IEF 16534

Geen inbreuk op marketing- en productformat POO POURRI

Rechtbank Den Haag 20 jan 2017, IEF 16534; (Scentsible (POO POURRI) tegen Reckitt Benckiser), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-marketing-en-productformat-poo-pourri

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 januari 2017, IEF 16534 (Scentsible (POO POURRI) tegen Reckitt Benckiser) Eiseres heeft eerder met succes inzage gevorderd [IEF 16210], daartegen loopt hoger beroep. Scentsible stelt dat er sprake is van merkinbreuk en op de auteursrechten die rusten op het 'marketing- en productformat' van POO POURRI en de video's (‘Girls Don’t Poop’ en V.I.Poo-), niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten en onrechtmatig kopiëren van marketingstrategie. De vorderingen worden afgewezen. Het format, zo stelt Scentsible, is uniek en behelst een volledig nieuwe manier om toiletartikelen aan de man de brengen: een combinatie van taboedoorbrekende en directe taal, humor en frivole productvormgeving met expliciete verwijzingen naar toiletgebruik. Het format is echter te abstract omdat de meeste elementen daarvan in de kern neerkomen op het claimen van een bepaalde stijl en de elementen zijn onvoldoende concreet uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Voor de bescherming van een stijl, geldt dat de Auteurswet geen exclusief recht geeft aan een kenmerkende stijl. Ook het volgen van een stijl is geen nabootsing ex artikel 13 Aw. Een veelheid van grondslagen voor de vordering wordt afgewezen.

IEF 16533

EOO heeft immuniteit, bescherming EVRM-rechten niet evident ontoereikend

Hoge Raad 20 jan 2017, IEF 16533; ECLI:NL:HR:2017:57 (Europese Octrooi Organisatie tegen Vakbondsunie van EOB c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eoo-heeft-immuniteit-bescherming-evrm-rechten-niet-evident-ontoereikend

HR 20 januari 2017, IEF 16533; ECLI:NL:HR:2017:57 (Europese Octrooi Organisatie tegen Vakbondsunie van EOB c.s.) HR volgt AG [IEF 16294]. Er kan niet worden gezegd dat de bescherming van door het EVRM gewaarborgde rechten, hoe fundamenteel ook, binnen EOO evident ontoereikend is en dat het beroep van EOO op de haar verleende immuniteit van jurisdictie disproportioneel is. Nu de EOO zich jegens VEOB kan beroepen op de haar krachtens artikel 3 Protocol on Privileges and Immunities toekomende immuniteit van jurisdictie, komt de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toe ten aanzien van de vorderingen van VEOB c.s. jegens EOO.

IEF 16532

Gevangenisstraf voor beheerder Kino.to: auteursrechtinbreuk en IT-sabotage

Duitse Gerechten 11 jan 2017, IEF 16532; ECLI:DE:BGH:2017:110117B5STR164.16.0 (strafsenat - kino.to, kinox.to), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gevangenisstraf-voor-beheerder-kino-to-auteursrechtinbreuk-en-it-sabotage

BGH 11 januari 2017, IEF 16532; IEFbe 2065; IT 2210; ECLI:DE:BGH:2017:110117B5STR164.16.0 (strafsenat - kino.to, kinox.to) Uit het buitenland: Het Landgericht Leipzig heeft de 29-jarige verdachte veroordeeld met een gevangenisstraf van 3 jaar en 4 maanden. De man beheerde op ongeoorloofde, commerciële wijze de websites kino.to en kinox.to [eerder bij HvJ EU, IEF 13690] waarop links naar illegale kopieën van bioscoopfilms en tv-series stonden, deze werden ook als streaming aangeboden. Met zijn IT-kennis en ervaring als computerhacker werden twee, eveneens illegale en concurrende, videostreamingplatformen gesaboteerd.

IEF 16510

LAATSTE PLAATSEN - Lustrum 10 jaar IE-Diner Black Tie

Het IE-Diner bestaat 10 jaar. En deLex bestaat ruim 10 jaar. Daarom vieren we een feestje en is het dit jaar anders.
Locatie: De Kapel van Hotel Arena, ’s-Gravesandestraat 55 in Amsterdam
Datum: donderdag 26 januari 2017, vanaf 18.00 uur
Kledingvoorschrift: Black Tie
Vanaf 22.00 uur: geen koffie maar een borrel met IE-deejay’s, en ja, er mag gedanst worden.
Prijs: € 250,00 ex btw, voor sponsors van IE-Forum € 200,00 ex btw. Dit jaar gaat 10% van de omzet naar Warchild.
Aanmelden via delex.nl

IEF 16531

Onderzoeksjournalistiek leidt niet zelden tot indringende publicaties, getoontzet in soms opgeklopte bewoordingen

Rechtbank Overijssel 19 jan 2017, IEF 16531; ECLI:NL:RBOVE:2017:211 (Stichting LOOP tegen NRC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onderzoeksjournalistiek-leidt-niet-zelden-tot-indringende-publicaties-getoontzet-in-soms-opgeklopte
Podologenclub in handen van de Noorse broeders

Vzr. Rechtbank Overijssel 19 januari 2017, IEF 16531 ; ECLI:NL:RBOVE:2017:211 (Stichting LOOP tegen NRC) Mediarecht. De kop van NRC-artikel “Podologenclub in handen van de Noorse broeders” van het artikel is niet te negatief of onnodig grievend. De voorzieningenrechter overweegt daarbij dat onderzoeksjournalistiek niet zelden leidt tot indringende publicaties, getoonzet in soms opgeklopte en wellicht overdreven bewoordingen met de bedoeling om de conclusies die de onderzoeksjournalist trekt te benadrukken en enigszins uit te vergroten. Voor zover de grenzen van het toelaatbare daarbij niet worden overschreden en het lijdend voorwerp van de publicatie voldoende gelegenheid krijgt om weerwoord te geven, voorziet dit soort journalistiek in een maatschappelijke taak en behoefte die niet snel tot onrechtmatigheid zal leiden. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid mag echter van een onderzoeksjournalist worden verwacht dat hij in het kader van zijn onderzoek bij voorgenomen artikelen, waarbij beschuldigingen worden geuit, de betrokkene in de gelegenheid stelt zijn of haar eigen visie te geven. Aan het beginsel van hoor en wederhoor is voldoende invullen gegeven. Afwijzing van de gevraagde voorzieningen.

IEF 16530

Boete overtreding dienstbaarheidsverbod 'Heel Holland Bakt' van tafel

CvdM 17 jan 2017, IEF 16530; ECLI:NL:RBMNE:2017:178 (Omroep Max tegen CvdM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boete-overtreding-dienstbaarheidsverbod-heel-holland-bakt-van-tafel
heel holland bakt AH

Rechtbank Midden-Nederland 17 januari 2017, IEF 16530; ECLI:NL:RBMNE:2017:178 (Omroep Max tegen CvdM) Mediarecht. Commissariaat voor de Media heeft Omroep Max een boete opgelegd omdat zij zich met het programma Heel Holland Bakt heeft schuldig gemaakt aan dienstbaarheidverbod (artikel 2.141, eerste lid, van de Mediawet) [IEF 15754, IEF 14834]. Omroep Max heeft het format voor het programma Heel Holland Bakt gekocht van BBCW. CvdM verwijt Omroep Max dat zij het gebruik van het woordbeeldmerk ‘Heel Holland Bakt’ ongeclausuleerd heeft overgedragen aan BBCW. BBCW heeft met Ahold een overeenkomst gesloten. Ahold exploiteert het woord-beeldmerk‘Heel Holland Bakt’. Hierdoor heeft Omroep Max, volgens CvdM het dienstbaarheidsverbod, overtreden. De rechtbank oordeelt dat het ongeclausuleerd overdragen van een woordbeeldmerk, onder omstandigheden een overtreding van het dienstbaarheidverbod kan opleveren. In deze zaak is de rechtbank echter van oordeel dat eiseres het dienstbaarheidverbod niet heeft geschonden omdat voor eiseres niet voorzienbaar was dat haar handelwijze ertoe zou (kunnen) leiden dat BBCW een overeenkomst met Ahold zou sluiten op grond waarvan Ahold meer dan normale winst of ander economisch voordeel zou kunnen behalen, of dat haar zorgplicht zover reikte als CvdM heeft gesteld. Van belang is daarbij dat er geen sprake is geweest van een directe (contractuele) relatie tussen eiseres en Ahold. Eiseres is ook op geen enkele wijze betrokken bij de overeenkomst tussen BBCW en Ahold. Er is geen sprake geweest van (een vorm van) samenwerking tussen Omroep Max en Ahold. Weliswaar is samenwerking geen vereiste voor het kunnen vaststellen van een overtreding van het dienstbaarheidverbod, maar dat betekent niet dat de omstandigheid dat géén samenwerking heeft plaatsgevonden, geen rol kan spelen bij de beantwoording van de vraag of in het concrete geval de publieke media-instelling zich schuldig heeft gemaakt aan verboden dienstbaarheid. De rechtbank acht voorts van belang dat Omroep Max in de uitzendingen van ‘Heel Holland Bakt’ geen aandacht heeft besteed aan de productlijn van Ahold en er daarentegen juist voor heeft zorg gedragen dat in de STER-reclameblokken voor en na de uitzending géén reclame werd gemaakt voor de producten.

IEF 16529

HvJ EU: Recht op informatie ook in afzonderlijke procedure na vaststelling inbreuk

HvJ EU 18 jan 2017, IEF 16529; ECLI:EU:C:2017:18 (New Wave tegen Alltoys), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-recht-op-informatie-ook-in-afzonderlijke-procedure-na-vaststelling-inbreuk

HvJ EU 18 januari 2017, IEF 16529; IEFbe 2064; C-427/15; ECLI:EU:C:2017:18 (New Wave tegen Alltoys) Merkenrecht. Verzoekster is een aparte procedure gestart tegen verweerster Alltoys om alle informatie te krijgen over de herkomst en distributiekanalen van schooltassen/rugzakken van het merk MEGABABE die verweerster heeft opgeslagen of op de markt gebracht. Recht op informatie. Verzoek om informatie na een gerechtelijke procedure waarin inbreuk is vastgesteld. Antwoord:

Artikel 8, lid 1 [Handhavingsrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling van toepassing is op een situatie zoals die in het hoofdgeding, waarin een verzoekende partij na de definitieve beëindiging van een gerechtelijke procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, in een afzonderlijke gerechtelijke procedure verzoekt om informatie over de herkomst en de distributiekanalen van de goederen of diensten waarmee op dat recht inbreuk wordt gemaakt.

 

IEF 16528

Schoonmaak- en cateringorganisaties hebben reprorechtvergoedingen niet onverschuldigd betaald

Rechtbank Den Haag 23 nov 2016, IEF 16528; (Eurest en Compass tegen Stichting Reprorecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schoonmaak-en-cateringorganisaties-hebben-reprorechtvergoedingen-niet-onverschuldigd-betaald
euresst compass reprorecht

Rechtbank Den Haag 23 november 2016, IEF 16528 (Eurest en Compass tegen Stichting Reprorecht) Auteursrecht. Reproductie. Collectief beheer. Eurest levert interieurreinigings- en facilitaire diensten. Compass exploiteert restaurants en bars inclusief automatencatering. Op grond van de (Introductie)Regeling Reprorecht Bedrijfsleven zijn aan haar facturen gezonden. Door Eurest en Compass zijn de bedragen €25.416 en €31.646 voldaan, deze worden nu teruggevorderd vanwege onverschuldigde betaling. Het bereiden en serveren van etenswaren laten zich net zo min als schoonmaakwerkzaamheden verenigen met het maken van auteursrechtelijk beschermde kopieën. Het rapport Eerlijk Auteursrecht heeft echter onderzoek gedaan binnen de Holding, en dat is een andere entiteit. Het uitvoerend personeel heeft dan wel geen toegang tot internet, maar vestigingsmanagers/beheerder hebben wel verbinding met de server van het hoofdkantoor en beschikken over een printer. Zij raadplegen zaken als voedselveiligheid en op de site van Compass staan artikelen uit vaktijdschriften. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 16527

Een 'longfelt need' is onvoldoende om octrooi pontonsamenstel met rupsbanden niet te vernietigen

Hof Den Haag 17 jan 2017, IEF 16527; (Remu Oy tegen Knoop Machinery), http://www.ie-forum.nl/artikelen/een-longfelt-need-is-onvoldoende-om-octrooi-pontonsamenstel-met-rupsbanden-niet-te-vernietigen

Hof Den Haag 17 januari 2017, IEF 16527 (Remu Oy tegen Knoop Machinery) Octrooirecht. Remu is houdster van EP1727687 B1 voor een 'Pontonsamenstel met rupsbanden'. De rechtbank [IEF 12214] oordeelt dat de gemiddelde vakman op basis van zijn algemene vakkennis tot een met behulp van aandrijfmiddelen, zoals hydraulische cilinders uitschuifbaar onderstel zou komen om aldus het hiervoor geformuleerde probleem op te lossen, dan wel, dat hij zonder meer de oplossing van het octrooi bereiken zodra hij literatuur raadpleegt. De enkele door Remu gestelde omstandigheid dat in de markt lange tijd behoefte bestond aan een inrichting volgens het octrooi (‘longfelt need’), is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Het hof bekrachtigt de bestreden vonnissen, vernietigt conclusies 2-4 en 7-9 van het Nederlandse deel en heft het gelegde conservatoir beslag op. Het hof verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de schadevergoedingsvordering.

IEF 16526

AIPPI-Symposium 2017 - het programma

Het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom vindt plaats op woensdag 15 maart 2017. Ook dit jaar zal er een bloemlezing van de meest relevante ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht worden gegeven en zullen in de middag drie debatten worden gehouden. Tijdens het symposium zal de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt. Nominaties hiervoor zijn welkom tot 27 januari 2017. Aanmelden

IEF 16525

Logo Flippin' Burgers gemaakt in opdracht, maar niet exclusief, wel handelsnaaminbreuk door met foodtruck op festival te staan

Rechtbank Rotterdam 20 dec 2016, IEF 16525; (Flippin' Burgers tegen Web & Vloed), http://www.ie-forum.nl/artikelen/logo-flippin-burgers-gemaakt-in-opdracht-maar-niet-exclusief-wel-handelsnaaminbreuk-door-met-foodtru
flippin' burgers

Vzr. Rechtbank Rotterdam 20 december 2016, IEF 16525 (Flippin' Burgers tegen Web & Vloed) Contractenrecht. Samenwerking. Logo. handelsnaam. Flippin' Burgers exploiteert foodtrucks. Web&Vloed ontwerpt en realiseert reclame- en promotiemateriaal. Partijen werken samen waarbij de winst wordt gedeeld volgens 70/30-ratio. W&V ontwerpt in opdracht een logo, de website en registreert de domeinnaam. Na beëindiging blijft W&V de handelsnaam en het logo gebruiken. Ondanks dat Flippin' Burgers het logo als eerste openbaar heeft gemaakt, zonder vermelding van W&V als maker, is hij niet ex art. 8 Aw maker. Dit artikel is niet op eenmanszaken van toepassing. Nu niet is gebleken dat partijen anders zijn overeengekomen, geldt W&V als maker. Dat de opdracht impliciet een exclusief en niet in tijd beperkt gebruiksrecht inhield, kan niet worden aangenomen. Partijen hebben de samenwerking en de in dat kader aan W&V verstrekte opdracht niet op papier gezet. W&V pleegt wel handelsnaaminbreuk door foodtrucks te exploiteren op festivals en gebruik van de domeinnaam. Verbod op handelsnaaminbreuk wordt gegeven.

IEF 16524

Van een krant wordt een onderzoeksplicht naar auteursrecht van te plaatsen foto's verwacht

Kantonrechter 13 jan 2017, IEF 16524; (Dijkstra - krant onderzoeksplicht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/van-een-krant-wordt-een-onderzoeksplicht-naar-auteursrecht-van-te-plaatsen-foto-s-verwacht
krant cc0 pixabay

Ktr. Rechtbank Rotterdam 13 januari 2017, IEF 16524 (Dijkstra - krant onderzoeksplicht) Auteursrecht. Dijkstra is fotograaf en auteursrechthebbende op de foto 'Rotterdam/Hongaarse en Nederlandse scholieren'. De Stichting X heeft deze foto afgebeeld bij een artikel op haar website. De kantonrechter wil aannemen dat X niet opzettelijk het auteursrecht heeft geschonden, maar dat speelt geen rol. Zelfs het per ongeluk schenden van andermans auteursrecht levert een inbreuk op. Van een krant mag bovendien worden verwacht dat zij zich ervan gewist of het plaatsen van foto's op haar website auteursrechtelijk zijn beschermd en wie de maker is. Aan deze onderzoeksplicht heeft zij niet voldaan. Veroordeling in schadevergoeding wegens inbreuk auteursrecht en persoonlijkheidsrechten ad €675,00.

IEF 16518

Lustrum 10 jaar IE-Diner

kledingvoorschrift black tie

Tien jaar IE-Diner en ook ruim tien jaar deLex. Daarom een speciaal feestje. Volgende week donderdag is het zover: het tiende IE-Diner. Een lustrum. En dat vieren we. Dit keer geen jasje/dasje, maar Black Tie*. Onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een mooie avond met IE-juristen.

Tafelspeeches worden gehouden door:

IEF 16522

Bijsnijden van een foto is een verminking van het origineel

Kantonrechter 13 jan 2017, IEF 16522; (Dijkstra - Geld spaarpot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bijsnijden-van-een-foto-is-een-verminking-van-het-origineel
roel dijkstra origineel inbreuk

Ktr. Rechtbank Rotterdam 13 januari 2016, IEF 16522 (Dijkstra - Geld spaarpot) Auteursrecht. Fotografie. Dijkstra is auteursrechthebbende op de foto 'Geld spaarpot' en heeft verwijdering verzocht en hiervan melding te maken zodat de schadevergoeding kan worden vastgesteld. Volgens de algemene voorwaarden van DuPho bedraagt de schade eenmaal de licentievergoeding per jaar, wegens ontbreken toestemming, niet vermelden en verminking wederom een jaar; in totaal €1.080 per foto. Dijkstra vordert met succes €810 euro. Bij fotografie is de plaatsing van het afgebeelde object binnen het kader echter een van de (essentiële) middelen waarmee een fotograaf zijn persoonlijk stempel op de foto kan drukken. Het bijsnijden van een foto levert een 'verminking' van het origineel op.

IEF 16523

Gebruik 'VP' bij registratie Vrouwen Partij(VP) is functioneel en niet misleidend

Raad van State 13 jan 2017, IEF 16523; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-vp-bij-registratie-vrouwen-partij-vp-is-functioneel-en-niet-misleidend
vrouwen partij(VP) vrijzinnige partij

ABRvS 13 januari 2017, IEF 16523; RB 2804; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad) Als randvermelding. Het centraal stembureau heeft de politieke groepering Vrouwen Partij de aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ ingeschreven in het register voor de Tweede Kamer-verkiezing. De Vrijzinnige Partij stelt zonder succes beroep in. Bij de kiezer zal niet de indruk ontstaan dat de beide politieke groeperingen op enigerlei wijze verbonden zijn. De afkorting VP wordt niet functioneel gebruikt door de Vrijzinnige Partij. De Beleidsregel staat tekens, zoals '(VP)', in relatie tot de rest van de aanduiding toe, mits ze functioneel zijn. Dat de Vrijzinnige Partij, naar zij stelt, in het maatschappelijk verkeer de letters VP als afkorting gebruikt en dat die afkorting ook als element in de geregistreerde aanduiding van de Vrouwen Partij is opgenomen, maakt niet dat die aanduiding als geheel reeds daarom voor de kiezers misleidend is.

IEF 16521

Vragen aan HvJ EU: Moet datum eerste vergunning die onjuist is vastgesteld, worden gerectificeerd?

31 aug 2016, IEF 16521; (Incyte Corporation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-moet-datum-eerste-vergunning-die-onjuist-is-vastgesteld-worden-gerectificeerd

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 31 augustus 2016, IEF 16521; IEFbe 2062; LS&R 1416; C-492/16 (Incyte Corporation) ABC. Incyte, een in de VS geregistreerde vennootschap, heeft op 24-01-2013 een ABC-aanvraag ingediend bij het Hongaarse Agentschap voor Intellectuele Eigendom (verweerder) met vermelding van een Europees basisoctrooi en de afgiftedatum voor de vergunning voor het in de handel brengen van het farmaceutisch product ‘Jakavi’, te weten 23-08-2012. Het ABC wordt 07-10-2014 verleend, geldig tot 24-08-2027, met vermelding van de beroepsmogelijkheid (30 dagen na kennisgeving). Verzoekster vraagt 18-11-2015 op grond van de HON wet administratieve procedures om vervanging van de vervaldatum (door 28-08-2027) omdat verweerder ten onrechte geen rekening zou hebben gehouden met de datum van het in kennis stellen van de adressaat maar in plaats daarvan van de datum van het besluit zelf (afgifte vergunning), hetgeen in strijd zou zijn met arrest C-471/14. Verweerder wijst het verzoek af: de betreffende HON wet is niet van toepassing omdat het aangevallen besluit geen schrijf- of rekenfout bevat en het nationale recht moet worden toegepast zolang dit de effectieve werking van EUrecht niet in de weg staat (met verwijzing naar de 30-dagentermijn van de beroepsmogelijkheid). Verweerder wijst op de verschillende wijze waarop in diverse EULS het arrest C-471/14 wordt toegepast, te weten weigeren een reeds afgegeven ABC opnieuw vast te stellen en de vervaldatum daaraan aan te passen. Verzoekster stelt dat het arrest C-471/14 niet in de tijd is beperkt en dus ex tunc werking heeft en zij wijst op artikel 17.2 van Vo. 1610/96 dat rechtstreeks in alle EULS van toepassing is. Ambtshalve correctie zou dan ook moeten plaatsvinden.

IEF 16520

Bas Kist - 'opgeheven vinger-logo is beledigend en onzedig'

opgeheven vinger

Is een opgestoken middelvinger beledigend en in strijd met de goede zeden? Ivan Daza begrijpt er niets van. Onlangs probeerde deze Zweedse ondernemer een logo met een handje als merk te registreren. Echter, het Zweedse merkenbureau weigerde de registratie omdat de middelvinger in strijd met de openbare orde en goede zeden zou zijn.

IEF 16519

Voormalig klant staat het vrij om verveelvoudigingshandelingen ex 45j Aw te verrichten

Rechtbank Midden-Nederland 28 dec 2016, IEF 16519; ECLI:NL:RBMNE:2016:6791 (Rainbow Solutions tegen Transport-Info en Besade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voormalig-klant-staat-het-vrij-om-verveelvoudigingshandelingen-ex-45j-aw-te-verrichten

Rechtbank Midden-Nederland 28 december 2016, IEF 16519; IT 2207; ECLI:NL:RBMNE:2016:6791 (Rainbow Solutions tegen Transport-Info en Besade) Auteursrecht op software. Rainbow is actief als ICT-dienstverlener en heeft zich gespecialiseerd in onder meer bedrijfssoftware voor de logistieke dienstverlener. Zij heeft de T(ransport)M(anagement)S(ysteem)-broncode uit de activa van gefailleerde Nachon overgenomen. Het auteursrecht is door de maker overgedragen. De beslagexceptie ex artikel 2, derde lid, Aw (oud) is niet van toepassing. Het auteursrecht blijft buiten het faillissement ex artikel 21 onder 1˚ Fw. De vraag is welke onderhoudswerkzaamheden op grond van artikel 45j Aw zijn toegestaan aan gebruiker en derden. Het is de rechtmatige verkrijger van TMS-software hoe dan ook is toegestaan om fouten in het programma te verbeteren en correcties aan te brengen. Een TMS-klant staat het vrij om na opzegging van de Raamovereenkomst verveelvoudigingshandelingen te verrichten die in artikel 45j Aw staan. Een TMS-gebruiker mag het toegestane onderhoud uitbesteden. Er hoeft niet gerectificeerd te worden.

IEF 16517

Piet-Hein Boekel - “Artikel 1” heeft geen zaak tegen Sylvana

art1 art1kel

Expertisecentrum Discriminatie Artikel 1 start ten onrechte een procedure tegen Sylvana Simons, dat stelt jurist en merkenrecht specialist Piet-Hein Boekel van LegalMatters.com in Amsterdam. Zijn bedrijf beheert meer dan duizend merken voor haar members en vindt het monopoliseren van Artikel 1 via de merkenwet onterecht en vooral ook misbruik van de Nederlandse taal.

Misbruik van de Nederlandse taal Het Benelux merk “Artikel 1” verwijst naar het gelijknamige artikel in de Grondwet. Het is niet wenselijk om wetsartikelen te monopoliseren via het merkenrecht. Het is in het algemeen belang dat elke burger een beschrijvend teken als Artikel 1 op niet commerciële wijze mag gebruiken. Sylvana is weliswaar commercieel, maar het gebruik door haar politieke partij in ieder geval niet. De stelling dat deze claim onterecht is, vindt steun in de wet, want ook het auteursrecht steekt hier een stokje voor. In artikel 11 van de Auteurswet is geregeld dat er geen auteursrecht bestaat op wetten, besluiten en verordeningen, dus ook niet op de Grondwet. De gedachte erachter is dat iedereen deze wetten moet kunnen gebruiken.

IEF 16516

Gemeenschapsmodelinbreukverbod voor klitteband speelballetjes

Rechtbank Amsterdam 12 jan 2017, IEF 16516; (Spin Master tegen High5 Products), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschapsmodelinbreukverbod-voor-klitteband-speelballetjes
Bunchems

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 januari 2017, IEF 16496 (Spin Master tegen High5 Products) Gemeenschapsmodelrecht. Spinmaster verhandelt plastic (klittenband) speelballetjes onder de naam "Bunchems". Door de balletjes aan elkaar te "klitten" kunnen vormen en figuren worden gemaakt. Zij is houdster van een gemeenschapsmodel. High5 verhandelt soortgelijke balletjes onder de naam "Linkeez". Spin Master beroept zich op het auteursrecht, terwijl in het land van oorsprong, de VS, een design patent niet samen met een auteursrecht kan vallen en dus geen bescherming via 2 lid 7 Berner Conventie geniet. Of dit Amerikaanse design patent nieuwheidsschadelijk is, is niet eenvoudig te beantwoorden en gaat dit kort geding te buiten. Het modelrecht beschermt meer dan enkel de technisch verworvenheid van 'het haakje', maar ook het pluizige karakter, de keuze van lengte en dikte van de tentakels, de rangschikking en de vorm. Er is modelrechtinbreuk. De standpunten over het auteursrecht en de slaafse nabootsing behoeft dan ook geen verdere bespreking. Het opbergkoffertje en de grote dozen maken geen inbreuk. De verzameling van accessoires (snorren, hoeden en brillen) is één op één gekopieerd en maken auteursrechtinbreuk. Verbod en recall worden bevolen.