IEF 16906

Portret ex-veroordeelde mag in boek 'De Gekooide Recherche'

Hof Den Haag 27 jun 2017, IEF 16906; (Tobing tegen Princen c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/portret-ex-veroordeelde-mag-in-boek-de-gekooide-recherche

Hof Den Haag 27 juni 2017, IEF 16906 (Tobing tegen Princen c.s.) Portretrecht. Zie eerder IEF 15800. In het door Princen geschreven boek 'De Gekooide Recherche' wordt de strafzaak tegen Jonathan Tobing beschreven. De naam, toenaam en een herkenbare foto van Tobing worden gebruikt, waartegen bezwaar wordt gemaakt. Vorderingen zijn gebaseerd op i) schending van ambstgeheim, ii) schending van recht op eerbieding persoonlijke levenssfeer iii) schending Wbp. De uitingsvrijheid van Princen prevaleert boven het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van Tobing. De publicatie van het boek is daarom niet onrechtmatig. Het vonnis waarvan beroep wordt bekrachtigd: de vorderingen zijn daarin afgewezen.

IEF 16904

Handelsnaam 'ORGA bouw' mag, ondanks inbreuk, tot januari gevoerd worden

Rechtbank Gelderland 12 mei 2017, IEF 16904; ECLI:NL:RBGEL:2017:3274 (Orga-architect tegen Eco-plus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-orga-bouw-mag-ondanks-inbreuk-tot-januari-gevoerd-worden

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 mei 2017, IEF 16904; ECLI:NL:RBGEL:2017:3274 (Orga-architect tegen Eco-plus) Handelsnaamrecht. Perikelen rondom beëindiging samenwerkingsovereenkomst. Orga-architect en Eco-Plus hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot bouwprojecten. Eco-plus komt een aantal verplichtingen niet na. Eisers vorderen staking merkrecht-, auteursrecht- en handelnaaminbreuk. Merkrecht- en handelsnaaminbreuk worden aangenomen. Uit de samenwerkingsovereenkomst vloeit voort dat na einde van de samenwerking er een zekere nawerking kan zijn. Ter zitting hebben eisers aangegeven dat zij bereid zijn het gebruik van de naam “ORGA bouw” toe te staan door gedaagden voor een bepaalde (korte) termijn. Nu de continuïteit van het jonge bedrijf in gevaar dreigt te komen mogen gedaagden de handelsnaam "ORGA bouw" blijven voeren tot en met 31 december 2017. 

IEF 16901

De kinderkapperstoel is…

Schrijf en neem gratis deel aan het IE-zomerforum op 13 juli a.s.. Geïnteresseerde studenten en jonge juristen (met minder dan vijf jaar werkervaring in de IE-praktijk) worden uitgenodigd om een stukje te schijven over één van de deel onderwerpen van het IE zomerforum 2017 over modellenrecht en slaafse nabootsing. Alle inzenders van een gemotiveerde en originele bijdrage mogen gratis deelnemen aan het IE zomerforum 2017 (en hun mening geven tijdens de discussie). Hun bijdrage zal (desgewenst) ook worden gepubliceerd op IE-Forum.nl..

Inzendingen mogen tot en met 11 juli a.s. naar de gespreksleider van het zomerforum, Dirk Visser, d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl (lengte stukjes maximaal 350 woorden, exclusief voetnoten. Meerdere inzendingen toegestaan). (Oudere juristen mogen ook meedoen, maar kunnen niet gratis deelnemen). Mogelijke onderwerpen:

IEF 16900

Opiniestukken Solo di Pueblo maken geen privacy-inbreuk

14 jun 2017, IEF 16900; ECLI:NL:OGEAA:2017:457 (Rectificatie Solo di Pueblo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opiniestukken-solo-di-pueblo-maken-geen-privacy-inbreuk

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 14 juni 2017,IEF 16900; IT 2309; ECLI:NL:OGEAA:2017:457 (Rectificatie Solo di Pueblo) Mediarecht. Civiel recht. Insure-to-Study was betrokken bij een openbare aanbesteding die zag op verzekeringen voor Arubaanse studenten. De Ruijter schreef herhaaldelijk opiniërende stukken over belangenverstrengeling in nieuwsblad Solo di Pueblo. In kort geding werd rectificatie afgewezen en dit wordt later bevestigd: er is geen sprake van onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

IEF 16899

5 juli - IViR - Blockchain and Copyright Symposium

5 july Amsterdam. The Blockchain and Copyright Symposium brings together stakeholders in the copyright management and licensing domain to critically review the pros and cons of blockchain technologies for copyright-related applications. We invited representatives of rights holders (collective rights management organizations investing in blockchain technology), start-up disruptors (who use the Ethereum platform to develop a decentralized content distribution and remuneration system), and legal scholars to discuss the possible uses of – and reasonable expectations for) this technology.

IEF 16898

Erik Thijssen - SER en Raad voor Cultuur: inkomenscultuur moet verbeteren

Erik Thijssen, 'SER en Raad voor Cultuur: inkomenscultuur moet verbeteren', SENA Performers Magazine 2017-2, p. 22. In een uniek tweede gezamenlijk advies (de instanties werkten niet eerder op deze wijze samen) kwamen eind april de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken. Om de zwakke positie van werkenden op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, is er een breed pakket aan maatregelen nodig.

IEF 16897

'Persbericht' over dagvaarding fokkers onvolledig, ongefundeerd en onjuist, maar geanonimiseerd toegestaan

Rechtbank Rotterdam 21 jun 2017, IEF 16897; ECLI:NL:RBROT:2017:4800 (Stichting Dier & Recht tegen fokkers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/persbericht-over-dagvaarding-fokkers-onvolledig-ongefundeerd-en-onjuist-maar-geanonimiseerd-toegest
Dagvaarding tegen fokkers golden retrievers

Rechtbank Rotterdam 21 juni 2017, IEF 16897; ECLI:NL:RBROT:2017:4800 (Stichting Dier & Recht tegen fokkers) Mediarecht. Een stichting die zich bezighoudt met het beschermen van dieren en de behartiging van hun belangen in de maatschappij spreekt twee fokkers aan op een vermoeden dat de fokkers niet (steeds) voldoen aan de vereisten van artikel 3.4 Besluit houders van dieren. In reconventie vorderen de fokkers onder meer een rectificatie van een op de website van de stichting gepubliceerd artikel. Het artikel is onvolledig, ongefundeerd en onjuist. Omdat het de aard van een 'persbericht' heeft, informeert over het dagvaarden van twee fokkers die niet met naam en woonplaats worden genoemd zijn de te verwachten gevolgen voor hen klein. Vorderingen worden over en weer afgewezen.

IEF 16879

Onredelijk ontslag nu niet is bewezen dat bedreigende Facebookberichten van werknemer komen

Rechtbank Den Haag 9 mrt 2017, IEF 16879; ECLI:NL:RBDHA:2017:5162 (Arfos Management Services tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onredelijk-ontslag-nu-niet-is-bewezen-dat-bedreigende-facebookberichten-van-werknemer-komen

Rechtbank Den Haag 9 maart 2017, IEF 16879; ECLI:NL:RBDHA:2017:5162 (Arfos Management Services tegen X) Mediarecht. Arbeidsrecht. Gedaagde is ontslagen op staande voet vanwege bedreigende Facebook-berichten aan de werkgever. Geen van de getuigen heeft verklaard dat hij/zij gedaagde een of meer van de in het geding zijnde Facebookberichten heeft zien schrijven en heeft zien plaatsen op de Facebookpagina van Arfos. Arfos heft het verlangde bewijs dus niet kunnen leveren. Vordering wordt afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat gedaagde die berichten heeft geplaatst.

IEF 16896

Bas Kist - Gene Simmons claimt gebaar bokkengroet

Gene Simmons, de voorman van de Amerikaanse rockband Kiss, probeert in Amerika een handgebaar als merk te registreren. Op 9 juni vroeg de bandleider registratie aan van het gebaar dat ook bekend staat als de ‘duivelshoorns’. Volgens Simmons gebruikt hij dit teken al sinds 1974 bij optredens van Kiss. Met de merkregistratie hoopt Simmons het alleenrecht te verwerven voor het gebruik van de duivelshoorns in relatie tot muziekoptredens en zaken die met entertainment te maken hebben.

IEF 16893

Bezwaar tegen goedkeuringsbesluit Tarieven Live Markt is ongegrond

Overig 20 jun 2017, IEF 16893; (Live Markt Tarieven), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bezwaar-tegen-goedkeuringsbesluit-tarieven-live-markt-is-ongegrond

CvTA Beslissing op bezwaar 20 juni 2017, IEF 16893 (Live Markt Tarieven) Tariefverhoging. De Organisatoren Dance hebben een bezwaar ingediend tegen het goedkeuringsbesluit van het College voor wijziging van de Tarieven voor de Live Markt van Buma Stemra. Ze stellen dat de tariefverhoging van 20-25% buitensporig is. Vanwege de bevoorrechte positie waarin de leden van de VVEM zich bevonden (25% korting) t.o.v. andere live events, is de tariefverhoging niet buitensporig. Verder ziet het College geen reden waarom Buma Stemra de systematiek (waarmee de hoogte van het live-tarief wordt vastgesteld), vanwege het wegvallen van de VVEM korting zou moeten wijzigen, nu deze tot dusver naar behoren heeft gefunctioneerd. Het College acht het bezwaar van de Organisatoren Dance ongegrond. De verzoeken tot heroverweging, correctie en/of aanvulling van het goedkeuringsbesluit worden afgewezen.

 

IEF 16895

Verklaringen geplaatst op website BING zijn niet onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 jun 2017, IEF 16895; ECLI:NL:GHARL:2017:5191 (X tegen BING), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verklaringen-geplaatst-op-website-bing-zijn-niet-onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2017, IEF 16895; ECLI:NL:GHARL:2017:5191 (X tegen BING) Kort geding. Mediarecht. Appellant was burgemeester. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft onderzoek gedaan en oordeelde dat appellant zich schuldig had gemaakt aan machtsmisbruik en belangenverstrengeling. De vraag is of BING met het plaatsen op haar website van geciteerde verklaringen over appellant onrechtmatig heeft gehandeld. Omdat BING de eerste verklaring op haar website heeft geplaatst nadat alle klachtonderdelen van appellant ongegrond waren bevonden en de uitlatingen daarin niet onjuist waren is deze publicatie op de website niet onrechtmatig. De tweede verklaring is een reactie op kritiek van appellant op BING, dit kan ook niet als onrechtmatig worden aangemerkt. De verklaringen geplaatst op de website zijn niet onrechtmatig.

IEF 16894

Limburg leent logo van Unilever

Juni 2017. “Heb ik dat niet eerder gezien? … Dat klopt. Meer dan eens. Unilever heeft namelijk ook zo’n logo”. MarketingOnline.nl, een website van de gezaghebbende Adfo Groep, is onverbiddelijk: dat nieuwe logo van de provincie Limburg is gewoon gejat van Unilever. Ook de reacties van lezers spreken boekdelen: “Te pijnlijk voor woorden” en “Best schaamteloos”.

GELIJKENIS
Net als het logo van Unilever uit 2004 is het begin juni gelanceerde beeldmerk van Limburg opgebouwd uit een groot aantal kleinere symbolen. Het vertoont inderdaad een flinke gelijkenis met het Unilever-merk. Daan de Haan, de ontwerper van het logo, zegt te kunnen begrijpen dat mensen het blauwe logo als kopie zien. “Echter, zoom je in op de losse elementen dan gaat de vergelijking niet op”, aldus De Haan. “Ik heb het in vele kleurvariaties voorgesteld, maar doordat in eerste instantie een blauwe variant naar buiten is gebracht wordt het idee van een kopie helaas versterkt”.

MEER ASSEMBLAGE-LOGO’S
Overigens is het design volgens de Haan helemaal niet zo uniek. “Unilever was denk ik een pionier met deze vorm. Sinds de beginjaren 2000 is het langzaam een stroming geworden voor grafische oplossingen voor beeldmerken”. En inderdaad, in 2011 publiceerde branding-deskundige Martien Heijmink al eens een flinke verzameling vergelijkbare logo’s. Zo’n beeldmerk blijkt zelfs een eigen naam te hebben: assemblage-logo.

NIET TE BESCHERMEN IDEE?
Maar of Unilever juridisch ook een punt heeft, is maar helemaal de vraag. Het zou goed kunnen zijn dat een assemblage-logo nu typisch zo’n voorbeeld is van een niet te beschermen idee. Zolang de concrete uitvoering van het idee maar voldoende verschilt, is er juridisch niets aan de hand. Unilever heeft inmiddels ook kennisgenomen van het logo en zegt zich te beraden.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de Volkskrant op 22-06-17.

IEF 16892

Hof bevestigt afwijzing inbreuk octrooi van HP printer-cartridges

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16892; ECLI:NL:GHDHA:2017:1724 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bevestigt-afwijzing-inbreuk-octrooi-van-hp-printer-cartridges

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16892; ECLI:NL:GHDHA:2017:1724 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution) Europees octrooi. Inbreuk. Inventiviteit. Zie eerder IEF 15475. HP is houdster van EP 617 en vordert opnieuw inbreukverbod tegen Digital Revolution. Vordering wordt afgewezen: geen indirecte inbreuk wegens impliciete licentie bij aanschaf printer. Digital Revolution vordert niet-ontvankelijkheid van HP, dit blijft onbehandeld. 

IEF 16890

Conclusie AG: Louboutin-zoolmerk kan getoetst worden aan 'wezenlijke waarde'-toets, zonder rekening te houden met reputatie

HvJ EU 22 jun 2017, IEF 16890; ECLI:EU:C:2017:495 (Louboutin tegen van Haren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-louboutin-zoolmerk-kan-getoetst-worden-aan-wezenlijke-waarde-toets-zonder-rekening-te-h

Conclusie AG HvJ EU 22 juni 2017, IEF 16890; IEFbe 2219; C‑163/16, ECLI:EU:C:2017 (Louboutin tegen van Haren) Merkenrecht. Van Haren vordert nietigverklaring en doorhaling van het Benelux rode zoolmerk. Wezenlijke waarde van de waar kan worden toegepast op zool-merk bestaande uit vorm van een product in een bepaalde kleur. HvJ EU:

„Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing kan zijn op een teken bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur. Het begrip vorm die ‚een wezenlijke waarde geeft’ aan de waar in de zin van deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op de intrinsieke waarde van de vorm en hierbij mag geen rekening worden gehouden met de reputatie van het merk of van de houder ervan.”

IEF 16891

Octrooi-, merk- en auteursrechtinbreuk lamparmaturen

Rechtbank Den Haag 21 jun 2017, IEF 16891; ECLI:NL:RBDHA:2017:6743 (Hygro tegen Futurecare c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-merk-en-auteursrechtinbreuk-lamparmaturen

Rechtbank Den Haag 21 juni 2017, IEF 16891; ECLI:NL:RBDHA:2017:6743 (Hygro tegen Futurecare c.s.) Merkenrecht. Auteursrecht. Zie eerder: IEF 15403 en IEF 14982. De Australische onderneming Hygro houdt zich bezig met de verkoop van de door haar ontwikkelde “Adjust-A-Wings” lamparmaturen. Na staking van de leveringen aan Futurecare c.s. besloot het bedrijf zelf lamparmaturen aan te bieden onder de naam “Adjust-A-Shades”. Hygro vordert met succes de staking octrooi-, merk- en auteursrechtinbreuk. Nu Futurecare c.s. niet heeft betwist dat de armaturen die zij heeft verhandeld onder de beschermingsomvang van het octrooi vielen, staat daarmee de octrooi-inbreuk vast. De gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermt: producten zijn met een kopie van de gebruiksaanwijzing van Hygro verhandeld.  

 

IEF 16889

Gemeenschapsmodel toiletbril ontbeert eigen karakter

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 jun 2017, IEF 16889; ECLI:EU:T:2017:411 (Kneidinger Toiletbril), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschapsmodel-toiletbril-ontbeert-eigen-karakter

Gerecht EU 21 juni 2017, IEF 16889; IEFbe 2218; ECLI:EU:T:2017:411; T-286/16 (Kneidinger Toiletbril) Gemeenschapsmodelrecht. Nietigheidsprocedure. Toiletbril [model]. Ouder Gemeenschapsmodel. Eigen karakter en nieuwheid ontbreekt. Het beroep wordt afgewezen; het model is niet nieuw.

 

IEF 16888

Gerecht EU: Visgraat tussen twee parallele lijnen geldig beeldmerk voor haaknaalden

Gerecht EU (voorheen GvEA) 21 jun 2017, IEF 16888; ECLI:EU:T:2017:410 (Indeutsch tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-visgraat-tussen-twee-parallele-lijnen-geldig-beeldmerk-voor-haaknaalden
merk indeutsch

Gerecht EU 21 juni 2017, IEF 16888; IEFbe 2217; ECLI:EU:T:2017:410; T-20/16 (Indeutsch tegen EUIPO) Uniemerk. Nietigheidsprocedure. Uniebeeldmerk dat visgraat tussen twee parallelle lijnen weergeeft. Ingeschreven voor brei- en haaknaalden. Onderscheidend vermogen. Onderzoek van het merk zoals ingeschreven. Beslissing kamer van beroep tot nietigverklaring wordt vernietigd. Merk is geldig ingeschreven.

IEF 16887

Uniemerkverordening (codificatie) in Publicatie van de EU

De Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie) is op 16 juni 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De Verordening vervangt Verordening (EC) No. 207/2009 van 26 februari  2009 en is van toepassing vanaf 1 oktober 2017.

Le Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (version codifiée) a été publié dans le Journal officiel de l’UE. Le Règlement remplace le Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 et s'applique à compter du 1er octobre 2017.

IEF 16886

Wim Maas - Een tweede IE-rechtbank in Nederland

In het opiniestuk van Visser, Vrendenbarg en Steenbergen over “Doorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen’ in BIE maart/april 2017 (inloggen BIE-abonnees) opperen de auteurs dat het misschien een goed moment is om KEI aan te grijpen om een tweede rechtbank voor IE-zaken in Nederland aan te wijzen om de druk op de rechtbank Den Haag te verminderen. Daarmee zou bovendien een tweede kennis- en ervaringscentrum in Nederland ontstaan en de doorlooptijden zouden drastisch verlagen, zoals met KEI ook wordt beoogd. Dit zijn in mijn ogen overtuigende argumenten, waar geen speld tussen te krijgen is. Toch ziet het gerechtsbestuur van de rechtbank Den Haag het anders. Zij menen dat het instellen van een tweede rechtbank voor IE-zaken het probleem zou verschuiven. Om deze stelling te onderbouwen wordt vervolgens genoemd dat concentratie bijdraagt aan de opleiding van ervaren rechters tot specialistische rechters. Ik snap deze redenering niet. Natuurlijk begrijp ik dat concentratie bijdraagt tot betere rechtspraak. Ik onderschrijf ook de uitkomsten van het rapport ‘Specialisatie loont’ van prof. Klaassen. Als octrooiadvocaat behoor ik tot een groep stakeholders die op basis van eigen ervaring kan zeggen dat rechtzoekenden wel degelijk gebaat zijn bij goede, specialistische rechters. Maar ik zie werkelijk niet in waarom het instellen van een tweede IE-rechtbank het probleem niet zou oplossen, maar verschuiven. Mijn stellige overtuiging is dat in de laatste tien jaar de IE-zaken zijn toegenomen. Ik baseer dit op de groei van onze eigen praktijk, op de toename van het aantal IE-kantoren, en de toename van het aantal IE-advocaten. De octrooizaken zijn ook steeds groter en complexer geworden. Die complexiteit zie ik ook steeds toenemen. Dat erkent het gerechtsbestuur ook in haar reactie. Als er nu een tweede gespecialiseerde IE-rechtbank zou zijn, dan kan het niet anders dan dat de doorlooptijden drastisch worden ingekort. Simpel: als je hetzelfde werk met meer mensen kan doen, zorgt ervoor dat het sneller af is. Een waarheid als koe.

IEF 16885

OvJ moet Powned vervolgen wegens heimelijke opname ex-burgemeester Hoes

14 jun 2017, IEF 16885; ECLI:NL:GHAMS:2017:2226 (Powned), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ovj-moet-powned-vervolgen-wegens-heimelijke-opname-ex-burgemeester-hoes

Hof Amsterdam 14 juni 2017, IEF 16885; ECLI:NL:GHAMS:2017:2226 (Powned) Strafrecht. Mediarecht. Art. 12 Sv. Hof gelast vervolging van Powned voor maken en uitzenden heimelijke audio-visuele opnamen Onno Hoes. Afweging belangen conflicterende grondrechten ( 8 en 10 EVRM). Openbare behandeling doet meeste recht aan zorgvuldige bepaling van evenwicht tussen beide belangen. Het hof beveelt de officier van justitie te Amsterdam om beklaagden te vervolgen ter zake van de feiten waarop het beklag betrekking heeft.

5. beoordeling van het beklag:

Klager heeft op 12 december 2014 aangifte en klacht gedaan tegen beklaagden [naam beklaagde 1] en [naam beklaagde 2] in verband met het maken van heimelijke audiovisuele opnames, het uitzenden van die heimelijke opnames en smaad c.q. laster door de beelden uit te zenden en door de verdraaide toelichting in een televisie-uitzending en het plaatsen van vertrouwelijke informatie op het internet/blog door een ander, strafbaar gesteld in de artikelen 139b, 139c, 139d, 261, 262 en 441b Wetboek van Strafrecht (verder: Sr).

5.1. (...)

b) Op 9 oktober 2014 ontmoetten klager en beklaagde [naam beklaagde 1] elkaar voor een diner in Maastricht. Ook bij deze gelegenheid werden door beklaagde [naam beklaagde 1] – voor dat doel door beklaagde [naam beklaagde 2] voorzien van apparatuur – audiovisuele opnamen gemaakt van klager. Omdat de apparatuur die beklaagde [naam beklaagde 1] droeg niet goed werkte werden door een of meer medewerkers van [naam beklaagde 2] vanaf een nabij staande tafel beeldopnamen gemaakt van beklaagde [naam beklaagde 1] en klager. Geluid werd door de apparatuur die beklaagde [naam beklaagde 1] op zich droeg wel opgenomen. Er zijn geluidsopnames van een gesprek, buiten bij het restaurant, tussen beklaagde [naam beklaagde 1] en een onbekende vrouw, die beklaagde [naam beklaagde 1] instructies lijkt te geven over het te voeren gesprek met klager. Nadat beklaagde [naam beklaagde 1] en klager het restaurant verlieten, dronken zij nog wat op een terras. Van het gesprek dat beklaagde [naam beklaagde 1] en klager, lopend naar en zittend op het terras, hebben gevoerd zijn geluidsopnames gemaakt.