IEF 16973

Landine Varela - Het ene vormgevingserfgoed is het andere niet

Artikel ingezonden vanwege het derde IE-Zomerforum rondom modellenrecht/slaafse nabootsing. Het auteursrechtelijk, modelrechtelijk en ‘slaafse’ vormgevingserfgoed wordt in zaken over productontwerpen vaak op één hoop gegooid terwijl dat juridisch niet juist is. Laten we zeggen dat u procedeert over het uiterlijk van een mooie designstoel. Deze stoel heeft volgens uw klant een EOKPS, is nieuw en heeft een eigen karakter en een eigen plaats in de markt. Uiteraard doet u een beroep op het auteursrecht, modelrecht en stelt u dat er slaafs is nagebootst. De “inbreukmaker” zal waarschijnlijk niet alleen de inbreuk betwisten, maar ook de nieuwheid etc. onderuit willen halen door allerlei oudere stoelen uit het vormgevingserfgoed naar voren te brengen. Maar heeft u er ooit aan gedacht of wel uit het ‘juiste’ vormgevingserfgoed is geput? 

IEF 17039

Indirect verwarringsgevaar met handelsnaam 'Het Werkstation' voor zakelijke dienstverlening

Rechtbank Noord-Holland 3 aug 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Handelsnaam Werkstation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/indirect-verwarringsgevaar-met-handelsnaam-het-werkstation-voor-zakelijke-dienstverlening

Ktr. Rechtbank Noord-Holland 3 augustus 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Handelsnaam Het Werkstation) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Verweerster dient haar handelsnaam ‘Werkstation’ en domeinnaam www.werkstation.net o.g.v. art. 5 Handelsnaamwet te wijzigen, omdat deze naam (vrijwel) identiek is aan die van verzoekster. Ondanks de niet (geheel) vergelijkbare activiteiten van partij, kan dit bij het publiek tot indirecte verwarring leiden. Beide ondernemingen richten zich op zakelijke dienstverlening en zijn deels in hetzelfde geografische gebied werkzaam. De handelsnaam is onderscheidend genoeg: het woord ‘werkstation’ is niet zonder meer beschrijvend voor de activiteiten van partijen. 

IEF 17037

Gemeenschapsmodel van Ball Beverage voor drankblikjes mist eigen karakter

Gerecht EU (voorheen GvEA) 13 jun 2017, IEF 17037; ECLI:EU:T:2017:386 (Canettes), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschapsmodel-van-ball-beverage-voor-drankblikjes-mist-eigen-karakter

Gerecht EU 13 juni 2017, ECLI:EU:T:2017:386; T‑9/15; IEF 17037; IEFbe 2316 (Canettes) Modellenrecht. Ball Europe is houdster van een gemeenschapsmodel voor blikken voor drank. Crown Hellas Can heeft een vordering tot nietigverklaring ingediend omdat het model niet nieuw was en geen eigen karakter had. De nietigheidsafdeling heeft de vordering afgewezen waarop de beroepskamer van het EUIPO het model wel nietig verklaard heeft op grond dat het geen eigen karakter had. Ball Europe verzoekt het gerecht deze beslissing te vernietigen. Het beroep wordt verworpen.

IEF 17034

Woord- en beeldmerken IGL maken inbreuk op de merken van IGI

Belgische gerechten 18 okt 2016, IEF 17034; (GL tegen IGI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/woord-en-beeldmerken-igl-maken-inbreuk-op-de-merken-van-igi

Hof van beroep Brussel 18 oktober 2016, IEF 17034; IEFbe 2312 (GL tegen IGI) Merkenrecht. International Gemological Institue (IGI) houdt zich bezig met het verlenen van certificaten voor edelstenen, kleurstenen, juwelen en diamanten. Daarnaast verschaft IGI opleidingen in gemmologie. IGI is houder van verschillende merken waaronder 'IGI', 'International Gemological Institute' en het Uniemerk 'IGI'. Gemological Lab (GL) heeft als handelsnaam 'IGL International Gemological Laboratories'. De activiteit bestaat tevens uit het verlenen van certificaten voor edelstenen. Zij heeft het beeldmerk IGL. IGI stelt dat sprake is van verwarring wekken en dat GL probeert aan te haken aan de bekende naam en reputatie van IGI. De merken van IGI zijn in de Unie bekende merken. IGL stemt visueel en auditief in belangrijke mate overeen met IGI. Daarnaast is er ook overeenstemming tussen de samengestelde tekens. Het hof stelt dat GL door het gebruik van IGL inbreuk maakt op de merken van IGI.

IEF 17033

Merken 'BROWN' en 'PERFECTARC' nietig wegens depot te kwader trouw

Belgische gerechten 7 okt 2016, IEF 17033; (BROWN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merken-brown-en-perfectarc-nietig-wegens-depot-te-kwader-trouw

Hof van Cassatie 7 oktober 2016, Hof van beroep Brussel 19 november 2013; IEF 17033; IEFbe 2311 (BROWN) Merkenrecht. Moco gebruikte sedert haar oprichting de tekens 'BROWN' en 'PERFECTARC'. X en Y waren werkzaam bij Moco tot Moco werd ontbonden. FP Brown werd opgericht door o.a. X en gebruikt sedert haar oprichting de tekens BROWN en PERFECTARC en deponeert hiervoor twee merken. Vaco werd opgericht door Y en gebruikt tevens de tekens BROWN en PERFECTARC. FP Brown vordert staking van het gebruik van de twee tekens door Vaco waarop Vaco een tegenvordering instelt, inhoudende de beide beeldmerken nietig te horen verklaren. Moco heeft vervolgens ook nietigverklaring van de tekens van FP Brown gevorderd voor de rechtbank Bergen. Het hof van beroep Brussel stelt dat de beeldmerken 'BROWN' en 'PERFECTARC' zijn ingeschreven ingevolge een depot te kwader trouw van FP Brown en spreekt de nietigverklaring uit. FP Brown stelt hierop cassatie in. Het Hof van Cassatie verwerpt dit cassatieberoep.

IEF 17038

Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

Via Rechtspraak.nl: De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat per ingang van 1 september bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland niet meer bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf die datum is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken verplicht digitaal een rechtszaak te starten en te voeren. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het ‘oproepingsbericht’.

IEF 17036

Dwangsom voor NPO Radio 2 en 3FM wegens overtreden dienstbaarheidsverbod

CvdM 14 mrt 2017, IEF 17036; dossiernr. 656105/684758 (Dwangsom NPO Radio 2 en 3FM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dwangsom-voor-npo-radio-2-en-3fm-wegens-overtreden-dienstbaarheidsverbod

CvdM dwangsombeschikking 14 maart 2017, IEF 17036; dossiernr. 656105/684758 (Dwangsom NPO Radio 2 en 3FM) Mediarecht. Via CvdM: Het Commissariaat voor de Media legt NPO Radio 2 en 3FM een last onder dwangsom op wegens het overtreden van het dienstbaarheidsverbod en het niet melden van nevenactiviteiten. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Sky Radio Group heeft de mediatoezichthouder onderzoek gedaan naar een groot aantal actieweken van beide zenders. Met een last onder dwangsom wil het Commissariaat NPO Radio 2 en 3 FM dwingen te stoppen met hun huidige werkwijze bij actieweken.

IEF 17035

Hof bevestigt inbreuk op privacy door Schipholfoto op voorpagina Volkskrant

Hof Amsterdam 15 aug 2017, IEF 17035; ECLI:NL:GHAMS:2017:3247 (Volkskrant tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-inbreuk-op-privacy-door-schipholfoto-op-voorpagina-volkskrant

Hof Amsterdam 15 augustus 2017, IEF 17035; IT 2334; ECLI:NL:GHAMS:2017:3247 (Volkskrant tegen X) Portretrecht. Privacy. Zie eerder: IEF 16246. Met de voorpaginafoto waar geïntimeerde herkenbaar is afgebeeld in combinatie met de tekst “Is Schiphol nog veilig?”, heeft de Volkskrant de privacy van geïntimeerde geschonden. De Volkskrant gaat in verzet tegen betaling van een voorschot op (immateriële) schadevergoeding. Voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat inbreuk op portretrecht en persoonlijke levenssfeer gemaakt wordt en een voldoende mate van ernst bestaat. Voldoende aannemelijk dat rechter in bodemprodure het toegekende bedrag van € 1.500,- zal toewijzen: bekrachtiging vonnis voorzieningenrechter.

IEF 17032

Verbod op versturen naaktfoto's naar ex-partner

Rechtbank Overijssel 21 jun 2017, IEF 17032; ECLI:NL:RBOVE:2017:2536 (Verbod verzending naaktfoto’s), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-versturen-naaktfoto-s-naar-ex-partner

Vzr. Rechtbank Overijssel 21 juni 2017, IEF 17032; ECLI:NL:RBOVE:2017:2536 (Verbod versturen naaktfoto’s) Mediarecht. Incidenten na echtscheiding. Ernstig verstoorde relatie. Man stelt lastig gevallen te worden met naaktfoto's ex-partner en vordert een verbod. Vrouw wordt verboden nog langer naaktfoto's aan eiser te sturen, met een te verbeuren dwangsom van € 250,00 voor iedere keer dat niet voldaan wordt aan het uitgesproken verbod, tot een maximum van € 5.000,00. Man wordt verboden om de (reeds eerder verstuurde) naaktfoto’s van gedaagde te verspreiden, met een dezelfde dwangsom.

IEF 17031

Vragen aan HvJ EU: Verbod op het gebruik van elementen of kenmerken – inclusief merken – die verwijzen naar een smaak, geur- of smaakstoffen bij tabaksproducten

HvJ EU 21 apr 2017, IEF 17031; (Planta Tabak), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-verbod-op-het-gebruik-van-elementen-of-kenmerken-inclusief-merken-die-verwijzen-na

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 21 april 2017, IEF 17031; RB 2941; LS&R 1488; IEFbe 2307; C-220/17-verwijzingsbeschikking (Planta Tabak) Merkenrecht. Tabak. Reclame. Het verbod op het gebruik van elementen of kenmerken – inclusief merken – die verwijzen naar een smaak, naar geur- of smaakstoffen of naar andere additieven, dan wel naar het ontbreken daarvan in artikel 13, lid 1, onder c), van de richtlijn. Na Philip Morris Brands [IEF 15923; IEFbe 1787, LS&R 1312; RB 2710] moet nog verduidelijkt worden of de etiketteringsverboden moeten worden opgevat als een „verbod om de smaakstof als reclame te gebruiken” dan wel als een „verbod om de smaakstof te vermelden. Via Minbuza: De prejudiciële vragen hebben betrekking op drie vraagcomplexen:

IEF 17030

Facebook voorwaarden geen grond voor auteursrechtinbreuk Drankgigant

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 aug 2017, IEF 17030; (X tegen Drankgigant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/facebook-voorwaarden-geen-grond-voor-auteursrechtinbreuk-drankgigant

Ktr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 augustus 2017, IEF 17030 (X tegen Drankgigant) Auteursrecht. Drankgigant heeft de foto van X op haar website gepubliceerd voor een reclamecampagne. Auteursrechtinbreuk wordt aangenomen, nu de foto zonder toestemming openbaar gemaakt is. Dat de foto mogelijk op Facebook is geplaatst, geeft geen vrijbrief om deze te mogen worden gebruikt voor reclamecampagnes zoals die van Drankgigant. Op Facebook geplaatste foto's mogen enkel door Facebook gebruikt worden of gedeeld worden door anderen op het platform. De gevorderde hoofdsom van € 431,00, vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 375,00 wordt toegewezen. 

IEF 17029

Vragen aan HvJ EU: Is live-streaming van tv-programma's aanbod in de zin van Universeledienstrichtlijn?

HvJ EU 10 mei 2017, IEF 17029; (France Télévisions tegen Playmédia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-is-live-streaming-van-tv-programma-s-aanbod-in-de-zin-van-universeledienstrichtlij

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 10 mei 2017, IEF 17029; IT 2332; IEFbe 2306; C-298-17-verwijzingsbeschikking (France Télévisions tegen Playmédia) Via Minbuza: Verzoekster vraagt de verwijzende rechter om nietigverklaring van een besluit van de France omroepraad (CSA, verweerder) waarmee verzoekster opdracht heeft gekregen om toe te laten dat de onderneming Playmédia (medeverweerster) op haar website ‘playtv.fr’ diensten beschikbaar stelt die verzoekster produceert. Verzoekster stelt bevoegdheidsoverschrijding en onrechtmatigheid van het besluit omdat de plicht tot beschikbaarstelling van programma’s daarmee boven het eigendomsrecht komt te staan, een mogelijke rechtvaardigingsgrond voor afwijking van de vrijheid van communicatie. CSA heeft de reikwijdte van artikel 31 van RL 2002/22 onjuist uitgelegd. Playmédia beroept zich op de verplichte beschikbaarstelling terwijl haar website niet aan de criteria van de RL voldoet.

IEF 17028

NapPas maakt inbreuk door verminking en verveelvoudiging Euromast-foto

Rechtbank Den Haag 10 aug 2017, IEF 17028; (Verminkte Euromast-foto ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nappas-maakt-inbreuk-door-verminking-en-verveelvoudiging-euromast-foto

Ktr. Rechtbank Den Haag 10 augustus 2017, IEF 17028 (Verminkte Euromast-foto) Zie eerder: IEF 16609 Eindvonnis. In de hoofdzaak is overwogen dat NapPas inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Van Loo, en dat NapPas uit dien hoofde gehouden is de schade te vergoeden. Dat is begroot op €1.750,-. In de vrijwaringszaak is overwogen dat Euromast in beginsel aansprakelijk is voor de door NapPas als gevolg van haar inbreuk op de rechten van Van Loo geleden schade wat betreft de verveelvoudiging van de Euromast-foto, op grond van art. 6:101 BW verminderd met 25%. NapPas was opgedragen bewijs te leveren van haar stelling dat Euromast heeft ingestemd met de verminking van de Euromast-foto en het ontbreken van de naamsvermelding daarbij, maar heeft daartoe geen akte genomen noch uitstel gevraagd.

IEF 17027

Verzoek voorlopig getuigenverhoor stichting BREIN toegewezen

Rechtbank Den Haag 1 aug 2016, IEF 17027; ECLI:NL:RBDHA:2017:9026 (Stichting Brein/ voorlopig getuigenverhoor), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-voorlopig-getuigenverhoor-stichting-brein-toegewezen

Rechtbank Den Haag 1 augustus 2016, IEF 17027; ECLI:NL:RBDHA:2017:9026 (Stichting Brein-voorlopig getuigenverhoor) Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Geen fishing expedition. Auteursrecht. Stichting Brein heeft geconstateerd dat zich op door Ecatel gehoste websites inbreukmakend materiaal bevond. Het netwerk van Ecatel is overgenomen door Quasi Networks. Stichting Brein heeft binnen het netwerk van Quasi Networks meerdere websites aangetroffen met evident inbreukmakende content. Quasi Networks reageert structureel niet op verzoeken tot afsluiting van websites. Stichting Brein wenst [verweerders] als getuigen te horen om verdere duidelijkheid te krijgen over de structuur van en de relatie tussen deze ondernemingen, waar de servers zich bevinden en welke personen de verantwoordelijken achter Quasi Networks zijn. De rechtbank beveelt het voorlopig getuigenverhoor.

IEF 17026

Karakter “Striker Lucian” in het computerspel League of Legends maakt inbreuk op portretrecht Edgar Davids

Rechtbank Amsterdam 9 aug 2017, IEF 17026; ECLI:NL:RBAMS:2017:5415 (Edgar Davids tegen Riot Games), http://www.ie-forum.nl/artikelen/karakter-striker-lucian-in-het-computerspel-league-of-legends-maakt-inbreuk-op-portretrecht-edgar-da

Rechtbank Amsterdam 9 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5415 (Edgar Davids tegen Riot Games) Portretrecht. Met het gebruik van de skin “Striker Lucian” in het computerspel League of Legends inbreuk gemaakt op het portretrecht van een bekende oud-voetballer Edgar Davids. De rechtbank concludeert dat de skin is aan te merken als een portret. Striker Lucian bevat zoveel elementen van de oud-voetballer – een donkere huidskleur, sportief postuur, agressieve speelstijl, zwarte dreadlocks en een sportbril, gecombineerd met een voetbaluniform – dat met de skin en afbeeldingen van Striker Lucian het beeld van de voetballer wordt opgeroepen. Bij die beoordeling is ook aangesloten bij de context en de bedoeling waarmee het portret wordt gebruikt.

De verzilverbare populariteit van de oud-voetballer vormt in dit geval ook voldoende belang voor hem om zich tegen het gebruik van zijn portret te verzetten. Dit belang weegt zwaarder dan het commerciële belang van de exploitant van het spel om de skin Striker Lucian aan te bieden als verfraaiing van haar computerspel. Daarvoor is geen redelijke vergoeding aangeboden. Riot Games moet daarom een schadevergoeding aan de oud-voetballer betalen. Om de hoogte van de vergoeding te bepalen moet Riot Games nu laten zien hoeveel er (in Nederland) is verdiend met deze skin. De rechtbank zal in een volgend vonnis beslissen over de hoogte van de schadevergoeding.

IEF 17025

Piet-Hein Boekel - Chelsea ownes Mourinho

Kent u hem nog? Mourinho ‘the special one’? José Mourinho was de eerste coach die vond dat hij meer salaris moest ontvangen dan de spelers zelf. Hoe kun je als coach serieus genomen worden als je net boven de Balkendendenorm zit, terwijl de spelers dat salaris per zes minuten verdienen? Daar valt wat voor te zeggen. Alhoewel er vermoedelijk niet heel veel shirtjes met het rugnummer van Mourinho over de toonbank zullen gaan. Hoe verdient de club dan het miljoenensalaris van Mourinho terug? Chelsea heeft daar wel een creatieve oplossing voor.

IEF 16972

Renate Keijser - Hoe de maatman een fietsmand wel én niet beschermd laat zijn

Artikel ingezonden vanwege het derde IE-Zomerforum rondom modellenrecht/slaafse nabootsing. Uit de uitspraken in de zaak tussen Burgers en Basil blijkt dat de Basil Denton fietsmand wel bescherming geniet onder het modellenrecht, maar niet tegen slaafse nabootsing. Uit het tweede tussenvonnis van de rechtbank Den Haag in de bodemzaak blijkt het modellenrecht een lagere beschermingsdrempel te hebben dan de slaafse nabootsing.[1] Het verschil tussen het eigen karakter van het modellenrecht en het voor de slaafse nabootsing vereiste onderscheidend vermogen voor een eigen plek op de markt is te herleiden naar het verschil in maatman.[2]

IEF 17022

Bram Ladage zegt ten onrechte franchiseovereenkomst op

Rechtbank Rotterdam 31 mrt 2017, IEF 17022; ECLI:NL:RBROT:2017:2457 (X tegen Bram Ladage c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bram-ladage-zegt-ten-onrechte-franchiseovereenkomst-op

Vzr. Rechtbank Rotterdam 31 maart 2017, IEF 17022; ECLI:NL:RBROT:2017:2457 (X tegen Bram Ladage c.s.) Contractenrecht. Bram Ladage heeft de franchiseovereenkomst met X opgezegd. X vordert voortzetting van de overeenkomst. Nastreving van uniformiteit in alle franchisecontracten is geen rechtvaardiging voor opzegging. Weigering van ondertekening nieuwe standaard franchiseovereenkomst door X was geen gegronde reden voor staking van samenwerking. Toewijzing vordering: de franchiseovereenkomst dient voortgezet te worden. 

IEF 17024

AU CHATEAU MAGIQUE en LASER MAGIQUE zijn beschrijvend

Belgische gerechten 30 jun 2017, IEF 17024; (Au Château Magique tegen OBPI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/au-chateau-magique-en-laser-magique-zijn-beschrijvend

Hof van Beroep Brussel 30 juni 2017 en Hof van Beroep Brussel 30 juni 2017, IEFbe 2303 (Au chateau magique tegen BBIE) Benelux merkenrecht. Uitspraken alleen beschikbaar in het Frans. Au chateau magique is houdster de woordmerken AU CHATEAU MAGIQUE en LASER MAGIQUE. AU CHATEAU MAGIQUE bestaat uitsluitend uit beschrijvende tekens en is daarom beschrijvend in de zin van art. 2.11.1.c. BVIE, voor de attracties van een themapark in de vorm van een kasteel en tevens betreffende diensten van pretparken met een kasteelthema. Nu het teken beschrijvend is, blijft onderzoek naar het onderscheidend vermogen achterwege.

Het teken LASER MAGIQUE geeft niet de indruk dat het voldoende afwijkt van de samenvoeging van de woordelijke bestanddelen waaruit het bestaat, het is niet meer dan de som der delen. De consument zal het teken herkennen als een term ontworpen voor een product dat dient om lichtstralen te versterken met buitengewone effecten. De registratie van het teken is terecht geweigerd voor klasse 9. Het teken is beschrijvend voor de soort en kwaliteit van het product.

IEF 17021

Inbrengen vervalst rapport in procedure, is schending auteursrecht

Rechtbank Rotterdam 30 mei 2017, IEF 17021; ECLI:NL:RBROT:2017:4087 (Executiegeschil dwangsommen verbeurd), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbrengen-vervalst-rapport-in-procedure-is-schending-auteursrecht

Vzr. Rechtbank Rotterdam 30 mei 2017, IEF 17021; ECLI:NL:RBROT:2017:4087 (executiegeschil dwangsommen verbeurd) Mediarecht. Executiegeschil over de vraag of dwangsommen zijn verbeurd. Gedaagden hebben in het verleden gezamenlijk een advocatenkantoor geëxploiteerd in de vorm van een maatschap. Het Hof gebiedt eisers en website om de op internet geplaatste publicaties te (laten) verwijderen en voorts alle overige publicaties van internet te (laten) verwijderen voor zover daarin uitlatingen worden gedaan over het advocatenkantoor of gedaagde die het beeld oproepen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte en/of het aannemen van een valse hoedanigheid en/of samenspanning. Dit op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere keer met een maximum van € 30.000. Met de inbreng van een vervalst rapport heeft gedaagden c.s. het auteursrecht van eisers geschonden. Wie verantwoordelijk is geweest voor het produceren van de afwijkende versie(s) en daarmee samenhangend de vraag of gedaagden c.s. het auteursrecht van eisers heeft geschonden, kan met de voorliggende stukken vooralsnog niet worden vastgesteld. Eisers c.s. vordert zonder succes de staking van inning van dwangsommen.