Mediarecht

IEF 16756

Geen excusesadvertenties nodig in de Amersfoortse politiek

Rechtbank Midden-Nederland 19 apr 2017, IEF 16756; ECLI:NL:RBMNE:2017:1882 (Partijen in de Amersfoortse politiek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-excusesadvertenties-nodig-in-de-amersfoortse-politiek

Rechtbank Midden-Nederland 19 april 2017, IEF 16755; ECLI:NL:RBMNE:2017:1882 (Partijen in de Amersfoortse politiek) Mediarecht. Vorderingen afgewezen. Onrechtmatige daad, onrechtmatige uitlatingen in media, vrijheid van meningsuiting, recht op bescherming van eer en goede naam, eisen aan dagvaarding, artikel 111 Rv. Immateriële schadevergoeding. Partijen zijn of waren allen actief in de Amersfoortse politiek. Eiser is oprichter, gedaagde 1 was gemeenteraadslid van partij 1, gedaagde 2 is met behoud van zetel overgestapt naar partij 2. In de krant is over de vertrouwensbreuk bericht. Begrijpt de kantonrechter het goed, dan heeft [eiser] moeite met vijf passages. Deze steunen op feiten, of zijn niet onrechtmatig.

IEF 16752

Dat publicatieplicht op veilingnotaris.nl stopt, hoeft niet te worden gerectificeerd

Rechtbank Gelderland 7 apr 2017, IEF 16752; ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 (internetnotarissen tegen de stichtingen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dat-publicatieplicht-op-veilingnotaris-nl-stopt-hoeft-niet-te-worden-gerectificeerd

Vzr. Rechtbank Gelderland 7 april 2017, IEF 16752; IT 2268; ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 (Platform BBB en Internetnotarissen tegen de Stichtingen) Geen onjuiste en misleidende mededelingen, geen onrechtmatig handelen. Geen strijd met 516 Rv. Internetnotarissen vordert rectificatie van de mededeling dat de publicatieplicht voor notarissen op www.veilingnotaris.nl stopt en van de onjuiste mededeling dat door de overheid oproep is gedaan om te streven naar één landelijke veilingwebsite. Ten aanzien van de eerste mededeling geldt het volgende. Vaststaat dat de Stichtingen ieder in hun eigen regio de regioveiling organiseren en dat notarissen bij het veilen van objecten gebruik kunnen maken van de diensten van de Stichtingen. In dat kader zijn de Stichtingen ertoe overgegaan om voor publicatie van de veilingen gebruik te maken van de website www.openbareverkoop.nl.

IEF 16747

Geen verbod op uitzending BNN-VARA’s Kassa

Rechtbank Noord-Holland 21 apr 2017, IEF 16747; ECLI:NL:RBNHO:2017:3405 (X tegen BNN-Vara), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verbod-op-uitzending-bnn-vara-s-kassa

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 21 april 2017, IEF 16747; ECLI:NL:RBNHO:2017:3405 (X tegen BNN-VARA) Mediarecht. Vorderingen afgewezen. Via MediaReport: Tussen een badkamerproducent en een consument is een meningsverschil ontstaan over de plaatsing van een luxe badkamer. De consument heeft naar aanleiding hiervan het consumentenprogramma Kassa van BNN-VARA uitgezonden programma, benaderd. De redactie van Kassa neemt contact op met de badkamerproducent en gaat samen met de consument op het kantoor van de badkamerproducent langs. De badkamerproducent eist in kort geding dat er geen beeldmateriaal over de kwestie wordt uitgezonden en vordert een voorafgaand publicatieverbod. De beoogde uitzending zou de goede naam van de badkamerproducent schaden en niet bijdragen aan een debat over aangelegenheden van publiek belang.

IEF 16738

Dat X bewondering geniet voor zijn zakelijk succes, maakt hem nog geen public figure

Rechtbank Amsterdam 19 apr 2017, IEF 16738; (X tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dat-x-bewondering-geniet-voor-zijn-zakelijk-succes-maakt-hem-nog-geen-public-figure

Vzr. Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 16738; IT 2263 (X tegen Google) Mediarecht. Toepassing Costeja-arrest. Privacy. X is ondernemer en werd op enig moment in verband gebracht met witwassen en drugsgerelateerde delicten, een krant heeft erover gepubliceerd. X vordert met succes dat de vindbaarheid tussen de volledige naam en het artikel uit de resultaten van Google's zoekmachines moet (doen) verwijderen. Vaststaat dat X geen publieke functie heeft. Het enkele feit dat hij een zaak bezit, is onvoldoende om hem aan te merken als 'public figure'. Dat X mogelijkerwijs bewondering geniet voor zijn zakelijk succes als ondernemer en het feit dat hij in eigen beheer X organiseert maakt dat niet anders. Vordering wordt toegewezen.

IEF 16720

Ingezonden brief staat vol met niet onrechtmatige waardeoordelen

Antilliaanse Gerechten , IEF 16720; ECLI:NL:OGEAC:2017:39 (Flocker Camelia Winkel Legal tegen Lichtveld), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ingezonden-brief-staat-vol-met-niet-onrechtmatige-waardeoordelen

Vzr. Gerecht in EA van Curaçao 5 april 2017, IEF 16720; ECLI:NL:OGEAC:2017:39 (Flocker Camelia Winkel Legal tegen Lichtveld (pdf) Mediarecht. FCW is een advocatenkantoor dat opdracht heeft gekregen om de bouw van een nieuwe ziekenhuis (Hospital Nobo Otrobanda) tussentijds te evalueren. Gedaagde heeft in de vorm van een ingezonden brief, getiteld 'De zelfkant van het HNO-project' gepubliceerd. De uitlating dat FCW het HNO-rapport heeft gemanipuleerd betreft een kwalificatie en dus een waardeoordeel van [gedaagde]. Dit heeft een voldoende feitelijke basis, de formulering is niet zo excessief. Dat het [gedaagde] beter lijkt om het adviseren van de regering door FCW ‘aansturen’ te noemen, is een overduidelijke mening. De overige onderdelen bevatten vooral waardeoordelen die niet zodanig excessief zijn dat ze niet toegelaten zijn. De vorderingen worden afgewezen.

 

IEF 16713

EHRM: weglaten aanhalingstekens maakt media niet aansprakelijk voor citaat

EHRM 4 apr 2017, IEF 16713; (MilisavljeviĆ tegen Servië), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-weglaten-aanhalingstekens-maakt-media-niet-aansprakelijk-voor-citaat

EHRM 4 april 2017, IEF 16713; IEFbe 2135; application no 50123/06 (MilisavljeviĆ tegen Servië) Mediarecht. Schending 10 EVRM. Via MediaReport: Kandić stond bekend als één van de voorvechters van volledige samenwerking tussen Servië en het Joegoslavië-Tribunaal. In het artikel vermeldde Milisavljević (red. journalist) dat Kandić in de media is uitgemaakt voor heks en prostituee. Dat deed zij zonder aanhalingstekens te gebruiken. Op 1 september 2005 veroordeelde een Servische rechtbank Milisavljević wegens belediging, en gaf haar een gerechtelijke waarschuwing. Door geen aanhalingstekens te gebruiken bij de zin “although she has been called a witch and a prostitute”, zo luidde de redenering, had Milisavljević haar eigen mening weergegeven en Kandić beledigd. (...) Het Hof concludeert in Milisavljević tegen Servië dat de veroordeling niet in redelijke verhouding staat tot het te dienen doel, en dus niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. (...) Het Hof bevestigt met deze uitspraak weer de boodschappersfunctie van de pers. Een journalist kan in beginsel niet gestraft worden voor het verspreiden van uitingen van anderen, tenzij daar bijzondere zwaarwegende redenen voor bestaan. Het enkel en alleen weglaten van aanhalingstekens is geen zwaarwegende reden die het bestraffen van een journalist kan rechtvaardigen. Lees MediaReport

IEF 16710

Publicatie Loterijverlies van telefoonnummer journalist verboden

Rechtbank Amsterdam , IEF 16710; ECLI:NL:RBAMS:2017:2131 (TMG tegen Stichting Loterijverlies), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-loterijverlies-van-telefoonnummer-journalist-verboden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 april 2017, IEF 16710; IT 2259; ECLI:NL:RBAMS:2017:2131 (TMG tegen stichting Loterijverlies) Mediarecht. Privacy. Eiser is journalist van De Telegraaf. Gedaagde is een actie gestart ter verkrijging van schadevergoedign van de Staatsloterij omdat zij de winnende loten niet trok uit uitsluitend verkochte loten. Bij (door het Hof bekrachtigde) beschikking is bestuurder van de Stichting geschortst vanwege het vermoeden van financieel beheer in strijd met de statuten. Daarover bericht journalist: "Boze deelnemers die de Staatsloterij willen aanpakken wegens misleiding, worden mogelijk belazerd door hun belangenbehartiger Loterijverlies.nl". Loterijverlies had het telefoonnummer van een Telegraaf-journalist niet onder haar leden mogen verspreiden met de oproep de journalist onder druk te zetten. Loterijverlies moet de desbetreffende nieuwsbrief van haar website halen. Ook moet de organisatie een nieuwe brief sturen met de mededeling dat de oproep onrechtmatig was. Loterijverlies is een organisatie die schadevergoeding eist van de Staatsloterij, namens ongeveer 190.000 deelnemers die zich misleid voelen door de winkansen die de Staatsloterij heeft genoemd in de periode tussen januari 2000 tot en met december 2007.

IEF 16705

Rectificatie disproportioneel omdat Facebook posts zijn verwijderd

Antilliaanse Gerechten 3 apr 2017, IEF 16705; ECLI:NL:OGEAC:2017:36 (Zuikertuintje e.a. tegen Gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-disproportioneel-omdat-facebook-posts-zijn-verwijderd

Gerecht in EA van Curaçao 3 april 2017, IEF 16705 ; ECLI:NL:OGEAC:2017:36 (Zuikertuintje e.a. tegen Gedaagde) Onrechtmatige uitlatingen op Facebook. Berichten reeds verwijderd. Rectificatie disproportioneel. Tussen gedaagde (en zijn vader) enerzijds en Zuikertuintje C.V. anderzijds bestaat een geschil over de bouw van een terras dat medio november 2016 is gerealiseerd. Gedaagde heeft een aantal uitlatingen op zijn Facebookpagina gedaan, waaronder ‘een winkel met mensen die dieven zijn’, ‘mensen die nep kleren verkopen’. Omdat de posts inmiddels zijn verwijderd, is rectificatie daartoe echter een disproportioneel middel. Aan het belang van eisers ter zake van hun goede naam en reputatie wordt in voldoende mate tegemoet gekomen door de vaststelling in dit vonnis dat de gewraakte uitlatingen ongefundeerd zijn. Dit vonnis kunnen zij desgewenst zelf onder de aandacht brengen. De vorderingen worden afgewezen.