, zou kunnen worden verricht.

IEF 16156

Achterkleindochtervennootschappen zijn zelfstandige juridische entiteiten

Rechtbank Den Haag 27 jul 2016, IEF 16156; (JPMC tegen The Kind Group), http://www.ie-forum.nl/artikelen/achterkleindochtervennootschappen-zijn-zelfstandige-juridische-entiteiten

Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, IEF 15156 (JPMC tegen The Kind Group)
Incident. Beveogdheid. In de hoofdzaak vordert JPMC verklaring van geen inbreuk door verhandeling van lippenbalsem BELWEDER BALM op de Gemeenschapsmodelrechten van The Kind Group. The Kind Group vordert de onbevoegdheid van de rechtbank, omdat op basis van 82 lid w GModVo en niet op basis van Lugano-Verdrag de zaak in Luxemburg of Duitsland aanhangig gemaakt had moeten worden, daar zitten haar EOS-branchevennootschappen. Dit zijn zelfstandige juridische entiteiten of hooguit (achter)kleindochtervennootschappen. Onvoldoende dat EOS als haar vestigingen moeten worden beschouwd; gevorderde in dit incident wordt afgewezen.

 

IEF 16155

Toepassing werkwijze verjongen van asfalt op openbare wegen, is geen openbaar voorgebruik

Rechtbank Den Haag 27 jul 2016, IEF 16155; (Van Weezenbeek Specialties tegen Ventraco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toepassing-werkwijze-verjongen-van-asfalt-op-openbare-wegen-is-geen-openbaar-voorgebruik

Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, IEF 16155 (Van Weezenbeek Specialties tegen Ventraco) Octrooirecht. VWS houdt zich bezig met toegepaste chemische en natuurlijke producten, waaronder asfaltpigmenten. Ventraco specialiseert zich in additieven voor het kleuren van asfalt en beton. VWS heeft twee octrooien voor ‘een werkwijze voor het verjongen van een bitumen bevattende samenstelling’, NL2002442 en EP2389415. Ventraco doet een beroep op openbaar voorgebruik. Toepassing van additief voor de prioriteitsdatum op openbare asfaltwegen openbaart niet de volledige werkwijze. Ze maakt daarmee indirecte inbreuk op EP415 en NL442.

 

IEF 16154

HvJ EU: Redelijke forfaitaire tarieven advocaten mogen, geen te lage maximumtarieven, kosten octrooigemachtigde niet foutafhankelijk

HvJ EU 28 jul 2016, IEF 16154; ECLI:EU:C:2016:611 (United Video Properties tegen Telenet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-redelijke-forfaitaire-tarieven-advocaten-mogen-geen-te-lage-maximumtarieven-kosten-octrooigem

HvJ EU 28 juli 2016, IEF 16154; IEFbe 1884; ECLI:EU:C:2016:611; C-57/15 (United Video Properties tegen Telenet)
Proceskosten. Advocaten en deskundigen/octrooigemachtigden. Artikel 14 handhavingsrichtlijn. Proceskosten. Vergoeding van kosten voor bijstand van advocaten en deskundigen. Maximumbedrag voor honoraria en kosten van een advocaat en deskundige. Artikel 14 Handhavingsrichtlijn verzet zich niet tegen een nationale proceskostenregeling met een systeem van forfaitaire tarieven, mits tarieven redelijk zijn. Artikel 14 van deze richtlijn verzet zich wel tegen een nationale regeling met forfaitaire tarieven die, wegens te lage maximumbedragen, niet waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen. Kosten van een technisch raadgever mag niet slechts worden vergoed in geval van een fout van de verliezende partij. HvJ EU:
 

IEF 16153

Rectificatie artikel over 'Spionnen van de Staat' met politieke lading

Antilliaanse Gerechten 15 jul 2016, IEF 16153; ECLI:NL:OGEAA:2016:488 (Eiser tegen Tera News, 24ora.com), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-artikel-over-spionnen-van-de-staat-met-politieke-lading
24ora

Vzr. Gerecht Eerste Aanleg van Aruba 15 juli 2016, IEF 16153; ECLI:NL:OGEAA:2016:488 (Eiser tegen Tera News, 24ora.com)
Privacy. Portretrecht. Medewerker van politici. Rectificatie. Eiser is als coördinator werkzaam voor de Minister van Toerisme, Transport, Cultuur en Primaire Sector. Een Statenlid is heimelijk gefotografeerd tijdens een lunch; onder het tabblad “political” wordt op 24-ora.com een artikel geplaatst met de titel: “Spionnan di Gobierno pendiente ken ta come cu ken”. De foto's hebben op social media een scherpe politieke lading gekregen. 24ora heeft in haar reactie te snel en op te weinig feiten haar conclusies ten aanzien van hen getrokken. Door vervolgens eiser(s) te bestempelen als “spionnen van de staat”, hun foto bij het artikel te plaatsen en hun integriteit als overheidsdienaars in twijfel te trekken, heeft 24ora de grenzen van het betamelijke overschreden en zich ten opzichte van beide personen onrechtmatig gedragen. Medewerkers van politici opereren veelal op de achtergrond en hebben weinig mogelijkheden zich publiekelijk te verweren. Rectificatie onder aanhouding van hetzelfde tekstformaat, met hetzelfde lettertype en lettergrootte en dezelfde foto tot het plaatsen van de hieronder opgenomen rectificatie op de voorpagina en homepage.

IEF 16152

Inbreuk door voorgevulde spuit en gebod tot verwijdering uit G-standaard

Rechtbank Den Haag 27 jul 2016, IEF 16152; ECLI:NL:RBDHA:2016:8700 (AstraZeneca tegen Sandoz), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-door-voorgevulde-spuit-en-gebod-tot-verwijdering-uit-g-standaard

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, IEF 16152; LS&R 1350; ECLI:NL:RBDHA:2016:8700 (AstraZeneca tegen Sandoz)
Octrooirecht. AstraZeneca brengt FASLODEX op de markt, een geneesmiddel voor toepassing op oestrogeenafhankelijke typen borstkanker met actieve stof fulvestrant die voorkomt dat oestrogeen de kankercellen bereikt. Ze is houdster van EP1250138B2. Het generieke product Fulvestrant Sandoz 50 mg/ml, is een oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit. De Sandoz fulvestrant is opgenomen in de zogenaamde G-Standaard. Er bestaat teveel twijfel dat de materie van conclusie 1 van het octrooi in een bodemprocedure niet-inventief zal worden geoordeeld, wanneer wordt uitgegaan van de meest nabije stand van de techniek uit destukken van Howell in combinatie met McLeskey. Er volgt een inbreukverbod en een plicht om de voorgevulde spuit per eerstvolgende keer dat dit redelijkerwijs mogelijk is, om uit de G-standaard te verwijderen.

IEF 16151

Octrooi beschuitinkeping blijft in stand

Rechtbank Den Haag 27 apr 2016, IEF 16151; (Haust tegen Tempels), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-beschuitinkeping-blijft-in-stand
NL1012379 (plat product en verpakking)

Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, IEF 16151 (Haust tegen Tempels)
Octrooirecht. Geen inventiviteitsgebreken. Tempels is houder van NL1012379 (plat product en verpakking); oftewel beschuit met inkeping waarin de top van de vinger van een consument past. Het uitneemprobleem wordt opgelost door een gat in het midden. Dat de vakman op dit punt het nieuwe smeerprobleem zou onderkennen en op voor de hand liggende wijze zou oplossen door het verplaatsen van het gat naar de rand van de beschuit, is onvoldoende gemotiveerd. Er zijn andere randuitsparingen bij reeds lang bestaande baksels, maar die zijn niet gecombineerd met genoemde strakke verpakkingen van beschuit. Het octrooi is wel inventief. De nietigheidsvordering wordt afgewezen.

IEF 16150

Brief over bereidheid om merk PLAY MORE tot bepaalde klassen te beperken, is geen verzoek

Belgische gerechten 29 jun 2016, IEF 16150; (Telenet tegen BBIE; PLAY MORE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/brief-over-bereidheid-om-merk-play-more-tot-bepaalde-klassen-te-beperken-is-geen-verzoek
telenet play more

Hof van beroep Brussel 29 juni 2016, IEF 16150, IEFbe 1883 (Telenet tegen BBIE; PLAY MORE)
Merkenrecht. Telenet vordert de inschrijving van het aangevraagde merk PLAY MORE als woordmerk in het Benelux merkenregister. Bij brief antwoordde Telenet op voorlopige weigering dat Telenet bereid is om beperking in bepaalde klassen door te voeren. Aanpassing na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een limitatieverzoek is volgens het hof onontvankelijk. Na de voorlopige weigering door het BBIE is het depot niet aangepast door de deposanten, maar werd enkel gepolst of tot inschrijving zou worden overgegaan indien het verzoek tot inschrijving zou worden beperkt tot de klasse 38.

 

IEF 16149

Polsen of bij beperking van klassen het merk wordt ingeschreven, is geen verzoek

Belgische gerechten 29 jun 2016, IEF 16149; (Telenet tegen BBIE; PLAY), http://www.ie-forum.nl/artikelen/polsen-of-bij-beperking-van-klassen-het-merk-wordt-ingeschreven-is-geen-verzoek
telenet play

Hof van beroep Brussel 29 juni 2016, IEF 16149, IEFbe 1882 (Telenet tegen BBIE)
Merkenrecht. Telenet vordert de inschrijving van het aangevraagde merk PLAY als woordmerk in het Benelux merkenregister. Bij brief antwoordde Telenet op voorlopige weigering dat Telenet bereid is om beperking in bepaalde klassen door te voeren. Hetzelfde geldt aangaande het PLAY MORE-teken. Dit geldt niet als een verzoek tot beperking. Beroep na het verstrijken van de termijn voor het indienen van zo’n verzoek is volgens het hof onontvankelijk. Anders gesteld, werd het verzoek tot inschrijving na de voorlopige weigering door het BBIE niet aangepast door de deposanten, maar werd enkel gepolst of tot inschrijving zou worden overgegaan indien het verzoek tot inschrijving zou worden beperkt tot de klasse 38.

IEF 16148

De vakman zou zonder inventieve denkarbeid tot verhoging van de concentratie van MTX-oplossing komen

Rechtbank Den Haag 27 jul 2016, IEF 16148; ECLI:NL:RBDHA:2016:8596 (Accord tegen Medac), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-vakman-zou-zonder-inventieve-denkarbeid-tot-verhoging-van-de-concentratie-van-mtx-oplossing-komen

Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, IEF 16148; LS&R 1349; ECLI:NL:RBDHA:2016:8596 (Accord tegen Medac)
VRO. Verschilmaatregel en het technische effect. Accord is producent generieke geneesmiddelen, en heeft een vergunning voor methotrexaat 50mg/ml. Medac is houdster van EP2046332 voor geconcentreerde methotrexaatoplossingen). Het objectieve technische probleem waar de rechtbank in het navolgende dan ook van uit zal gaan, is dati te formuleren als ‘het ontwikkelen van een subcutaan toe te dienen formulering van MTX die de pijn veroorzaakt door het inspuiten van relatief grote volumes vermindert’. Naar het oordeel van de rechtbank zou de vakman (een 'skilled team' van een auto-immuunziektenarts en een formuleringsdeskundige) zonder inventieve denkarbeid (‘would’) komen tot een verhoging van de concentratie van de MTX-oplossing. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi omdat het niet inventief is. De reconventionele vorderingen worden afgewezen.

IEF 16147

Verzoeken om handhaving door CvTA

cvta

CvTA kwartaalbericht - verzoeken om handhaving, 2e kwartaal 2016.
In het tweede kwartaal heeft het College diverse dossiers in behandeling genomen en behandeld die betrekkinghebben op ‘verzoeken om handhaving’ van betalingsplichtigen/gebruikers van muziekwerken. Deze betalingsplichtigen en gebruikers (bijvoorbeeld poppodia en organisatoren van muziekevenementen, lokale radiostations, brancheorganisaties van ziekenhuizen en horeca) hebben zich bij het CvTA gemeld met signalen dat CBO’s bij het ontwikkelen van nieuwe overeenkomsten voor het muziekgebruik zich – naar hun mening - onvoldoende houden aan de vereisten van de Wet toezicht. Het betreft bijvoorbeeld vereisten op het punt van ‘rekening houden met de belangen van betalingsplichtigen’, ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’ en het vooraf verkrijgen van goedkeuring door het College van wijzigingen van modelovereenkomsten en relatief sterke stijgingen van het tarief.

IEF 16146

Toepassing Dupho-voorwaarden voor foto rood-wit politielint door advocaat

Kantonrechter 27 jun 2016, IEF 16146; (Roel Dijkstra Persfotografie tegen softdrugsadvocaat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toepassing-dupho-voorwaarden-voor-foto-rood-wit-politielint-door-advocaat

Ktr. Rechtbank Amsterdam 27 juni 2016, IEF 16146 (Roel Dijkstra Persfotografie tegen softdrugsadvocaat)
Auteursrecht. Fotograaf Dijkstra is rechthebbende op een foto van een door de politie gebruikt rood-wit geblokt afzetlint met tekst. Gedaagde is advocaat softdrugsgerelateerde zaken en publiceert op twee websites artikelen met deze foto. Dijkstra vordert €540 aan schade vanwege gemiste licentievergoeding, aantasting exclusiviteit en niet vermelden van de auteur onder verwijzing naar de voorwaarden van brancheorganisatie Dupho. Dat de advocaat niet de beheerder/domeinnaamhouder is, en deze wel via SIDN te achterhalen valt, wordt niet onderbouwd. Dat hij slechts docx-bestanden levert om te plaatsen en hij nagelaten heeft te reageren op de vele brieven, vormt een onvoldoende onderbouwd verweer en wordt gepasseerd. Toewijzing schadevergoeding volgt, met proceskostenveroordeling en nasalaris (€540, €2.138,56 en €118,00).

IEF 16145

HOLA BANANA en HOYA slecht in geringe mate auditief overeenstemmend

Rechtbank Den Haag 15 jul 2016, IEF 16145; ECLI:NL:RBDHA:2016:8304 (Fyffes tegen Chiquita), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hola-banana-en-hoya-slecht-in-geringe-mate-auditief-overeenstemmend
hola banana hoya

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juli 2016, IEF 16145; IEFbe 1880 (Fyffes tegen Chiquita)
Merkenrecht. Fyffes is houdster van de HOYA-merken. Chiquita, ook distributeur van vers fruit, waaronder bananen. Volgens Chiquita blijkt uit de door Fyffes in het geding gebrachte verkoopcijfers niet dat sprake is van normaal gebruik van het woordmerk in de Benelux en het ruitmerk in de EU. Op de facturen staat bovendien op diverse plaatsen vermeld dat het gaat om transito-goederen. Er kan nog slechts worden gekeken naar het niet gebruiksplichtige Uniebeeldmerk waarvan de geldigheid niet is bestreden. Er is niet één dominerend bestanddeel aan te wijzen. Auditief is er slechts in geringe mate overeenstemming in de klank van bestanddeel HOYA tegenover veel langere (H)OLA BANANA. De voorziening wordt geweigerd.

 

IEF 16144

Geen blijk van overdracht van know-how aan franchisenemers

Rechtbank Overijssel , IEF 16144; ECLI:NL:RBOVE:2016:2914 (eisers tegen FBD Franchise), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-blijk-van-overdracht-van-know-how-aan-franchisenemers

Vzr. Rechtbank Overijssel 22 juni 2016, IEF 16144; ECLI:NL:RBOVE:2016:2914 (eisers tegen FBD)
Rechtspraak.nl: Franchiseovereenkomst? Concurrentie- dan wel relatiebeding. Schorsing van de werking van het postcontractuele non-concurrentiebeding dan wel het postcontractuele relatiebeding. Nu niet blijkt dat FBD know-how aan franchisenemers heeft overgedragen, heeft FBD ook geen rechtens te respecteren belang bij bescherming van zulke know-how. Er valt te betwijfelen of de tussen partijen gesloten contracten wel franchiseovereenkomsten zijn. De feitelijke werkwijze van partijen ten opzichte van de klanten (banken) geeft eerder aanleiding om hier te spreken van het ter beschikking stellen, uitzenden of detacheren van hoog gekwalificeerd personeel. De voorzieningenrechter schorst met onmiddellijke ingang de werking van het postcontractuele non-concurrentiebeding dan wel het postcontractuele relatiebeding als bepaald in respectievelijk artikel 8 lid 2 en artikel 18 lid 2 en 3 in de overeenkomsten tussen eisers en FBD, totdat in enige bodemprocedure anders zal zijn beslist.

IEF 16143

Aankondiging nieuwe hoofdleverancier, geen overgangstermijn gebruik databank

Rechtbank Overijssel 25 jul 2016, IEF 16143; ECLI:NL:RBOVE:2016:2908 (L.F. tegen Gastroparts), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aankondiging-nieuwe-hoofdleverancier-geen-overgangstermijn-gebruik-databank

Vzr. Rechtbank Overijssel 25 juli 2016, IEF 16142; ECLI:NL:RBOVE:2016:2908 (L.F. tegen Gastroparts)
Auteursrecht. Databankenrecht. Distributie. LF is aanbieder van vervangingsonderdelen voor grootkeukens. Voor het raadplegen van haar producten gebruikt zij een databank. Gastroparts exploiteert een groothandel in horeca-apparatuur en heeft via een FTP-protocol toegang hiertoe en LF profiteert van verkoop. Concurrent van LF, GEV, wordt enig aandeelhouder van Gastroparts en laat een persbericht uitgaan dat ze een nieuwe hoofdleverancier hebben. Nu Gastroparts via persbericht melding heeft gemaakt van GEV als nieuwe hoofdleverancier, hoeft LF geen opzegtermijn in acht te nemen voor het staken van gebruik van de LF-databank. Gastroparts heeft voldoende gemotiveerd bestreden dat zij onrechtmatig gebruik maakt van bedrijfsgeheime informatie van LF. Er volgt een inbreukverbod op auteursrechten en databankenrecht.

IEF 16142

Documentinzage weegt zwaarder dan bescherming van bedrijfsgeheim opaque emulsiepolymeer

Hof Den Haag 19 jul 2016, IEF 16142; ECLI:NL:GHDHA:2016:2225 (Dow Chemical c.s. tegen Organik), http://www.ie-forum.nl/artikelen/documentinzage-weegt-zwaarder-dan-bescherming-van-bedrijfsgeheim-opaque-emulsiepolymeer

Hof Den Haag 19 juli 2016, IEF 16142; ECLI:NL:GHDHA:2016:2225 (Dow Chemical c.s. tegen Organik)
Bedrijfsgeheim. In mei 2013 is Dow bij de U.S. International Trade Commission (ITC) tegen (één of meer vennootschappen uit de groep van) Organik een octrooi-inbreukprocedure gestart met betrekking tot het importeren in de Verenigde Staten van Organiks opaque emulsiepolymeer ORGAWHITE 2000. De eerste generatie opaque polymeren van R&H heeft marktintroductie onder de merknaam ROPAQUE. Vordering tot inzage in documenten krachtens artikel 843a Rv; met door het hof aangebrachte beperking is de vordering voldoende bepaald bij een onrechtmatige daad. Voor zover het productieproces van Organik wel overeenstemt met de bedrijfsgeheimen van Dow, dient het belang van Dow bij inzage zwaarder te wegen dan het belang van Organik bij de geheimhouding van haar productieproces. Dat Dow de gelegenheid krijgt om haar bedrijfsgeheimen na het arrest nader te specificeren, is in strijd met 6 EVRM.

IEF 16141

Paul Geerts' noot onder H&M/Adidas

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015 (H&M/Adidas); IEF 16141; eerder verschenen in IER 2016/31, p. 216-229.
1. Dit arrest kent een lange voorgeschiedenis. Het eerste kort geding vonnis stamt al uit 1997 (!) Die voorgeschiedenis laat ik hier verder grotendeels onbesproken en verwijs gemakshalve naar r.o. 2.1-2.15 uit het onderhavige arrest [IEF 15491].

2. Centraal in deze zaak staat het arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch 29 maart 2005, BIE 2005/82 waarin het hof heeft beslist dat het tweestrepenmotief van H&M geen inbreuk maakt op het (bekende) driestrepenmotief van Adidas. De dragende rechtsoverweging in dat arrest is r.o. 4.17. Daarin beslist het hof dat het driestrepenmotief van Adidas als een algemeen bekend beeldmerk kan worden aangemerkt in de zin van art. 6bis UvP en dat betekent – aldus nog steeds het hof – dat aan dit beeldmerk een ruime beschermingsomvang toekomt voor zover het om het driestrepenmotief gaat. (...)

IEF 16140

Advies individuele promotieacties boekverkopers

Brief CvdM aan Minister OCW (advies individuele promotieacties boekverkopers)
Wet vaste boekenprijs. In uitvoering van de motie over gratis verstrekking door boekverkoper van producten bij aanschaf van een boek, is vrijdag 15 juli heeft minister van OCW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over individuele acties door boekverkopers. Het Commissariaat voor de Media heeft op verzoek van eind 2015 in zijn rol als toezichthouder op de Wet op de vaste boekenprijs advies uitgebracht.

 

IEF 16139

Paul Geerts' noot onder Basil/Burgers

P.G.F.A. Geerts, noot onder Rb. Den Haag 16 december 2015 (Basil/Burgers); IEF 16139; eerder verschenen in IER 2016/34, p. 244-253.
Voor ons ligt het (tweede) tussenvonnis van de Rechtbank Den Haag in de bodemzaak tussen Basil BV en Burgers Lederwarenfabriek Wijchen BV. 1 Beide partijen hebben al eerder in kort geding tegenover elkaar gestaan en dat heeft interessante jurisprudentie opgeleverd. Ja, inmiddels zelfs een arrest van de Hoge Raad. 2 Dit arrest van de Hoge Raad zal in dit tijdschrift vast nog besproken worden. Zelf heb ik in mijn noot onder het Karen Millen-arrest (HvJ 19 juni 2014, IER 2014/61) kort stilgestaan bij het in cassatie bestreden arrest van het Hof Den Haag. 3 In die noot is de nadruk gelegd op rechtsoverweging 3.24 waarin het hof in twijfel trekt of er naast de bescherming die de Gemeenschapsverordening biedt, nog wel ruimte is voor aanvullende, verder strekkende, bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing. Ik merk kort op dat ik die twijfel van het hof niet deel en deze kwestie hier verder laat rusten. Voor een uitvoerige bespreking van deze kwestie verwijs ik naar de gIElen-bundel. 4(...)