IEF 16879

Onredelijk ontslag nu niet is bewezen dat bedreigende Facebookberichten van werknemer komen

Rechtbank Den Haag 9 mrt 2017, IEF 16879; ECLI:NL:RBDHA:2017:5162 (Arfos Management Services tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onredelijk-ontslag-nu-niet-is-bewezen-dat-bedreigende-facebookberichten-van-werknemer-komen

Rechtbank Den Haag 9 maart 2017, IEF 16879; ECLI:NL:RBDHA:2017:5162 (Arfos Management Services tegen X) Mediarecht. Arbeidsrecht. Gedaagde is ontslagen op staande voet vanwege bedreigende Facebook-berichten aan de werkgever. Geen van de getuigen heeft verklaard dat hij/zij gedaagde een of meer van de in het geding zijnde Facebookberichten heeft zien schrijven en heeft zien plaatsen op de Facebookpagina van Arfos. Arfos heft het verlangde bewijs dus niet kunnen leveren. Vordering wordt afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat gedaagde die berichten heeft geplaatst.

IEF 16896

Bas Kist - Gene Simmons claimt gebaar bokkengroet

Gene Simmons, de voorman van de Amerikaanse rockband Kiss, probeert in Amerika een handgebaar als merk te registreren. Op 9 juni vroeg de bandleider registratie aan van het gebaar dat ook bekend staat als de ‘duivelshoorns’. Volgens Simmons gebruikt hij dit teken al sinds 1974 bij optredens van Kiss. Met de merkregistratie hoopt Simmons het alleenrecht te verwerven voor het gebruik van de duivelshoorns in relatie tot muziekoptredens en zaken die met entertainment te maken hebben.

IEF 16893

Bezwaar tegen goedkeuringsbesluit Tarieven Live Markt is ongegrond

Overig 20 jun 2017, IEF 16893; (Live Markt Tarieven), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bezwaar-tegen-goedkeuringsbesluit-tarieven-live-markt-is-ongegrond

CvTA Beslissing op bezwaar 20 juni 2017, IEF 16893 (Live Markt Tarieven) Tariefverhoging. De Organisatoren Dance hebben een bezwaar ingediend tegen het goedkeuringsbesluit van het College voor wijziging van de Tarieven voor de Live Markt van Buma Stemra. Ze stellen dat de tariefverhoging van 20-25% buitensporig is. Vanwege de bevoorrechte positie waarin de leden van de VVEM zich bevonden (25% korting) t.o.v. andere live events, is de tariefverhoging niet buitensporig. Verder ziet het College geen reden waarom Buma Stemra de systematiek (waarmee de hoogte van het live-tarief wordt vastgesteld), vanwege het wegvallen van de VVEM korting zou moeten wijzigen, nu deze tot dusver naar behoren heeft gefunctioneerd. Het College acht het bezwaar van de Organisatoren Dance ongegrond. De verzoeken tot heroverweging, correctie en/of aanvulling van het goedkeuringsbesluit worden afgewezen.

 

IEF 16895

Verklaringen geplaatst op website BING zijn niet onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 jun 2017, IEF 16895; ECLI:NL:GHARL:2017:5191 (X tegen BING), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verklaringen-geplaatst-op-website-bing-zijn-niet-onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2017, IEF 16895; ECLI:NL:GHARL:2017:5191 (X tegen BING) Kort geding. Mediarecht. Appellant was burgemeester. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft onderzoek gedaan en oordeelde dat appellant zich schuldig had gemaakt aan machtsmisbruik en belangenverstrengeling. De vraag is of BING met het plaatsen op haar website van geciteerde verklaringen over appellant onrechtmatig heeft gehandeld. Omdat BING de eerste verklaring op haar website heeft geplaatst nadat alle klachtonderdelen van appellant ongegrond waren bevonden en de uitlatingen daarin niet onjuist waren is deze publicatie op de website niet onrechtmatig. De tweede verklaring is een reactie op kritiek van appellant op BING, dit kan ook niet als onrechtmatig worden aangemerkt. De verklaringen geplaatst op de website zijn niet onrechtmatig.

IEF 16894

Limburg leent logo van Unilever

Juni 2017. “Heb ik dat niet eerder gezien? … Dat klopt. Meer dan eens. Unilever heeft namelijk ook zo’n logo”. MarketingOnline.nl, een website van de gezaghebbende Adfo Groep, is onverbiddelijk: dat nieuwe logo van de provincie Limburg is gewoon gejat van Unilever. Ook de reacties van lezers spreken boekdelen: “Te pijnlijk voor woorden” en “Best schaamteloos”.

GELIJKENIS
Net als het logo van Unilever uit 2004 is het begin juni gelanceerde beeldmerk van Limburg opgebouwd uit een groot aantal kleinere symbolen. Het vertoont inderdaad een flinke gelijkenis met het Unilever-merk. Daan de Haan, de ontwerper van het logo, zegt te kunnen begrijpen dat mensen het blauwe logo als kopie zien. “Echter, zoom je in op de losse elementen dan gaat de vergelijking niet op”, aldus De Haan. “Ik heb het in vele kleurvariaties voorgesteld, maar doordat in eerste instantie een blauwe variant naar buiten is gebracht wordt het idee van een kopie helaas versterkt”.

MEER ASSEMBLAGE-LOGO’S
Overigens is het design volgens de Haan helemaal niet zo uniek. “Unilever was denk ik een pionier met deze vorm. Sinds de beginjaren 2000 is het langzaam een stroming geworden voor grafische oplossingen voor beeldmerken”. En inderdaad, in 2011 publiceerde branding-deskundige Martien Heijmink al eens een flinke verzameling vergelijkbare logo’s. Zo’n beeldmerk blijkt zelfs een eigen naam te hebben: assemblage-logo.

NIET TE BESCHERMEN IDEE?
Maar of Unilever juridisch ook een punt heeft, is maar helemaal de vraag. Het zou goed kunnen zijn dat een assemblage-logo nu typisch zo’n voorbeeld is van een niet te beschermen idee. Zolang de concrete uitvoering van het idee maar voldoende verschilt, is er juridisch niets aan de hand. Unilever heeft inmiddels ook kennisgenomen van het logo en zegt zich te beraden.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de Volkskrant op 22-06-17.

IEF 16892

Hof bevestigt afwijzing inbreuk octrooi van HP printer-cartridges

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16892; ECLI:NL:GHDHA:2017:1724 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-afwijzing-inbreuk-octrooi-van-hp-printer-cartridges

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16892; ECLI:NL:GHDHA:2017:1724 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution) Europees octrooi. Inbreuk. Inventiviteit. Zie eerder IEF 15475. HP is houdster van EP 617 en vordert opnieuw inbreukverbod tegen Digital Revolution. Vordering wordt afgewezen: geen indirecte inbreuk wegens impliciete licentie bij aanschaf printer. Digital Revolution vordert niet-ontvankelijkheid van HP, dit blijft onbehandeld. 

IEF 16890

Conclusie AG: Louboutin-zoolmerk kan getoetst worden aan 'wezenlijke waarde'-toets, zonder rekening te houden met reputatie

HvJ EU 22 jun 2017, IEF 16890; ECLI:EU:C:2017:495 (Louboutin tegen van Haren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-louboutin-zoolmerk-kan-getoetst-worden-aan-wezenlijke-waarde-toets-zonder-rekening-te-h

Conclusie AG HvJ EU 22 juni 2017, IEF 16890; IEFbe 2219; C‑163/16, ECLI:EU:C:2017 (Louboutin tegen van Haren) Merkenrecht. Van Haren vordert nietigverklaring en doorhaling van het Benelux rode zoolmerk. Wezenlijke waarde van de waar kan worden toegepast op zool-merk bestaande uit vorm van een product in een bepaalde kleur. HvJ EU:

„Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing kan zijn op een teken bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur. Het begrip vorm die ‚een wezenlijke waarde geeft’ aan de waar in de zin van deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op de intrinsieke waarde van de vorm en hierbij mag geen rekening worden gehouden met de reputatie van het merk of van de houder ervan.”

IEF 16891

Octrooi-, merk- en auteursrechtinbreuk lamparmaturen

Rechtbank Den Haag 21 jun 2017, IEF 16891; ECLI:NL:RBDHA:2017:6743 (Hygro tegen Futurecare c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-merk-en-auteursrechtinbreuk-lamparmaturen

Rechtbank Den Haag 21 juni 2017, IEF 16891; ECLI:NL:RBDHA:2017:6743 (Hygro tegen Futurecare c.s.) Merkenrecht. Auteursrecht. Zie eerder: IEF 15403 en IEF 14982. De Australische onderneming Hygro houdt zich bezig met de verkoop van de door haar ontwikkelde “Adjust-A-Wings” lamparmaturen. Na staking van de leveringen aan Futurecare c.s. besloot het bedrijf zelf lamparmaturen aan te bieden onder de naam “Adjust-A-Shades”. Hygro vordert met succes de staking octrooi-, merk- en auteursrechtinbreuk. Nu Futurecare c.s. niet heeft betwist dat de armaturen die zij heeft verhandeld onder de beschermingsomvang van het octrooi vielen, staat daarmee de octrooi-inbreuk vast. De gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermt: producten zijn met een kopie van de gebruiksaanwijzing van Hygro verhandeld.  

 

IEF 16889

Gemeenschapsmodel toiletbril ontbeert eigen karakter

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 jun 2017, IEF 16889; ECLI:EU:T:2017:411 (Kneidinger Toiletbril), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschapsmodel-toiletbril-ontbeert-eigen-karakter

Gerecht EU 21 juni 2017, IEF 16889; IEFbe 2218; ECLI:EU:T:2017:411; T-286/16 (Kneidinger Toiletbril) Gemeenschapsmodelrecht. Nietigheidsprocedure. Toiletbril [model]. Ouder Gemeenschapsmodel. Eigen karakter en nieuwheid ontbreekt. Het beroep wordt afgewezen; het model is niet nieuw.

 

IEF 16888

Gerecht EU: Visgraat tussen twee parallele lijnen geldig beeldmerk voor haaknaalden

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 jun 2017, IEF 16888; ECLI:EU:T:2017:410 (Indeutsch tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-visgraat-tussen-twee-parallele-lijnen-geldig-beeldmerk-voor-haaknaalden
merk indeutsch

Gerecht EU 21 juni 2017, IEF 16888; IEFbe 2217; ECLI:EU:T:2017:410; T-20/16 (Indeutsch tegen EUIPO) Uniemerk. Nietigheidsprocedure. Uniebeeldmerk dat visgraat tussen twee parallelle lijnen weergeeft. Ingeschreven voor brei- en haaknaalden. Onderscheidend vermogen. Onderzoek van het merk zoals ingeschreven. Beslissing kamer van beroep tot nietigverklaring wordt vernietigd. Merk is geldig ingeschreven.

IEF 16887

Uniemerkverordening (codificatie) in Publicatie van de EU

De Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie) is op 16 juni 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De Verordening vervangt Verordening (EC) No. 207/2009 van 26 februari  2009 en is van toepassing vanaf 1 oktober 2017.

Le Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (version codifiée) a été publié dans le Journal officiel de l’UE. Le Règlement remplace le Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 et s'applique à compter du 1er octobre 2017.

IEF 16886

Wim Maas - Een tweede IE-rechtbank in Nederland

In het opiniestuk van Visser, Vrendenbarg en Steenbergen over “Doorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen’ in BIE maart/april 2017 (inloggen BIE-abonnees) opperen de auteurs dat het misschien een goed moment is om KEI aan te grijpen om een tweede rechtbank voor IE-zaken in Nederland aan te wijzen om de druk op de rechtbank Den Haag te verminderen. Daarmee zou bovendien een tweede kennis- en ervaringscentrum in Nederland ontstaan en de doorlooptijden zouden drastisch verlagen, zoals met KEI ook wordt beoogd. Dit zijn in mijn ogen overtuigende argumenten, waar geen speld tussen te krijgen is. Toch ziet het gerechtsbestuur van de rechtbank Den Haag het anders. Zij menen dat het instellen van een tweede rechtbank voor IE-zaken het probleem zou verschuiven. Om deze stelling te onderbouwen wordt vervolgens genoemd dat concentratie bijdraagt aan de opleiding van ervaren rechters tot specialistische rechters. Ik snap deze redenering niet. Natuurlijk begrijp ik dat concentratie bijdraagt tot betere rechtspraak. Ik onderschrijf ook de uitkomsten van het rapport ‘Specialisatie loont’ van prof. Klaassen. Als octrooiadvocaat behoor ik tot een groep stakeholders die op basis van eigen ervaring kan zeggen dat rechtzoekenden wel degelijk gebaat zijn bij goede, specialistische rechters. Maar ik zie werkelijk niet in waarom het instellen van een tweede IE-rechtbank het probleem niet zou oplossen, maar verschuiven. Mijn stellige overtuiging is dat in de laatste tien jaar de IE-zaken zijn toegenomen. Ik baseer dit op de groei van onze eigen praktijk, op de toename van het aantal IE-kantoren, en de toename van het aantal IE-advocaten. De octrooizaken zijn ook steeds groter en complexer geworden. Die complexiteit zie ik ook steeds toenemen. Dat erkent het gerechtsbestuur ook in haar reactie. Als er nu een tweede gespecialiseerde IE-rechtbank zou zijn, dan kan het niet anders dan dat de doorlooptijden drastisch worden ingekort. Simpel: als je hetzelfde werk met meer mensen kan doen, zorgt ervoor dat het sneller af is. Een waarheid als koe.

IEF 16885

OvJ moet Powned vervolgen wegens heimelijke opname ex-burgemeester Hoes

14 jun 2017, IEF 16885; ECLI:NL:GHAMS:2017:2226 (Powned), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ovj-moet-powned-vervolgen-wegens-heimelijke-opname-ex-burgemeester-hoes

Hof Amsterdam 14 juni 2017, IEF 16885; ECLI:NL:GHAMS:2017:2226 (Powned) Strafrecht. Mediarecht. Art. 12 Sv. Hof gelast vervolging van Powned voor maken en uitzenden heimelijke audio-visuele opnamen Onno Hoes. Afweging belangen conflicterende grondrechten ( 8 en 10 EVRM). Openbare behandeling doet meeste recht aan zorgvuldige bepaling van evenwicht tussen beide belangen. Het hof beveelt de officier van justitie te Amsterdam om beklaagden te vervolgen ter zake van de feiten waarop het beklag betrekking heeft.

5. beoordeling van het beklag:

Klager heeft op 12 december 2014 aangifte en klacht gedaan tegen beklaagden [naam beklaagde 1] en [naam beklaagde 2] in verband met het maken van heimelijke audiovisuele opnames, het uitzenden van die heimelijke opnames en smaad c.q. laster door de beelden uit te zenden en door de verdraaide toelichting in een televisie-uitzending en het plaatsen van vertrouwelijke informatie op het internet/blog door een ander, strafbaar gesteld in de artikelen 139b, 139c, 139d, 261, 262 en 441b Wetboek van Strafrecht (verder: Sr).

5.1. (...)

b) Op 9 oktober 2014 ontmoetten klager en beklaagde [naam beklaagde 1] elkaar voor een diner in Maastricht. Ook bij deze gelegenheid werden door beklaagde [naam beklaagde 1] – voor dat doel door beklaagde [naam beklaagde 2] voorzien van apparatuur – audiovisuele opnamen gemaakt van klager. Omdat de apparatuur die beklaagde [naam beklaagde 1] droeg niet goed werkte werden door een of meer medewerkers van [naam beklaagde 2] vanaf een nabij staande tafel beeldopnamen gemaakt van beklaagde [naam beklaagde 1] en klager. Geluid werd door de apparatuur die beklaagde [naam beklaagde 1] op zich droeg wel opgenomen. Er zijn geluidsopnames van een gesprek, buiten bij het restaurant, tussen beklaagde [naam beklaagde 1] en een onbekende vrouw, die beklaagde [naam beklaagde 1] instructies lijkt te geven over het te voeren gesprek met klager. Nadat beklaagde [naam beklaagde 1] en klager het restaurant verlieten, dronken zij nog wat op een terras. Van het gesprek dat beklaagde [naam beklaagde 1] en klager, lopend naar en zittend op het terras, hebben gevoerd zijn geluidsopnames gemaakt.

IEF 16884

Bewijsopdracht is geen bindende eindbeslissing, tenzij...

Rechtbank Rotterdam 7 jun 2017, IEF 16884; ECLI:NL:RBROT:2017:4720 (bewijsopdracht is geen eindbeslissing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijsopdracht-is-geen-bindende-eindbeslissing-tenzij
hamer CC0

Rechtbank Rotterdam 7 juni 2017, IEF 16884; IT 2306; ECLI:NL:RBROT:2017:4720 (bewijsopdracht is geen eindbeslissing) Procesrecht. Bewijs. Een bewijsopdracht is als zodanig geen bindende eindbeslissing, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is overwogen hoe over de zaak zal worden beslist ingeval het opgedragen bewijs wel respectievelijk niet geleverd wordt. De rechtbank is in een eerder tussenvonnis teruggekomen op een dergelijke bindende eindbeslissing door te overwegen dat een deel van de bewijsopdrachten ruimer moest worden opgevat. De rechtbank heeft ten onrechte verzuimd partijen voorafgaand aan dat tussenvonnis in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over het voornemen om de bewijsopdrachten ruimer op te vatten. Dit verzuim is hersteld door de nadere brieven van partijen.

 

IEF 16880

Rechtbank bevoegd nu deel van vorderingen verklaringen van onbepaalde waarde betreffen

Rechtbank Den Haag 7 jun 2017, IEF 16880; ECLI:NL:RBDHA:2017:6574 (Warmgarant tegen CKI-Groep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-bevoegd-nu-deel-van-vorderingen-verklaringen-van-onbepaalde-waarde-betreffen

Rechtbank Den Haag 7 juni 2017, IEF 16880; ECLI:NL:RBDHA:2017:6574 (Warmgarant tegen CKI-Groep) Auteursrecht. Bevoegdheidsincident. Gedaagde stelt dat de zaak naar de kamer voor kantonzaken moet worden verwezen. Dit wordt afgewezen omdat een deel an de verklaringen voor recht zien op auteursrechtinbreuk waarbij de waarde kan worden bepaald op een bedrag onder € 25.000,- en een deel van de vorderingen betreffen echter verklaringen voor recht waarbij de waarde onbepaalbaar is, zodat team Handel bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen.

IEF 16883

Vrijwaringsincident jegens derden toegewezen

Rechtbank Den Haag 14 jun 2017, IEF 16883; ECLI:NL:RBDHA:2017:6580 (Planet Safe tegen PON c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijwaringsincident-jegens-derden-toegewezen

Rechtbank Den Haag 14 juni 2017, IEF 16883 (Planet Safe tegen PON c.s.) Bodemzaak in eerste aanleg. Intellectuele eigendom. Vrijwaringsincidenten. Planet Safe houdt zich bezig met de productie van verkoop van Roofclix-daktegels. PON is een van de aandeelhouders van Planet Safe. X, uitvinder en enig bestuurder van PON, vordert in het incident de Stichting en Roofscaping in vrijwaring op te roepen. De incidentele vordering jegens derden wordt toegewezen.

 

IEF 16882

Conclusie AG: Rechter is pas bevoegd kennis te nemen van vordering wegens inbreuk tot uitspraak is gedaan op vordering tot nietigverklaring

HvJ EU 20 jun 2017, IEF 16882; ECLI:EU:C:2017:479 (Hansruedi Raimund tegen Michaela Aigner), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-rechter-is-pas-bevoegd-kennis-te-nemen-van-vordering-wegens-inbreuk-tot-uitspraak-is-ge

Conclusie AG HvJ EU 20 juni 2017, IEF 16882; ECLI:EU:C:2017:479 (Hansruedi Raimund tegen Michaela Aigner) Zie eerder IEF 16230. Uniemerk – Verhouding tussen een vordering wegens inbreuk en een reconventionele vordering tot nietigverklaring”. Gaat om Uniemerk BAUCHERLWÄRMER.

Conclusie:
93. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de door het Oberste Gerichtshof gestelde vragen te beantwoorden als volgt:
    „1) Artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van het Uniemerk op grond van de kwade trouw van de merkhouder bij inschrijving ervan is ingesteld, de rechter die kennis neemt van de hoofdvordering wegens inbreuk op dat merk deze bij exceptie opgeworpen nietigheidsgrond niet kan toewijzen tot uitspraak is gedaan op de reconventionele vordering.
    2) De rechtbank voor het Uniemerk kan de vordering wegens merkinbreuk afwijzen op grond van de kwade trouw van de aanvrager van dat merk, wanneer minstens tegelijkertijd de reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van dat merk op dezelfde grond wordt toegewezen. Het Unierecht verplicht deze rechtbank niet om voor de beslechting van de vordering wegens inbreuk te wachten totdat de beslissing over de reconventionele vordering definitief is geworden, maar verzet zich evenmin daartegen.”

IEF 16881

Bewijslast m.b.t. uitputting merk ligt mogelijk bij merkhouder zelf

Rechtbank Den Haag 20 jun 2017, IEF 16881; ECLI:NL:RBDHA:2017:6675 (TrendyHair c.s. tegen Shops4youonline c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijslast-m-b-t-uitputting-merk-ligt-mogelijk-bij-merkhouder-zelf

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 juni 2017, IEF 16881 (TrendyHair c.s. tegen Shops4youonline c.s.) Vonnis in kort geding. Merkenrecht. Farouk produceert en verhandelt haarverzorgingsproducten en is houdster van de Farouk-merken. De volgende Uniewoordmerken vallen hier onder: BIOSILK, CHI, CHI INFRA en DEEP BRILLIANCE. TrendyHair importeert deze producten en distribueert ze vervolgens. Shops4youonline verkoopt haarverzorgingsproducten. TrendyHair c.s. vorderen dat Shops4youonline c.s. de merkinbreuk staken. De merkinbreuk is niet aannemelijk nu TrendyHair c.s. geen stukken in het geding gebracht hebben waaruit het gestelde merkinbreuk zou kunnen volgen. Bewijslast ligt bij TrendyHair c.s.. Het is onvoldoende zeker dat de bodemrechter de bewijslast van uitputting van de merkrechten bij Shops4youonline c.s. zal leggen, nu aannemelijk is dat reëel gevaar bestaat dat de handelspraktijken van TrendyHair c.s. de nationale markt afschermen. De Rechtbank wijst de vorderingen af.

IEF 16878

Kostenschatting 50% boven indicatietarief vanwege tweede zitting

30 mei 2017, IEF 16878; ECLI:NL:GHAMS:2017:2055 (Businesscompleet tegen The Valley), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kostenschatting-50-boven-indicatietarief-vanwege-tweede-zitting

Hof Amsterdam 30 mei 2017, IEF 16878; ECLI:NL:GHAMS:2017:2055 (Businesscompleet tegen The Valley) Proceskosten 1019h Rv. Businesscompleet heeft zonder succes in eerste aanleg [IEF 15587] gevorderd The Valley bij wijze van voorlopige voorziening te bevelen de inbreuken op de databankrechten van Businesscompleet te staken. De proceskosten zijn door de voorzieningenrechter begroot op een bedrag van in totaal €51.556,20, samengesteld uit een bedrag van €1.909,- aan griffierecht en, op basis van een door The Valley overgelegde specificatie, een bedrag  €49.647,20 aan salaris advocaat (hof: inclusief kosten deskundige ad €9.075,-). Kosten van de deskundige kunnen worden meegenomen in de veroordeling. De toepassing van indicatietarieven in IE-zaken wordt naar boven toe afgeweken met 50% omdat er een tweede zitting plaatsvond. De kosten worden op €31.909 begroot.

IEF 16877

Prej. vragen over bedrijfsgeheimen van een geprivatiseerde bank en toegang tot overheidsinformatie

HvJ EU 11 apr 2017, IEF 16877; (Nova KBM tegen Slovenië), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prej-vragen-over-bedrijfsgeheimen-van-een-geprivatiseerde-bank-en-toegang-tot-overheidsinformatie
nbkm

Prej. vragen aan HvJ EU 11 april 2017, IEF 16877; IEFbe 2213; IT 2305; C-215/17 (Nova KBM tegen Slovenië) Openbaarheid. Overheidsinformatie. Auteursrecht. Hergebruik. Verzoekster (bank) heeft verzocht om herziening van een uitspraak op een verzoek van een journaliste tot openbaarmaking van een lijst van de consultancyfirma’s, advocatenkantoren en vennootschappen die intellectuele prestaties leveren waarmee verzoekster in de periode van 01-10-2012 tot en met 17-04-2014 overeenkomsten heeft gesloten. De lijst zou ook inhoudelijke gegevens van de overeenkomsten moeten bevatten. Volgens de SLV wetgeving zijn deze gegevens absoluut openbaar waarbij aangetekend dat het belang van het publiek bij openbaarmaking niet zwaarder weegt dan het belang van de tot openbaarmaking verplichte persoon om de toegang tot de gevraagde informatie te beperken. Dit geldt met name voor (rechts)personen die onder de overheersende invloed staan dan wel de laatste vijf jaar hebben gestaan van publiekrechtelijke lichamen, zoals in casu verzoekster, waarin SLV een meerderheidsaandeel had en die door SLV in beduidende mate is geherkapitaliseerd. Met name dit laatste vergroot het openbaar belang van controle. Sinds 21-04-2016 is verzoekster een privaatrechtelijke vennootschap op aandelen. Zij staat niet meer onder de overheersende invloed van de Staat maar is nog wel verplicht vijf jaar lang gegevens te verstrekken op grond van de Wet op de toegang tot overheidsinformatie.