Zoeken

Kort nieuws

Meer nieuws

Dossiers

IE-Forum Agenda

Aanmelden evenement

Banners

Volg IE-Forum

verklein lettertypevergroot lettertype
Vrijdag 01 mei 2015 - IEF 14894

Personalia: Machteld Robichon partner Bureau Brandeis

Per 1 mei treedt Machteld Robichon toe als partner bij bureau Brandeis. Machteld brengt zeventien jaar ervaring mee op het gebied van het bestuursprocesrecht, met een bijzondere focus op gereguleerde markten (media, kansspelen, dataprotectie en telecom). Machteld staat haar cliënten bij in geschillen met toezichthouders: het Commissariaat voor de Media, de Kansspelautoriteit, het College bescherming persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt.Donderdag 30 april 2015 - IEF 14893

Uitlatingen niet door feiten ondersteund of anderszins gerechtvaardigd

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 29 april 2015, IEF 14893 (Plus Lunenborg tegen FNV)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, Van Benthem & Keulen. Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Rectificatie. Plus Lunenborg wordt in een kwaad daglicht gesteld door een persbericht van FNV. De bezwaren van Plus Lunenborg hebben in de kern betrekking op de uitlatingen van FNV ten aanzien van misbruik van 15-jarige werknemers, omdat zij niet volgens de regels zouden zijn behandeld, en ten aanzien van te lage uitbetaling van het personeel, omdat er zou zijn gesjoemeld met de urenregistratie. De voorzieningenrechter overweegt dat deze uitlatingen niet door de feiten worden ondersteund of anderszins worden gerechtvaardigd. De bewoordingen in het persbericht van FNV tasten de eer en goede naam van de eiser aan. Dit geldt temeer nu het publiek aan uitlatingen van het FNV extra waarde toekent vanwege haar maatschappelijke status. Donderdag 30 april 2015 - IEF 14892

Gebruik "Het Kopland" door stichting niet onrechtmatig jegens weduwe Kopland

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2015, IEF 14892, (Weduwe Kopland tegen Stichting Het Kopland)
Uitspraak ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen. Onrechtmatige daad. Zie eerder IEF 13409. Eiseres heeft in hoger beroep haar gronden sterk gewijzigd. Dit staat eiseres in beginsel vrij en levert geen strijd op met artikel 111 Rv. Eiseres stelt hoofdzakelijk, als erfgename en rechtsopvolger onder algemene titel van Rutger van den Hoofdakker (pseudoniem: Kopland), dat de stichting door het adopteren van de naam Het Kopland heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dat in het maatschappelijke verkeer bij vernoeming van een instelling naar een bekende persoon de norm is dat de nabestaande om toestemming moet worden gevraagd, wordt door het hof niet onderschreven. Terughoudendheid is daarnaast op zijn plaats omdat door het formuleren van een dergelijke algemene norm alsnog zou worden bereikt dat de naam (Rutger) Kopland de exclusieve bescherming van een merk toekomt.Donderdag 30 april 2015 - IEF 14861

Congresmiddag Het Nieuwe Mediarecht

The College Hotel, Amsterdam, dinsdag 26 mei van 13.00 tot 17.30 uur. Wordt de journalistiek het slachtoffer van de nieuwe Wet openbaarheid van bestuur? Hoe moeten omroepen omgaan met de scherpe koers rondom merchandising van het Commissariaat van de Media? Heeft het Google Spain-arrest echt een ‘recht om vergeten te worden’ in het leven geroepen? Hoe moet in parodiezaken het evenwicht worden gevonden tussen auteursrecht en uitingsvrijheid? Wordt het informatierecht niet sowieso één grote, onvoorspelbare horizontale belangenafweging? Tijd voor een actualiteitenbijeenkomst en toekomstvisie: "Het Nieuwe Mediarecht".

Op dinsdag 26 mei van 13.00 – 17.30 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, een congresmiddag in The College Hotel te Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst maken vier ervaren sprekers u wegwijs in het nieuwe mediarecht anno 2015, waarbij thematische verdieping wordt gecombineerd met een overzicht van de belangrijkste recente ontwikkelingen. Hier aanmeldenWoensdag 29 april 2015 - IEF 14891

Aard van dienstverlening relevant voor beoordeling verzochte bevelen

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 april 2015, IEF 14891 (Ecatel tegen Premier League)
Uitspraak ingezonden door Christiaan Alberdink Thijm en Caroline de Vries, Bureau Brandeis. Herziening ex parte bevelen. Ex parte bevelen na verzoekschrift van Premier League jegens Ecatel ten aanzien van voetbal streams worden herzien. De aard van de dienstverlening is relevant voor de beoordeling van de verzochte bevelen. Ecatel, anders dan het verzoekschrift stelt, verleent geen hosting dienst ten aanzien van de voetbal streams. Het betoog van Premier League dat haar stellingen in het verzoekschrift niet zijn beperkt  tot hosting diensten, kan niet slagen. Premier League kan, anders dan Ecatel wil, echter niet worden verboden om in een nieuwe (ex parte) procedure op nieuwe gronden een bevel tegen Ecatel te verzoeken. Het geven van een ex parte bevel tegen een ander dan de inbreukmaker is, anders dan Ecatel betoogt, ook niet uitgesloten. De vernietiging van de bevelen heeft terugwerkende kracht en doet dwangsommen die eventueel tussentijds zijn verbeurd teniet.Woensdag 29 april 2015 - IEF 14890

Auteursrechtbeleid; Aanbieding Jaarverslag en Rapport 2013 CvTA

Auteursrechtbeleid, Kamerstukken II, 2014-2015, 29838 nr. 80
Uit het rapport: Ontwikkelingen in en rond het collectief beheer. Een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2013: - Toenemende online verspreiding van muziek, film en literatuur [...] - Vergoedingen Thuiskopie [...] - Kabelgelden [...] - Reprorechtgelden [...] - Buma/Stemra [...] - Sekam [...]. [H]et CvTA [heeft] het functioneren van de 17 CBO’s tegen het licht gehouden van diverse nieuwe normen waaraan deze organisaties dienen te voldoen. Het CvTA is de 17 CBO’s erkentelijk voor de vele werkzaamheden die zij hebben verricht om dit eerste verslag onder de nieuwe wet tot stand te brengen. Hierdoor is een reëler beeld over de sector als geheel beschikbaar gekomen, waaraan behoefte bestond.Woensdag 29 april 2015 - IEF 14889

Oppositie tegen Binckbank beeldmerk terecht afgewezen

Hof Den Haag 28 april 2015, IEF 14889, (E*Trade tegen Binckbank)
Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar, Visser Schaap & Kreijger. Merkenrecht. E*Trade, gevestigd in de VS en houder van Benelux beeldmerken 692857, 717030 en Europees beeldmerk 1532621, voert oppositie tegen het Benelux merkdepot (1243886) van Binckbank. Het BBIE wijst de oppositie af. E*Trade gaat hiertegen in beroep bij het Hof Den Haag en verzoekt vernietiging van de afwijzing en gegrondverklaring van de oppositie. Het hof verwerpt het beroep van E*Trade wegens een gebrek aan visuele overeenstemming en daarmee verwarringsgevaar.Woensdag 29 april 2015 - IEF 14886

Onregelmatige opzegging agentuurovereenkomst zonder een dringende en onmiddellijk meegedeelde reden

Rechtbank Amsterdam 6 februari 2015, IEF 14886, (X tegen &V)
Uitspraak ingezonden door Margriet Koedooder, De Vos & Partners. Agentuurovereenkomst. Onregelmatige opzegging. X is DJ en producer en &V verricht management- en boekingswerkzaamheden voor diverse artiesten in de house scene. X beëindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang, en meent dat de overeenkomst moet worden gezien als samenwerkingsovereenkomst. X vordert daarnaast betaling van een door &V ingehouden bedrag. &V meent anderzijds schade te zijn opgelopen door onregelmatige beëindiging van de agentuurovereenkomst en heeft de vordering van X om die reden opgeschort. De rechtbank gaat hier in mee, en acht de opschorting van het bedrag gerechtvaardigd.Woensdag 29 april 2015 - IEF 14888

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs, Kamerstukken II, 2014-2015, 32 300 nr. 6, 7, 8, en 9.

Toelichting: op 28 april heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die waren ingediend over de Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp). Met deze stemming is de evaluatie van de Wvbp afgerond. Wet op de vaste boekenprijs met vier jaar verlengd: In de Tweede Kamer bleek een ruime meerderheid voorstander van voortzetting van de Wet op de vaste boekenprijs als belangrijk cultuurpolitiek instrument. Aan de voortzetting zijn ook voorwaarden verbonden. De Minister neemt het initiatief tot een onafhankelijk onderzoek dat inzicht moet geven in het functioneren van de interne kruissubsidiëring bij boekverkopers en uitgevers, maar ook naar de relatie tussen de functie en betekenis van de fysieke boekhandel versus die van de internetboekhandel. Een motie van de VVD om nieuw onderzoek al na twee jaar doorslaggevend te laten zijn bij de vraag of de Wvbp moet worden voortgezet of niet, haalde het niet. Het onderzoek van de Minister zal wel medebepalend zijn bij de evaluatie over vier jaar.Dinsdag 28 april 2015 - IEF 14887

Legaltree presenteert ‘IE in Bedrijf’: intellectuele eigendom voor ondernemers en bedrijven (gratis download).

Uit het persbericht:  23 april 2015. Vandaag presenteert Legaltree Publishers ‘Handelsnamen en Merken’: het eerste boek in de 8-delige serie ‘Intellectueel Eigendom in Bedrijf’. Geen juridisch naslagwerk, maar het eerste, écht praktische boek voor ondernemingen die zorgvuldig om willen gaan met hun handelsnaam en merk. Duidelijke taal voor ondernemers: ‘IE in Bedrijf’ is geschreven in duidelijke taal en staat vol met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de auteurs: Marjolein Driessen, advocaat/partner bij Legaltree en specialist op het gebied van intellectuele eigendom en reclamerecht en Theo-Willem van Leeuwen, merkenjurist en eigenaar van merkenbureau Abcor. Fabels worden uit de wereld geholpen en ondernemers krijgen tips over hoe ze de vruchten kunnen plukken van een goede bescherming van hun intellectueel eigendom. 
1, 2, 3
sponsors IE-Forum.nl
sponsors IE-Forum.nl

Uitgeverij deLex
Postbus 3564
1001 AJ Amsterdam
Bezoekadres: Keizersgracht 488 Amsterdam
Telefoon 020 - 345 22 12
Fax 020 - 345 22 13
E-mail redactie(a)ie-forum.nl