Mediarecht

IEF 17134

Peter R. de Vries mag publicist kierewiet noemen

Rechtbank Amsterdam 26 sep 2017, IEF 17134; ECLI:NL:RBAMS:2017:6955 (Eiser tegen Fremantlemedia Netherlands), http://www.ie-forum.nl/artikelen/peter-r-de-vries-mag-publicist-kierewiet-noemen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 september 2017, IEF 17134; ECLI:NL:RBAMS:2017:6955 (Eiser tegen Fremantlemedia Netherlands) Mediarecht. Eiser heeft zich met een alternatieve lezing gemengd in het publieke debat over de oplossing van de moord op Marianne Vaatstra op zijn website, Facebook en Youtube. In RTL Boulevard heeft Peter R. de Vries eiser kierewiet genoemd en 'dat hij afgevoerd moet worden in een dwangbuis'. De vordering van eiser van het plaatsen van een rectificatie op de website van RTL Boulevard wordt afgewezen. Het is eisers goed recht om zich uit te spreken over een misdrijf dat het publiek ernstig heeft geschokt, maar daarmee maakt hij zich tot publiek persoon en zal hij krachtige tegengeluiden eerder moeten dulden dan andere personen. De uitlatingen in de uitzendingen zijn niet onrechtmatig: de mening van De Vries vormt een waardeoordeel met voldoende feitelijke basis om niet excessief te zijn. De uitingsvrijheid laat ruimte voor provocatie en overdrijving. De Vries heeft met zijn uitlatingen niet onrechtmatig gehandeld.

IEF 17079

Facebookrectificatie beschuldiging van oplichting liefdadigheidsbingo

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 sep 2017, IEF 17079; (Facebookrectificatie Liefdadigheidsbingo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/facebookrectificatie-beschuldiging-van-oplichting-liefdadigheidsbingo

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 september 2017, IEF 17079 (Facebook-rectificatie liefdadigheidsbingo) Mediarecht. De door de echtgenote van eiser georganiseerde liefdadigheidsbingo om geld in te zamelen voor de aanschaf van een rolstoelbus voor het ernstig zieke zoontje van gedaagde heeft niet plaatsgevonden. Gedaagde heeft een bericht met volledige naam en portretfoto van eiser en zijn vrouw op zijn facebookpagina en openbare pagina van Marktplaats Zeeland geplaatst waarin hij waarschuwt voor 'oplichtster die geld inzamelt over de rug van hele zieke kinderen'. De suggestie wordt gewekt dat eiser zich ook schuldig heeft gemaakt aan oplichting of medeplichtigheid. De vordering tot een rectificatie op Facebook wordt toegewezen. De gestelde betrokkenheid bij de activiteiten van zijn echtgenote is gebaseerd op onvoldoende feiten. Voorschot op immateriële schadevergoeding wordt afgewezen: eiser maakt niet aannemelijk dat hij schade lijdt als gevolg van de onrechtmatige uitingen op Facebook. Gedaagde wordt veroordeeld om een rectificatie minstens 30 dagen te plaatsen op Facebook en de pagina 'Marktplaats Zeeland' daarin te taggen.

IEF 17044

BNN-VARA mag uitzending Boos uitzenden

Rechtbank Midden-Nederland 17 aug 2017, IEF 17044; (Huisbaas tegen BNN-VARA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bnn-vara-mag-uitzending-boos-uitzenden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 augustus 2017, IEF 17044; ECLI:NL:RBMNE:2017:4347 (huisbaas tegen BNN-VARA) Uit het persbericht: De voorzieningenrechter in Utrecht heeft donderdag bepaald dat BNN/VARA de aflevering van Boos later vanmiddag mag uitzenden. In de aflevering gaat presentator Tim Hofman langs bij een huisbaas om klachten van huurders aan hem voor te leggen. Dit resulteerde in een handgemeen. De huisbaas spande een kort geding aan om een verbod op de uitzending af te dwingen. Hij wilde dit verbod omdat de uitzending inbreuk zou maken op zijn persoonlijke levenssfeer en die van zijn medewerkers.

Incident Donderdag heeft de advocaat van BNN/VARA ter zitting over de inhoud van de uitzending verklaard. De programmakers willen het publiek met de beelden laten zien wat er tijdens het incident feitelijk gebeurd is. Verder heeft BNN/VARA toegezegd dat alle medewerkers die ook op het kantoor van de huisbaas aanwezig waren, onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Geen verbod De rechter mag een uitzending alleen verbieden in zeer uitzonderlijke gevallen waarbij onherstelbare schade door publicatie zou ontstaan. Zo’n uitzonderlijk geval is in dit geval niet aan de orde. De rechter zal de uitzending daarom nu niet verbieden. Het incident is al bekend bij het publiek. Als de uitzending achteraf onrechtmatig blijkt te zijn, kunnen de gevolgen daarvan naar verwachting ongedaan worden gemaakt.

IEF 17061

Google moet informatie uit zoekresultaten naam eiser en artikel drugsonderzoek verwijderen

Rechtbank Rotterdam 19 apr 2017, IEF 17061; ECLI:NL:RBAMS:2017:2896 (Verwijderen info Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/google-moet-informatie-uit-zoekresultaten-naam-eiser-en-artikel-drugsonderzoek-verwijderen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 17061; ECLI:NL:RBAMS:2017:2896 (Verwijderen info Google) Verwijderen informatie zoekresultaten. Eiser is eigenaar van een sportschool en werd in verband gebracht met het witwassen van geld via de vennootschap [naam 1] en drugsgerelateerde delicten, waar de krant Maltatoday een artikel over heeft gepubliceerd die nog te lezen is op de website. De strafzaak is bij gebrek aan bewijs geseponeerd. Google heeft het verzoek geweigerd om de URL naar het artikel niet meer als resultaat te tonen bij het invoeren van zijn volledige naam op Google Search. Eiser vordert dat Google wordt bevolen om de vindbaarheid tussen de volledige naam van eiser en het artikel uit de zoekresultaten te verwijderen. De vordering wordt toegewezen. De URL mag niet meer worden getoond aan gebruikers die zoeken op de naam van eiser en het zoekresultaat moet verwijderd worden van alle lokale EU/EFTA versies van Google Search.

IEF 17036

Dwangsom voor NPO Radio 2 en 3FM wegens overtreden dienstbaarheidsverbod

CvdM 14 mrt 2017, IEF 17036; dossiernr. 656105/684758 (Dwangsom NPO Radio 2 en 3FM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dwangsom-voor-npo-radio-2-en-3fm-wegens-overtreden-dienstbaarheidsverbod

CvdM dwangsombeschikking 14 maart 2017, IEF 17036; dossiernr. 656105/684758 (Dwangsom NPO Radio 2 en 3FM) Mediarecht. Via CvdM: Het Commissariaat voor de Media legt NPO Radio 2 en 3FM een last onder dwangsom op wegens het overtreden van het dienstbaarheidsverbod en het niet melden van nevenactiviteiten. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Sky Radio Group heeft de mediatoezichthouder onderzoek gedaan naar een groot aantal actieweken van beide zenders. Met een last onder dwangsom wil het Commissariaat NPO Radio 2 en 3 FM dwingen te stoppen met hun huidige werkwijze bij actieweken.

IEF 17032

Verbod op versturen naaktfoto's naar ex-partner

Rechtbank Overijssel 21 jun 2017, IEF 17032; ECLI:NL:RBOVE:2017:2536 (Verbod verzending naaktfoto’s), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-versturen-naaktfoto-s-naar-ex-partner

Vzr. Rechtbank Overijssel 21 juni 2017, IEF 17032; ECLI:NL:RBOVE:2017:2536 (Verbod versturen naaktfoto’s) Mediarecht. Incidenten na echtscheiding. Ernstig verstoorde relatie. Man stelt lastig gevallen te worden met naaktfoto's ex-partner en vordert een verbod. Vrouw wordt verboden nog langer naaktfoto's aan eiser te sturen, met een te verbeuren dwangsom van € 250,00 voor iedere keer dat niet voldaan wordt aan het uitgesproken verbod, tot een maximum van € 5.000,00. Man wordt verboden om de (reeds eerder verstuurde) naaktfoto’s van gedaagde te verspreiden, met een dezelfde dwangsom.

IEF 17015

Veroordeelde moet media-aandacht dulden in RTL-uitzending “Op de Vlucht”

Rechtbank Midden-Nederland 2 aug 2017, IEF 17015; (X tegen RTL c.s. ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/veroordeelde-moet-media-aandacht-dulden-in-rtl-uitzending-op-de-vlucht

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 2 augustus 2017, IEF 17015 (X tegen RTL c.s.) Mediarecht. Onrechtmatige daad. X is in hoger beroep veroordeeld wegens het plegen van een of meer zedendelicten en heeft zeven jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. In het RTL-televisieprogramma “Op de vlucht” wordt aandacht besteed aan de zaak. In de uitzending is de confrontatie tussen John van den Heuvel en X te zien en ook de veroordeling wordt belicht. X vordert onrechtmatigheidsverklaring van de uitzending. Nu X in hoger beroep is veroordeeld, moet geduld worden dat hier herhaaldelijk media-aandacht aan wordt besteed. Daarbij komt dat veroordeelde in het verleden zelf actief de media benaderd heeft. Bedreigingen waarmee X geconfronteerd is zijn onvoldoende te herleiden tot de (herhaalde) uitzending. Het recht op vrijheid van meningsuiting van RTL c.s. prevaleert. Gevorderde verklaring voor recht wordt afgewezen.

IEF 16987

Rectificatie op Facebookpagina en verplicht 18 personen taggen

Antilliaanse Gerechten , IEF 16987; ECLI:NL:OGEAC:2017:91 (Facebook rectificatie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-op-facebookpagina-en-verplicht-18-personen-taggen

Gerecht Curaçao 9 juni 2017, IEF 16987; ECLI:NL:OGEAC:2017:91 (Facebook rectificatie) Mediarecht. Gedaagde moet een Facebookbericht rectificeren vanwege ongefundeerde beschuldigingen van (ernstige) strafbare feiten. Een week lang moet de rectificatie op zijn Facebook-profiel 'gepind' staan en moet hij 18 personen taggen. Bij vonnis heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao geoordeeld dat deze beschuldigingen ongefundeerd zijn en dat mijn bericht dan ook onrechtmatig is jegens eiser. Faillissement vormt geen aanleiding om de tenuitvoerlegging bij lijfsdwang toe te staan.