Mediarecht

IEF 16514

Links naar onderzoeken vermeende misstanden Blijf-huizen en reacties niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 12 jan 2017, IEF 16514; ECLI:NL:RBDHA:2017:254 (Stichting Blijf Groep tegen Stichting Femmes for Freedom), http://www.ie-forum.nl/artikelen/links-naar-onderzoeken-vermeende-misstanden-blijf-huizen-en-reacties-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 januari 2017, IEF 16514; ECLI:NL:RBDHA:2017:254 (Stichting Blijf Groep tegen Stichting Femmes for Freedom) Geen onrechtmatige publicaties. Blijf Groep is een stichting die hulp en opvang biedt aan slachtoffers en betrokkenen van huiselijk geweld. FFF streeft huwelijkse gelijkheid tussen en mannen en vrouwen na en zet zich in dat verband in voor vrouwen die te maken hebben met geweld door hun partner of familie. FFF verwijst vrouwen door naar opvanglocatie. Over de Blijf Groep zijn er klachten. Op de FFF-website is gelinkt naar de onderzoeken naar de (vermeende) misstanden en publicaties in diverse media. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen van FFF jegens Blijf Groep. Het recht van FFF op vrije meningsuiting prevaleert in dit geval boven het door Blijf Groep ingeroepen recht op bescherming van haar eer en goede naam. Vordering afgewezen.

IEF 16494

EHRM in Telegraaf/Nederland: inbeslagneming bij journaliste schending artikel 10 EVRM

EHRM , IEF 16494; (TMG tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-in-telegraaf-nederland-inbeslagneming-bij-journaliste-schending-artikel-10-evrm

EHRM 22 september 2016, IEF 16494; IEFbe 2051; appl.no. 33847/11 (TMG tegen Staat der Nederlanden) In maart 2009 publiceert De Telegraaf het artikel “AIVD faalde rond Irak” en in juni 2009 het artikel “Beveiliging fors opgeschroefd. Dalai Lama bedreigd”. De AIVD vermoedt dat er staatsgeheime documenten zijn gelekt naar de journaliste van de Telegraaf en stelt een onderzoek in. Er wordt een huiszoekingsbevel afgegeven en op 18 juni 2009 vindt een huiszoeking plaats bij de journaliste waarbij allerlei objecten en (elektronische) documenten in beslag worden genomen. Ook wordt de telefoon van de journaliste afgeluisterd. Via deze documenten en gesprekken komt de AIVD twee van haar medewerkers op het spoor, die beide worden aangeklaagd. Over deze strafrechtelijke processen werd op Media Report al eerder geschreven (MR 2013-14256 en MR 2014-083).

 

IEF 16493

Informatie over het telemarketinggesprek, dat volgens Pretium niet authentiek is, valt onder de journalistieke bronbescherming

Hof Den Haag 27 dec 2016, IEF 16493; (Pretium tegen AvroTros), http://www.ie-forum.nl/artikelen/informatie-over-het-telemarketinggesprek-dat-volgens-pretium-niet-authentiek-is-valt-onder-de-journa

Hof Den Haag 27 december 2016, IEF 16493 (Pretium tegen Avrotros) Mediarecht. In een uitzending van Radar op 6 oktober 2014 is aandacht besteed aan de niet-naleving van het schriftelijkheidsvereiste van art. 6:230v lid 6 BW door Pretium. De uitzending ving aan met een 6,5 minuut durend telemarketinggesprek. Ook werd aandacht besteed aan klachten van gedupeerden over Pretium. In eerste aanleg zijn de vorderingen van Pretium afgewezen [IEF 15167]. Dit wordt in beroep bevestigd. Het hof is van oordeel dat het AVROTROS vrij staat de invulling van het schriftelijkheidsvereiste door Pretium kritisch te belichten. Het staat AVROTROS vrij om ook aandacht te besteden aan meer algemene klachten over Pretium aangezien die de noodzaak voor de invoering van het schriftelijkheidsvereiste illustreren. Pretium beschikt niet over bepaalde informatie over het telemarketinggesprek en voert aan dat deze niet authentiek zou zijn. AVROTROS heeft terecht gewezen op het belang van journalistieke bronbescherming en heeft daarmee een gegronde reden om hierover geen informatie te verschaffen. Met betrekking tot wederhoor wordt door het hof overwogen dat AVROTROS niet verplicht was alle elementen die zij in de uitzending gebruikt afzonderlijk voor te leggen aan Pretium noch Pretium de gelegenheid te geven onderzoek te doen. AVROTROS heeft Pretium voldoende gelegenheid geboden te reageren op de essentie van de uitzending. De kern van die reactie is voldoende duidelijk in de uitzending getoond.

 

IEF 16464

Geen rectificatie uitzending over btw-ontduiking bij cash betaling botoxinjectie

Rechtbank Amsterdam 21 dec 2016, IEF 16464; ECLI:NL:RBAMS:2016:8614 (Etienne L tegen SBS-Noordkaap), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-uitzending-over-btw-ontduiking-bij-cash-betaling-botoxinjectie
etienne L. undercover in Nederland

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 december 2016, IEF 16464; ECLI:NL:RBAMS:2016:8614 (Etienne L tegen SBS-Noordkaap) Mediarecht. L. is plastisch chirurg en geeft tijdens inloopspreekuren ter plekke botox-injectie of een filler. In het programma Undercover in Nederland wordt aandacht besteed aan de kosten, cosmetische behandelingen zijn BTW-plichtig en medische behandelingen zijn vrijgesteld. De contante betalingen werden zonder BTW afgerekend, de betalingen met de pinpas wordt btw wel toegerekend. Door het weglaten van bepaalde beelden is de uitzending echter niet gemanipuleerd of zijn uitlatingen uit hun verband gerukt. Uit de beelden is genoegzaam gebleken dat zowel L. als zijn assistente bij herhaling meedeelt dat zij bij cash betaling geen en bij pin betaling wel BTW moeten betalen. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde rectificatie. L. is zelf met zijn (achter)naam naar buiten gekomen, omdat hij van mening is niets laakbaars te hebben gedaan.

IEF 16457

Gevraagd uitzendverbod over item (financiële) hulpverlening afgewezen

Rechtbank Midden-Nederland 29 nov 2016, IEF 16457; (R tegen AvroTros), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gevraagd-uitzendverbod-over-item-financi-le-hulpverlening-afgewezen
stichting raadhuis

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 29 november 2016, IEF 16457 (R tegen Avrotros) Mediarecht. R is bestuurder van Stichting Raadhuis die als doel heeft vergroting van kans van kwetsbare groepen om deel te kunnen nemen aan de samenleving middels budgetbeheer en hulpverlening. Met een verborgen camera zijn er opnamens gemaakt door AvroTros' Opgelicht?! In haar item wordt aandacht gevraagd over de werkwijze van Stichting Raadhuis. Het publiek wordt gewaarschuwd  dat kwetsbare personen die met hun hulpvraag aankloppen bij de Stichting het gevaar lopen er eerder (financieel) slechter er af te komen dan dat zij geholpen worden. R heeft niet weersproken dat hij op een rustige wijze heeft kunnen reageren op de genoemde misstanden. R stelt ook dat hij de tevredenheid van cliënten kan aantonen, maar overlegt geen ondersteunende verklaring van een cliënt. Het uitzendverbod wordt afgewezen.

IEF 16445

Facebookpost over 'corrupte' wethouder en 'de Jos van Rey van' is onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 29 nov 2016, IEF 16445; (Gemeente tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/facebookpost-over-corrupte-wethouder-en-de-jos-van-rey-van-is-onrechtmatig
permanently closed

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 november 2016, IEF 16445 (Gemeente tegen X) Mediarecht. De Gemeente heeft met broer van X een huurovereenkomst voor een pand, welke hij verpacht aan X. De gemeente besluit tot sloop en heeft een schadeloosstellingsregeling met de broer afgesproken. Via Facebook, AD.nl en Nu.nl worden berichten verspreid over de leugenachtige en corrupte (broer en) wethouder Y van de gemeente. De uitingen zijn via een openbaar toegankelijk account geplaatst en door andere media opgepikt. X heeft toegezegd de uitlating onmiddellijk te verwijderen en heeft genuanceerd; waarbij de term 'corrupt' is komen te vervallen. X heeft erkend niet over bewijzen te beschikking om de corruptie hard te maken, bovendien was de wethouder nog niet in functie toen de regeling al was overeengekomen. De Facebookpost als geheel wordt wel onrechtmatig geacht, nu de uitlatingen onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden. Verbod om wethouder aan te duiden als "de Jos van Rey van ..." wordt als een te vergaande inperking van uitingsvrijheid aangemerkt. Geen rectificatie, dat zou meer verwarring dan duidelijkheid scheppen.

IEF 16437

EHRM: Vastzetten Turkse "Steun aan Israëlische totaalweigeraars" vanwege "aanzetten tot dienstweigering" is schending 10 EVRM

EHRM 15 nov 2016, IEF 16437; ECLI:CE:ECHR:2016:1115JUD000245812 (Savda tegen Turkije), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-vastzetten-turkse-steun-aan-isra-lische-totaalweigeraars-vanwege-aanzetten-tot-dienstweigering

EHRM 15 november 2016, IEF 16437; IEFbe 2021; ECLI:CE:ECHR:2016:1115JUD000245812 (Savda tegen Turkije) Mediarecht. Artikel 10 EVRM. Bij een bijeenkomst voor het Israëlische consulaat in Istanbul van het Anti Militaristische Platform las klager een persbericht voor getiteld ‘Wij betuigen onze steun aan Israëlische totaalweigeraars’. Het Hof stelt in de omstandigheid dat de nationale rechter klager hiervoor heeft veroordeeld wegens het ‘aanzetten tot dienstweigering’ een schending vast van artikel 10 van het Verdrag. Persbericht

IEF 16427

Dat bij intikken voor- en achternaam op Google de volledige naam wordt genoemd, is onvoldoende

Hof Den Haag 6 dec 2016, IEF 16427; ECLI:NL:GHDHA:2016:3513 (Arthur van M. tegen AD), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dat-bij-intikken-voor-en-achternaam-op-google-de-volledige-naam-wordt-genoemd-is-onvoldoende

Hof Den Haag 6 december 2016, IEF 16427; ECLI:NL:GHDHA:2016:3513 (Arthur van M. tegen AD) Mediarecht. Vrijheid van meningsuiting. Persoonlijke levenssfeer. De vraag is of AD gehouden is een publicatie te verwijderen dan wel naamsaanduiding in te korten tot voorletter en eerste letter achternaam in artikel "6 jaar cel voor opdracht huurmoord escortbaas". Eiser is veroordeeld wegens het plegen van een ernstig strafbaar feit, melding daarvan is conform in de journalistiek gebruikelijke wijze van vermelding voornaam en eerste letter van de achternaam gedaan. In een tv-uitzending van SBS6 en zelfs in het persbericht van het Hof Amsterdam wordt dit zo gedaan. Er bestaat geen algemene rechtsregel die verbiedt de voornaam van een verdachte of veroordeelde in een perspublicatie op te nemen. Dat door het intikken van voor- en eerste letter achternaam op Google de volledige achternaam op een hoge plaats bij de zoekresultaten verschijnt, legt onvoldoende gewicht in de schaal.
Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.