Auteursrecht

IEF 17514

Niet duidelijk dat auteursrechten softwareprogramma Mega-Kassa ingebracht zijn in VOF

Rechtbank Den Haag 14 feb 2018, IEF 17514; ECLI:NL:RBDHA:2018:1659 (Cerme tegen A), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-duidelijk-dat-auteursrechten-softwareprogramma-mega-kassa-ingebracht-zijn-in-vof

Rechtbank Den Haag 14 februari 2018, IEF 17514; IT 2497; ECLI:NL:RBDHA:2018:1659 (Cerme tegen A) Tussenvonnis. Auteursrecht. Software. Cerme en A zijn in 2005 een VOF aangegaan die zich bezighoudt met de verkoop van het door A ontwikkelde softwareproduct Mega-Kassa. De samenwerking onder de vlag van de VOF wordt in 2010 beëindigd. Cerme verkrijgt het aandeel van A in het gezamenlijk vermogen van de VOF. Cerme constateert dat Megasat24 een nagenoeg exacte kopie van het programma Mega-Kassa aanbiedt. Megasat stelt dat het programma dat zij aanbiedt voor haar is ontwikkeld door het bedrijf Ekip. Ekip heeft de rechten van de software in 2009 gekocht van A. Cerme vordert een verklaring voor recht dat de intellectuele eigendomsrechten op het programma Mega-Kassa uitsluitend aan de VOF toebehoorden. De rechtbank draagt Cerme op te bewijzen dat de volle gerechtigheid tot auteursrechten op het programma Mega-Kassa door A is ingebracht in de VOF. 

IEF 17508

Raad keurt ratificatie Verdrag van Marrakesh goed

De Raad van de Europese Unie 17 oktober 2017, Council decision on the conclusion on behalf of the European Union of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled, 12629/17; IEF 17508 Zie ook IEF 15245, IEF 16599 en IEF 16778. Uit het persbericht: De Raad heeft vandaag een besluit aangenomen tot goedkeuring van de sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben.

"Door dit besluit kan de EU het Verdrag van Marrakesh vanaf komende zomer ratificeren. Het is voor de EU van zeer groot belang omdat dit verdrag ons helpt een eind te maken aan discriminerende belemmeringen voor de toegang van personen met een handicap tot cultuur"

Boil Banov, Minister van Cultuur van Bulgarije

IEF 17507

Procedure waterballonvuller 'Bunch-O-Balloons' geschorst vanwege EUIPO nietigheidsprocedure

Rechtbank Den Haag 14 feb 2018, IEF 17507; ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 (Tinnus tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/procedure-waterballonvuller-bunch-o-balloons-geschorst-vanwege-euipo-nietigheidsprocedure

Rechtbank Den Haag 14 februari 2018, IEF 17507; ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 (Tinnus tegen X) Modellenrecht. Tinnus is houdster van tien Gemeenschapsmodelrechten op het uiterlijk van de waterballonvuller 'Bunch-O-Balloons'. [zekerheidsincident tot ECLI:NL:RBDHA:2017:15624 €35.618,00] De douane in Rotterdam heeft beslag gelegd op een partij vergelijkbare waterballonvullers van X. Tinnus stelt dat X inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Omdat alle uiterlijke kenmerken van de modellen van Tinnus volgens X uitsluitend door een technische functie zijn bepaald, heeft hij bij het EUIPO een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt. Tinnus heeft X gedagvaard voor de rechtbank en vordert een verklaring voor recht van inbreuk en een verbod op inbreuk. De rechtbank schorst de procedure totdat het EUIPO onherroepelijk op de ingestelde vordering tot nietigverklaring zal hebben beslist.

IEF 17501

Toestemming hotel aan OHM valt niet binnen het kader van haar bedrijfsuitvoering

Kantonrechter 5 feb 2018, IEF 17501; ECLI:NL:RBDHA:2018:1228 (Fotograaf A tegen OHM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toestemming-hotel-aan-ohm-valt-niet-binnen-het-kader-van-haar-bedrijfsuitvoering

Ktr. Rechtbank Den Haag 5 februari 2018, IEF 17501; ECLI:NL:RBDHA:2018:1228 (Fotograaf A tegen OHM) Auteursrecht. Foto. A heeft in opdracht voor een Spaans hotel foto's van dit hotel gemaakt. OHM heeft drie van deze foto's afgebeeld op verschillende pagina's van haar website en facebookpagina. Ook is één van de foto's bewerkt en is de naam van A niet vermeld. OHM stelt dat zij toestemming van het hotel hebben gekregen om gebruik te mogen maken van de foto's. Het hotel mag de foto's gebruiken binnen het kader van haar bedrijfsuitvoering. Het gebruik van OHM valt niet onder de bedrijfsvoering van het hotel. Het gebruik dat OHM heeft gemaakt op de foto's kan niet worden gevangen door de aan het hotel verleende licentie. Daar OHM geen toestemming heeft gekregen van A maakt zij inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van A. OHM wordt veroordeeld tot het onhouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van A en het betalen van een bedrag van €9.880,00 schadevergoeding.

IEF 17500

Welingelichtekringen.nl maakt door plaatsing filmpje als gif-bestand inbreuk

Kantonrechter 5 feb 2018, IEF 17500; ECLI:NL:RBDHA:2018:1227 (Fotograaf tegen D), http://www.ie-forum.nl/artikelen/welingelichtekringen-nl-maakt-door-plaatsing-filmpje-als-gif-bestand-inbreuk
welingerichtekringen

Ktr. Rechtbank Den Haag 5 februari 2018, IEF 17500; ECLI:NL:RBDHA:2018:1227 (gif-bestand Welingelichtekringen.nl) Auteursrecht. Foto. D heeft een video, gemaakt door fotograaf H, gewijzigd tot een gif-bestand en op zijn website Welingelichtekringen.nl geplaatst. Daarbij heeft D noch toestemming gevraagd, noch naam vermeld en inbreuk op het auteursrecht en persoonlijkheidsrecht. D dient zicht te onhouden van iedere inbreuk. De schade wordt begroot op €1.875,50. Dit is opgebouwd uit de vergoeding die H aan D had gevraagd indien zij vooraf in onderhandeling zouden zijn getreden over het gebruik en de helft van dit bedrag als schade geleden als gevolg van de schending van H's persoonlijkheidsrechten.

IEF 17494

Auteursrechtinbreuk op stof met bloemmotief geïnspireerd op schilderijen oud-Hollandse meesters

Rechtbank Den Haag 6 feb 2018, IEF 17494; ECLI:NL:RBDHA:2018:1176 (Stoffen met bloemmotief), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-stof-met-bloemmotief-ge-nspireerd-op-schilderijen-oud-hollandse-meesters
bloemmotieven

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 februari 2018, IEF 17494; ECLI:NL:RBDHA:2018:1176 (Stoffen met bloemmotief) Auteursrecht. In 2016 heeft B&B ontwerpen voor stoffen gekocht van een Britse ontwerper. Deze stoffen zijn geïnspireerd op bloemen die voorkomen in schilderijen van bepaalde oude Hollandse meesters. Medio 2017 heeft B&B gedaagde erop gewezen dat de door haar verkochte stoffen nagenoeg identiek zijn aan de stoffen van B&B en dat zij inbreuk maakt op de rechten van B&B. Gedaagde laten weten dat de stoffen zijn uitverkocht en dat zij geen nieuwe zal inkopen. Deze stelling is niet controleerbaar, tot op heden is de inbreuk niet erkend en ook heeft zij geen met boetebeding versterkte onthoudingsverklaring ondertekend. De stoffen van B&B voldoen aan de werktoets. Staking en recall worden bevolen.

IEF 17483

Kleurkeuze en vormgevingselementen Rubiks kubus auteursrechtelijke beschermd

Rechtbank Midden-Nederland 31 jan 2018, IEF 17483; ECLI:NL:RBMNE:2018:317 (Rubik tegen Beckx en Out Of The Blue), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kleurkeuze-en-vormgevingselementen-rubiks-kubus-auteursrechtelijke-beschermd
keychain magic cube

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2018, IEF 17483; ECLI:NL:RBMNE:2018:317 (Rubik tegen Beckx en Out Of The Blue) Auteursrecht. Rubik heeft in 1974 de beroemde Rubiks kubus ontworpen. De speelgoedhandelaar brengt 3d puzzels in de vorm van gekleurde kubussen in de handel. Rubik vindt dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op zijn auteursrecht. In kort geding worden de vorderingen afgewezen, omdat op de meest basale uitvoering van de Rubiks kubus geen auteursrecht rust, omdat de vormgeving technisch en functioneel bepaald is. Rubik heeft bepaalde keuzes gemaakt die creatief zijn en niet technisch of functioneel bepaald wanneer het gaat om de kleurkeuze en de vormgeving daarvan, in combinatie met de zwarte randjes om de kleurvlakjes. De genoemde vormgevingselementen die de gedecoreerde Rubiks kubus zijn kenmerkende unieke beschermenswaardige uiterlijk geven, blijven bij draaiing namelijk onveranderd aanwezig. Voor de Magic Cube (licht oranje, wit, donker oranje, magenta, licht groen en blauw) en de Keychain Magic Cube (wit, rood, licht blauw, geel, donker groen en donker blauw/paars) heeft de beschermde elementen van de Rubiks kubus gebruikt. De Kama Sutra Cube, Pink Cube en Sudoku Cube hebben een geheel ander aanzicht dan de Rubiks kubus zonder decoratie. Staking wordt bevolen voor twee kubussen.

IEF 17482

Verwijdering cartoons Arvy door Doorbraak volgt niet uit de uitleg van de afspraak

Rechtbank Den Haag 31 jan 2018, IEF 17482; ECLI:NL:RBDHA:2018:1079 (Arvy tegen Doorbraak), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwijdering-cartoons-arvy-door-doorbraak-volgt-niet-uit-de-uitleg-van-de-afspraak

Rechtbank Den Haag 31 januari 2018, IEF 17482; ECLI:NL:RBDHA:2018:1079 (Arvy tegen Doorbraak) Auteursrecht. Cartoons. Doorbraak is een activistische vereniging die strijdt tegen maatschappelijke misstanden, waaronder dwangarbeid door werklozen. Op 3 december 2012 komen Doorbraak en Arvy overeen dat Doorbraak de door Arvy gemaakt cartoons kosteloos, met bronvermelding, mogen gebruiken op de website Doorbraak.eu. Eind 2014 is Arvy gestopt met het maken van cartoons en in 2017 laat Arvy Doorbraak per mail weten met een clean-up van zijn digitale leven bezig te zijn en sommeert Doorbaak alle 18 cartoons van de website te verwijderen. Doorbraak hoefde er niet bedacht op te zijn dat bij gebreke van enige nadere toelichting van de zijde van Arvy, de aan diens toestemming verbonden voorwaarde "tot wederbericht" ook reeds eerder overgenomen cartoons weer dienden te worden verwijderd. De vorderingen worden afgewezen.