IEF 16942

Zipperformance teken stemt verwarringwekkend overeen met Uniemerk Ziptuning

Vzr. Rechtbank Den Haag 11 juli 2017, IEF 16942; ECLI:NL:RBDHA:2017:7605 (ASD Holding c.s. tegen Heuvelhof c.s.) Uniemerk. Verwarringsgevaar. ASD Holding is houdster van Uniewoordmerk Ziptuning en houdt zich bezig met het ontwikkelen van maatwerksoftware voor voertuigen. Heuvelhof is opgericht door een oud-werknemer van ASD Holding en in dezelfde branche actief. ASD Holding vordert staking merkinbreuk met betrekking tot de tekens Ziptuning, Zipperformance en ZIP. In e-mail aan betrokkenen stond ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’. Dat wekt de onjuiste indruk dat Ziptuning van ASD Holding ophoudt te bestaan. Gebruikmaking van het teken Zipperformance kan verwarring opwekken bij het publiek. Dit gevaar wordt versterkt doordat het teken in de vorm van een logo is gebruikt door Heuvelhof c.s. Vorderingen worden toegewezen.

5.9. Het moet er dan ook voorlopig voor worden gehouden dat ASD Holding zowel houdster is van het Uniemerk als van de handelsnaam Ziptuning. Door verder niet te betwisten dat de mededeling ‘ZIPtuning wordt ZIPperformance’ de onjuiste indruk wekt dat Ziptuning van ASD Holding ophoudt te bestaan en dat de door Heuvelhof c.s. aangeboden waren en diensten daarvoor in de plaats komen, waarmee de mededeling voor nu als misleidend en dus onrechtmatig kan worden aangemerkt, komt het gevorderde verbod op die grond wel voor toewijzing in aanmerking.

5.15. Gelet op de wezenlijke mate van overeenstemming tussen het teken Zipperformance en het Uniemerk Ziptuning en het feit dat het teken wordt gebruikt voor in elk geval gedeeltelijk identieke diensten, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken Zipperformance bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat de diensten verricht onder het teken Zipperformance afkomstig zijn van ASD Holding c.s. (directe verwarring). Ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat Heuvelhof c.s. op de een of andere manier, vanwege een economische band met ASD Holding c.s. iets te maken heeft met de onder het Uniemerk aangeboden diensten.

5.16. Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter versterkt doordat Heuvelhof c.s. het teken ook in de vorm van een logo gebruikt (zie 2.17 en 2.18, hierna: het Zipperformance-logo), welk logo grote overeenkomsten vertoont met het Ziptuning-logo (zie 2.6). De voorzieningenrechter gaat daarbij voorbij aan de stelling van Heuvelhof c.s. dat het Zipperformance-logo geheel door ASD BV is ontwikkeld (waarmee zij kennelijk vindt dat haar daarom alle rechten ten aanzien van dat logo toekomen) en behoorlijk afwijkt van het tot 2015 door ASD Holding c.s. gebruikte logo, welk logo wezenlijk anders is dan het Ziptuning-logo. Uit de door ASD Holding c.s. overgelegde visuele historie van de website www.ziptuning.nl via de website archive.org (zie 2.6), volgt immers dat het Ziptuning-logo in elk geval al op 2 maart 2013 op de Ziptuning-website zichtbaar was. Daarbij komt dat Heuvelhof c.s. niet heeft bestreden de stelling van ASD Holding c.s. dat de Zipperformance-website en de Ziptuning-website in belangrijke mate overeenkomsten vertonen. Ook het plaatsen en voor het publiek zichtbaar houden van de mededeling ‘Ziptuning wordt Zipperformance’ versterkt het verwarringsgevaar.