IEF 16793

Succesvol beroep op beeldcitaatrecht voor afbeelding Sapph-poster ondanks ontbreken auteursnaam

Ktr. Rechtbank Amsterdam 12 mei 2017, IEF 16793; ECLI:NL:RBAMS:2017:3442 (fotograaf tegen Mediamaatjes) en ECLI:NL:RBAMS:2017:3316. Auteursrecht. Foto. Op Mediamaatjes' website 925.nl worden nieuwsberichten met ironische toonzetting geplaatst. Fotograaf heeft een foto van een BN'er in badkleding gemaakt en in licentie gegeven aan het inmiddels failliet en overgenomen Sapph, waarover 925.nl heeft bericht. Mediamaatjes beroept zich met succes op artikel 15a Auteurswet. Het werk waaruit is geciteerd is rechtmatig openbaargemaakt door Sapph. De poster maakt ook niet een zodanig overheersend onderdeel uit van het artikel dat sprake is van zelfstandige exploitatie daarvan. Mediamaatjes had immers evengoed een andere reclame-uiting van Sapph op dezelfde plek op kunnen nemen. De naam van de fotograaf is niet vermeld, maar dat was ook niet op de poster zoals deze door Sapph is gepubliceerd; dat kan Mediamaatjes niet worden tegengeworpen.

7. Anders dan [fotograaf] lijkt te veronderstellen, kan niet de aanvullende eis worden gesteld dat er sprake moet zijn van citeren in serieuze media, nog los van de vraag wat daar onder verstaan moet worden. De aard van het medium kan wel een rol spelen bij de beoordeling van de tweede eis uit artikel 15a Auteurswet. De ironische toonzetting op zichzelf zakelijke berichten op de website 925.nl, maakt echter niet dat in dit geval veel zwaardere eisen gesteld moeten worden aan wat redelijkerwijs geoorloofd is.
8. Aan de voorwaarden uit artikel 15a Auteurswet is voldaan. De foto is als onderdeel van de poster in de reclamecampagne van Sapph rechtmatig openbaar gemaakt. De poster maakt een logisch onderdeel uit van een artikel over Sapph, dat juist door controversiële poster - waaronder de door 925.nl gepubliceerde - bekendheid verwierf. De poster maakt ook niet een zodanig overheersend onderdeel uit van het artikel dat sprake is van zelfstandige exploitatie daarvan. Mediamaatjes had immers evengoed een andere reclame-uiting van Sapph op dezelfde plek op kunnen nemen, zonder dat de betekenis van het artikel zou zijn veranderd. Ook in omvang is de poster niet overheersend. Ten aanzien va nde laatste twee voorwaarden overweegt de kantonrechter dat op de poster de naam van Raun niet is vermeld. Raun heeft nog wel een ansichtkaart in het geding gebracht waarop de poster is afgebeeld, met op de achterzijde vermelding van zijn naam. Dat maakt echter nog niet dat zijn naam is vermeld op de poster zelf, zoals die oorspronkelijk door Sapph is gepubliceerd. Bij die stand van zaken kan Mediamaatjes niet worden tegengeworpen dat zij de naam van [fotograaf] als maker van de foto niet heeft gemeld.

925