Mediarecht

IEF 17530

BGH: Google is niet verplicht vooraf te filteren op "Persönlichkeitsrechtsverletzungen"

Duitse Gerechten 27 feb 2018, IEF 17530; (Google.de), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bgh-google-is-niet-verplicht-vooraf-te-filteren-op-pers-nlichkeitsrechtsverletzungen

BGH 27 Februar 2018, IEF 17530; IEFbe 2489; IT 2504; VI ZR 489/16 (Google.de) Uit het persbericht: Het BGH heeft besloten dat Google niet verplicht is vóór het tonen van zoekresultaten of deze inhoud een inbreuk op persoonlijke levenssfeer vormt. De zoekmachine moet pas eerst reageren wanneer er een concrete aanwijziging is voor een duidelijk en op het eerste gezicht kenbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

IEF 17504

In rechte kan van Hello Goodbye geen excuses worden afgedwongen voor spontaan interview in het humaninterestprogramma

Rechtbank Midden-Nederland 7 feb 2018, IEF 17504; (Hello Goodbye), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-rechte-kan-van-hello-goodbye-geen-excuses-worden-afgedwongen-voor-spontaan-interview-in-het-human
Hello goodbye

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 7 februari 2018, IEF 17504 (X tegen KRO-NCRV / Hello Goodbye) Mediarecht. In het tv-programma Hello Goodbye is de ex-vrouw van X aangesproken in de aankomsthal van Schiphol. In dit interview (vanaf 32:50) vertelt zij een aangrijpend verhaal over mishandeling. Een vordering tot het aanbieden van excuses in rechte kan niet worden afgedwongen. Bij excuses gaat het immers om het spontaan en oprecht berouw tonen over het eigen tekortschieten. Ook als de vordering welwillend wordt gelezen, als rectificatie, wordt afgewezen. Er is geen absoluut recht op hoor en wederhoor. Het verhaal van de ex van de vrouw is voor de gewone kijker niet te herleiden tot X. Zelfs indien eerherstel gewenst is door rectificatie, kan dat eerherstel ook op andere wijze. X heeft daar in aanmerkelijke mate zelf invulling aan gegeven door een verklaring (van geen bedreiging/mishandeling) op te stellen en deze door een aanzienlijke groep mensen uit zijn direct omgeving te laten ondertekenen.

IEF 17475

Telegraaf-artikel "Genomineerde is Pedo" bevat verklaringen van twee anonieme vrouwen

Rechtbank Amsterdam 30 jan 2018, IEF 17475; ECLI:NL:RBAMS:2018:383 (Eiser tegen De Telegraaf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/telegraaf-artikel-genomineerde-is-pedo-bevat-verklaringen-van-twee-anonieme-vrouwen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 30 januari 2018, IEF 17475; ECLI:NL:RBAMS:2018:383 (Eiser tegen De Telegraaf) Mediarecht. Portretrecht. Onrechtmatige perspublicatie. Eiser is in 2017 voor zijn werkzaamheden voor een stichting genomineerd voor de Joke Smitprijs. Op de dag van de uitreiking van deze prijs verschijnt op de website van De Telegraaf een artikel onder de kop "Genomineerde is Pedo". De gedane uitlatingen vinden voldoende steun in de feiten. Het artikel bevat onder meer een verkorte weergave van de verklaringen van twee anonieme vrouwen. De onderzoeksresultaten van de journalist rechtvaardigen in beginsel publicatie daarvan. Door de nominatie voor de Joke Smitprijs is eiser een publieke figuur geworden, waardoor hij zich meer in publiciteit moet laten welgevallen dan de gemiddelde burger. Uit deze belangenafweging volgt dat De Telegraaf bij het plaatsen van de kop van het artikel ook binnen de grenzen van het maatschappelijk betamelijke gebleven en het plaatsen van het portret van eiser naast het artikel geen inbreuk op zijn portretrecht.

IEF 17466

Vordering tot gehele verwijdering webboek Pretium afgewezen

Hof Den Haag 23 jan 2018, IEF 17466; ECLI:NL:GHDHA:2018:30 (Pretiu tegen Reporters Online), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-gehele-verwijdering-webboek-pretium-afgewezen

Hof Den Haag 23 januar 2018, IEF 17466; ECLI:NL:GHDHA:2018:30 (Pretium tegen Reporters Online) Mediarecht. Een journalist heeft op Reporters Online en Blendle een artikel gepubliceerd "Inleiding Dossier Pretium: perverse prikkels en machteloos toezien", waarin een dagelijks "webboek" wordt aangekondigd. Het webboek wordt op de website netkwesties.nl aangekondigd als: “Dossier Pretium: lezen, lachen en huiveren”. De vorderingen werden door de rechtbank afgewezen, het Hof bekrachtigt het vonnis [IEF 16410]. Belang van de vrijheid van meningsuiting prevaleert boven het belang van Pretium bij bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en eer en goede naam.

IEF 17465

Geen verhoging dwangsommen, wel nieuwe onthoudingen voor uitlatingen over betrokkenheid bij maffia van sieraadontwerpster

Rechtbank Amsterdam 25 jan 2018, IEF 17465; ECLI:NL:RBAMS:2018:363 (eiseres - Otazu), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verhoging-dwangsommen-wel-nieuwe-onthoudingen-voor-uitlatingen-over-betrokkenheid-bij-maffia-va

Vzr. Rechtbank Amsterdam 25 januari 2018, IEF 17465; ECLI:NL:RBAMS:2018:363 (Otazu) Dwangsommen. Mediarecht. Eiser is ontwerper van sieraden en merkhoudster. Gedaagde is in bodemvonnis veroordeelt tot staken van inbreuk [IEF 16658]. Hiertegen loopt de hoger beroepsprocedure. In een filmpje van LXRYTV zijn fragmenten gemonteerd van de website van eiser, zonder medeweten of toestemming van gedaagde. Eisers stellen dat gedaagde het bodemvonnis aan zijn laars lapt, zodat de dwangsommen verhoogd en niet gelimiteerd dienen te worden en dat hij zich schuldig maakt aan nieuwe onrechtmatigheden, op grond waarvan nieuwe veroordelingen uitgesproken moeten worden. Echter er is onvoldoende grond voor een (ongelimiteerde) verhoging van de dwangsommen, nu gedaagde niet een duidelijke aanzegging hebben gestuurd met concrete specificaties van de overtredingen. Gedaagde moet zich onthouden van uitlatingen waarin de suggestie wordt gewekt dat eisers betrokken zijn bij de maffia, voortlvluchtig zijn of namaakproducten verkopen. Het fragment van LXRYTV mag niet door gedaagde worden verspreid.

IEF 17452

Hostingprovider moet rechtmatige website ontoegankelijk maken en betaalgegevens en IP-adressen verstrekken.

Rechtbank Overijssel 10 jan 2018, IEF 17452; ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (Eisers tegen Your Hosting), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hostingprovider-moet-rechtmatige-website-ontoegankelijk-maken-en-betaalgegevens-en-ip-adressen-verst

Vzr. Rechtbank Overijssel 10 januari 2018, IEF 17452; IT 2469; ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (Eisers tegen Your Hosting) Internet. Your Hosting is hostingprovider van de website www.gabme.org. Via het internet is een rapport verspreid waarin eiser beschuldigd wordt van fraude, oplichting en witwaspraktijken. In dit rapport wordt verwezen naar de site www.gabme.org. Your Hosting vindt dat zij de inhoud van de website niet hoeft te verwijderen of ontoegankelijk hoeft te maken, nu niet in geschil is dat de website op zichzelf geen onrechtmatige inhoud bevat, aangaande eiser. Ook al staat op de website zelf niets onrechtmatigs over eiser, maakt website wel onderdeel uit van een constructie met een onrechtmatig karakter. Het gevorderde ontoegankelijk maken van de website, wordt toegewezen. Your Hosting is gehouden tot het verstrekken van de bij haar bekende identificerende gegevens. 

IEF 17436

Vordering tot verstrekking gegevens en verwijdering uitingen op Twitter in verstek toegewezen

Rechtbank Amsterdam 5 jan 2017, IEF 17436; ECLI:NL:RBAMS:2018:113 (Eisers tegen Twitter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-verstrekking-gegevens-en-verwijdering-uitingen-op-twitter-in-verstek-toegewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 januari 2018, IEF 17436; IT 2461; ECLI:NL:RBAMS:2018:113 (Eisers tegen Twitter) Persoonsgegevens. Sociale media. Verstekvonnis. Kort geding. Vordering tot verwijdering van uitingen op Twitter en verstrekken van NAW-(naam, adres en woonplaats)gegevens toegewezen. Het centrum van de belangen van eisers bevindt zich in Nederland (de helft van eisers woont in Nederland, veel werkzaamheden van de bedrijven van eiser vinden in Nederland plaats, een deel van eisers werk in Nederland en de bedrijven hebben veel Nederlandse klanten) is de Nederlandse rechter bevoegd om van de vorderingen in dit kort geding kennis te nemen. Nederlandse rechter is bevoegd, omdat schadebrengende feit zich in Nederland voordoet.

IEF 17419

Onthullen van gezicht geen wezenlijke toevoeging aan publieke debat over huurmoord

Kantonrechter 27 dec 2017, IEF 17419; ECLI:NL:RBGEL:2017:6890 (Eiser tegen Endemol Nederland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onthullen-van-gezicht-geen-wezenlijke-toevoeging-aan-publieke-debat-over-huurmoord

Ktr. Rechtbank Gelderland 27 december 2017, IEF ; ECLI:NL:RBGEL:2017:6890 (Eiser tegen Endemol Nederland) Privacy. Mediarecht. In een uitzending van het televisieprogramma Misdaadverslaggever is beeld- en geluidmateriaal vertoond van eiser die op het aanbod van twee jongemannen om zijn concurrent om het leven te brengen ingaat. Eiser is hier niet onherkenbaar in beeld gebracht, enkel werd hij niet bij naam genoemd. Eiser is van mening dat Endemol c.s. inbreuk maakt op het recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. De kantonrechter oordeelt dat het onthullen van het gezicht van eiser niet een zodanig wezenlijke toevoeging is aan het publieke debat over huurmoord in het algemeen, dat Endemol c.s. dit belangrijke laatste stukje persoonlijke levenssfeer van eiser mocht opofferen.