Mediarecht

IEF 16812

Hof bekrachtigt dat gegevens over advocaat uit zoekresultaten Google verwijderd moeten worden

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16812; ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 (Google tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-dat-gegevens-over-advocaat-uit-zoekresultaten-google-verwijderd-moeten-worden

Gerechtshof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16812; IT 2288; ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 (Google tegen X) Mediarecht. Privacy. Vonnis waarin Rechtbank Rotterdam [IT 2043] bepaalt dat Google tweetal links uit zoekresultaten moet verwijderen, wordt bekrachtigd. De grieven gaan over: de stelling dat het feit dat de bronpagina strafrechtelijke persoonsgegevens bevat, nog niet maakt dat Google die gegevens verwerkt, dat los daarvan door de opname van de URL in de resultatenlijst, die de naam en foto van verweerder bevat, slechts sprake is van verwerking van 'gewone' persoonsgegevens en geen 'strafrechtelijke' gegevens, dat de rechtbank ten onrechte het bevel niet heeft beperkt tot google.nl maar ook google.com, en het bevel daarmee een extra-territoriale werking heeft gekregen waarvoor geen recht bestaat en dat de dwangsomoplegging niet nodig was als prikkel om de beschikking na te leven.

IEF 16768

Geen rectificatie uitlatingen minister Asscher over camping Fort Oranje

Rechtbank Den Haag 8 mei 2017, IEF 16768; ECLI:NL:RBDHA:2017:4688 (Fort Oranje tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-uitlatingen-minister-asscher-over-camping-fort-oranje
omroep brabant fort oranje

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 mei 2017, IEF 16768; ECLI:NL:RBDHA:2017:4688 (Fort Oranje tegen Staat der Nederlanden) Mediarecht. De minister heeft een bezoek gebracht aan de camping. Hierbij was media aanwezig. In een interview met televisiezender Omroep Brabant heeft de minister uitlatingen gedaan. De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting, in aanwezigheid van partijen, de beelden van het interview van de minister met Omroep Brabant bekeken. Op grond van haar eigen waarneming is zij met de Staat van oordeel dat de uitlatingen van de minister betrekking hebben op Fort Oranje. De uitlatingen van de minister niet onrechtmatig en daarom is er geen aanleiding voor rectificatie.

IEF 16762

Legitiem belang om school van hun kinderen te volgen en kritiek openbaar te maken

Rechtbank Amsterdam 12 jan 2017, IEF 16762; ECLI:NL:RBAMS:2017:2946 (ASKO tegen ouder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/legitiem-belang-om-school-van-hun-kinderen-te-volgen-en-kritiek-openbaar-te-maken

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 januari 2017, IEF 16762; ECLI:NL:RBAMS:2017:2946 (ASKO tegen ouder) Mediarecht. Rechtspraak.nl: Zijn uitlatingen van ouders over school van hun kinderen onrechtmatig jegens de school? Voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend. Ouders hebben er een legitiem belang bij de school van hun kinderen kritisch te volgen en kritiek ook openbaar te maken. Dit belang vervalt niet nadat die kritiek is voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie en ongegrond is bevonden, al zal die omstandigheid wel invloed hebben op de vraag of de kritiek binnen de grens van het toelaatbare blijft.

IEF 16754

Bericht over exploitant gokhallen mag met volledige naam, want hij is een publiek figuur

Rechtbank Amsterdam 19 apr 2017, IEF 16754; ECLI:NL:RBAMS:2017:2227 (Marcel Kaatee tegen Het Parool), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bericht-over-exploitant-gokhallen-mag-met-volledige-naam-want-hij-is-een-publiek-figuur

Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 16754 ; ECLI:NL:RBAMS:2017:2227 (Marcel Kaatee tegen Het Parool) Mediarecht. Eiser is eigenaar en exploitant van twee speelautomatenhallen en is bij het Hof vrijgesproken van medeplegen van witwassen. Het Parool heeft niet onrechtmatig jegens eiser gehandeld door publicatie van het artikel 'De gemeente Amsterdam onthoudt uitbater Marcel Kaatee definitief de exploitatievergunningen voor zijn gokhallen op de Wallen' in haar krant. Eiser is een publiek figuur vanwege zijn boek 'Gangsterliefje tegen wil en dank', zijn verschijning in diverse media waaronder tv-programma Pauw & Witteman en eigen blogs. Het artikel vindt voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, hetgeen ook geldt voor de opgenomen kwalificatie "stroman". Vorderingen worden afgewezen.

IEF 16756

Geen excusesadvertenties nodig in de Amersfoortse politiek

Rechtbank Midden-Nederland 19 apr 2017, IEF 16756; ECLI:NL:RBMNE:2017:1882 (Partijen in de Amersfoortse politiek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-excusesadvertenties-nodig-in-de-amersfoortse-politiek

Rechtbank Midden-Nederland 19 april 2017, IEF 16755; ECLI:NL:RBMNE:2017:1882 (Partijen in de Amersfoortse politiek) Mediarecht. Vorderingen afgewezen. Onrechtmatige daad, onrechtmatige uitlatingen in media, vrijheid van meningsuiting, recht op bescherming van eer en goede naam, eisen aan dagvaarding, artikel 111 Rv. Immateriële schadevergoeding. Partijen zijn of waren allen actief in de Amersfoortse politiek. Eiser is oprichter, gedaagde 1 was gemeenteraadslid van partij 1, gedaagde 2 is met behoud van zetel overgestapt naar partij 2. In de krant is over de vertrouwensbreuk bericht. Begrijpt de kantonrechter het goed, dan heeft [eiser] moeite met vijf passages. Deze steunen op feiten, of zijn niet onrechtmatig.

IEF 16752

Dat publicatieplicht op veilingnotaris.nl stopt, hoeft niet te worden gerectificeerd

Rechtbank Gelderland 7 apr 2017, IEF 16752; ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 (internetnotarissen tegen de stichtingen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dat-publicatieplicht-op-veilingnotaris-nl-stopt-hoeft-niet-te-worden-gerectificeerd

Vzr. Rechtbank Gelderland 7 april 2017, IEF 16752; IT 2268; ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 (Platform BBB en Internetnotarissen tegen de Stichtingen) Geen onjuiste en misleidende mededelingen, geen onrechtmatig handelen. Geen strijd met 516 Rv. Internetnotarissen vordert rectificatie van de mededeling dat de publicatieplicht voor notarissen op www.veilingnotaris.nl stopt en van de onjuiste mededeling dat door de overheid oproep is gedaan om te streven naar één landelijke veilingwebsite. Ten aanzien van de eerste mededeling geldt het volgende. Vaststaat dat de Stichtingen ieder in hun eigen regio de regioveiling organiseren en dat notarissen bij het veilen van objecten gebruik kunnen maken van de diensten van de Stichtingen. In dat kader zijn de Stichtingen ertoe overgegaan om voor publicatie van de veilingen gebruik te maken van de website www.openbareverkoop.nl.

IEF 16747

Geen verbod op uitzending BNN-VARA’s Kassa

Rechtbank Noord-Holland 21 apr 2017, IEF 16747; ECLI:NL:RBNHO:2017:3405 (X tegen BNN-Vara), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verbod-op-uitzending-bnn-vara-s-kassa

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 21 april 2017, IEF 16747; ECLI:NL:RBNHO:2017:3405 (X tegen BNN-VARA) Mediarecht. Vorderingen afgewezen. Via MediaReport: Tussen een badkamerproducent en een consument is een meningsverschil ontstaan over de plaatsing van een luxe badkamer. De consument heeft naar aanleiding hiervan het consumentenprogramma Kassa van BNN-VARA uitgezonden programma, benaderd. De redactie van Kassa neemt contact op met de badkamerproducent en gaat samen met de consument op het kantoor van de badkamerproducent langs. De badkamerproducent eist in kort geding dat er geen beeldmateriaal over de kwestie wordt uitgezonden en vordert een voorafgaand publicatieverbod. De beoogde uitzending zou de goede naam van de badkamerproducent schaden en niet bijdragen aan een debat over aangelegenheden van publiek belang.

IEF 16738

Dat X bewondering geniet voor zijn zakelijk succes, maakt hem nog geen public figure

Rechtbank Amsterdam 19 apr 2017, IEF 16738; (X tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dat-x-bewondering-geniet-voor-zijn-zakelijk-succes-maakt-hem-nog-geen-public-figure

Vzr. Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 16738; IT 2263 (X tegen Google) Mediarecht. Toepassing Costeja-arrest. Privacy. X is ondernemer en werd op enig moment in verband gebracht met witwassen en drugsgerelateerde delicten, een krant heeft erover gepubliceerd. X vordert met succes dat de vindbaarheid tussen de volledige naam en het artikel uit de resultaten van Google's zoekmachines moet (doen) verwijderen. Vaststaat dat X geen publieke functie heeft. Het enkele feit dat hij een zaak bezit, is onvoldoende om hem aan te merken als 'public figure'. Dat X mogelijkerwijs bewondering geniet voor zijn zakelijk succes als ondernemer en het feit dat hij in eigen beheer X organiseert maakt dat niet anders. Vordering wordt toegewezen.