IEF 16946

Twin Deck-huishoudtrap maakt geen inbreuk

Rechtbank Overijssel 12 juli 2017, IEF 16946; (Van den Heuvel tegen Altrex) Executie. Auteursrecht. Van den Heuvel en Altrex houden zich beide bezig met de productie van huishoudtrappen. In 2013 ontstond een geschil omtrent de auteursrechtelijke bescherming van de ‘Double Decker’ trap van Altrex en een gestelde inbreuk met de ‘Alumexx-Handy’ van Van den Heuvel. Door Rechtbank Den Haag werd inbreuk op het auteursrecht door Van den Heuvel vastgesteld (IEF 12717), waarop partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten hebben. In 2015 introduceerde Van den Heuvel de ‘Twin Deck’, waartegen Altrex ageerde dat door deze overtreding van de vaststellingsovereenkomst een dwangsom verbeurd was. In kort geding werd matiging van de (mogelijk) verbeurde dwangsom afgewezen (IEF 15572). Nu vordert Van den Heuvel verklaring voor recht dat het eerder gewezen vonnis van 2013 niet overtreden is en dat geen sprake is van niet-nakoming van de vaststellingsovereenkomst. Met de ‘Twin Deck’ pleegt Van den Heuvel geen inbreuk op het auteursrecht van Altrex. De gelijkenis wordt veroorzaakt door louter niet-beschermde (functioneel beschermde) elementen en de ontwerpen wijken in voldoende mate af. Met betrekking tot de Twin Deck heeft Altrex onrechtmatig gedreigd met handhaving van het eerder gewezen vonnis. De verklaring voor recht van geen inbreuk en geen schending van de vaststellingsovereenkomst wordt toegewezen. 

Leestips: r.o. 4.9, 4.11, 4.14 en 4.18.