IEF 16596

Schade auteursrechtinbreuk Bollywood-dvd's geschat met een afzetstaffel

Rechtbank Den Haag 15 februari 2017, IEF 16596; ECLI:NL:RBDHA:2017:1418 (Dasoptical tegen Govinda Tours) Schadestaat procedure na vaststelling auteursrechtinbreuk door de verkoop van Bollywood DVD's [IEF 12196]. Schade wordt geschat ex artikel 6:97 BW. In een tabel geeft de rechtbank een schatting van de gemiste afzet DVD’s in de jaren 2007, 2008 en 2009 uitgaande van voornoemde afzetstaffel. Uitgangspunt zijn de verkoopcijfers uit het schaderapport en de overgelegde facturen. Voor zover er reële verkoopcijfers van het tweede jaar voorhanden zijn, wordt daarvan uitgegaan als deze hoger liggen dan de 50% staffel, en worden deze aangevuld met een schatting tot 50% van de staffel als deze lager liggen dan die staffel. Veroordeling tot betaling van €2.307,-.

4.15. In onderstaande tabel geeft de rechtbank een schatting van de gemiste afzet van [eiser] DVD’s in de jaren 2007, 2008 en 2009 uitgaande van voornoemde afzetstaffel. De rechtbank is daarbij uitgegaan van de verkoopcijfers zoals die blijken uit tabel 3 uit het schaderapport en de overgelegde facturen (voor zover de tabel afwijkt van de facturen is uitgegaan van de facturen). Voor zover er reële verkoopcijfers van het tweede jaar voorhanden zijn, wordt daarvan uitgegaan als deze hoger liggen dan de 50% staffel, en worden deze aangevuld met een schatting tot 50% van de staffel als deze lager liggen dan die staffel. Voor de film Khoya Khoya Chand is uitgegaan van het gemiddelde van de verkoopcijfers van de overige vier films in het eerste verkoopjaar.

4.16. Uitgaande van een geschatte gemiste afzet van 520 stuks DVD’s in 2007, 1.343 in 2008 en 444 stuks in 2009 en een winstmarge van € 1,- per DVD, schat de rechtbank de schade die [eiser] heeft geleden op € 520,- in 2007, € 1.343,- in 2008 en € 444,- in 2009, derhalve in totaal op een bedrag van € 2.307,-.