Mediarecht

IEF 16720

Ingezonden brief staat vol met niet onrechtmatige waardeoordelen

Antilliaanse Gerechten , IEF 16720; ECLI:NL:OGEAC:2017:39 (Flocker Camelia Winkel Legal tegen Lichtveld), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ingezonden-brief-staat-vol-met-niet-onrechtmatige-waardeoordelen

Vzr. Gerecht in EA van Curaçao 5 april 2017, IEF 16720; ECLI:NL:OGEAC:2017:39 (Flocker Camelia Winkel Legal tegen Lichtveld (pdf) Mediarecht. FCW is een advocatenkantoor dat opdracht heeft gekregen om de bouw van een nieuwe ziekenhuis (Hospital Nobo Otrobanda) tussentijds te evalueren. Gedaagde heeft in de vorm van een ingezonden brief, getiteld 'De zelfkant van het HNO-project' gepubliceerd. De uitlating dat FCW het HNO-rapport heeft gemanipuleerd betreft een kwalificatie en dus een waardeoordeel van [gedaagde]. Dit heeft een voldoende feitelijke basis, de formulering is niet zo excessief. Dat het [gedaagde] beter lijkt om het adviseren van de regering door FCW ‘aansturen’ te noemen, is een overduidelijke mening. De overige onderdelen bevatten vooral waardeoordelen die niet zodanig excessief zijn dat ze niet toegelaten zijn. De vorderingen worden afgewezen.

 

IEF 16713

EHRM: weglaten aanhalingstekens maakt media niet aansprakelijk voor citaat

EHRM 4 apr 2017, IEF 16713; (MilisavljeviĆ tegen Servië), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-weglaten-aanhalingstekens-maakt-media-niet-aansprakelijk-voor-citaat

EHRM 4 april 2017, IEF 16713; IEFbe 2135; application no 50123/06 (MilisavljeviĆ tegen Servië) Mediarecht. Schending 10 EVRM. Via MediaReport: Kandić stond bekend als één van de voorvechters van volledige samenwerking tussen Servië en het Joegoslavië-Tribunaal. In het artikel vermeldde Milisavljević (red. journalist) dat Kandić in de media is uitgemaakt voor heks en prostituee. Dat deed zij zonder aanhalingstekens te gebruiken. Op 1 september 2005 veroordeelde een Servische rechtbank Milisavljević wegens belediging, en gaf haar een gerechtelijke waarschuwing. Door geen aanhalingstekens te gebruiken bij de zin “although she has been called a witch and a prostitute”, zo luidde de redenering, had Milisavljević haar eigen mening weergegeven en Kandić beledigd. (...) Het Hof concludeert in Milisavljević tegen Servië dat de veroordeling niet in redelijke verhouding staat tot het te dienen doel, en dus niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. (...) Het Hof bevestigt met deze uitspraak weer de boodschappersfunctie van de pers. Een journalist kan in beginsel niet gestraft worden voor het verspreiden van uitingen van anderen, tenzij daar bijzondere zwaarwegende redenen voor bestaan. Het enkel en alleen weglaten van aanhalingstekens is geen zwaarwegende reden die het bestraffen van een journalist kan rechtvaardigen. Lees MediaReport

IEF 16710

Publicatie Loterijverlies van telefoonnummer journalist verboden

Rechtbank Amsterdam , IEF 16710; ECLI:NL:RBAMS:2017:2131 (TMG tegen Stichting Loterijverlies), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-loterijverlies-van-telefoonnummer-journalist-verboden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 april 2017, IEF 16710; IT 2259; ECLI:NL:RBAMS:2017:2131 (TMG tegen stichting Loterijverlies) Mediarecht. Privacy. Eiser is journalist van De Telegraaf. Gedaagde is een actie gestart ter verkrijging van schadevergoedign van de Staatsloterij omdat zij de winnende loten niet trok uit uitsluitend verkochte loten. Bij (door het Hof bekrachtigde) beschikking is bestuurder van de Stichting geschortst vanwege het vermoeden van financieel beheer in strijd met de statuten. Daarover bericht journalist: "Boze deelnemers die de Staatsloterij willen aanpakken wegens misleiding, worden mogelijk belazerd door hun belangenbehartiger Loterijverlies.nl". Loterijverlies had het telefoonnummer van een Telegraaf-journalist niet onder haar leden mogen verspreiden met de oproep de journalist onder druk te zetten. Loterijverlies moet de desbetreffende nieuwsbrief van haar website halen. Ook moet de organisatie een nieuwe brief sturen met de mededeling dat de oproep onrechtmatig was. Loterijverlies is een organisatie die schadevergoeding eist van de Staatsloterij, namens ongeveer 190.000 deelnemers die zich misleid voelen door de winkansen die de Staatsloterij heeft genoemd in de periode tussen januari 2000 tot en met december 2007.

IEF 16705

Rectificatie disproportioneel omdat Facebook posts zijn verwijderd

Antilliaanse Gerechten 3 apr 2017, IEF 16705; ECLI:NL:OGEAC:2017:36 (Zuikertuintje e.a. tegen Gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-disproportioneel-omdat-facebook-posts-zijn-verwijderd

Gerecht in EA van Curaçao 3 april 2017, IEF 16705 ; ECLI:NL:OGEAC:2017:36 (Zuikertuintje e.a. tegen Gedaagde) Onrechtmatige uitlatingen op Facebook. Berichten reeds verwijderd. Rectificatie disproportioneel. Tussen gedaagde (en zijn vader) enerzijds en Zuikertuintje C.V. anderzijds bestaat een geschil over de bouw van een terras dat medio november 2016 is gerealiseerd. Gedaagde heeft een aantal uitlatingen op zijn Facebookpagina gedaan, waaronder ‘een winkel met mensen die dieven zijn’, ‘mensen die nep kleren verkopen’. Omdat de posts inmiddels zijn verwijderd, is rectificatie daartoe echter een disproportioneel middel. Aan het belang van eisers ter zake van hun goede naam en reputatie wordt in voldoende mate tegemoet gekomen door de vaststelling in dit vonnis dat de gewraakte uitlatingen ongefundeerd zijn. Dit vonnis kunnen zij desgewenst zelf onder de aandacht brengen. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 16704

Geen onrechtmatige daad door BV, omdat tweets op persoonlijke titel zijn geplaatst

Rechtbank Midden-Nederland 15 mrt 2017, IEF 16704; ECLI:NL:RBMNE:2017:1393 (Mountainshield tegen Probeleggen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-daad-door-bv-omdat-tweets-op-persoonlijke-titel-zijn-geplaatst

Rechtbank Midden-Nederland 15 maart 2017, IEF 16704; ECLI:NL:RBMNE:2017:1393 (Mountainshield tegen Probeleggen) Mediarecht. Rechtbank komt niet toe aan de beoordeling of geplaatste tweets onrechtmatig zijn. Desbetreffende tweets zijn geplaatst op persoonlijke titel (vanuit privé twitter-accounts) en kunnen niet toegerekend worden aan gedaagde partij. Tweets richten zich niet tegen eiseres.

IEF 16680

Boekrecensie Complotdenkers met aandacht voor eiser niet gerectificeerd

Rechtbank Amsterdam 28 mrt 2017, IEF 16680; ECLI:NL:RBAMS:2017:1873 (boekrecensie Volkskrant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boekrecensie-complotdenkers-met-aandacht-voor-eiser-niet-gerectificeerd

Vzr. Rechtbank Amsterdam 28 maart 2017, IEF 16680; ECLI:NL:RBAMS:2017:1873 (boekrecensie Volkskrant) Mediarecht. Over een boek over complotdenkers, waarin aandacht aan eiser is besteed, is een recensie verschenen in de Volkskrant. Eiser wil dat de Volkskrant een rectificatie plaatst. Zijn bezwaren zijn met name gericht op de woorden "bizarre club rond kletskous [eiser]", "paranoïde gekkies", "[eiser] is de ongekroonde koning van dit gekkenhuis" en "gekkie". Eiser meent dat er geen grond is voor deze uitlatingen. Daarnaast wordt zijns inziens met deze uitlatingen afbreuk gedaan aan zijn geloofwaardigheid als journalist. De vordering wordt afgewezen. Het gaat om waardeoordelen, in een recensie, die niet excessief zijn of geen enkele basis hebben. Bovendien kan eiser worden aangemerkt als publieke figuur en die heeft meer kritiek te dulden dan de gemiddelde persoon die zich niet in het openbaar debat begeeft. Voor zover eiser als journalist niet serieus zou worden genomen, is niet aannemelijk dat dit een gevolg is van de recensie.

IEF 16676

EHRM: Blogbeheerder niet verantwoordelijk voor snel verwijderd lasterlijk bericht van een gebruiker

EHRM 9 mrt 2017, IEF 16676; Application no 74742/14 (Pihl tegen Zweden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-blogbeheerder-niet-verantwoordelijk-voor-snel-verwijderd-lasterlijk-bericht-van-een-gebruiker
hasch pundare

EHRM 9 maart 2017, IEF 16676; IEFbe 2125; IT 2253; Application no 74742/14 (Pihl tegen Zweden) Mediarecht. Over Pihl was een lasterlijk online commentaar anoniem geplaatst op een blog. Er is een civiele claim neergelegd bij de kleine non-profit organisatie die de blog beheerde, ze zou verantwoordelijk zijn voor dit commentaar van een derde. De claim werd afgewezen. Het EHRM zoekt de balans tussen individuele belang voor privéleven en vrijheid van meningsuiting van een individu of groep die een internet portaal beheert. Gezien de omstandigheden hebben de nationale autoriteiten een fair balance gevonden door de organisatie niet verantwoordelijk te houden voor het anonieme commentaar. Ondanks dat het een aanvallend commentaar was ("that guy pihl is also a real hash-junkie according to several people I have spoken to"), was het geen hate speech of een aanzetting tot geweld, het is geplaatst op een kleine blog dat door een non-profit organisatie wordt beheerd en het is was offline gehaald de dag nadat de klacht is gedaan; het heeft slechts negen dagen online gestaan. Pihl is niet ontvankelijk.

IEF 16673

BKR heeft enige vrijheid heeft in het formuleren van uitgangspunt bij RADAR

Rechtbank Den Haag 24 mrt 2017, IEF 16673; ECLI:NL:RBDHA:2017:2825 (Dynamiet tegen BKR), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bkr-heeft-enige-vrijheid-heeft-in-het-formuleren-van-uitgangspunt-bij-radar

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 maart 2017, IEF 16673; ECLI:NL:RBDHA:2017:2825 (Dynamiet tegen BKR) Mediarecht. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat BKR in de uitzending van RADAR van 16 januari 2017 onrechtmatig (jegens Dynamiet) heeft gehandeld door zich in algemene termen uit te laten over het uitgangspunt dat alle in Nederland verleende krediet moet worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De omstandigheden van het geval (o.a. consumentenprogramma, televisiefragment) maken dat BKR enige vrijheid heeft in het formuleren van dit uitgangspunt. Dat BKR in dat verband heeft gesproken over een wettelijke verplichting tot registratie kan haar daarom niet worden tegengeworpen.