Mediarecht

IEF 16937

Afgewezen vordering onrechtmatige uitingen in familiesferen

Rechtbank Den Haag 1 feb 2017, IEF 16937; ECLI:NL:RBDHA:2017:7197 (Autistisme en familieleden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afgewezen-vordering-onrechtmatige-uitingen-in-familiesferen

Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, IEF 16937; ECLI:NL:RBDHA:2017:7197 (Autistische familieleden) Onrechtmatige uitlatingen in familiesferen. Valse beschuldigingen. Vorderingen worden over een weer afgewezen. De vordering van moeder jegens dochter dat de laatste wordt verboden om tegen derden, inclusief haar eigen familie, beschuldigingen te uiten of verhalen te verspreiden dat zij en/of haar broers tijdens hun kindertijd door hun moeder/ouders fysiek en geestelijk zouden zijn mishandeld en verwaarloosd en dat haar moeder en haar vader aan een geestelijke stoornis of een psychiatrische ziekte zouden lijden. Tevens wordt de vordering van de dochter jegens de moeder dat de moeder wordt verboden tegenover derden, waaronder de politie, artsen en de schoonouders van de dochter, kwaad te spreken over de dochter, onder meer door opzettelijk de onjuiste uitlating te doen dat de dochter en haar broer lijden aan autisme, afgewezen.

 

IEF 16900

Opiniestukken Solo di Pueblo maken geen privacy-inbreuk

14 jun 2017, IEF 16900; ECLI:NL:OGEAA:2017:457 (Rectificatie Solo di Pueblo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opiniestukken-solo-di-pueblo-maken-geen-privacy-inbreuk

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 14 juni 2017,IEF 16900; IT 2309; ECLI:NL:OGEAA:2017:457 (Rectificatie Solo di Pueblo) Mediarecht. Civiel recht. Insure-to-Study was betrokken bij een openbare aanbesteding die zag op verzekeringen voor Arubaanse studenten. De Ruijter schreef herhaaldelijk opiniërende stukken over belangenverstrengeling in nieuwsblad Solo di Pueblo. In kort geding werd rectificatie afgewezen en dit wordt later bevestigd: er is geen sprake van onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

IEF 16897

'Persbericht' over dagvaarding fokkers onvolledig, ongefundeerd en onjuist, maar geanonimiseerd toegestaan

Rechtbank Rotterdam 21 jun 2017, IEF 16897; ECLI:NL:RBROT:2017:4800 (Stichting Dier & Recht tegen fokkers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/persbericht-over-dagvaarding-fokkers-onvolledig-ongefundeerd-en-onjuist-maar-geanonimiseerd-toegest
Dagvaarding tegen fokkers golden retrievers

Rechtbank Rotterdam 21 juni 2017, IEF 16897; ECLI:NL:RBROT:2017:4800 (Stichting Dier & Recht tegen fokkers) Mediarecht. Een stichting die zich bezighoudt met het beschermen van dieren en de behartiging van hun belangen in de maatschappij spreekt twee fokkers aan op een vermoeden dat de fokkers niet (steeds) voldoen aan de vereisten van artikel 3.4 Besluit houders van dieren. In reconventie vorderen de fokkers onder meer een rectificatie van een op de website van de stichting gepubliceerd artikel. Het artikel is onvolledig, ongefundeerd en onjuist. Omdat het de aard van een 'persbericht' heeft, informeert over het dagvaarden van twee fokkers die niet met naam en woonplaats worden genoemd zijn de te verwachten gevolgen voor hen klein. Vorderingen worden over en weer afgewezen.

IEF 16879

Onredelijk ontslag nu niet is bewezen dat bedreigende Facebookberichten van werknemer komen

Rechtbank Den Haag 9 mrt 2017, IEF 16879; ECLI:NL:RBDHA:2017:5162 (Arfos Management Services tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onredelijk-ontslag-nu-niet-is-bewezen-dat-bedreigende-facebookberichten-van-werknemer-komen

Rechtbank Den Haag 9 maart 2017, IEF 16879; ECLI:NL:RBDHA:2017:5162 (Arfos Management Services tegen X) Mediarecht. Arbeidsrecht. Gedaagde is ontslagen op staande voet vanwege bedreigende Facebook-berichten aan de werkgever. Geen van de getuigen heeft verklaard dat hij/zij gedaagde een of meer van de in het geding zijnde Facebookberichten heeft zien schrijven en heeft zien plaatsen op de Facebookpagina van Arfos. Arfos heft het verlangde bewijs dus niet kunnen leveren. Vordering wordt afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat gedaagde die berichten heeft geplaatst.

IEF 16895

Verklaringen geplaatst op website BING zijn niet onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 jun 2017, IEF 16895; ECLI:NL:GHARL:2017:5191 (X tegen BING), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verklaringen-geplaatst-op-website-bing-zijn-niet-onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2017, IEF 16895; ECLI:NL:GHARL:2017:5191 (X tegen BING) Kort geding. Mediarecht. Appellant was burgemeester. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft onderzoek gedaan en oordeelde dat appellant zich schuldig had gemaakt aan machtsmisbruik en belangenverstrengeling. De vraag is of BING met het plaatsen op haar website van geciteerde verklaringen over appellant onrechtmatig heeft gehandeld. Omdat BING de eerste verklaring op haar website heeft geplaatst nadat alle klachtonderdelen van appellant ongegrond waren bevonden en de uitlatingen daarin niet onjuist waren is deze publicatie op de website niet onrechtmatig. De tweede verklaring is een reactie op kritiek van appellant op BING, dit kan ook niet als onrechtmatig worden aangemerkt. De verklaringen geplaatst op de website zijn niet onrechtmatig.

IEF 16877

Prej. vragen over bedrijfsgeheimen van een geprivatiseerde bank en toegang tot overheidsinformatie

HvJ EU 11 apr 2017, IEF 16877; (Nova KBM tegen Slovenië), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prej-vragen-over-bedrijfsgeheimen-van-een-geprivatiseerde-bank-en-toegang-tot-overheidsinformatie
nbkm

Prej. vragen aan HvJ EU 11 april 2017, IEF 16877; IEFbe 2213; IT 2305; C-215/17 (Nova KBM tegen Slovenië) Openbaarheid. Overheidsinformatie. Auteursrecht. Hergebruik. Verzoekster (bank) heeft verzocht om herziening van een uitspraak op een verzoek van een journaliste tot openbaarmaking van een lijst van de consultancyfirma’s, advocatenkantoren en vennootschappen die intellectuele prestaties leveren waarmee verzoekster in de periode van 01-10-2012 tot en met 17-04-2014 overeenkomsten heeft gesloten. De lijst zou ook inhoudelijke gegevens van de overeenkomsten moeten bevatten. Volgens de SLV wetgeving zijn deze gegevens absoluut openbaar waarbij aangetekend dat het belang van het publiek bij openbaarmaking niet zwaarder weegt dan het belang van de tot openbaarmaking verplichte persoon om de toegang tot de gevraagde informatie te beperken. Dit geldt met name voor (rechts)personen die onder de overheersende invloed staan dan wel de laatste vijf jaar hebben gestaan van publiekrechtelijke lichamen, zoals in casu verzoekster, waarin SLV een meerderheidsaandeel had en die door SLV in beduidende mate is geherkapitaliseerd. Met name dit laatste vergroot het openbaar belang van controle. Sinds 21-04-2016 is verzoekster een privaatrechtelijke vennootschap op aandelen. Zij staat niet meer onder de overheersende invloed van de Staat maar is nog wel verplicht vijf jaar lang gegevens te verstrekken op grond van de Wet op de toegang tot overheidsinformatie.

IEF 16862

BGH stelt HvJ EU vragen over het openbaar maken geheime, auteursrechtelijk beschermde, militaire beheersverslagen door de pers

HvJ EU 1 jun 2017, IEF 16862; I ZR 139/15 (Afghanistan Papiere), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bgh-stelt-hvj-eu-vragen-over-het-openbaar-maken-geheime-auteursrechtelijk-beschermde-militaire-behee

BGH 1 juni 2017, IEF 16862; IEFbe 2201; I ZR 139/15 (Afghanistan Papiere) Auteursrecht. Geheime status. Persvrijheid. Grondrechten. De federale republiek Duitsland laat weekberichten maken over de buitenland inzet van het leger. Die berichten 'nur für den Dienstgebrauch', dus geheim, en zijn ingeschaald op de minst hoge geheimhoudingsschaal. Er zijn samenvattingen die wel openbaar zijn. Het online portaal van de Westdeutschen Allgemeinen Zeitung wenst inzicht te krijgen in deze berichten uit 2001 tot 2012; via onbekende weg heeft ze een groot deel van deze geheime berichten openbaargemaakt als 'Afghanistan Papiere'. Gestelde vragen gaan over de verhouding van auteursrechtelijk exclusiviteit die een beperking kan vormen voor persvrijheid:

IEF 16855

"Amsterdamse krant" hoeft "Link kopers politiepand met crimineel" niet te verwijderen of te rectificeren

Rechtbank Amsterdam 7 jun 2017, IEF 16855; ECLI:NL:RBAMS:2017:3962 (eisers tegen Het Parool), http://www.ie-forum.nl/artikelen/amsterdamse-krant-hoeft-link-kopers-politiepand-met-crimineel-niet-te-verwijderen-of-te-rectificere

Rechtbank Amsterdam 7 juni 2017, IEF 16855; ECLI:NL:RBAMS:2017:3962 (eisers tegen Het Parool) Mediarecht. Publicaties waren niet onzorgvuldig en niet onrechtmatig. Geen schending privacy, want publicatie over zaken. Voorop staat dat de vraag aan wie de algemeen bekende voormalige politiebureaus in hartje Amsterdam zouden worden verkocht, een zaak van publiek belang was. Ten eerste zou het voor de Nationale Politie als eigenaar van panden een blamage zijn, als zou blijken dat ze zijn verkocht aan criminelen of aan personen of bedrijven die contacten met criminelen hebben en/of voor de financiering van de panden van criminaliteit afkomstig geld gebruiken. Ten tweede zou een dergelijke gang van zaken schadelijk voor de gemeente Amsterdam zijn, mede gezien haar beleid de criminaliteit in het als “ [postcode] ” bekend staande deel van de stad terug te dringen. Het Parool had en heeft dan ook, als “Amsterdamse krant”, recht en belang mogelijke misstanden in dit verband aan het licht te brengen. Ook de kop "Link kopers politiepand met crimineel" hoeft niet te worden geïnterpreteerd als een uiting waarmee een rechtstreekse band wordt gesuggereerd. Het dekt de lading van het artikel.