Mediarecht

IEF 16841

Conclusie PG: verwerping cassatie van afgifte ruw beeldmateriaal op grond van artikel 843a Rv

Hoge Raad 31 mrt 2017, IEF 16841; (Pretium tegen Avrotros), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-pg-verwerping-cassatie-van-afgifte-ruw-beeldmateriaal-op-grond-van-artikel-843a-rv

Conclusie PG HR 31 maart 2017, IEF 16841 (Pretium tegen Avrotros) Mediarecht. Verborgen camera. Artikel 10 EVRM. Het televisieprogramma TROS Radar heeft met een undercover-rapportage in een callcenter de wijze waarop een telefoonbedrijf klanten werft aan de kaak willen stellen. Het gaat hier om de vraag hoever de bescherming onder artikel 10 EVRM reikt voor met een verborgen camera gefilmd materiaal. Daarnaast is aan de orde of het hof een vordering op grond van artikel 843a Rv tot afgifte van dat materiaal kon afwijzen op de grond dat het beoogde bewijs ook langs een andere weg, door het horen van getuigen, kan worden verkregen. Conclusie van de PG is verwerping van het principaal en incidentaal cassatieberoep.

IEF 16836

Het zwaartepunt van de uitzending lag op de zakelijke handelswijze

Rechtbank Midden-Nederland 1 mei 2017, IEF 16836; ECLI:NL:RBMNE:2017:2615 (eiser tegen AvroTros), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-zwaartepunt-van-de-uitzending-lag-op-de-zakelijke-handelswijze
tros opgelicht schurk van urk

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 1 mei 2017, IEF 16829; ECLI:NL:RBMNE:2017:2615 (eiser tegen AvroTros) Belangenafweging tussen artikel 8 en 10 EVRM. Vordering tot verwijdering uitzending van de website van TrosOpgelicht?! en publiceren van rectificatie. Het wordt als feit gepresenteerd dat eiser in de kranten die hij uitgaf content plaatste die hij van internet haalde. In de uitzending wordt een beeldfragment uitgezonden van een interview met de zwager waarin de zwager zegt dat het op hem overkwam alsof content van internet gehaald wordt om de krant te vullen. Dat is een persoonlijke kwalificatie van de zwager en geenszins door AvtroTros als feit gepresenteerd. De in uitzending gedane uitingen grotendeels worden voldoende onderbouwd. De gedane uitingen, die niet geheel lijken te kloppen, zijn niet van wezenlijk belang en vormen niet de kern van de uitzending. Desondanks is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de uitzending overall gezien niet onrechtmatig is, nu de relatie met de (ex-)echtgenoot slechts een klein onderdeel betrof en het zwaartepunt van de uitzending lag op de zakelijke handelswijze van [eiser] . In dit kader overweegt de voorzieningenrechter nog dat iemand die zakelijk opereert meer kritiek heeft te dulden dan iemand die als privé-persoon handelt. Gegeven inzicht in het persoonlijk leven was niet nodig, maar maakt uitzending niet onrechtmatig want was niet van wezenlijk belang en vormt niet de kern van de uitzending.

IEF 16827

Vormgeving van concept ecologische modulaire bouwsystemen auteursrechtelijk beschermd

Rechtbank Midden-Nederland 10 mei 2017, IEF 16827; ECLI:NL:RBMNE:2017:2142 (Ecologisch modulair bouwsysteem), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vormgeving-van-concept-ecologische-modulaire-bouwsystemen-auteursrechtelijk-beschermd

Rechtbank Midden-Nederland 10 mei 2017, IEF 16827; ECLI:NL:RBMNE:2017:2142 (Ecologisch modulair bouwsysteem) Auteursrecht. [Eiser] heeft met [A] samengewerkt met als doel het realiseren van diverse projecten op het gebied van ecologische modulaire bouwsystemen. De rechtbank stelt voorop dat modulaire bouwsystemen als zodanig en een biologisch afbreekbaar verplaatsbaar modulair bouwsysteem, als concept, niet auteursrechtelijk te beschermen zijn. Alleen de vormgeving van het concept kan auteursrechtelijk worden beschermd, mits deze niet (uitsluitend) technisch en functioneel is bepaald. De ontwerpen zijn niet ontstaan door de creatie van een gezamenlijk werk (ex 26 Aw). Ook artikel 6 Aw mist toepassing Inbreuk moet worden gestaakt. Het gebruik van de handelsnaam op diverse websites en twitter en daarbij de suggestie wekken dat het de voorzetting is, moet ook worden gestaakt. Het doen van onjuiste (schadelijke) uitlating is onrechtmatig. Het gevorderde verbod op het doen van schadelijke dan wel diffamerende uitlatingen wordt toegewezen.

IEF 16812

Hof bekrachtigt dat gegevens over advocaat uit zoekresultaten Google verwijderd moeten worden

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16812; ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 (Google tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-dat-gegevens-over-advocaat-uit-zoekresultaten-google-verwijderd-moeten-worden

Gerechtshof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16812; IT 2288; ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 (Google tegen X) Mediarecht. Privacy. Vonnis waarin Rechtbank Rotterdam [IT 2043] bepaalt dat Google tweetal links uit zoekresultaten moet verwijderen, wordt bekrachtigd. De grieven gaan over: de stelling dat het feit dat de bronpagina strafrechtelijke persoonsgegevens bevat, nog niet maakt dat Google die gegevens verwerkt, dat los daarvan door de opname van de URL in de resultatenlijst, die de naam en foto van verweerder bevat, slechts sprake is van verwerking van 'gewone' persoonsgegevens en geen 'strafrechtelijke' gegevens, dat de rechtbank ten onrechte het bevel niet heeft beperkt tot google.nl maar ook google.com, en het bevel daarmee een extra-territoriale werking heeft gekregen waarvoor geen recht bestaat en dat de dwangsomoplegging niet nodig was als prikkel om de beschikking na te leven.

IEF 16768

Geen rectificatie uitlatingen minister Asscher over camping Fort Oranje

Rechtbank Den Haag 8 mei 2017, IEF 16768; ECLI:NL:RBDHA:2017:4688 (Fort Oranje tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-uitlatingen-minister-asscher-over-camping-fort-oranje
omroep brabant fort oranje

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 mei 2017, IEF 16768; ECLI:NL:RBDHA:2017:4688 (Fort Oranje tegen Staat der Nederlanden) Mediarecht. De minister heeft een bezoek gebracht aan de camping. Hierbij was media aanwezig. In een interview met televisiezender Omroep Brabant heeft de minister uitlatingen gedaan. De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting, in aanwezigheid van partijen, de beelden van het interview van de minister met Omroep Brabant bekeken. Op grond van haar eigen waarneming is zij met de Staat van oordeel dat de uitlatingen van de minister betrekking hebben op Fort Oranje. De uitlatingen van de minister niet onrechtmatig en daarom is er geen aanleiding voor rectificatie.

IEF 16762

Legitiem belang om school van hun kinderen te volgen en kritiek openbaar te maken

Rechtbank Amsterdam 12 jan 2017, IEF 16762; ECLI:NL:RBAMS:2017:2946 (ASKO tegen ouder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/legitiem-belang-om-school-van-hun-kinderen-te-volgen-en-kritiek-openbaar-te-maken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 januari 2017, IEF 16762; ECLI:NL:RBAMS:2017:2946 (ASKO tegen ouder) Mediarecht. Rechtspraak.nl: Zijn uitlatingen van ouders over school van hun kinderen onrechtmatig jegens de school? Voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend. Ouders hebben er een legitiem belang bij de school van hun kinderen kritisch te volgen en kritiek ook openbaar te maken. Dit belang vervalt niet nadat die kritiek is voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie en ongegrond is bevonden, al zal die omstandigheid wel invloed hebben op de vraag of de kritiek binnen de grens van het toelaatbare blijft.

IEF 16754

Bericht over exploitant gokhallen mag met volledige naam, want hij is een publiek figuur

Rechtbank Amsterdam 19 apr 2017, IEF 16754; ECLI:NL:RBAMS:2017:2227 (Marcel Kaatee tegen Het Parool), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bericht-over-exploitant-gokhallen-mag-met-volledige-naam-want-hij-is-een-publiek-figuur

Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 16754 ; ECLI:NL:RBAMS:2017:2227 (Marcel Kaatee tegen Het Parool) Mediarecht. Eiser is eigenaar en exploitant van twee speelautomatenhallen en is bij het Hof vrijgesproken van medeplegen van witwassen. Het Parool heeft niet onrechtmatig jegens eiser gehandeld door publicatie van het artikel 'De gemeente Amsterdam onthoudt uitbater Marcel Kaatee definitief de exploitatievergunningen voor zijn gokhallen op de Wallen' in haar krant. Eiser is een publiek figuur vanwege zijn boek 'Gangsterliefje tegen wil en dank', zijn verschijning in diverse media waaronder tv-programma Pauw & Witteman en eigen blogs. Het artikel vindt voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, hetgeen ook geldt voor de opgenomen kwalificatie "stroman". Vorderingen worden afgewezen.

IEF 16756

Geen excusesadvertenties nodig in de Amersfoortse politiek

Rechtbank Midden-Nederland 19 apr 2017, IEF 16756; ECLI:NL:RBMNE:2017:1882 (Partijen in de Amersfoortse politiek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-excusesadvertenties-nodig-in-de-amersfoortse-politiek

Rechtbank Midden-Nederland 19 april 2017, IEF 16755; ECLI:NL:RBMNE:2017:1882 (Partijen in de Amersfoortse politiek) Mediarecht. Vorderingen afgewezen. Onrechtmatige daad, onrechtmatige uitlatingen in media, vrijheid van meningsuiting, recht op bescherming van eer en goede naam, eisen aan dagvaarding, artikel 111 Rv. Immateriële schadevergoeding. Partijen zijn of waren allen actief in de Amersfoortse politiek. Eiser is oprichter, gedaagde 1 was gemeenteraadslid van partij 1, gedaagde 2 is met behoud van zetel overgestapt naar partij 2. In de krant is over de vertrouwensbreuk bericht. Begrijpt de kantonrechter het goed, dan heeft [eiser] moeite met vijf passages. Deze steunen op feiten, of zijn niet onrechtmatig.